Presmerovavam do http://klimes.mysteria.cz/clanky/teologie/celibat_prehled.htm