Presmerovavam do http://klimes.mysteria.cz/clanky/komentare/trestni_odpovednost2016.htm