Presmerovavam do http://klimes.mysteria.cz/clanky/teologie/slaveni_bohosluzby_za_nepritomnosti_kneze.pdf