Presmerovavam do http://klimes.mysteria.cz/clanky/ostatni/priklady_fyzika/rozmberksky_rybnik/