Paralelní překlad Nového Zákona - CZ & HE

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2018-06-09

Z tohoto souboru vyjmuté pouze evangelia.

Po jednotlivých verších jsem propojil několik překladů Bible:

Protože řecký NZ (Textus Receptus) je kompilát velmi nesourodých textů a překladů, nemůžeme obecně říci, co byl původní jazyk NZ. U některých částí to byla jistě aramejština (Matouš, části Lukáše ap.), jinde se zdá, že původní byla řečtina (některé Pavlovy listy).

Zdrojové texty naleznete volně ke stažení na těchto odkazech:


[(1) Matt 01, 01]

סֵפֶר הַיּוּחֲסִין שֶׁל יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ בֶּן־דָּוִד בֶּן־אַבְרָהָם:

זֶה סֵפֶר תּוֺלְדֹת הַמָּשִׁיחַ יֵשׁוּעַ בֶּן-דָּוִד בֶּן-אַבְרָהָם:

Kniha rodu Ježíše Krista syna Davidova, syna Abrahamova.

Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. ([Lukáš 3:23-Lukáš 3:38])

βίβλος γενέσεως ᾽Ιησου̑ Χριστου̑ υἱου̑ Δαυὶδ υἱου̑ ᾽Αβραάμ

כּתָבָא דִּילִידֻותֵה דּיֵשֻׁוע משִׁיחָא בּרֵה דּדַוִיד בּרֵה דַּאברָהָם סס׃


[(1) Matt 01, 02]

אַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת יִצְחָק, יִצְחָק הוֹלִיד אֶת יַעֲקֹב וְיַעֲקֹב הוֹלִיד אֶת יְהוּדָה וְאֶת אֶחָיו.

אַבְרָהָם הוֺלִיד אֶת-יִצְחָק וְיִצְחָק הוֺלִיד אֶת-יַעֲקֹב וְיַעֲקֹב הוֺלִיד אֶת-יְהוּדָה וְאֶת-אֶחָיו:

Abraham zplodil Izáka. Izák pak zplodil Jákoba. Jákob zplodil Judu a bratří jeho.

Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, ([1 Paralipomenon 1:34 1 Paralipomenon 2:1-1 Paralipomenon 2:15])

᾽Αβραὰμ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Ισαάκ ᾽Ισαὰκ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Ιακὼβ ᾽Ιακώβ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Ιούδαν καὶ τοὺς α᾿δελφοὺς αυ᾿του̑

אַברָהָם אַולֵד לִאיסחָק אִיסחָק אַולֵד ליַעקֻוב יַעקֻוב אַולֵד לִיהֻודָא ולַאחַוהי׃


[(1) Matt 01, 03]

יְהוּדָה הוֹלִיד אֶת פֶּרֶץ וְאֶת זֶרַח מִתָּמָר, פֶּרֶץ הוֹלִיד אֶת חֶצְרוֹן וְחֶצְרוֹן הוֹלִיד אֶת רָם.

וִיהוּדָה הוֺלִיד אֶת-פֶּרֶץ וְאֶת-זֶרַח מִתָּמָר וּפֶרֶץ הוֺלִיד אֶת-חֶצְרוֺן וְחֶצְרוֺן הוֺלִיד אֶת-רָם:

Judas pak zplodil Fáresa a Záru z Támar. Fáres pak zplodil Ezroma. Ezrom zplodil Arama.

Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama, ([Rút 4:18-Rút 4:22])

᾽Ιούδας δὲ ε᾿γέννησεν τὸν Φάρες καὶ τὸν Ζάρα ε᾿κ τη̑ς Θαμάρ Φάρες δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ῾Εσρὼμ ῾Εσρώμ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Αράμ

יִהֻודָא אַולֵד לפַרץ וַלזַרח מֵן תָּמָר פַּרץ אַולֵד לחֵצרָון חֵצרֻון אַולֵד לָארָם׃


[(1) Matt 01, 04]

רָם הוֹלִיד אֶת עַמִּינָדָב, עַמִּינָדָב הוֹלִיד אֶת נַחְשׁוֹן וְנַחְשׁוֹן הוֹלִיד אֶת שַׂלְמוֹן.

וְרָם הוֺלִיד אֶת-עַמִּינָדָב וְעַמִּינָדָב הוֺלִיד אֶת-נַחְשׁוֺן וְנַחְשׁוֺן הוֺלִיד אֶת-שַׂלְמוֺן:

Aram pak zplodil Aminadaba. Aminadab pak zplodil Názona. Názon zplodil Salmona.

Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna,

᾽Αρὰμ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Αμιναδάβ ᾽Αμιναδὰβ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν Ναασσὼν Ναασσών δὲ ε᾿γέννησεν τὸν Σαλμὼν

אָרָם אַולֵד לעַמִינָדָב עַמִינָדָב אַולֵד לנַחשָׁון נַחשֻׁון אַולֵד לסַלמָון׃


[(1) Matt 01, 05]

שַׂלְמוֹן הוֹלִיד אֶת בֹּעַז מֵרָחָב, בֹּעַז הוֹלִיד אֶת עוֹבֵד מֵרוּת וְעוֹבֵד הוֹלִיד אֶת יִשַׁי.

וְשַׂלְמוֺן הוֺלִיד אֶת-בֹּעַז מֶרָחָב וּבֹעַז הוֺלִיד אֶת-עוֺבֵד מֵרוּת וְעוֺבֵד הוֺלִיד אֶת-יִשָׁי:

Salmon zplodil Bóza z Raab. A Bóz zplodil Obéda z Rut. Obéd pak zplodil Jesse.

Salmón měl syna Bóaza z Rachaby, Bóaz Obéda z Rút, Obéd Isaje(a) (a) ve SZ: Jišaj

Σαλμών δὲ ε᾿γέννησεν τὸν Βόες ε᾿κ τη̑ς Ραχάβ Βόες δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Ιωβὴδ ε᾿κ τη̑ς Ρούθ ᾽Ιωβὴδ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Ιεσσαί

סַלמָון אַולֵד לבָעָז מֵן רָחָב בָּעָז אַולֵד לעֻובִיד מֵן רָעֻות עֻובִיד אַולֵד לִאישַׁי׃


[(1) Matt 01, 06]

יִשַׁי הוֹלִיד אֶת דָּוִד הַמֶּלֶךְ, דָּוִד הוֹלִיד אֶת שְׁלֹמֹה מִזּוֹ שֶׁהָיְתָה אֵשֶׁת אוּרִיָּה.

וְיִשַׁי הוֺלִיד אֶת-הַמֶּלֶךְ דָּוִד וְדָוִד הוֺלִיד אֶת-שְׁלֹמֹה מֵהָאִשָּׁה אֲשֶׁר לָקַח מֵאוּרִיָּה:

Jesse zplodil Davida krále. David pak král zplodil Šalomouna, z té, kteráž byla Uriášova.

a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy, ([1 Paralipomenon 3:5-1 Paralipomenon 3:17])

᾽Ιεσσαὶ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν Δαυὶδ τὸν βασιλέα Δαυὶδ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν Σολομω̑να ε᾿κ τη̑ς του̑ Ου᾿ρίου

אִישַׁי אַולֵד לדַוִיד מַלכָּא דַּוִיד אַולֵד לַשׁלֵימָון מֵן אַנתּתֵה דֻּאורִיָא׃


[(1) Matt 01, 07]

שְׁלֹמֹה הוֹלִיד אֶת רְחַבְעָם, רְחַבְעָם הוֹלִיד אֶת אֲבִיָּה וַאֲבִיָּה הוֹלִיד אֶת אָסָא.

וּשְׁלֹמֹה הוֺלִיד אֶת-רְחַבְעָם וּרְחַבְעָם הוֺלִיד אֶת-אֲבִיָּה וַאֲבִיָּה הוֺלִיד אֶת-אָסָא:

Šalomoun zplodil Roboáma. Roboám zplodil Abiáše. Abiáš zplodil Azu.

Šalomoun Roboáma(b), Roboám Abiu(c), Abia Asafa(d), (b) ve SZ: Rechabeám (c) ve SZ: Abijám (d) ve SZ: Ása

Σολομών δὲ ε᾿γέννησεν τὸν Ροβοάμ Ροβοὰμ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Αβιά ᾽Αβιὰ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Ασάφ

שׁלֵימֻון אַולֵד לַרחַבעַם רחַבעַם אַולֵד לַאבִיָא אַבִיָא אַולֵד לָאסָא׃


[(1) Matt 01, 08]

אָסָא הוֹלִיד אֶת יְהוֹשָׁפָט, יְהוֹשָׁפָט הוֹלִיד אֶת יוֹרָם וְיוֹרָם הוֹלִיד אֶת עֻזִּיָּהוּ.

וְאָסָא הוֺלִיד אֶת-יְהוֺשָׁפָט וִיהוֺשָׁפָט הוֺלִיד אֶת-יְהוֺרָם וִיהוֺרָם הוֺלִיד אֶת-עֻזִּיָּהוּ:

Aza zplodil Jozafata. Jozafat zplodil Joráma. Jorám zplodil Oziáše.

Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše.

᾽Ασὰφ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Ιωσαφάτ ᾽Ιωσαφὰτ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Ιωράμ ᾽Ιωρὰμ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Οζίαν

אָסָא אַולֵד ליָהֻושָׁפָט יָהֻושָׁפָט אַולֵד ליֻורָם יֻורָם אַולֵד לעֻוזִיָא׃


[(1) Matt 01, 09]

עֻזִּיָּהוּ הוֹלִיד אֶת יוֹתָם, יוֹתָם הוֹלִיד אֶת אָחָז וְאָחָז הוֹלִיד אֶת חִזְקִיָּהוּ.

וְעֻזִּיָּהוּ הוֺלִיד אֶת-יוֺתָם וְיוֺתָם הוֺלִיד אֶת-אָחָז וְאָחָז הוֺלִיד אֶת-חִזְקִיָּהוּ:

Oziáš pak zplodil Joátama. Joátam pak zplodil Achasa. Achas zplodil Ezechiáše.

Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše(e), (e) ve SZ: Chizkijáš

᾽Οζίας δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Ιωαθάμ ᾽Ιωαθὰμ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Αχάζ ᾽Αχὰζ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ῾Εζεκίαν

עֻוזִיָא אַולֵד ליֻותָם יֻותָם אַולֵד לָאחָז אָחָז אַולֵד לחֵזַקיָא׃


[(1) Matt 01, 10]

חִזְקִיָּהוּ הוֹלִיד אֶת מְנַשֶּׁה, מְנַשֶּׁה הוֹלִיד אֶת אָמוֹן וְאָמוֹן הוֹלִיד אֶת יֹאשִׁיָּהוּ.

וְחִזְקִיָּהוּ הוֺלִיד אֶת-מְנַשֶּׁה וּמְנַשֶּׁה הוֺלִיד אֶת-אָמוֺן וְאָמוֺן הוֺלִיד אֶת-יֹאשִׁיָּהוּ:

Ezechiáš pak zplodil Manassesa. A Manasses zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše.

Ezechiáš Manase(f), Manase měl syna Amose(g), Amos Joziáše(h), (f) ve SZ: Menaše (g) var: Amóna (h) ve SZ: Jóšijáš

῾Εζεκίας δὲ ε᾿γέννησεν τὸν Μανασση̑ Μανασση̑ς δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Αμὼς ᾽Αμώς δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Ιωσίαν

חֵזַקיָא אַולֵד לַמנַשֵׁא מנַשֵׁא אַולֵד לַאמֻון אַמֻון אַולֵד ליֻושִׁיָא׃


[(1) Matt 01, 11]

יֹאשִׁיָּהוּ הוֹלִיד אֶת יְכָנְיָהוּ וְאֶת אֶחָיו בִּימֵי גָּלוּת בָּבֶל.

וְיֹאשִׁיָּהוּ הוֺלִיד אֶת-יְכָנְיָהוּ וְאֶת-אֶחָיו בִּימֵי גְלוֺתָם בָּבֶלָה:

Joziáš pak zplodil Jekoniáše a bratří jeho v zajetí Babylonském.

Joziáš Jechoniáše(i) a jeho bratry za babylónského zajetí(j). (i) ve SZ: Jekonjáš (j) ř: vyhnanství (pod. Matouš 1:12 Matouš 1:17) ([2 Královská 24:14])

᾽Ιωσίας δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Ιεχονίαν καὶ τοὺς α᾿δελφοὺς αυ᾿του̑ ε᾿πὶ τη̑ς μετοικεσίας Βαβυλω̑νος

יֻושִׁיָא אַולֵד ליֻוכַניָא ולַאחַוהי בּגָלֻותָא דּבָבֵל׃


[(1) Matt 01, 12]

לְאַחַר שֶׁהֻגְלוּ בָּבֶלָה הוֹלִיד יְכָנְיָהוּ אֶת שְׁאַלְתִּיאֵל וּשְׁאַלְתִּיאֵל הוֹלִיד אֶת זְרֻבָּבֶל.

וְאַחֲרֵי הָגְלָם לְבָבֶל יְכָנְיָהוּ הוֺלִיד אֶת-שְׁאַלְתִּיאֵל וּשְׁאַלְתִּיאֵל הוֺלִיד אֶת-זְרֻבָּבֶל:

A po zajetí Babylonském Jekoniáš zplodil Salatiele. Salatiel pak zplodil Zorobábele.

Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela(k), Salatiel Zorobabela, (k) ve SZ: Šealtíel

μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλω̑νος ᾽Ιεχονίας ε᾿γέννησεν τὸν Σαλαθιήλ Σαλαθιὴλ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν Ζοροβαβέλ

מֵן בָּתַר גָּלֻותָא דֵּין דּבָבֵל יֻוכַניָא אַולֵד לשֵׁלַתִאיל שֵׁלַתִאיל אַולֵד לזֻורבָּבֵל׃


[(1) Matt 01, 13]

זְרֻבָּבֶל הוֹלִיד אֶת אֲבִיהוּד, אֲבִיהוּד הוֹלִיד אֶת אֶלְיָקִים וְאֶלְיָקִים הוֹלִיד אֶת עַזּוּר.

וּזְרֻבָּבֶל הוֺלִיד אֶת-אֲבִיהוּד וַאֲבִיהוּד הוֺלִיד אֶת-אֶלְיָקִים וְאֶלְיָקִים הוֺלִיד אֶת-עַזּוּר:

A Zorobábel zplodil Abiuda. Abiud pak zplodil Eliakima. Eliakim zplodil Azora.

Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azóra,

Ζοροβαβὲλ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Αβιούδ ᾽Αβιοὺδ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Ελιακίμ ᾽Ελιακὶμ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Αζὼρ

זֻורבָּבֵל אַולֵד לַאבִיֻוד אַבִיֻוד אַולֵד לֵאליָקִים אֵליָקִים אַולֵד לעָזֻור׃


[(1) Matt 01, 14]

עַזּוּר הוֹלִיד אֶת צָדוֹק, צָדוֹק הוֹלִיד אֶת יָכִין וְיָכִין הוֹלִיד אֶת אֱלִיהוּד.

וְעַזּוּר הוֺלִיד אֶת-צָדוֺק וְצָדוֺק הוֺלִיד אֶת-יָכִין וְיָכִין הוֺלִיד אֶת-אֱלִיהוּד:

Azor potom zplodil Sádocha. Sádoch zplodil Achima. Achim pak zplodil Eliuda.

Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda,

᾽Αζώρ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν Σαδὼκ Σαδώκ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Αχίμ ᾽Αχὶμ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Ελιούδ

עָזֻור אַולֵד לזָדֻוק זָדֻוק אַולֵד לַאכִין אַכִין אַולֵד לֵאלִיֻוד׃


[(1) Matt 01, 15]

אֱלִיהוּד הוֹלִיד אֶת אֶלְעָזָר, אֶלְעָזָר הוֹלִיד אֶת מַתָּן וּמַתָּן הוֹלִיד אֶת יַעֲקֹב.

וֶאֱלִיהוּד הוֺלִיד אֶת-אֶלְעָזָר וְאֶלְעָזָר הוֺלִיד אֶת-מַתָּן וּמַתָּן הוֺלִיד אֶת-יַעֲקֹב:

Eliud zplodil Eleazara. Eleazar zplodil Mátana. Mátan zplodil Jákoba.

Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba,

᾽Ελιοὺδ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Ελεάζαρ ᾽Ελεάζαρ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν Ματθάν Ματθὰν δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Ιακὼβ

אֵלִיֻוד אַולֵד לֵאלִיעָזָר אֵלִיעָזָר אַולֵד למָתָן מָתָן אַולֵד ליַעקֻוב׃


[(1) Matt 01, 16]

יַעֲקֹב הוֹלִיד אֶת יוֹסֵף בַּעַל מִרְיָם אֲשֶׁר מִמֶּנָּה נוֹלַד יֵשׁוּעַ הַנִּקְרָא מָשִׁיחַ.

וְיַעֲקֹב הוֺלִיד אֶת-יוֺסֵף אִישׁ מִרְיָם אֲשֶׁר נוֺלַד מִמֶּנָּה יֵשׁוּעַ הַנִּקְרָא מָשִׁיחַ:

Jákob pak zplodil Jozefa, muže Marie, z nížto narodil se JEŽÍŠ, kterýž slove Kristus.

Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus.

᾽Ιακώβ δὲ ε᾿γέννησεν τὸν ᾽Ιωσὴφ τὸν α῎νδρα Μαρίας ε᾿ξ η῏ς ε᾿γεννήθη ᾽Ιησου̑ς ὁ λεγόμενος Χριστός

יַעקֻוב אַולֵד ליַוסֵף גַּברָה דּמַריַם דּמֵנָה אֵתִילֵד יֵשֻׁוע דּמֵתקרֵא משִׁיחָא׃ ס


[(1) Matt 01, 17]

וּבְכֵן כָּל הַדּוֹרוֹת מֵאַבְרָהָם עַד דָּוִד אַרְבָּעָה־עָשָׂר דּוֹרוֹת, וּמִדָּוִד עַד גָּלוּת בָּבֶל אַרְבָּעָה־עָשָׂר דּוֹרוֹת, וּמִגָּלוּת בָּבֶל עַד הַמָּשִׁיחַ אַרְבָּעָה־עָשָׂר דּוֹרוֹת.

וְהִנֵּה כָּל-הַדֹּרוֺת מֵאַבָרָהָם עַד-דָּוִד אַרְבָּעָה עָשָׂר דֹּרוֺת וּמִדָּוִד עַד-גָּלוּת בָּבֶל אַרְבָּעָה עָשָׂר דֹּרוֺת וּמִגָּלוּת בָּבֶל עַד-הַמַּשִׁיחַ אַרְבָּעָה עָשָׂר דֹּרוֺת:

A tak všech rodů od Abrahama až do Davida bylo rodů čtrnácte, a od Davida až do zajetí Babylonského rodů čtrnácte, a od zajetí Babylonského až do Krista rodů čtrnácte.

Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista čtrnáct. ([Galatským 4:4])

πα̑σαι ου῏ν αἱ γενεαὶ α᾿πὸ ᾽Αβραὰμ ε῞ως Δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες καὶ α᾿πὸ Δαυὶδ ε῞ως τη̑ς μετοικεσίας Βαβυλω̑νος γενεαὶ δεκατέσσαρες καὶ α᾿πὸ τη̑ς μετοικεσίας Βαβυλω̑νος ε῞ως του̑ Χριστου̑ γενεαὶ δεκατέσσαρες

כֻּלהֵין הָכִיל שַׁרבָּתָא מֵן אַברָהָם עדַמָא לדַוִיד שַׁרבָּתָא אַרבַּעֵסרֵא ומֵן דַּוִיד עדַמָא לגָלֻותָא דּבָבֵל שַׁרבָּתָא אַרבַּעֵסרֵא ומֵן גָּלֻותָא דּבָבֵל עדַמָא לַמשִׁיחָא שַׁרבָּתָא אַרבַּעֵסרֵא סס׃


[(1) Matt 01, 18]

כָּךְ הָיְתָה הֻלֶּדֶת יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ: מִרְיָם אִמּוֹ הָיְתָה מְאֹרֶסֶת לְיוֹסֵף וּבְטֶרֶם הִתְאַחֲדוּ נִמְצְאָה הָרָה לְרוּחַ הַקֹּדֶשׁ.

וְזֹאת הָיְתָה לֵדַת יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ כַּאֲשֶׁר מִרְיָם אִמּוֺ מְאֹרָשָׂה הָיְתָה לָיוֺסֵף טֶרֶם יָבוֺא אֵלֶיהָ וַתִּמָּצֵא כִּי הָרָה הִיא כִּי מֵרוּחַ הַקֹּדֶשׁ הָרָתָה:

Jezukristovo pak narození takto se stalo: Když matka jeho Maria zasnoubena byla Jozefovi, prvé než se sešli, nalezena jest těhotná z Ducha svatého.

Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. ([Lukáš 1:27 Lukáš 1:35])

του̑ δὲ ᾽Ιησου̑ Χριστου̑ ἡ γένεσις ου῞τως η῟ν μνηστευθείσης τη̑ς μητρὸς αυ᾿του̑ Μαρίας τω̑ ᾽Ιωσήφ πρὶν η῍ συνελθει̑ν αυ᾿τοὺς εὑρέθη ε᾿ν γαστρὶ ε῎χουσα ε᾿κ πνεύματος ἁγίου

יַלדֵּה דֵּין דּיֵשֻׁוע משִׁיחָא הָכַנָא הוָא כַּד מכִירָא הוָת מַריַם אֵמֵה ליַוסֵף עַדלָא נֵשׁתַּותּפֻון אֵשׁתַּכחַת בַּטנָא מֵן רֻוחָא דּקֻודשָׁא׃ ס


[(1) Matt 01, 19]

יוֹסֵף בַּעֲלָהּ, שֶׁהָיָה צַדִּיק וְלֹא רָצָה לְהַצִּיג אוֹתָהּ לְחֶרְפָּה, הֶחְלִיט לְשַׁלֵּחַ אוֹתָהּ בַּסֵּתֶר.

וְיוֺסֵף אִישָׁהּ צַדִּיק הָיָה וְלֹא אָבָה לְתִתָּהּ לְדִבַּת-עָם וַיֹּאמֶר לְשַׁלְּחָהּ בַּסָּתֶר:

Ale Jozef muž její spravedlivý jsa, a nechtěv jí v lehkost uvésti, chtěl ji tajně propustiti.

Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.

᾽Ιωσὴφ δὲ ὁ α᾿νὴρ αυ᾿τη̑ς δίκαιος ω῍ν καὶ μὴ θέλων αυ᾿τὴν δειγματίσαι ε᾿βουλήθη λάθρα α᾿πολυ̑σαι αυ᾿τήν

יַוסֵף דֵּין בַּעלָה כִּאנָא הוָא ולָא צבָא דַּנפַרסֵיה וֵאתרַעִי הוָא דּמַטשׁיָאיִת נֵשׁרֵיה׃


[(1) Matt 01, 20]

בְּעוֹד שֶׁהָיָה מְהַרְהֵר בָּזֶה נִרְאָה אֵלָיו מַלְאַךְ יהוה בַּחֲלוֹם וְאָמַר: "יוֹסֵף בֶּן דָּוִד, אַל תַּחְשֹׁשׁ לָקַחַת אֵלֶיךָ אֶת מִרְיָם אִשְׁתְּךָ, כִּי אֲשֶׁר הוֹרָה בָּהּ מֵרוּחַ הַקֹּדֶשׁ הוּא.

עוֺדֶנּוּ מְדַבֵּר אֶל-לִבּוֺ כָּזֹאת וְהִנֵּה מַלְאַךְ יְהוָֺה נִרְאָה אֵלָיו בַּחֲלוֺם לֵאמֹר יוֺסֶף בֶּן-דָּוִד אַל-תִּירָא מִקַּחַת אֵלֶיךׇ אֶת-מִרְיָם אִשְׁתֶּךׇ כִּי הַיֶּלֶד בְּקִרְבָּהּ נוֺצַר מֵרוּחַ הַקֹּדֶשׁ:

Když pak on o tom přemyšloval, aj, anděl Páně ve snách ukázal se jemu, řka: Jozefe synu Davidův, neboj se přijíti Marie manželky své; nebo což v ní jest počato, z Ducha svatého jest.

Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.

ταυ̑τα δὲ αυ᾿του̑ ε᾿νθυμηθέντος ι᾿δοὺ α῎γγελος κυρίου κατ῾ ο῎ναρ ε᾿φάνη αυ᾿τω̑ λέγων ᾽Ιωσὴφ υἱὸς Δαυίδ μὴ φοβηθη̑ς παραλαβει̑ν Μαρίαν τὴν γυναι̑κά σου τὸ γὰρ ε᾿ν αυ᾿τη̑ γεννηθὲν ε᾿κ πνεύματός ε᾿στιν ἁγίου

כַּד הָלֵין דֵּין אֵתרַעִי אֵתחזִי לֵה מַלַאכָא דּמָריָא בּחֵלמָא וֵאמַר לֵה יַוסֵף בּרֵה דּדַוִיד לָא תֵּדחַל למֵסַב למַריַם אַנתּתָך הַו גֵּיר דֵּאתִילֵד בָּה מֵן רֻוחָא הֻו דּקֻודשָׁא׃


[(1) Matt 01, 21]

הִיא יוֹלֶדֶת בֵּן וְאַתָּה תִּקְרָא שְׁמוֹ יֵשׁוּעַ, כִּי הוּא יוֹשִׁיעַ אֶת עַמּוֹ מֵחַטֹּאתֵיהֶם."

וְהִיא יֹלֶדֶת בֵּן וְקָרָאתָ אֶת-שְׁמוֺ יֵשׁוּעַ כִּי הוּא יוֺשִׁיעַ אֶת-עַמּוֺ מֵחַטֹּאתֵיהֶם:

Porodíť pak syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů jejich.

Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí(l) svůj lid z jeho hříchů.“ (l) spasí ([Lukáš 1:31])

τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ο῎νομα αυ᾿του̑ ᾽Ιησου̑ν αυ᾿τὸς γὰρ σὼσει τὸν λαὸν αυ᾿του̑ α᾿πὸ τω̑ν ἁμαρτιω̑ν αυ᾿τω̑ν

תִּאלַד דֵּין בּרָא ותֵקרֵא שׁמֵה יֵשֻׁוע הֻו גֵּיר נַחֵיוהי לעַמֵה מֵן חטָהַיהֻון׃


[(1) Matt 01, 22]

כָּל זֶה אֵרַע לְמַעַן יִתְקַיֵּם מַה שֶּׁדִּבֵּר אֲדֹנָי בְּפִי הַנָּבִיא:

וְכָל-זֹאת הָיְתָה לְמַלֹּאת אֵת אֲשֶׁר-דִּבֶּר יְהוָֺה בְּיַד-הַנָּבִיא לֵאמֹר:

Toto pak všecko stalo se, aby se naplnilo, což povědíno bylo ode Pána skrze proroka, řkoucího:

To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin(m) ústy proroka: (m) ř : Pán (pod. Matouš 1:24)

του̑το δὲ ο῞λον γέγονεν ι῞να πληρωθη̑ τὸ ρ᾿ηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ του̑ προφήτου λέγοντος

הָדֵא דֵּין כֻּלָה דַּהוָת דּנֵתמַלֵא מֵדֵּם דֵּאתֵאמַר מֵן מָריָא בּיַד נבִיָא׃


[(1) Matt 01, 23]

"הִנֵּה הָעַלְמָה הָרָה וְיֹלֶדֶת בֵּן וְקָרָאת שְׁמוֹ עִמָּנוּ אֵל."

הִנֵּה הָעַלְמָה הָרָה וְיֹלֶדֶת בֵּן וְקָרְאוּ שְׁמוֺ עִמָּנוּאֵל אֲשֶׁר יֵאָמֵר אֵל עִמָּנוּ:

Aj, panna těhotná bude, a porodí syna, a nazůveš jméno jeho Emmanuel, kteréž se vykládá: S námi Bůh.

‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘. ([Izajáš 7:14])

ι᾿δοὺ ἡ παρθένος ε᾿ν γαστρὶ ε῞ξει καὶ τέξεται υἱόν καὶ καλέσουσιν τὸ ο῎νομα αυ᾿του̑ ᾽Εμμανουήλ ο῞ ε᾿στιν μεθερμηνευόμενον μεθ῾ ἡμω̑ν ὁ θεός

דּהָא בּתֻולתָּא תֵּבטַן ותִאלַד בּרָא ונֵקרֻון שׁמֵה עַמַנֻואיִל דּמֵתּתַּרגַּם עַמַן אַלָהַן׃


[(1) Matt 01, 24]

לְאַחַר מִכֵּן הֵקִיץ יוֹסֵף מִשְּׁנָתוֹ וְעָשָׂה כְּפִי שֶּׁצִּוָּהוּ מַלְאַךְ יהוה. הוּא לָקַח אֵלָיו אֶת אִשְׁתּוֹ

וַיִּיקַץ יוֺסֵף מִשְּׁנָתוֺ וַיַּעַשׂ כַּאֲשֶׁר צִוָּה אֹתוֺ מַלְאַךְ יְהוָֺה וַיִּקַּח אֶת-אִשְׁתּוֺ:

Procítiv pak Jozef ze sna, učinil, jakož mu přikázal anděl Páně, a přijal manželku svou.

Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě.

ε᾿γερθεὶς δὲ ὁ ᾽Ιωσὴφ α᾿πὸ του̑ υ῞πνου ε᾿ποίησεν ὡς προσέταξεν αυ᾿τω̑ ὁ α῎γγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναι̑κα αυ᾿του̑

כַּד קָם דֵּין יַוסֵף מֵן שֵׁנתֵה עבַד אַיכַּנָא דַּפקַד לֵה מַלַאכֵה דּמָריָא ודַברָה לַאנתּתֵה׃


[(1) Matt 01, 25]

מִבְּלִי שֶׁיָּדַע אוֹתָהּ עַד אֲשֶׁר יָלְדָה בֵּן, וְקָרָא אֶת שְׁמוֹ יֵשׁוּעַ.

וְלֹא יָדַע אֹתָהּ עַד כִּי-יָלְדָה בֵּן אֶת-בְּכוֺרָהּ וַיִּקְרָא אֶת-שְׁמוֺ יֵשׁוּעַ:

Ale nepoznal jí, až i porodila Syna svého prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš.

Ale nežili spolu(n), dokud neporodila syna(o); a dal mu jméno Ježíš. (n) ř: nepoznal ji (o) var: + svého prvorozeného 2. kapitola ([Lukáš 2:7 Lukáš 2:21])

καὶ ου᾿κ ε᾿γίνωσκεν αυ᾿τὴν ε῞ως ου῟ ε῎τεκεν υἱόν καὶ ε᾿κάλεσεν τὸ ο῎νομα αυ᾿του̑ ᾽Ιησου̑ν

ולָא חַכמָה עדַמָא דִּילֵדתֵה לַברָה בֻּוכרָא וַקרָת שׁמֵה יֵשֻׁוע סס׃


[(1) Matt 02, 01]

בְּעֵת שֶׁנּוֹלַד יֵשׁוּעַ בְּבֵית לֶחֶם יְהוּדָה, בִּימֵי הוֹרְדוֹס הַמֶּלֶךְ, בָּאוּ לִירוּשָׁלַיִם חֲכָמִים מִן הַמִּזְרָח.

וַיְהִי כַּאֲשֶׁר נוֺלַד יֵשׁוּעַ בְּבֵית-לֶחֶם יְהוּדָה בִּימֵי הַמֶּלֶךְ הוֺרְדוֺס וְהִנֵּה חֹזֵי כוֺכָבִים בָּאוּ מֵאֶרֶץ קֶדֶם יְרוּשָׁלַיְמָה לֵאמֹר:

Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově za dnů Heródesa krále, aj, mudrci od východu slunce vypravili se do Jeruzaléma,

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci(p) od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: (p) ř: mágové (pod. Matouš 2:7 Matouš 2:16) ([Lukáš 2:4 Lukáš 1:5; 1 Královská 5:10])

του̑ δὲ ᾽Ιησου̑ γεννηθέντος ε᾿ν Βηθλέεμ τη̑ς ᾽Ιουδαίας ε᾿ν ἡμέραις ῾Ηρώδου του̑ βασιλέως ι᾿δοὺ μάγοι α᾿πὸ α᾿νατολω̑ν παρεγένοντο ει᾿ς ῾Ιεροσόλυμα

כַּד דֵּין אֵתִילֵד יֵשֻׁוע בּבֵית־לחֵם דִּיהֻודָא בּיַומַי הֵרָודֵס מַלכָּא אֵתַו מגֻושֵׁא מֵן מַדנחָא לֻאורִשׁלֵם׃


[(1) Matt 02, 02]

שָׁאֲלוּ: "הֵיכָן מֶלֶךְ הַיְּהוּדִים אֲשֶׁר נוֹלָד? כִּי רָאִינוּ אֶת כּוֹכָבוֹ בַּמִּזְרָח וּבָאנוּ לְהִשְׁתַּחֲווֹת לוֹ."

אַיֵּה הַמֶּלֶךְ הַנּוֺלָד לַיְּהוּדִים כִּי רָאִנוּ כוֺכָבוֺ בַּקֶּדֶם וַנָּבֹא לְהִשְׁתַּחֲוֺת לוֺ:

Řkouce: Kde jest ten narozený král Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu jeho na východu slunce, a vypravili jsme se, abychom se klaněli jemu.

„Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ ([Numeri 24:17; Jeremjáš 23:5])

λέγοντες που̑ ε᾿στιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τω̑ν ᾽Ιουδαίων ει῎δομεν γὰρ αυ᾿του̑ τὸν α᾿στέρα ε᾿ν τη̑ α᾿νατολη̑ καὶ η῎λθομεν προσκυνη̑σαι αυ᾿τω̑

וָאמרִין אַיכַּו מַלכָּא דִּיהֻודָיֵא דֵּאתִילֵד חזַין גֵּיר כַּוכּבֵה בּמַדנחָא וֵאתַין למֵסגַּד לֵה׃


[(1) Matt 02, 03]

כַּאֲשֶׁר שָׁמַע זֹאת הוֹרְדוֹס הַמֶּלֶךְ נִדְהַם הוּא וְכָל יְרוּשָׁלַיִם עִמּוֹ.

וַיִּשְׁמַע הַמֶּלֶךְ הוֺרְדוֺס וַיָּנַע לְבָבוֺ וּלְבַב כָּל-יְרוּשָׁלַיִם עִמּוֺ:

To uslyšev Heródes král, zarmoutil se i všecken Jeruzalém s ním.

Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém;

α᾿κούσας δὲ ὁ βασιλεὺς ῾Ηρώδης ε᾿ταράχθη καὶ πα̑σα ῾Ιεροσόλυμα μετ῾ αυ᾿του̑

שׁמַע דֵּין הֵרָודֵס מַלכָּא וֵאתּתּזִיע וכֻלָה אֻורִשׁלֵם עַמֵה׃


[(1) Matt 02, 04]

הוּא כִּנֵּס אֶת כָּל רָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וְסוֹפְרֵי הָעָם וְשָׁאַל אוֹתָם אֵיפֹה יִוָּלֵד הַמָּשִׁיחַ.

וַיַּקְהֵל אֶת-כָּל-רָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וְהַסּוֺפְרִים בָּעָם וַיִּשְׁאַל אֶת-פִּיהֶם לֵאמֹר אַיֵּה יִוָּלֵד הַמָּשִׁיחַ:

A protož svolav všecky přední kněží {biskupy} a učitele lidu, tázal se jich, kde by se Kristus měl naroditi.

svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš(q) narodit. (q) ř: Kristus

καὶ συναγαγών πάντας τοὺς α᾿ρχιερει̑ς καὶ γραμματει̑ς του̑ λαου̑ ε᾿πυνθάνετο παρ῾ αυ᾿τω̑ν που̑ ὁ Χριστὸς γεννα̑ται

וכַנֵשׁ כֻּלהֻון רַבַּי־כָּהנֵא וסָפרֵא דּעַמָא וַמשַׁאֵל הוָא להֻון דַּאיכָּא מֵתִילֵד משִׁיחָא׃ ס


[(1) Matt 02, 05]

אָמְרוּ לוֹ: "בְּבֵית לֶחֶם יְהוּדָה, כִּי כֵן נִכְתַּב עַל־יְדֵי הַנָּבִיא:

וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו בְּבֵית-לֶחֶם יְהוּדָה כִּי כֹה-כָּתוּב בְּיַד-הַנָּבִיא:

Oni pak řekli jemu: V Betlémě Judově. Nebo tak jest psáno skrze proroka:

Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka: ([Jan 7:42])

οἱ δὲ ει῏παν αυ᾿τω̑ ε᾿ν Βηθλέεμ τη̑ς ᾽Ιουδαίας ου῞τως γὰρ γέγραπται διὰ του̑ προφήτου

הֵנֻון דֵּין אֵמַרו בּבֵית־לחֵם דִּיהֻודָא הָכַנָא גֵּיר כּתִיב בַּנבִיָא׃


[(1) Matt 02, 06]

'וְאַתָּה בֵּית לֶחֶם אֶרֶץ יְהוּדָה, אֵינְךָ צָעִיר בְּאַלּוּפֵי יְהוּדָה, כִּי מִמְּךָ יֵצֵא מוֹשֵׁל אֲשֶׁר יִרְעֶה אֶת עַמִּי יִשְׂרָאֵל'."

וְאַתָּה בֵּית-לֶחֶם אֶרֶץ יְהוּדָה אֵינְךׇ צָעִיר בְּאַלֻּפֵי יְהוּדָה כִּי מִמְּךׇ יֵצֵא מוֺשֵׁל אֲשֶׁר יִרְעֶה אֶת-עַמִּי יִשְׂרָאֵל:

A ty Betléme, země Judská, nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty Judskými; neboť z tebe vyjde vývoda, kterýž pásti bude lid můj Izraelský.

‚A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.‘“ ([Micheáš 5:1; 2 Samuelova 5:2])

καὶ σύ Βηθλέεμ γη̑ ᾽Ιούδα ου᾿δαμω̑ς ε᾿λαχίστη ει῏ ε᾿ν τοι̑ς ἡγεμόσιν ᾽Ιούδα ε᾿κ σου̑ γὰρ ε᾿ξελεύσεται ἡγούμενος ο῞στις ποιμανει̑ τὸν λαόν μου τὸν ᾽Ισραήλ

אָף אַנתּי בֵּית־לחֵם דִּיהֻודָא לָא הוַיתּי בּצִירָא בּמַלכֵּא דִּיהֻודָא מֵנֵכי גֵּיר נֵפֻּוק מַלכָּא דּהֻו נֵרעֵיוהי לעַמי אִיסרָאיֵל׃ ס


[(1) Matt 02, 07]

אָז קָרָא הוֹרְדוֹס בַּחֲשַׁאי לְחַכְמֵי הַמִּזְרָח וּבֵרֵר אֶצְלָם מָתַי הוֹפִיעַ הַכּוֹכָב.

וַיִּקְרָא הוֺרְדוֺס אֶל-חֹזֵי הַכּוֺכָבִים בַּסֵּתֶר וַיַּחְקֹר אֹתָם לָדַעַת אֶת-הָעֵת אֲשֶׁר נִרְאָה הַכּוֺכָב:

Tehdy Heródes tajně povolav mudrců, pilně se jich vyptával, kterého by se jim času hvězda ukázala.

Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl:

τότε ῾Ηρώδης λάθρα καλέσας τοὺς μάγους η᾿κρίβωσεν παρ῾ αυ᾿τω̑ν τὸν χρόνον του̑ φαινομένου α᾿στέρος

הָידֵּין הֵרָודֵס מַטשׁיָאיִת קרָא לַמגֻושֵׁא וִילֵף מֵנהֻון בַּאינָא זַבנָא אֵתחזִי להֻון כַּוכּבָא׃


[(1) Matt 02, 08]

אַחֲרֵי כֵן שָׁלַח אוֹתָם לְבֵית לֶחֶם בְּאָמְרוֹ: "לְכוּ חִקְרוּ הֵיטֵב עַל־אוֹדוֹת הַיֶּלֶד וְכַאֲשֶׁר תִּמְצְאוּ אוֹתוֹ הוֹדִיעוּ לִי כְּדֵי שֶׁאָבוֹא וְאֶשְׁתַּחֲוֶה לוֹ גַּם אֲנִי."

וַיִּשְׁלַח אֹתָם בֵּית-לֶחֶם וַיֹּאמַר לְכוּ וְדִרְשׁוּ הֵיטֵב עַל-הַיֶּלֶד וְכַאֲשֶׁר תִּמְצְאוּן אֹתוֺ שׁוּבוּ וְהַגִּידוּ לִי וְאָבֹאָה לְהִשְׁתַּחֲוֺת-לוֺ גַּם-אָנִי:

A když je propouštěl do Betléma, řekl: Jdouce, vyptejte se pilně na to děťátko, a když naleznete, zvěstujtež mi, ať i já přijda, pokloním se jemu.

„Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit.“

καὶ πέμψας αυ᾿τοὺς ει᾿ς Βηθλέεμ ει῏πεν πορευθέντες ε᾿ξετάσατε α᾿κριβω̑ς περὶ του̑ παιδίου ε᾿πὰν δὲ ευ῞ρητε α᾿παγγείλατέ μοι ο῞πως κα᾿γώ ε᾿λθών προσκυνήσω αυ᾿τω̑

ושַׁדַּר אֵנֻון לבֵית־לחֵם וֵאמַר להֻון זֵלו עַקֵבו עַל טַליָא חפִיטָאיִת ומָא דֵּאשׁכַּחתֻּונָיהי תַּו חַוַאוֻני דָּאף אֵנָא אִזַל אֵסגֻּוד לֵה׃


[(1) Matt 02, 09]

הֵם שָׁמְעוּ אֶת דִּבְרֵי הַמֶּלֶךְ וְהָלְכוּ, וְהִנֵּה הַכּוֹכָב שֶׁרָאוּ בַּמִּזְרָח הִתְקַדֵּם לִפְנֵיהֶם עַד אֲשֶׁר בָּא וְנֶעֱמַד מֵעַל לַמָּקוֹם שֶׁהָיָה שָׁם הַיֶּלֶד.

וַיִּשְׁמְעוּ אֶל-הַמֶּלֶךְ וַיֵּלֵכוּ וְהִנֵּה הַכּוֺכָב אֲשֶׁר-רָאוּ בַקֶּדֶם עָלָה לִפְנֵיהֶם עַד אֲשֶׁר-בָּא וַיַּעֲמֹד מִמַּעַל לַאֲשֶׁר הָיָה שָׁם הַיָּלֶד:

Oni pak vyslyševše krále, jeli. A aj, hvězda, kterouž byli viděli na východu slunce, předcházela je, až i přišedši, stála nad místem, kdež bylo děťátko.

Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.

οἱ δὲ α᾿κούσαντες του̑ βασιλέως ε᾿πορεύθησαν καὶ ι᾿δοὺ ὁ α᾿στὴρ ο῍ν ει῏δον ε᾿ν τη̑ α᾿νατολη̑ προη̑γεν αυ᾿τοὺς ε῞ως ε᾿λθών ε᾿στάθη ε᾿πάνω ου῟ η῟ν τὸ παιδίον

הֵנֻון דֵּין כַּד שׁמַעו מֵן מַלכָּא אֵזַלו והָא כַּוכּבָא הַו דַּחזַו בּמַדנחָא אָזֵל הוָא קדָמַיהֻון עדַמָא דֵּאתָא קָם לעֵל מֵן אַיכָּא דִּאיתַוהי טַליָא׃


[(1) Matt 02, 10]

כִּרְאוֹתָם אֶת הַכּוֹכָב שָׂמְחוּ שִׂמְחָה גְּדוֹלָה עַד מְאֹד.

וְהֵם חָזוּ בַכּוֺכָב וַיִּשְׂמְחוּ שִׂמְחָה גְדֹלָה עַד-מְאֹד:

A uzřevše hvězdu, zradovali se radostí velmi velikou.

Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. ([Lukáš 2:10])

ι᾿δόντες δὲ τὸν α᾿στέρα ε᾿χάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα

כַּד דֵּין חזַאוֻהי לכַוכּבָא חדִיו חַדֻותָא רַבּתָא דּטָב׃


[(1) Matt 02, 11]

הֵם נִכְנְסוּ לַבַּיִת וְרָאוּ אֶת הַיֶּלֶד עִם מִרְיָם אִמּוֹ. נָפְלוּ עַל פְּנֵיהֶם וְהִשְׁתַּחֲווּ לוֹ, וּפָתְחוּ אֶת צְרוֹרוֹתֵיהֶם וְהִגִּישׁוּ לוֹ מַתָּנוֹת: זָהָב וּלְבוֹנָה וָמוֹר.

וַיָּבֹאוּ הַבַּיְתָה וַיִּרְאוּ אֶת-הַיֶּלֶד עִם-מִרְיָם אִמּוֺ וַיִּפְּלוּ וַיִּשְׁתַּחֲווּ-לוֺ וַיִּפְתְּחוּ אֶת-אֹצְרֹתֵיהֶם וַיַּקְרִיבוּ לוֺ מִנְחָה זָהָב וּלְבוֺנָה וָמֹר:

I všedše do domu, nalezli děťátko s Marií matkou jeho, a padše, klaněli se jemu; a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary, zlato a kadidlo a mirru.

Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené(r) dary – zlato, kadidlo a myrhu. (r) ř: ze svých pokladnic ([Žalmy 72:10-Žalmy 72:11 Žalmy 72:15; Izajáš 60:6])

καὶ ε᾿λθόντες ει᾿ς τὴν οι᾿κίαν ει῏δον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τη̑ς μητρὸς αυ᾿του̑ καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αυ᾿τω̑ καὶ α᾿νοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αυ᾿τω̑ν προσήνεγκαν αυ᾿τω̑ δω̑ρα χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν

ועַלו לבַיתָּא וַחזַאוֻהי לטַליָא עַם מַריַם אֵמֵה וַנפַלו סגֵדו לֵה וַפתַחו סִימָתהֻון וקַרֵבו לֵה קֻורבָּנֵא דַּהבָא ומֻורָא וַלבֻונתָּא׃


[(1) Matt 02, 12]

לְאַחַר שֶׁהֻזְהֲרוּ בַּחֲלוֹם שֶׁלֹּא לַחֲזֹר אֶל הוֹרְדוֹס יָצְאוּ לְאַרְצָם בְּדֶרֶךְ אַחֶרֶת.

וְהֵם צֻוּוּ בַחֲלוֺם לְבִלְתִּי שׁוּב אֶל-הוֺרְדוּס וַיִּפְנוּ וַיֵּלְכוּ בְּדֶרֶךְ אַחֵר לְאַרְצָם:

A od Boha napomenuti jsouce ve snách, aby se nenavraceli k Heródesovi, jinou cestou navrátili se do krajiny své.

Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.

καὶ χρηματισθέντες κατ῾ ο῎ναρ μὴ α᾿νακάμψαι πρὸς ῾Ηρώδην δι῾ α῎λλης ὁδου̑ α᾿νεχὼρησαν ει᾿ς τὴν χὼραν αυ᾿τω̑ν

וֵאתחזִי להֻון בּחֵלמָא דּלָא נֵהפּכֻון לוָת הֵרָודֵס ובֻאורחָא אחרִתָא אֵזַלו לַאתרהֻון סס׃


[(1) Matt 02, 13]

הֵם הָלְכוּ מִשָּׁם וּמַלְאַךְ יהוה נִרְאָה אֶל יוֹסֵף בַּחֲלוֹם וְאָמַר: "קוּם, קַח אֶת הַיֶּלֶד וְאֶת אִמּוֹ וּבְרַח לְמִצְרַיִם וֶהֱיֵה שָׁם עַד אֲשֶׁר אֹמַר לְךָ, כִּי הוֹרְדוֹס יְחַפֵּשׂ אֶת הַיֶּלֶדכְּדֵי לְהַשְׁמִיד אוֹתוֹ."

וַיְהִי בְּלֶכְתָּם וַיֵּרָא מַלְאַךְ יְהוָֺה אֶל-יוֺסֵף בַּחֲלוֺם לֵאמֹר קוּם קַח אֶת-הַיֶּלֶד וְאֶת-אִמּוֺ וּבְרַח-לְךׇ מִצְרַיְמָה וְשֶׁב-שָׁם עַד-אֲשֶׁר אֹמַר אֵלֶיךׇ כִּי הוֺרְדוֺס מְבַקֵּשׁ אֶת-נֶפֶשׁ הַיֶּלֶד לְקַחְתָּהּ:

Když pak oni odjeli, aj, anděl Páně ukázal se Jozefovi ve snách, řka: Vstana, vezmi děťátko i matku jeho, a utec do Egypta, a buď tam, dokudž nepovím tobě; neboť bude Heródes hledati děťátka, aby je zahubil.

Když odešli, hle, anděl Hospodinův(s) se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ (s) ř: Páně (tak i Matouš 2:19)

α᾿ναχωρησάντων δὲ αυ᾿τω̑ν ι᾿δοὺ α῎γγελος κυρίου φαίνεται κατ῾ ο῎ναρ τω̑ ᾽Ιωσὴφ λέγων ε᾿γερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αυ᾿του̑ καὶ φευ̑γε ει᾿ς Αι῎γυπτον καὶ ι῎σθι ε᾿κει̑ ε῞ως α῍ν ει῎πω σοι μέλλει γὰρ ῾Ηρώδης ζητει̑ν τὸ παιδίον του̑ α᾿πολέσαι αυ᾿τό

כַּד דֵּין אֵזַלו אֵתחזִי מַלַאכָא דּמָריָא בּחֵלמָא ליַוסֵף וֵאמַר לֵה קֻום דּבַר לטַליָא ולֵאמֵה וַערֻוק למֵצרֵין ותַמָן הוִי עדַמָא דָּאמַר אנָא לָך עתִיד הֻו גֵּיר הֵרָודֵס למֵבעיֵה לטַליָא אַיך דּנַובּדִיוהי׃


[(1) Matt 02, 14]

הוּא קָם וְלָקַח אֶת הַיֶּלֶד וְאֶת אִמּוֹ בַּלַּיְלָה וְיָצָא לְמִצְרַיִם.

וַיָּקָם וַיִּקַּח אֶת-הַיֶּלֶד וְאֶת-אִמּוֺ לָיְלָה וַיֵּלֶךְ מִצְרָיְמָה:

Kterýž vstav v noci, vzal děťátko i matku jeho, a odšel do Egypta.

On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta

ὁ δὲ ε᾿γερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αυ᾿του̑ νυκτὸς καὶ α᾿νεχὼρησεν ει᾿ς Αι῎γυπτον

יַוסֵף דֵּין קָם שַׁקלֵה לטַליָא ולֵאמֵה בּלֵליָא וַערַק למֵצרֵין׃


[(1) Matt 02, 15]

שָׁם נִשְׁאַר עַד מוֹת הוֹרְדוֹס, לְקַיֵּם אֶת אֲשֶׁר אָמַר יהוה בְּיַד הַנָּבִיא: "מִמִּצְרַיִם קָרָאתִי לִבְנִי."

וַיֵּשֶׁב שָׁם עַד-מוֺת הוֺרְדוֺס לְמַלֹּאת אֶת אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָֺה בְּיַד-הַנָּבִיא לֵאמֹר מִמִּצְרַיִם קָרָאתִי לִבְנִי:

A byl tam až do smrti Heródesovy, aby se naplnilo povědění Páně skrze proroka, řkoucího: Z Egypta povolal jsem Syna svého.

a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: ‚Z Egypta jsem povolal svého syna.‘ ([Ozeáš 11:1; Exodus 4:22-Exodus 4:23])

καὶ η῟ν ε᾿κει̑ ε῞ως τη̑ς τελευτη̑ς ῾Ηρώδου ι῞να πληρωθη̑ τὸ ρ᾿ηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ του̑ προφήτου λέγοντος ε᾿ξ Αι᾿γύπτου ε᾿κάλεσα τὸν υἱόν μου

וַהוָא תַּמָן עדַמָא למַותֵּה דּהֵרָודֵס דּנֵתמַלֵא מֵדֵּם דֵּאתֵאמַר מֵן מָריָא בַּנבִיָא דָּאמַר דּמֵן מֵצרֵין קרִית לבֵרי סס׃


[(1) Matt 02, 16]

כַּאֲשֶׁר רָאָה הוֹרְדוֹס כִּי הֵתֵלּוּ בּוֹ הַחֲכָמִים רָגַז עַד מְאֹד וְשָׁלַח לַהֲרֹג אֶת כָּל הַיְלָדִים שֶׁבְּבֵית לֶחֶם וּבְכָל סְבִיבוֹתֶיהָ, מִבְּנֵי שְׁנָתַיִם וָמַטָּה, לְפִי הָעֵת אֲשֶׁר קָבַע מִפִּי הַחֲכָמִים.

וַיְהִי כִּרְאוֺת הוֺרְדוֺס כִּי הֵתֵלוּ בוֺ הַחֹזִים וַיִּקְצֹף עַד-מְאֹד וַיִּשְׁלַח וַיַּךְ אֶת-כָּל-הַיְלָדִים אֲשֶׁר בְּבֵית-לֶחֶם וּבְכָל-גְּבוּלֶיהָ מִבֶּן-שְׁנָתַיִם וּלְמָטָּה לְפִי הָעֵת אֲשֶׁר חָקַר מִפִּי הַחֹזִים:

Tehdy Heródes uzřev, že by oklamán byl od mudrců, rozhněval se náramně, a poslav, zmordoval všecky dítky, kteréž byly v Betlémě i ve všech končinách jeho, od dvouletých a níže, podlé času, na kterýž se byl pilně vyptal od mudrců.

Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všecky chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců.

τότε ῾Ηρώδης ι᾿δών ο῞τι ε᾿νεπαίχθη ὑπὸ τω̑ν μάγων ε᾿θυμὼθη λίαν καὶ α᾿ποστείλας α᾿νει̑λεν πάντας τοὺς παι̑δας τοὺς ε᾿ν Βηθλέεμ καὶ ε᾿ν πα̑σι τοι̑ς ὁρίοις αυ᾿τη̑ς α᾿πὸ διετου̑ς καὶ κατωτέρω κατὰ τὸν χρόνον ο῍ν η᾿κρίβωσεν παρὰ τω̑ν μάγων

הָידֵּין הֵרָודֵס כַּד חזָא דֵּאתבַּזַח מֵן מגֻושֵׁא אֵתחַמַת טָב ושַׁדַּר קַטֵל טלָיֵא כֻּלהֻון דּבֵית־לחֵם וַדכֻלהֻון תּחֻומֵיה מֵן בַּר תַּרתֵּין שׁנִין וַלתַחתּ אַיך זַבנָא דּעַקֵב מֵן מגֻושֵׁא׃


[(1) Matt 02, 17]

אָז נִתְקַיֵּם הַנֶּאֱמָר בְּפִי יִרְמְיָהוּ הַנָּבִיא:

אָז הוּקַם אֲשֶׁר נֶאֱמַר בְּיַד-יִרְמְיָהוּ הַנָּבִיא לֵאמֹר:

Tehdy naplněno jest to povědění Jeremiáše proroka, řkoucího:

Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše:

τότε ε᾿πληρὼθη τὸ ρ᾿ηθὲν διὰ ᾽Ιερεμίου του̑ προφήτου λέγοντος

הָידֵּין אֵתמַלִי מֵדֵּם דֵּאתֵאמַר בּיַד אֵרַמיָא נבִיָא דֵּאמַר׃


[(1) Matt 02, 18]

"קוֹל בְּרָמָה נִשְׁמָע, נְהִי בְּכִי תַמְרוּרִים, רָחֵל מְבַכָּה עַל־בָּנֶיהָ, מֵאֲנָה לְהִנָּחֵם כִּי אֵינָם."

קוֺל בְּרָמָה נִשְׁמָע נְהִי בְּכִי תַמְרוּרִים רָחֵל מְבַכָּה עַל-בָּנֶיהָ מֵאֲנָה לְהִנָּחֵם כִּי אֵינֶנּוּ:

Hlas v Ráma slyšán jest, naříkání a pláč a kvílení mnohé; Ráchel plačící synů svých, a nedala se potěšiti, proto že jich není.

‚Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není.‘ ([Jeremjáš 31:15])

φωνὴ ε᾿ν Ραμὰ η᾿κούσθη κλαυθμὸς καὶ ο᾿δυρμὸς πολύς Ραχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αυ᾿τη̑ς καὶ ου᾿κ η῎θελεν παρακληθη̑ναι ο῞τι ου᾿κ ει᾿σίν

קָלָא אֵשׁתּמַע בּרָמתָא בֵּכיָא וֵאליָא סַגִּיָאא רָחֵיל בָּכיָא עַל בּנֵיה ולָא צָביָא למֵתבַּיָאוֻ מֵטֻל דּלָא אִיתַיהֻון סּ סּ׃


[(1) Matt 02, 19]

אַחֲרֵי מוֹת הוֹרְדוֹס נִרְאָה מַלְאַךְ יהוה אֶל יוֹסֵף בַּחֲלוֹם בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם

וַיְהִי אַחֲרֵי מוֺת הוֺרְדוֺס וַיֵּרָא מַלְאַךְ יְהוָֺה בַּחֲלוֺם אֶל-יוֺסֵף בְּמִצְרַיִם לֵאמֹר:

Když pak umřel Heródes, aj, anděl Páně ukázal se Jozefovi ve snách v Egyptě,

Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě

τελευτήσαντος δὲ του̑ ῾Ηρώδου ι᾿δοὺ α῎γγελος κυρίου φαίνεται κατ῾ ο῎ναρ τω̑ ᾽Ιωσὴφ ε᾿ν Αι᾿γύπτω

כַּד מִית דֵּין הֵרָודֵס מַלכָּא אֵתחזִי מַלַאכָא דּמָריָא בּחֵלמָא ליַוסֵף בּמֵצרֵין׃


[(1) Matt 02, 20]

וְאָמַר: "קוּם, קַח אֶת הַיֶּלֶד וְאֶת אִמּוֹ וְלֵךְ לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, כִּי מֵתוּ הַמְבַקְשִׁים אֶת נֶפֶשׁ הַיֶּלֶד."

קוּם קַח אֶת-הַיֶּלֶד וְאֶת-אִמּוֺ וְלֵךְ שׁוּב אַרְצָה יִשְׂרָאֵל כִּי-מֵתוּ הַמְבַקְשִׁים אֶת-נֶפֶשׁ הַיָּלֶד:

Řka: Vstana, vezmi dítě i matku jeho, a jdiž do země Izraelské; neboť jsou zemřeli ti, kteříž hledali bezživotí dítěte.

a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život.“ ([Exodus 4:19])

λέγων ε᾿γερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αυ᾿του̑ καὶ πορεύου ει᾿ς γη̑ν ᾽Ισραήλ τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητου̑ντες τὴν ψυχὴν του̑ παιδίου

וֵאמַר לֵה קֻום דּבַר לטַליָא ולֵאמֵה וזֵל לַארעָא דִּאיסרָאיֵל מִיתו להֻון גֵּיר הָנֻון דּבָעֵין הוַו נַפשֵׁה דּטַליָא׃


[(1) Matt 02, 21]

הוּא קָם וְלָקַח אֶת הַיֶּלֶד וְאֶת אִמּוֹ וּבָא לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל.

וַיָּקָם וַיִּקַּח אֶת-הַיֶּלֶד וְאֶת-אִמּוֺ וַיָּבֹא אַרְצָה יִשְׂרָאֵל:

Kterýžto vstav, vzal dítě i matku jeho, a přišel do země Izraelské.

On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země.

ὁ δὲ ε᾿γερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αυ᾿του̑ καὶ ει᾿ση̑λθεν ει᾿ς γη̑ν ᾽Ισραήλ

ויַוסֵף קָם דּבַר לטַליָא ולֵאמֵה וֵאתָא לַארעָא דִּאיסרָאיֵל׃


[(1) Matt 02, 22]

אֲבָל בְּשָׁמְעוֹ כִּי אַרְכֵלָאוֹס מוֹלֵךְ בִּיהוּדָה בִּמְקוֹם הוֹרְדוֹס אָבִיו, פָּחַד לָלֶכֶת לְשָׁם. לְאַחַר שֶׁהֻזְהַר בַּחֲלוֹם יָצָא אֶל סְבִיבוֹת הַגָּלִיל.

וּבְשָׁמְעוֺ כִּי אַרְקְלוֺס מָלַךְ בִּיהוּדָה תַּחַת הוֺרְדוֺס אָבִיו וַיִּירָא לָלֶכֶת שָׁמָּה וַיֻּגַּד-לוֺ דָבָר בַּחֲלוֺם וַיִּסֹּב אֶל-גְּלִילוֺת הַגָּלִיל:

Ale uslyšev, že by Archelaus kraloval v Judstvu místo Heródesa otce svého, obával se tam jíti; avšak napomenut byv od Boha ve snách, obrátil se do krajin Galilejských.

Když však uslyšel, že Archelaos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít; ale na pokyn ve snu se obrátil do končin galilejských

α᾿κούσας δὲ ο῞τι ᾽Αρχέλαος βασιλεύει τη̑ς ᾽Ιουδαίας α᾿ντὶ του̑ πατρὸς αυ᾿του̑ ῾Ηρώδου ε᾿φοβήθη ε᾿κει̑ α᾿πελθει̑ν χρηματισθεὶς δὲ κατ῾ ο῎ναρ α᾿νεχὼρησεν ει᾿ς τὰ μέρη τη̑ς Γαλιλαίας

כַּד דֵּין שׁמַע דַּארכֵלַאָוס הוָא מַלכָּא בִּיהֻוד חלָף הֵרָודֵס אַבֻוהי דּחֵל דּנִאזַל לתַמָן וֵאתחזִי לֵה בּחֵלמָא דּנִאזַל לַאתרָא דַּגלִילָא׃


[(1) Matt 02, 23]

הוּא בָּא וְיָשַׁב בְּעִיר הַנִּקְרֵאת נָצְרַת, לְמַעַן יִתְקַיֵּם הַנֶּאֱמָר עַל־פִּי הַנְּבִיאִים כִּי נָצְרִי יִקָּרֵא לוֹ.

וַיָּבֹא וַיֵּשֶׁב בָּעִיר הַנִּקְרֵאת נְצָרֶת לְמַלֹּאת אֶת-דִּבְרֵי הַנְּבִיאִים כִּי נָצְרִי יִקָּרֵא לוֺ:

A přišed, bydlil v městě, kteréž slove Nazarét, aby se naplnilo, což povědíno bylo skrze proroky, že Nazaretský slouti bude.

a usadil se v městě zvaném Nazaret – aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazaretský(t). (t) ř: Nazorejský 3. kapitola ([Lukáš 2:39; Jan 1:45-Jan 1:46; Soudců 13:5])

καὶ ε᾿λθών κατώκησεν ει᾿ς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ ο῞πως πληρωθη̑ τὸ ρ᾿ηθὲν διὰ τω̑ν προφητω̑ν ο῞τι Ναζωραι̑ος κληθήσεται

וֵאתָא עמַר בַּמדִינתָּא דּמֵתקַריָא נָצרַת אַיך דּנֵתמַלֵא מֵדֵּם דֵּאתֵאמַר בַּנבִיָא דּנָצרָיָא נֵתקרֵא סס׃


[(1) Matt 03, 01]

בַּיָּמִים הָהֵם הוֹפִיעַ יוֹחָנָן הַמַּטְבִּיל כְּשֶׁהוּא קוֹרֵא בְּמִדְבַּר יְהוּדָה לֵאמֹר:

וַיְהִי בַּיָּמִים הָהֵם וַיָּבֹא יוֺחָנָן הַמְטַבֵּל וַיִּקְרָא בְמִדְבַּר יְהוּדָה וַיֹּאמַר:

V těch pak dnech přišel Jan Křtitel, káže na poušti v zemi Judské,

Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: ([Marek 1:2-Marek 1:6; Lukáš 3:3-Lukáš 3:6; Jan 1:19-Jan 1:23])

ε᾿ν δὲ ται̑ς ἡμέραις ε᾿κείναις παραγίνεται ᾽Ιωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ε᾿ν τη̑ ε᾿ρήμω τη̑ς ᾽Ιουδαίας

בּהֻון דֵּין בּיַומָתָא הָנֻון אֵתָא יֻוחַנָן מַעמדָנָא ומַכרֵז הוָא בּחֻורבָּא דִּיהֻוד׃


[(1) Matt 03, 02]

"שׁוּבוּ בִּתְשׁוּבָה, כִּי קָרְבָה מַלְכוּת שָׁמַיִם."

שׁוּבוּ כִּי-מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם קָרְבָה לָבֹא:

A řka: Pokání čiňte, nebo přiblížilo se království nebeské.

„Čiňte pokání(u), neboť se přiblížilo království nebeské(v).“ (u) Obraťte se (v) ř: Nebes, tj. Boží (tak u Mt veskrze) ([Matouš 4:17 Matouš 10:7])

καὶ λέγων μετανοει̑τε η῎γγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν

וָאמַר תֻּובו קֵרבַּת לָה מַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא׃ ס


[(1) Matt 03, 03]

הוּא הָיָה זֶה שֶׁנֶּאֱמַר עָלָיו בְּפִי יְשַׁעְיָהוּ הַנָּבִיא: "קוֹל קוֹרֵא בַּמִּדְבָּר פַּנּוּ דֶּרֶךְ יהוה, יַשְּׁרוּ מְסִלּוֹתָיו."

הוּא אֲשֶׁר נִבָּא עָלָיו יְשַׁעְיָהוּ הַנָּבִיא לֵאמֹר קוֺל קוֺרֵא בַּמִּדְבָּר פַּנּוּ דֶּרֶךְ יְהוָֺה יַשְּׁרוּ מְסִלּוֺתָיו:

Totoť jest zajisté ten předpověděný od Izaiáše proroka, řkoucího: Hlas volajícího na poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho.

To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně(x), vyrovnejte mu stezky!‘ (x) Hospodinovu ([Izajáš 40:3])

ου῟τος γάρ ε᾿στιν ὁ ρ᾿ηθεὶς διὰ ᾽Ησαι̑ου του̑ προφήτου λέγοντος φωνὴ βοω̑ντος ε᾿ν τη̑ ε᾿ρήμω ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου ευ᾿θείας ποιει̑τε τὰς τρίβους αυ᾿του̑

הָנַו גֵּיר הַו דַּאמִיר בּיַד אֵשַׁעיָא נבִיָא קָלָא דּקָרֵא בּחֻורבָּא טַיֵבו אֻורחֵה דּמָריָא וַאשׁוַו לַשׁבִילַוהי׃ ס


[(1) Matt 03, 04]

אוֹתוֹ יוֹחָנָן לְבוּשׁוֹ הָיָה מִשְֹעַר גְּמַלִּים וַחֲגוֹרַת עוֹר עַל מָתְנָיו, וּמַאֲכָלוֹ חֲגָבִים וּדְבַשׁ הַיַּעַר.

וְיוֺחָנָן הָיָה לָבוּשׁ שְׂעַר גְּמַלִּים וְאֵזוֺר עוֺר אָזוּר בְּמָתְנָיו וּמַאֲכָלוֺ חֲגָבִים וּדְבַשׁ מִיָּעַר:

Ten pak Jan měl roucho z srstí velbloudových, a pás kožený okolo bedr svých, a pokrm jeho byl kobylky a med lesní.

Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. ([2 Královská 1:8; Zacharjáš 13:4])

αυ᾿τὸς δὲ ὁ ᾽Ιωάννης ει῏χεν τὸ ε῎νδυμα αυ᾿του̑ α᾿πὸ τριχω̑ν καμήλου καὶ ζὼνην δερματίνην περὶ τὴν ο᾿σφὺν αυ᾿του̑ ἡ δὲ τροφὴ η῟ν αυ᾿του̑ α᾿κρίδες καὶ μέλι α῎γριον

הֻו דֵּין יֻוחַנָן אִיתַוהי הוָא לבֻושֵׁה דּסַערָא דּגַמלֵא וֵאסָר חַצֵא דּמֵשׁכָּא עַל חַצַוהי ומֵאכֻולתֵּה קַמצֵא ודֵבשָׁא דּבַרָא׃ ס


[(1) Matt 03, 05]

אָז יָצְאוּ אֵלָיו יְרוּשָׁלַיִם וְכָל יְהוּדָה וְכָל כִּכַּר הַיַרְדֵּן

וַיֵּצְאוּ אֵלָיו יְרוּשָׁלַיִם וְכָל-יְהוּדָה וְכָל-כִּכַּר הַיַּרְדֵּן:

Tedy vycházel k němu Jeruzalém a všecko Judstvo, i všecka okolní krajina Jordánská,

Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu,

τότε ε᾿ξεπορεύετο πρὸς αυ᾿τὸν ῾Ιεροσόλυμα καὶ πα̑σα ἡ ᾽Ιουδαία καὶ πα̑σα ἡ περίχωρος του̑ ᾽Ιορδάνου

הָידֵּין נָפקָא הוָת לוָתֵה אֻורִשׁלֵם וכֻלָה יִהֻוד וכֻלֵה אַתרָא דַּחדָרַי יֻורדּנָן׃


[(1) Matt 03, 06]

וְהֻטְבְּלוּ עַל־יָדָיו בַּיַּרְדֵּן כְּשֶׁהֵם מִתְוַדִּים עַל חַטֹּאתֵיהֶם.

וַיִּטָּבְלוּ עַל-יָדוֺ בַּיַּרְדֵּן בְּהִתְוַדֹּתָם אֶת-חַטֹּאתֵיהֶם:

A křtěni byli od něho v Jordáně, vyznávajíce hříchy své.

vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít.

καὶ ε᾿βαπτίζοντο ε᾿ν τω̑ ᾽Ιορδάνη ποταμω̑ ὑπ῾ αυ᾿του̑ ε᾿ξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αυ᾿τω̑ν

ועָמדִּין הוַו מֵנֵה בּיֻורדּנָן נַהרָא כַּד מַודֵּין בַּחטָהַיהֻון׃ ס


[(1) Matt 03, 07]

כְּשֶׁרָאָה רַבִּים מִן הַפְּרוּשִׁים וְהַצְּדוֹקִים בָּאִים לְהִטָּבֵל אָמַר לָהֶם: "יַלְדֵי צִפְעוֹנִים, מִי הוֹרָה אֶתְכֶם לְהִמָּלֵט מִן הֶחָרוֹן הַבָּא?

אַךְ כַּאֲשֶׁר רָאָה רַבִּים מִן-הַפְּרוּשִׁים וּמִן-הַצַּדּוּקִים בָּאִים אֵלָיו לְהִטָּבֵל וַיֹּאמֶר לָהֶם יַלְדֵי צִפְעֹנִים מִי הוֺרָה אֶתְכֶם לְהִמָּלֵט עַל-נַפְשְׁכֶם מִפְּנֵי חֲרוֺן אַף הַבָּא:

Uzřev pak mnohé z farizeů a z saduceů, že jdou k jeho křtu, řekl jim: Pokolení ještěrčí, i kdo vám ukázal, kterak byste utéci měli budoucího hněvu?

Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu(y), řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? (y) var: k jeho křtu ([Lukáš 3:7-Lukáš 3:9 Matouš 23:33; 1 Tesalonickým 1:10])

ι᾿δών δὲ πολλοὺς τω̑ν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ε᾿ρχομένους ε᾿πὶ τὸ βάπτισμα αυ᾿του̑ ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς γεννήματα ε᾿χιδνω̑ν τίς ὑπέδειξεν ὑμι̑ν φυγει̑ν α᾿πὸ τη̑ς μελλούσης ο᾿ργη̑ς

כַּד חזָא דֵּין סַגִּיֵאא מֵן פּרִישֵׁא ומֵן זַדֻּוקָיֵא דָּאתֵין למֵעמַד אֵמַר להֻון יַלדָּא דָּאכֵדנֵא מַנֻו חַוִיכֻון למֵערַק מֵן רֻוגזָא דָּאתֵא׃


[(1) Matt 03, 08]

לָכֵן עֲשׂוּ פְּרִי רָאוּי לִתְשׁוּבָה

לָכֵן עֲשׂוּ פְרִי טוֺב לִתְשׁוּבָה:

Protož neste ovoce hodné pokání.

Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání(z). (z) že jste se obrátili (pod. Matouš 3:11)

ποιήσατε ου῏ν καρπὸν α῎ξιον τη̑ς μετανοίας

עבֵדו הָכִיל פִּארֵא דּשָׁוֵין לַתיָבֻותָא׃


[(1) Matt 03, 09]

וְאַל תַּחְשְׁבוּ בִּלְבַבְכֶם לֵאמֹר, 'אַבְרָהָם הוּא אָבִינוּ', כִּי אֲנִי אוֹמֵר לָכֶם שֶׁמִּן הָאֲבָנִים הָאֵלֶּה יָכוֹל אֱלֹהִים לְהָקִים בָּנִים לְאַבְרָהָם.

וְאַל-תֶּהְגּוּ בִלְבַבְכֶם לֵאמֹר אַבְרָהָם לָנוּ לְאָב כִּי אֲנִי אֹמֵר לָכֶם גַּם מִן-אֲבָנִים אֵלֶּה תַּ׹ִּׂיג יַד-אֱלֹהִים לְהָקִים בָּנִים לְאַבְרָהָם:

A nemyslte, že můžete říkati sami u sebe: Otce máme Abrahama. Neboť pravím vám, že může Bůh z kamení tohoto vzbuditi syny Abrahamovi.

Nemyslete si, že můžete říkat: ‚Náš otec je Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit(a) děti z tohoto kamení. (a) ř: vzbudit ([Jan 8:33])

καὶ μὴ δόξητε λέγειν ε᾿ν ἑαυτοι̑ς πατέρα ε῎χομεν τὸν ᾽Αβραάμ λέγω γὰρ ὑμι̑ν ο῞τι δύναται ὁ θεὸς ε᾿κ τω̑ν λίθων τούτων ε᾿γει̑ραι τέκνα τω̑ ᾽Αβραάμ

ולָא תַּסבּרֻון ותִאמרֻון בּנַפשׁכֻון דַּאבָא אִית לַן אַברָהָם אָמַר אנָא לכֻון גֵּיר דּמֵשׁכַּח אַלָהָא מֵן הָלֵין כִּאפֵא לַמקָמֻו בּנַיָא לַאברָהָם׃


[(1) Matt 03, 10]

וּכְבָר מֻנָּח הַגַּרְזֶן עַל שֹׁרֶשׁ הָעֵצִים. עַל כֵּן כָּל עֵץ אֲשֶׁר אֵינֶנּוּ עוֹשֶׂה פְּרִי טוֹב יִגָּדַע וְיֻשְׁלַךְ לְתוֹךְ הָאֵשׁ.

וְגַם-כְּבָר נָטוּי הַגַּרְזֶן עַל-שֹׁרֶשׁ הָעֵצִים וְלָכֵן כָּל-עֵץ אֲשֶׁר לֹא יַעֲשֶׂה פְרִי טוֺב יִגָּדַע וְהָשְׁלַךְ בְּמוֺ-אֵשׁ:

A jižť jest i sekera k kořenu stromů přiložena. Každý tedy strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá.

Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. ([Matouš 7:19])

η῎δη δὲ ἡ α᾿ξίνη πρὸς τὴν ρ᾿ίζαν τω̑ν δένδρων κει̑ται πα̑ν ου῏ν δένδρον μὴ ποιου̑ν καρπὸν καλὸν ε᾿κκόπτεται καὶ ει᾿ς πυ̑ρ βάλλεται

הָא דֵּין נָרגָא סִים עַל עֵקָרָא דִּאילָנֵא כֻּל אִילָנָא הָכִיל דּפִארֵא טָבֵא לָא עָבֵד מֵתפּסֵק ונָפֵל בּנֻורָא׃ ס


[(1) Matt 03, 11]

אֲנִי אָמְנָם מַטְבִּיל אֶתְכֶם בְּמַיִם לִתְשׁוּבָה, אַךְ הַבָּא אַחֲרַי חָזָק מִמֶּנִּי וְאֵינֶנִּי רָאוּי לָשֵׂאת אֶת נְעָלָיו. הוּא יַטְבִּיל אֶתְכֶם בְּרוּחַ הַקֹּדֶשׁ וּבְאֵשׁ.

וַאֲנִי הִנְנִי מְטַבֵּל אֶתְכֶם בַּמַּיִם לִתְשׁוּבָה אַךְ הַבָּא אַחֲרַי חָסֹן הוּא מִמֶּנִּי אֲשֶׁר קָטֹנְתִּי מִ׹ְּׂאֵת אֶת-נְעָלָיו הוּא יְטַבֵּל אֶתְכֶם בְּרוּחַ הַקֹּדֶשׁ וּבָאֵשׁ:

Jáť křtím vás vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, jestiť mocnější nežli já, jehožto nejsem hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm.

Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já – nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. ([Marek 1:7-Marek 1:8; Lukáš 3:15-Lukáš 3:17; Jan 1:24-Jan 1:28; Skutky apoštolské 13:25])

ε᾿γώ μὲν ὑμα̑ς βαπτίζω ε᾿ν υ῞δατι ει᾿ς μετάνοιαν ὁ δὲ ο᾿πίσω μου ε᾿ρχόμενος ι᾿σχυρότερός μού ε᾿στιν ου῟ ου᾿κ ει᾿μὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι αυ᾿τὸς ὑμα̑ς βαπτίσει ε᾿ν πνεύματι ἁγίω καὶ πυρί

אֵנָא מַעמֵד אנָא לכֻון בּמַיָא לַתיָבֻותָא הַו דֵּין דּבָתַרי אָתֵא חַסִין הֻו מֵני הַו דּלָא שָׁוֵא אנָא מסָנַוהי למֵשׁקַל הֻו מַעמֵד לכֻון בּרֻוחָא דּקֻודשָׁא וַבנֻורָא׃ ס


[(1) Matt 03, 12]

בְּיָדוֹ קִלְשׁוֹן הַמִּזְרֶה לְנַקּוֹת אֶת גָּרְנוֹ וְהוּא יֶאֱסֹף אֶת דְּגָנוֹ אֶל הָאָסָם, אַךְ אֶת הַמּוֹץ יִשְׂרֹף בְּאֵשׁ בִּלְתִּי נִכְבֵּית."

אֲשֶׁר מִזְרֵהוּ בְיָדוֺ לִזְרוֺת וּלְהָבֵר אֶת-גָּרְנוֺ וְאָסַף אֶת-הַחִטִּים אֶל-תּוֺךְ אֲסָמָיו וְאֶת-הַמֹּץ יִשְׂרֹף בַּאֵשׁ אֲשֶׁר לֹא תִכְבֶּה:

Jehožto věječka v ruce jeho, a vyčistíť humno své, a shromáždí pšenici svou do obilnice, ale plevy páliti bude ohněm neuhasitelným.

Lopata je v jeho ruce; a pročistí svůj mlat, svou pšenici shromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.“ ([Matouš 13:30])

ου῟ τὸ πτύον ε᾿ν τη̑ χειρὶ αυ᾿του̑ καὶ διακαθαριει̑ τὴν α῞λωνα αυ᾿του̑ καὶ συνάξει τὸν σι̑τον αυ᾿του̑ ει᾿ς τὴν α᾿ποθήκην τὸ δὲ α῎χυρον κατακαύσει πυρὶ α᾿σβέστω

הַו דּרַפשָׁא בִּאידֵה וַמדַכֵּא אֵדּרַוהי וחֵטֵא כָּנֵשׁ לַאוצרַוהי ותֵבנָא מַוקֵד בּנֻורָא דּלָא דָּעכָּא סס׃


[(1) Matt 03, 13]

אָז הִגִּיעַ יֵשׁוּעַ מִן הַגָּלִיל לַיַּרְדֵּן וּבָא אֶל יוֹחָנָן לְהִטָּבֵל אֶצְלוֹ,

אָז יָבֹא יֵשׁוּעַ מִן-הַגָּלִיל אֶל-הַיַּרְדֵּן לִפְנֵי יוֺחָנָן לְהִטָּבֵל עַל-יָדוֺ:

Tehdy přišel Ježíš od Galilee k Jordánu k Janovi, aby pokřtěn byl od něho.

Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. ([Marek 1:9-Marek 1:11; Lukáš 3:21-Lukáš 3:22; Jan 1:32-Jan 1:34])

τότε παραγίνεται ὁ ᾽Ιησου̑ς α᾿πὸ τη̑ς Γαλιλαίας ε᾿πὶ τὸν ᾽Ιορδάνην πρὸς τὸν ᾽Ιωάννην του̑ βαπτισθη̑ναι ὑπ῾ αυ᾿του̑

הָידֵּין אֵתָא יֵשֻׁוע מֵן גּלִילָא ליֻורדּנָן לוָת יֻוחַנָן דּנֵעמַד מֵנֵה׃ ס


[(1) Matt 03, 14]

אֶלָּא שֶׁיּוֹחָנָן נִסָּה לַהֲנִיאוֹ מִכָּךְ בְּאָמְרוֹ: "אֲנִי צָרִיךְ לְהִטָּבֵל אֶצְלְךָ, וְאַתָּה בָּא אֵלַי?"

וַיַּעֲצָר-בּוֺ יוֺחָנָן לֵאמֹר הֲלֹא נָכוֺן לִי לְהִטָּבֵל עַל-יָדְךׇ וְאַתָּה בָּאתָ אֵלָי:

Ale Jan velmi zbraňoval jemu, řka: Já mám od tebe křtěn býti, a ty pak jdeš ke mně?

Ale on mu bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“ ([Jan 13:6-Jan 13:7])

ὁ δὲ ᾽Ιωάννης διεκὼλυεν αυ᾿τὸν λέγων ε᾿γώ χρείαν ε῎χω ὑπὸ σου̑ βαπτισθη̑ναι καὶ σὺ ε῎ρχη πρός με

הֻו דֵּין יֻוחַנָן כָּלֵא הוָא לֵה וָאמַר אֵנָא סנִיק אנָא דּמֵנָך אֵתעמֵד וַאנתּ לוָתי אֵתַיתּ׃


[(1) Matt 03, 15]

הֵשִׁיב לוֹ יֵשׁוּעַ וְאָמַר: "הַנַּח כָּעֵת, כִּי מִן הָרָאוּי שֶׁנְּקַיֵּם אֶת הַצֶּדֶק כֻּלּוֹ." וְיוֹחָנָן הִנִּיחַ לוֹ.

וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֵלָיו הֶרֶף כַּיּוֺם כִּי-כֹה יָאֲתָה לָנוּ לְמַלֵּא כָל-צְדָקָה וַיִּרֶף מִמֶּנּוּ:

A odpovídaje Ježíš, dí jemu: Nechej nyní; neboť tak sluší na nás, abychom plnili všelikou spravedlnost. Tedy nechal ho.

Ježíš mu odpověděl: „Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá(b).“ Tu mu Jan již nebránil. (b) ř: všechnu spravedlnost ([Matouš 5:17])

α᾿ποκριθεὶς δὲ ὁ ᾽Ιησου̑ς ει῏πεν πρὸς αυ᾿τόν α῎φες α῎ρτι ου῞τως γὰρ πρέπον ε᾿στὶν ἡμι̑ν πληρω̑σαι πα̑σαν δικαιοσύνην τότε α᾿φίησιν αυ᾿τόν

הֻו דֵּין יֵשֻׁוע ענָא וֵאמַר לֵה שׁבֻוק הָשָׁא הָכַנָא גֵּיר יָאֵא לַן דַּנמַלֵא כֻּלָה כִּאנֻותָא והָידֵּין שַׁבקֵה׃ ס


[(1) Matt 03, 16]

יֵשׁוּעַ נִטְבַּל וְעָלָה מִיָּד מִן הַמַּיִם. אוֹתָהּ עֵת נִפְתְּחוּ הַשָּׁמַיִם וְהוּא רָאָה אֶת רוּחַ אֱלֹהִים יוֹרֶדֶת כְּיוֹנָה וּבָאָה עָלָיו.

וַיִּטָּבֵל יֵשׁוּעַ וַיְמַהֵר וַיַּעַל מִן-הַמָּיִם וְהִנֵּה נִפְתְחוּ-לוֺ הַשָּׁמַיִם וַיַּרְא אֶת-רוּחַ אֱלֹהִים יֹרֶדֶת בִּדְמוּת-יוֺנָה וַתָּנַח עָלָיו:

A pokřtěn jsa Ježíš, vystoupil i hned z vody; a aj, otevřína jsou mu nebesa, a viděl Ducha Božího, sstupujícího jako holubici, a přicházejícího na něj.

Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se(c) nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. (c) var: + mu

βαπτισθεὶς δὲ ὁ ᾽Ιησου̑ς ευ᾿θὺς α᾿νέβη α᾿πὸ του̑ υ῞δατος καὶ ι᾿δοὺ η᾿νεώχθησαν αυ᾿τω̑ οἱ ου᾿ρανοί καὶ ει῏δεν τὸ πνευ̑μα του̑ θεου̑ καταβαι̑νον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ε᾿ρχόμενον ε᾿π῾ αυ᾿τόν

כַּד עמַד דֵּין יֵשֻׁוע מֵחדָא סלֵק מֵן מַיָא וֵאתפּתַחו לֵה שׁמַיָא וַחזָא רֻוחָא דַּאלָהָא דּנָחתָּא אַיך יַונָא וֵאתָת עלַוהי׃ ס


[(1) Matt 03, 17]

וְהִנֵּה קוֹל מִן הַשָּׁמַיִם אוֹמֵר: "זֶה בְּנִי אֲהוּבִי אֲשֶׁר בּוֹ חָפַצְתִּי."

וְהִנֵּה קוֺל קֹרֵא מִשָּׁמַיִם זֶה הוּא בְנִי יְדִידִי בּוֺ רָצְתָה נַפְשִׁי:

A aj, hlas s nebe řkoucí: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.

A z nebe(d) promluvil hlas: „Toto je(e) můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“ (d) var: + k němu (e) var: Ty jsi 4. kapitola ([Žalmy 2:7; Izajáš 42:1; Matouš 12:18 Matouš 17:5])

καὶ ι᾿δοὺ φωνὴ ε᾿κ τω̑ν ου᾿ρανω̑ν λέγουσα ου῟τός ε᾿στιν ὁ υἱός μου ὁ α᾿γαπητός ε᾿ν ω῟ ευ᾿δόκησα

והָא קָלָא מֵן שׁמַיָא דָּאמַר הָנַו בֵּרי חַבִּיבָא דּבֵה אֵצטבִית סס׃


[(1) Matt 04, 01]

אָז הוֹבִילָה הָרוּחַ אֶת יֵשׁוּעַ אֶל הַמִּדְבָּר לְהִתְנַסּוֹת עַל־יְדֵי הַשָֹטָן,

אָז הוּבַל יֵשׁוּעַ בָּרוּחַ הַמִּדְבָּרָה לְבַעֲבוּר יְנַסֵּהוּ שָׁם הַ׹ָּׂטָן:

Tehdy Ježíš veden jest na poušť od Ducha, aby pokoušín byl od ďábla.

Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen(f) od ďábla. (f) vystaven zkoušce ([Marek 1:12-Marek 1:13; Lukáš 4:1-Lukáš 4:13 Židům 2:18])

τότε ὁ ᾽Ιησου̑ς α᾿νήχθη ει᾿ς τὴν ε῎ρημον ὑπὸ του̑ πνεύματος πειρασθη̑ναι ὑπὸ του̑ διαβόλου

הָידֵּין יֵשֻׁוע אֵתדּבַר מֵן רֻוחָא דּקֻודשָׁא למַדבּרָא דּנֵתנַסֵא מֵן אָכֵלקַרצָא׃ ס


[(1) Matt 04, 02]

וּלְאַחַר שֶׁצָּם אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לַיְלָה הָיָה רָעֵב.

וַיָּצָם אַרְבָּעִים יוֺם וְאַרְבָּעִים לָיְלָה וַיִּרְעָב:

A postiv se čtyřidceti dnů a čtyřidceti nocí, potom zlačněl.

Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. ([Exodus 34:28; 1 Královská 19:8])

καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα υ῞στερον ε᾿πείνασεν

וצָם אַרבּעִין יַומִין וַארבּעִין לַילַוָן אחרָיַת דֵּין כּפֵן׃


[(1) Matt 04, 03]

נִגַּשׁ אֵלָיו הַמְנַסֶּה וְאָמַר: "אִם בֶּן־הָאֱלֹהִים אַתָּה, צַוֵּה שֶׁהָאֲבָנִים הָאֵלֶּה יִהְיוּ לְלֶחֶם."

וַיִּגַּשׁ הַמְנַסֶּה וַיֹּאמֶר אֵלָיו אִם בֶּן-הָאֱלֹהִים אַתָּה אֱמֹר וַאֲבָנִים אֵלֶּה תִּהְיֶיןָ לְלָחֶם:

A přistoupiv k němu pokušitel, řekl: Jsi-li Syn Boží, rciž, ať kamení toto chlebové jsou.

Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“

καὶ προσελθών ὁ πειράζων ει῏πεν αυ᾿τω̑ ει᾿ υἱὸς ει῏ του̑ θεου̑ ει᾿πὲ ι῞να οἱ λίθοι ου῟τοι α῎ρτοι γένωνται

וַקרֵב הַו דַּמנַסֵא וֵאמַר לֵה אֵן בּרֵה אַנתּ דַּאלָהָא אֵמַר דּהָלֵין כִּאפֵא נֵהויָן לַחמָא׃


[(1) Matt 04, 04]

הֵשִׁיב יֵשׁוּעַ וְאָמַר: "כָּתוּב, 'לֹא עַל־הַלֶּחֶם לְבַדּוֹ יִחְיֶה הָאָדָם, כִּי עַל־כָּל־מוֹצָא פִי־יהוה'."

וַיַּעַן וַיֹּאמַר כָּתוּב כִּי לֹא עַל-הַלֶּחֶם לְבַדּוֺ יִחְיֶה הָאָדָם כִּי עַל-כָּל-מוֺצָא פִי-יְהוָֺה:

On pak odpovídaje, řekl: Psánoť jest: Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží.

On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“ ([Deuteronomium 8:3])

ὁ δὲ α᾿ποκριθεὶς ει῏πεν γέγραπται ου᾿κ ε᾿π῾ α῎ρτω μόνω ζήσεται ὁ α῎νθρωπος α᾿λλ῾ ε᾿πὶ παντὶ ρ᾿ήματι ε᾿κπορευομένω διὰ στόματος θεου̑

הֻו דֵּין ענָא וֵאמַר כּתִיב דּלָא הוָא בּלַחמָא בַּלחֻוד חָיֵא בַּרנָשָׁא אֵלָא בּכֻל מֵלָא דּנָפקָא מֵן פֻּומֵה דַּאלָהָא׃ ס


[(1) Matt 04, 05]

לָקַח אוֹתוֹ הַשָֹטָן אֶל עִיר הַקֹּדֶשׁ וְהֶעֱמִידוֹ עַל פִּנַּת גַּג בֵּית הַמִּקְדָּשׁ.

וַיִּקָּחֵהוּ הַ׹ָּׂטָן אֶל-עִיר הַקֹּדֶשׁ וַיַּעֲמִדֵהוּ עַל-פִּנַּת גַּג בֵּית-הַמִּקְדָּשׁ:

Tedy pojal jej ďábel do svatého města, a postavil ho na vrchu chrámu.

Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu ([Nehemjáš 11:1])

τότε παραλαμβάνει αυ᾿τὸν ὁ διάβολος ει᾿ς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ε῎στησεν αυ᾿τὸν ε᾿πὶ τὸ πτερύγιον του̑ ἱερου̑

הָידֵּין דַּברֵה אָכֵלקַרצָא לַמדִינַת קֻודשָׁא וַאקִימֵה עַל כֵּנפָא דּהַיכּלָא׃


[(1) Matt 04, 06]

אָמַר לוֹ: "אִם בֶּן־הָאֱלֹהִים אַתָּה, הַשְׁלֵךְ עַצְמְךָ לְמַטָּה, שֶׁהֲרֵי כָּתוּב, 'כִּי מַלְאָכָיו יְצַוֶּה־לָּךְ, עַל־כַּפַּיִם יִשָֹאוּנְךָ, פֶּן־תִּגֹּף בָּאֶבֶן רַגְלֶךָ'."

וַיֹּאמֶר אֵלָיו אִם בֶּן-הָאֱלֹהִים אַתָּה הִתְנַפֵּל אָרְצָה כִּי כָתוּב כִּי מַלְאָכָיו יְצַוֶּה-לָּךְ עַל-כַּפַּיִם יִ׹ָּׂאוּנְךׇ פֶּן-תִּגֹּף בָּאֶבֶן רַגְלֶךׇ:

A řekl mu: Jsi-li Syn Boží, spustiž se dolů; nebo psáno jest, že andělům svým přikázal o tobě, a na ruce uchopí tebe, abys někde o kámen nohy své neurazil.

a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen!‘“ ([Žalmy 91:11-Žalmy 91:12])

καὶ λέγει αυ᾿τω̑ ει᾿ υἱὸς ει῏ του̑ θεου̑ βάλε σεαυτὸν κάτω γέγραπται γὰρ ο῞τι τοι̑ς α᾿γγέλοις αυ᾿του̑ ε᾿ντελει̑ται περὶ σου̑ καὶ ε᾿πὶ χειρω̑ν α᾿ρου̑σίν σε μήποτε προσκόψης πρὸς λίθον τὸν πόδα σου

וֵאמַר לֵה אֵן בּרֵה אַנתּ דַּאלָהָא שׁדִי נַפשָׁך לתַחתּ כּתִיב גֵּיר דַּלמַלַאכַוהי נפַקֵד עלַיךְּ ועַל אִידַיהֻון נֵשׁקלֻונָך דּלָא תֵּתּקֵל בּכִאפָא רֵגלָך׃


[(1) Matt 04, 07]

אָמַר לוֹ יֵשׁוּעַ: "עוֹד כָּתוּב, 'לֹא תְּנַסֶּה אֶת־יהוה אֱלֹהֶיךָ'."

וַיֹּאמֶר אֵלָיו יֵשׁוּעַ וְעוֺד כָּתוּב לֹא תְנַסֶּה אֶת-יְהוָֺה אֱלֹהֶיךׇ:

I řekl mu Ježíš: Zase psáno jest: Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého.

Ježíš mu pravil: „Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina(g), Boha svého.‘“ (g) ř: Pána (pod. Matouš 4:10) ([Deuteronomium 6:16])

ε῎φη αυ᾿τω̑ ὁ ᾽Ιησου̑ς πάλιν γέγραπται ου᾿κ ε᾿κπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου

אָמַר לֵה יֵשֻׁוע תֻּוב כּתִיב דּלָא תּנַסֵא למָריָא אַלָהָך׃ ס


[(1) Matt 04, 08]

לָקַח אוֹתוֹ הַשָֹטָן לְהַר גָּבוֹהַ מְאֹד וְהֶרְאָה לוֹ אֶת כָּל מַמְלְכוֹת תֵּבֵל וּכְבוֹדָן.

וַיּוֺסֶף הַ׹ָּׂטָן וַיִּקָּחֵהוּ אֶל-הַר גָּבֹהַּ מְאֹד וַיַּרְאֵהוּ אֶת-כָּל-מַמְלְכוֺת הָאָרֶץ וּכְבוֺדָן:

Opět pojal ho ďábel na horu vysokou velmi, a ukázal mu všecka království světa i slávu jejich,

Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu

πάλιν παραλαμβάνει αυ᾿τὸν ὁ διάβολος ει᾿ς ο῎ρος ὑψηλὸν λίαν καὶ δείκνυσιν αυ᾿τω̑ πάσας τὰς βασιλείας του̑ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αυ᾿τω̑ν

תֻּוב דַּברֵה אָכֵלקַרצָא לטֻורָא דּטָב רָם וחַויֵה כֻּלהֵין מַלכּוָתָא דּעָלמָא ושֻׁובחהֵין׃


[(1) Matt 04, 09]

אָמַר אֵלָיו: "אֶת כָּל אֵלֶּה אֶתֵּן לְךָ אִם תִּפֹּל עַל פָּנֶיךָ וְתִשְׁתַּחֲוֶה לִי."

וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֶת-כָּל-אֵלֶּה אֶתֶּן-לְךׇ אִם-תִּפֹּל וְתִשְׁתַּחֲוֶה לִי:

A řekl jemu: Toto všecko tobě dám, jestliže padna, budeš mi se klaněti.

a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“

καὶ ει῏πεν αυ᾿τω̑ ταυ̑τά σοι πάντα δὼσω ε᾿ὰν πεσών προσκυνήσης μοι

וֵאמַר לֵה הָלֵין כֻּלהֵין לָך אֵתֵּל אֵן תֵּפֵּל תֵּסגֻּוד לִי׃


[(1) Matt 04, 10]

הֵשִׁיב לוֹ יֵשׁוּעַ: "הִסְתַּלֵּק, הַשָֹטָן, הֵן כָּתוּב, 'לַיהוה אֱלֹהֶיךָ תִּשְׁתַּחֲוֶה וְאוֹתוֹ לְבַדּוֹ תַּעֲבֹד'."

אָז אָמַר אֵלָיו יֵשׁוּעַ גֶּשׁ-הָלְאָה הַ׹ָּׂטָן כִּי כָתוּב לַיהוָֺה אֱלֹהֶיךׇ תִשְׁתַּחֲוֶה וְאֹתוֺ לְבַדּוֺ תַּעֲבֹד:

Tedy řekl mu Ježíš: Odejdiž, satane; neboť psáno jest: Pánu Bohu svému klaněti se budeš, a jemu samému sloužiti budeš.

Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“ ([Deuteronomium 6:13])

τότε λέγει αυ᾿τω̑ ὁ ᾽Ιησου̑ς υ῞παγε Σατανα̑ γέγραπται γάρ κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αυ᾿τω̑ μόνω λατρεύσεις

הָידֵּין אֵמַר לֵה יֵשֻׁוע זֵל לָך סָטָנָא כּתִיב גֵּיר דַּלמָריָא אַלָהָך תֵּסגֻּוד ולֵה בַּלחֻודַוהי תֵּפלֻוח׃ ס


[(1) Matt 04, 11]

לְאַחַר מִכֵּן עָזַב אוֹתוֹ הַשָֹטָן וּמַלְאָכִים נִגְּשׁוּ לְשָׁרְתוֹ.

וַיִּרֶף מִמֶּנּוּ הַ׹ָּׂטָן וַיִּגְּשׁוּ אֵלָיו מַלְאָכִים וַיְשָׁרְתֻהוּ:

Tedy opustil ho ďábel, a aj, andělé přistoupili a sloužili jemu.

V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.

τότε α᾿φίησιν αυ᾿τὸν ὁ διάβολος καὶ ι᾿δοὺ α῎γγελοι προση̑λθον καὶ διηκόνουν αυ᾿τω̑

הָידֵּין שַׁבקֵה אָכֵלקַרצָא והָא מַלַאכֵא קרֵבו וַמשַׁמשִׁין הוַו לֵה סס׃


[(1) Matt 04, 12]

כַּאֲשֶׁר שָׁמַע יֵשׁוּעַ כִּי הִסְגִּירוּ אֶת יוֹחָנָן יָצָא אֶל הַגָּלִיל.

וַיְהִי כְשָׁמְעוֺ יֵשׁוּעַ כִּי נִסְגַּר יוֺחָנָן וַיָּשָׁב הַגָּלִילָה:

A když uslyšel Ježíš, že by Jan byl vsazen, navrátil se do Galilee.

Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje. ([Marek 1:14-Marek 1:15; Lukáš 4:14-Lukáš 4:15])

α᾿κούσας δὲ ο῞τι ᾽Ιωάννης παρεδόθη α᾿νεχὼρησεν ει᾿ς τὴν Γαλιλαίαν

כַּד שׁמַע דֵּין יֵשֻׁוע דּיֻוחַנָן אֵשׁתּלֵם שַׁנִי לֵה לַגלִילָא׃


[(1) Matt 04, 13]

הוּא עָזַב אֶת נָצְרַת וּבָא לָגוּר בִּכְפַר נַחוּם לְיַד הַיָּם, בְּחֶבֶל זְבוּלוּן וְנַפְתָּלִי,

וַיַּעֲזֹב אֶת-נְצָרֶת וַיָּבֹא וַיֵּשֶׁב בִּכְפַר-נַחוּם עַל-שְׂפַת הַיָּם בִּגְבוּלֵי זְבֻלוּן וְנַפְתָּלִי:

A opustiv Nazarét, přišed, bydlil v Kafarnaum při moři, v krajinách Zabulon a Neftalím,

Opustil Nazaret(h) a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulón a Neftalím, (h) var: Nazaru ([Jan 2:12])

καὶ καταλιπών τὴν Ναζαρὰ ε᾿λθών κατώκησεν ει᾿ς Καφαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ε᾿ν ὁρίοις Ζαβουλών καὶ Νεφθαλίμ

ושַׁבקָה לנָצרַת וֵאתָא עמַר בַּכפַרנַחֻום עַל־יַד יַמָא בַּתחֻומָא דַּזבָולֻון וַדנַפתָּלִי׃ ס


[(1) Matt 04, 14]

לְמַעַן יִתְקַיֵּם הַנֶּאֱמָר בְּפִי יְשַׁעְיָהוּ הַנָּבִיא:

לְמַלֹּאת אֵת אֲשֶׁר-נֶאֶמַר בְּיַד-יְשַׁעְיָהוּ הַנָּבִיא לֵאמֹר:

Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše proroka, řkoucího:

aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:

ι῞να πληρωθη̑ τὸ ρ᾿ηθὲν διὰ ᾽Ησαι̑ου του̑ προφήτου λέγοντος

דּנֵתמַלֵא מֵדֵּם דֵּאתֵאמַר בּיַד אֵשַׁעיָא נבִיָא דֵּאמַר׃


[(1) Matt 04, 15]

"אַרְצָה זְבֻלוּן וְאַרְצָה נַפְתָּלִי, דֶּרֶךְ הַיָּם, עֵבֶר הַיַּרְדֵּן, גְּלִיל הַגּוֹיִם.

אַרְצָה זְבֻלוּן וְאַרְצָה נַפְתָּלִי דֶּרֶךְ הַיָּם עֵבֶר הַיַּרְדֵּן גְּלִיל הַגּוֺיִם:

Země Zabulon a Neftalím při moři za Jordánem, Galilea pohanská,

‚Země Zabulón a Neftalím, směrem k moři, za Jordánem, Galilea pohanů – ([Izajáš 8:23-Izajáš 8:9 Izajáš :1])

γη̑ Ζαβουλών καὶ γη̑ Νεφθαλίμ ὁδὸν θαλάσσης πέραν του̑ ᾽Ιορδάνου Γαλιλαία τω̑ν ε᾿θνω̑ν

אַרעָא דַּזבָולֻון אַרעָא דּנַפתָּלִי אֻורחָא דּיַמָא עֵברַוהי דּיֻורדּנָן גּלִילָא דּעַממֵא׃


[(1) Matt 04, 16]

הָעָם הַהֹלְכִים בַּחֹשֶׁךְ רָאוּ אוֹר גָּדוֹל, יֹשְׁבֵי בְּאֶרֶץ צַלְמָוֶת אוֹר נָגַהּ עֲלֵיהֶם."

הָעָם הַהֹלְכִים בַּחֹשֶׁךְ רָאוּ אוֺר גָּדוֺל יֹשְׁבֵי בְּאֶרֶץ צַלְמָוֶת אוֺר נָגַהּ עֲלֵיהֶם:

Lid, kterýž bydlil v temnostech, viděl světlo veliké, a sedícím v krajině a stínu smrti, světlo vzešlo jim.

lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti.‘ ([Lukáš 1:79])

ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ε᾿ν σκότει φω̑ς ει῏δεν μέγα καὶ τοι̑ς καθημένοις ε᾿ν χὼρα καὶ σκια̑ θανάτου φω̑ς α᾿νέτειλεν αυ᾿τοι̑ς

עַמָא דּיָתֵב בּחֵשֻׁוכָא נֻוהרָא רַבָּא חזָא וַאילֵין דּיָתבִּין בַּאתרָא וַבטֵלָלֵא דּמַותָּא נֻוהרָא דּנַח להֻון סס׃


[(1) Matt 04, 17]

מִן הָעֵת הַהִיא הֵחֵל יֵשׁוּעַ לְהַכְרִיז וְלוֹמַר: "חִזְרוּ בִּתְשׁוּבָה, כִּי קָרְבָה מַלְכוּת שָׁמַיִם."

מֵהָעֵת הַהִיא הֵחֵל יֵשׁוּעַ לִקְרֹא וְלֵאמֹר שׁוּבוּ מִדַּרְכֵיכֶם כִּי מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם קָרְבָה לָבֹא:

Od toho času počal Ježíš kázati a praviti: Pokání čiňte; neboť se přiblížilo království nebeské.

Od té chvíle začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání(i), neboť se přiblížilo království nebeské.“ (i) Obraťte se ([Matouš 3:2 Matouš 10:7])

α᾿πὸ τότε η῎ρξατο ὁ ᾽Ιησου̑ς κηρύσσειν καὶ λέγειν μετανοει̑τε η῎γγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν

מֵן הָידֵּין שַׁרִי יֵשֻׁוע למַכרָזֻו וַלמִאמַר תֻּובו קֵרבַּת לָה גֵּיר מַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא סס׃


[(1) Matt 04, 18]

כְּשֶׁהָלַךְ לְיַד יָם הַגָּלִיל רָאָה שְׁנֵי אַחִים, אֶת שִׁמְעוֹן הַנִּקְרָא כֵּיפָא וְאֶת אַנְדְּרֵי אָחִיו, מַשְׁלִיכִים רֶשֶׁת לְתוֹךְ הַיָּם, כִּי הָיוּ דַּיָּגִים.

וַיִּתְהַלֵּךְ יֵשׁוּעַ עַל-יַד יַם-הַגָּלִיל וַיַּרְא שְׁנֵי אַחִים שִׁמְעוֺן הַנִּקְרָא פֶּטְרוֺס וְאַנְדְּרַי אָחִיו פֹּרְשִׂים מִכְמֹרֶת עַל-פְּנֵי-הַיָּם כִּי דַיָּגִים הָיוּ:

A chodě Ježíš podlé moře Galilejského, uzřel dva bratry, Šimona, kterýž slove Petr, a Ondřeje bratra jeho, ani pouštějí sít do moře, (nebo byli rybáři).

Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. ([Marek 1:16-Marek 1:20 Lukáš 5:1-Lukáš 5:11; Jan 1:40-Jan 1:42])

περιπατω̑ν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τη̑ς Γαλιλαίας ει῏δεν δύο α᾿δελφούς Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ ᾽Ανδρέαν τὸν α᾿δελφὸν αυ᾿του̑ βάλλοντας α᾿μφίβληστρον ει᾿ς τὴν θάλασσαν η῟σαν γὰρ ἁλιει̑ς

וכַד מהַלֵך עַל־יַד יַמָא דַּגלִילָא חזָא תּרֵין אַחִין שֵׁמעֻון דֵּאתקרִי כִּאפָא וַאנדּרֵאוָס אַחֻוהי דּרָמֵין מצִידָתָא בּיַמָא אִיתַיהֻון הוַו גֵּיר צַיָדֵא׃


[(1) Matt 04, 19]

אָמַר לָהֶם: "בּוֹאוּ אַחֲרַי וְאֶעֱשֶׂה אֶתְכֶם דַּיָּגֵי אָדָם."

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם לְכוּ אַחֲרָי וְאֶעֱשֶׂה אֶתְכֶם לְדַיְּגֵי אָדָם:

I dí jim: Poďte za mnou, a učiním vás rybáře lidí.

Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“

καὶ λέγει αυ᾿τοι̑ς δευ̑τε ο᾿πίσω μου καὶ ποιήσω ὑμα̑ς ἁλιει̑ς α᾿νθρὼπων

וֵאמַר להֻון יֵשֻׁוע תַּו בָּתַרי וֵאעבֵּדכֻון דּתֵהוֻון צַיָדֵא דַּבנַי־אנָשָׁא׃


[(1) Matt 04, 20]

מִיָּד עָזְבוּ אֶת הָרְשָׁתוֹת וְהָלְכוּ אַחֲרָיו.

וַיַּעַזְבוּ אֶת-מִכְמֹרוֺתָם כְּרָגַע וַיֵּלְכוּ אַחֲרָיו:

A oni hned opustivše síti, šli za ním.

Oni hned zanechali sítě a šli za ním.

οἱ δὲ ευ᾿θέως α᾿φέντες τὰ δίκτυα η᾿κολούθησαν αυ᾿τω̑

הֵנֻון דֵּין מֵחדָא שׁבַקו מצִידָתהֻון וֵאזַלו בָּתרֵה׃ ס


[(1) Matt 04, 21]

בְּלֶכְתּוֹ הָלְאָה רָאָה שְׁנֵי אַחִים אֲחֵרִים, אֶת יַעֲקֹב בֶּן זַבְדַּי וְאֶת יוֹחָנָן אָחִיו, בַּסִּירָה עִם זַבְדַּי אֲבִיהֶם וְהֵם מְתַקְּנִים אֶת רִשְׁתוֹתֵיהֶם. קָרָא לָהֶם

וַיַּעֲבֹר מִשָּׁם וַיַּרְא שְׁנֵי אַחִים אֲחֵרִים יַעֲקֹב בֶּן-זַבְדִּי וְיוֺחָנָן אָחִיו בָּאֳנִיָּה עִם-זַבְדִּי אֲבִיהֶם מְתַקְּנִים מִכְמֹרוֺתָם וַיִּקְרָא אֲלֵיהֶם:

A poodšed odtud, uzřel jiné dva bratry, Jakuba syna Zebedeova, a Jana bratra jeho, na lodí s Zebedeem otcem jejich, ani tvrdí síti své. I povolal jich.

O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě; a povolal je.

καὶ προβὰς ε᾿κει̑θεν ει῏δεν α῎λλους δύο α᾿δελφούς ᾽Ιάκωβον τὸν του̑ Ζεβεδαίου καὶ ᾽Ιωάννην τὸν α᾿δελφὸν αυ᾿του̑ ε᾿ν τω̑ πλοίω μετὰ Ζεβεδαίου του̑ πατρὸς αυ᾿τω̑ν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αυ᾿τω̑ν καὶ ε᾿κάλεσεν αυ᾿τούς

וכַד עבַר מֵן תַּמָן חזָא אחרָנֵא אַחֵא תּרֵין יַעקֻוב בַּר זַבדַי ויֻוחַנָן אַחֻוהי בֵּאלפָא עַם זַבדַי אַבֻוהֻון דַּמתַקנִין מצִידָתהֻון וַקרָא אֵנֻון׃


[(1) Matt 04, 22]

וּמִיָּד עָזְבוּ אֶת הַסִּירָה וְאֶת אֲבִיהֶם וְהָלְכוּ אַחֲרָיו.

וְגַם-הֵמָּה כְּרֶגַע עָזְבוּ אֶת-הָאֳנִיָּה וְאֶת-אֲבִיהֶם וַיֵּלְכוּ אַחֲרָיו:

A oni hned opustivše lodí a otce svého, šli za ním.

Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním.

οἱ δὲ ευ᾿θέως α᾿φέντες τὸ πλοι̑ον καὶ τὸν πατέρα αυ᾿τω̑ν η᾿κολούθησαν αυ᾿τω̑

הֵנֻון דֵּין מֵחדָא שׁבַקו לֵאלפָא ולַאבֻוהֻון וֵאזַלו בָּתרֵה׃ ס


[(1) Matt 04, 23]

הוּא סָבַב בְּכָל הַגָּלִיל כְּשֶׁהוּא מְלַמֵּד בְּבָתֵּי הַכְּנֶסֶת וּמַכְרִיז אֶת בְּשׂוֹרַת הַמַּלְכוּת וּמְרַפֵּא כָּל מַחֲלָה וְכָל מַדְוֶה בָּעָם.

וַיָּסָב יֵשׁוּעַ בְּכָל-הַגָּלִיל וַיְּלַמֶּד-שָׁם בְּבָתֵּי הַכְּנֵסֶת קָרֹא בְּשׂרַת הַמַּלְכוּת וְרָפֹא כָּל-מַחֲלָה וְכָל-מַדְוֶה בָּעָם:

I procházel Ježíš všecku Galilei, uče v shromážděních jejich a káže evangelium království, a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu.

Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího(j) a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. (j) ř: evangelium království ([Marek 1:39; Matouš 9:35])

καὶ περιη̑γεν ε᾿ν ο῞λη τη̑ Γαλιλαία διδάσκων ε᾿ν ται̑ς συναγωγαι̑ς αυ᾿τω̑ν καὶ κηρύσσων τὸ ευ᾿αγγέλιον τη̑ς βασιλείας καὶ θεραπεύων πα̑σαν νόσον καὶ πα̑σαν μαλακίαν ε᾿ν τω̑ λαω̑

ומֵתכּרֵך הוָא יֵשֻׁוע בּכֻלָה גּלִילָא ומַלֵף הוָא בַּכנֻושָׁתהֻון ומַכרֵז סבַרתָא דּמַלכֻּותָא ומַאסֵא כֻּל כִּאב וכֻורהָן בּעַמָא׃ ס


[(1) Matt 04, 24]

שִׁמְעוֹ יָצָא בְּכָל סוּרְיָה וְהֵבִיאוּ אֵלָיו אֶת כָּל הַחוֹלִים הַסּוֹבְלִים מִמַּחֲלוֹת וּמַכְאוֹבִים לְמִינֵיהֶם, וְגַם אֲנָשִׁים אֲחוּזֵי שֵׁדִים, מֻכֵּי יָרֵחַ וּמְשֻׁתָּקִים, וְהוּא רִפֵּא אוֹתָם.

וַיֵּצֵא שָׁמְעוֺ בְּכָל-אֲרָם וַיָּבִיאוּ אֵלָיו אֵת כָּל-הַחוֺלִים אֲשֶׁר דָּבְקוּ בָם תַּחֲלֻאִים שׁוֺנִים וָחֳלָיִם רָעִים אֲחֻזֵי רוּחוֺת רָעוֺת מֻכֵּי יָרֵחַ וּנְכֵי עֲצָמוֺת וַיִּרְפָּאֵם:

A rozešla se o něm pověst po vší Syrii. I vodili k němu všecky nemocné, rozličnými neduhy a trápeními obklíčené, i ďábelníky, i náměsičníky, i šlakem poražené a uzdravoval je.

Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením(k), posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je. (k) ř: mukami 5. kapitola ([Matouš 8:16 Matouš 14:35 Matouš 15:30])

καὶ α᾿πη̑λθεν ἡ α᾿κοὴ αυ᾿του̑ ει᾿ς ο῞λην τὴν Συρίαν καὶ προσήνεγκαν αυ᾿τω̑ πάντας τοὺς κακω̑ς ε῎χοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους καὶ δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς καὶ ε᾿θεράπευσεν αυ᾿τούς

וֵאשׁתּמַע טֵבֵּה בּכֻלָה סֻורִיַא וקַרֵבו לֵה כֻּלהֻון אַילֵין דּבִישׁ בִּישׁ עבִידִין בּכֻורהָנֵא משַׁחלפֵא וַאילֵין דַּאלִיצִין בּתַשׁנִיקֵא ודַיוָנֵא וַדבַר אֵגָּרֵא וַמשַׁרַיָא וַאסִי אֵנֻון׃


[(1) Matt 04, 25]

הֲמוֹנִים הֲמוֹנִים הָלְכוּ אַחֲרָיו מֵהַגָּלִיל וּמִדֵּקַפּוֹלִיס, מִירוּשָׁלַיִם וִיהוּדָה וּמֵעֵבֶר הַיַּרְדֵּן.

וַיֵּלְכוּ אַחֲרָיו קָהָל רָב מִן-הַגָּלִיל וּמִן-דֶּכַּפֹּלִיס וּמִן-יְרוּשָׁלַיִם וִיהוּדָה וְעֵבֶר הַיַּרְדֵּן:

I šli za ním zástupové mnozí z Galilee a z Desíti měst, i z Jeruzaléma i z Judstva i z Zajordání.

A velké zástupy z Galileje, Desítiměstí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovaly. ([Marek 3:7-Marek 3:8; Lukáš 6:17-Lukáš 6:18])

καὶ η᾿κολούθησαν αυ᾿τω̑ ο῎χλοι πολλοὶ α᾿πὸ τη̑ς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ ῾Ιεροσολύμων καὶ ᾽Ιουδαίας καὶ πέραν του̑ ᾽Ιορδάνου

וֵאזַלו בָּתרֵה כֵּנשֵׁא סַגִּיֵאא מֵן גּלִילָא ומֵן עֵסרַת־מדִינָתָא ומֵן אֻורִשׁלֵם ומֵן יִהֻוד ומֵן עֵברָא דּיֻורדּנָן סּ סּ׃


[(1) Matt 05, 01]

כִּרְאוֹתוֹ אֶת הֲמוֹן הָעָם עָלָה בְּמַעֲלֵה הָהָר וְיָשַׁב, וְתַלְמִידָיו נִגְּשׁוּ אֵלָיו.

וַיְהִי כַּאֲשֶׁר רָאָה אֶת-הֲמוֺן הָעָם וַיַּעַל אֶל-הָהָר וַיֵּשֶׁב שָׁם וַיִּגְּשׁוּ אֵלָיו תַּלְמִידָיו:

Vida pak Ježíš zástupy, vstoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu učedlníci jeho.

Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. ([Marek 3:13])

ι᾿δών δὲ τοὺς ο῎χλους α᾿νέβη ει᾿ς τὸ ο῎ρος καὶ καθίσαντος αυ᾿του̑ προση̑λθαν αυ᾿τω̑ οἱ μαθηταὶ αυ᾿του̑

כַּד חזָא דֵּין יֵשֻׁוע לכֵנשֵׁא סלֵק לטֻורָא וכַד יִתֵב קרֵבו לוָתֵה תַּלמִידַוהי׃


[(1) Matt 05, 02]

פָּתַח פִּיו וְלִמֵּד אוֹתָם בְּאָמְרוֹ:

וַיִּפְתַּח אֶת-פִּיהוּ וַיּוֺרֶה לָהֶם לֵאמֹר:

I otevřev ústa svá, učil je, řka:

Tu otevřel ústa a učil je:

καὶ α᾿νοίξας τὸ στόμα αυ᾿του̑ ε᾿δίδασκεν αυ᾿τοὺς λέγων

וַפתַח פֻּומֵה ומַלֵף הוָא להֻון וָאמַר׃ ס


[(1) Matt 05, 03]

"אַשְׁרֵי עֲנִיֵּי הָרוּחַ, כִּי לָהֶם מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם.

אַשְׁרֵי עֲנִיֵּי הָרוּחַ כִּי לָהֶם מַלְכוּת הַשָּׁמָיִם:

Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské.

„Blaze chudým v duchu(l), neboť jejich je království nebeské. (l) pokorným ([Lukáš 6:20-Lukáš 6:26])

μακάριοι οἱ πτωχοὶ τω̑ πνεύματι ο῞τι αυ᾿τω̑ν ε᾿στιν ἡ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν

טֻובַיהֻון למֵסכִּנֵא בּרֻוח דּדִילהֻון הִי מַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא׃ ס


[(1) Matt 05, 04]

אַשְׁרֵי הָאֲבֵלִים, כִּי הֵם יְנֻחָמוּ.

אַשְׁרֵי הַמִּתְאַבְּלִים כִּי-הֵם יְנֻחָמוּ:

Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou.

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. ([Izajáš 61:2-Izajáš 61:3; Jan 16:20])

μακάριοι οἱ πενθου̑ντες ο῞τι αυ᾿τοὶ παρακληθήσονται

טֻובַיהֻון לַאבִילֵא דּהֵנֻון נֵתבַּיאוֻן׃ ס


[(1) Matt 05, 05]

אַשְׁרֵי הָעֲנָוִים, כִּי הֵם יִירְשׁוּ אֶת הָאָרֶץ.

אַשְׁרֵי הָעֲנָוִים כִּי-הֵם יִירְשׁוּ-אָרֶץ:

Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi.

Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. ([Žalmy 37:11])

μακάριοι οἱ πραει̑ς ο῞τι αυ᾿τοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γη̑ν

טֻובַיהֻון למַכִּיכֵא דּהֵנֻון נִארתֻון לַארעָא׃ ס


[(1) Matt 05, 06]

אַשְׁרֵי הָרְעֵבִים וְהַצְּמֵאִים לְצֶדֶק, כִּי הֵם יִשְׂבָּעוּ.

אַשְׁרֵי הָרְעֵבִים וְהַצְּמֵאִים לִצְדָקָה כִּי-הֵם יִרְוָיֻן:

Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou.

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. ([Izajáš 55:1])

μακάριοι οἱ πεινω̑ντες καὶ διψω̑ντες τὴν δικαιοσύνην ο῞τι αυ᾿τοὶ χορτασθήσονται

טֻובַיהֻון לַאילֵין דּכַפנִין וַצהֵין לכִאנֻותָא דּהֵנֻון נֵסבּעֻון׃ ס


[(1) Matt 05, 07]

אַשְׁרֵי הָרַחֲמָנִים, כִּי הֵם יְרֻחָמוּ.

אַשְׁרֵי בַּעֲלֵי-רַחֲמִים כִּי-הֵם יְרֻחָמוּ:

Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství důjdou.

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. ([Jakubův 2:13])

μακάριοι οἱ ε᾿λεήμονες ο῞τι αυ᾿τοὶ ε᾿λεηθήσονται

טֻובַיהֻון לַמרַחמָנֵא דַּעלַיהֻון נֵהוֻון רַחמֵא׃ ס


[(1) Matt 05, 08]

אַשְׁרֵי בָּרֵי לֵבָב, כִּי הֵם יִרְאוּ אֶת אֱלֹהִים.

אַשְׁרֵי בָּרֵי לֵבָב כִּי-הֵם יֶחֱזוּ אֶת-אֱלֹהִים:

Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. ([Žalmy 24:3-Žalmy 24:4])

μακάριοι οἱ καθαροὶ τη̑ καρδία ο῞τι αυ᾿τοὶ τὸν θεὸν ο῎ψονται

טֻובַיהֻון לַאילֵין דַּדכֵין בּלֵבּהֻון דּהֵנֻון נֵחזֻון לַאלָהָא׃ ס


[(1) Matt 05, 09]

אַשְׁרֵי רוֹדְפֵי שָׁלוֹם, כִּי בְּנֵי אֱלֹהִים יִקָּרֵאוּ.

אַשְׁרֵי עֹשֵׂי שָׁלוֺם כִּי-הֵם יִקָּרְאוּ בְּנֵי-אֱלֹהִים:

Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou.

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. ([Židům 12:14])

μακάριοι οἱ ει᾿ρηνοποιοί ο῞τι αυ᾿τοὶ υἱοὶ θεου̑ κληθήσονται

טֻובַיהֻון לעָבדַּי שׁלָמָא דַּבנַוהי דַּאלָהָא נֵתקרֻון׃ ס


[(1) Matt 05, 10]

אַשְׁרֵי הַנִּרְדָּפִים בִּגְלַל הַצֶּדֶק, כִּי לָהֶם מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם.

אַשְׁרֵי הַנִּרְדָּפִים עֵקֶב צִדְקָתָם כִּי לָהֶם מַלְכוּת הַשָּׁמָיִם:

Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, nebo jejich jest království nebeské.

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. ([1 Petrův 3:14])

μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ε῞νεκεν δικαιοσύνης ο῞τι αυ᾿τω̑ν ε᾿στιν ἡ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν

טֻובַיהֻון לַאילֵין דֵּאתרדֵפו מֵטֻל כִּאנֻותָא דּדִילהֻון הִי מַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא׃ ס


[(1) Matt 05, 11]

אַשְׁרֵיכֶם אִם יְחָרְפוּ וְיִרְדְּפוּ אֶתְכֶם וְיַעֲלִילוּ עֲלֵיכֶם בִּגְלָלִי.

אַשְׁרֵיכֶם אִם-יְחָרְפוּ אִם-יִרְדְּפוּ אֶתְכֶם וּבַשֶּׁקֶר יָבִיאוּ דִבַּתְכֶם רָעָה בַּעֲבוּר שְׁמִי:

Blahoslavení budete, když vám zlořečiti budou a protivenství činiti, a mluviti všecko zlé o vás, lhouce, pro mne.

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. ([1 Petrův 4:14])

μακάριοί ε᾿στε ο῞ταν ο᾿νειδίσωσιν ὑμα̑ς καὶ διὼξωσιν καὶ ει῎πωσιν πα̑ν πονηρὸν καθ῾ ὑμω̑ν ψευδόμενοι ε῞νεκεν ε᾿μου̑

טֻובַיכֻּון אֵמַתי דַּמחַסדִּין לכֻון ורָדפִּין לכֻון וָאמרִין עלַיכֻּון כֻּל מֵלָא בִּישָׁא מֵטֻלָתי בּדַגָּלֻותָא׃


[(1) Matt 05, 12]

שִׂמְחוּ וְגִילוּ, כִּי שְׂכַרְכֶם רַב בַּשָּׁמַיִם; הֲרֵי כָּךְ רָדְפוּ אֶת הַנְּבִיאִים שֶׁהָיוּ לִפְנֵיכֶם."

שִׂישׂוּ וְגִילוּ כִּי שְׂכַרְכֶם הַרְבֶּה מְאֹד בַּשָּׁמָיִם כִּי-כֵן רָדְפוּ אֶת-הַנְּבִיאִים אֲשֶׁר הָיוּ לִפְנֵיכֶם:

Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích. Takť zajisté protivili se prorokům, kteříž byli před vámi.

Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. ([Matouš 23:37; Skutky apoštolské 7:52; Židům 11:37-Židům 11:38; Jakubův 5:10])

χαίρετε καὶ α᾿γαλλια̑σθε ο῞τι ὁ μισθὸς ὑμω̑ν πολὺς ε᾿ν τοι̑ς ου᾿ρανοι̑ς ου῞τως γὰρ ε᾿δίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμω̑ν

הָידֵּין חדַו וַרוַזו דַּאגרכֻון סגִי בַּשׁמַיָא הָכַנָא גֵּיר רדַפו לַנבִיֵא דּמֵן קדָמַיכֻּון׃ ס


[(1) Matt 05, 13]

"אַתֶּם מֶלַח הָאָרֶץ, וְאִם תֹּאבַד לַמֶּלַח מְלִיחוּתוֹ, כֵּיצַד תֻּחְזַר לוֹ? הֵן לֹא יִצְלַח עוֹד לְשׁוּם דָּבָר כִּי אִם לְהַשְׁלִיכוֹ הַחוּצָה לִהְיוֹת מִרְמָס לְרַגְלֵי הַבְּרִיּוֹת.

אַתֶּם מֶלַח הָאָרֶץ וְאִם-הַמֶּלַח יָפוּג טַעְמוֺ בַּמֶּה יָמְלָח תָּפֵל לֹא-יִצְלַח לַכֹּל כִּי אִם-יְזֹרֶה הַחוּצָה וְהָיָה לְמִרְמַס רָגֶל:

Vy jste sůl země. Jestliže sůl zmařena bude, čím bude osolena? K ničemuž se nehodí více, než aby byla ven vyvržena a od lidí pošlapána.

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. ([Marek 9:50; Lukáš 14:34-Lukáš 14:35])

ὑμει̑ς ε᾿στε τὸ α῞λας τη̑ς γη̑ς ε᾿ὰν δὲ τὸ α῞λας μωρανθη̑ ε᾿ν τίνι ἁλισθήσεται ει᾿ς ου᾿δὲν ι᾿σχύει ε῎τι ει᾿ μὴ βληθὲν ε῎ξω καταπατει̑σθαι ὑπὸ τω̑ν α᾿νθρὼπων

אַנתֻּון אֵנֻון מֵלחָה דַּארעָא אֵנהֻו דֵּין דּמֵלחָא תֵּפכַּה בּמָנָא תֵּתמלַח למֵדֵּם לָא אָזָלא אֵלָא דּתֵשׁתּדֵא לבַר ותֵתּדִישׁ מֵן אנָשָׁא׃ ס


[(1) Matt 05, 14]

אַתֶּם אוֹר הָעוֹלָם. עִיר שׁוֹכֶנֶת עַל הַר אֵינָהּ יְכוֹלָה לְהִסָּתֵר.

אַתֶּם אוֺר הָעוֺלָם עִיר יֹשֶׁבֶת עַל-הָהָר לֹא תוּכַל לְהִסָּתֵר:

Vy jste světlo světa. Nemůžeť město na hoře ležící skryto býti.

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. ([Efezským 5:8])

ὑμει̑ς ε᾿στε τὸ φω̑ς του̑ κόσμου ου᾿ δύναται πόλις κρυβη̑ναι ε᾿πάνω ο῎ρους κειμένη

אַנתֻּון אֵנֻון נֻוהרֵה דּעָלמָא לָא מֵשׁכּחָא דּתֵטשֵׁא מדִינתָּא דּעַל טֻורָא בַּניָא׃


[(1) Matt 05, 15]

גַּם אֵין מַדְלִיקִים מְנוֹרָה וְשָׂמִים אוֹתָהּ תַּחַת כְּלִי, אֶלָּא עַל כַּן שָׂמִים אוֹתָהּ וְאָז תָּאִיר לְכָל בָּאֵי הַבַּיִת.

וְאֵין מַדְלִיקִים נֵר לְתִתּוֺ תַּחַת הָאֵיפָה כִּי אִם-אֶל-הַמְּנֹרָה לְהָאִיר לְכֹל אֲשֶׁר בַּבָּיִת:

Aniž rozsvěcují svíce a stavějí ji pod kbelec, ale na svícen; i svítí všechněm, kteříž jsou v domě.

A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. ([Marek 4:21; Lukáš 11:33 Lukáš 8:16])

ου᾿δὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν αυ᾿τὸν ὑπὸ τὸν μόδιον α᾿λλ῾ ε᾿πὶ τὴν λυχνίαν καὶ λάμπει πα̑σιν τοι̑ς ε᾿ν τη̑ οι᾿κία

ולָא מַנהרִין שׁרָגָא וסָימִין לֵה תּחֵית סַאתָא אֵלָא עַל מנָרתָּא ומַנהַר לכֻל אַילֵין דַּבבַיתָּא אֵנֻון׃


[(1) Matt 05, 16]

כָּךְ יָאֵר נָא אוֹרְכֶם לִפְנֵי בְּנֵי אָדָם, לְמַעַן יִרְאוּ אֶת מַעֲשֵׂיכֶם הַטּוֹבִים וִיכַבְּדוּ אֶת אֲבִיכֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם."

כֹּה יָאֵר אוֺרְכֶם לְעֵנֵי בְנֵי-הָאָדָם וְרָאוּ מַעֲשֵׂיכֶם הַטּוֺבִים וְאֶת-אֲבִיכֶם בַּשָּׁמַיִם יְכַבֵּדוּ:

Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích.

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. ([Efezským 5:8-Efezským 5:9; 1 Petrův 2:12; Filipským 2:15])

ου῞τως λαμψάτω τὸ φω̑ς ὑμω̑ν ε῎μπροσθεν τω̑ν α᾿νθρὼπων ο῞πως ι῎δωσιν ὑμω̑ν τὰ καλὰ ε῎ργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμω̑ν τὸν ε᾿ν τοι̑ς ου᾿ρανοι̑ς

הָכַנָא נֵנהַר נֻוהרכֻון קדָם בּנַינָשָׁא דּנֵחזֻון עבָדַיכֻּון טָבֵא וַנשַׁבּחֻון לַאבֻוכֻון דּבַשׁמַיָא׃ ס


[(1) Matt 05, 17]

"אַל תַּחְשְׁבוּ שֶׁבָּאתִי לְבַטֵּל אֶת הַתּוֹרָה אוֹ אֶת הַנְּבִיאִים; לֹא בָּאתִי לְבַטֵּל כִּי אִם לְקַיֵּם.

אַל תַּחְשְׁבוּ כִּי בָאתִי לְהָפֵר הַתּוֺרָה אוֺ הַנְּבִיאִים לֹא לְהָפֵר בָּאתִי כִּי אִם-לְמַלְּאֹת:

Nedomnívejte se, že bych přišel rušiti zákona aneb proroků. Nepřišelť jsem rušiti, ale naplniti.

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit(m). (m) dovršit ([Matouš 3:15])

μὴ νομίσητε ο῞τι η῟λθον καταλυ̑σαι τὸν νόμον η῍ τοὺς προφήτας ου᾿κ η῟λθον καταλυ̑σαι α᾿λλὰ πληρω̑σαι

לָא תַּסבּרֻון דֵּאתִית דֵּאשׁרֵא נָמֻוסָא אַו נבִיֵא לָא אֵתִית דֵּאשׁרֵא אֵלָא דֵּאמַלֵא׃


[(1) Matt 05, 18]

אָמֵן. אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, עַד אֲשֶׁר יַעַבְרוּ הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ אַף יוֹד אַחַת אוֹ תָּג אֶחָד לֹא יַעַבְרוּ מִן הַתּוֹרָה בְּטֶרֶם יִתְקַיֵּם הַכֹּל.

כִּי הֵן אָמֵן אָנֹכִי מַגִּיד לָכֶם עַד אֲשֶׁר הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ יַעֲבֹרוּן לֹא תַעֲבֹר יוּד אַחַת מִן-הַתּוֺרָה אַף לֹא קוֺץ אֶחָד עַד כִּי-כֻלָּם יָקוּמוּ:

Amen zajisté pravím vám: Dokudž nepomine nebe i země, jediná literka aneb jeden puňktík nepomine z zákona, až se všecky věci stanou.

Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. ([Lukáš 16:17])

α᾿μὴν γὰρ λέγω ὑμι̑ν ε῞ως α῍ν παρέλθη ὁ ου᾿ρανὸς καὶ ἡ γη̑ ι᾿ω̑τα ε῍ν η῍ μία κεραία ου᾿ μὴ παρέλθη α᾿πὸ του̑ νόμου ε῞ως α῍ν πάντα γένηται

אַמִין גֵּיר אָמַר אנָא לכֻון דַּעדַמָא דּנֵעבּרֻון שׁמַיָא וַארעָא יֻוד חדָא אַו חַד סֵרטָא לָא נֵעבַּר מֵן נָמֻוסָא עדַמָא דּכֻל נֵהוֵא׃ ס


[(1) Matt 05, 19]

לָכֵן כָּל הַמֵּפֵר אַחַת מִן הַמִּצְווֹת הַקְּטַנּוֹת הָאֵלֶּה וּמְלַמֵּד כָּךְ אֶת הַבְּרִיּוֹת, קָטוֹן יִקָּרֵא בְּמַלְכוּת הַשָּׁמַיִם. אֲבָל כָּל הָעוֹשֶׂה וּמְלַמֵּד, הוּא גָּדוֹל יִקָּרֵא בְּמַלְכוּת הַשָּׁמַיִם.

לָכֵן כָּל-הַמֵּפִיר אַחַת מִמִּצְוֺת קְטַנּוֺת אֵלֶּה וְהוֺרָה כָזֹאת לַאֲנָשִׁים נִקְלֶה יִקָּרֵא בְּמַלְכוּת הַשָּׁמַיִם וְהָעֹשֶׂה אֹתָן וּמְלַמֵּד לַעֲשׂוֺתָן נִכְבָּד יִקָּרֵא בְּמַלְכוּת הַשָּׁמָיִם:

Protož zrušil-li by kdo jedno z přikázaní těchto nejmenších, a učil by tak lidi, nejmenší slouti bude v království nebeském. Kdož by pak koli činil i učil, ten veliký slouti bude v království nebeském.

Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. ([Jakubův 2:10])

ο῍ς ε᾿ὰν ου῏ν λύση μίαν τω̑ν ε᾿ντολω̑ν τούτων τω̑ν ε᾿λαχίστων καὶ διδάξη ου῞τως τοὺς α᾿νθρὼπους ε᾿λάχιστος κληθήσεται ε᾿ν τη̑ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν ο῍ς δ῾ α῍ν ποιήση καὶ διδάξη ου῟τος μέγας κληθήσεται ε᾿ν τη̑ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν

כֻּל מַן הָכִיל דּנֵשׁרֵא חַד מֵן פֻּוקדָּנֵא הָלֵין זעֻורֵא ונַלֵף הָכַנָא לַבנַינָשָׁא בּצִירָא נֵתקרֵא בּמַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא כֻּל דֵּין דּנֵעבֵּד ונַלֵף הָנָא רַבָּא נֵתקרֵא בּמַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא׃


[(1) Matt 05, 20]

אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, אִם לֹא תִּהְיֶה צִדְקַתְכֶם מְרֻבָּה מִצִּדְקַת הַסּוֹפְרִים וְהַפְּרוּשִׁים לֹא תִּכָּנְסוּ לְמַלְכוּת הַשָּׁמַיִם."

וַאֲנִי אֹמֵר לָכֶם אִם לֹא-תִגְדַּל צִדְקַתְכֶם מִצִּדְקַת הַסּוֺפְרִים וְהַפְּרוּשִׁים לֹא תָבֹאוּ לְמַלְכוּת הַשָּׁמָיִם:

Nebo pravím vám: Nebude-liť hojnější spravedlivost vaše nežli zákonníků a farizeů, nikoli nevejdete do království nebeského.

Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.

λέγω γὰρ ὑμι̑ν ο῞τι ε᾿ὰν μὴ περισσεύση ὑμω̑ν ἡ δικαιοσύνη πλει̑ον τω̑ν γραμματέων καὶ Φαρισαίων ου᾿ μὴ ει᾿σέλθητε ει᾿ς τὴν βασιλείαν τω̑ν ου᾿ρανω̑ν

אָמַר אנָא לכֻון גֵּיר דֵּאלָא תִּאתַר כִּאנֻותכֻון יַתִּיר מֵן דּסָפרֵא וַפרִישֵׁא לָא תֵּעלֻון למַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא׃ ס


[(1) Matt 05, 21]

"שְׁמַעְתֶּם כִּי נֶאֱמַר לָרִאשׁוֹנִים 'לֹא תִּרְצַח', וְ'כָל רוֹצֵחַ יְחֻיַּב לְדִין'.

שְׁמַעְתֶּם אֵת אֲשֶׁר נֶאֱמַר לַקַּדְמֹנִים לֹא תִּרְצָח וְהָאִישׁ אֲשֶׁר יִרְצַח יִנָּתֵן לַמִּשְׁפָּט בִּפְלִלִים:

Slyšeli jste, že říkáno jest starým: Nezabiješ. Pakli by kdo zabil, povinen trpěti soud.

Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům(n): ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘ (n) ř: dávným (stejně Matouš 5:33) ([Exodus 20:13])

η᾿κούσατε ο῞τι ε᾿ρρέθη τοι̑ς α᾿ρχαίοις ου᾿ φονεύσεις ο῍ς δ῾ α῍ν φονεύση ε῎νοχος ε῎σται τη̑ κρίσει

שׁמַעתֻּון דֵּאתֵאמַר לקַדמָיֵא לָא תֵּקטֻול וכֻל דּנֵקטֻול מחַיַב הֻו לדִינָא׃


[(1) Matt 05, 22]

וַאֲנִי אוֹמֵר לָכֶם: כָּל הַכּוֹעֵס עַל אָחִיו יְחֻיַּב לְדִין; הָאוֹמֵר לְאָחִיו 'רֵיק' יְחֻיַּב לְמִשְׁפַּט הַסַּנְהֶדְרִין; וְהָאוֹמֵר 'אֱוִיל' יְחֻיַּב לְאֵשׁ גֵּיהִנּוֹם.

וַאֲנִי אֹמֵר לָכֶם הַמִּתְעַבֵּר בְּאָחִיו חִנָּם יִנָּתֵן לַמִּשְׁפָּט בִּפְלִלִים וְהַקֹּרֵא לְאָחִיו רֵיקָה יִנָּתֵן בִּידֵי הַסַּנְהֶדְרִין וְאִם נָבָל יִקְרָא-לוֺ יִפֹּל לְאֵשׁ גֵּיהִנֹּם:

Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož se hněvá na bratra svého bez příčiny, musí trpěti soud. Kdož by pak řekl bratru svému: Rácha, povinen bude před radou státi; a kdož by řekl: Blázne, musí pekelný oheň trpěti.

Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra(o), bude vydán soudu; kdo snižuje(p) svého bratra, bude vydán radě(q); a kdo svého bratra zatracuje(r), propadne ohnivému peklu. (o) var: + bez příčiny (p) ř: kdo řekne ‚raka‘ (tj. obviňuje z prázdnoty před Bohem) (q) ř: synedriu (r) ř: kdo řekne ‚blázne‘ (tj. obviňuje z bezbožnosti) ([1 Janův 3:15])

ε᾿γώ δὲ λέγω ὑμι̑ν ο῞τι πα̑ς ὁ ο᾿ργιζόμενος τω̑ α᾿δελφω̑ αυ᾿του̑ ε῎νοχος ε῎σται τη̑ κρίσει ο῍ς δ῾ α῍ν ει῎πη τω̑ α᾿δελφω̑ αυ᾿του̑ ῥακά ε῎νοχος ε῎σται τω̑ συνεδρίω ο῍ς δ῾ α῍ν ει῎πη μωρέ ε῎νοχος ε῎σται ει᾿ς τὴν γέενναν του̑ πυρός

אֵנָא דֵּין אָמַר אנָא לכֻון דּכֻל מַן דּנֵרגַּז עַל אַחֻוהי אִיקִא מחַיַב הֻו לדִינָא וכֻל דּנִאמַר לַאחֻוהי רַקַא מחַיַב הֻו לַכנֻושׁתָּא ומַן דּנִאמַר לֵלָא מחַיַב הֻו לגִהַנָא דּנֻורָא׃


[(1) Matt 05, 23]

לָכֵן אִם תָּבִיא אֶת קָרְבָּנְךָ אֶל הַמִּזְבֵּחַ וְשָׁם תִּזָּכֵר כִּי לְאָחִיךָ דָּבָר נֶגְדְּךָ,

עַל-כֵּן אֵפוֺא כִּי-תַקְרִיב קָרְבָּן עַל-הַמִּזְבֵּחַ וְלִבְּךׇ יַגֶּד-לְךׇ שָׁם כִּי-דְבַר רִיב לְאָחִיךׇ עִמָּךְ:

Protož obětoval-li bys dar svůj na oltář, a tu bys se rozpomenul, že bratr tvůj má něco proti tobě:

Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě,

ε᾿ὰν ου῏ν προσφέρης τὸ δω̑ρόν σου ε᾿πὶ τὸ θυσιαστήριον κα᾿κει̑ μνησθη̑ς ο῞τι ὁ α᾿δελφός σου ε῎χει τι κατὰ σου̑

אֵן הֻו הָכִיל דַּמקַרֵב אַנתּ קֻורבָּנָך עַל מַדבּחָא ותַמָן תֵּתּדּכַר דַּאחִיד עלַיךְּ אַחֻוך אַכּתָא מֵדֵּם׃


[(1) Matt 05, 24]

עֲזֹב אֶת קָרְבָּנְךָ שָׁם לִפְנֵי הַמִּזְבֵּחַ וְלֵךְ תְּחִלָּה לְהִתְרַצּוֹת לְאָחִיךָ וְאַחַר כָּךְ בּוֹא וְהַקְרֵב אֶת קָרְבָּנְךָ.

הַנַּח שָׁם קָרְבָּנְךׇ לִפְנֵי הַמִּזְבֵּחַ וְלֵךְ הִתְרַפֵּס וּרְהַב אָחִיךׇ וְאָז בֹּא וְהַקְרֵב קָרְבָּנֶךׇ:

Nechejž tu daru svého před oltářem a odejdi; prvé smiř se s bratrem svým, a potom přijda, obětuj dar svůj.

nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.

α῎φες ε᾿κει̑ τὸ δω̑ρόν σου ε῎μπροσθεν του̑ θυσιαστηρίου καὶ υ῞παγε πρω̑τον διαλλάγηθι τω̑ α᾿δελφω̑ σου καὶ τότε ε᾿λθών πρόσφερε τὸ δω̑ρόν σου

שׁבֻוק תַּמָן קֻורבָּנָך קדָם מַדבּחָא וזֵל לֻוקדַם אֵתרַעָא עַם אַחֻוך והָידֵּין תָּא קַרֵב קֻורבָּנָך׃ ס


[(1) Matt 05, 25]

מַהֵר לְהִתְפַּיֵּס עִם אִישׁ רִיבְךָ בְּעוֹדְךָ בַּדֶּרֶךְ אִתּוֹ, פֶּן יִמְסֹר אוֹתְךָ לַשּׁוֹפֵט וְהַשּׁוֹפֵט יִמְסֹר אוֹתְךָ לַשּׁוֹטֵר וְתֻשְׁלַךְ לְבֵית הַסֹּהַר.

מַהֵר הַשְׁלֵם עִם-אִישׁ רִיבְךׇ בְּעוֺדְךׇ עִמּוֺ בַדָּרֶךְ פֶּן-יַסְגִּיר אֹתְךׇ אִישׁ רִיבְךׇ בִּידֵי הַשֹּׁפֵט וְהַשֹּׁפֵט יַסְגִּירְךׇ בְּיַד הַשֹּׁטֵר וְהוּא יִתֶּנְךׇ לְבֵית הַסֹּהַר:

Vejdi v dobrou vůli s protivníkem svým rychle, dokudž jsi s ním na cestě, aťby snad nedal tebe protivník tvůj soudci, a soudce dal by tě služebníku, a byl bys uvržen do žaláře.

Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi, a byl bys uvržen do vězení. ([Matouš 18:34-Matouš 18:35; Lukáš 12:58-Lukáš 12:59])

ι῎σθι ευ᾿νοω̑ν τω̑ α᾿ντιδίκω σου ταχὺ ε῞ως ο῞του ει῏ μετ῾ αυ᾿του̑ ε᾿ν τη̑ ὁδω̑ μήποτέ σε παραδω̑ ὁ α᾿ντίδικος τω̑ κριτη̑ καὶ ὁ κριτὴς τω̑ ὑπηρέτη καὶ ει᾿ς φυλακὴν βληθήση

הוַיתּ מֵתַאוֵא עַם בּעֵל דִּינָך עגַל עַד עַמֵה אַנתּ בֻּאורחָא דַּלמָא בּעֵל דִּינָך נַשׁלמָך לדַיָנָא ודַיָנָא נַשׁלמָך לגַבָּיָא ותֵפֵּל בֵּית־אַסִירֵא׃


[(1) Matt 05, 26]

אָמֵן אוֹמֵר אֲנִי לְךָ, לֹא תֵּצֵא מִשָּׁם עַד אֲשֶׁר תְּשַׁלֵּם אֶת הַפְּרוּטָה הָאַחֲרוֹנָה."

וַאֲנִי אָמֵן אֹמֵר לְךׇ כִּי לֹא תַעֲלֶה מִשָּׁם עַד אֲשֶׁר תְּשַׁלֵּם אֶת-הַפְּרוּטָה הָאַחֲרֹנָה:

Amen pravím tobě: Nevyjdeš odtud, dokudž i posledního haléře nenavrátíš.

Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.

α᾿μὴν λέγω σοι ου᾿ μὴ ε᾿ξέλθης ε᾿κει̑θεν ε῞ως α῍ν α᾿ποδω̑ς τὸν ε῎σχατον κοδράντην

וַאמִין אָמַר אנָא לָך דּלָא תֵּפֻּוק מֵן תַּמָן עדַמָא דּתֵתֵּל שָׁמֻונָא אחרָיָא סס׃


[(1) Matt 05, 27]

"שְׁמַעְתֶּם כִּי נֶאֱמַר 'לֹא תִּנְאָף'.

שְׁמַעְתֶּם אֵת אֲשֶׁר נֶאֱמַר לַקַּדְמֹנִים לֹא תִּנְאָף:

Slyšeli jste, že říkáno bylo starým: Nezcizoložíš.

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘ ([Exodus 20:14])

η᾿κούσατε ο῞τι ε᾿ρρέθη ου᾿ μοιχεύσεις

שׁמַעתֻּון דֵּאתֵאמַר דּלָא תּגֻור׃


[(1) Matt 05, 28]

וַאֲנִי אוֹמֵר לָכֶם שֶׁכָּל הַמַּבִּיט בְּאִשָּׁה מִתּוֹךְ תַּאֲוָה אֵלֶיהָ כְּבָר נָאַף אוֹתָהּ בְּלִבּוֹ.

וַאֲנִי אֹמֵר לָכֶם כָּל-הַנֹּתֵן עֵינוֺ בְאִשָּׁה לַחֲשָׁק-בָּהּ בְּרוּחַ-זְנוּנִים נָאַף אֹתָהּ בְּלִבּוֺ:

Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož by pohleděl na ženu ku požádání jí, již zcizoložil s ní v srdci svém.

Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.

ε᾿γώ δὲ λέγω ὑμι̑ν ο῞τι πα̑ς ὁ βλέπων γυναι̑κα πρὸς τὸ ε᾿πιθυμη̑σαι αυ᾿τὴν η῎δη ε᾿μοίχευσεν αυ᾿τὴν ε᾿ν τη̑ καρδία αυ᾿του̑

אֵנָא דֵּין אָמַר אנָא לכֻון דּכֻל מַן דּחָזֵא אַנתּתָא אַיך דּנֵרגִּיה מֵחדָא גָּרָה בּלֵבֵּה׃


[(1) Matt 05, 29]

אִם עֵינְךָ הַיְמָנִית תַּכְשִׁיל אוֹתְךָ, נַקֵּר אוֹתָהּ וְהַשְׁלֵךְ אוֹתָהּ מִמְּךָ, כִּי מוּטָב לְךָ שֶׁיֹּאבַד אֶחָד מֵאֵבָרֶיךָ מִשֶּׁיֻּשְׁלַךְ כָּל גּוּפְךָ לְגֵיהִנּוֹם.

וְאִם עֵינְךׇ הַיְמָנִית תַּכְשִׁילֶךׇ נַקְּרֶהָ וְהַשְׁלִיכֶהָ מִמֶּךׇ טוֺב לְךׇ בַּאֲבֹד אֵבֶר אֶחָד מֵהָשְׁלַךְ כָּל-בְּשָׂרְךׇ לְגֵיהִנֹּם:

Jestliže pak oko tvé pravé horší tě, vylup je a vrz od sebe; neboť jest užitečněji tobě, aby zahynul jeden oud tvůj, než by celé tělo tvé uvrženo bylo do ohně pekelného.

Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. ([Matouš 18:8-Matouš 18:9; Marek 9:43-Marek 9:48])

ει᾿ δὲ ὁ ο᾿φθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε ε῎ξελε αυ᾿τὸν καὶ βάλε α᾿πὸ σου̑ συμφέρει γάρ σοι ι῞να α᾿πόληται ε῍ν τω̑ν μελω̑ν σου καὶ μὴ ο῞λον τὸ σω̑μά σου βληθη̑ ει᾿ς γέενναν

אֵן דֵּין עַינָך דּיַמִינָא מַכשׁלָא לָך חצִיה וַשׁדִיה מֵנָך פַּקָח לָך גֵּיר דּנִאבַד חַד הַדָּמָך ולָא כֻּלֵה פַּגרָך נֵפֵּל בּגִהַנָא׃


[(1) Matt 05, 30]

וְאִם יָדְךָ הַיְמָנִית תַּכְשִׁיל אוֹתְךָ, קַצֵּץ אוֹתָהּ וְהַשְׁלֵךְ אוֹתָהּ מִמְּךָ, כִּי מוּטָב לְךָ שֶׁיֹּאבַד אֶחָד מֵאֵבָרֶיךָ מֵרֶדֶת כָּל גּוּפְךָ לְגֵיהִנּוֹם."

וְאִם-יָדְךׇ הַיְמָנִית תַּכְשִׁילֶךׇ קַצְּצֶהָ וְהַשְׁלִיכֶהָ מִמֶּךָּ טוֺב לְךׇ בַּאֲבֹד אֵבֶר אֶחָד מֵהָשְׁלַךְ כָּל-בְּשָׂרְךׇ לְגֵיהִנֹּם:

A pakli ruka tvá pravá horší tě, utni ji a vrz od sebe; nebo užitečněji jest tobě, aby zahynul jeden oud tvůj, než by všecko tělo tvé uvrženo bylo do pekelného ohně.

A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla.

καὶ ει᾿ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε ε῎κκοψον αυ᾿τὴν καὶ βάλε α᾿πὸ σου̑ συμφέρει γάρ σοι ι῞να α᾿πόληται ε῍ν τω̑ν μελω̑ν σου καὶ μὴ ο῞λον τὸ σω̑μά σου ει᾿ς γέενναν α᾿πέλθη

וֵאן אִידָך דּיַמִינָא מַכשׁלָא לָך פּסֻוק שׁדִיה מֵנָך פַּקָח לָך גֵּיר דּנִאבַד חַד מֵן הַדָּמַיךְּ ולָא כֻּלֵה פַּגרָך נֵפֵּל בּגִהַנָא׃


[(1) Matt 05, 31]

"נֶאֱמַר, 'אִישׁ כִּי יְשַׁלַּח אֶת אִשְׁתּוֹ יִתֵּן לָהּ סֵפֶר כְּרִיתוּת'.

וְנֶאֱמַר כִּי-יְשַׁלַּח אִישׁ אִשְׁתּוֺ וְנָתַן בְּיָדָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת:

Též řečeno jest: Kdož by koli propustil manželku svou, aby jí dal lístek rozloučení.

Také bylo řečeno: ‚Kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový lístek!‘ ([Deuteronomium 24:1 Matouš 19:3-Matouš 19:9])

ε᾿ρρέθη δέ ο῍ς α῍ν α᾿πολύση τὴν γυναι̑κα αυ᾿του̑ δότω αυ᾿τη̑ α᾿ποστάσιον

אֵתֵאמַר דּמַן דּשָׁרֵא אַנתּתֵה נֵתֵּל לָה כּתָבָא דּדֻולָלָא׃


[(1) Matt 05, 32]

וַאֲנִי אוֹמֵר לָכֶם: כָּל הַמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ חוּץ מֵאֲשֶׁר עַל־דְּבַר זְנוּת, עוֹשֶׂה אוֹתָהּ לְנוֹאֶפֶת; וְהַלּוֹקֵחַ אֶת הַגְּרוּשָׁה לְאִשָּׁה נוֹאֵף הוּא."

וַאֲנִי אֹמֵר לָכֶם אִם יְשַׁלַּח אִישׁ אִשְׁתּוֺ אִם לֹא עַל-דְּבַר זְנוּת מֵשִׂים אֹתָהּ לְנֹאָפֶת וְהַלֹּקֵחַ גְּרוּשָׁה לוֺ לְאִשָּׁה נֹאֵף הוּא:

Jáť pak pravím vám: Že kdožkoli propustil by manželku svou, kromě příčiny cizoložstva, uvodí ji v cizoložstvo, a kdož propuštěnou pojme, cizoloží.

Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží.

ε᾿γώ δὲ λέγω ὑμι̑ν ο῞τι πα̑ς ὁ α᾿πολύων τὴν γυναι̑κα αυ᾿του̑ παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιει̑ αυ᾿τὴν μοιχευθη̑ναι καὶ ο῍ς ε᾿ὰν α᾿πολελυμένην γαμήση μοιχα̑ται

אֵנָא דֵּין אָמַר אנָא לכֻון דּכֻל מַן דּשָׁרֵא אַנתּתֵה לבַר מֵן מֵלתָא דּזָניֻותָא עָבֵד לָה דַּתגֻור ומַן דּשָׁקֵל שׁבִיקתָּא גָּאַר׃ ס


[(1) Matt 05, 33]

"עוֹד שְׁמַעְתֶּם כִּי נֶאֱמַר לָרִאשׁוֹנִים 'לֹא תִּשָּׁבַע לַשֶּׁקֶר וְשַׁלֵּם לַאדֹנָי נְדָרֶיךָ'.

וְעוֺד שְׁמַעְתֶּם אֵת אֲשֶׁר נֶאֱמַר לַקַּדְמֹנִים לֹא תִשָּׁבַע לַשֶּׁקֶר וְאֶת-נְדָרֶיךׇ תְּשַׁלֵּם לַיהוָֺה:

Opět slyšeli jste, že říkáno bylo starým: Nebudeš křivě přisahati, ale splníš Pánu přísahy své.

Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům: ‚Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu(s) přísahy své.‘ (s) ř: Pánu ([Leviticus 19:12; Numeri 30:3; Deuteronomium 23:22])

πάλιν η᾿κούσατε ο῞τι ε᾿ρρέθη τοι̑ς α᾿ρχαίοις ου᾿κ ε᾿πιορκήσεις α᾿ποδὼσεις δὲ τω̑ κυρίω τοὺς ο῞ρκους σου

תֻּוב שׁמַעתֻּון דֵּאתֵאמַר לקַדמָיֵא דּלָא תּדַגֵּל בּמַומָתָך תּשַׁלֵם דֵּין למָריָא מַומָתָך׃


[(1) Matt 05, 34]

וַאֲנִי אוֹמֵר לָכֶם שֶׁלֹּא לְהִשָּׁבַע בִּכְלָל: לֹא בַּשָּׁמַיִם, כִּי כִּסֵּא אֱלֹהִים הֵם;

וַאֲנִי אֹמֵר לָכֶם לֹא תִשָּׁבַע כָּל-שְׁבוּעָה לֹא תִשָּׁבַע בַּשָּׁמַיִם כִּי-כִסֵּא אֱלֹהִים הֵמָּה:

Ale jáť pravím vám: Abyste nepřisahali všelijak, ani skrze nebe, nebo trůn Boží jest;

Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože nebe je trůn Boží; ([Jakubův 5:12 Izajáš 66:1])

ε᾿γώ δὲ λέγω ὑμι̑ν μὴ ο᾿μόσαι ο῞λως μήτε ε᾿ν τω̑ ου᾿ρανω̑ ο῞τι θρόνος ε᾿στὶν του̑ θεου̑

אֵנָא דֵּין אָמַר אנָא לכֻון לָא תִּאמֻון סָך לָא בַּשׁמַיָא דּכֻורסיָא הֻו דַּאלָהָא׃


[(1) Matt 05, 35]

אַף לֹא בָּאָרֶץ, כִּי הֲדוֹם רַגְלָיו הִיא; וְלֹא בִּירוּשָׁלַיִם, שֶׁהֲרֵי קִרְיַת מֶלֶךְ רָב הִיא.

וְלֹא בָאָרֶץ כִּי-הֲדֹם רַגְלָיו הִיא וְלֹא בִירוּשָׁלַיִם כִּי-הִיא קִרְיַת מֶלֶךְ רָב:

Ani skrze zemi, nebo podnož jeho jest; ani skrze Jeruzalém, nebo město velikého toho Krále jest.

ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále; ([Žalmy 48:3])

μήτε ε᾿ν τη̑ γη̑ ο῞τι ὑποπόδιόν ε᾿στιν τω̑ν ποδω̑ν αυ᾿του̑ μήτε ει᾿ς ῾Ιεροσόλυμα ο῞τι πόλις ε᾿στὶν του̑ μεγάλου βασιλέως

ולָא בַּארעָא דּכֻובשָׁא הי דַּתחֵית רֵגלַוהי אָפלָא בֻּאורִישׁלֵם דַּמדִינתֵּה הִי דּמַלכָּא רַבָּא׃


[(1) Matt 05, 36]

גַּם בְּרֹאשְׁךָ אַל תִּשָּׁבַע, כִּי אֵינְךָ יָכוֹל לַהֲפֹךְ שַׂעֲרָה אַחַת לִלְבָנָה אוֹ לִשְׁחוֹרָה.

וְלֹא תִשָּׁבַע בְּרֹאשֶׁךׇ כִּי-לֹא תוּכַל לַהֲפֹךְ שֵׂעָר אֶחָד לָבָן אוֺ שָׁחֹר:

Ani skrze hlavu svou budeš přisahati, nebo nemůžeš jednoho vlasu učiniti bílého aneb černého.

ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal.

μήτε ε᾿ν τη̑ κεφαλη̑ σου ο᾿μόσης ο῞τι ου᾿ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιη̑σαι η῍ μέλαιναν

אָפלָא בּרִשָׁך תִּאמֵא דּלָא מֵשׁכַּח אַנתּ למֵעבַּד בֵּה מֵנתָא חדָא דּסַערָא אֻוכָּמתָּא אַו חֵוָרתָּא׃


[(1) Matt 05, 37]

אַךְ תְּהֵא מִלַּתְכֶם 'כֵּן', כֵּן; 'לֹא', לֹא. יוֹתֵר מִזֶּה מִן הָרָע הוּא."

אַךְ זֶה יְהִי דְבַרְכֶם הֵן הֵן לֹא לֹא וְיֹתֵר מִזֶּה מִמְּקוֺר הָרָע הוּא:

Ale buď řeč vaše: Jistě, jistě; nikoli, nikoli. Což pak nad to více jest, to od zlého jest.

Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého.

ε῎στω δὲ ὁ λόγος ὑμω̑ν ναὶ ναί οα̑ ου῎ τὸ δὲ περισσὸν τούτων ε᾿κ του̑ πονηρου̑ ε᾿στιν

אֵלָא תֵּהוֵא מֵלַתכֻון אִין אִין ולָא לָא מֵדֵּם דּמֵן הָלֵין יַתִּיר מֵן בִּישָׁא הֻו׃ ס


[(1) Matt 05, 38]

"שְׁמַעְתֶּם כִּי נֶאֱמַר 'עַיִן תַּחַת עַיִן, שֵׁן תַּחַת שֵׁן'.

שְׁמַעְתֶּם כִּי נֶאֱמַר עַיִן תַּחַת עַיִן וְשֵׁן תַּחַת שֵׁן:

Slyšeli jste, že říkáno bylo: Oko za oko, a zub za zub.

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ ([Exodus 21:24; Leviticus 24:20; Deuteronomium 19:21])

η᾿κούσατε ο῞τι ε᾿ρρέθη ο᾿φθαλμὸν α᾿ντὶ ο᾿φθαλμου̑ καὶ ο᾿δόντα α᾿ντὶ ο᾿δόντος

שׁמַעתֻּון דֵּאתֵאמַר דּעַינָא חלָף עַינָא ושֵׁנָא חלָף שֵׁנָא׃


[(1) Matt 05, 39]

וַאֲנִי אוֹמֵר לָכֶם שֶׁלֹּא לְהִתְקוֹמֵם עַל עוֹשֵׂה הָרַע. אַדְּרַבָּא, הַסּוֹטֵר לְךָ עַל הַלְּחִי הַיְמָנִית, הַפְנֵה אֵלָיו גַּם אֶת הָאַחֶרֶת.

וַאֲנִי אֹמֵר לָכֶם לֹא תִתְיַצֵּב בִּפְנֵי הַבָּא לְהָרַע לָךְ אִם יַכְּךׇ עַל-הַלְּחִי הַיְמָנִית תֶּן-לוֺ גַּם-הַ׹ְּׂמָאלִית:

Jáť pak pravím vám: Abyste neodpírali zlému. Ale udeří-li tě kdo v pravé líce tvé, nasaď jemu i druhého.

Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; ([Lukáš 6:29-Lukáš 6:30 Přísloví 24:29; Římanům 12:17; 1 Petrův 3:9])

ε᾿γώ δὲ λέγω ὑμι̑ν μὴ α᾿ντιστη̑ναι τω̑ πονηρω̑ α᾿λλ῾ ο῞στις σε ρ᾿απίζει ει᾿ς τὴν δεξιὰν σιαγόνα σου στρέψον αυ᾿τω̑ καὶ τὴν α῎λλην

אֵנָא דֵּין אָמַר אנָא לכֻון דּלָא תּקֻומֻון לֻוקבַל בִּישָׁא אֵלָא מַן דּמָחֵא לָך עַל פַּכָּך דּיַמִינָא אַפנָא לֵה אָף אחרִנָא׃


[(1) Matt 05, 40]

מִי שֶׁרוֹצֶה לִתְבֹּעַ אוֹתְךָ לְדִין כְּדֵי לָקַחַת אֶת כֻּתָּנְתְּךָ, הַנַּח לוֹ גַּם אֶת מְעִילְךָ.

וְכָל-הֶחָפֵץ לָרִיב עִמְּךׇ לָקַחַת הַכְּתֹנֶת מֵעָלֶיךׇ הַנַּח לוֺ גַּם-מְעִילֶךׇ:

A tomu, kdož se s tebou chce souditi a sukni tvou vzíti, nech mu i pláště.

a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. ([1 Korintským 6:7])

καὶ τω̑ θέλοντί σοι κριθη̑ναι καὶ τὸν χιτω̑νά σου λαβει̑ν α῎φες αυ᾿τω̑ καὶ τὸ ἱμάτιον

ומַן דּצָבֵא דַּנדֻון עַמָך ונֵשׁקֻול כֻּותִּינָך שׁבֻוק לֵה אָף מַרטֻוטָך׃ ס


[(1) Matt 05, 41]

וּמִי שֶׁמְּאַלֵּץ אוֹתְךָ לָלֶכֶת אִתּוֹ מֶרְחָק שֶׁל מִיל אֶחָד, לֵךְ אִתּוֹ שְׁנַיִם.

וְהַנֹּגֵשׂ בְּךׇ לָלֶכֶת עִמּוֺ כִּבְרַת אֶרֶץ אֶחָת לֵךְ עִמּוֺ שְׁתָּיִם:

A nutil-li by tě kdo míli jednu, jdi s ním dvě.

Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě.

καὶ ο῞στις σε α᾿γγαρεύσει μίλιον ε῞ν υ῞παγε μετ῾ αυ᾿του̑ δύο

מַן דַּמשַׁחַר לָך מִילָא חַד זֵל עַמֵה תּרֵין׃ ס


[(1) Matt 05, 42]

תֵּן לַמְבַקֵּשׁ מִמְּךָ וְאַל תִּפְנֶה מִן הָרוֹצֶה לִלְווֹת מִמְּךָ."

תֵּן לַמְבַקֵּשׁ מִמֶּךָּ וּמֵאֵת הֶחָפֵץ לִלְוֺת מִיָּדְךׇ אַל-תַּסְתֵּר פָּנֶיךׇ:

A prosícímu tebe dej, a od toho, kdo by chtěl vypůjčiti od tebe, neodvracuj se.

Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.

τω̑ αι᾿του̑ντί σε δός καὶ τὸν θέλοντα α᾿πὸ σου̑ δανίσασθαι μὴ α᾿ποστραφη̑ς

מַן דּשָׁאֵל לָך הַב לֵה ומַן דּצָבֵא דּנִאזַף מֵנָך לָא תֵּכלֵיוהי׃ ס


[(1) Matt 05, 43]

"שְׁמַעְתֶּם כִּי נֶאֱמַר 'אֱהַב אֶת רֵעֲךָ וּשְׂנָא אֶת אוֹיִבְךָ'.

שְׁמַעְתֶּם כִּי נֶאֱמַר וְאָהַבְתָּ אֶת-רֵעֲךׇ וְאָיַבְתָּ אֶת-אֹיְבֶךׇ:

Slyšeli jste, že říkáno bylo: Milovati budeš bližního svého, a nenáviděti budeš nepřítele svého.

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ ([Leviticus 19:18 Lukáš 6:27-Lukáš 6:28 Lukáš 6:32-Lukáš 6:36])

η᾿κούσατε ο῞τι ε᾿ρρέθη α᾿γαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ε᾿χθρόν σου

שׁמַעתֻּון דֵּאתֵאמַר דַּרחַם לקַרִיבָך וַסנִי לַבעֵלדּבָבָך׃


[(1) Matt 05, 44]

וַאֲנִי אוֹמֵר לָכֶם, אֶהֱבוּ אֶת אוֹיְבֵיכֶם וְהִתְפַּלְּלוּ בְּעַד רוֹדְפֵיכֶם,

וַאֲנִי אֹמֵר לָכֶם אֶהֱבוּ אֶת-אֹיְבֵיכֶם בָּרֲכוּ אֶת-מְקַלְלֵיכֶם הֵיטִיבוּ לְשׂנְאֵיכֶם וְהַעְתִּירוּ בְּעַד מַכְאִיבֵיכֶם וְרֹדְפֵיכֶם:

Ale jáť vám pravím: Milujte nepřátely své, dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, dobře čiňte nenávidícím vás, a modlte se za ty, kteříž vás utiskují a vám se protiví,

Já však vám pravím: Milujte své nepřátele(t) a modlete se za ty, kdo vás(u) pronásledují, (t) var: + žehnejte těm, kdo vás pronásledují, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí (u) var: + hanobí a ([Exodus 23:4-Exodus 23:5; Přísloví 25:21-Přísloví 25:22; Římanům 12:20-Římanům 12:21])

ε᾿γώ δὲ λέγω ὑμι̑ν α᾿γαπα̑τε τοὺς ε᾿χθροὺς ὑμω̑ν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τω̑ν διωκόντων ὑμα̑ς

אֵנָא דֵּין אָמַר אנָא לכֻון אַחֵבו לַבעֵלדּבָבַיכֻּון ובַרֵכו למַן דּלָאֵט לכֻון וַעבֵדו דּשַׁפִּיר למַן דּסָנֵא לכֻון וצַלַו עַל אַילֵין דּדָברִין לכֻון בַּקטִירָא ורָדפִּין לכֻון׃


[(1) Matt 05, 45]

לְמַעַן תִּהְיוּ בָּנִים לַאֲבִיכֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם, כִּי הוּא מַזְרִיחַ שִׁמְשׁוֹ עַל רָעִים וְעַל טוֹבִים וּמַמְטִיר גֶּשֶׁם עַל צַדִּיקִים וְעַל רְשָׁעִים.

לְמַעַן תִּהְיוּ בָנִים אֶל-אֲבִיכֶם בַּשָּׁמַיִם הַמֵּאִיר שִׁמְשׁוֺ לָרָעִים וְלַטּוֺבִים וּמַמְטִיר לַצַּדִּיקִים וְלָרְשָׁעִים:

Abyste byli synové Otce svého, kterýž jest v nebesích; nebo slunci svému velí vzchoditi na dobré i na zlé, a déšť dává na spravedlivé i na nespravedlivé.

abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. ([Efezským 5:1])

ο῞πως γένησθε υἱοὶ του̑ πατρὸς ὑμω̑ν του̑ ε᾿ν ου᾿ρανοι̑ς ο῞τι τὸν η῞λιον αυ᾿του̑ α᾿νατέλλει ε᾿πὶ πονηροὺς καὶ α᾿γαθοὺς καὶ βρέχει ε᾿πὶ δικαίους καὶ α᾿δίκους

אַיכַּנָא דּתֵהוֻון בּנַוהי דַּאבֻוכֻון דּבַשׁמַיָא הַו דּמַדנַח שֵׁמשֵׁה עַל טָבֵא ועַל בִּישֵׁא ומַחֵת מֵטרֵה עַל כִּאנֵא ועַל עַוָלֵא׃


[(1) Matt 05, 46]

הֵן אִם תֹּאהֲבוּ אֶת אוֹהֲבֵיכֶם מַה שְֹכַרְכֶם? הֲלֹא גַּם הַמּוֹכְסִים עוֹשִׂים זֹאת.

כִּי אִם-תֶּאֱהָבוּן אֶת-אֹהֲבֵיכֶם מַה-׹ָּׂכָר לָכֶם הֲלֹא גַם-הַמֹּכְסִים יַעֲשׂוּן כְּמוֺ-כֵן:

Nebo milujete-li ty, kdož vás milují, jakou odplatu máte? Zdaliž i publikáni téhož nečiní?

Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž?

ε᾿ὰν γὰρ α᾿γαπήσητε τοὺς α᾿γαπω̑ντας ὑμα̑ς τίνα μισθὸν ε῎χετε ου᾿χὶ καὶ οἱ τελω̑ναι τὸ αυ᾿τὸ ποιου̑σιν

אֵן גֵּיר מַחבִין אנתֻּון לַאילֵין דּמַחבִין לכֻון מָנָא אַגרָא אִית לכֻון לָא הָא אָף מָכסֵא הִי הָדֵא עָבדִּין׃


[(1) Matt 05, 47]

וְאִם תִּשְׁאֲלוּ בִּשְׁלוֹם אֲחֵיכֶם בִּלְבַד, מַהוּ הַמְיֻחָד שֶׁאַתֶּם עוֹשִׂים? הֲלֹא גַּם הַגּוֹיִים עוֹשִׂים זֹאת.

וְאִם-תִּפְקְדוּ לְשָׁלוֺם רַק אֶת-אֲחֵיכֶם מַה-יִּתְרוֺן לָכֶם כֵּן יַעֲשׂוּן גַּם-הַמֹּכְסִים:

A budete-li pozdravovati toliko bratří svých, což více činíte? Však i publikáni to činí.

A jestliže zdravíte jenom své bratry(v), co činíte zvláštního? Což i pohané(x) nečiní totéž? (v) var: přátele (x) var: celníci 6. kapitola

καὶ ε᾿ὰν α᾿σπάσησθε τοὺς α᾿δελφοὺς ὑμω̑ν μόνον τί περισσὸν ποιει̑τε ου᾿χὶ καὶ οἱ ε᾿θνικοὶ τὸ αυ᾿τὸ ποιου̑σιν

וֵאן שָׁאלִין אנתֻּון בַּשׁלָמָא דַּאחַיכֻּון בַּלחֻוד מָנָא יַתִּיר עָבדִּין אנתֻּון לָא הָא אָף מָכסֵא הִי הָדֵא עָבדִּין׃


[(1) Matt 05, 48]

לָכֵן הֱיוּ שְׁלֵמִים, כְּמוֹ שֶׁאֲבִיכֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם שָׁלֵם הוּא."

לָכֵן הֱיוּ תְמִימִם כַּאֲשֶׁר אֲבִיכֶם בַּשָּׁמַיִם תָּמִים הוּא:

Buďtež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš, kterýž jest v nebesích, dokonalý jest.

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. ([Leviticus 19:2; Deuteronomium 18:13])

ε῎σεσθε ου῏ν ὑμει̑ς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμω̑ν ὁ ου᾿ράνιος τέλειός ε᾿στιν

הוַו הָכִיל אַנתֻּון גּמִירֵא אַיכַּנָא דַּאבֻוכֻון דּבַשׁמַיָא גּמִיר הֻו סּ סּ׃


[(1) Matt 06, 01]

הִשָּׁמְרוּ מִלַּעֲשׂוֹת אֶת צִדְקַתְכֶם לִפְנֵי בְּנֵי אָדָם מִתּוֹךְ כַּוָּנָה שֶׁיִּרְאוּ אֶתְכֶם; אִם תַּעֲשׂוּ כֵן, אֵין לָכֶם שָׂכָר אֵצֶל אֲבִיכֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם.

הִשָּׁמְרוּ לָכֶם מֵעֲשׂוֺת צְדָקָה לְמַרְאֵה עֵינֵי הָאָדָם פֶּן שָׂכָר לֹא תַ׹ִּׂיגוּ מֵאֵת אֲבִיכֶם שֶׁבַּשָּׁמָיִם:

Pilně se varujte, abyste almužny své nedávali před lidmi, proto abyste vidíni byli od nich, jinak nebudete míti odplaty u Otce svého, kterýž jest v nebesích.

Varujte se konat skutky spravedlnosti(y) před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. (y) var: dobrodiní ([Matouš 23:5; Koloským 3:23-Koloským 3:24])

προσέχετε δὲ τὴν δικαιοσύνην ὑμω̑ν μὴ ποιει̑ν ε῎μπροσθεν τω̑ν α᾿νθρὼπων πρὸς τὸ θεαθη̑ναι αυ᾿τοι̑ς ει᾿ δὲ μή γε μισθὸν ου᾿κ ε῎χετε παρὰ τω̑ πατρὶ ὑμω̑ν τω̑ ε᾿ν τοι̑ς ου᾿ρανοι̑ς

חֻורו דֵּין בּזֵדקַתכֻון דּלָא תֵּעבּדֻונָה קדָם בּנַי־אנָשָׁא אַיך דּתֵתחזֻון להֻון וֵאלָא אַגרָא לַיתּ לכֻון לוָת אַבֻוכֻון דּבַשׁמַיָא׃


[(1) Matt 06, 02]

לָכֵן בַּעֲשׂוֹתְךָ מַעֲשֵׂי חֶסֶד אַל תַּשְׁמִיעַ קוֹל תְּרוּעָה לְפָנֶיךָ כְּמוֹ שֶׁעוֹשִׂים הַצְּבוּעִים בְּבָתֵּי הַכְּנֶסֶת וּבָרְחוֹבוֹת כְּדֵי שֶׁיְּכַבְּדוּ אוֹתָם הַבְּרִיּוֹת. אָמֵן אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, שְׂכָרָם אִתָּם.

לָכֵן בַּעֲשׂוֺתְךׇ צְדָקָה לֹא תַשְׁמִיעַ קוֺל תְּרוּעָה לְפָנֶיךׇ כַּאֲשֶׁר יַעֲשׂוּ הַחֲנֵפִים בְּבָתֵּי הַכְּנֵסֶת וּבָרְחֹבוֺת לְמַעַן יַ׹ִּׂיגוּ כָבוֺד לְעֵינֵי בְנֵי-הָאָדָם אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם הִנֵּה שְׂכָרָם לִפְנֵיהֶם:

Protož když dáváš almužnu, netrub před sebou, jako pokrytci činí v školách a na ryncích, aby chváleni byli od lidí. Amen pravím vám, majíť odplatu svou.

Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost(z), jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. (z) ř: nevytrubuj před sebou

ο῞ταν ου῏ν ποιη̑ς ε᾿λεημοσύνην μὴ σαλπίσης ε῎μπροσθέν σου ω῞σπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιου̑σιν ε᾿ν ται̑ς συναγωγαι̑ς καὶ ε᾿ν ται̑ς ρ᾿ύμαις ο῞πως δοξασθω̑σιν ὑπὸ τω̑ν α᾿νθρὼπων α᾿μὴν λέγω ὑμι̑ν α᾿πέχουσιν τὸν μισθὸν αυ᾿τω̑ν

אֵמַתי הָכִיל דּעָבֵד אַנתּ זֵדקתָא לָא תֵּקרֵא קַרנָא קדָמַיךְּ אַיך דּעָבדִּין נָסבַּי בַּאפֵּא בַּכנֻושָׁתָא וַבשֻׁוקֵא אַיך דּנֵשׁתַּבּחֻון מֵן בּנַי־אנָשָׁא וַאמִין אָמַר אנָא לכֻון דּקַבֵּלו אַגרהֻון׃


[(1) Matt 06, 03]

וְאַתָּה בַּעֲשׂוֹתְךָ מַעֲשֵׂה חֶסֶד אַל תֵּדַע שְׂמֹאלְךָ אֶת אֲשֶׁר עוֹשָׂה יְמִינְךָ,

וְאַתָּה בַּעֲשׂוֺתְךׇ צְדָקָה אַל-תֵּדַע שְׂמֹאלְךׇ אֵת אֲשֶׁר עֹשָׂה יְמִינֶךׇ:

Ale ty když almužnu dáváš, nechť neví levice tvá, co činí pravice tvá,

Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice,

σου̑ δὲ ποιου̑ντος ε᾿λεημοσύνην μὴ γνὼτω ἡ α᾿ριστερά σου τί ποιει̑ ἡ δεξιά σου

אַנתּ דֵּין מָא דּעָבֵד אַנתּ זֵדקתָא לָא תֵּדַּע סֵמָלָך מָנָא עָבדָּא יַמִינָך׃


[(1) Matt 06, 04]

לְמַעַן יִהְיוּ חֲסָדֶיךָ בַּסֵּתֶר וְאָבִיךָ הָרוֹאֶה בַּמִּסְתָּרִים יִגְמֹל לְךָ."

לְמַעַן תִּהְיֶה צִדְקָתְךׇ בַּסָּתֶר וְאָבִיךׇ הָרֹאֶה בַסֵּתֶר גְּמוּלְךׇ בַּגַּלוּי יְשַׁלֶּם-לָךְ:

Aby almužna tvá byla v skrytě, Otec pak tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně.

aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí(a). (a) var: + zjevně (tak i Matouš 6:6 Matouš 6:18)

ο῞πως η῏ σου ἡ ε᾿λεημοσύνη ε᾿ν τω̑ κρυπτω̑ καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ε᾿ν τω̑ κρυπτω̑ α᾿ποδὼσει σοι

אַיך דּתֵהוֵא זֵדקתָך בּכֵסיָא וַאבֻוך דּחָזֵא בּכֵסיָא הֻו נֵפרעָך בּגֵליָא׃


[(1) Matt 06, 05]

"כַּאֲשֶׁר אַתֶּם מִתְפַּלְּלִים אַל תִּהְיוּ כַּצְּבוּעִים, הָאוֹהֲבִים לְהִתְפַּלֵּל בְּעָמְדָם בְּבָתֵּי כְּנֶסֶת וּבְפִנּוֹת שֶׁל רְחוֹבוֹת לְמַעַן יֵרָאוּ לִבְנֵי אָדָם. אָמֵן אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, שְׂכָרָם אִתָּם.

וְכִי תָבֹאוּ לְהִתְפַּלֵּל אַל-תִּהְיוּ כְּאַנְשֵׁי חֹנֶף הָאֹהֲבִים לַעֲמֹד לְהִתְפַּלֵּל בְּבָתֵּי הַכְּנֵסֶת וּפִנּוֺת הַשְּׁוָקִים לְמַעַן תִּירְאֶינָה אֹתָם עֵינֵי בְנֵי-הָאָדָם אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם הִנֵּה שְׂכָרָם לִפְנֵיהֶם:

A když bys se modlil, nebývej jako pokrytci. Obyčej zajisté mají, v školách a na úhlech ulic stojíce, modliti se, aby byli vidíni od lidí. Amen pravím vám, žeť mají odplatu svou.

A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.

καὶ ο῞ταν προσεύχησθε ου᾿κ ε῎σεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί ο῞τι φιλου̑σιν ε᾿ν ται̑ς συναγωγαι̑ς καὶ ε᾿ν ται̑ς γωνίαις τω̑ν πλατειω̑ν ἑστω̑τες προσεύχεσθαι ο῞πως φανω̑σιν τοι̑ς α᾿νθρὼποις α᾿μὴν λέγω ὑμι̑ν α᾿πέχουσιν τὸν μισθὸν αυ᾿τω̑ν

ומָא דַּמצַלֵא אַנתּ לָא תֵּהוֵא אַיך נָסבַּי בַּאפֵּא דּרָחמִין לַמקָם בַּכנֻושָׁתָא וַבזָויָתָא דּשֻׁוקֵא לַמצַלָיֻו דּנֵתחזֻון לַבנַי־אנָשָׁא וַאמִין אָמַר אנָא לכֻון דּקַבֵּלו אַגרהֻון׃


[(1) Matt 06, 06]

וְאַתָּה כַּאֲשֶׁר תִּתְפַּלֵּל הִכָּנֵס לְחַדְרְךָ, סְגֹר אֶת הַדֶּלֶת בַּעַדְךָ וְהִתְפַּלֵּל לְאָבִיךָ אֲשֶׁר בַּסֵּתֶר, ואָבִיךָ הָרוֹאֶה בַּמִּסְתָּרִים יִגְמֹל לְךָ.

וְאַתָּה בִּתְפִלָּתְךׇ בֹּא בַחֲדָרֶיךׇ וּסְגֹר דְּלָתְךׇ בַּעֲדֶךׇ וְהִתְפַּלֵּל אֶל-אָבִיךׇ אֲשֶׁר סֵתֶר סְבִיבָיו וְאָבִיךׇ הָרֹאֶה בַסֵּתֶר גְּמוּלְךׇ בַּגַּלוּי יְשַׁלֶּם-לָךְ:

Ale ty když bys se modlil, vejdi do pokojíka svého, a zavra dvéře své, modliž se Otci svému, kterýž jest v skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně.

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

σὺ δὲ ο῞ταν προσεύχη ει῎σελθε ει᾿ς τὸ ταμει̑όν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τω̑ πατρί σου τω̑ ε᾿ν τω̑ κρυπτω̑ καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ε᾿ν τω̑ κρυπτω̑ α᾿ποδὼσει σοι

אַנתּ דֵּין אֵמַתי דַּמצַלֵא אַנתּ עֻול לתַוָנָך וַאחֻוד תַּרעָך וצַלָא לַאבֻוך דַּבכֵסיָא וַאבֻוך דּחָזֵא בּכֵסיָא נֵפרעָך בּגֵליָא׃


[(1) Matt 06, 07]

כַּאֲשֶׁר אַתֶּם מִתְפַּלְּלִים הִמָּנְעוּ מִלְּגַבֵּב מִלִּים כַּגּוֹיִים, הַחוֹשְׁבִים שֶׁבְּרֹב דִּבּוּרָם יִשָּׁמְעוּ.

וְכַאֲשֶׁר אַתֶּם מִתְפַּלְּלִים אַל-תְּבַטְּאוּ בִשְׂפָתַיִם כַּגּוֺיִם אֲשֶׁר יַחְשֹׁב לִבָּם כִּי-יִשָּׁמְעוּ בַּעֲטֶרֶת דְּבָרִים:

Modléce se pak, nebuďtež marnomluvní jako pohané; nebo se domnívají, že pro tu svou mnohomluvnost vyslyšáni budou.

Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané(b); oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. (b) var: pokrytci

προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε ω῞σπερ οἱ ε᾿θνικοί δοκου̑σιν γὰρ ο῞τι ε᾿ν τη̑ πολυλογία αυ᾿τω̑ν ει᾿σακουσθήσονται

ומָא דַּמצַלֵין אנתֻּון לָא הוַיתֻּון מפַקקִין אַיך חַנפֵא סָברִין גֵּיר דַּבמַמללָא סַגִּיָאא מֵשׁתַּמעִין׃


[(1) Matt 06, 08]

אַל תִּהְיוּ דּוֹמִים לָהֶם, כִּי יוֹדֵעַ אֲבִיכֶם אֶת צָרְכֵיכֶם בְּטֶרֶם תְּבַקְשׁוּ מִמֶּנּוּ.

לָכֵן אַל-תִּשְׁווּ לָמוֺ כִּי יֹדֵעַ אֲבִיכֶם מַה-מַּחְסוֺרְכֶם טֶרֶם תִּשְׁאֲלוּ מִיָּדוֺ:

Nepřirovnávejtež se tedy jim, neboť ví Otec váš, čeho jest vám potřebí, prvé než byste vy ho prosili.

Nebuďte jako oni; vždyť(c) váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. (c) var: + Bůh ([Matouš 6:32])

μὴ ου῏ν ὁμοιωθη̑τε αυ᾿τοι̑ς οι῏δεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμω̑ν ω῟ν χρείαν ε῎χετε πρὸ του̑ ὑμα̑ς αι᾿τη̑σαι αυ᾿τόν

לָא הָכִיל תֵּדַּמֻון להֻון אַבֻוכֻון גֵּיר יָדַע מָנָא מֵתבּעֵא לכֻון עַדלָא תֵּשֵׁאלֻונָיהי׃ ס


[(1) Matt 06, 09]

לָכֵן כָּךְ הִתְפַּלְּלוּ אַתֶּם: 'אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם, יִתְקַדֵּשׁ שִׁמְךָ,

וְאַתֶּם כֹּה תִתְפַּלָּלוּ אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם יִתְקַדַּשׁ שְׁמֶךׇ:

A protož vy takto se modlte: Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. ([Lukáš 11:2-Lukáš 11:4])

ου῞τως ου῏ν προσεύχεσθε ὑμει̑ς πάτερ ἡμω̑ν ὁ ε᾿ν τοι̑ς ου᾿ρανοι̑ς ἁγιασθήτω τὸ ο῎νομά σου

הָכַנָא הָכִיל צַלַו אַנתֻּון אַבֻון דּבַשׁמַיָא נֵתקַדַּשׁ שׁמָך׃


[(1) Matt 06, 10]

תָּבוֹא מַלְכוּתְךָ, יֵעָשֶׂה רְצוֹנְךָ כְּבַשָּׁמַיִם כֵּן בָּאָרֶץ.

תָּבֹא מַלְכוּתֶךׇ יֵעָשֶׂה רְצוֺנְךׇ בָּאָרֶץ כַּאֲשֶׁר נַעֲשָׂה בַשָּׁמָיִם:

Přiď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.

Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.

ε᾿λθέτω ἡ βασιλεία σου γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ε᾿ν ου᾿ρανω̑ καὶ ε᾿πὶ γη̑ς

תִּאתֵא מַלכֻּותָך נֵהוֵא צֵביָנָך אַיכַּנָא דּבַשׁמַיָא אָף בַּארעָא׃


[(1) Matt 06, 11]

אֶת לֶחֶם חֻקֵּנוּ תֵּן לָנוּ הַיּוֹם,

תֶּן-לָנוּ הַיּוֺם לֶחֶם חֻקֵּנוּ:

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

Náš denní(d) chléb dej nám dnes. (d) zítřejší (tj. chléb budoucího věku)

τὸν α῎ρτον ἡμω̑ν τὸν ε᾿πιούσιον δὸς ἡμι̑ν σήμερον

הַב לַן לַחמָא דּסֻונקָנַן יַומָנָא׃


[(1) Matt 06, 12]

וּסְלַח לָנוּ עַל חֲטָאֵינוּ כְּפִי שֶׁסּוֹלְחִים גַּם אֲנַחְנוּ לַחוֹטְאִים לָנוּ.

וּסְלַח-לָנוּ אֶת-אַשְׁמָתֵנוּ כַּאֲשֶׁר סֹלְחִים אֲנַחְנוּ לַאֲשֶׁר אָשְׁמוּ לָנוּ:

A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme vinníkům našim.

A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili(e) těm, kdo se provinili proti nám(f). (e) var: odpouštíme (f) A odpusť nám naše dluhy, jako i my jsme odpustili svým dlužníkům.

καὶ α῎φες ἡμι̑ν τὰ ο᾿φειλήματα ἡμω̑ν ὡς καὶ ἡμει̑ς α᾿φήκαμεν τοι̑ς ο᾿φειλέταις ἡμω̑ν

וַשׁבֻוק לַן חַובַּין אַיכַּנָא דָּאף חנַן שׁבַקן לחַיָבַין׃


[(1) Matt 06, 13]

וְאַל תְּבִיאֵנוּ לִידֵי נִסָּיוֹן, כִּי אִם חַלְּצֵנוּ מִן הָרָע.'

וְאַל-תְּבִיאֵנוּ לִידֵי מַסָּה כִּי אִם-הַצִּילֵנוּ מִן-הָרָע כִּי לְךׇ הַמַּמְלָכָה וְהַגְּבוּרָה וְהַתִּפְאֶרֶת לְעוֺלְמֵי עוֺלָמִים אָמֵן:

I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na věky, Amen.

A nevydej nás v pokušení(g), ale vysvoboď nás od zlého(h). (g) na pospas zkoušce (h) var: + Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.

καὶ μὴ ει᾿σενέγκης ἡμα̑ς ει᾿ς πειρασμόν α᾿λλὰ ρ᾿υ̑σαι ἡμα̑ς α᾿πὸ του̑ πονηρου̑

ולָא תַּעלַן לנֵסיֻונָא אֵלָא פַּצָן מֵן בִּישָׁא מֵטֻל דּדִילָך הי מַלכֻּותָא וחַילָא ותֵשׁבֻּוחתָּא לעָלַם עָלמִין׃ ס


[(1) Matt 06, 14]

כִּי אִם תִּסְלְחוּ לִבְנֵי אָדָם עַל חַטֹּאתֵיהֶם, גַּם אֲבִיכֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם יִסְלַח לָכֶם.

כִּי אִם-תִּסְלְחוּ לִבְנֵי-אָדָם אֶת-אַשְׁמָתָם גַּם-אֲבִיכֶם בַּשָּׁמַיִם יִסְלַח לָכֶם:

Nebo jestliže odpustíte lidem poklésky jejich, odpustíť i vám nebeský Otec váš.

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; ([Matouš 18:35; Marek 11:25])

ε᾿ὰν γὰρ α᾿φη̑τε τοι̑ς α᾿νθρὼποις τὰ παραπτὼματα αυ᾿τω̑ν α᾿φήσει καὶ ὑμι̑ν ὁ πατὴρ ὑμω̑ν ὁ ου᾿ράνιος

אֵן גֵּיר תֵּשׁבּקֻון לַבנַינָשָׁא סַכלוָתהֻון נֵשׁבֻּוק אָף לכֻון אַבֻוכֻון דּבַשׁמַיָא׃


[(1) Matt 06, 15]

וְאִם לֹא תִּסְלְחוּ לִבְנֵי אָדָם, גַּם אֲבִיכֶם לֹא יִסְלַח לָכֶם עַל חַטֹּאתֵיכֶם."

וְאִם-לֹא תִסְלְחוּ לִבְנֵי-אָדָם אֶת-אַשְׁמָתָם גַּם-אֲבִיכֶם לֹא-יִסְלַח לָכֶם אַשְׁמַתְכֶם:

Jestliže pak neodpustíte lidem pádů jejich, aniž Otec váš odpustí vám pádů vašich.

jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

ε᾿ὰν δὲ μὴ α᾿φη̑τε τοι̑ς α᾿νθρὼποις ου᾿δὲ ὁ πατὴρ ὑμω̑ν α᾿φήσει τὰ παραπτὼματα ὑμω̑ν

אֵן דֵּין לָא תֵּשׁבּקֻון לַבנַינָשָׁא אָפלָא אַבֻוכֻון שָׁבֵק לכֻון סַכלוָתכֻון׃ ס


[(1) Matt 06, 16]

"כַּאֲשֶׁר אַתֶּם צָמִים אַל תְּהַלְּכוּ קוֹדְרִים כְּמוֹ הַצְּבוּעִים, הַמְשַׁנִּים אֶת פְּנֵיהֶם כְּדֵי לְהֵרָאוֹת צָמִים לִבְנֵי אָדָם. אָמֵן אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, שְׂכָרָם אִתָּם.

וְכִי תָצוּמוּ אַל-תִּהְיוּ כְחַנְפֵי-לֵב מַקְדִּירֵי פָנִים אֲשֶׁר יַפִּילוּ פְנֵיהֶם לְהִוָּדַע לִבְנֵי-אָדָם בְּתַעֲנִיתָם אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם הִנֵּה שְׂכָרָם לִפְנֵיהֶם:

Když byste se pak postili, nebývejtež jako pokrytci zasmušilí; neboť pošmuřují tváří svých, aby vědomé bylo lidem, že se postí. Amen pravím vám, vzaliť jsou odplatu svou.

A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. ([Izajáš 58:5])

ο῞ταν δὲ νηστεύητε μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί α᾿φανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αυ᾿τω̑ν ο῞πως φανω̑σιν τοι̑ς α᾿νθρὼποις νηστεύοντες α᾿μὴν λέγω ὑμι̑ν α᾿πέχουσιν τὸν μισθὸν αυ᾿τω̑ν

אֵמַתי דֵּין דּצָימִין אנתֻּון לָא תֵּהוֻון כּמִירֵא אַיך נָסבַּי בַּאפֵּא מחַבּלִין גֵּיר פַּרצֻופַּיהֻון אַיך דּנֵתחזֻון לַבנַינָשָׁא דּצָימִין וַאמִין אָמַר אנָא לכֻון דּקַבֵּלו אַגרהֻון׃


[(1) Matt 06, 17]

וְאַתָּה כַּאֲשֶׁר תָּצוּם מְשַׁח אֶת רֹאשְׁךָ בְּשֶׁמֶן וּרְחַץ אֶת פָּנֶיךָ,

וְאַתָּה כִּי תָצוּם תָּסוּךְ רֹאשְׁךׇ וְתִרְחַץ פָּנֶיךׇ:

Ty pak, když se postíš, pomaž hlavy své a tvář svou umej,

Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, ([Kazatel 9:8])

σὺ δὲ νηστεύων α῎λειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι

אַנתּ דֵּין מָא דּצָאֵם אַנתּ אַשִׁיג אַפַּיךְּ וַמשֻׁוח רִשָׁך׃


[(1) Matt 06, 18]

כְּדֵי שֶׁלֹּא תֵּרָאֶה צָם לִבְנֵי אָדָם כִּי אִם לְאָבִיךָ אֲשֶׁר בַּסֵּתֶר, וְאָבִיךָ הָרוֹאֶה בַּמִּסְתָּרִים הוּא יִגְמֹל לְךָ."

וְלֹא תִוָּדַע לְאָדָם בְּתַעֲנִיתְךׇ כִּי אִם-לְאָבִיךׇ בַּסָּתֶר וְאָבִיךׇ הָרֹאֶה בַסֵּתֶר גְּמוּלְךׇ בַּגַּלוּי יְשַׁלֶּם-לָךְ:

Aby nebylo zjevné lidem, že se postíš, ale Otci tvému, kterýž jest v skrytě. A Otec tvůj, kterýž vidí v skrytosti, odplatí tobě zjevně.

abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

ο῞πως μὴ φανη̑ς τοι̑ς α᾿νθρὼποις νηστεύων α᾿λλὰ τω̑ πατρί σου τω̑ ε᾿ν τω̑ κρυφαίω καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ε᾿ν τω̑ κρυφαίω α᾿ποδὼσει σοι

אַיך דּלָא תֵּתחזֵא לַבנַינָשָׁא דּצָאֵם אַנתּ אֵלָא לַאבֻוך דַּבכֵסיָא וַאבֻוך דּחָזֵא בּכֵסיָא הֻו נֵפרעָך׃


[(1) Matt 06, 19]

"אַל תַּאַצְרוּ לָכֶם אוֹצָרוֹת עֲלֵי אֲדָמוֹת, בְּמָקוֹם שֶׁהָעָשׁ וְהַחֲלוּדָה מַשְׁחִיתִים וְהַגַּנָּבִים חוֹפְרִים וְגוֹנְבִים.

לֹא תַאַצְרוּ לָכֶם אוֺצָרוֺת בְּקֶרֶב הָאָרֶץ שֶׁשָּׁם יֹאכַל עָשׁ וְרָקָב וְגַנָּבִים יַחְתְּרוּ וְיִגְנֹבוּ:

Neskládejte sobě pokladů na zemi, kdež mol a rez kazí, a kdež zloději vykopávají a kradou.

Neukládejte si poklady(i) na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. (i) zásoby ([Lukáš 12:33-Lukáš 12:34 Jakubův 5:1-Jakubův 5:3])

μὴ θησαυρίζετε ὑμι̑ν θησαυροὺς ε᾿πὶ τη̑ς γη̑ς ο῞που σὴς καὶ βρω̑σις α᾿φανίζει καὶ ο῞που κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν

לָא תּסִימֻון לכֻון סִימָתָא בַּארעָא אַתַר דּסָסָא וַאכלָא מחַבּלִין וַאיכָּא דּגַנָבֵא פָּלשִׁין וגָנבִּין׃


[(1) Matt 06, 20]

אִצְרוּ לָכֶם אוֹצָרוֹת בַּשָּׁמַיִם, בְּמָקוֹם אֲשֶׁר עָשׁ וַחֲלוּדָה לֹא יַשְׁחִיתוּ וְגַנָּבִים לֹא יַחְפְּרוּ וְלֹא יִגְנְבוּ;

אֶפֶס אִצְרוּ לָכֶם אוֺצָרוֺת בַּשָּׁמָיִם שָׁם לֹא יֹאכַל עָשׁ וְרָקָב וְגַנָּבִים לֹא יַחְתְּרוּ וְלֹא יִגְנֹבוּ:

Ale skládejte sobě poklady v nebi, kdež ani mol ani rez nekazí, a kdež zloději nevykopávají ani nekradou.

Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. ([Marek 10:21; 1 Timoteovi 6:17-1 Timoteovi 6:19])

θησαυρίζετε δὲ ὑμι̑ν θησαυροὺς ε᾿ν ου᾿ρανω̑ ο῞που ου῎τε σὴς ου῎τε βρω̑σις α᾿φανίζει καὶ ο῞που κλέπται ου᾿ διορύσσουσιν ου᾿δὲ κλέπτουσιν

אֵלָא סִימו לכֻון סִימָתָא בַּשׁמַיָא אַיכָּא דּלָא סָסָא ולָא אַכלָא מחַבּלִין וַאיכָּא דּגַנָבֵא לָא פָּלשִׁין ולָא גָּנבִּין׃


[(1) Matt 06, 21]

כִּי בַּמָּקוֹם שֶׁאוֹצָרְךָ נִמְצָא, שָׁם יִהְיֶה גַּם לְבָבְךָ."

כִּי בִמְקוֺם אוֺצָרֶךׇ שָׁם יִהְיֶה גַם-לִבֶּךׇ:

Nebo kdež jest poklad váš, tuť jest i srdce vaše.

Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

ο῞που γάρ ε᾿στιν ὁ θησαυρός σου ε᾿κει̑ ε῎σται καὶ ἡ καρδία σου

אַיכָּא גֵּיר דִּאיתֵיה סִימַתכֻון תַּמָן הו אָף לֵבּכֻון׃ ס


[(1) Matt 06, 22]

"מְנוֹרַת הַגּוּף הִיא הָעַיִן. לְפִיכָךְ אִם עֵינְךָ טוֹבָה כָּל גּוּפְךָ יֵאוֹר.

נֵר הַגּוּף הוּא הָעָיִן לָכֵן אִם-עֵינְךׇ תְּמִימָה בְּכָל-חַדְרֵי בִטְנֶךׇ יִהְיֶה אוֺר:

Svíce těla jestiť oko; protož jestliže by oko tvé sprostné bylo, všecko tělo tvé světlé bude.

Světlem(j) těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté(k), celé tvé tělo bude mít světlo. (j) ř: Lampou (k) ř: jednoduché, upřímné ([Lukáš 11:34-Lukáš 11:36])

ὁ λύχνος του̑ σὼματός ε᾿στιν ὁ ο᾿φθαλμός ε᾿ὰν ου῏ν η῏ ὁ ο᾿φθαλμός σου ἁπλου̑ς ο῞λον τὸ σω̑μά σου φωτεινὸν ε῎σται

שׁרָגָא דּפַגרָא אִיתֵיה עַינָא אֵן עַינָך הָכִיל תֵּהוֵא פּשִׁיטָא אָף כֻּלֵה פַּגרָך נַהִיר הֻו׃


[(1) Matt 06, 23]

אַךְ אִם עֵינְךָ רָעָה כָּל גּוּפְךָ יֶחְשַׁךְ; וְאִם יֶחְשַׁךְ הָאוֹר אֲשֶׁר בְּקִרְבְּךָ, מָה רַב הַחֹשֶׁךְ!"

וְאִם-עֵינְךׇ רָעָה חֹשֶׁךְ בְּכָל-חַדְרֵי בִטְנֶךׇ וְאִם-הָאוֺר בְּךׇ חֹשֶׁךְ מַה-גָּדוֺל חָשְׁכֶּךׇ:

Pakliť by oko tvé bylo nešlechetné, všecko tělo tvé tmavé bude. Jestliže tedy světlo, kteréž jest v tobě, jest tma, sama tma jaká bude?

Je-li však tvé oko špatné(l), celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma? (l) závistivé ([Matouš 20:15])

ε᾿ὰν δὲ ὁ ο᾿φθαλμός σου πονηρὸς η῏ ο῞λον τὸ σω̑μά σου σκοτεινὸν ε῎σται ει᾿ ου῏ν τὸ φω̑ς τὸ ε᾿ν σοὶ σκότος ε᾿στίν τὸ σκότος πόσον

אֵן דֵּין עַינָך תֵּהוֵא בִּישָׁא כֻּלֵה פַּגרָך חֵשֻׁוכָא נֵהוֵא אֵן הָכִיל נֻוהרָא דּבָך חֵשֻׁוכָא הֻו חֵשֻׁוכָך כּמָא נֵהוֵא׃ ס


[(1) Matt 06, 24]

"אֵין אִישׁ יָכוֹל לַעֲבֹד שְׁנֵי אֲדוֹנִים, שֶׁכֵּן אוֹ יִשְׂנָא אֶחָד וְיֹאהַב אֶת הַשֵּׁנִי, אוֹ יִהְיֶה מָסוּר לְאֶחָד וִיזַלְזֵל בַּשֵּׁנִי. אֵינְכֶם יְכוֹלִים לַעֲבֹד אֶת הָאֱלֹהִים וְאֶת הַמָּמוֹן."

לֹא-יוּכַל אִישׁ לַעֲבֹד אֲדֹנִים שְׁנָיִם כִּי אִם-יִשְׂנָא אֶת-הָאֶחָד וְאֶת-הָאַחֵר יֶאֱהַב אוֺ יִדְבַּק בָּאֶחָד וְהַשֵּׁנִי נִמְאָס בְּעֵינָיו לֹא תוּכְלוּ לַעֲבֹד אֶת-הָאֱלֹהִים וְאֶת-הַמָּמוֺן:

Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Neb zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati, aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. Nemůžte Bohu sloužiti i mammoně.

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku(m). (m) ř: mamonu ([Lukáš 16:13])

ου᾿δεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν η῍ γὰρ τὸν ε῞να μισήσει καὶ τὸν ε῞τερον α᾿γαπήσει η῍ ἑνὸς α᾿νθέξεται καὶ του̑ ἑτέρου καταφρονήσει ου᾿ δύνασθε θεω̑ δουλεύειν καὶ μαμωνα̑

לָא אנָשׁ מֵשׁכַּח לַתרֵין מָרַוָן למֵפלַח אַו גֵּיר לחַד נֵסנֵא ולַאחרִנָא נֵרחַם אַו לחַד ניַקַר ולַאחרִנָא נשֻׁוט לָא מֵשׁכּחִין אנתֻּון לַאלָהָא למֵפלַח וַלמָמֻונָא׃ ס


[(1) Matt 06, 25]

"לָכֵן אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם: אַל תִּדְאֲגוּ לְנַפְשְׁכֶם - מַה תֹּאכְלוּ אוֹ מַה תִּשְׁתּוּ, וּלְגוּפְכֶם - מַה תִּלְבְּשׁוּ. הֲלֹא הַנֶּפֶשׁ חֲשׁוּבָה מִן הַמָּזוֹן, וְהַגּוּף חָשׁוּב מִן הַלְּבוּשׁ.

לָכֵן הִנְנִי אֹמֵר לָכֶם לֹא תִדְאֲגוּ לְנַפְשְׁכֶם מַה-תֹּאכְלוּ מַה-תִּשְׁתּוּ וּמַה-כְּסוּת לְכַסּוֺת בְּשַׂרְכֶם הֲלֹא הַנֶּפֶשׁ יְקָרָה מֵאֹכֶל וּבְשַׂר אִישׁ מִכְּסוּתוֺ:

Protož pravím vám: Nepečujte o život svůj, co byste jedli a co pili, ani o tělo své, čím byste se odívali. Zdaliž není život více nežli pokrm, a tělo nežli oděv?

Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život(n), co budete jíst(o), ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? (n) duši (pod. Matouš 6:25b) (o) var: + a co pít ([Lukáš 12:22-Lukáš 12:34])

διὰ του̑το λέγω ὑμι̑ν μὴ μεριμνα̑τε τη̑ ψυχη̑ ὑμω̑ν τί φάγητε η῍ τί πίητε μηδὲ τω̑ σὼματι ὑμω̑ν τί ε᾿νδύσησθε ου᾿χὶ ἡ ψυχὴ πλει̑όν ε᾿στιν τη̑ς τροφη̑ς καὶ τὸ σω̑μα του̑ ε᾿νδύματος

מֵטֻל הָנָא אָמַר אנָא לכֻון לָא תִּאצפֻּון לנַפשׁכֻון מָנָא תֵּאכלֻון ומָנָא תֵּשׁתֻּון ולָא לפַגרכֻון מָנָא תֵּלבּשֻׁון לָא הָא נַפשָׁא יַתִּירָא מֵן סַיבָּרתָּא ופַגרָא מֵן לבֻושָׁא׃


[(1) Matt 06, 26]

הַבִּיטוּ אֶל עוֹף הַשָּׁמַיִם: אֵינָם זוֹרְעִים וְאֵינָם קוֹצְרִים, אַף אֵינָם אוֹסְפִים אֶל אֲסָמִים, וַאֲבִיכֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם מְכַלְכֵּל אוֹתָם. הֲלֹא אַתֶּם חֲשׁוּבִים יוֹתֵר מֵהֶם.

הַבִּיטוּ אֶל-עוֺף הַשָּׁמָיִם לֹא יִזְרְעוּ לֹא יִקְצְרוּ וְלֹא יַאַסְפוּ לִמְגוּרוֺת וַאֲבִיכֶם בַּשָּׁמַיִם מְכַלְכֵּל אֹתָם וְאַתֶּם הֲלֹא נַעֲלֵיתֶם יֶתֶר הַרְבֵּה עֲלֵיהֶם:

Hleďte na ptactvo nebeské, žeť nesejí ani žnou, ani shromažďují do stodol, ale Otec váš nebeský živí je. I zdaliž vy jich mnohem nepřevyšujete?

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? ([Matouš 10:31])

ε᾿μβλέψατε ει᾿ς τὰ πετεινὰ του̑ ου᾿ρανου̑ ο῞τι ου᾿ σπείρουσιν ου᾿δὲ θερίζουσιν ου᾿δὲ συνάγουσιν ει᾿ς α᾿ποθήκας καὶ ὁ πατὴρ ὑμω̑ν ὁ ου᾿ράνιος τρέφει αυ᾿τά ου᾿χ ὑμει̑ς μα̑λλον διαφέρετε αυ᾿τω̑ν

חֻורו בּפָרַחתָא דַּשׁמַיָא דּלָא זָרעִין ולָא חָצדִּין ולָא חָמלִין בַּאוצרֵא וַאבֻוכֻון דּבַשׁמַיָא מתַרסֵא להֻון לָא הָא אַנתֻּון מיַתּרִין אנתֻּון מֵנהֻון׃


[(1) Matt 06, 27]

וּמִי מִכֶּם בְּדַאֲגָתוֹ יָכוֹל לְהוֹסִיף טֶפַח אֶחָד עַל שְׁנוֹת חַיָּיו?

וּמִי הוּא הֶחָרֵד מִכֶּם יוּכַל לְהוֺסִיף עַל-קוֺמָתוֺ גֹּמֶד אֶחָד:

A kdo z vás pečlivě mysle, může přidati ku postavě své loket jeden?

Kdo z vás může o jedinou píď(p) prodloužit svůj život(q), bude-li se znepokojovat? (p) ř: loket (q) svou postavu 8. kapitola

τίς δὲ ε᾿ξ ὑμω̑ν μεριμνω̑ν δύναται προσθει̑ναι ε᾿πὶ τὴν ἡλικίαν αυ᾿του̑ πη̑χυν ε῞να

מַנֻו דֵּין מֵנכֻון כַּד יָצֵף מֵשׁכַּח למַוסָפֻו עַל קַומתֵה אַמתָא חדָא׃


[(1) Matt 06, 28]

וְלָמָּה אַתֶּם דּוֹאֲגִים לַלְּבוּשׁ? הִתְבּוֹנְנוּ אֶל שׁוֹשַׁנֵּי הַשָֹדֶה וּרְאוּ אֵיךְ הֵם גְּדֵלִים: אֵינָם עֲמֵלִים וְאֵינָם טוֹוִים.

וְלָמָּה תִדְאֲגוּ לִכְסוּת הִתְבּוֺנְנוּ אֶל-שׁוֺשַׁנֵּי הַ׹ָּׂדֶה אֵיכָה יַעֲלוּ יָצִיצוּ וְלֹא יִיגְעוּן וְלֹא יִטְווּן:

A o oděv proč se staráte? Považte kvítí polního, kterak roste, nepracuje ani přede.

A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –

καὶ περὶ ε᾿νδύματος τί μεριμνα̑τε καταμάθετε τὰ κρίνα του̑ α᾿γρου̑ πω̑ς αυ᾿ξάνουσιν ου᾿ κοπιω̑σιν ου᾿δὲ νήθουσιν

ועַל לבֻושָׁא מָנָא יָצפִּין אנתֻּון אֵתבַּקַו בּשֻׁושַׁנֵא דּדַברָא אַיכַּנָא רָביָן דּלָא לָאיָן ולָא עָזלָן׃


[(1) Matt 06, 29]

אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם שֶׁגַּם שְׁלֹמֹה בְּכָל הֲדָרוֹ לֹא הָיָה לָבוּשׁ כְּאֶחָד מֵהֶם.

וַאֲנִי אֹמֵר לָכֶם גַּם-שְׁלֹמֹה בְּכָל-הֲדָרוֺ לֹא-הָיָה לָבוּשׁ כְּאַחַת מֵהֶן:

Pravímť pak vám, že ani Šalomoun ve vší slávě své tak odín nebyl, jako jedno z nich.

a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. ([1 Královská 10:4-1 Královská 10:7])

λέγω δὲ ὑμι̑ν ο῞τι ου᾿δὲ Σολομών ε᾿ν πάση τη̑ δόξη αυ᾿του̑ περιεβάλετο ὡς ε῍ν τούτων

אָמַר אנָא לכֻון דֵּין דָּאפלָא שׁלֵימָון בּכֻלֵה שֻׁובחֵה אֵתכַּסִי אַיך חדָא מֵנהֵין׃


[(1) Matt 06, 30]

וְאִם כָּכָה מַלְבִּישׁ אֱלֹהִים אֶת חֲצִיר הַשָֹדֶה אֲשֶׁר הַיּוֹם יֶשְׁנוֹ וּמָחָר יֻשְׁלַךְ לְתוֹךְ הַתַּנּוּר, עַל אַחַת כַּמָה וְכַמָּה אֶתְכֶם, קְטַנֵּי אֱמוּנָה!

וְאִם-כָּכָה יַעֲטֶה אֱלֹהִים אֶת-עֵשֶׂב הַ׹ָּׂדֶה אֲשֶׁר יָצִיץ הַיּוֺם וּלְמָחֳרָתוֺ יֻתַּן בְּתַנּוּר אַף כִּי-אֶתְכֶם קְטַנֵּי אֱמֻנָה:

Poněvadž tedy trávu polní, ješto dnes jest, a zítra do peci bývá vložena, Bůh tak odívá, i zdaliž mnohem více vás neodívá, ó malé víry?

Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? ([Matouš 8:26 Matouš 14:31 Matouš 16:8])

ει᾿ δὲ τὸν χόρτον του̑ α᾿γρου̑ σήμερον ο῎ντα καὶ αυ῎ριον ει᾿ς κλίβανον βαλλόμενον ὁ θεὸς ου῞τως α᾿μφιέννυσιν ου᾿ πολλω̑ μα̑λλον ὑμα̑ς ο᾿λιγόπιστοι

אֵן דֵּין לַעמִירָא דּחַקלָא דּיַומָנָא אִיתַוהי וַמחָר נָפֵל בּתַנֻורָא אַלָהָא הָכַנָא מַלבֵּשׁ לָא סַגִּי יַתִּיר לכֻון זעֻורַי הַימָנֻותָא׃


[(1) Matt 06, 31]

לָכֵן אַל תִּדְאֲגוּ לֵאמֹר: מַה נֹּאכַל? מַה נִּשְׁתֶּה? וּמַה נִּלְבַּשׁ?

לָכֵן אַל-תֶּחֶרְדוּ לֵאמֹר מַה-נֹּאכַל וּמַה-נִּשְׁתֶּה אוֺ מַה-נִּלְבָּשׁ:

Nepečujtež tedy, říkajíce: Co budeme jísti? aneb co budeme píti? aneb čím se budeme odívati?

Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? ([1 Petrův 5:7])

μὴ ου῏ν μεριμνήσητε λέγοντες τί φάγωμεν η῎ τί πίωμεν η῎ τί περιβαλὼμεθα

לָא הָכִיל תִּאצפֻּון אַו תִּאמרֻון מָנָא נֵאכֻול אַו מָנָא נֵשׁתֵּא אַו מָנָא נֵתכַּסֵא׃


[(1) Matt 06, 32]

הֵן אֶת כָּל אֵלֶּה מְבַקְשִׁים הַגּוֹיִים, וַהֲרֵי אֲבִיכֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם יוֹדֵעַ שֶׁצְּרִיכִים אַתֶּם לְכָל אֵלֶּה.

כִּי כָל-אֵלֶּה מְבַקְשִׁים הַגּוֺיִם וַאֲבִיכֶם בַּשָּׁמַיִם יֹדֵעַ כִּי אֵלֶּה מַחְסֹרֵיכֶם הֵמָּה:

Nebo toho všeho pohané hledají. Víť zajisté Otec váš nebeský, že toho všeho potřebujete.

Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.

πάντα γὰρ ταυ̑τα τὰ ε῎θνη ε᾿πιζητου̑σιν οι῏δεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμω̑ν ὁ ου᾿ράνιος ο῞τι χρήζετε τούτων ἁπάντων

כֻּלהֵין גֵּיר הָלֵין עַממֵא הו בָּעֵין להֵין אַבֻוכֻון דֵּין דּבַשׁמַיָא יָדַע דָּאף לכֻון מֵתבַּעיָן הָלֵין כֻּלהֵין׃


[(1) Matt 06, 33]

אַתֶּם בַּקְּשׁוּ תְּחִלָּה אֶת מַלְכוּתוֹ וְאֶת צִדְקָתוֹ, וְכָל אֵלֶּה יִוָּסְפוּ לָכֶם.

אַךְ בַּקְּשׁוּ רִאשֹׁנָה מַלְכוּת אֱלֹהִים וְצִדְקָתוֺ וְכָל-הַחֲפָצִים הָהֵם יִנָּתְנוּ לָכֶם מַתָּנוֺת נוֺסָפוֺת:

Ale hledejte nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno.

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. ([Marek 10:29-Marek 10:30])

ζητει̑τε δὲ πρω̑τον τὴν βασιλείαν του̑ θεου̑ καὶ τὴν δικαιοσύνην αυ᾿του̑ καὶ ταυ̑τα πάντα προστεθήσεται ὑμι̑ν

בּעַו דֵּין לֻוקדַם מַלכֻּותֵה דַּאלָהָא וזַדִּיקֻותֵה וכֻלהֵין הָלֵין מֵתּתַּוספָן לכֻון׃


[(1) Matt 06, 34]

לָכֵן אַל תִּדְאֲגוּ לְיוֹם מָחָר, כִּי הַמָּחָר יִדְאַג לְעַצְמוֹ; דַּי לוֹ לַיּוֹם צָרָתוֹ."

לָכֵן אַל-תִּדְאֲגוּ לְיוֺם מָחָר יוֺם מָחָר יִדְאַג לְעַצְמוֺ דַּי לַיּוֺם בְּצָרָתוֺ:

Protož nepečujte o zítřejší den, nebo zítřejší den pečovati bude o své věci. Dostiť má den na svém trápení.

Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

μὴ ου῏ν μεριμνήσητε ει᾿ς τὴν αυ῎ριον ἡ γὰρ αυ῎ριον μεριμνήσει ἑαυτη̑ς α᾿ρκετὸν τη̑ ἡμέρα ἡ κακία αυ᾿τη̑ς

לָא הָכִיל תִּאצפֻּון דַּמחָר הֻו גֵּיר מחָר יָצֵף דִּילֵה סָפֵק לֵה ליַומָא בִּישׁתֵּה סס׃


[(1) Matt 07, 01]

אַל תִּשְׁפְּטוּ לְמַעַן לֹא תִּשָּׁפְטוּ,

לֹא תִשְׁפְּטוּ וְלֹא תִשָּׁפֵטוּ:

Nesuďtež, abyste nebyli souzeni.

Nesuďte, abyste nebyli souzeni. ([Lukáš 6:37-Lukáš 6:38; Jakubův 4:11])

μὴ κρίνετε ι῞να μὴ κριθη̑τε

לָא תּדֻונֻון דּלָא תֵּתּדִינֻון׃


[(1) Matt 07, 02]

כִּי בַּמִּשְׁפָּט אֲשֶׁר אַתֶּם שׁוֹפְטִים תִּשָּׁפְטוּ וּבַמִּדָּה אֲשֶׁר אַתֶּם מוֹדְדִים יִמָּדֵד לָכֶם.

כִּי בַמִּשְׁפָּט אֲשֶׁר תִּשְׁפֹּטוּ תִּשָּׁפְטוּ גַם-אַתֶּם וּבַמִּדָּה אֲשֶׁר תָּמֹדּוּ יִמַּד לָכֶם גַּם-אַתֶּם:

Nebo kterýmž soudem soudíte, týmž budete souzeni, a kterou měrou měříte, bude vám zase odměřeno.

Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. ([Marek 4:24])

ε᾿ν ω῟ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε καὶ ε᾿ν ω῟ μέτρω μετρει̑τε μετρηθήσεται ὑμι̑ν

בּדִינָא גֵּיר דּדָינִין אנתֻּון תֵּתּדִינֻון ובַכיָלתָּא דַּמכִילִין אנתֻּון מֵתּתּכִיל לכֻון׃ ס


[(1) Matt 07, 03]

מַדּוּעַ אַתָּה רוֹאֶה אֶת הַקֵּיסָם אֲשֶׁר בְּעֵין אָחִיךָ וְאֵינְךָ שָׂם לֵב לַקּוֹרָה אֲשֶׁר בְּעֵינְךָ?

וְלָמָּה תַבִּיט אֶל-שְׁבָבִים אֲשֶׁר בְּעֵין אָחִיךׇ וְלֹא תָשֶׁת-לֵב אֶל-הַקּוֺרָה אֲשֶׁר בְּעֵינֶךׇ:

Kterakž pak vidíš mrvu v oku bratra svého, a v oku svém břevna neznamenáš?

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? ([Lukáš 6:41-Lukáš 6:42])

τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ε᾿ν τω̑ ο᾿φθαλμω̑ του̑ α᾿δελφου̑ σου τὴν δὲ ε᾿ν τω̑ σω̑ ο᾿φθαλμω̑ δοκὸν ου᾿ κατανοει̑ς

מָנָא דֵּין חָזֵא אַנתּ גֵּלָא דַּבעַינֵה דַּאחֻוך וקָרִיתָא דַּבעַינָך לָא בָּחַר אַנתּ׃


[(1) Matt 07, 04]

אֵיךְ תֹּאמַר לְאָחִיךָ: 'הַנַּח לִי לְהוֹצִיא אֶת הַקֵּיסָם מֵעֵינְךָ', וְהִנֵּה הַקּוֹרָה בְּעֵינְךָ?

אוֺ אֵיךְ תֹּאמַר לְאָחִיךׇ הֶרֶף וְאָסִירָה שְׁבָבִים מֵעֵינֶךׇ וְהִנֵּה קוֺרָה בְּעֵינֶךׇ:

Aneb kterak díš bratru svému: Nech ať vyjmu mrvu z oka tvého? A aj, břevno v oku tvém.

Anebo jak to, že říkáš svému bratru: ‚Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka‘ – a hle, trám ve tvém vlastním oku!

η῍ πω̑ς ε᾿ρει̑ς τω̑ α᾿δελφω̑ σου α῎φες ε᾿κβάλω τὸ κάρφος ε᾿κ του̑ ο᾿φθαλμου̑ σου καὶ ι᾿δοὺ ἡ δοκὸς ε᾿ν τω̑ ο᾿φθαλμω̑ σου̑

אַו אַיכַּנָא אָמַר אַנתּ לַאחֻוך שׁבֻוק אַפֵּק גֵּלָא מֵן עַינָך והָא קָרִיתָּא בּעַינָך׃


[(1) Matt 07, 05]

צָבוּעַ! הוֹצֵא תְּחִלָּה אֶת הַקּוֹרָה מֵעֵינְךָ; אַחֲרֵי כֵן תִּרְאֶה הֵיטֵב וְתוּכַל לְהוֹצִיא אֶת הַקֵּיסָם מֵעֵינוֹ שֶׁל אָחִיךָ.

הָסֵר חָנֵף רִאשֹׁנָה אֶת-הַקּוֺרָה מֵעֵינֶךׇ וְאַחֲרֵי כֵן רָאֹה תִרְאֶה לְהָסִיר שְׁבָבִים מֵעֵין אָחִיךׇ:

Pokrytče, vyjmi nejprv břevno z oka svého, a tehdy prohlédneš, abys vyňal mrvu z oka bratra svého.

Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.

ὑποκριτά ε῎κβαλε πρω̑τον ε᾿κ του̑ ο᾿φθαλμου̑ σου̑ τὴν δοκόν καὶ τότε διαβλέψεις ε᾿κβαλει̑ν τὸ κάρφος ε᾿κ του̑ ο᾿φθαλμου̑ του̑ α᾿δελφου̑ σου

נָסֵב בַּאפֵּא אַפֵּק לֻוקדַם קָרִיתָּא מֵן עַינָך והָידֵּין נֵתבּחַר לָך למַפָּקֻו גֵּלָא מֵן עַינֵה דַּאחֻוך׃ ס


[(1) Matt 07, 06]

אַל תִּתְּנוּ אֶת הַקֹּדֶשׁ לַכְּלָבִים וְאַל תַּשְׁלִיכוּ פְּנִינֵיכֶם לִפְנֵי הַחֲזִירִים, פֶּן יִרְמְסוּ אוֹתָם בְּרַגְלֵיהֶם וְיִפְנוּ וְיִטְרְפוּ אֶתְכֶם."

לֹא תִתְּנוּ הַקֹּדֶשׁ לַכְּלָבִים וְאֶת-פְּנִינֵיכֶם לַחֲזִירִים פֶּן-יִרְמְסוּם בְּרַגְלֵיהֶם וְשָׁבוּ וְטָרְפוּ אֶתְכֶם:

Nedávejte svatého psům, aniž mecte perel svých před svině, aťby snad nepotlačily jich nohama svýma, a obrátíce se, neroztrhaly vás.

Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. ([Exodus 22:30])

μὴ δω̑τε τὸ α῞γιον τοι̑ς κυσίν μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμω̑ν ε῎μπροσθεν τω̑ν χοίρων μήποτε καταπατήσουσιν αυ᾿τοὺς ε᾿ν τοι̑ς ποσὶν αυ᾿τω̑ν καὶ στραφέντες ρ᾿ήξωσιν ὑμα̑ς

לָא תֵּתּלֻון קֻודשָׁא לכַלבֵּא ולָא תַּרמֻון מַרגָּניָתכֻון קדָם חזִירֵא דַּלמָא נדֻושֻׁון אֵנֵין בּרֵגלַיהֻון ונֵהפּכֻון נבַזעֻונָכֻון׃ ס


[(1) Matt 07, 07]

"בַּקְּשׁוּ וְיִנָּתֵן לָכֶם. חַפְּשׂוּ וְתִמְצְאוּ. דִּפְקוּ וְיִפָּתַח לָכֶם.

שַׁאֲלוּ וְיִנָּתֵן לָכֶם דִּרְשׁוּ וְתִמְצָאוּ דִּפְקוּ וְיִפָּתַח לָכֶם:

Proste, a dánoť bude vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno.

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. ([Lukáš 11:9-Lukáš 11:13 Marek 11:24; Jakubův 1:6-Jakubův 1:7])

αι᾿τει̑τε καὶ δοθήσεται ὑμι̑ν ζητει̑τε καὶ εὑρήσετε κρούετε καὶ α᾿νοιγήσεται ὑμι̑ν

שַׁאלו ונֵתִיהֵב לכֻון בּעַו ותֵשׁכּחֻון קֻושׁו ונֵתפּתַח לכֻון׃


[(1) Matt 07, 08]

כִּי כָּל הַמְבַקֵּשׁ מְקַבֵּל, וְהַמְחַפֵּשׂ מוֹצֵא, וְהַמִּתְדַּפֵּק יִפָּתַח לוֹ.

כִּי כָּל-הַשֹּׁאֵל יִקַּח וְהַדֹּרֵשׁ יִמְצָא וְהַדֹּפֵק יִפָּתַח לוֺ:

Nebo každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, nalézá; a tomu, kdož tluče, bude otevříno.

Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

πα̑ς γὰρ ὁ αι᾿τω̑ν λαμβάνει καὶ ὁ ζητω̑ν εὑρίσκει καὶ τω̑ κρούοντι α᾿νοιγήσεται

כֻּל גֵּיר דּשָׁאֵל נָסֵב וַדבָעֵא מֵשׁכַּח ולַאינָא דּנָקֵשׁ מֵתפּתַח לֵה׃


[(1) Matt 07, 09]

מִי מִכֶּם הָאִישׁ אֲשֶׁר בְּנוֹ יְבַקֵּשׁ לֶחֶם וְהוּא יִתֵּן לוֹ אֶבֶן?

כִּי מִי אִישׁ מִכֶּם אֲשֶׁר בְּנוֺ שָׁאַל מִמֶּנּוּ לָחֶם וַיִּתֵּן-לוֺ אָבֶן:

An který z vás jest člověk, jehož kdyby prosil syn jeho za chléb, dal by jemu kámen?

Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb?

η῍ τίς ε᾿στιν ε᾿ξ ὑμω̑ν α῎νθρωπος ο῍ν αι᾿τήσει ὁ υἱὸς αυ᾿του̑ α῎ρτον μὴ λίθον ε᾿πιδὼσει αυ᾿τω̑

אַו מַנֻו מֵנכֻון גַּברָא דּנֵשֵׁאלִיוהי בּרֵה לַחמָא למָא כִּאפָא מַושֵׁט לֵה׃


[(1) Matt 07, 10]

אוֹ אִם יְבַקֵּשׁ דָּג הֲיִתֵּן לוֹ נָחָשׁ?

אוֺ אִם-בִּקֵּשׁ דָּג וַיִּתֵּן-לוֺ נָחָשׁ:

A prosil-li by za rybu, zdali dá jemu hada?

Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu?

η῍ καὶ ι᾿χθὺν αι᾿τήσει μὴ ο῎φιν ε᾿πιδὼσει αυ᾿τω̑

וֵאן נֻונָא נֵשֵׁאלִיוהי למָא חֵויָא מַושֵׁט לֵה׃


[(1) Matt 07, 11]

הֵן אִם אַתֶּם הָרָעִים יוֹדְעִים לָתֵת מַתָּנוֹת טוֹבוֹת לִבְנֵיכֶם, כָּל שֶׁכֵּן אֲבִיכֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם יִתֵּן אַךְ טוֹב לַמְבַקְשִׁים מִמֶּנּוּ.

וְאַף כִּי רָעִים אַתֶּם תֵּדְעוּן לָתֵת מַתָּנוֺת טֹבוֺת לִבְנֵיכֶם אַף כִּי-אֲבִיכֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם יִתֶּן-טוֺב לְדֹרְשָׁיו:

Poněvadž tedy vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati dětem svým, čím více Otec váš, kterýž jest v nebesích, dá dobré věci těm, kteříž ho, prosí?

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! ([Jan 16:23-Jan 16:24; Jakubův 1:17; 1 Janův 5:14])

ει᾿ ου῏ν ὑμει̑ς πονηροὶ ο῎ντες οι῎δατε δόματα α᾿γαθὰ διδόναι τοι̑ς τέκνοις ὑμω̑ν πόσω μα̑λλον ὁ πατὴρ ὑμω̑ν ὁ ε᾿ν τοι̑ς ου᾿ρανοι̑ς δὼσει α᾿γαθὰ τοι̑ς αι᾿του̑σιν αυ᾿τόν

וֵאן הָכִיל אַנתֻּון דּבִישֵׁא אנתֻּון יָדעִין אנתֻּון מַוהבָתָא טָבָתָא למֵתַּל לַבנַיכֻּון כּמָא יַתִּירָאיִת אַבֻוכֻון דּבַשׁמַיָא נֵתֵּל טָבָתָא לַאילֵין דּשָׁאלִין לֵה׃


[(1) Matt 07, 12]

לָכֵן כָּל מַה שֶּׁתִּרְצוּ שֶּׁיַּעֲשׂוּ לָכֶם בְּנֵי הָאָדָם, כֵּן גַּם אַתֶּם עֲשׂוּ לָהֶם, כִּי זֹאת הַתּוֹרָה וְהַנְּבִיאִים."

לָכֵן כֹּל אֲשֶׁר תַּחְפְּצוּ שֶׁיַּעֲשׂוּן לָכֶם אֲנָשִׁים עֲשׂוּ לָהֶם כְּמוֺ-כֵן גַּם-אַתֶּם כִּי זֹאת הַתּוֺרָה וְהַנְּבִיאִים:

A protož všecko, jakž byste chtěli, aby vám lidé činili, tak i vy čiňte jim; toť zajisté jest zákon i proroci.

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci. ([Lukáš 6:31; Matouš 22:40; Římanům 13:8-Římanům 13:10])

πάντα ου῏ν ο῞σα ε᾿ὰν θέλητε ι῞να ποιω̑σιν ὑμι̑ν οἱ α῎νθρωποι ου῞τως καὶ ὑμει̑ς ποιει̑τε αυ᾿τοι̑ς ου῟τος γάρ ε᾿στιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφη̑ται

כֻּל מָא דּצָבֵין אנתֻּון דּנֵעבּדֻון לכֻון בּנַי אנָשָׁא הָכַנָא אָף אַנתֻּון עבֵדו להֻון הָנַו גֵּיר נָמֻוסָא וַנבִיֵא סּ סּ׃


[(1) Matt 07, 13]

"הִכָּנְסוּ דֶּרֶךְ הַפֶּתַח הַצַּר, כִּי רָחָב הַפֶּתַח וּמְרֻוַּחַת הַדֶּרֶךְ הַמּוֹלִיכָה לַאֲבַדּוֹן וְרַבִּים הַהוֹלְכִים בָּהּ.

בֹּאוּ בַשַּׁעַר הַצָּר כִּי רָחָב הַשַּׁעַר וְהַדֶּרֶךְ רְחָבָה הַמּוֺלִיכָה אֶל-הָאֲבָדּוֺן וְרַבִּים הֵם הַבָּאִים שָׁמָּה:

Vcházejte těsnou branou; nebo prostranná brána a široká cesta jest, kteráž vede k zahynutí, a mnoho jest těch, kteříž vcházejí skrze ni.

Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. ([Lukáš 13:24])

ει᾿σέλθατε διὰ τη̑ς στενη̑ς πύλης ο῞τι πλατει̑α ἡ πύλη καὶ ευ᾿ρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ α᾿πάγουσα ει᾿ς τὴν α᾿πὼλειαν καὶ πολλοί ει᾿σιν οἱ ει᾿σερχόμενοι δι῾ αυ᾿τη̑ς

עֻולו בּתַרעָא אַלִיצָא דַּפתֵא הו תַּרעָא וַארוִיחָא אֻורחָא אַידָא דּמַובּלָא לַאבדָנָא וסַגִּיֵאא אֵנֻון אַילֵין דָּאזִלין בָּה׃


[(1) Matt 07, 14]

אַךְ צַר הַפֶּתַח וְצָרָה הַדֶּרֶךְ הַמּוֹלִיכָה לַחַיִּים וּמְעַטִּים הַמּוֹצְאִים אוֹתָהּ."

וּמַה-צַּר הַשַּׁעַר וְהַדֶּרֶךְ מַה-צָּרָה הַמּוֺלִיכָה אֶל-הַחַיִּים וּמֹצְאֶיהָ מְתֵי מִסְפָּר הֵם:

Nebo těsná jest brána a úzká cesta, kteráž vede k životu, a málo jest nalézajících ji.

Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. ([Skutky apoštolské 14:22])

τί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ α᾿πάγουσα ει᾿ς τὴν ζωήν καὶ ο᾿λίγοι ει᾿σὶν οἱ εὑρίσκοντες αυ᾿τήν

מָא קַטִין תַּרעָא וַאלִיצָא אֻורחָא דּמַובּלָא לחַיֵא וַזעֻורֵא אֵנֻון אַילֵין דּמֵשׁכּחִין לָה׃ ס


[(1) Matt 07, 15]

"הִזָּהֲרוּ מִנְּבִיאֵי הַשֶּׁקֶר הַבָּאִים אֲלֵיכֶם בִּלְבוּשׁ כְּבָשִׂים וּבְתוֹךְ תּוֹכָם זְאֵבִים טוֹרְפִים הֵם.

הִשָּׁמְרוּ לָכֶם מִנְּבִיאֵי שָׁקֶר הַבָּאִים לִפְנֵיכֶם בְּעוֺר כְּבָשִׂים וְהֵם זְאֵבֵי טָרֶף:

Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, ale vnitř jsou vlci hltaví.

Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. ([Lukáš 6:43-Lukáš 6:44 Matouš 24:24; Skutky apoštolské 20:29; 2 Petrův 2:1; 1 Janův 4:1; Jeremjáš 23:26])

προσέχετε α᾿πὸ τω̑ν ψευδοπροφητω̑ν οι῞τινες ε῎ρχονται πρὸς ὑμα̑ς ε᾿ν ε᾿νδύμασιν προβάτων ε῎σωθεν δέ ει᾿σιν λύκοι α῞ρπαγες

אֵזדַּהרו מֵן נבִיֵא דַּגָּלֵא דָּאתֵין לוָתכֻון בַּלבֻושֵׁא דֵּאמרֵא מֵן לגַו דֵּין אִיתַיהֻון דִּאבֵא חָטֻופֵא׃


[(1) Matt 07, 16]

בְּפֵרוֹתֵיהֶם תַּכִּירוּ אוֹתָם. הַאִם אוֹסְפִים עֲנָבִים מִן הַקּוֹצִים אוֹ תְּאֵנִים מִן הַבַּרְקָנִים?

בְּפִרְיָם תַּכִּירוּ אֹתָם הֲיִבְצְרוּ עֲנָבִים מֵעַקְרַבִּים אוֺ תְאֵנִים מִצְּנִינִם:

Po ovocích jejich poznáte je. Zdaliž zbírají z trní hrozny, aneb z bodláčí fíky?

Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? ([Matouš 12:33-Matouš 12:35; Jakubův 3:12])

α᾿πὸ τω̑ν καρπω̑ν αυ᾿τω̑ν ε᾿πιγνὼσεσθε αυ᾿τούς μήτι συλλέγουσιν α᾿πὸ α᾿κανθω̑ν σταφυλὰς η῍ α᾿πὸ τριβόλων συ̑κα

מֵן פִּארַיהֻון דֵּין תֵּדּעֻון אֵנֻון למָא לָקטִין מֵן כֻּובֵּא עֵנבֵּא אַו מֵן קֻורטבֵּא תִּאנֵא׃


[(1) Matt 07, 17]

כֵּן כָּל עֵץ טוֹב עוֹשֶׂה פְּרִי טוֹב וְהָעֵץ הַנִּשְׁחָת עוֹשֶׂה פְּרִי רַע.

כֵּן כָּל-עֵץ טוֺב יַעֲשֶׂה פְרִי טוֺב וְעֵץ נִשְׁחָת פְּרִי מָשְׁחָת:

Takť každý strom dobrý ovoce dobré nese, zlý pak strom zlé ovoce nese.

Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.

ου῞τως πα̑ν δένδρον α᾿γαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιει̑ τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιει̑

הָכַנָא כֻּל אִילָנָא טָבָא פִּארֵא שַׁפִּירֵא עָבֵד אִילָנָא דֵּין בִּישָׁא פִּארֵא בִּישֵׁא עָבֵד׃


[(1) Matt 07, 18]

עֵץ טוֹב אֵינֶנּוּ יָכוֹל לַעֲשׂוֹת פְּרִי רַע וְעֵץ נִשְׁחָת אֵינֶנּוּ יָכוֹל לַעֲשׂוֹת פְּרִי טוֹב.

עֵץ טוֺב לֹא-יוּכַל לַעֲשׂוֺת פְּרִי מָשְׁחָת וְעֵץ נִשְׁחָת לֹא-יוּכַל לַעֲשׂוֺת פְּרִי טוֺב:

Nemůžeť dobrý strom zlého ovoce nésti, ani strom zlý ovoce dobrého vydávati.

Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.

ου᾿ δύναται δένδρον α᾿γαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιει̑ν ου᾿δὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιει̑ν

לָא מֵשׁכַּח אִילָנָא טָבָא פִּארֵא בִּישֵׁא למֵעבַּד ולָא אִילָנָא בִּישָׁא פִּארֵא טָבֵא למֵעבַּד׃


[(1) Matt 07, 19]

כָּל עֵץ שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה פְּרִי טוֹב כּוֹרְתִים אוֹתוֹ וּמַשְׁלִיכִים אוֹתוֹ לְתוֹךְ הָאֵשׁ.

וְכָל-עֵץ בִּלְתִּי עֹשֶׂה פְרִי טוֺב יִגָּדַע וְיֻתַּן לְמַאֲכֹלֶת אֵשׁ:

Všeliký strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá.

Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. ([Matouš 3:10; Lukáš 13:6-Lukáš 13:9; Jan 15:6])

πα̑ν δένδρον μὴ ποιου̑ν καρπὸν καλὸν ε᾿κκόπτεται καὶ ει᾿ς πυ̑ρ βάλλεται

כֻּל אִילָנָא דּלָא עָבֵד פִּארֵא טָבֵא מֵתפּסֵק וַבנֻורָא נָפֵל׃


[(1) Matt 07, 20]

לָכֵן בְפֵרוֹתֵיהֶם תַּכִּירוּ אוֹתָם."

עַל-כֵּן בְּפִרְיָם תַּכִּירוּ אֹתָם:

A tak tedy po ovocích jejich poznáte je.

A tak je poznáte po jejich ovoci.

α῎ρα γε α᾿πὸ τω̑ν καρπω̑ν αυ᾿τω̑ν ε᾿πιγνὼσεσθε αυ᾿τούς

מָדֵין מֵן פִּארַיהֻון תֵּדּעֻון אֵנֻון׃ ס


[(1) Matt 07, 21]

"לֹא כָּל הָאוֹמֵר לִי 'אֲדוֹנִי, אֲדוֹנִי' יִכָּנֵס לְמַלְכוּת הַשָּׁמַיִם, אֶלָּא הָעוֹשֶׂה אֶת רְצוֹן אָבִי שֶׁבַּשָּׁמַיִם.

לֹא כָל-הַקֹּרֵא לִי אָדוֺן אָדוֺן יָבֹא לְמַלְכוּת הַשָּׁמָיִם כִּי אִם-הָעֹשֶׂה רְצוֺן אָבִי אֲשֶׁר בַּשָּׁמָיִם:

Ne každý, kdož mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdož činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest.

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. ([Lukáš 13:25-Lukáš 13:27 Lukáš 6:46; Římanům 2:13; Jakubův 1:22; 1 Janův 2:17])

ου᾿ πα̑ς ὁ λέγων μοι κύριε κύριε ει᾿σελεύσεται ει᾿ς τὴν βασιλείαν τω̑ν ου᾿ρανω̑ν α᾿λλ῾ ὁ ποιω̑ν τὸ θέλημα του̑ πατρός μου του̑ ε᾿ν τοι̑ς ου᾿ρανοι̑ς

לָא הוָא כֻּל דָּאמַר לִי מָרי מָרי עָאֵל למַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא אֵלָא מַן דּעָבֵד צֵביָנֵה דָּאבי דּבַשׁמַיָא׃


[(1) Matt 07, 22]

רַבִּים יֹאמְרוּ אֵלַי בַּיּוֹם הַהוּא: 'אֲדוֹנִי, אֲדוֹנִי', הֲלֹא בְּשִׁמְךָ נִבֵּאנוּ וּבְשִׁמְךָ גֵּרַשְׁנוּ שֵׁדִים וּבְשִׁמְךָ עָשִׂינוּ נִפְלָאוֹת רַבּוֹת'.

וְהָיָה בַּיּוֺם הַהוּא יֹאמְרוּ אֵלַי רַבִּים אֲדֹנִי אֲדֹנִי הֲלֹא בְשִׁמְךׇ נִבֵּאנוּ בְּשִׁמְךׇ גֵּרַשְׁנוּ שֵׁדִים וּבְשִׁמְךׇ עָשִׂינוּ נִפְלָאוֺת רַבּוֺת:

Mnozíť mi dějí v onen den: Pane, Pane, zdaliž jsme ve jménu tvém neprorokovali, a ve jménu tvém ďáblů nevymítali, a v tvém jménu divů mnohých nečinili?

Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘

πολλοὶ ε᾿ρου̑σίν μοι ε᾿ν ε᾿κείνη τη̑ ἡμέρα κύριε κύριε ου᾿ τω̑ σω̑ ο᾿νόματι ε᾿προφητεύσαμεν καὶ τω̑ σω̑ ο᾿νόματι δαιμόνια ε᾿ξεβάλομεν καὶ τω̑ σω̑ ο᾿νόματι δυνάμεις πολλὰς ε᾿ποιήσαμεν

סַגִּיֵאא נִאמרֻון לִי בּהַו יַומָא מָרי מָרי לָא בַּשׁמָך אֵתנַבִּין ובַשׁמָך שִׁאדֵא אַפֵּקן ובַשׁמָך חַילֵא סַגִּיֵאא עבַדן׃


[(1) Matt 07, 23]

אָז אוֹדִיעַ לָהֶם: 'מֵעוֹלָם לֹא הִכַּרְתִּי אֶתְכֶם, סוּרוּ מִמֶּנִּי עוֹשֵׂי רֶשַׁע'."

אָז כֹּה אַגִּיד לָהֶמלֹא יָדַעְתִּי אֶתְכֶם מֵעוֺדִי סוּרוּ מִמֶּנִּי פֹּעֲלֵי אָוֵן:

A tehdyť jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.

A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘ ([Žalmy 6:9])

καὶ τότε ὁμολογήσω αυ᾿τοι̑ς ο῞τι ου᾿δέποτε ε῎γνων ὑμα̑ς α᾿ποχωρει̑τε α᾿π῾ ε᾿μου̑ οἱ ε᾿ργαζόμενοι τὴν α᾿νομίαν

והָידֵּין אַודֵּא להֻון דּמֵן מתֻום לָא יִדַעתּכֻון אַרחֵקו לכֻון מֵני פָּלחַי עַולָא׃ ס


[(1) Matt 07, 24]

"לָכֵן כָּל הַשּׁוֹמֵעַ אֶת דְּבָרַי אֵלֶּה וְעוֹשֶׂה אוֹתָם יִהְיֶה דּוֹמֶה לְאִישׁ נָבוֹן אֲשֶׁר בָּנָה אֶת בֵּיתוֹ עַל הַסֶּלַע.

לָכֵן כָּל-הַשֹּׁמֵעַ לִדְבָרַי אֵלֶּה וְעֹשֶׂה אֹתָם אֶעֶרְכֶנּוּ לַחֲכַם-לֵב אֲשֶׁר בָּנָה בֵיתוֺ עַל-הַסָּלַע:

A protož každého, kdož slyší slova má tato a plní je, připodobním muži moudrému, kterýž ustavěl dům svůj na skále.

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. ([Lukáš 6:47-Lukáš 6:49; Ezechiel 13:10-Ezechiel 13:12])

πα̑ς ου῏ν ο῞στις α᾿κούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιει̑ αυ᾿τοὺς ὁμοιωθήσεται α᾿νδρὶ φρονίμω ο῞στις ω᾿κοδόμησεν αυ᾿του̑ τὴν οι᾿κίαν ε᾿πὶ τὴν πέτραν

כֻּל הָכִיל דּשָׁמַע מֵלַי הָלֵין ועָבֵד להֵין נֵתּדַּמֵא לגַברָא חַכִּימָא הַו דַּבנָא בַּיתֵּה עַל שֻׁועָא׃


[(1) Matt 07, 25]

הַגֶּשֶׁם יָרַד, בָּאוּ הַשִּׁטְפוֹנוֹת וְנָשְׁבוּ הָרוּחוֹת וְהָלְמוּ בַּבַּיִּת הַהוּא, אַךְ הוּא לֹא נָפַל, כִּי יֻסַּד עַל הַסֶּלַע.

הַגֶּשֶׁם נִתַּךְ אַרְצָה נַחֲלֵי מַיִם יִשְׁטֹפוּ וְרוּחַ גְּדוֺלָה בָּאָה וַיִּפְגְּעוּ בַבַּיִת הַהוּא וְלֹא נָפַל כִּי יֻסַּד בַּסָּלַע:

I spadl příval, a přišly řeky, a váli větrové, a obořili se na ten dům, ale nepadl; nebo založen byl na skále.

Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále.

καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ η῟λθον οἱ ποταμοὶ καὶ ε῎πνευσαν οἱ α῎νεμοι καὶ προσέπεσαν τη̑ οι᾿κία ε᾿κείνη καὶ ου᾿κ ε῎πεσεν τεθεμελίωτο γὰρ ε᾿πὶ τὴν πέτραν

וַנחֵת מֵטרָא וֵאתַו נַהרַוָתָא וַנשַׁב רֻוחֵא וֵאתטַרִיו בֵּה בּבַיתָּא הַו ולָא נפַל שֵׁתֵאסַוהי גֵּיר עַל שֻׁועָא סִימָן הוַי׃


[(1) Matt 07, 26]

וְכָל הַשּׁוֹמֵעַ אֶת דְּבָרַי אֵלֶּה וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה אוֹתָם יִדְמֶה לֶאֱוִיל אֲשֶׁר בָּנָה אֶת בֵּיתוֹ עַל חוֹל.

וְכָל-הַשֹּׁמֵעַ לִדְבָרַי אֵלֶּה וְלֹא יַעֲשֶׂה אֹתָם נִמְשַׁל לַחֲסַר-לֵב אֲשֶׁר בָּנָה בֵיתוֺ עַל-הַחוֺל:

Každý pak, kdož slyší slova má tato, a neplní jich, připodobněn bude muži bláznu, kterýž ustavěl dům svůj na písku.

Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.

καὶ πα̑ς ὁ α᾿κούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιω̑ν αυ᾿τοὺς ὁμοιωθήσεται α᾿νδρὶ μωρω̑ ο῞στις ω᾿κοδόμησεν αυ᾿του̑ τὴν οι᾿κίαν ε᾿πὶ τὴν α῎μμον

וכֻל מַן דּשָׁמַע מֵלַי הָלֵין ולָא עָבֵד להֵין נֵתּדַּמֵא לגַברָא סַכלָא דַּבנָא בַּיתֵּה עַל חָלָא׃


[(1) Matt 07, 27]

הַגֶּשֶׁם יָרַד, בָּאוּ הַשִּׁטְפוֹנוֹת וְנָשְׁבוּ הָרוּחוֹת וְהָלְמוּ בַּבַּיִת הַהוּא; נָפַל הַבַּיִת וּגְדוֹלָה הָיְתָה מַפַּלְתּוֹ."

הַגֶּשֶׁם נִתַּךְ אַרְצָה נַחֲלֵי מַיִם יִשְׁטֹפוּ וְרוּחַ גְּדוֺלָה בָּאָה וַיִּפְגְּעוּ בַבַּיִת הַהוּא וַיִּפֹּל וַיְהִי לְמַפֵּלָה גְדוֺלָה:

I spadl příval, a přišly řeky, a váli větrové, a obořili se na ten dům, i padl, a byl pád jeho veliký.

A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“

καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ η῟λθον οἱ ποταμοὶ καὶ ε῎πνευσαν οἱ α῎νεμοι καὶ προσέκοψαν τη̑ οι᾿κία ε᾿κείνη καὶ ε῎πεσεν καὶ η῟ν ἡ πτω̑σις αυ᾿τη̑ς μεγάλη

וַנחֵת מֵטרָא וֵאתַו נַהרַוָתָא וַנשַׁב רֻוחֵא וֵאתטַרִיו בּבַיתָּא הַו וַנפַל וַהוָת מַפֻּולתֵּה רַבָּא סס׃


[(1) Matt 07, 28]

כְּשֶׁגָּמַר יֵשׁוּעַ אֶת דְּבָרָיו אֵלֶּה הִשְׁתּוֹמֵם הֲמוֹן הָעָם עַל תּוֹרָתוֹ,

וַיְהִי כְּכַלּוֺת יֵשׁוּעַ אֶת-הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיִּתְמְהוּ הֲמוֺן הָעָם עַל-תּוֺרָתוֺ:

Stalo se pak, když dokonal Ježíš řeči tyto, že se převelmi divili zástupové učení jeho.

Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením; ([Marek 1:22; Lukáš 4:32 Matouš 11:1 Matouš 13:53 Matouš 19:1 Matouš 26:1])

καὶ ε᾿γένετο ο῞τε ε᾿τέλεσεν ὁ ᾽Ιησου̑ς τοὺς λόγους τούτους ε᾿ξεπλήσσοντο οἱ ο῎χλοι ε᾿πὶ τη̑ διδαχη̑ αυ᾿του̑

וַהוָא דּכַד שַׁלֵם יֵשֻׁוע מֵלֵא הָלֵין תַּהִירִין הוַו כֵּנשֵׁא עַל יֻולפָּנֵה׃


[(1) Matt 07, 29]

כִּי לִמֵּד אוֹתָם כְּבַעַל סַמְכוּת וְלֹא כְּדֶרֶךְ שֶׁלִּמְּדוּ סוֹפְרֵיהֶם.

כִּי הָיָה מוֺרֶה אֹתָם כְּהוֺרֹת אִישׁ-שִׁלְטוֺן וְלֹא כַסּוֺפְרִים:

Nebo učil je jako moc maje, a ne jako zákonníci.

neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci.

η῟ν γὰρ διδάσκων αυ᾿τοὺς ὡς ε᾿ξουσίαν ε῎χων καὶ ου᾿χ ὡς οἱ γραμματει̑ς αυ᾿τω̑ν

מַלֵף הוָא להֻון גֵּיר אַיך משַׁלטָא ולָא אַיך סָפרַיהֻון וַפרִישֵׁא סס׃


[(1) Matt 08, 01]

הוּא יָרַד מִן הָהָר וַהֲמוֹן עַם רַב הָלְכוּ אַחֲרָיו.

וַיֵּרֶד מִן-הָהָר וַהֲמוֺן עַם רָב הֹלְכִים אַחֲרָיו:

A když sstupoval s hory, šli za ním zástupové mnozí.

Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy.

καταβάντος δὲ αυ᾿του̑ α᾿πὸ του̑ ο῎ρους η᾿κολούθησαν αυ᾿τω̑ ο῎χλοι πολλοί

כַּד נחֵת דֵּין מֵן טֻורָא נַקפֻּוהי כֵּנשֵׁא סַגִּיֵאא׃


[(1) Matt 08, 02]

אָז הִתְקָרֵב אִישׁ מְצֹרָע, הִשְׁתַּחֲוָה לוֹ וְאָמַר: "אֲדוֹנִי, אִם תִּרְצֶה תּוּכַל לְטַהֵר אוֹתִי."

וְהִנֵּה אִישׁ מְצֹרָע בָּא וַיִּשְׁתַּחוּ-לוֺ לֵאמֹר אֲדֹנִי אִם-חָפֵץ אַתָּה הֲלֹא תוּכַל לְטַהֲרֵנִי:

A aj, malomocný přišed, klaněl se jemu, řka: Pane, kdybys jen chtěl, můžeš mne očistiti.

Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ ([Marek 1:40-Marek 1:45; Lukáš 5:12-Lukáš 5:16])

καὶ ι᾿δοὺ λεπρὸς προσελθών προσεκύνει αυ᾿τω̑ λέγων κύριε ε᾿ὰν θέλης δύνασαί με καθαρίσαι

והָא גַּרבָּא חַד אֵתָא סגֵד לֵה וֵאמַר מָרי אֵן צָבֵא אַנתּ מֵשׁכַּח אַנתּ לַמדַכָּיֻותי׃


[(1) Matt 08, 03]

הוֹשִׁיט יֵשׁוּעַ אֶת יָדוֹ, נָגַע בּוֹ וְאָמַר: "רוֹצֶה אֲנִי! הִטָּהֵר!" וּמִיָּד נִרְפְּאָה צָרַעְתּוֹ.

וַיּוֺשֶׁט אֶת-יָדוֺ וַיִּגַּע-בּוֺ יֵשׁוּעַ וַיֹּאמַר חָפֵץ אֲנִי וּטְהָר וַיִּטְהַר מִצָּרַעְתּוֺ כְּרָגַע:

I vztáh Ježíš ruku, dotekl se ho, řka: Chci, buď čist. A hned očištěno jest malomocenství jeho.

On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“ A hned byl očištěn od svého malomocenství.

καὶ ε᾿κτείνας τὴν χει̑ρα η῞ψατο αυ᾿του̑ λέγων θέλω καθαρίσθητι καὶ ευ᾿θέως ε᾿καθαρίσθη αυ᾿του̑ ἡ λέπρα

וַפשַׁט אִידֵה יֵשֻׁוע קרֵב לֵה וֵאמַר צָבֵא אנָא אֵתּדַּכָּא ובָה בּשָׁעתָא אֵתּדַּכִּי גַּרבֵה׃


[(1) Matt 08, 04]

אָמַר לוֹ יֵשׁוּעַ: "רְאֵה, אַל תְּסַפֵּר לְאִישׁ, אֲבָל לֵךְ הֵרָאֵה אֶל הַכֹּהֵן וְהַקְרֵב אֶת הַקָּרְבָּן אֲשֶׁר צִוָּה מֹשֶׁה לְעֵדוּת לָהֶם."

וַיֹּאמֶר אֵלָיו יֵשׁוּעַ רְאֵה אַל-תַּגֵּד לְאִישׁ רַק לֵךְ וְהֵרָאֵה לְעֵינֵי הַכֹּהֵן וְהַקְרֵב אֶת-הַקָּרְבָּן אֲשֶׁר צִוָּה מֹשֶׁה לְעֵדוּת לָהֶם:

I dí jemu Ježíš: Viziž, abys žádnému nepravil. Ale jdi, ukaž se knězi, a obětuj dar ten, kterýž přikázal Mojžíš, na svědectví jim.

Tu mu Ježíš pravil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal – jim na svědectví.“ ([Matouš 9:30 Matouš 12:16; Leviticus 13:49 Leviticus 14:2-Leviticus 14:32])

καὶ λέγει αυ᾿τω̑ ὁ ᾽Ιησου̑ς ο῞ρα μηδενὶ ει῎πης α᾿λλὰ υ῞παγε σεαυτὸν δει̑ξον τω̑ ἱερει̑ καὶ προσένεγκον τὸ δω̑ρον ο῍ προσέταξεν Μωϋση̑ς ει᾿ς μαρτύριον αυ᾿τοι̑ς

וֵאמַר לֵה יֵשֻׁוע חזִי למָא לאנָשׁ אָמַר אַנתּ אֵלָא זֵל חַוָא נַפשָׁך לכָהנֵא וקַרֵב קֻורבָּנָא אַיך דּפַקֵד מֻושֵׁא לסָהדֻּותהֻון סס׃


[(1) Matt 08, 05]

כַּאֲשֶׁר נִכְנַס לִכְפַר נַחוּם נִגַּשׁ אֵלָיו שַׂר־מֵאָה אֶחָד וְהִתְחַנֵּן לְפָנָיו:

וְכַאֲשֶׁר בָּא יֵשׁוּעַ אֶל-כְּפַר-נַחוּם וַיִּגַּשׁ אֵלָיו שַׂר-מֵאָה אֶחָד וַיִּתְחַנֶּן-לוֺ לֵאמֹר:

A když vcházel Ježíš do Kafarnaum, přistoupil k němu setník, prose ho,

Když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: ([Lukáš 7:1-Lukáš 7:10; Jan 4:43-Jan 4:54])

ει᾿σελθόντος δὲ αυ᾿του̑ ει᾿ς Καφαρναοὺμ προση̑λθεν αυ᾿τω̑ ἑκατόνταρχος παρακαλω̑ν αυ᾿τὸν

כַּד עַל דֵּין יֵשֻׁוע לַכפַרנַחֻום קרֵב לֵה קֵנטרֻונָא חַד ובָעֵא הוָא מֵנֵה׃


[(1) Matt 08, 06]

"אֲדוֹנִי, נַעֲרִי שׁוֹכֵב בַּבַּיִת וְהוּא מְשֻׁתָּק וְסוֹבֵל מְאֹד."

אֲדֹנִי הִנֵּה נַעֲרִי נָפַל לְמִשְׁכָּב בְּבֵיתִי נְכֵה-עֲצָמוֺת וּמְעֻנֶּה מְאֹד:

A řka: Pane, služebník můj leží doma šlakem poražený, velmi se trápě.

„Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí.“

καὶ λέγων κύριε ὁ παι̑ς μου βέβληται ε᾿ν τη̑ οι᾿κία παραλυτικός δεινω̑ς βασανιζόμενος

וָאמַר מָרי טַלִיי רמֵא בּבַיתָּא וַמשַׁרַי ובִישָׁאיִת מֵשׁתַּנַק׃


[(1) Matt 08, 07]

אָמַר לוֹ יֵשׁוּעַ: "אֲנִי אָבוֹא וַאֲרַפֵּא אוֹתוֹ."

וַיֹּאמֶר אֵלָיו יֵשׁוּעַ הִנְנִי בָא וּרְפָאתִיו:

I dí jemu Ježíš: Já přijdu a uzdravím ho.

Řekl mu: „Já přijdu a uzdravím ho.“

καὶ λέγει αυ᾿τω̑ ε᾿γώ ε᾿λθών θεραπεύσω αυ᾿τόν

אָמַר לֵה יֵשֻׁוע אֵנָא אִתֵא וַאסֵיוהי׃


[(1) Matt 08, 08]

הֵשִׁיב שַׂר־הַמֵּאָה וְאָמַר: "אֲדוֹנִי, אֵינֶנִּי רָאוּי לְכָךְ שֶׁתָּבוֹא בְּצֵל קוֹרָתִי. רַק דַּבֵּר דָּבָר וְיֵּרָפֵא נַעֲרִי.

וַיַּעַן שַׂר-הַמֵּאָה וַיֹּאמַר אֲדֹנִי נְקַלֹּתִי מִזֹּאת כִּי אַתָּה תָבֹא בְצֵל קֹרָתִי אַךְ רַק דַּבְּרָה דָּבָר וְהַנַּעַר יֶחִי:

A odpovídaje setník, řekl: Pane, nejsemť hoden, abys všel pod střechu mou, ale toliko rci slovo, a uzdraven bude služebník můj.

Setník však odpověděl: „Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven.

καὶ α᾿ποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ε῎φη κύριε ου᾿κ ει᾿μὶ ἱκανὸς ι῞να μου ὑπὸ τὴν στέγην ει᾿σέλθης α᾿λλὰ μόνον ει᾿πὲ λόγω καὶ ι᾿αθήσεται ὁ παι̑ς μου

ענָא קֵנטרֻונָא הַו וֵאמַר מָרי לָא שָׁוֵא אנָא דּתֵעֻול תּחֵית מַטללי אֵלָא בַּלחֻוד אֵמַר בּמֵלתָא ונֵתַאסֵא טַלִיי׃


[(1) Matt 08, 09]

גַּם אֲנִי אִישׁ כָּפוּף לְמָרוּת וּכְפוּפִים לִי אַנְשֵׁי צָבָא, וְכַאֲשֶׁר אֲנִי אוֹמֵר לָזֶה, 'לֵךְ!', הוּא הוֹלֵךְ; וּלְאַחֵר 'בּוֹא!', הוּא בָּא; וּלְעַבְדִּי, 'עֲשֵׂה זֹאת!', הוּא עוֹשֶׂה."

כִּי גַם-אֲנִי סָר לְמִשְׁמַעַת מֶמְשָׁלָה וַאֲנָשַׁי סָרִים לְמִשְׁמַעְתִּי וְכִי אֹמַר לְאֶחָד מֵהֶם לֵךְ וְיֵלֵךְ וּלְאַחֵר בֹּא וְיָבֹא וּלְעַבְדִּי עֲשֵׂה-זֹאת וְיַעֲשֶׂה:

Nebo i já jsem člověk pod mocí, maje pod sebou žoldnéře, a dím-li tomuto: Jdi, tedy jde, a jinému: Přiď, a přijde, a služebníku svému: Učiň toto, a učiní.

Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému ‚jdi‘, tak jde; jinému ‚pojď sem‘, tak přijde; a svému otroku ‚udělej to‘, tak to udělá.“

καὶ γὰρ ε᾿γώ α῎νθρωπός ει᾿μι ὑπὸ ε᾿ξουσίαν ε῎χων ὑπ῾ ε᾿μαυτὸν στρατιὼτας καὶ λέγω τούτω πορεύθητι καὶ πορεύεται καὶ α῎λλω ε῎ρχου καὶ ε῎ρχεται καὶ τω̑ δούλω μου ποίησον του̑το καὶ ποιει̑

אָף אֵנָא גֵּיר גַּברָא אנָא דַּתחֵית שֻׁולטָנָא וִאית תּחֵית אִידי אֵסטרַטִיֻוטֵא וָאמַר אנָא להָנָא דּזֵל וָאזֵל ולַאחרִנָא דּתָא וָאתֵא וַלעַבדּי דַּעבֵד הָדֵא ועָבֵד׃


[(1) Matt 08, 10]

שָׁמַע יֵשׁוּעַ וְהִתְפַּלֵא. אָמַר אֶל הַהוֹלְכִים אַחֲרָיו: "אָמֵן אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, אֵצֶל שׁוּם אִישׁ בְּיִשְׂרָאֵל לֹא מָצָאתִי אֱמוּנָה כָּזֹאת.

וַיִּשְׁמַע יֵשׁוּעַ וַיִּשְׁתָּאֶה וַיֹּאמֶר אֶל-הַהֹלְכִים אַחֲרָיו אָמֵן אֲנִי מַגִּיד לָכֶם אֱמוּנָה גְּדוֺלָה כָמוֺהָ גַּם-בְּיִשְׂרָאֵל לֹא מָצָאתִי:

To uslyšev Ježíš, podivil se, a jdoucím za sebou řekl: Amen pravím vám, ani v Izraeli tak veliké víry jsem nenalezl.

Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali: „Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho.

α᾿κούσας δὲ ὁ ᾽Ιησου̑ς ε᾿θαύμασεν καὶ ει῏πεν τοι̑ς α᾿κολουθου̑σιν α᾿μὴν λέγω ὑμι̑ν παρ῾ ου᾿δενὶ τοσαύτην πίστιν ε᾿ν τω̑ ᾽Ισραὴλ ευ῟ρον

כַּד שׁמַע דֵּין יֵשֻׁוע אֵתּדַּמַר וֵאמַר לדָאתֵין עַמֵה אַמִין אָמַר אנָא לכֻון דָּאף לָא בּאִיסרָאיֵל אֵשׁכּחֵת אַיך הָדֵא הַימָנֻותָא׃


[(1) Matt 08, 11]

וַאֲנִי אוֹמֵר לָכֶם, רַבִּים יָבוֹאוּ מִמִּזְרָח וּמִמַּעֲרָב וְיָסֵבּוּ עִם אַבְרָהָם וְיִצְחָק וְיַעֲקֹב בְּמַלְכוּת הַשָּׁמַיִם,

וְהִנְנִי אֹמֵר לָכֶם כִּי רַבִּים יָבֹאוּ מִמִּזְרָח וּמִמַּעֲרָב וְיֵשְׁבוּ בִּמְסִבָּה עִם-אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב בְּמַלְכוּת הַשָּׁמָיִם:

Pravím pak vám, žeť přijdou mnozí od východu i od západu, a stoliti budou s Abrahamem, s Izákem a s Jákobem v království nebeském,

Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském; ([Žalmy 107:3])

λέγω δὲ ὑμι̑ν ο῞τι πολλοὶ α᾿πὸ α᾿νατολω̑ν καὶ δυσμω̑ν η῞ξουσιν καὶ α᾿νακλιθήσονται μετὰ ᾽Αβραὰμ καὶ ᾽Ισαὰκ καὶ ᾽Ιακώβ ε᾿ν τη̑ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν

אָמַר אנָא לכֻון דֵּין דּסַגִּיֵאא נִאתֻון מֵן מַדנחָא ומֵן מַערבָא ונֵסתַּמכֻּון עַם אַברָהָם וִאיסחָק ויַעקֻוב בּמַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא׃


[(1) Matt 08, 12]

אֲבָל בְּנֵי הַמַּלְכוּת יְגֹרְשׁוּ אֶל הַחֹשֶׁךְ הַחִיצוֹן; שָׁם יִהְיוּ הַיְלָלָה וַחֲרוֹק הַשִּׁנַּיִם."

וּבְנֵי הַמַּלְכוּת יִדַּחוּ אֶל-הַחֹשֶׁךְ הַחוּצָה שָׁם יִהְיֶה בְכִי וַחֲרֹק שִׁנָּיִם:

Ale synové království vyvrženi budou do temností zevnitřních. Tamť bude pláč a škřipení zubů.

ale synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů.“ ([Lukáš 13:28-Lukáš 13:29; Matouš 13:42 Matouš 13:50 Matouš 22:13 Matouš 24:51 Matouš 25:30])

οἱ δὲ υἱοὶ τη̑ς βασιλείας ε᾿κβληθήσονται ει᾿ς τὸ σκότος τὸ ε᾿ξὼτερον ε᾿κει̑ ε῎σται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τω̑ν ο᾿δόντων

בּנֵיה דֵּין דּמַלכֻּותָא נֵפּקֻון לחֵשֻׁוכָא בַּרָיָא תַּמָן נֵהוֵא בֵּכיָא וחֻורָק שֵׁנֵא׃ ס


[(1) Matt 08, 13]

וּלְשַׂר־הַמֵּאָה אָמַר יֵשׁוּעַ: "לֵךְ וּכֶאֱמוּנָתְךָ כֵּן יִהְיֶה לְךָ." אוֹתָהּ שָׁעָה נִרְפָּא נַעֲרוֹ.

וְאֶל-שַׂר-הַמֵּאָה אָמַר יֵשׁוּעַ לֵךְ כַּאֲשֶׁר הֶאֱמַנְתָּ כֵּן יָקוּם לָךְ וַיְחִי הַנַּעַר מֵחָלְיוֺ בַּשָּׁעָה הַהִיא:

I řekl Ježíš setníkovi: Jdiž, a jakžs uvěřil, staň se tobě. I uzdraven jest služebník jeho v tu hodinu.

Potom řekl Ježíš setníkovi: „Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň.“ A v tu hodinu se sluha uzdravil. ([Matouš 9:22 Matouš 15:28 Matouš 17:18])

καὶ ει῏πεν ὁ ᾽Ιησου̑ς τω̑ ἑκατοντάρχη υ῞παγε ὡς ε᾿πίστευσας γενηθήτω σοι καὶ ι᾿άθη ὁ παι̑ς αυ᾿του̑ ε᾿ν τη̑ ω῞ρα ε᾿κείνη

וֵאמַר יֵשֻׁוע לקֵנטרֻונָא הַו זֵל אַיכַּנָא דּהַימֵנתּ נֵהוֵא לָך וֵאתַאסִי טַליֵה בָּה בּשָׁעתָא סס׃


[(1) Matt 08, 14]

כְּשֶׁנִּכְנַס יֵשׁוּעַ לְבֵיתוֹ שֶׁל כֵּיפָא רָאָה אֶת חֲמוֹתוֹ שׁוֹכֶבֶת וְהִיא סוֹבֶלֶת מֵחֹם.

וַיָּבֹא יֵשׁוּעַ בֵּית-פֶּטְרוֺס וַיַּרְא אֶת-חֹתַנְתּוֺ שֹׁכֶבֶת חוֺלַת קַדָּחַת:

A přišed Ježíš do domu Petrova, uzřel svegruši jeho, ana leží, a má zimnici.

Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce. ([Marek 1:29-Marek 1:34; Lukáš 4:38-Lukáš 4:41])

καὶ ε᾿λθών ὁ ᾽Ιησου̑ς ει᾿ς τὴν οι᾿κίαν Πέτρου ει῏δεν τὴν πενθερὰν αυ᾿του̑ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν

וֵאתָא יֵשֻׁוע לבַיתֵּה דּשֵׁמעֻון וַחזָא לַחמָתֵה דּרַמיָא וַאחִידָא לָה אֵשָׁתָא׃


[(1) Matt 08, 15]

הוּא נָגַע בְּיָדָהּ וְהַחֹם סָר מִמֶּנָּה. אָז קָמָה וְשֵׁרְתָה אוֹתָם.

וַיִּגַּע בְּיָדָהּ וַתִּרֶף הַקַּדַּחַת מִמֶּנָּה וַתָּקָם וַתְּשָׁרֵת לִפְנֵיהֶם:

I dotekl se ruky její, a přestala jí zimnice. I vstala a posluhovala jim.

Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho.

καὶ η῞ψατο τη̑ς χειρὸς αυ᾿τη̑ς καὶ α᾿φη̑κεν αυ᾿τὴν ὁ πυρετός καὶ η᾿γέρθη καὶ διηκόνει αυ᾿τω̑

וַקרֵב לִאידָה וַשׁבַקתָה אֵשָׁתָא וקָמַת וַמשַׁמשָׁא הוָת לֵה׃


[(1) Matt 08, 16]

לְעֵת עֶרֶב הֵבִיאוּ אֵלָיו רַבִּים שֶׁהָיוּ אֲחוּזֵי שֵׁדִים וְהוּא גֵּרֵשׁ אֶת הָרוּחוֹת בִּדְבַר פִּיו וְרִפֵּא אֶת כָּל הַחוֹלִים,

וַיְהִי בָּעֶרֶב וַיָּבִיאוּ אֵלָיו רַבִּים אֲשֶׁר דָּבְקוּ בָּם רוּחוֺת רָעוֺת וַיְגָרֶשׁ אֶת-הָרוּחוֺת בִּדְבַר-פִּיו וְאֵת כָּל-הַחוֺלִים הֶחֱיָה מֵחָלְיָם:

A když byl večer, přivedli k němu mnohé, kteříž ďábelství měli, a on vymítal duchy slovem, a všecky, kteříž se zle měli, uzdravil,

Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, ([Matouš 4:24 Matouš 14:35 Matouš 15:30])

ο᾿ψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αυ᾿τω̑ δαιμονιζομένους πολλούς καὶ ε᾿ξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγω καὶ πάντας τοὺς κακω̑ς ε῎χοντας ε᾿θεράπευσεν

כַּד הוָא דֵּין רַמשָׁא קַרֵבו קדָמַוהי דַּיוָנֵא סַגִּיֵאא וַאפֵּק דַּיוַיהֻון בּמֵלתָא וַלכֻלהֻון אַילֵין דּבִישָׁאיִת עבִידִין הוַו אַסִי אֵנֻון׃


[(1) Matt 08, 17]

לְקַיֵּם אֶת אֲשֶׁר נֶאֱמַר בְּפִי יְשַׁעְיָהוּ הַנָּבִיא: "חֳלָיֵנוּ הוּא נָשָׂא וּמַכְאֹבֵינוּ סְבָלָם."

לְמַלֹּאת אֵת אֲשֶׁר נֶאֱמַר בְּיַד-יְשַׁעְיָהוּ הַנָּבִיא לֵאמֹר חֳלָיֵנוּ הוּא נָשָׂא וּמַכְאֹבֵינוּ סְבָלָם:

Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše proroka, řkoucího: Onť vzal na se mdloby naše, a neduhy nesl.

aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: ‚On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.‘ ([Izajáš 53:4])

ο῞πως πληρωθη̑ τὸ ρ᾿ηθὲν διὰ ᾽Ησαι̑ου του̑ προφήτου λέγοντος αυ᾿τὸς τὰς α᾿σθενείας ἡμω̑ν ε῎λαβεν καὶ τὰς νόσους ε᾿βάστασεν

אַיך דּנֵתמַלֵא מֵדֵּם דֵּאתֵאמַר בּיַד אֵשַׁעיָא נבִיָא דֵּאמַר דּהֻו נֵסַב כִּאבַין וכֻורהָנַין נֵטעַן סס׃


[(1) Matt 08, 18]

כְּשֶׁרָאָה יֵשׁוּעַ הֲמוֹן עַם רַב מִסְּבִיבוֹ צִוָּה לַעֲבֹר אֶל עֵבֶר הַיָּם.

וַיְהִי כִּרְאוֺת יֵשׁוּעַ הֲמוֺן עַם רָב סָבִיב-לוֺ וַיְצַו לַעֲבֹר מִשָּׁם אֶל-עֵבֶר הַיָּם:

Vida pak Ježíš zástupy mnohé okolo sebe, kázal přeplaviti se na druhou stranu.

Když Ježíš viděl kolem sebe zástup(r), rozkázal odjet na druhý břeh. (r) var: veliké zástupy ([Lukáš 9:57-Lukáš 9:62])

ι᾿δών δὲ ὁ ᾽Ιησου̑ς ο῎χλον περὶ αυ᾿τὸν ε᾿κέλευσεν α᾿πελθει̑ν ει᾿ς τὸ πέραν

כַּד חזָא דֵּין יֵשֻׁוע כֵּנשֵׁא סַגִּיֵאא דַּחדִירִין לֵה פּקַד דּנִאזֻלון לעֵברָא׃ ס


[(1) Matt 08, 19]

נִגַּשׁ אֵלָיו אַחַד הַסּוֹפְרִים וְאָמַר לוֹ: "רַבִּי, אֵלֵךְ אַחֲרֶיךָ אֶל כָּל מָקוֹם שֶׁתֵּלֵךְ."

וַיִּגַּשׁ אֵלָיו אַחַד הַסּוֺפְרִים וַיֹּאמֶר לוֺ רַבִּי אֵלֵךְ אַחֲרֶיךׇ אֶל-כָּל-אֲשֶׁר תֵּלֵךְ:

A přistoupiv jeden zákonník, řekl jemu: Mistře, půjdu za tebou, kamžkoli půjdeš.

Jeden zákoník přišel a řekl mu: „Mistře(s), budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“ (s) ř: Učiteli

καὶ προσελθών ει῟ς γραμματεὺς ει῏πεν αυ᾿τω̑ διδάσκαλε α᾿κολουθήσω σοι ο῞που ε᾿ὰν α᾿πέρχη

וַקרֵב סָפרָא חַד וֵאמַר לֵה רַבִּי אִתֵא בָּתרָך לַאתַר דָּאזֵל אַנתּ׃


[(1) Matt 08, 20]

עָנָה לוֹ יֵשׁוּעַ: "לַשּׁוּעָלִים יֵשׁ מְאוּרוֹת וּלְעוֹף הַשָּׁמַיִם קִנִּים, אַךְ בֶּן־הָאָדָם אֵין לוֹ מָקוֹם לְהַנִּיחַ אֶת רֹאשׁוֹ."

וַיֹּאמֶר אֵלָיו יֵשׁוּעַ הַשּׁוּעָלִים חוֺרִים לָהֶם וְצִפּוֺר הַשָּׁמַיִם קֵן לָהּ וּבֶן-הָאָדָם אֵין לוֺ מָקוֺם לְהָנִיחַ אֶת-רֹאשׁוֺ:

I dí jemu Ježíš: Lišky doupata mají, a ptactvo nebeské hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil.

Ale Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“

καὶ λέγει αυ᾿τω̑ ὁ ᾽Ιησου̑ς αἱ α᾿λὼπεκες φωλεοὺς ε῎χουσιν καὶ τὰ πετεινὰ του̑ ου᾿ρανου̑ κατασκηνὼσεις ὁ δὲ υἱὸς του̑ α᾿νθρὼπου ου᾿κ ε῎χει που̑ τὴν κεφαλὴν κλίνη

אָמַר לֵה יֵשֻׁוע לתַעלֵא נֵקעֵא אִית להֻון וַלפָרַחתָא דַּשׁמַיָא מַטללָא בּרֵה דֵּין דּאנָשָׁא לַיתּ לֵה אַיכָּא דּנֵסמֻוך רִשֵׁה׃


[(1) Matt 08, 21]

אִישׁ אַחֵר מִן הַתַּלְמִידִים אָמַר אֵלָיו: "אֲדוֹנִי, הַרְשֵׁה לִי תְּחִלָּה לָלֶכֶת לִקְבֹּר אֶת אָבִי."

וְאִישׁ אַחֵר מִקֶּרֶב תַּלְמִידָיו אָמַר אֵלָיו אֲדֹנִי תְּנָה-לִּי לָלֶכֶת וְלִקְבֹּר אֶת-אָבִי רִאשֹׁנָה:

Jiný pak z učedlníků jeho řekl jemu: Pane, dopusť mi prvé odjíti a pochovati otce mého.

Jiný z učedníků mu řekl: „Pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce.“ ([1 Královská 19:20])

ε῞τερος δὲ τω̑ν μαθητω̑ν αυ᾿του̑ ει῏πεν αυ᾿τω̑ κύριε ε᾿πίτρεψόν μοι πρω̑τον α᾿πελθει̑ν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου

אחרִנָא דֵּין מֵן תַּלמִידַוהי אֵמַר לֵה מָרי אַפֵּס לִי לֻוקדַם אִזַל אֵקבֻּור אָבי׃


[(1) Matt 08, 22]

אָמַר לוֹ יֵשׁוּעַ: "לֵךְ אַחֲרַי וְהַנַּח לַמֵּתִים לִקְבֹּר אֶת מֵתֵיהֶם."

וַיֹּאמֶר אֵלָיו יֵשׁוּעַ לֵךְ אַחֲרָי וְהַנַּח לַמֵּתִים לִקְבֹּר אֶת-מֵתֵיהֶם:

Ale Ježíš řekl jemu: Poď za mnou, a nech ať mrtví pochovávají mrtvé své.

Ale Ježíš mu odpověděl: „Následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé.“

ὁ δὲ ᾽Ιησου̑ς λέγει αυ᾿τω̑ α᾿κολούθει μοι καὶ α῎φες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτω̑ν νεκρούς

יֵשֻׁוע דֵּין אֵמַר לֵה תָּא בָּתַרי וַשׁבֻוק למִיתֵא קָברִין מִיתַיהֻון׃ ס


[(1) Matt 08, 23]

הוּא נִכְנַס לַסִּירָה וְתַלְמִידָיו נִכְנְסוּ אַחֲרָיו.

וַיֵּרֶד בָּאֳנִיָּה וְתַלְמִידָיו יָרְדוּ עִמּוֺ:

A když vstoupil na lodí, vstoupili za ním i učedlníci jeho.

Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. ([Marek 4:35-Marek 4:41; Lukáš 8:22-Lukáš 8:25])

καὶ ε᾿μβάντι αυ᾿τω̑ ει᾿ς τὸ πλοι̑ον η᾿κολούθησαν αυ᾿τω̑ οἱ μαθηταὶ αυ᾿του̑

וכַד סלֵק יֵשֻׁוע לַספִינתָּא סלֵקו עַמֵה תַּלמִידַוהי׃


[(1) Matt 08, 24]

וְהִנֵּה סְעָרָה גְּדוֹלָה הִתְחוֹלְלָה בַּיָּם עַד אֲשֶׁר כִּסּוּ הַגַּלִּים אֶת הַסִּירָה, אַךְ הוּא הָיָה יָשֵׁן.

וְהִנֵּה סַעַר גָּדוֺל נֵעוֺר בַּיָּם עַד-כַּסּוֺת הַגַּלִּים אֶת-הָאֳנִיָּה וְהוּא נִרְדָּם:

A aj, bouře veliká stala se na moři, tak že vlny přikrývaly lodí. On pak spal.

Vtom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal.

καὶ ι᾿δοὺ σεισμὸς μέγας ε᾿γένετο ε᾿ν τη̑ θαλάσση ω῞στε τὸ πλοι̑ον καλύπτεσθαι ὑπὸ τω̑ν κυμάτων αυ᾿τὸς δὲ ε᾿κάθευδεν

והָא זַועָא רַבָּא הוָא בּיַמָא אַיכַּנָא דֵּאלפָא תֵּתכַּסֵא מֵן גַּללֵא הֻו דֵּין יֵשֻׁוע דַּמִיך הוָא׃


[(1) Matt 08, 25]

נִגְּשׁוּ אֵלָיו וְהֵעִירוּ אוֹתוֹ בְּאָמְרָם: "אֲדוֹנֵנוּ, הַצֵּל אוֹתָנוּ, אֲנַחְנוּ טוֹבְעִים!"

וַיִּגְּשׁוּ אֵלָיו וַיְעִירֻהוּ וַיִּקְרָאוּ הוֺשִׁיעָה אֲדֹנֵינוּ כִּי אָבָדְנוּ:

A přistoupivše učedlníci jeho, zbudili jej, řkouce: Pane, zachovej nás, hynemeť.

I přistoupili a probudili ho se slovy: „Pane, zachraň(t) nás, nebo zahyneme!“ (t) spas

καὶ προσελθόντες η῎γειραν αυ᾿τὸν λέγοντες κύριε σω̑σον α᾿πολλύμεθα

וַקרֵבו תַּלמִידַוהי אַעִירֻוהי וָאמרִין לֵה מָרַן פַּצָן אָבדִּין חנַן׃


[(1) Matt 08, 26]

אָמַר לָהֶם: "לָמָה אַתֶּם פּוֹחֲדִים, קְטַנֵּי אֱמוּנָה?!" הוּא קָם וְגָעַר בָּרוּחוֹת וּבַיָּם וְנִשְׂתָּרְרָה דְּמָמָה עֲמֻקָּה.

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם לָמָּה אַתֶּם חֲרֵדִים קְטַנֵּי אֱמֻנָה וַיָּקָם וַיִּגְעַר בָּרוּחוֺת וּבַיָּם וַתְּהִי דְּמָמָה גְדוֺלָה:

I dí jim: Proč se bojíte, ó malé víry? Tehdy vstav, přimluvil větrům a moři, i stalo se utišení veliké.

Řekl jim: „Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní?“ Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. ([Žalmy 65:8 Žalmy 89:10 Žalmy 107:29; Matouš 6:30 Matouš 14:31 Matouš 16:8])

καὶ λέγει αυ᾿τοι̑ς τί δειλοί ε᾿στε ο᾿λιγόπιστοι τότε ε᾿γερθεὶς ε᾿πετίμησεν τοι̑ς α᾿νέμοις καὶ τη̑ θαλάσση καὶ ε᾿γένετο γαλήνη μεγάλη

אָמַר להֻון יֵשֻׁוע למָנָא דַּחֻולתָנִין אנתֻּון זעֻורַי הַימָנֻותָא הָידֵּין קָם וַכאָא בּרֻוחָא וַביַמָא וַהוָא שֵׁליָא רַבָּא׃


[(1) Matt 08, 27]

תָּמְהוּ הָאֲנָשִׁים וְאָמְרוּ: "מִי הוּא זֶה שֶׁגַּם הָרוּחוֹת וְהַיָּם נִשְׁמָעִים לוֹ?"

וַיִּתְמְהוּ הָאֲנָשִׁים לֵאמֹר מִי הוּא זֶה אֲשֶׁר גַּם-הָרוּחוֺת וְהַיָּם מַקְשִׁיבִים לְקֹלוֺ:

Lidé pak divili se, řkouce: Kteraký jest tento, že ho i větrové i moře poslouchají?

Lidé užasli a říkali: „Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?“

οἱ δὲ α῎νθρωποι ε᾿θαύμασαν λέγοντες ποταπός ε᾿στιν ου῟τος ο῞τι καὶ οἱ α῎νεμοι καὶ ἡ θάλασσα αυ᾿τω̑ ὑπακούουσιν

אנָשָׁא דֵּין אֵתּדַּמַרו וָאמרִין מַנֻו הָנָא דּרֻוחֵא ויַמָא מֵשׁתַּמעִין לֵה סס׃


[(1) Matt 08, 28]

כַּאֲשֶׁר בָּא אֶל עֵבֶר הַיָּם, אֶל אֶרֶץ הַגַּדְרִיִּים, פְּגָשׁוּהוּ שְׁנֵי אֲנָשִׁים אֲחוּזֵי שֵׁדִים בְּצֵאתָם מִמְּעָרוֹת הַקְּבָרִים. הֵם הָיוּ תּוֹקְפָנִיִּים כָּל כָּךְ, שֶׁאִישׁ לֹא הָיָה יָכוֹל לַעֲבֹר בְּאוֹתָהּ דֶּרֶךְ.

וַיְהִי כְּבֹאוֺ אֶל-עֵבֶר הַיָּם אֶל-אֶרֶץ הַגַּדְרִיִּם וַיִּפְגְּשֻׁהוּ שְׁנֵי אֲנָשִׁים אֲשֶׁר דָּבְקוּ בָּם רוּחוֺת רָעוֺת יֹצְאִים מִבָּתֵּי הַקְּבָרוֺת וּפְנֵיהֶם זֹעֲפִים עַד-מְאֹד עַד-אֲשֶׁר לֹא יָכֹל אִישׁ לַעֲבֹר בַּדֶּרֶךְ הַהוּא מִפָּחַד:

A když se přeplavil na druhou stranu do krajiny Gergezenských, potkali se s ním dva ďábelníci z hrobů vyšlí, ukrutní náramně, tak že žádný nemohl tou cestou choditi.

Když přijel na protější břeh moře do gadarenské(u) krajiny, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobů(v); byli velmi nebezpeční, takže se nikdo neodvážil tudy chodit. (u) var: gergesenské (v) pohřebních jeskyň ([Marek 5:1-Marek 5:20; Lukáš 8:26-Lukáš 8:39])

καὶ ε᾿λθόντος αυ᾿του̑ ει᾿ς τὸ πέραν ει᾿ς τὴν χὼραν τω̑ν Γαδαρηνω̑ν ὑπήντησαν αυ᾿τω̑ δύο δαιμονιζόμενοι ε᾿κ τω̑ν μνημείων ε᾿ξερχόμενοι χαλεποὶ λίαν ω῞στε μὴ ι᾿σχύειν τινὰ παρελθει̑ν διὰ τη̑ς ὁδου̑ ε᾿κείνης

וכַד אֵתָא יֵשֻׁוע לעֵברָא לַאתרָא דּגָדרָיֵא אַרעֻוהי תּרֵין דַּיוָנֵא דּנָפקִין מֵן בֵּית־קבֻורֵא בִּישֵׁא דּטָב אַיך דּלָא אנָשׁ נֵשׁכַּח נֵעבַּר בּהָי אֻורחָא׃


[(1) Matt 08, 29]

אָז הֵחֵלּוּ צוֹעֲקִים: "מַה לָּנוּ וּלְךָ בֶּן־הָאֱלֹהִים - בָּאתָ הֵנָּה לְעַנּוֹת אוֹתָנוּ בְּטֶרֶם עֵת?"

וְהִנֵּה הֵם צֹעֲקִים לֵאמֹר מַה-לָּנוּ וָלָךְ יֵשׁוּעַ בֶּן-הָאֱלֹהִים הַאִם בָּאתָ לְעַנּוֺתֵנוּ טֶרֶם בָּאָה הָעֵת:

A aj, volali, řkouce: Co je nám po tobě, Ježíši, Synu Boží? Přišel jsi sem před časem trápiti nás.

A dali se do křiku: „Co je ti po nás(x), Synu Boží? Přišel jsi nás trápit(y), dříve než nastal čas?“ (x) var: + Ježíši (y) var: zahubit 9. kapitola ([Marek 1:24; 1 Královská 17:18])

καὶ ι᾿δοὺ ε῎κραξαν λέγοντες τί ἡμι̑ν καὶ σοί υἱὲ του̑ θεου̑ η῟λθες ω῟δε πρὸ καιρου̑ βασανίσαι ἡμα̑ς

וַקעַו וָאמרִין מָא לַן ולָך יֵשֻׁוע בּרֵה דַּאלָהָא אֵתַיתּ לכָא קדָם זַבנָא דַּתשַׁנקַן׃


[(1) Matt 08, 30]

בְּמֶרְחָק מְסֻיָּם מֵהֶם רָעָה עֵדֶר חֲזִירִים גָּדוֹלֹ.

וְעֵדֶר חֲזִירִים רַבִּים הָיָה רֹעֶה שָׁם מֵרָחוֺק לָהֶם:

A bylo opodál od nich stádo veliké vepřů, pasoucích se.

Opodál se páslo veliké stádo vepřů.

η῟ν δὲ μακρὰν α᾿π῾ αυ᾿τω̑ν α᾿γέλη χοίρων πολλω̑ν βοσκομένη

אִית הוָא דֵּין להַל מֵנהֻון בַּקרָא דַּחזִירֵא סַגִּיֵאא דּרָעיָא׃


[(1) Matt 08, 31]

הִפְצִירוּ בּוֹ הַשֵּׁדִים וְאָמְרוּ: "אִם תְּגָרֵשׁ אוֹתָנוּ, שְׁלַח אוֹתָנוּ לְתוֹךְ עֵדֶר הַחֲזִירִים."

וַיִּתְחַנְּנוּ-לוֺ הָרוּחוֺת לֵאמֹר אִם לְגָרְשֵׁנוּ אַתָּה אֹמֵר תִּנָּה-לָנוּ לָבוֺא בְּעֵדֶר הַחֲזִירִים:

Ďáblové pak prosili ho, řkouce: Jestliže nás vymítáš, dopustiž nám vjíti do toho stáda vepřů.

A zlí duchové ho prosili: „Když už nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů!“

οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αυ᾿τὸν λέγοντες ει᾿ ε᾿κβάλλεις ἡμα̑ς α᾿πόστειλον ἡμα̑ς ει᾿ς τὴν α᾿γέλην τω̑ν χοίρων

הָנֻון דֵּין שִׁאדֵא בָּעֵין הוַו מֵנֵה וָאמרִין אֵן מַפֵּק אַנתּ לַן אַפֵּס לַן דּנִאזַל לבַקרָא דַּחזִירֵא׃


[(1) Matt 08, 32]

אָמַר לָהֶם: "לְכוּ!" הֵם יָצְאוּ וְנִכְנְסוּ לְתוֹךְ הַחֲזִירִים, וְהִנֵּה כָּל הָעֵדֶר הִסְתָּעֵר בַּמּוֹרָד אֶל הַיָּם וּמֵת בַּמַּיִם.

וַיֹּאמֶר לָהֶם לְכוּ וַיֵּצְאוּ וַיָּבֹאוּ בְּעֵדֶר הַחֲזִירִים וְהִנֵּה כָּל-הָעֵדֶר שָׁטְפוּ בַמּוֺרָד אֶל-תּוֺךְ הַיָּם וַיֹּאבְדוּ בַּמָּיִם:

I řekl jim: Jděte. A oni vyšedše, vešli do stáda těch vepřů. A aj, hnalo se prudce všecko stádo těch vepřů s vrchu dolů do moře, i ztonuli v vodách.

On jim řekl: „Jděte!“ Tu vyšli a vešli do vepřů; a hle, celé stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a zahynulo ve vodách.

καὶ ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς ὑπάγετε οἱ δὲ ε᾿ξελθόντες α᾿πη̑λθον ει᾿ς τοὺς χοίρους καὶ ι᾿δοὺ ω῞ρμησεν πα̑σα ἡ α᾿γέλη κατὰ του̑ κρημνου̑ ει᾿ς τὴν θάλασσαν καὶ α᾿πέθανον ε᾿ν τοι̑ς υ῞δασιν

אָמַר להֻון יֵשֻׁוע זֵלו ומֵחדָא נפַקו ועַלו בַּחזִירֵא וכֻלָה בַּקרָא הָי תֵּרצַת לעֵל לַשׁקִיפָא וַנפַלו בּיַמָא ומִיתו בּמַיָא סּ סּ׃


[(1) Matt 08, 33]

בָּרְחוּ הָרוֹעִים וּבָאוּ הָעִירָה. שָׁם סִפְּרוּ אֶת הַכֹּל וְאֶת מַה שֶּׁקָּרָה לַאֲחוּזֵי הַשֵּׁדִים,

וְהָרֹעִים נָסוּ וַיָּבֹאוּ הָעִירָה וַיַּגִּידוּ אֶת-כָּל אֲשֶׁר נִהְיָתָה וְאֵת אֲשֶׁר קָרָה לַאֲשֶׁר דָּבְקוּ בָּם הָרוּחוֺת הָרָעוֺת:

Pastýři pak utekli. A přišedše do města, vypravovali to všecko, i o těch ďábelnících.

Pasáci utekli, přišli do města a vyprávěli všechno, i o těch posedlých.

οἱ δὲ βόσκοντες ε῎φυγον καὶ α᾿πελθόντες ει᾿ς τὴν πόλιν α᾿πήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τω̑ν δαιμονιζομένων

הָנֻון דֵּין דּרָעֵין הוַו ערַקו וֵאזַלו לַמדִינתָּא וחַוִיו כֻּלמֵדֵּם דַּהוָא וַדהָנֻון דַּיוָנֵא׃


[(1) Matt 08, 34]

וְכָל הָעִיר יָצְאָה לִקְרַאת יֵשׁוּעַ. כְּשֶׁרָאוּ אוֹתוֹ הַתּוֹשָׁבִים בִּקְשׁוּ מִמֶּנּוּ שֶׁיֵּלֵךְ מֶאֱזוֹרָם.

וְהִנֵּה כָּל-הָעִיר יָצְאָה לִקְרַאת יֵשׁוּעַ וַיִּרְאֻהוּ וַיִּפְצְרוּ-בוֺ לַעֲבֹר מִגְּבוּלָם:

A aj, všecko město vyšlo v cestu Ježíšovi, a uzřevše ho, prosili, aby šel z končin jejich.

A celé město vyšlo naproti Ježíšovi, a když ho spatřili, prosili ho, aby se vzdálil z jejich končin.

καὶ ι᾿δοὺ πα̑σα ἡ πόλις ε᾿ξη̑λθεν ει᾿ς ὑπάντησιν τω̑ ᾽Ιησου̑ καὶ ι᾿δόντες αυ᾿τὸν παρεκάλεσαν ο῞πως μεταβη̑ α᾿πὸ τω̑ν ὁρίων αυ᾿τω̑ν

ונֵפקַת כֻּלָה מדִינתָּא לֻאורעֵה דּיֵשֻׁוע וכַד חזַאוֻהי בּעַו מֵנֵה דַּנשַׁנֵא מֵן תּחֻומַיהֻון׃


[(1) Matt 09, 01]

הוּא יָרַד לַסִּירָה, עָבַר אֶת הַיָּם וּבָא אֶל עִירוֹ.

וַיֵּרֶד בָּאֳנִיָּה וַיַּעֲבֹר וַיָּבֹא אֶל-עִירוֺ:

A vstoupiv na lodí, přeplavil se, a přišel do města svého.

Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města. ([Marek 2:1-Marek 2:12; Lukáš 5:17-Lukáš 5:26])

καὶ ε᾿μβὰς ει᾿ς πλοι̑ον διεπέρασεν καὶ η῟λθεν ει᾿ς τὴν ι᾿δίαν πόλιν

וַסלֵק לֵאלפָא וַעבַר אֵתָא לַמדִינתֵּה׃ ס


[(1) Matt 09, 02]

וְהִנֵּה הֵבִיאוּ אֵלָיו אִישׁ מְשֻּׁתָּק שׁוֹכֵב עַל אֲלוּנְקָה. כְּשֶׁרָאָה יֵשׁוּעַ אֶת אֱמוּנָתָם אָמַר אֶל הַמְשֻׁתָּק: "הִתְחַזֵּק, בְּנִי, נִסְלְחוּ לְךָ חֲטָאֶיךָ."

וְהִנֵּה הֵבִיאוּ אֵלָיו אִישׁ נְכֵה עֲצָמוֺת שֹׁכֵב עַל-הַמִּטָּה וּבִרְאוֺת יֵשׁוּעַ אֶת-אֱמוּנָתָם אָמַר אֶל-נְכֵה הָעֲצָמוֺת חֲזַק בְּנִי נִסְלְחוּ-לְךׇ חַטֹּאתֶיךׇ:

A aj, přinesli mu šlakem poraženého, ležícího na loži. A viděv Ježíš víru jejich, dí šlakem poraženému: Doufej, synu, odpuštěniť jsou tobě hříchové tvoji.

A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.“ ([Lukáš 7:48])

καὶ ι᾿δοὺ προσέφερον αυ᾿τω̑ παραλυτικὸν ε᾿πὶ κλίνης βεβλημένον καὶ ι᾿δών ὁ ᾽Ιησου̑ς τὴν πίστιν αυ᾿τω̑ν ει῏πεν τω̑ παραλυτικω̑ θάρσει τέκνον α᾿φίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι

וקַרֵבו לֵה משַׁריָא כַּד רמֵא בּעַרסָא וַחזָא יֵשֻׁוע הַימָנֻותהֻון וֵאמַר להַו משַׁריָא אֵתלַבּב בֵּרי שׁבִיקִין לָך חטָהַיךְּ׃


[(1) Matt 09, 03]

אֲחָדִים מִן הַסּוֹפְרִים אָמְרוּ בְּלִבָּם: "זֶה מְגַדֵּף שֵׁם שָׁמַיִם!"

וְשָׁם אֲנָשִׁים סוֺפְרִים אָמְרוּ בְלִבָּם הָאִישׁ הַזֶּה מְגַדֵּף הוּא:

A aj, někteří z zákonníků řekli sami v sobě: Tento se rouhá.

Ale někteří ze zákoníků si řekli: „Ten člověk se rouhá!“

καὶ ι᾿δού τινες τω̑ν γραμματέων ει῏παν ε᾿ν ἑαυτοι̑ς ου῟τος βλασφημει̑

אנָשָׁא דֵּין מֵן סָפרֵא אֵמַרו בּנַפשׁהֻון הָנָא מגַדֵּף׃


[(1) Matt 09, 04]

יֵשׁוּעַ הִבְחִין בְּמַחְשְׁבוֹתֵיהֶם וְאָמַר: "לָמָּה אַתֶּם חוֹשְׁבִים רָעוֹת בִּלְבַבְכֶם?

וַיֵּדַע יֵשׁוּעַ אֶת-מַחְשְׁבֹתָם וַיֹּאמַר מַדּוּעַ תֶּהְגּוּ רָעוֺת בִּלְבַבְכֶם:

A viděv Ježíš myšlení jejich, řekl: Proč vy myslíte zlé věci v srdcích svých?

Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl: „Proč o tom smýšlíte tak zle? ([Matouš 12:25; Jan 2:25])

καὶ ι᾿δών ὁ ᾽Ιησου̑ς τὰς ε᾿νθυμήσεις αυ᾿τω̑ν ει῏πεν ἱνατί ε᾿νθυμει̑σθε πονηρὰ ε᾿ν ται̑ς καρδίαις ὑμω̑ν

יֵשֻׁוע דֵּין יִדַע מַחשׁבָתהֻון וֵאמַר להֻון מָנָא מֵתחַשׁבִין אנתֻּון בִּישׁתָּא בּלֵבּכֻון׃


[(1) Matt 09, 05]

מַה יּוֹתֵר קַל: לוֹמַר 'נִסְלְחוּ לְךָ חֲטָאֶיךָ', אוֹ לוֹמַר 'קוּם וְהִתְהַלֵּךְ'?

כִּי מָה נָקֵל אִם לֵאמֹר נִסְלְחוּ-לְךׇ חַטֹּאתֶיךׇ אוֺ לֵאמֹר קוּם וְהִתְהַלָּךְ:

Nebo co jest snáze říci: Odpuštěniť jsou tobě hříchové, čili říci: Vstaň a choď?

Je snadnější říci ‚odpouštějí se ti hříchy‘, nebo říci ‚vstaň a choď‘?

τί γάρ ε᾿στιν ευ᾿κοπὼτερον ει᾿πει̑ν α᾿φίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι η῍ ει᾿πει̑ν ε῎γειρε καὶ περιπάτει

מָנָא גֵּיר פּשִׁיק למִאמַר דַּשׁבִיקִין לָך חטָהַיךְּ אַו למִאמַר קֻום הַלֵך׃


[(1) Matt 09, 06]

אַךְ לְמַעַן תֵּדְעוּ כִּי לְבֶן־הָאָדָם הַסַּמְכוּת עֲלֵי אֲדָמוֹת לִסְלֹחַ עַל חֲטָאִים", ־וְאָז פָּנָה וְאָמַר לַמְשֻׁתָּק - "קוּם, קַח אֶת הָאֲלוּנְקָה וְלֵךְ לְבֵיתְךָ!"

אַךְ לְמַעַן תֵּדְעוּן כִּי יֵשׁ רִשְׁיוֺן לְבֶן-הָאָדָם בָּאָרֶץ לִסְלֹחַ חַטָּאִים אָז אָמַר אֶל-נְכֵה הָעֲצָמוֺת קוּם שָׂא אֶת-מִטָּתְךׇ וְלֶךְ-לְךׇ אֶל-בֵּיתֶךׇ:

Ale abyste věděli, žeť má moc Syn člověka na zemi odpouštěti hříchy, tehdy dí šlakem poraženému: Vstana, vezmi na sebe lože své, a jdi do domu svého.

Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy“ – tu řekne ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“

ι῞να δὲ ει᾿δη̑τε ο῞τι ε᾿ξουσίαν ε῎χει ὁ υἱὸς του̑ α᾿νθρὼπου ε᾿πὶ τη̑ς γη̑ς α᾿φιέναι ἁμαρτίας τότε λέγει τω̑ παραλυτικω̑ ε᾿γερθεὶς α῏ρόν σου τὴν κλίνην καὶ υ῞παγε ει᾿ς τὸν οι῏κόν σου

דּתֵדּעֻון דֵּין דּשֻׁולטָנָא אִית לַברֵה דּאנָשָׁא בַּארעָא למֵשׁבַּק חטָהֵא אֵמַר להַו משַׁריָא קֻום שׁקֻול עַרסָך וזֵל לבַיתָּך׃


[(1) Matt 09, 07]

הוּא קָם וְהָלַךְ לְבֵיתוֹ.

וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ אֶל-בֵּיתוֺ:

Tedy vstav, odšel do domu svého.

On vstal a odešel domů.

καὶ ε᾿γερθεὶς α᾿πη̑λθεν ει᾿ς τὸν οι῏κον αυ᾿του̑

וקָם אֵזַל לבַיתֵּה׃ ס


[(1) Matt 09, 08]

כְּשֶׁרָאוּ זֹאת הֲמוֹן הָעָם נִתְמַלְּאוּ יִרְאָה וְשִׁבְּחוּ אֶת הָאֱלֹהִים שֶׁנָּתַן סַמְכוּת כָּזֹאת לִבְנֵי אָדָם.

וַיִּרְאוּ הֲמוֺן הָעָם וַיִשְׁתּוֺמֲמוּ וַיִּתְּנוּ כָבוֺד לֵאלֹהִים אֲשֶׁר נָתַן שִׁלְטוֺן כָּזֶה לִבְנֵי-אָדָם:

A vidouce to zástupové, divili se a velebili Boha, kterýž dal takovou moc lidem.

Když to uviděly zástupy, zmocnila se jich bázeň a chválili Boha, že dal takovou moc lidem.

ι᾿δόντες δὲ οἱ ο῎χλοι ε᾿φοβήθησαν καὶ ε᾿δόξασαν τὸν θεὸν τὸν δόντα ε᾿ξουσίαν τοιαύτην τοι̑ς α᾿νθρὼποις

כַּד חזַו דֵּין כֵּנשֵׁא הָנֻון דּחֵלו ושַׁבַּחו לַאלָהָא דּיַהב שֻׁולטָנָא דַּאיך הָנָא לַבנַינָשָׁא סס׃


[(1) Matt 09, 09]

כַּאֲשֶׁר עָבַר מִשָּׁם רָאָה יֵשׁוּעַ אִישׁ יוֹשֵׁב בְּבֵית הַמֶּכֶס וּשְׁמוֹ מַתַּי. אָמַר אֵלָיו: "לֵךְ אַחֲרַי." הוּא קָם וְהָלַךְ אַחֲרָיו.

וַיַּעֲבֹר יֵשׁוּעַ מִשָּׁם וַיַּרְא אִישׁ אֶחָד יֹשֵׁב בְּבֵית-הַמֶּכֶס וּשְׁמוֺ מַתִּתְיָהוּ וַיֹּאמֶר אֵלָיו לֵךְ אַחֲרָי וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ אַחֲרָיו:

A jda odtud Ježíš, uzřel člověka sedícího na cle, jménem Matouše. I dí mu: Poď za mnou. I vstav, šel za ním.

Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. ([Marek 2:13-Marek 2:17; Lukáš 5:27-Lukáš 5:32 Matouš 4:19 Matouš 8:19 Matouš 8:22])

καὶ παράγων ὁ ᾽Ιησου̑ς ε᾿κει̑θεν ει῏δεν α῎νθρωπον καθήμενον ε᾿πὶ τὸ τελὼνιον Μαθθαι̑ον λεγόμενον καὶ λέγει αυ᾿τω̑ α᾿κολούθει μοι καὶ α᾿ναστὰς η᾿κολούθησεν αυ᾿τω̑

וכַד עבַר יֵשֻׁוע מֵן תַּמָן חזָא גַּברָא דּיָתֵב בֵּית־מָכסֵא דַּשׁמֵה מַתַּי וֵאמַר לֵה תָּא בָּתַרי וקָם אֵזַל בָּתרֵה׃ ס


[(1) Matt 09, 10]

כְּשֶׁהֵסֵב בַּבַּיִת בָּאוּ מוֹכְסִים וְחוֹטְאִים רַבִּים וְהֵסֵבּוּ עִם יֵשׁוּעַ וְתַלְמִידָיו.

וַיְהִי בְּשִׁבְתּוֺ עַל-הַלֶּחֶם בְּבֵיתוֺ וְהִנֵּה מוֺכְסִים וְחַטָּאִים רַבִּים בָּאוּ וַיֵּשְׁבוּ לֶאֱכֹל עִם-יֵשׁוּעַ וְתַלְמִידָיו:

Stalo se pak, když seděl Ježíš za stolem v domě, a aj, mnozí celní a hříšníci přišedše, stolili s Ježíšem a s učedlníky jeho.

Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. ([Matouš 21:31 Matouš 11:19])

καὶ ε᾿γένετο αυ᾿του̑ α᾿νακειμένου ε᾿ν τη̑ οι᾿κία καὶ ι᾿δοὺ πολλοὶ τελω̑ναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ε᾿λθόντες συνανέκειντο τω̑ ᾽Ιησου̑ καὶ τοι̑ς μαθηται̑ς αυ᾿του̑

וכַד סמִיכִין בּבַיתָּא אֵתַו מָכסֵא וחַטָיֵא סַגִּיֵאא אֵסתּמֵכו עַם יֵשֻׁוע ועַם תַּלמִידַוהי׃


[(1) Matt 09, 11]

רָאוּ הַפְּרוּשִׁים וְאָמְרוּ לְתַלְמִידָיו: "מַדּוּעַ אוֹכֵל רַבְּכֶם עִם הַמּוֹכְסִים וְהַחוֹטְאִים?"

וַיִּרְאוּ הַפְּרוּשִׁים וַיֹּאמְרוּ אֶל-תַּלְמִידָיו מַדּוּעַ יֹאכַל רַבְּכֶם עִם-הַמּוֺכְסִים וְהַחַטָּאִים:

A vidouce to farizeové, řekli učedlníkům jeho: Proč s celnými a hříšníky jí mistr váš?

Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že váš Mistr(z) jí s celníky a hříšníky?“ (z) ř: Učitel ([Lukáš 15:1-Lukáš 15:2])

καὶ ι᾿δόντες οἱ Φαρισαι̑οι ε῎λεγον τοι̑ς μαθηται̑ς αυ᾿του̑ διὰ τί μετὰ τω̑ν τελωνω̑ν καὶ ἁμαρτωλω̑ν ε᾿σθίει ὁ διδάσκαλος ὑμω̑ν

וכַד חזַו פּרִישֵׁא אָמרִין לתַלמִידַוהי למָנָא עַם מָכסֵא וחַטָיֵא לָעֵס רַבּכֻון׃ ס


[(1) Matt 09, 12]

שָׁמַע יֵשׁוּעַ וְאָמַר לָהֶם: "לֹא הַבְּרִיאִים צְרִיכִים לְרוֹפֵא, אֶלָּא הַחוֹלִים.

וַיִּשְׁמַע יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם הַחֲזָקִים אֵין לָהֶם דָּבָר עִם-הָרֹפֵא כִּי אִם-הַחוֺלִים:

Ježíš pak uslyšev to, řekl jim: Nepotřebujíť zdraví lékaře, ale nemocní.

On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.

ὁ δὲ α᾿κούσας ει῏πεν ου᾿ χρείαν ε῎χουσιν οἱ ι᾿σχύοντες ι᾿ατρου̑ α᾿λλ῾ οἱ κακω̑ς ε῎χοντες

יֵשֻׁוע דֵּין כַּד שׁמַע אֵמַר להֻון לָא סנִיקִין חלִימֵא עַל אָסיָא אֵלָא אַילֵין דּבִישָׁאיִת עבִידִין׃


[(1) Matt 09, 13]

וְאַתֶּם צְאוּ וְלִמְדוּ מַה מַּשְׁמַע 'חֶסֶד חָפַצְתִּי וְלֹא־זֶבַח', כִּי לֹא בָּאתִי לִקְרֹא לַצַּדִּיקִים כִּי אִם לַחוֹטְאִים."

וְאַתֶּם לְכוּ לִמְדוּ לָדַעַת מַה-זֶּה חֶסֶד חָפַצְתִּי וְלֹא זָבַח כִּי לֹא-בָאתִי לִקְרֹא לַצַּדִּיקִים לָבֹא כִּי אִם-לַחַטָּאִים לִתְּשׁוּבָה:

Jdouce pak, učte se, co jest to: Milosrdenství chci a ne oběti. Nebo nepřišel jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání.

Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat(a) spravedlivé, ale hříšníky(b).“ (a) povolat (b) var: k pokání

πορευθέντες δὲ μάθετε τί ε᾿στιν ε῎λεος θέλω καὶ ου᾿ θυσίαν ου᾿ γὰρ η῟λθον καλέσαι δικαίους α᾿λλὰ ἁμαρτωλούς

זֵלו יִלַפו מָנַו חנָנָא בָּעֵא אנָא ולָא דֵּבחתָא לָא גֵּיר אֵתִית דֵּאקרֵא לזַדִּיקֵא אֵלָא לחַטָיֵא׃ ס


[(1) Matt 09, 14]

אָז נִגְּשׁוּ אֵלָיו תַּלְמִידֵי יוֹחָנָן וְשָׁאֲלוּ: "מַדּוּעַ אֲנַחְנוּ וְהַפְּרוּשִׁים צָמִים הַרְבֵּה וְתַלְמִידֶיךָ אֵינָם צָמִים?"

וַיִּגְּשׁוּ אֵלָיו תַּלְמִידֵי יוֺחָנָן וַיֹּאמְרוּ מַדּוּעַ אֲנַחְנוּ עִם-הַפְּרוּשִׁים מַרְבִּים לָצוּם וְתַלְמִידֶיךׇ לֹא יָצֻמוּ:

Tehdy přistoupili k němu učedlníci Janovi, řkouce: Proč my a farizeové postíme se často, učedlníci pak tvoji se nepostí?

Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se: „Jak to, že my a farizeové se(c) postíme, ale tvoji učedníci se nepostí?“ (c) var: + mnoho ([Marek 2:18-Marek 2:22; Lukáš 5:33-Lukáš 5:39])

τότε προσέρχονται αυ᾿τω̑ οἱ μαθηταὶ ᾽Ιωάννου λέγοντες διὰ τί ἡμει̑ς καὶ οἱ Φαρισαι̑οι νηστεύομεν πολλά οἱ δὲ μαθηταί σου ου᾿ νηστεύουσιν

הָידֵּין קרֵבו לֵה תַּלמִידַוהי דּיֻוחַנָן וָאמרִין למָנָא חנַן וַפרִישֵׁא צָימִין חנַן סַגִּי ותַלמִידַיךְּ לָא צָימִין׃


[(1) Matt 09, 15]

הֵשִׁיב לָהֶם יֵשׁוּעַ: "הַאִם יְכוֹלִים בְּנֵי הַחֻפָּה לְהִתְאַבֵּל בְּעוֹד הֶחָתָן אִתָּם? אַךְ יָמִים יָבוֹאוּ שֶׁהֶחָתָן יִלָּקַח מֵהֶם וְאָז יָצוּמוּ.

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ הֲיִתְאַבְּלוּ קְרֻאֵי הַחֲתֻנָּה בְּעוֺד הֶחָתָן עִמָּהֶם וְהִנֵּה יָמִים יָבֹאוּ וְלֻקַּח מֵהֶם הֶחָתָן וְאָז יָצֻמוּ:

I řekl jim Ježíš: Zdaliž mohou synové ženichovi rmoutiti se, dokudž s nimi jest ženich? Ale přijdou dnové, když bude od nich odjat ženich, a tehdyť se budou postiti.

Ježíš jim řekl: „Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom se budou postit. ([Jan 3:29 Jan 16:20])

καὶ ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς ὁ ᾽Ιησου̑ς μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ του̑ νυμφω̑νος πενθει̑ν ε᾿φ῾ ο῞σον μετ῾ αυ᾿τω̑ν ε᾿στιν ὁ νυμφίος ε᾿λεύσονται δὲ ἡμέραι ο῞ταν α᾿παρθη̑ α᾿π῾ αυ᾿τω̑ν ὁ νυμφίος καὶ τότε νηστεύσουσιν

אָמַר להֻון יֵשֻׁוע דַּלמָא מֵשׁכּחִין בּנַוהי דַּגנֻונָא לַמצָם כּמָא דּחַתנָא עַמהֻון אָתֵין דֵּין יַומָתָא כַּד נֵשׁתּקֵל מֵנהֻון חַתנָא והָידֵּין נצֻומֻון׃


[(1) Matt 09, 16]

אֵין אִישׁ שָׂם פִּסָּה שֶׁל בַּד חָדָשׁ עַל בֶּגֶד יָשָׁן, שֶׁכֵּן הַטְּלַאי יִתָּלֵשׁ מִן הַבֶּגֶד וְהַקֶּרַע יִגְדַּל.

וְאֵין תֹּפְרִים טְלָאָה חֲדָשָׁה עַל-שִׂמְלָה בָלָה פֶּן-הַטְּלָאָה בְּמִלֻּאָתָהּ תִּגְרַע מִן-הַ׹ִּׂמְלָה וְתוֺסִיף עַל-קְרָעֶיהָ:

Žádný zajisté nepřišívá záplaty sukna nového k rouchu vetchému; nebo ta záplata jeho odtrhla by díl od roucha, a větší by díra byla.

Nikdo nezalátá starý šat záplatou z neseprané látky; nebo se ten přišitý kus ze šatu vytrhne a díra bude ještě větší.

ου᾿δεὶς δὲ ε᾿πιβάλλει ε᾿πίβλημα ρ᾿άκους α᾿γνάφου ε᾿πὶ ἱματίω παλαιω̑ αι῎ρει γὰρ τὸ πλήρωμα αυ᾿του̑ α᾿πὸ του̑ ἱματίου καὶ χει̑ρον σχίσμα γίνεται

לָא אנָשׁ רָמֵא אֻורקַעתָא חדַתָא עַל נַחתָּא בּלָיָא דּלָא תֵּתֻּוף מַליֻותָה מֵן הַו נַחתָּא ונֵהוֵא בֵּזעָא יַתִּירָא׃


[(1) Matt 09, 17]

וְאֵין שָׂמִים יַיִן חָדָשׁ בְּנֹאדוֹת יְשָׁנִים; אִם יַעֲשׂוּ כֵּן, יִתְבַּקְּעוּ הַנֹּאדוֹת וְהַיַּיִן יִשָּׁפֵךְ וְהַנֹּאדוֹת לֹא יִצְלְחוּ עוֹד. אֲבָל שָׂמִים אֶת הַיַּיִן הֶחָדָשׁ בְּנֹאדוֹת חֲדָשִׁים וּשְׁנֵיהֶם יַחְדָּיו יִשָּׁמְרוּ."

וְתִירוֺשׁ לֹא יֻתַּן בְּנֹאדוֺת בָּלִים פֶּן-יִבָּקְעוּ הַנֹּאדוֺת וְנִשְׁפַּךְ הַיַּיִן וְהַנֹּאדוֺת יִכְלָיוּן אֲבָל תִּירוֺשׁ יֻתַּן בְּנֹאדוֺת חֲדָשִׁים וּשְׁמֻרִים יִהְיוּ שְׁנֵיהֶם:

Aniž lejí vína nového do nádob starých; sic jinak rozpuknou se sudové, a víno se vyleje, a sudové se zkazí. Ale víno nové lejí do nových nádob, a bývá obé zachováno.

A mladé víno se nedává do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou nazmar. Nové víno se dává do nových měchů, a tak se uchová obojí.“

ου᾿δὲ βάλλουσιν οι῏νον νέον ει᾿ς α᾿σκοὺς παλαιούς ει᾿ δὲ μή γε ρ᾿ήγνυνται οἱ α᾿σκοί καὶ ὁ οι῏νος ε᾿κχει̑ται καὶ οἱ α᾿σκοὶ α᾿πόλλυνται α᾿λλὰ βάλλουσιν οι῏νον νέον ει᾿ς α᾿σκοὺς καινούς καὶ α᾿μφότεροι συντηρου̑νται

ולָא רָמֵין חַמרָא חַדתָא בּזֵקֵא בּלָיָתָא דּלָא מֵצטַריָן זֵקֵא וחַמרָא מֵתֵאשֵׁד וזֵקֵא אָבדָּן אֵלָא רָמֵין חַמרָא חַדתָא בּזֵקֵא חַדתָּתָא וַתרַיהֻון מֵתנַטרִין׃ ס


[(1) Matt 09, 18]

כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר אֲלֵיהֶם אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בָּא אַחַד הַנִּכְבָּדִים, הִשְׁתַּחֲוָה לוֹ וְאָמַר: "זֶה עַתָּה מֵתָה בִּתִּי. בּוֹא נָא וְשִׂים אֶת יָדְךָ עָלֶיהָ וְתִחְיֶה."

עוֺדֶנּוּ מְדַבֵּר אֲלֵיהֶם כַּדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְהִנֵּה אַחַד הָרָאשִׁים בָּא וַיִּשְׁתַּחוּ-לוֺ לֵאמֹר בִּתִּי מֵתָה עָלַי בָּזֶה אֲבָל בֹּא וְשִׂים-נָא יָדְךׇ עָלֶיהָ וְחָיֹה תִחְיֶה:

A když on to k nim mluvil, aj, kníže přistoupivši, klanělo se jemu, řkuc: Dcera má nyní umřela. Ale poď, vlož na ni ruku svou, a budeť živa.

Zatímco k nim takto mluvil, přišel jeden z představených(d), klaněl se před ním a řekl: „Má dcera právě skonala; ale pojď, vlož na ni svou ruku, a bude žít!“ (d) tj. synagógy ([Marek 5:21-Marek 5:43; Lukáš 8:40-Lukáš 8:56 Matouš 8:2 Matouš 15:25 Matouš 18:26 Matouš 20:20])

ταυ̑τα αυ᾿του̑ λαλου̑ντος αυ᾿τοι̑ς ι᾿δοὺ α῎ρχων ει῟ς ε᾿λθών προσεκύνει αυ᾿τω̑ λέγων ο῞τι ἡ θυγάτηρ μου α῎ρτι ε᾿τελεύτησεν α᾿λλὰ ε᾿λθών ε᾿πίθες τὴν χει̑ρά σου ε᾿π῾ αυ᾿τήν καὶ ζήσεται

כַּד דֵּין הָלֵין ממַלֵל הוָא עַמהֻון אֵתָא אַרכֻונָא חַד קרֵב סגֵד לֵה וֵאמַר בּרַתי הָשָׁא מִיתַת אֵלָא תָּא סִים אִידָך עלֵיה ותִחֵא׃


[(1) Matt 09, 19]

יֵשׁוּעַ קָם וְהָלַךְ אַחֲרָיו הוּא וְתַלְמִידָיו.

וַיָּקָם יֵשׁוּעַ וַיֵּלֶךְ עִמּוֺ הוּא וְתַלְמִידָיו:

A vstav Ježíš, šel za ním, i učedlníci jeho.

Ježíš vstal a šel s ním i se svými učedníky.

καὶ ε᾿γερθεὶς ὁ ᾽Ιησου̑ς η᾿κολούθησεν αυ᾿τω̑ καὶ οἱ μαθηταὶ αυ᾿του̑

וקָם יֵשֻׁוע ותַלמִידַוהי וֵאזַלו בָּתרֵה׃ ס


[(1) Matt 09, 20]

וְהִנֵּה אִשָּׁה שֶׁהָיְתָה זָבַת דָּם שְׁתֵּים־עֶשְׂרֵה שָׁנָה הִתְקָרְבָה מֵאָחוֹר וְנָגְעָה בִּכְנַף בִּגְדוֹ,

וְהִנֵּה אִשָּׁה זָבַת-דָּם אֲשֶׁר יְמֵי זוֺבָהּ נִמְשְׁכוּ שְׁתֵּים עֶשְׂרֶה שָׁנָה קָרְבָה וַתִּגַּע בִּכְנַף בִּגְדוֺ מֵאַחֲרָיו:

(A aj žena, kteráž nemocí svou trápena byla ode dvanácti let, přistoupivši po zadu, dotkla se podolka roucha jeho.

A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. ([Leviticus 15:25; Matouš 14:36; Numeri 15:38-Numeri 15:39])

καὶ ι᾿δοὺ γυνὴ αἱμορροου̑σα δὼδεκα ε῎τη προσελθου̑σα ο῎πισθεν η῞ψατο του̑ κρασπέδου του̑ ἱματίου αυ᾿του̑

והָא אַנתּתָא דּרָדֵא הוָא דּמָה שׁנִין תַּרתַּעֵסרֵא אֵתָת מֵן בֵּסתּרֵה וקֵרבַּת לקַרנָא דַּלבֻושֵׁה׃


[(1) Matt 09, 21]

כִּי אָמְרָה בְּלִבָּהּ 'אִם רַק אֶגַּע בְּבִגְדוֹ אֶתְרַפֵּא'.

כִּי אָמְרָה בְּלִבָּהּ אִם אַךְ-אֶגַּע בְּבִגְדוֺ וְאִוָּשֵׁעָה:

Nebo řekla sama v sobě: Dotknu-li se jen toliko roucha jeho, uzdravena budu.

Říkala si totiž: „Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna(e)!“ (e) spasena (pod. Matouš 9:22) 10. kapitola

ε῎λεγεν γὰρ ε᾿ν ἑαυτη̑ ε᾿ὰν μόνον α῞ψωμαι του̑ ἱματίου αυ᾿του̑ σωθήσομαι

אָמרָא הוָת גֵּיר בּנַפשָׁה אָפֵן בַּלחֻוד למָאנֵה קָרבָּא אנָא מֵתַאסיָא אנָא׃


[(1) Matt 09, 22]

פָּנָה יֵשׁוּעַ וְרָאָה אוֹתָהּ. אָמַר לָהּ: "חִזְקִי, בִּתִּי, אֱמוּנָתֵךְ הוֹשִׁיעָה אוֹתָךְ." מֵאוֹתָהּ שָׁעָה נִרְפְּאָה הָאִשָּׁה.

וַיִּפֶן יֵשׁוּעַ וַיַּרְא אֹתָהּ וַיֹּאמַר חִזְקִי בִתִּי אֱמוּנָתֵךְ הוֺשִׁיעָה לָּךְ וּבָעֵת הַהִיא עָלְתָה אֲרֻכָה לָהּ:

Ježíš pak obrátiv se, a uzřev ji, řekl: Doufej, dcero, víra tvá tě uzdravila. I ozdravěla ta žena té chvíle.)

Ježíš se obrátil a spatřiv ji řekl: „Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila.“ A od té hodiny byla ta žena zdráva. ([Matouš 9:29 Matouš 15:28 Matouš 17:18; Jan 4:52-Jan 4:53])

ὁ δὲ ᾽Ιησου̑ς στραφεὶς καὶ ι᾿δών αυ᾿τὴν ει῏πεν θάρσει θύγατερ ἡ πίστις σου σέσωκέν σε καὶ ε᾿σὼθη ἡ γυνὴ α᾿πὸ τη̑ς ω῞ρας ε᾿κείνης

יֵשֻׁוע דֵּין אֵתפּנִי חזָה וֵאמַר לָה אֵתלַבּבי בּרַתי הַימָנֻותֵכי אַחיַתֵכי וֵאתַאסיַת אַנתּתָא הָי מֵן הָי שָׁעתָא סס׃


[(1) Matt 09, 23]

כְּשֶׁבָּא יֵשׁוּעַ אֶל בֵּית הַנִּכְבָּד וְרָאָה אֶת הַמְחַלְּלִים בַּחֲלִילִים וְאֶת הָעָם הָרוֹגֵשׁ, אָמַר:

וַיָּבֹא יֵשׁוּעַ אֶל-בֵּית-הָרֹאשׁ וַיַּרְא אֶת-הַמְחַלְּלִים בַּחֲלִלִים וְאֶת-הָעָם הֹמֶה:

Přišed pak Ježíš do domu knížete, a uzřev trubače i zástup hlučící,

Když Ježíš vstoupil do domu toho představeného a uviděl hudebníky a hlučící zástup,

καὶ ε᾿λθών ὁ ᾽Ιησου̑ς ει᾿ς τὴν οι᾿κίαν του̑ α῎ρχοντος καὶ ι᾿δών τοὺς αυ᾿λητὰς καὶ τὸν ο῎χλον θορυβούμενον

וֵאתָא יֵשֻׁוע לבַיתֵּה דַּארכֻונָא וַחזָא זַמָרֵא וכֵנשֵׁא דּמֵשׁתַּגשִׁין׃


[(1) Matt 09, 24]

"צְאוּ, כִּי הַיַּלְדָּה לֹא מֵתָה. הִיא רַק יְשֵׁנָה." אַךְ הֵם צָחֲקוּ לוֹ.

וַיֹּאמַר צְאוּ מִזֶּה הַיַּלְדָּה לֹא מֵתָה כִּי רַק יְשֵׁנָה הִיא וַיִּלְעֲגוּ לוֺ:

Řekl jim: Odejdětež; nebo neumřela děvečka, ale spí. I posmívali se jemu.

řekl: „Jděte odtud! Ta dívka neumřela, ale spí.“ Oni se mu posmívali. ([Jan 11:11])

ε῎λεγεν α᾿ναχωρει̑τε ου᾿ γὰρ α᾿πέθανεν τὸ κοράσιον α᾿λλὰ καθεύδει καὶ κατεγέλων αυ᾿του̑

וֵאמַר להֻון פּרֻוקו לכֻון טלִיתָא גֵּיר לָא מִיתַת אֵלָא דַּמכָּא הי וגָחכִּין הוַו עלַוהי׃


[(1) Matt 09, 25]

לְאַחַר שֶׁהוּצְאוּ הָאֲנָשִׁים נִכְנַס, אָחַז בְּיָדָהּ וְהַנַּעֲרָה קָמָה.

וְכַאֲשֶׁר הוֺצִיאוּ אֶת-הָעָם מִשָּׁם וַיָּבֹא הַבָּיְתָה וַיַּחֲזֶק בְּיָדָהּ וַתָּקָם הַנַּעֲרָה עַל-רַגְלֶיהָ:

A když byl vyhnán zástup, všed tam, ujal ji za ruku její. I vstala ta děvečka.

A když byl zástup vyhnán, vešel Ježíš dovnitř, vzal dívku za ruku a ona vstala.

ο῞τε δὲ ε᾿ξεβλήθη ὁ ο῎χλος ει᾿σελθών ε᾿κράτησεν τη̑ς χειρὸς αυ᾿τη̑ς καὶ η᾿γέρθη τὸ κοράσιον

וכַד אַפֵּק לכֵנשֵׁא עַל אַחדָּה בִּאידָה וקָמַת טלִיתָא׃


[(1) Matt 09, 26]

שֵׁמַע הַדָּבָר הַזֶּה יָצָא בְּכָל אוֹתוֹ הָאֵזוֹר.

וְהַשְּׁמֻעָה הַזֹּאת יָצְאָה בְּכָל-הָאָרֶץ הַהִיא:

A roznesla se pověst ta po vší té zemi.

Pověst o tom se rozšířila po celé té krajině.

καὶ ε᾿ξη̑λθεν ἡ φήμη αυ῞τη ει᾿ς ο῞λην τὴν γη̑ν ε᾿κείνην

וַנפַק טֵבָּא הָנָא בּכֻלָה אַרעָא הָי סס׃


[(1) Matt 09, 27]

כַּאֲשֶׁר יָצָא מִשָּׁם יֵשׁוּעַ הָלְכוּ אַחֲרָיו שְׁנֵי אֲנָשִׁים עִוְרִים כְּשֶׁהֵם צוֹעֲקִים: "בֶּן־דָּוִד, רַחֵם עָלֵינוּ!"

וַיַּעֲבֹר יֵשׁוּעַ מִשָּׁם וּשְׁנֵי אֲנָשִׁים עִוְרִים הָלְכוּ אַחֲרָיו צֹעֲקִים וְקֹרִאים חָנֵּנוּ בֶּן-דָּוִד:

A když šel odtud Ježíš, šli za ním dva slepí, volajíce a řkouce: Smiluj se nad námi, Synu Davidův.

Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: „Smiluj se nad námi, Synu Davidův!“ ([Matouš 20:29-Matouš 20:34])

καὶ παράγοντι ε᾿κει̑θεν τω̑ ᾽Ιησου̑ η᾿κολούθησαν αυ᾿τω̑ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες ε᾿λέησον ἡμα̑ς υἱὸς Δαυίδ

וכַד עבַר יֵשֻׁוע מֵן תַּמָן דַּבקֻוהי סמַיָא תּרֵין דּקָעֵין וָאמרִין אֵתרַחַם עלַין בּרֵה דּדַוִיד׃


[(1) Matt 09, 28]

בְּהִכָּנְסוֹ הַבַּיְתָה נִגְּשׁוּ אֵלָיו הָעִוְרִים. אָמַר לָהֶם יֵשׁוּעַ: "הַאִם מַאֲמִינִים אַתֶּם שֶׁאֲנִי יָכוֹל לַעֲשׂוֹת זֹאת?" "כֵּן, אֲדוֹנֵנוּ!" הֵשִׁיבוּ.

וּכְבֹאוֺ אֶל-הַבַּיִת וַיִּגְּשׁוּ לְפָנָיו הַעִוְרִים וַיֹּאמֶר יֵשׁוּעַ אֲלֵיהֶם הֲתַאֲמִינוּ כִּי יֶשׁ-לְאֵל יָדִי לַעֲשׂוֺת כָּזֹאת וַיַּעֲנוּ אֹתוֺ הֵן אֲדֹנֵינוּ:

A když všel do domu, přistoupili k němu ti slepí. I dí jim Ježíš: Věříte-li, že to mohu učiniti? Řekli jemu: Ovšem, Pane.

A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: „Věříte, že to mohu učinit?“ Odpověděli mu: „Ano, Pane.“

ε᾿λθόντι δὲ ει᾿ς τὴν οι᾿κίαν προση̑λθον αυ᾿τω̑ οἱ τυφλοί καὶ λέγει αυ᾿τοι̑ς ὁ ᾽Ιησου̑ς πιστεύετε ο῞τι δύναμαι του̑το ποιη̑σαι λέγουσιν αυ᾿τω̑ ναί κύριε

וכַד אֵתָא לבַיתָּא קרֵבו לֵה הָנֻון סמַיָא אָמַר להֻון יֵשֻׁוע מהַימנִין אנתֻּון דּמֵשׁכַּח אנָא הָדֵא למֵעבַּד אָמרִין לֵה אִין מָרַן׃


[(1) Matt 09, 29]

נָגַע בְּעֵינֵיהֶם וְאָמַר: "יְהֵא לָכֶם כֶּאֱמוּנַתְכֶם!"

וַיִּגַּע בְּעֵינֵיהֶם וַיֹּאמַר כֶּאֱמוּנַתְכֶם כֵּן יָקוּם לָכֶם:

Tedy dotekl se očí jejich, řka: Podlé víry vaší staň se vám.

Tu se dotkl jejich očí a řekl: „Podle vaší víry se vám staň.“

τότε η῞ψατο τω̑ν ο᾿φθαλμω̑ν αυ᾿τω̑ν λέγων κατὰ τὴν πίστιν ὑμω̑ν γενηθήτω ὑμι̑ν

הָידֵּין קרֵב לעַינַיהֻון וֵאמַר אַיכַּנָא דּהַימֵנתֻּון נֵהוֵא לכֻון׃


[(1) Matt 09, 30]

אָז נִפְקְחוּ עֵינֵיהֶם וְיֵשׁוּעַ הִזְהִיר אוֹתָם בְּאָמְרוֹ: "שִׂימוּ לֵב שֶׁלֹּא יִוָּדַע לְאִישׁ!"

וַתִּפָּקַחְנָה עֵינֵיהֶם וַיָּעַד בָּם יֵשׁוּעַ לֵאמֹר רְאוּ לְבִלְתִּי יִוָּדַע הַדָּבָר לְאִישׁ:

I otevříny jsou oči jejich. Zapověděl jim pak tuze Ježíš, řka: Viztež, ať nižádný nezví.

A otevřely se jim oči. Ježíš jim pohrozil: „Ne aby se to někdo dověděl!“

καὶ η᾿νεώχθησαν αυ᾿τω̑ν οἱ ο᾿φθαλμοί καὶ ε᾿νεβριμήθη αυ᾿τοι̑ς ὁ ᾽Ιησου̑ς λέγων ὁρα̑τε μηδεὶς γινωσκέτω

ומֵחדָא אֵתפַּתַּח עַינַיהֻון וַכאָא בּהֻון יֵשֻׁוע וֵאמַר חזַו לָא אנָשׁ נֵדַּע׃


[(1) Matt 09, 31]

אַךְ הֵם יָצְאוּ וְהִשְׁמִיעוּ אֶת שִׁמְעוֹ בְּכָל הָאֵזוֹר הַהוּא.

וְהֵם יָצְאוּ וַיֹּצִיאוּ אֶת-שָׁמְעוֺ בְּכָל-הָאָרֶץ הַהִיא:

Ale oni vyšedše, rozhlásali jej po vší té zemi.

Oni však šli a rozhlásili ho po celé té krajině.

οἱ δὲ ε᾿ξελθόντες διεφήμισαν αυ᾿τὸν ε᾿ν ο῞λη τη̑ γη̑ ε᾿κείνη

הֵנֻון דֵּין נפַקו אַטבֻּוהי בּכֻלָה אַרעָא הָי סס׃


[(1) Matt 09, 32]

לְאַחַר שֶׁיָּצְאוּ הֵבִיאוּ אֵלָיו אִישׁ אִלֵּם אֲחוּז שֵׁד.

אַךְ הֵם יֹצְאִים וְאִישׁ אִלֵּם הוּבָא לְפָנָיו אֲשֶׁר רוּחַ רָע דָּבַק בּוֺ:

A když oni vycházeli, aj, přivedli mu člověka němého, majícího ďábelství.

Když odcházeli, přivedli k němu němého člověka, posedlého zlým duchem. ([Matouš 12:22-Matouš 12:24])

αυ᾿τω̑ν δὲ ε᾿ξερχομένων ι᾿δοὺ προσήνεγκαν αυ᾿τω̑ α῎νθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον

וכַד נפַק יֵשֻׁוע קַרֵבו לֵה חַרשָׁא דִּאית עלַוהי דַּיוָא׃


[(1) Matt 09, 33]

הוּא גֵּרֵשׁ אֶת הַשֵּׁד, וְהָאִלֵּם הֵחֵל לְדַבֵּר. הִתְפַּלְּאוּ הַהֲמוֹנִים וְאָמְרוּ: "מֵעוֹלָם לֹא נִרְאָה כַּדָּבָר הַזֶּה בְּיִשְׂרָאֵל."

וַיְגָרֶשׁ אֶת-הָרוּחַ הָרָע מִמֶּנּוּ וְהָאִלֵּם הֵחֵל לְדַבֵּר וַיִּתְמְהוּ הֲמוֺן הָעָם וַיֹּאמְרוּ מֵעוֺלָם לֹא-נִרְאֲתָה כָזֹאת בְּיִשְׂרָאֵל:

A když vyvrženo bylo ďábelství, mluvil němý. I divili se zástupové, řkouce: Že nikdy nic nebylo vídáno takového v Izraeli.

A zlý duch byl vyhnán a němý mluvil. Zástupy v údivu říkaly: „Něco takového nebylo v Izraeli nikdy vídáno.“

καὶ ε᾿κβληθέντος του̑ δαιμονίου ε᾿λάλησεν ὁ κωφός καὶ ε᾿θαύμασαν οἱ ο῎χλοι λέγοντες ου᾿δέποτε ε᾿φάνη ου῞τως ε᾿ν τω̑ ᾽Ισραήλ

ומֵן דַּנפַק דַּיוָא מַלֵל הַו חַרשָׁא וֵאתּדַּמַרו כֵּנשֵׁא וָאמרִין לָא מתֻום אֵתחזִי הָכַנָא בּאִיסרָאיֵל׃


[(1) Matt 09, 34]

אַךְ הַפְּרוּשִׁים אָמְרוּ: "בְּעֶזְרַת שַׂר הַשֵּׁדִים הוּא מְגָרֵשׁ אֶת הַשֵּׁדִים."

אֶפֶס הַפְּרוּשִׁים אָמְרוּ עַל-יְדֵי שַׂר-הַשֵּׁדִים הוּא מְגָרֵשׁ אֶת-הַשֵּׁדִים:

Farizeové pak pravili: Mocí knížete ďábelského vymítá ďábly.

Ale farizeové říkali: „Ve jménu knížete démonů vyhání démony.“

οἱ δὲ Φαρισαι̑οι ε῎λεγον ε᾿ν τω̑ α῎ρχοντι τω̑ν δαιμονίων ε᾿κβάλλει τὰ δαιμόνια

פּרִישֵׁא דֵּין אָמרִין הוַו בּרִשָׁא דּדַיוֵא מַפֵּק דַּיוֵא סס׃


[(1) Matt 09, 35]

יֵשׁוּעַ עָבַר בְּכָל הֶעָרִים וְהַכְּפָרִים כְּשֶׁהוּא מְלַמֵּד בְּבָתֵּי הַכְּנֶסֶת, מְבַשֵֹר אֶת בְּשׂוֹרַת הַמַּלְכוּת וּמְרַפֵּא כָּל מַחֲלָה וְכָל מַדְוֶה בָּעָם.

וַיָּסָב יֵשׁוּעַ בְּכָל-הֶעָרִים וְהַכְּפָרִים וַיּוֺרֶה לָהֶם בְּבָתֵּי הַכְּנֵסֶת מְבַ׹ֵּׂר בְּשׂוֺרַת הַמַּלְכוּת וְרֹפֵא כָל-מַחֲלָה וְכָל-מַדְוֶה בָּעָם:

I obcházel Ježíš všecka města i městečka, uče v školách jejich a káže evangelium království, a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu.

Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. ([Matouš 4:23])

καὶ περιη̑γεν ὁ ᾽Ιησου̑ς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κὼμας διδάσκων ε᾿ν ται̑ς συναγωγαι̑ς αυ᾿τω̑ν καὶ κηρύσσων τὸ ευ᾿αγγέλιον τη̑ς βασιλείας καὶ θεραπεύων πα̑σαν νόσον καὶ πα̑σαν μαλακίαν

ומֵתכּרֵך הוָא יֵשֻׁוע בַּמדִינָתָא כֻּלהֵין וַבקֻוריָא ומַלֵף הוָא בַּכנֻושָׁתהֻון ומַכרֵז סבַרתָא דּמַלכֻּותָא ומַאסֵא כֻּל כֻּורהָנִין וכֻל כִּאבִין׃ ס


[(1) Matt 09, 36]

כִּרְאוֹתוֹ אֶת הַהֲמוֹנִים נִתְמַלֵּא רַחֲמִים עֲלֵיהֶם, שֶׁכֵּן הָיוּ יְגֵעִים וְנִדָּחִים כַּצֹּאן אֲשֶׁר אֵין לָהֶם רוֹעֶה.

וְכַאֲשֶׁר רָאָה אֶת-הַהֲמֹנִים נִכְמְרוּ רַחֲמָיו עֲלֵיהֶם כִּי הֵם מִתְעַלְּפִים וּנְפֹצִים כַּצֹּאן אֲשֶׁר אֵין-לָהֶם רֹעֶה:

A když hleděl na zástupy, slitovalo se mu jich, že byli opuštěni a rozptýleni jako ovce, nemajíce pastýře.

Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. ([Marek 6:34; Numeri 27:17; Ezechiel 34:5])

ι᾿δών δὲ τοὺς ο῎χλους ε᾿σπλαγχνίσθη περὶ αυ᾿τω̑ν ο῞τι η῟σαν ε᾿σκυλμένοι καὶ ε᾿ρριμμένοι ὡσεὶ πρόβατα μὴ ε῎χοντα ποιμένα

כַּד חזָא דֵּין יֵשֻׁוע לכֵנשֵׁא אֵתרַחַם עלַיהֻון דַּלאֵין הוַו וַשׁרֵין אַיך עֵרבֵּא דּלַיתּ להֻון רָעיָא׃


[(1) Matt 09, 37]

אָמַר אֶל תַּלְמִידָיו: "הַקָּצִיר רַב, אֲבָל הַפּוֹעֲלִים מְעַטִּים.

וַיֹּאמֶר אֶל-תַּלְמִידָיו אוּלָם הַקָּצִיר רַב וְהַפֹּעֲלִים מְעַטִּים:

Tehdy řekl učedlníkům svým: Žeň zajisté jest mnohá, ale dělníků málo.

Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků málo. ([Lukáš 10:2; Jan 4:35])

τότε λέγει τοι̑ς μαθηται̑ς αυ᾿του̑ ὁ μὲν θερισμὸς πολύς οἱ δὲ ε᾿ργάται ο᾿λίγοι

וֵאמַר לתַלמִידַוהי חצָדָא סַגִּי ופָעלֵא זעֻורִין׃


[(1) Matt 09, 38]

לָכֵן הִתְפַּלְּלוּ אֶל אֲדוֹן הַקָּצִיר שֶׁיִּשְׁלַח פּוֹעֲלִים לִקְצִירוֹ."

עַל-כֵּן הַעְתִּירוּ אֶל-אֲדוֺן הַקָּצִיר לִשְׁלֹחַ פֹּעֲלִים לִקְצִירוֺ:

Protož proste Pána žně, ať vypudí dělníky na žeň svou.

Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“

δεήθητε ου῏ν του̑ κυρίου του̑ θερισμου̑ ο῞πως ε᾿κβάλη ε᾿ργάτας ει᾿ς τὸν θερισμὸν αυ᾿του̑

בּעַו הָכִיל מֵן מָרֵא חצָדָא דּנַפֵּק פָּעלֵא לַחצָדֵה׃ ס


[(1) Matt 10, 01]

הוּא קָרָא אֵלָיו אֶת שְׁנֵים־עָשָׂר תַּלְמִידָיו וְנָתַן לָהֶם סַמְכוּת עַל רוּחוֹת הַטֻּמְאָה, לְגָרֵשׁ אוֹתָן וּלְרַפֵּא כָּל מַחֲלָה וְכָל מַדְוֶה.

וַיִּקְרָא אֵלָיו שְׁנֵים עָשָׂר תַּלְמִידָיו וַיִּתֵּן בְּיָדָם כֹּחַ עַל-רוּחוֺת הַטֻּמְאָה לְגָרְשָׁן וְלִרְפֹּא כָּל-מַחֲלָה וְכָל-מַדְוֶה:

A svolav dvanácte učedlníků svých, dal jim moc nad duchy nečistými, aby je vymítali, a aby uzdravovali všelikou nemoc, i všeliký neduh.

Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. ([Marek 3:13-Marek 3:19; Lukáš 6:12-Lukáš 6:16 Marek 6:7; Lukáš 9:1])

καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δὼδεκα μαθητὰς αυ᾿του̑ ε῎δωκεν αυ᾿τοι̑ς ε᾿ξουσίαν πνευμάτων α᾿καθάρτων ω῞στε ε᾿κβάλλειν αυ᾿τὰ καὶ θεραπεύειν πα̑σαν νόσον καὶ πα̑σαν μαλακίαν

וַקרָא לַתרֵעסַר תַּלמִידַוהי ויַהב להֻון שֻׁולטָנָא עַל רֻוחֵא טַנפָתָא דּנַפּקֻון וַלמַאסָיֻו כֻּל כִּאב וכֻורהָן׃ ס


[(1) Matt 10, 02]

וְאֵלֶּה שְׁמוֹת שְׁנֵים־עָשָׂר הַשְּׁלִיחִים: הָרִאשׁוֹן שִׁמְעוֹן הַמְכֻנֶּה כֵּיפָא, אַנְדְּרֵי אָחִיו, יַעֲקֹב בֶּן זַבְדַּי וְיוֹחָנָן אָחִיו,

וְאֵלֶּה שְׁמוֺת שְׁנֵים עָשָׂר הַשְּׁלִיחִים הָרִאשׁוֺן שִׁמְעוֺן הַמְכֻנֶּה פֶטְרוֺס וְאַנְדְּרַי אָחִיו יַעֲקֹב בֶּן-זַבְדִּי וְיוֺחָנָן אָחִיו:

Dvanácti pak apoštolů jména jsou tato: První Šimon, kterýž slove Petr, a Ondřej bratr jeho, Jakub Zebedeův a Jan bratr jeho,

Jména těch dvanácti apoštolů jsou: první Šimon, zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, ([Skutky apoštolské 1:13])

τω̑ν δὲ δὼδεκα α᾿ποστόλων τὰ ο᾿νόματά ε᾿στιν ταυ̑τα πρω̑τος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ ᾽Ανδρέας ὁ α᾿δελφὸς αυ᾿του̑ καὶ ᾽Ιάκωβος ὁ του̑ Ζεβεδαίου καὶ ᾽Ιωάννης ὁ α᾿δελφὸς αυ᾿του̑

דִּילהֻון דֵּין דַּתרֵעסַר שׁלִיחֵא שׁמָהֵא אִיתַיהֻון הָלֵין קַדמָיהֻון שֵׁמעֻון דּמֵתקרֵא כִּאפָא וַאנדּרֵאוָס אַחֻוהי ויַעקֻוב בַּר זַבדַי ויֻוחַנָן אַחֻוהי׃


[(1) Matt 10, 03]

פִילִיפּוֹס וּבַר־תַּלְמַי, תּאֹמָא וּמַתַּי הַמּוֹכֵס, יַעֲקֹב בֶּן חַלְפַי וְתַדַּי,

פִּילִפּוֺס וּבַר-תַּלְמַי תּוֺמָא וּמַתִּתְיָהוּ הַמּוֺכֵס יַעֲקֹב בֶּן-חַלְפַּי וְלַבַּי הַמְּכֻנֶּה תַדָּי:

Filip a Bartoloměj, Tomáš a Matouš, kterýž býval celný, Jakub Alfeův a Lebbeus, přijmím Taddeus,

Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš(f), (f) var: Lebeus; Lebeus příjmením Tadeáš

Φίλιππος καὶ Βαρθολομαι̑ος Θωμα̑ς καὶ Μαθθαι̑ος ὁ τελὼνης ᾽Ιάκωβος ὁ του̑ ῾Αλφαίου καὶ Θαδδαι̑ος

ופִילִיפָּוס ובַר־תֻּולמַי ותָאומַא ומַתַּי מָכסָא ויַעקֻוב בַּר חַלפַי ולַבִּי דֵּאתכַּנִי תַּדַי׃


[(1) Matt 10, 04]

שִׁמְעוֹן הַקַּנַּאי וִיהוּדָה אִישׁ קְרִיּוֹת ־הָאִישׁ שֶׁמָּסַר אוֹתוֹ.

שִׁמְעוֺן הַכְּנַעֲנִי וִיהוּדָה אִישׁ-קְרִיּוֺת הוּא הַמַּסְגִּיר אֹתוֺ:

Šimon Kananitský, a Jidáš Iškariotský, kterýž i zradil ho.

Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš(g), který ho pak zradil. (g) ř: Juda (tak i dále)

Σίμων ὁ Καναναι̑ος καὶ ᾽Ιούδας ὁ ᾽Ισκαριὼτης ὁ καὶ παραδοὺς αυ᾿τόν

ושֵׁמעֻון קנָנָיָא וִיהֻודָא סכַריֻוטָא הַו דַּאשׁלמֵה סּ סּ׃


[(1) Matt 10, 05]

אֶת שְׁנֵים־עָשָׂר אֵלֶּה שָׁלַח יֵשׁוּעַ בְּצַוּוֹתוֹ עֲלֵיהֶם אֶת הַדָּבָר הַזֶּה: "אַל תֵּלְכוּ לְדֶרֶךְ הַגּוֹיִים וְאַל תִּכָּנְסוּ לְעִיר שֶׁל שׁוֹמְרוֹנִים,

אֶת-שְׁנֵים עָשָׂר הָאֵלֶּה שָׁלַח יֵשׁוּעַ וַיְצַו עֲלֵיהֶם לֵאמֹר אַל-תָּשִׂימוּ לְדֶרֶךְ הַגּוֺיִם פַּעֲמֵיכֶם וְאֶל-עָרֵי הַשֹּׁמְרֹנִים אַל-תָּבֹאוּ:

Těchto dvanácte poslal Ježíš, přikazuje jim, řka: Na cestu pohanů nechoďte, a do města Samaritánských nevcházejte.

Těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: „Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte; ([Marek 6:7-Marek 6:13; Lukáš 9:1-Lukáš 9:6])

τούτους τοὺς δὼδεκα α᾿πέστειλεν ὁ ᾽Ιησου̑ς παραγγείλας αυ᾿τοι̑ς λέγων ει᾿ς ὁδὸν ε᾿θνω̑ν μὴ α᾿πέλθητε καὶ ει᾿ς πόλιν Σαμαριτω̑ν μὴ ει᾿σέλθητε

להָלֵין תּרֵעסַר שַׁדַּר יֵשֻׁוע ופַקֵד אֵנֻון וֵאמַר בֻּאורחָא דּחַנפֵא לָא תִּאזֻלון ולַמדִינתָּא דּשָׁמרָיֵא לָא תֵּעלֻון׃


[(1) Matt 10, 06]

אֶלָּא לְכוּ אֶל הַצֹּאן הָאוֹבְדוֹת אֲשֶׁר לְבֵית יִשְׂרָאֵל.

כִּי אִם-לְצֹאן אֹבְדוֺת מִבֵּית יִשְׂרָאֵל תֵּלֵכוּ:

Ale raději jděte k ovcem zahynulým z domu Izraelského.

jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu(h) izraelského. (h) ř: domu ([Jeremjáš 50:6; Matouš 15:24])

πορεύεσθε δὲ μα̑λλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ α᾿πολωλότα οι῎κου ᾽Ισραήλ

זֵלו לכֻון דֵּין יַתִּירָאיִת לוָת עֵרבֵּא דֵּאבַדו מֵן בֵּית יִסרָיֵל׃


[(1) Matt 10, 07]

וּבְלֶכְתְּכֶם הַכְרִיזוּ: 'קָרְבָה מַלְכוּת שָׁמַיִם!'

וְכַאֲשֶׁר תֵּלְכוּן קִרְאוּ לֵאמֹר מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם קְרוֺבָה לָבֹא:

Jdouce pak, kažte, řkouce: Že se přiblížilo království nebeské.

Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. ([Matouš 3:2 Matouš 4:17])

πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ο῞τι η῎γγικεν ἡ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν

וכַד אָזִלין אנתֻּון אַכרֵזו וֵאמַרו דּקֵרבַּת מַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא׃


[(1) Matt 10, 08]

רַפְּאוּ חוֹלִים, הָקִימוּ מֵתִים, טַהֲרוּ מְצֹרָעִים, גָּרְשׁוּ שֵׁדִים; חִנָּם קִבַּלְתֶּם, חִנָּם תִּתְּנוּ.

רִפְאוּ אֶת-הַחוֺלִים הָקִימוּ אֶת-הַמֵּתִים טַהֲרוּ אֶת-הַמְצֹרָעִים וְגָרְשׁוּ אֶת-הָרוּחוֺת הָרָעוֺת חִנָּם לְקַחְתֶּם וְחִנָּם תִּתֵּנוּ:

Nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, ďábelství vymítejte; darmo jste vzali, darmo dejte.

Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.

α᾿σθενου̑ντας θεραπεύετε νεκροὺς ε᾿γείρετε λεπροὺς καθαρίζετε δαιμόνια ε᾿κβάλλετε δωρεὰν ε᾿λάβετε δωρεὰν δότε

כּרִיהֵא אַסַו וגַרבֵּא דַּכַּו ודַיוֵא אַפֵּקו מַגָּן נסַבתֻּון מַגָּן הַבו׃ ס


[(1) Matt 10, 09]

לֹא תִּקְחוּ זָהָב וְלֹא כֶּסֶף וְלֹא נְחֹשֶׁת בְּכִיסֵי חֲגוֹרוֹתֵיכֶם;

אַל-תִּקְחוּ לָכֶם זָהָב אוֺ כֶסֶף אוֺ נְחֹשֶׁת בַּכִּיס:

Nebeřte s sebou zlata, ani stříbra, ani peněz do opasků svých,

Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasků; ([Lukáš 10:4-Lukáš 10:12])

μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ α῎ργυρον μηδὲ χαλκὸν ει᾿ς τὰς ζὼνας ὑμω̑ν

לָא תֵּקנֻון דַּהבָא ולָא סִאמָא ולָא נחָשָׁא בּכִיסַיכֻּון׃


[(1) Matt 10, 10]

לֹא תַּרְמִיל לַדֶּרֶךְ, לֹא שְׁתֵּי כֻּתָּנוֹת, לֹא נַעֲלַיִם וְלֹא מַקֵּל, כִּי רָאוּי הַפּוֹעֵל לְלַחְמוֹ.

וְלֹא יַלְקוּט לַדֶּרֶךְ וְלֹא חֲלִיפוֺת בְּגָדִים וְלֹא נַעֲלַיִם וְלֹא מַטֶּה כִּי-נָכוֺן לַפֹּעֵל דֵּי מִחְיָתוֺ:

Ani mošny na cestu, ani dvou sukní, ani obuvi, ani hůlky; hodenť jest zajisté dělník pokrmu svého.

neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani hůl, neboť ‚hoden je dělník své mzdy‘. ([1 Timoteovi 5:18; 1 Korintským 9:14])

μὴ πήραν ει᾿ς ὁδὸν μηδὲ δύο χιτω̑νας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ρ᾿άβδον α῎ξιος γὰρ ὁ ε᾿ργάτης τη̑ς τροφη̑ς αυ᾿του̑

ולָא תַּרמָלָא לֻאורחָא ולָא תַּרתֵּין כֻּותִּיניָן ולָא מסָנֵא ולָא שַׁבטָא שָׁוֵא הו גֵּיר פָּעלָא סַיבָּרתֵּה׃ ס


[(1) Matt 10, 11]

בְּכָל עִיר וּכְפָר שֶׁתִּכָּנְסוּ אֲלֵיהֶם בָּרְרוּ מִי רָאוּי בְּתוֹכָם וּשְׁבוּ שָׁם עַד צֵאתְכֶם.

וּבְכָל-עִיר אוֺ כְפָר אֲשֶׁר תָּבֹאוּ דִּרְשׁוּ מִי הוּא שָׁמָּה הַנִּכְבָּד וִישַׁבְתֶּם עִמּוֺ עַד כִּי-תַעֲבֹרוּן:

A do kteréhožkoli města neb městečka vešli byste, vzeptejte se, kdo by v něm hodný byl, a tu pobuďte, až i vyjdete.

Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden; u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet.

ει᾿ς η῍ν δ῾ α῍ν πόλιν η῍ κὼμην ει᾿σέλθητε ε᾿ξετάσατε τίς ε᾿ν αυ᾿τη̑ α῎ξιός ε᾿στιν κα᾿κει̑ μείνατε ε῞ως α῍ν ε᾿ξέλθητε

לַאידָא דֵּין מדִינתָּא אַו קרִיתָא דּעָאלִין אנתֻּון לָה שַׁאלו מַנֻו שָׁוֵא בָּה ותַמָן הוַו עדַמָא דּנָפקִין אנתֻּון׃ ס


[(1) Matt 10, 12]

כְּשֶׁאַתֶּם נִכְנָסִים לְבַיִת בָּרְכוּהוּ בְּ'שָׁלוֹם'.

וּבְבֹאֲכֶם הַבָּיְתָה תִּפְקְדוּ לִשְׁלוֺם הַבָּיִת:

A vcházejíce do domu, pozdravte ho.

Když vstoupíte do domu, řekněte: ‚Pokoj vám.‘

ει᾿σερχόμενοι δὲ ει᾿ς τὴν οι᾿κίαν α᾿σπάσασθε αυ᾿τήν

ומָא דּעָאלִין אנתֻּון לבַיתָּא שַׁאלו שׁלָמֵה דּבַיתָּא׃


[(1) Matt 10, 13]

אִם רָאוּי הַבַּיִת יָבוֹא עָלָיו הַ'שָּׁלוֹם' שֶׁלָּכֶם, אַךְ אִם אֵינֶנּוּ רָאוּי יָשׁוּב הַ'שָּׁלוֹם' שֶׁלָּכֶם אֲלֵיכֶם.

אִם-נֶחְשָׁב הַבַּיִת מְאוּמָה יָחוּל שְׁלוֺמְכֶם עָלָיו וְאִם לֹא-נֶחְשָׁב הַבַּיִת מְאוּמָה שְׁלוֺמְכֶם אֲלֵיכֶם יָשׁוּב:

A jestliže bude dům ten hodný, pokoj váš přijdiž naň; pakli by nebyl hodný, pokoj váš navratiž se k vám.

A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám.

καὶ ε᾿ὰν μὲν η῏ ἡ οι᾿κία α᾿ξία ε᾿λθάτω ἡ ει᾿ρήνη ὑμω̑ν ε᾿π῾ αυ᾿τήν ε᾿ὰν δὲ μὴ η῏ α᾿ξία ἡ ει᾿ρήνη ὑμω̑ν πρὸς ὑμα̑ς ε᾿πιστραφήτω

וֵאן הֻו דּשָׁוֵא בַּיתָּא שׁלָמכֻון נִאתֵא עלַוהי אֵן דֵּין לָא שָׁוֵא שׁלָמכֻון עלַיכֻּון נֵפנֵא׃ ס


[(1) Matt 10, 14]

כָּל מִי שֶׁלֹּא יְקַבֵּל אֶתְכֶם וְלֹא יִשְׁמַע לְדִבְרֵיכֶם, צְאוּ מִן הַבַּיִת הַהוּא וּמִן הָעִיר הַהִיא וְנַעֲרוּ אֶת הָאָבָק מֵעַל רַגְלֵיכֶם.

וְכָל-אִישׁ אֲשֶׁר לֹא-יֶאֱסֹף אֶתְכֶם וְלֹא יַקְשִׁיב לְדִבְרֵיכֶם צְאוּ לָכֶם מִן-הַבַּיִת הַהוּא אוֺ מִן-הָעִיר הַהִיא וּנְעַרְתֶּם אֶת-הָאָבָק מֵעַל רַגְלֵיכֶם:

A kdožkoli nepřijal by vás, a neuposlechl by řečí vašich, vyjdouce ven z domu neb z města toho, vyrazte prach z noh svých.

A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou. ([Skutky apoštolské 13:51])

καὶ ο῍ς α῍ν μὴ δέξηται ὑμα̑ς μηδὲ α᾿κούση τοὺς λόγους ὑμω̑ν ε᾿ξερχόμενοι ε῎ξω τη̑ς οι᾿κίας η῍ τη̑ς πόλεως ε᾿κείνης ε᾿κτινάξατε τὸν κονιορτὸν τω̑ν ποδω̑ν ὑμω̑ν

מַן דּלָא דֵּין מקַבֵּל לכֻון ולָא שָׁמַע מֵלַיכֻּון כַּד נָפקִין אנתֻּון מֵן בַּיתָּא אַו מֵן קרִיתָא הָי פֵּצו חֵלָא מֵן רֵגלַיכֻּון׃


[(1) Matt 10, 15]

אָמֵן אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, קַל יוֹתֵר יִהְיֶה בְּיוֹם הַדִּין לְאֶרֶץ סְדוֹם וַעֲמוֹרָה מֵאֲשֶׁר לְאוֹתָהּ עִיר."

אָמֵן אֲנִי מַגִּיד לָכֶם נָקֵל יִהְיֶה יוֺם הַמִּשְׁפָּט לְאֶרֶץ סְדֹם וַעֲמֹרָה מֵאֲשֶׁר לָעִיר הַזֹּאת:

Amen pravím vám: Lehčeji bude zemi Sodomských a Gomorských v den soudný nežli městu tomu.

Amen, pravím vám, lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudu než tomu městu. ([Matouš 11:24; Genesis 18:20-Genesis 18:19 Genesis :28])

α᾿μὴν λέγω ὑμι̑ν α᾿νεκτότερον ε῎σται γη̑ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ε᾿ν ἡμέρα κρίσεως η῍ τη̑ πόλει ε᾿κείνη

וַאמִין אָמַר אנָא לכֻון דּלַארעָא דַּסדֻום וַדעַמֻורָא נֵהוֵא נִיח בּיַומָא דּדִינָא אַו לַמדִינתָּא הָי סס׃


[(1) Matt 10, 16]

"הִנֵּה אָנֹכִי שׁוֹלֵחַ אֶתְכֶם כִּכְבָשִׂים בֵּין זְאֵבִים. לָכֵן הֱיוּ עֲרוּמִים כִּנְחָשִׁים וּתְמִימִים כְּיוֹנִים.

הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ אֶתְכֶם כְּצֹאן בְּקֶרֶב זְאֵבִים עַל-כֵּן הֱיוּ עֲרוּמִים כַּנְּחָשִׁים וּתְמִימִים כַּיּוֺנִים:

Aj, já posílám vás jako ovce mezi vlky; protož buďte opatrní jako hadové, a sprostní jako holubice.

Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. ([Lukáš 10:3; Římanům 16:19])

ι᾿δοὺ ε᾿γώ α᾿ποστέλλω ὑμα̑ς ὡς πρόβατα ε᾿ν μέσω λύκων γίνεσθε ου῏ν φρόνιμοι ὡς οἱ ο῎φεις καὶ α᾿κέραιοι ὡς αἱ περιστεραί

הָא אֵנָא משַׁדַּר אנָא לכֻון אַיך אֵמרֵא בַּינַי דִּאבֵא הוַו הָכִיל חַכִּימֵא אַיך חוַוָתָא ותַמִימֵא אַיך יַונֵא׃


[(1) Matt 10, 17]

הִזָּהֲרוּ מִבְּנֵי אָדָם, כִּי יִמְסְרוּ אֶתְכֶם לְסַנְהֶדְרִיּוֹת וְיַלְקוּ אֶתְכֶם בְּבָתֵּי הַכְּנֶסֶת שֶׁלָּהֶם.

רַק הִשָּׁמְרוּ לָכֶם מִפְּנֵי בְנֵי-אָדָם כִּי הֵם יַסְגִּירוּ אֶתְכֶם לִידֵי-הַסַּנְהֶדְרִין וְהֻכֵּיתֶם בַּשּׁוֺטִים בְּבָתֵּי הַכְּנֵסֶת:

Vystříhejte se pak lidí; neboť vás vydávati budou do sněmů, a v shromážděních svých budou vás bičovati.

Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům(i), ve svých synagógách vás budou bičovat, (i) ř: synedriím ([Marek 13:9-Marek 13:13; Lukáš 21:12-Lukáš 21:19 Jan 16:2])

προσέχετε δὲ α᾿πὸ τω̑ν α᾿νθρὼπων παραδὼσουσιν γὰρ ὑμα̑ς ει᾿ς συνέδρια καὶ ε᾿ν ται̑ς συναγωγαι̑ς αυ᾿τω̑ν μαστιγὼσουσιν ὑμα̑ς

אֵזדַּהרו דֵּין מֵן בּנַינָשָׁא מַשׁלמִין לכֻון גֵּיר לבֵית דַּיָנֵא ובַכנֻושָׁתהֻון ננַגּדֻונָכֻון׃


[(1) Matt 10, 18]

לִפְנֵי מוֹשְׁלִים וּמְלָכִים תּוּבְאוּ בִּגְלָלִי, לְעֵדוּת לָהֶם וְלַגּוֹיִים.

וְלִפְנֵי מֹשְׁלִים וּמְלָכִים תּוּבָלוּ לְמַעֲנִי לִהְיוֺת לְעֵדוּת לָהֶם וְלַגּוֺיִם:

Ano i před vládaře i před krále vedeni budete pro mne, na svědectví proti nim, i národům.

budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům(j). (j) pohanům

καὶ ε᾿πὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλει̑ς α᾿χθήσεσθε ε῞νεκεν ε᾿μου̑ ει᾿ς μαρτύριον αυ᾿τοι̑ς καὶ τοι̑ς ε῎θνεσιν

וַקדָם הִגמֻונֵא ומַלכֵּא מקַרבִין לכֻון מֵטֻלָתי לסָהדֻּותָא דִּילהֻון וַדעַממֵא׃ ס


[(1) Matt 10, 19]

אֲבָל כַּאֲשֶׁר יִמְסְרוּ אֶתְכֶם אַל תִּדְאֲגוּ אֵיךְ וּמַה תְּדַבְּרוּ, כִּי בְּאוֹתָהּ שָׁעָה יִנָּתֵן לָכֶם מַה לּוֹמַר;

וְכַאֲשֶׁר יַסְגִּירוּ אֶתְכֶם אַל-תֶּחֶרְדוּ לֵאמֹר אֵיכָה נְדַבֵּר אוֺ מַה-נְּדַבֵּר כִּי בְּעֶצֶם הָעֵת הַהִיא יוּשַׂם בְּפִיכֶם אֵת אֲשֶׁר-תְּדַבֵּרוּן:

Když pak vás vydadí, nebuďtež pečliví, kterak aneb co byste mluvili; dánoť bude zajisté vám v tu hodinu, co budete míti mluviti.

A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. ([Lukáš 12:11-Lukáš 12:12; Daniel 3:16])

ο῞ταν δὲ παραδω̑σιν ὑμα̑ς μὴ μεριμνήσητε πω̑ς η῍ τί λαλήσητε δοθήσεται γὰρ ὑμι̑ν ε᾿ν ε᾿κείνη τη̑ ω῞ρα τί λαλήσητε

אֵמַתי דֵּין דּנַשׁלמֻונָכֻון לָא תִּאצפֻּון אַיכַּנָא אַו מָנָא תּמַללֻון מֵתִיהֵב לכֻון גֵּיר בּהָי שָׁעתָא מָא דַּתמַללֻון׃


[(1) Matt 10, 20]

שֶׁכֵּן לֹא אַתֶּם תְּדַבְּרוּ, אֶלָּא רוּחַ אֲבִיכֶם הִיא אֲשֶׁר תְּדַבֵּר בָּכֶם.

כִּי לֹא אַתֶּם הֵם הַמְדַבְּרִים כִּי אִם רוּחַ-אֲבִיכֶם הַדֹּבֵר בָּכֶם:

Nebo ne vy jste, kteříž mluvíte, ale Duch Otce vašeho, kterýž mluví v vás.

Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.

ου᾿ γὰρ ὑμει̑ς ε᾿στε οἱ λαλου̑ντες α᾿λλὰ τὸ πνευ̑μα του̑ πατρὸς ὑμω̑ν τὸ λαλου̑ν ε᾿ν ὑμι̑ν

לָא הוָא גֵּיר אַנתֻּון ממַללִין אֵלָא רֻוחָא דַּאבֻוכֻון ממַללָא בּכֻון׃


[(1) Matt 10, 21]

זֹאת וְעוֹד, אָח יִמְסֹר אֶת אָחִיו לַמָּוֶת וְאָב יִמְסֹר אֶת בְּנוֹ. בָּנִים יָקוּמוּ עַל הוֹרֵיהֶם וְיָמִיתוּ אוֹתָם.

וְאָח יַסְגִּיר אֶת-אָחִיו לַמָּוֶת וְאָב אֶת-בְּנוֺ וְיָקוּמוּ בָנִים עַל-אֲבוֺתָם וְהֵמִיתוּם:

Vydáť pak bratr bratra na smrt, i otec syna, a povstanouť dítky proti rodičům, a zmordují je.

Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. ([Micheáš 7:6])

παραδὼσει δὲ α᾿δελφὸς α᾿δελφὸν ει᾿ς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον καὶ ε᾿παναστήσονται τέκνα ε᾿πὶ γονει̑ς καὶ θανατὼσουσιν αυ᾿τούς

נַשׁלֵם דֵּין אַחָא לַאחֻוהי למַותָּא וַאבָא לַברֵה וַנקֻומֻון בּנַיָא עַל אַבָהַיהֻון וַנמִיתֻון אֵנֻון׃


[(1) Matt 10, 22]

וְתִהְיוּ שְׂנוּאִים עַל הַכֹּל לְמַעַן שְׁמִי, אַךְ הַמַּחֲזִיק מַעֲמָד עַד קֵץ הוּא יִוָּשַׁע.

וְאַתֶּם שְׂנֻאִים תִּהְיוּ לְכָל-אָדָם בַּעֲבוּר שְׁמִי אַךְ הַמְחַכֶּה עַד-הַקֵּץ יִוָּשֵׁעַ:

A budete v nenávisti všechněm pro jméno mé, ale kdož setrvá až do konce, tenť spasen bude.

Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. ([Matouš 24:9 Matouš 24:13; Jan 15:19])

καὶ ε῎σεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ο῎νομά μου ὁ δὲ ὑπομείνας ει᾿ς τέλος ου῟τος σωθήσεται

ותֵהוֻון סנִיאיִן מֵן כֻּלנָשׁ מֵטֻל שֵׁמי אַינָא דֵּין דַּנסַיבַּר עדַמָא לחַרתָא הֻו נִחֵא׃


[(1) Matt 10, 23]

כַּאֲשֶׁר יִרְדְּפוּ אֶתְכֶם בְּעִיר אַחַת נוּסוּ לְעִיר אַחֶרֶת. אָמֵן אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, לֹא תַּסְפִּיקוּ לַעֲבֹר אֶת עָרֵי יִשְׂרָאֵל עַד שֶׁיָּבוֹא בֶּן־הָאָדָם.

וְכִי-יִרְדְּפוּ אֶתְכֶם בְּעִיר אַחַת נוּסוּ לָכֶם אֶל-עִיר אַחֶרֶת אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם לֹא תְכַלּוּ לַעֲבֹר עָרֵי יִשְׂרָאֵל עַד כִּי-יָבֹא בֶּן-הָאָדָם:

Když se pak vám budou protiviti v tom městě, utecte do jiného. Amen zajisté pravím vám, nezchodíte měst Izraelských, až přijde Syn člověka.

Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného(k); amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka. (k) var: + a budou-li vás pronásledovat i tam, prchněte do dalšího; ([Matouš 16:27-Matouš 16:28])

ο῞ταν δὲ διὼκωσιν ὑμα̑ς ε᾿ν τη̑ πόλει ταύτη φεύγετε ει᾿ς τὴν ἑτέραν α᾿μὴν γὰρ λέγω ὑμι̑ν ου᾿ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις του̑ ᾽Ισραὴλ ε῞ως α῍ν ε῎λθη ὁ υἱὸς του̑ α᾿νθρὼπου

מָא דּרָדפִּין לכֻון דֵּין בַּמדִינתָּא הָדֵא ערֻוקו לכֻון לַאחרִתָא אַמִין גֵּיר אָמַר אנָא לכֻון דּלָא תּשַׁלמֻון אֵנֵין כֻּלהֵין מדִינָתָא דּבֵית אִיסרָיֵל עדַמָא דּנִאתֵא בּרֵה דּאנָשָׁא׃ ס


[(1) Matt 10, 24]

תַּלְמִיד אֵינֶנּוּ גָּדוֹל מִן הַמּוֹרֶה אַף לֹא הָעֶבֶד גָּדוֹל מֵאֲדוֹנָיו.

הַתַּלְמִיד אֵינֶנּוּ רַב מִרָבּוֺ וְעֶבֶד מֵאֲדֹנָיו:

Neníť učedlník nad mistra, ani služebník nad pána svého.

Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána. ([Lukáš 6:40; Jan 13:16 Jan 15:20])

ου᾿κ ε῎στιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον ου᾿δὲ δου̑λος ὑπὲρ τὸν κύριον αυ᾿του̑

לַיתּ תַּלמִידָא דּיַתִּיר מֵן רַבֵּה ולָא עַבדָּא מֵן מָרֵה׃


[(1) Matt 10, 25]

דַּי לוֹ לַתַּלְמִיד שֶׁיִּהְיֶה כְּרַבּוֹ וְהָעֶבֶד כַּאֲדוֹנָיו. אִם לְבַעַל הַבַּיִת קָרְאוּ בַּעַל־זְבוּל, כָּל שֶׁכֵּן לְאַנְשֵׁי בֵּיתוֹ."

דַּי לַתַּלְמִיד לִהְיוֺת כְּרַבּוֺ וְלָעֶבֶד כַּאדֹנָיו אִם בַּעַל-זְבוּב קָרְאוּ לְבַעַל הַבַּיִת אַף כִּי-לְאַנְשֵׁי בֵיתוֺ:

Dostiť jest učedlníku, aby byl jako mistr jeho, a služebník jako pán jeho. Poněvadž hospodáře Belzebubem nazývali, čím pak více domácí jeho?

Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď!

α᾿ρκετὸν τω̑ μαθητη̑ ι῞να γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αυ᾿του̑ καὶ ὁ δου̑λος ὡς ὁ κύριος αυ᾿του̑ ει᾿ τὸν οι᾿κοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ε᾿πεκάλεσαν πόσω μα̑λλον τοὺς οι᾿κιακοὺς αυ᾿του̑

סָפֵק לֵה לתַלמִידָא דּנֵהוֵא אַיך רַבֵּה וַלעַבדָּא אַיך מָרֵה אֵן למָרֵה דּבַיתָּא קרַו בּעֵלזבֻוב חַד כּמָא לַבנַי בַּיתֵּה׃


[(1) Matt 10, 26]

"לָכֵן אַל תִּפְחֲדוּ מִפְּנֵיהֶם, כִּי אֵין דָּבָר מְכֻסֶּה שֶׁלֹּא יִגָּלֶה וְאֵין נִסְתָּר שֶׁלֹּא יִוָּדַע.

עַל-כֵּן אַל-תִּירְאוּ מִפְּנֵיהֶם כִּי אֵין-דָּבָר נִסְתָּר אֲשֶׁר לֹא יִגָּלֶה וְאֵין נֶעְלָם אֲשֶׁר לֹא יִוָּדֵעַ:

Protož nebojte se jich; nebo není nic skrytého, což by nemělo býti zjeveno, ani tajného, ješto by nemělo zvědíno býti.

Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. ([Lukáš 12:2-Lukáš 12:7 Marek 4:22; Lukáš 8:17; Efezským 5:13])

μὴ ου῏ν φοβηθη̑τε αυ᾿τούς ου᾿δὲν γάρ ε᾿στιν κεκαλυμμένον ο῍ ου᾿κ α᾿ποκαλυφθήσεται καὶ κρυπτὸν ο῍ ου᾿ γνωσθήσεται

לָא הָכִיל תֵּדחלֻון מֵנהֻון לַיתּ גֵּיר מֵדֵּם דַּכסֵא דּלָא נֵתגּלֵא ודַמטַשַׁי דּלָא נֵתִידַע׃


[(1) Matt 10, 27]

אֶת מַה שֶּׁאֲנִי אוֹמֵר לָכֶם בַּחֹשֶׁךְ אִמְרוּ בָּאוֹר, וּמַה שֶּׁנִּלְחַשׁ לְאָזְנֵיכֶם הַכְרִיזוּ מֵעַל הַגַּגּוֹת.

אֵת אֲשֶׁר אַגֵּדְכֶם בְּחֹשֶׁךְ הַגִּידוּ לְעֵין הַשָּׁמֶשׁ וְאֵת אֲשֶׁר תִּשְׁמַע אָזְנְכֶם בְּלַחַשׁ הַשְׁמִיעוּ עַל-הַגַּגּוֺת:

Což vám pravím ve tmách, pravte na světle, a co v uši slyšíte, hlásejte na domích.

Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí(l), hlásejte ze střech. (l) ř: do ucha

ο῍ λέγω ὑμι̑ν ε᾿ν τη̑ σκοτία ει῎πατε ε᾿ν τω̑ φωτί καὶ ο῍ ει᾿ς τὸ ου῏ς α᾿κούετε κηρύξατε ε᾿πὶ τω̑ν δωμάτων

מֵדֵּם דָּאמַר אנָא לכֻון בּחֵשֻׁוכָא אֻומרֻוהי אַנתֻּון בּנַהִירָא ומֵדֵּם דּבֵאדנַיכֻּון שָׁמעִין אנתֻּון אַכרֵזו עַל אֵגָּרֵא׃


[(1) Matt 10, 28]

אַל תִּפְחֲדוּ מִן הַהוֹרְגִים אֶת הַגּוּף שֶׁאֵין בִּיכָלְתָּם לַהֲרֹג אֶת הַנֶּפֶשׁ, אֶלָּא יִרְאוּ מִזֶּה אֲשֶׁר יָכוֹל לִגְרֹם הֵן לְאָבְדַן הַנֶּפֶשׁ וְהֵן לְאָבְדַן הַגּוּף בְּגֵיהִנּוֹם.

וְאַל-תִּירְאוּ מִפְּנֵי הֹרְגֵי הַבָּשָׂר וְלַהֲרֹג אֶת-הַנֶּפֶשׁ לֹא תַ׹ִּׂיג יָדָם כִּי אִם-יִרְאוּ מִפָּנָיו אֲשֶׁר יָדָיו רַב לוֺ לַהֲרֹג גַּם אֶת-הַנֶּפֶשׁ וְגַם אֶת-הַבָּשָׂר בְּגֵיהִנֹּם:

A nebojte se těch, kteříž mordují tělo, ale duše nemohou zamordovati; než raději se bojte toho, kterýž může i duši i tělo zatratiti v pekelném ohni.

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle. ([Jakubův 4:12])

καὶ μὴ φοβει̑σθε α᾿πὸ τω̑ν α᾿ποκτεννόντων τὸ σω̑μα τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων α᾿ποκτει̑ναι φοβει̑σθε δὲ μα̑λλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σω̑μα α᾿πολέσαι ε᾿ν γεέννη

ולָא תֵּדחלֻון מֵן אַילֵין דּקָטלִין פַּגרָא נַפשָׁא דֵּין לָא מֵשׁכּחִין למֵקטַל דּחַלו דֵּין יַתִּירָאיִת מֵן מַן דּמֵשׁכַּח דַּלנַפשָׁא וַלפַגרָא נַובֵּד בּגִהַנָא׃


[(1) Matt 10, 29]

הַאִם לֹא נִמְכָּרוֹת שְׁתֵּי צִפֳּרִים בְּאִסָּר אֶחָד? גַּם אַחַת מֵהֶן לֹא תִּפֹּל אַרְצָה מִבְּלִי הַשְׁגָּחַת אֲבִיכֶם.

הֲלֹא שְׁתֵּי צִפֳּרִים נִמְכָּרוֺת בְּאִסָּר אֶחָד וְאַחַת מֵהֶן לֹא תִפֹּל אַרְצָה בִּבְלִי רְצוֺן אֲבִיכֶם:

Zdaliž nebývají prodáváni dva vrabečkové za penízek? A však jeden z nich nepadá na zem bez Otce vašeho.

Neprodávají se dva vrabci za haléř(m)? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce(n). (m) ř: assarion (šestnáctina denáru) (n) ř: bez vašeho Otce

ου᾿χὶ δύο στρουθία α᾿σσαρίου πωλει̑ται καὶ ε῍ν ε᾿ξ αυ᾿τω̑ν ου᾿ πεσει̑ται ε᾿πὶ τὴν γη̑ν α῎νευ του̑ πατρὸς ὑμω̑ν

לָא תַּרתֵּין צֵפּרִין מֵזדַּבּנָן בַּאסָר וַחדָא מֵנהֵין בֵּלעָד מֵן אַבֻוכֻון לָא נָפלָא עַל אַרעָא׃


[(1) Matt 10, 30]

אַךְ אַתֶּם, אֲפִלּוּ שַׂעֲרוֹת רֹאשְׁכֶם נִמְנוּ כֻּלָּן.

וְאַתֶּם גַּם-שַׂעֲרוֺת רֹאשְׁכֶם נִמְנוּ לְמִסְפָּרָם:

Vaši pak i vlasové na hlavě všickni sečteni jsou.

U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě.

ὑμω̑ν δὲ καὶ αἱ τρίχες τη̑ς κεφαλη̑ς πα̑σαι η᾿ριθμημέναι ει᾿σίν

דִּילכֻון דֵּין אָף מֵנֵא דּרִשׁכֻון כֻּלהֵין מַניָן אֵנֵין׃


[(1) Matt 10, 31]

לָכֵן אַל תִּפְחֲדוּ; יְקָרִים אַתֶּם מִצִּפֳּרִים רַבּוֹת."

עַל-כֵּן אַל-תִּירָאוּ עֶרְכְּכֶם רַב מִצִּפֳּרִים רַבּוֺת:

Protož nebojte se, dražší jste vy nežli mnoho vrabců.

Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců. ([Matouš 6:26 Matouš 12:12])

μὴ ου῏ν φοβει̑σθε πολλω̑ν στρουθίων διαφέρετε ὑμει̑ς

לָא הָכִיל תֵּדחלֻון מֵן צֵפרֵא סַגִּיָאתָא מיַתּרִין אנתֻּון׃


[(1) Matt 10, 32]

"כָּל מִי שֶׁיּוֹדֶה בִּי לִפְנֵי בְּנֵי אָדָם גַּם אֲנִי אוֹדֶה בּוֹ לִפְנֵי אָבִי שֶׁבַּשָּׁמַיִם.

לָכֵן כָּל-אִישׁ אֲשֶׁר יַאֲמִירֵנִי לִפְנֵי בְנֵי-הָאָדָם אַאֲמִירֶנּוּ לִפְנֵי אָבִי בַשָּׁמַיִם גַּם-אָנֹכִי:

Kdožkoli tedy vyzná mne před lidmi, vyznámť i já jej před Otcem svým, kterýž jest v nebesích.

Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; ([Lukáš 12:8-Lukáš 12:9 Zjevení Janovo 3:5])

πα̑ς ου῏ν ο῞στις ὁμολογήσει ε᾿ν ε᾿μοὶ ε῎μπροσθεν τω̑ν α᾿νθρὼπων ὁμολογήσω κα᾿γώ ε᾿ν αυ᾿τω̑ ε῎μπροσθεν του̑ πατρός μου του̑ ε᾿ν τοι̑ς ου᾿ρανοι̑ς

כֻּלנָשׁ הָכִיל דּנַודֵּא בִּי קדָם בּנַינָשָׁא אַודֵּא בֵּה אָף אֵנָא קדָם אָבי דּבַשׁמַיָא׃


[(1) Matt 10, 33]

וְכָל הַמְכַחֵשׁ בִּי לִפְנֵי בְּנֵי אָדָם גַּם אֲנִי אֲכַחֵשׁ בּוֹ לִפְנֵי אָבִי שֶׁבַּשָּׁמַיִם.

וְכָל-אִישׁ אֲשֶׁר יְכַחֶשׁ-בִּי לִפְנֵי בְנֵי-הָאָדָם אֲכַחֶשׁ-בּוֺ לִפְנֵי אָבִי בַשָּׁמַיִם גַּם-אָנִי:

Kdož by pak mne zapřel před lidmi, zapřímť ho i já před Otcem svým, kterýž jest v nebesích.

kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. ([Marek 8:38; Lukáš 9:26; 2 Timoteovi 2:12])

ο῞στις δ῾ α῍ν α᾿ρνήσηταί με ε῎μπροσθεν τω̑ν α᾿νθρὼπων α᾿ρνήσομαι κα᾿γώ αυ᾿τὸν ε῎μπροσθεν του̑ πατρός μου του̑ ε᾿ν τοι̑ς ου᾿ρανοι̑ς

מַן דֵּין דּנֵכפֻּור בִּי קדָם בּנַינָשָׁא אֵכפֻּור בֵּה אָף אֵנָא קדָם אָבי דּבַשׁמַיָא׃ ס


[(1) Matt 10, 34]

אַל תַּחְשְׁבוּ שֶׁבָּאתִי לְהָטִיל שָׁלוֹם עַל הָאָרֶץ. לֹא בָּאתִי לְהָטִיל שָׁלוֹם אֶלָּא חֶרֶב,

אַל-תַּחְשְׁבוּ כִּי בָאתִי לְהָבִיא שָׁלוֺם בָּאָרֶץ לֹא בָאתִי לְהָבִיא שָׁלוֺם כִּי אִם-חָרֶב:

Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dáti na zemi. Nepřišelť jsem, abych pokoj uvedl, ale meč.

Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. ([Lukáš 12:51-Lukáš 12:53])

μὴ νομίσητε ο῞τι η῟λθον βαλει̑ν ει᾿ρήνην ε᾿πὶ τὴν γη̑ν ου᾿κ η῟λθον βαλει̑ν ει᾿ρήνην α᾿λλὰ μάχαιραν

לָא תֵּסבּרֻון דֵּאתִית דַּארמֵא שַׁינָא בַּארעָא לָא אֵתִית דַּארמֵא שַׁינָא אֵלָא חַרבָּא׃


[(1) Matt 10, 35]

שֶׁהֲרֵי בָּאתִי לִגְרֹם פִּלּוּג בֵּין אִישׁ לְאָבִיו, בֵּין בַּת לְאִמָּהּ וּבֵין כַּלָּה לַחֲמוֹתָהּ,

כִּי בָאתִי לְהַפְרִיד בֵּין אִישׁ לְאָבִיו בֵּין בַּת לְאִמָּהּ וּבֵין כַּלָּה לַחֲמוֺתָהּ:

Přišel jsem zajisté, abych rozdělil člověka proti otci jeho, a dceru proti mateři její, a nevěstu proti svegruši její.

Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; ([Micheáš 7:6])

η῟λθον γὰρ διχάσαι α῎νθρωπον κατὰ του̑ πατρὸς αυ᾿του̑ καὶ θυγατέρα κατὰ τη̑ς μητρὸς αυ᾿τη̑ς καὶ νύμφην κατὰ τη̑ς πενθερα̑ς αυ᾿τη̑ς

אֵתִית גֵּיר דֵּאפלֻוג גַּברָא עַל אַבֻוהי ובַרתָא עַל אֵמָה וכַלתָא עַל חמָתָה׃


[(1) Matt 10, 36]

וְיִהְיוּ אֹיְבֵי אִישׁ אַנְשֵׁי בֵיתוֹ.

וְאֹיְבֵי אִישׁ אַנְשֵׁי בֵיתוֺ:

A nepřátelé člověka domácí jeho.

a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘.

καὶ ε᾿χθροὶ του̑ α᾿νθρὼπου οἱ οι᾿κιακοὶ αυ᾿του̑

וַבעֵלדּבָבַוהי דּגַברָא בּנַי בַּיתֵּה׃ ס


[(1) Matt 10, 37]

הָאוֹהֵב אֶת אָבִיו אוֹ אֶת אִמּוֹ יוֹתֵר מִמֶּנִּי אֵינוֹ כְּדַאי לִי, וְהָאוֹהֵב אֶת בְּנוֹ אוֹ אֶת בִּתּוֹ יוֹתֵר מִמֶּנִּי אֵינוֹ כְּדַאי לִי.

הָאֹהֵב אֶת-אָבִיו אוֺ אֶת-אִמּוֺ יוֺתֵר מִמֶּנִּי אֵינֶנּוּ שׁוֶֺה לִי וְהָאֹהֵב אֶת-בְּנוֺ אוֺ אֶת-בִּתּוֺ יוֺתֵר מִמֶּנִּי אֵינֶנּוּ שׁוֶֺה לִי:

Kdo miluje otce neb matku více nežli mne, neníť mne hoden; a kdož miluje syna neb dceru více nežli mne, neníť mne hoden.

Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. ([Lukáš 14:26-Lukáš 14:27 Deuteronomium 33:9; Matouš 19:29])

ὁ φιλω̑ν πατέρα η῍ μητέρα ὑπὲρ ε᾿μὲ ου᾿κ ε῎στιν μου α῎ξιος καὶ ὁ φιλω̑ν υἱὸν η῍ θυγατέρα ὑπὲρ ε᾿μὲ ου᾿κ ε῎στιν μου α῎ξιος

מַן דּרָחֵם אַבָא אַו אֵמָא יַתִּיר מֵן דּלִי לָא שָׁוֵא לִי ומַן דּרָחֵם בּרָא אַו בַּרתָא יַתִּיר מֵן דּלִי לָא שָׁוֵא לִי׃


[(1) Matt 10, 38]

וּמִי שֶׁאֵינוֹ לוֹקֵחַ אֶת צְלָבוֹ וְהוֹלֵךְ אַחֲרַי אֵינוֹ כְּדַאי לִי.

וּמִי אֲשֶׁר לֹא-יִקַּח אֶת-צְלָבוֺ וְיֵלֵךְ אַחֲרָי אֵינֶנּוּ שׁוֶֺה לִי:

A kdož nebéře kříže svého a nenásleduje mne, neníť mne hoden.

Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. ([Matouš 16:24-Matouš 16:25])

καὶ ο῍ς ου᾿ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αυ᾿του̑ καὶ α᾿κολουθει̑ ο᾿πίσω μου ου᾿κ ε῎στιν μου α῎ξιος

וכֻל דּלָא שָׁקֵל זקִיפֵה וָאתֵא בָּתַרי לָא שָׁוֵא לִי׃


[(1) Matt 10, 39]

הַמּוֹצֵא אֶת נַפְשׁוֹ יְאַבֵּד אוֹתָהּ, וְהַמְאַבֵּד אֶת נַפְשׁוֹ לְמַעֲנִי יִמְצָא אוֹתָהּ."

הַמֹּצֵא אֶת-נַפְשׁוֺ תֹּאבַד לוֺ וְהַמַּשְׁלִיךְ אֶת-נַפְשׁוֺ בִּגְלָלִי יִמְצָאֶנָּה:

Kdo nalezne duši svou, ztratíť ji; a kdo by ztratil duši svou pro mne, nalezneť ji.

Kdo nalezne svůj život(o), ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. (o) duši ([Lukáš 17:33; Jan 12:25])

ὁ εὑρών τὴν ψυχὴν αυ᾿του̑ α᾿πολέσει αυ᾿τήν καὶ ὁ α᾿πολέσας τὴν ψυχὴν αυ᾿του̑ ε῞νεκεν ε᾿μου̑ εὑρήσει αυ᾿τήν

מַן דֵּאשׁכַּח נַפשֵׁה נַובּדִיה ומַן דּנַובֵּד נַפשֵׁה מֵטֻלָתי נֵשׁכּחִיה׃ ס


[(1) Matt 10, 40]

"הַמְקַבֵּל אֶתְכֶם מְקַבֵּל אוֹתִי, וְהַמְקַבֵּל אוֹתִי מְקַבֵּל אֶת אֲשֶׁר שְׁלָחַנִי.

הַמְקַבֵּל פְּנֵיכֶם מְקַבֵּל פָּנָי וְהַמְקַבֵּל פָּנַי הוּא מְקַבֵּל פְּנֵי שֹׁלְחִי:

Kdo vás přijímá, mne přijímá; a kdo mne přijímá, přijímá toho, kterýž mne poslal.

Kdo přijímá vás, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. ([Jan 13:20; Marek 9:37; Lukáš 9:48 Lukáš 10:16])

ὁ δεχόμενος ὑμα̑ς ε᾿μὲ δέχεται καὶ ὁ ε᾿μὲ δεχόμενος δέχεται τὸν α᾿ποστείλαντά με

מַן דַּמקַבֵּל לכֻון לִי מקַבֵּל ומַן דּלִי מקַבֵּל למַן דּשַׁלחַני מקַבֵּל׃


[(1) Matt 10, 41]

הַמְקַבֵּל נָבִיא מִשּׁוּם הֱיוֹתוֹ נָבִיא שְׂכַר נָבִיא יְקַבֵּל, וְהַמְקַבֵּל צַדִּיק מִשּׁוּם הֱיוֹתוֹ צַדִּיק שְׂכַר צַדִּיק יְקַבֵּל.

הַמְקַבֵּל פְּנֵי נָבִיא בְּשֵׁם נָבִיא יַ׹ִּׂיג שְׂכַר נָבִיא וְהַמְקַבֵּל פְּנֵי צַדִּיק בְּשֵׁם צַדִּיק יַ׹ִּׂיג שְׂכַר צַדִּיק:

Kdo přijímá proroka ve jménu proroka, odplatu proroka vezme; a kdož přijímá spravedlivého ve jménu spravedlivého, odplatu spravedlivého vezme.

Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka(p); kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. (p) jako prorok (podobně: jako spravedlivý) 11. kapitola ([1 Královská 17:9-1 Královská 17:24])

ὁ δεχόμενος προφήτην ει᾿ς ο῎νομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήμψεται καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον ει᾿ς ο῎νομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήμψεται

מַן דַּמקַבֵּל נבִיָא בּשֵׁם נבִיָא אַגרָא דַּנבִיָא נָסֵב ומַן דַּמקַבֵּל זַדִּיקָא בּשֵׁם זַדִּיקָא אַגרָא דּזַדִּיקָא נָסֵב׃


[(1) Matt 10, 42]

וְכָל הַמַּשְׁקֶה אֶת אַחַד הַקְּטַנִּים הָאֵלֶּה רַק כּוֹס מַיִם קָרִים מִשּׁוּם הֱיוֹתוֹ תַּלְמִיד, אָמֵן אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, לֹא יֹאבַד שְׂכָרוֹ."

וּמִי אֲשֶׁר יַשְׁקֶה אֶת-אַחַד הַקְּטַנִּים הָאֵלֶּה רַק כּוֺס מַיִם קָרִים בְּשֵׁם תַּלְמִיד אָמֵן אֲנִי מַגִּיד לָכֶם כִּי לֹא-יֹאבַד שְׂכָרוֺ:

A kdož by koli dal jednomu z těchto maličkých toliko číši vody studené k nápoji ve jménu učedlníka, zajisté pravím vám, neztratíť odplaty své.

A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu.“ ([Marek 9:41])

καὶ ο῍ς α῍ν ποτίση ε῞να τω̑ν μικρω̑ν τούτων ποτήριον ψυχρου̑ μόνον ει᾿ς ο῎νομα μαθητου̑ α᾿μὴν λέγω ὑμι̑ν ου᾿ μὴ α᾿πολέση τὸν μισθὸν αυ᾿του̑

וכֻל דּמַשׁקֵא לחַד מֵן הָלֵין זעֻורֵא כָּסָא דּקַרִירֵא בַּלחֻוד בַּשׁמָא דּתַלמִידָא אַמִין אָמַר אנָא לכֻון דּלָא נַובֵּד אַגרֵה סס׃


[(1) Matt 11, 01]

יֵשׁוּעַ סִיֵּם אֶת הוֹרָאוֹתָיו לִשְׁנֵים־עָשָׂר תַּלְמִידָיו וְהָלַךְ מִשָּׁם לְלַמֵּד וּלְהַטִּיף בְּעָרֵיהֶם.

וַיְהִי כְּכַלּוֺת יֵשׁוּעַ לְצַוֹּת אֶת-שְׁנֵים עָשָׂר תַּלְמִידָיו וַיַּעֲבֹר מִשָּׁם לְלַמֵּד וּלְהַשְׁמִיעַ יְשׁוּעָתוֺ בְּעָרֵיהֶם:

I stalo se, když přestal Ježíš těch přikázaní dávati dvanácti učedlníkům svým, bral se odtud, aby učil a kázal v městech jejich.

Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým dvanácti učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamějších(q) městech. (q) ř: jejich ([Matouš 7:28 Matouš 13:53 Matouš 19:1 Matouš 26:1])

καὶ ε᾿γένετο ο῞τε ε᾿τέλεσεν ὁ ᾽Ιησου̑ς διατάσσων τοι̑ς δὼδεκα μαθηται̑ς αυ᾿του̑ μετέβη ε᾿κει̑θεν του̑ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ε᾿ν ται̑ς πόλεσιν αυ᾿τω̑ν

וַהוָא דּכַד שַׁלֵם יֵשֻׁוע לַמפַקָדֻו לַתרֵעסַר תַּלמִידַוהי שַׁנִי מֵן תַּמָן למַלָפֻו וַלמַכרָזֻו בַּמדִינָתהֻון׃ ס


[(1) Matt 11, 02]

כַּאֲשֶׁר שָׁמַע יוֹחָנָן בְּבֵית הַסֹּהַר עַל מַעֲשֵׂי הַמָּשִׁיחַ שָׁלַח בְּיַד תַּלְמִידָיו לִשְׁאֹל אוֹתוֹ:

וְיוֺחָנָן בְּבֵית הָאֲסוּרִים שָׁמַע אֶת-עֲלִלוֺת הַמָּשִׁיחַ וַיִּשְׁלַח אֵלָיו שְׁנַיִם מִתַּלְמִידָיו:

Jan pak uslyšev v vězení o skutcích Kristových, poslav dva z učedlníků svých,

Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových(r); poslal k němu vzkaz po svých učednících(s): (r) var: Ježíšových (s) var: dva ze svých učedníků ([Lukáš 7:18-Lukáš 7:35 Matouš 14:3])

ὁ δὲ ᾽Ιωάννης α᾿κούσας ε᾿ν τω̑ δεσμωτηρίω τὰ ε῎ργα του̑ Χριστου̑ πέμψας διὰ τω̑ν μαθητω̑ν αυ᾿του̑

יֻוחַנָן דֵּין כַּד שׁמַע בֵּית־אַסִירֵא עבָדַוהי דַּמשִׁיחָא שַׁדַּר בּיַד תַּלמִידַוהי׃


[(1) Matt 11, 03]

"אַתָּה הוּא אֲשֶׁר נוֹעַד לָבוֹא, אוֹ נְחַכֶּה לְאַחֵר?"

וַיֹּאמַר הַאַתָּה הוּא הַבָּא אוֺ אִם-נְחַכֶּה לְאַחֵר:

Řekl jemu: Ty-li jsi ten, kterýž přijíti má, čili jiného čekati máme?

„Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ ([Malachiáš 3:1; Matouš 3:11])

ει῏πεν αυ᾿τω̑ σὺ ει῏ ὁ ε᾿ρχόμενος η῍ ε῞τερον προσδοκω̑μεν

וֵאמַר לֵה אַנתּ הֻו הַו דָּאתֵא אַו לַאחרִין הֻו מסַכֵּין אֵנַחנַן׃


[(1) Matt 11, 04]

הֵשִׁיב יֵשׁוּעַ וְאָמַר לָהֶם: "לְכוּ הַגִּידוּ לְיוֹחָנָן אֶת אֲשֶׁר אַתֶּם שׁוֹמְעִים וְרוֹאִים:

וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם לְכוּ וְהַגִּידוּ לְיוֺחָנָן אֵת אֲשֶׁר-שְׁמַעְתֶּם וְאֵת אֲשֶׁר-רְאִיתֶם:

I odpovídaje Ježíš, řekl jim: Jdouce, zvěstujtež Janovi, co slyšíte a vidíte.

Ježíš jim odpověděl: „Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte:

καὶ α᾿ποκριθεὶς ὁ ᾽Ιησου̑ς ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς πορευθέντες α᾿παγγείλατε ᾽Ιωάννη α῍ α᾿κούετε καὶ βλέπετε

ענָא יֵשֻׁוע וֵאמַר להֻון זֵלו אֵשׁתַּעַו ליֻוחַנָן אַילֵין דּשָׁמעִין אנתֻּון וחָזֵין׃


[(1) Matt 11, 05]

עִוְרִים רוֹאִים, פִּסְחִים מְהַלְּכִים, מְצֹרָעִים מְטֹהָרִים, חֵרְשִׁים שׁוֹמְעִים, מֵתִים קָמִים, עֲנִיִּים מִתְבַּשְֹרִים,

עִוְרִים רֹאִים וּפִסְחִים הֹלְכִים מְצֹרָעִים נִרְפָּאִים וְחֵרְשִׁים שֹׁמְעִים מֵתִים קָמִים וַעֲנִיִּים מִתְבַּ׹ְּׂרִים יְשׁוּעָה:

Slepí vidí, a kulhaví chodí, malomocní se čistí, a hluší slyší, mrtví z mrtvých vstávají, a chudým evangelium se zvěstuje.

Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. ([Izajáš 35:5-Izajáš 35:6 Izajáš 61:1])

τυφλοὶ α᾿ναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατου̑σιν λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ α᾿κούουσιν καὶ νεκροὶ ε᾿γείρονται καὶ πτωχοὶ ευ᾿αγγελίζονται

סמַיָא חָזֵין וַחגִירֵא מהַלכִין וגַרבֵּא מֵתּדַּכֵּין וחַרשֵׁא שָׁמעִין ומִיתֵא קָימִין ומֵסכִּנֵא מֵסתַּבּרִין׃


[(1) Matt 11, 06]

וְאַשְׁרֵי מִי שֶׁלֹּא אֶהְיֶה לוֹ לְמִכְשׁוֹל."

וְאַשְׁרֵי הָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא-יִכָּשֵׁל בִּי:

A blahoslavený jest, kdož se nehorší na mně.

A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“

καὶ μακάριός ε᾿στιν ο῍ς ε᾿ὰν μὴ σκανδαλισθη̑ ε᾿ν ε᾿μοί

וטֻובַוהי לַאינָא דּלָא נֵתכּשֵׁל בִּי׃


[(1) Matt 11, 07]

הֵם הָלְכוּ וְיֵשׁוּעַ הֵחֵל לְדַבֵּר אֶל הֲמוֹן הָעָם עַל־אוֹדוֹת יוֹחָנָן: "מַה יְצָאתֶם לַמִּדְבָּר לִרְאוֹת? קָנֶה מִתְנוֹעֵעַ בָּרוּחַ?

וּבְלֶכְתָּם הֵחֵל יֵשׁוּעַ לְדַבֵּר אֶל-הֲמוֺן הָעָם עַל-יוֺחָנָן מַה-זֶּה יְצָאתֶם הַמִּדְבָּרָה לִרְאוֺת הַאִם קָנֶה אֲשֶׁר יִנּוֺעַ מִפְּנֵי-רוּחַ:

A když oni odešli, počal Ježíš praviti zástupům o Janovi: Co jste vyšli na poušť viděti? Třtinu-li větrem se klátící?

Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr?

τούτων δὲ πορευομένων η῎ρξατο ὁ ᾽Ιησου̑ς λέγειν τοι̑ς ο῎χλοις περὶ ᾽Ιωάννου τί ε᾿ξήλθατε ει᾿ς τὴν ε῎ρημον θεάσασθαι κάλαμον ὑπὸ α᾿νέμου σαλευόμενον

כַּד דֵּין אֵזַלו שַׁרִי יֵשֻׁוע למִאמַר לכֵנשֵׁא עַל יֻוחַנָן מָנָא נפַקתֻּון לחֻורבָּא למֵחזָא קַניָא דּמֵן רֻוחָא מֵתּתּזִיע׃


[(1) Matt 11, 08]

וּבְכֵן מַה יְצָאתֶם לִרְאוֹת? אִישׁ לָבוּשׁ בְּגָדִים מְעֻדָּנִים? הֲרֵי הַלּוֹבְשִׁים לְבוּשׁ מְעֻדָּן בְּבָתֵּי מְלָכִים הֵם.

אַךְ מַה-זֶּה יְצָאתֶם לִרְאוֺת הַאִם אִישׁ לָבוּשׁ בִּגְדֵי חֲמֻדוֺת הִנֵּה לֹבְשֵׁי חֲמֻדוֺת בְּבָתֵּי מְלָכִים הֵמָּה:

Aneb co jste vyšli viděti? Člověka-li měkkým rouchem oděného? Aj, kteříž se měkkým rouchem odívají, v domích královských jsou.

Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů(t)? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. (t) ř: měkkých látek

α᾿λλὰ τί ε᾿ξήλθατε ι᾿δει̑ν α῎νθρωπον ε᾿ν μαλακοι̑ς η᾿μφιεσμένον ι᾿δοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φορου̑ντες ε᾿ν τοι̑ς οι῎κοις τω̑ν βασιλέων ει᾿σίν

וֵאלָא מָנָא נפַקתֻּון למֵחזָא גַּברָא דּנַחתֵּא רַכִּיכֵא לבִישׁ הָא אַילֵין דּרַכִּיכֵא לבִישִׁין בֵּית מַלכֵּא אֵנֻון׃


[(1) Matt 11, 09]

מַה בְּכָל זֹאת יְצָאתֶם לִרְאוֹת? נָבִיא? כֵּן, אֲנִי אוֹמֵר לָכֶם, אַף יוֹתֵר מִנָּבִיא.

אַךְ מַה-זֶּה יְצָאתֶם הַאִם לִרְאוֺת אִישׁ נָבִיא הֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם כִּי גַם-גָּדוֺל הוּא מִנָּבִיא:

Aneb co jste vyšli viděti? Proroka-li? Jistě pravím vám, i více nežli proroka.

Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. ([Matouš 14:5 Matouš 21:26])

α᾿λλὰ τί ε᾿ξήλθατε ι᾿δει̑ν προφήτην ναί λέγω ὑμι̑ν καὶ περισσότερον προφήτου

וֵאלָא מָנָא נפַקתֻּון למֵחזָא נבִיָא אִין אָמַר אנָא לכֻון ויַתִּיר מֵן נבִיֵא׃


[(1) Matt 11, 10]

זֶה הוּא אֲשֶׁר כָּתוּב עָלָיו, 'הִנְנִי שׁוֹלֵחַ מַלְאָכִי לְפָנֶיךָ וּפִנָּה דַּרְכְּךָ לְפָנֶיךָ'.

זֶה הוּא אֲשֶׁר כָּתוּב עָלָיו הִנְנִי שֹׁלֵחַ מַלְאָכִי לְפָנֶיךׇ וּפִנָּה דַרְכְּךׇ לְפָנֶיךׇ:

Tento jest zajisté, o němž psáno: Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou.

To je ten, o němž je psáno: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.‘ ([Malachiáš 3:1; Marek 1:2])

ου῟τός ε᾿στιν περὶ ου῟ γέγραπται ι᾿δοὺ ε᾿γώ α᾿ποστέλλω τὸν α῎γγελόν μου πρὸ προσὼπου σου ο῍ς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ε῎μπροσθέν σου

הָנַו גֵּיר דַּעלַוהי כּתִיב דּהָא אֵנָא משַׁדַּר אנָא מַלַאכי קדָם פַּרצֻופָּך דּנַתקֵן אֻורחָא קדָמַיךְּ סּ סּ׃


[(1) Matt 11, 11]

אָמֵן. אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, לֹא קָם בִּילוּדֵי אִשָּׁה גָּדוֹל מִיּוֹחָנָן הַמַּטְבִּיל, אַךְ הַקָּטֹן בְּמַלְכוּת הַשָּׁמַיִם גָּדוֹל מִמֶּנּוּ.

אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם לֹא קָם בֵּין יְלִידֵי אִשָּׁה גָּדוֺל מִיּוֺחָנָן הַמְטַבֵּל וְהַקָּטֹן בְּמַלְכוּת הַשָּׁמַיִם יִגְדַּל מִמֶּנּוּ:

Amen pravím vám, mezi syny ženskými nepovstal větší nad Jana Křtitele; ale kdo jest nejmenší v království nebeském, jestiť větší nežli on.

Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on.

α᾿μὴν λέγω ὑμι̑ν ου᾿κ ε᾿γήγερται ε᾿ν γεννητοι̑ς γυναικω̑ν μείζων ᾽Ιωάννου του̑ βαπτιστου̑ ὁ δὲ μικρότερος ε᾿ν τη̑ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν μείζων αυ᾿του̑ ε᾿στιν

אַמִין אָמַרנָא לכֻון דּלָא קָם בִּילִידַי נֵשֵׁא דּרַבּ מֵן יֻוחַנָן מַעמדָנָא זעֻורָא דֵּין בּמַלכֻּות שׁמַיָא רַב הֻו מֵנֵה׃


[(1) Matt 11, 12]

וּמִימֵי יוֹחָנָן הַמַּטְבִּיל וְעַד עַתָּה מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם פּוֹרֶצֶת וְהַפּוֹרְצִים אוֹחֲזִים בָּה.

וּמִימֵי יוֺחָנָן הַמְטַבֵּל עַד-הֵנָּה מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם נִתְפְּשָׂה בְחָזְקָה וּזְרֹעֵי-כֹחַ יַחֲזִיקוּ בָהּ:

Ode dnů pak Jana Křtitele až dosavad království nebeské násilí trpí, a ti, kteříž násilí činí, uchvacujíť je.

Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají(u). (u) se po něm sápou ([Lukáš 16:16])

α᾿πὸ δὲ τω̑ν ἡμερω̑ν ᾽Ιωάννου του̑ βαπτιστου̑ ε῞ως α῎ρτι ἡ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αυ᾿τήν

מֵן יַומַי יֻוחַנָן דֵּין מַעמדָנָא וַעדַמָא להָשָׁא מַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא בַּקטִירָא מֵתּדַּברָא וַקטִירָנֵא מחַטפִין לָה׃


[(1) Matt 11, 13]

הֵן כָּל הַנְּבִיאִים וְהַתּוֹרָה עַד יוֹחָנָן נִבְּאוּ.

כִּי כָל-הַנְּבִיאִים וְהַתּוֺרָה עַד-יוֺחָנָן נִבָּאוּ:

Nebo všickni proroci i ten zákon až do Jana prorokovali.

Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana.

πάντες γὰρ οἱ προφη̑ται καὶ ὁ νόμος ε῞ως ᾽Ιωάννου ε᾿προφήτευσαν

כֻּלהֻון גֵּיר נבִיֵא וֻאורָיתָּא עדַמָא ליֻוחַנָן אֵתנַבִּיו׃ ס


[(1) Matt 11, 14]

וְאִם תִּרְצוּ לְקַבֵּל הֲרֵי הוּא אֵלִיָּהוּ הֶעָתִיד לָבוֹא.

וְאִם-תֹּאבוּ לִשְׁמֹעַ זֶה הוּא אֵלִיָּהוּ הֶעָתִיד לָבֹא:

A chcete-li přijíti, onť jest Eliáš, kterýž přijíti měl.

A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. ([Malachiáš 3:23; Matouš 17:10-Matouš 17:13; Lukáš 1:17])

καὶ ει᾿ θέλετε δέξασθαι αυ᾿τός ε᾿στιν ᾽Ηλίας ὁ μέλλων ε῎ρχεσθαι

וֵאן צָבֵין אנתֻּון קַבֵּלו דּהֻויֻו אֵלִיָא דַּעתִיד למֵאתָא׃ ס


[(1) Matt 11, 15]

מִי שֶׁאָזְנַיִם לוֹ, שֶׁיִּשְׁמַע!

מִי אֲשֶׁר אָזְנַיִם לוֺ לִשְׁמֹעַ יִשְׁמָע:

Kdo má uši k slyšení, slyš.

Kdo má uši(v), slyš. (v) var: + k slyšení ([Matouš 13:9 Matouš 13:43])

ὁ ε῎χων ω῏τα α᾿κουέτω

מַן דִּאית לֵה אֵדנֵא דּנֵשׁמַע נֵשׁמַע׃ ס


[(1) Matt 11, 16]

לְמִי אַשְׁוֶה אֶת הַדּוֹר הַזֶּה? דּוֹמֶה הוּא לִילָדִים הַיּוֹשְׁבִים בְּחַצְרוֹת הַשְּׁוָקִים וְקוֹרְאִים אֶל חַבְרֵיהֶם בְּקוֹל:

וְאֶל-מִי אֲדַמֶּה אֶת-הַדּוֺר הַזֶּה נִדְמֶה הוּא לַיְלָדִים יֹשְׁבִים בִּשְׁוָקִים וְקֹרִאים לְרֵעֵיהֶם לֵאמֹר:

Ale k komu připodobním pokolení toto? Podobné jest dětem, sedícím na ryncích a na tovaryše své volajícím,

Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy:

τίνι δὲ ὁμοιὼσω τὴν γενεὰν ταύτην ὁμοία ε᾿στὶν παιδίοις καθημένοις ε᾿ν ται̑ς α᾿γοραι̑ς α῍ προσφωνου̑ντα τοι̑ς ἑτέροις

למַן דֵּין אֵדַּמִיה לשַׁרבּתָא הָדֵא דָּמיָא לַטלָיֵא דּיָתבִּין בּשֻׁוקָא וקָעֵין לחַברַיהֻון׃


[(1) Matt 11, 17]

'חִלַּלְנוּ לָכֶם בַּחֲלִילִים וְלֹא רְקַדְתֶּם, קוֹנַנּוּ לָכֶם קִינָה וְלֹא בְּכִיתֶם'.

מְזַמְּרִים הָיִינוּ לָכֶם וְלֹא רְקַדְתֶּם מְקוֺנְנִים וְלֹא סְפַדְתֶּם:

A říkajícím: Pískali jsme vám, a neskákali jste; žalostně jsme naříkali, a neplakali jste.

‚Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama(x).‘ (x) ř: nebili se v prsa

λέγουσιν ηυ᾿λήσαμεν ὑμι̑ν καὶ ου᾿κ ω᾿ρχήσασθε ε᾿θρηνήσαμεν καὶ ου᾿κ ε᾿κόψασθε

וָאמרִין זמַרן לכֻון ולָא רַקֵדתֻּון וֵאלַין לכֻון ולָא אַרקֵדתֻּון׃


[(1) Matt 11, 18]

כִּי בָּא יוֹחָנָן, לֹא אָכַל וְלֹא שָׁתָה, וְאוֹמְרִים עָלָיו 'שֵׁד בּוֹ'.

כִּי-בָא יוֺחָנָן לֹא אֹכֵל וְלֹא שֹׁתֶה וְאָמְרוּ שֵׁד בּוֺ:

Přišel zajisté Jan, nejeda ani nepije, a řkou: Ďábelství má.

Přišel Jan, nejedl a nepil – a říkají: ‚Je posedlý.‘ ([Matouš 3:4 Matouš 9:14])

η῟λθεν γὰρ ᾽Ιωάννης μήτε ε᾿σθίων μήτε πίνων καὶ λέγουσιν δαιμόνιον ε῎χει

אֵתָא גֵּיר יֻוחַנָן דּלָא אָכֵל ולָא שָׁתֵא וָאמרִין דַּיוָא אִית בֵּה׃


[(1) Matt 11, 19]

בָּא בֶּן־הָאָדָם וְהוּא אוֹכֵל וְשׁוֹתֶה, וְאוֹמְרִים 'הִנֵּה אִישׁ זוֹלֵל וְסוֹבֵא, יְדִיד הַמּוֹכְסִים וְהַחוֹטְאִים'. אָכֵן, צִדְקָתָהּ שֶׁל הַחָכְמָה הוּכְחָה בְּמַעֲשֶׂיהָ."

וּבֶן-הָאָדָם בָּא אֹכֵל וְשֹׁתֶה וְהֵם אֹמְרִים הִנֵּה אִישׁ זוֺלֵל וְסֹבֵא וְאֹהֵב לַמֹּכְסִים וְחַטָּאִים אַךְ הַחָכְמָה תִּצְטַדֵּק בְּבַנֶיהָ:

Přišel Syn člověka, jeda a pije, a řkou: Aj, člověk žráč a piján vína, přítel publikánů a hříšníků. Ale ospravedlněna jest moudrost od synů svých.

Přišel Syn člověka, jí a pije – a říkají: ‚Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků!‘ Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky(y).“ (y) var: dětmi ([Matouš 9:10 Matouš 9:14])

η῟λθεν ὁ υἱὸς του̑ α᾿νθρὼπου ε᾿σθίων καὶ πίνων καὶ λέγουσιν ι᾿δοὺ α῎νθρωπος φάγος καὶ οι᾿νοπότης τελωνω̑ν φίλος καὶ ἁμαρτωλω̑ν καὶ ε᾿δικαιὼθη ἡ σοφία α᾿πὸ τω̑ν ε῎ργων αυ᾿τη̑ς

אֵתָא בּרֵה דּאנָשָׁא אָכֵל ושָׁתֵא וָאמרִין הָא גַּברָא אָכֻּולָא ושָׁתֵא חַמרָא ורָחמָא דּמָכסֵא וַדחַטָיֵא וֵאזדַּדּקַת חֵכמתָא מֵן עבָדֵיה סס׃


[(1) Matt 11, 20]

אָז הֵחֵל לִגְעֹר בֶּעָרִים שֶׁהִתְחוֹלְלוּ בָּהֶן נִסָּיו הָרַבִּים וְלֹא חָזְרוּ בִּתְשׁוּבָה:

אָז הֵחֵל לָגֹל חֶרְפָּה עַל-הֶעָרִים אֲשֶׁר נַעֲשׂוּ בְתוֺכָן רֹב נִפְלְאוֺתָיו וְלֹא שָׁבוּ:

Tehdy počal přimlouvati městům, v nichž bylo činěno nejvíce divů jeho, že pokání nečinili:

Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání: ([Lukáš 10:13-Lukáš 10:15])

τότε η῎ρξατο ο᾿νειδίζειν τὰς πόλεις ε᾿ν αι῟ς ε᾿γένοντο αἱ πλει̑σται δυνάμεις αυ᾿του̑ ο῞τι ου᾿ μετενόησαν

הָידֵּין שַׁרִי יֵשֻׁוע לַמחַסָדֻו מדִינָתָא אַילֵין דַּהוַו בּהֵין חַילַוהי סַגִּיֵאא ולָא תָּבו׃


[(1) Matt 11, 21]

"אוֹי לָךְ כּוֹרָזִין! אוֹי לָךְ בֵּית צַיְדָה! כִּי אִלּוּ נַעֲשׂוּ בְּצוֹר וּבְצִידוֹן הַפְּלָאוֹת שֶׁנַּעֲשׂוּ בְּתוֹכְכֶן, הֲרֵי מִכְּבָר הָיוּ חוֹזְרוֹת בִּתְשׁוּבָה בְּשַׂק וָאֵפֶר.

אוֺי לָךְ כּוֺרָזִין אוֺי לָךְ בֵּית-צָיְדָה כִּי לוּ נַעֲשׂוּ בְצוֺר וּבְצִידוֺן הַנִּפְלָאוֺת אֲשֶׁר נַעֲשׂוּ בְּתוֺכְכֶן כְּבָר שָׁבוּ בְּשַׂק וָאֵפֶר:

Běda tobě Korozaim, běda tobě Betsaido. Nebo kdyby v Týru a Sidonu byli činěni divové ti, kteříž jsou činěni v vás, dávno by byli v žíni a v popele pokání činili.

„Běda ti, Chorazin, běda ti, Betsaido! Kdyby se byly v Týru a Sidónu dály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli oblékli žíněný šat, sypali se popelem a činili pokání. ([Izajáš 23:1 Izajáš 23:4; Ezechiel 27:2; Ámos 1:9])

ου᾿αί σοι Χοραζίν ου᾿αί σοι Βηθσαιδά ο῞τι ει᾿ ε᾿ν Τύρω καὶ Σιδω̑νι ε᾿γένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ε᾿ν ὑμι̑ν πάλαι α῍ν ε᾿ν σάκκω καὶ σποδω̑ μετενόησαν

וָאמַר הוָא וָי לֵכי כָּורַזִין וָי לֵכי בֵּית־צַיָדָא דֵּאלֻו בּצֻור וַבצַידָּן הוַו חַילֵא אַילֵין דַּהוַו בּכֵין כּבַר דֵּין בּסַקֵא וַבקֵטמָא תָּבו׃


[(1) Matt 11, 22]

בְּרַם אוֹמֵר אֲנִי לָכֶן, קַל יוֹתֵר יִהְיֶה בְּיוֹם הַדִּין לְצוֹר וּלְצִידוֹן מֵאֲשֶׁר לָכֶן.

אֶפֶס אֲנִי אֹמֵר לָכֶן נָקֵל יִהְיֶה יוֺם הַמִּשְׁפָּט לְצוֺר וּלְצִידוֺן מֵאֲשֶׁר לָכֶן:

Nýbrž pravím vám: Týru a Sidonu lehčeji bude v den soudný nežli vám.

Ale pravím vám: Týru a Sidónu bude lehčeji v den soudu nežli vám.

πλὴν λέγω ὑμι̑ν Τύρω καὶ Σιδω̑νι α᾿νεκτότερον ε῎σται ε᾿ν ἡμέρα κρίσεως η῍ ὑμι̑ν

בּרַם אָמַר אנָא לכֵין דַּלצֻור וַלצַידָּן נֵהוֵא נִיח בּיַומָא דּדִינָא אַו לכֵין׃


[(1) Matt 11, 23]

וְאַתְּ, כְּפַר נַחוּם, הַאִם לַשָּׁמַיִם תַּעֲלִי? אֶל שְׁאוֹל תֵּרְדִי! כִּי אִלּוּ בִּסְדוֹם נַעֲשׂוּ הַנִּסִּים שֶׁהָיוּ בְּתוֹכֵךְ, עוֹמֶדֶת הָיְתָה עַל תִּלָּהּ עַד הַיּוֹם.

וְאַתְּ כְּפַר-נַחוּם אֲשֶׁר רוֺמַמְתְּ עַד-הַשָּׁמַיִם אֶל-שְׁאוֺל תּוּרָדִי כִּי לוּ נַעֲשׂוּ בִסְדֹם הַנִּפְלָאוֺת אֲשֶׁר נַעֲשׂוּ בְּתוֺכֵכִי וְעָמְדָה עַל-תִּלָּהּ עַד-הַיּוֺם הַזֶּה:

A ty Kafarnaum, kteréž jsi až k nebi vyvýšeno, až do pekla sstrčeno budeš. Nebo kdyby v Sodomě činěni byli divové ti, kteříž jsou činěni v tobě, byliť by zůstali až do dnes.

A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do propasti(z) klesneš(a)! Neboť kdyby se byly v Sodomě udály takové mocné skutky jako u vás, stála by podnes. (z) ř: podsvětí (a) var: budeš strženo ([Izajáš 14:13-Izajáš 14:15; Genesis 19:24-Genesis 19:28])

καὶ σύ Καφαρναούμ μὴ ε῞ως ου᾿ρανου̑ ὑψωθήση ε῞ως α̑δου καταβήση ο῞τι ει᾿ ε᾿ν Σοδόμοις ε᾿γενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ε᾿ν σοί ε῎μεινεν α῍ν μέχρι τη̑ς σήμερον

וַאנתּי כּפַרנַחֻום הָי דַּעדַמָא לַשׁמַיָא אֵתּתּרִימתּי עדַמָא לַשׁיֻול תֵּתַּחתֵּין דֵּאלֻו בַּסדֻום הוַו חַילֵא אַילֵין דַּהוַו בֵּכי קַיָמָא הוָת עדַמָא ליַומָנָא׃


[(1) Matt 11, 24]

וְאוּלָם אֲנִי אוֹמֵר לָךְ, קַל יוֹתֵר יִהְיֶה בְּיוֹם הַדִּין לְאֶרֶץ סְדוֹם מֵאֲשֶׁר לָךְ."

אֶפֶס אֲנִי אֹמֵר לָכֶן נָקֵל יִהְיֶה יוֺם הַמִּשְׁפָּט לְאַדְמַת סְדֹם מֵאֲשֶׁר לָכֶן:

Ano více pravím vám, že zemi Sodomských lehčeji bude v den soudný nežli tobě.

Ale pravím vám: Zemi sodomské bude lehčeji v den soudu nežli tobě.“ ([Matouš 10:15])

πλὴν λέγω ὑμι̑ν ο῞τι γη̑ Σοδόμων α᾿νεκτότερον ε῎σται ε᾿ν ἡμέρα κρίσεως η῍ σοί

בּרַם אָמַרנָא לֵכי דּלַארעָא דַּסדֻום נֵהוֵא נִיח בּיַומָא דּדִינָא אַו לֵכי סס׃


[(1) Matt 11, 25]

בָּעֵת הַהִיא אָמַר יֵשׁוּעַ: "מוֹדֶה אֲנִי לְךָ, אָבִי, אֲדוֹן הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ, כִּי הִסְתַּרְתָּ אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה מִן הַחֲכָמִים וְהַנְּבוֹנִים וְגִלִּיתָם לְעוֹלָלִים.

בָּעֵת הַהִיא עָנָה יֵשׁוּעַ וַיֹּאמַר אוֺדְךׇ אָבִי אֲדוֺן הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ כִּי הִסְתַּרְתָּ אֶת-אֵלֶּה מֵעֵינֵי חֲכָמִים וּנְבוֺנִים וְגִלִּיתָ אֹתָם לְעוֺלָלִים:

V ten čas odpověděv Ježíš, řekl: Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a opatrnými, a zjevil jsi je nemluvňátkům.

V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými(b) a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. (b) učenými 12. kapitola ([Lukáš 10:21-Lukáš 10:22 1 Korintským 1:26-1 Korintským 1:29])

ε᾿ν ε᾿κείνω τω̑ καιρω̑ α᾿ποκριθεὶς ὁ ᾽Ιησου̑ς ει῏πεν ε᾿ξομολογου̑μαί σοι πάτερ κύριε του̑ ου᾿ρανου̑ καὶ τη̑ς γη̑ς ο῞τι ε῎κρυψας ταυ̑τα α᾿πὸ σοφω̑ν καὶ συνετω̑ν καὶ α᾿πεκάλυψας αυ᾿τὰ νηπίοις

בּהַו זַבנָא ענָא יֵשֻׁוע וֵאמַר מַודֵּא אנָא לָך אָבי מָרָא דַּשׁמַיָא ודַארעָא דּכַסִיתּ הָלֵין מֵן חַכִּימֵא וסַכֻּולתָנֵא וַגלַיתּ אֵנֵין ליַלֻודֵא׃


[(1) Matt 11, 26]

כֵּן, אָבִי, שֶׁהֲרֵי כָּךְ הָיָה רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ.

אָכֵן אָבִי כֵּן הָיָה הָרָצוֺן לְפָנֶיךׇ:

Jistě, Otče, žeť se tak líbilo před tebou.

Ano, Otče: tak se ti zalíbilo.

ναί ὁ πατήρ ο῞τι ου῞τως ευ᾿δοκία ε᾿γένετο ε῎μπροσθέν σου

אִין אָבי דּהָכַנָא הוָא צֵביָנָא קדָמַיךְּ׃ ס


[(1) Matt 11, 27]

הַכֹּל נִמְסַר לִי מֵאֵת אָבִי וְאֵין אִישׁ מַכִּיר אֶת הַבֵּן, זוּלָתִי הָאָב; אַף אֵין אִישׁ מַכִּיר אֶת הָאָב, זוּלָתִי הַבֵּן וְכָל מִי שֶׁהַבֵּן רוֹצֶה לְגַלּוֹת לוֹ.

הַכֹּל נִמְסַר בְּיָדִי מֵאֵת אָבִי וְאֵין אִישׁ יֹדֵעַ אֶת-הַבֵּן זוּלָתִי הָאָב וְאֶת-הָאָב אֵין אִישׁ יֹדֵעַ זוּלָתִי הַבֵּן וְהַהוּא אֲשֶׁר חָפֵץ בּוֺ הַבֵּן לְגַלּוֺתוֺ לוֺ:

Všecky věci dány jsou mi od Otce mého, a žádnýť nezná Syna, jediné Otec, aniž Otce kdo zná, jediné Syn, a komuž by chtěl Syn zjeviti.

Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. ([Matouš 28:18; Jan 3:35])

πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ του̑ πατρός μου καὶ ου᾿δεὶς ε᾿πιγινὼσκει τὸν υἱὸν ει᾿ μὴ ὁ πατήρ ου᾿δὲ τὸν πατέρα τις ε᾿πιγινὼσκει ει᾿ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ω῟ ε᾿ὰν βούληται ὁ υἱὸς α᾿ποκαλύψαι

כֻּל מֵדֵּם אֵשׁתּלֵם לִי מֵן אָבי ולָא אנָשׁ יָדַע לַברָא אֵלָא אֵן אַבָא אָף לָא לַאבָא אנָשׁ יָדַע אֵלָא אֵן בּרָא וַלמַן דּצָבֵא בּרָא דּנֵגלֵא׃ ס


[(1) Matt 11, 28]

בּוֹאוּ אֵלַי כָּל הָעֲמֵלִים וְהָעֲמוּסִים וַאֲנִי אַמְצִיא לָכֶם מְנוּחָה.

פְּנוּ-אֵלַי כָּל-עָמֵל וּמְסֻבָּל וַאֲנִי אֶתֵּן לָכֶם מַרְגּוֺעַ:

Poďtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám.

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. ([Jeremjáš 31:25])

δευ̑τε πρός με πάντες οἱ κοπιω̑ντες καὶ πεφορτισμένοι κα᾿γώ α᾿ναπαύσω ὑμα̑ς

תַּו לוָתי כֻּלכֻון לַאיָא וַשׁקִילַי מַובּלֵא וֵאנָא אַנִיחכֻון׃


[(1) Matt 11, 29]

קְחוּ עֲלֵיכֶם אֶת עֻלִּי וְלִמְדוּ מִמֶּנִּי, כִּי עָנָו אֲנִי וּנְמוּךְ רוּחַ; תִּמְצְאוּ מַרְגּוֹעַ לְנַפְשׁוֹתֵיכֶם,

שְׂאוּ אֶת-עֻלִּי עֲלֵיכֶם וְלִמְדוּ מִמֶּנִּי כִּי-עָנָיו אָנֹכִי וְשַׁח לֵבָב וְתִמְצְאוּ מְנוּחָה לְנַפְשֹׁתֵיכֶם:

Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem svým.

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. ([Jeremjáš 6:16; 1 Petrův 2:21])

α῎ρατε τὸν ζυγόν μου ε᾿φ῾ ὑμα̑ς καὶ μάθετε α᾿π῾ ε᾿μου̑ ο῞τι πραυ̑ς ει᾿μι καὶ ταπεινὸς τη̑ καρδία καὶ εὑρήσετε α᾿νάπαυσιν ται̑ς ψυχαι̑ς ὑμω̑ν

שׁקֻולו נִירי עלַיכֻּון וִילַפו מֵני דּנִיח אנָא ומַכִּיך אנָא בּלֵבּי ומֵשׁכּחִין אנתֻּון ניָחָא לנַפשָׁתכֻון׃


[(1) Matt 11, 30]

כִּי עֻלִּי נָעִים וְקַל מַשָֹאִי."

כִּי עֻלִּי רַךְ וּמַ׹ָּׂאִי קָל:

Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a břímě mé lehké.

Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ ([1 Janův 5:3])

ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ε᾿λαφρόν ε᾿στιν

נִירי גֵּיר בַּסִים הו ומַובַּלי קַלִילָא הי סס׃


[(1) Matt 12, 01]

בְּאוֹתָהּ הָעֵת עָבַר יֵשׁוּעַ בְּשַׁבָּת בִּשְׂדֵה קָמָה; תַּלְמִידָיו הָיוּ רְעֵבִים וְהֵחֵלּוּ לִקְטֹף שִׁבֳּלִים וְלֶאֱכֹל.

בָּעֵת הַהִיא הָלַךְ יֵשׁוּעַ בִּשְׂדֵה קָמָה בְּיוֺם הַשַּׁבָּת וַיִּרְעֲבוּ תַלְמִידָיו וַיָּחֵלּוּ לִקְטֹף מְלִילֹת בְּיָדָם וַיֹּאכֵלוּ:

V ten čas šel Ježíš v sobotu skrze obilí, učedlníci pak jeho lační jsouce, počali vymínati klasy a jísti.

V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci dostali hlad a začali mnout zrní z klasů a jíst. ([Marek 2:23-Marek 2:28; Lukáš 6:1-Lukáš 6:5 Deuteronomium 23:26])

ε᾿ν ε᾿κείνω τω̑ καιρω̑ ε᾿πορεύθη ὁ ᾽Ιησου̑ς τοι̑ς σάββασιν διὰ τω̑ν σπορίμων οἱ δὲ μαθηταὶ αυ᾿του̑ ε᾿πείνασαν καὶ η῎ρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ε᾿σθίειν

בּהַו זַבנָא מהַלֵך הוָא יֵשֻׁוע בּשַׁבּתָא בֵּית־זַרעֵא ותַלמִידַוהי כּפֵנו ושַׁרִיו מָלגִּין שֵׁבּלֵא וָאכלִין׃


[(1) Matt 12, 02]

רָאוּ זֹאת הַפְּרוּשִׁים וְאָמְרוּ לוֹ: "הִנֵּה תַּלְמִידֶיךָ עוֹשִׂים מַה שֶּׁאָסוּר לַעֲשׂוֹת בְּשַׁבָּת."

וַיִּרְאוּ הַפְּרוּשִׁים וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו הִנֵּה תַלְמִידֶיךׇ עֹשִׂים אֵת אֲשֶׁר לֹא-יֵעָשֶׂה בַשַּׁבָּת:

Farizeové pak spatřivše to, řekli jemu: Hle, učedlníci tvoji činí, čehož nesluší činiti v sobotu.

Když to viděli farizeové, řekli mu: „Hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu!“ ([Exodus 20:10])

οἱ δὲ Φαρισαι̑οι ι᾿δόντες ει῏παν αυ᾿τω̑ ι᾿δοὺ οἱ μαθηταί σου ποιου̑σιν ο῍ ου᾿κ ε῎ξεστιν ποιει̑ν ε᾿ν σαββάτω

פּרִישֵׁא דֵּין כַּד חזַו אֵנֻון אָמרִין לֵה הָא תַּלמִידַיךְּ עָבדִּין מֵדֵּם דּלָא שַׁלִיט למֵעבַּד בּשַׁבּתָא׃


[(1) Matt 12, 03]

הֵשִׁיב לָהֶם: "הַאִם לֹא קְרָאתֶם מַה שֶּׁעָשָׂה דָּוִד כַּאֲשֶׁר רָעַב הוּא וְהָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר אִתּוֹ?

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם הֲלֹא קְרָאתֶם מֶה עָשָׂה דָוִד כַּאֲשֶׁר רָעֵב הוּא וְאֵלֶּה אֲשֶׁר אִתּוֺ:

On pak řekl jim: Co jste nečtli, co učinil David, když lačněl, on i ti, kteříž s ním byli?

On však jim řekl: „Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on i ti, kdo byli s ním? ([1 Samuelova 21:2-1 Samuelova 21:7])

ὁ δὲ ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς ου᾿κ α᾿νέγνωτε τί ε᾿ποίησεν Δαυὶδ ο῞τε ε᾿πείνασεν καὶ οἱ μετ῾ αυ᾿του̑

הֻו דֵּין אֵמַר להֻון לָא קרַיתֻּון מָנָא עבַד דַּוִיד כַּד כּפֵן וַאילֵין דּעַמֵה׃


[(1) Matt 12, 04]

הֲרֵי נִכְנַס לְבֵית הָאֱלֹהִים וְאָכַל אֶת לֶחֶם הַפָּנִים שֶׁלֹּא הָיָה מֻתָּר לוֹ וְלַאֲנָשָׁיו לֶאֱכֹל כִּי אִם לַכֹּהֲנִים בִּלְבַד.

אֲשֶׁר בָּא אֶל-בֵּית הָאֱלֹהִים וַיֹּאכַל אֶת-לֶחֶם הַפָּנִים אֲשֶׁר עַל-פִּי הַתּוֺרָה לֹא יֹאכַל הוּא וּנְעָרָיו בִּלְתִּי אִם-הַכֹּהֲנִים לְבַדָּם:

Kterak všel do domu Božího a chleby posvátné jedl, kterýchž jemu neslušelo jísti, ani těm, kteříž s ním byli, než toliko samým kněžím?

Jak vešel do domu Božího a jedli(c) posvátné chleby, ačkoli to nebylo dovoleno jemu ani těm, kdo ho provázeli, nýbrž jen kněžím? (c) var: jedl ([Leviticus 24:5-Leviticus 24:9])

πω̑ς ει᾿ση̑λθεν ει᾿ς τὸν οι῏κον του̑ θεου̑ καὶ τοὺς α῎ρτους τη̑ς προθέσεως ε῎φαγον ο῍ ου᾿κ ε᾿ξὸν η῟ν αυ᾿τω̑ φαγει̑ν ου᾿δὲ τοι̑ς μετ῾ αυ᾿του̑ ει᾿ μὴ τοι̑ς ἱερευ̑σιν μόνοις

אַיכַּנָא עַל לבַיתָּא דַּאלָהָא ולַחמָא דּפָתֻורֵה דּמָריָא אֵכַל הַו דּלָא שַׁלִיט הוָא לֵה למֵאכַל ולָא לַאילֵין דּעַמֵה אֵלָא אֵן לכָהנֵא בַּלחֻוד׃ ס


[(1) Matt 12, 05]

הַאִם לֹא קְרָאתֶם בַּתּוֹרָה כִּי בְּשַׁבָּתוֹת מְחַלְּלִים הַכֹּהֲנִים אֶת הַשַּׁבָּת בַּמִּקְדָּשׁ וְאֵין עֲלֵיהֶם אַשְׁמָה?

וְגַם הֲלֹא קְרָאתֶם בַּתּוֺרָה כִּי הַכֹּהֲנִים בַּמִּקְדָּשׁ יְחַלְּלוּ אֶת-יוֺם הַשַּׁבָּת וְאֵין בָּהֶם עָוֺן:

Aneb zdali jste nečtli v zákoně, že kněží v sobotu v chrámě sobotu ruší, a jsou bez hříchu?

A nečetli jste v Zákoně, že kněží službou v chrámě porušují sobotu, a přesto jsou bez viny? ([Numeri 28:9-Numeri 28:10])

η῍ ου᾿κ α᾿νέγνωτε ε᾿ν τω̑ νόμω ο῞τι τοι̑ς σάββασιν οἱ ἱερει̑ς ε᾿ν τω̑ ἱερω̑ τὸ σάββατον βεβηλου̑σιν καὶ α᾿ναίτιοί ει᾿σιν

אַו לָא קרַיתֻּון בֻּאורָיתָּא דּכָהנֵא בּהַיכּלָא מַחלִין לָה לשַׁבּתָא וַדלָא עֵדלָי אֵנֻון׃


[(1) Matt 12, 06]

וַאֲנִי אוֹמֵר לָכֶם שֶׁגָּדוֹל מִן הַמִּקְדָּשׁ נִמְצָא כָּאן.

וַאֲנִי אֹמֵר לָכֶם כִּי יֵשׁ בָּזֶה גָּדוֺל מִן-הַמִּקְדָּשׁ:

Ale pravímť vám, že větší jest tuto nežli chrám.

Pravím vám, že zde je víc než chrám. ([Matouš 12:41-Matouš 12:42])

λέγω δὲ ὑμι̑ν ο῞τι του̑ ἱερου̑ μει̑ζόν ε᾿στιν ω῟δε

אָמַר אנָא לכֻון דֵּין דּרַבּ מֵן הַיכּלָא אִית הָרכָּא׃


[(1) Matt 12, 07]

אַךְ אִלּוּ יְדַעְתֶּם מַה מַּשְׁמַע 'חֶסֶד חָפַצְתִּי וְלֹא־זֶבַח', לֹא הֱיִיתֶם מַרְשִׁיעִים אֶת הַנְּקִיִּים,

וְלוּ יְדַעְתֶּם מַה-זֶּה חֶסֶד חָפַצְתִּי וְלֹא זָבַח לֹא הִרְשַׁעְתֶּם אֶת-הַנְּקִיִּם:

Než kdybyste věděli, co jest to: Milosrdenství chci a ne oběti, nepotupovali byste nevinných.

Kdybyste věděli, co znamená ‚milosrdenství chci, a ne oběť‘, neodsuzovali byste nevinné. ([Ozeáš 6:6; Matouš 9:13])

ει᾿ δὲ ε᾿γνὼκειτε τί ε᾿στιν ε῎λεος θέλω καὶ ου᾿ θυσίαν ου᾿κ α῍ν κατεδικάσατε τοὺς α᾿ναιτίους

אֵלֻו דֵּין יָדעִין הוַיתֻּון מָנַו חנָנָא צָבֵא אנָא ולָא דֵּבחתָא לָא מחַיבִין הוַיתֻּון לַאילֵין דַּדלָא עֵדלָי אֵנֻון׃


[(1) Matt 12, 08]

שֶׁהֲרֵי בֶּן־הָאָדָם הוּא אֲדוֹן הַשַּׁבָּת."

כִּי בֶּן-הָאָדָם גַּם-אֲדוֺן הַשַּׁבָּת הוּא:

Syn zajisté člověka jest pánem i soboty.

Vždyť Syn člověka je pánem nad sobotou.“ ([Jan 5:10-Jan 5:11])

κύριος γάρ ε᾿στιν του̑ σαββάτου ὁ υἱὸς του̑ α᾿νθρὼπου

מָרָה גֵּיר דּשַׁבּתָא אִיתַוהי בּרֵה דּאנָשָׁא סס׃


[(1) Matt 12, 09]

הוּא הָלַךְ מִשָּׁם וְנִכְנַס לְבֵית הַכְּנֶסֶת.

וַיַּעֲבֹר מִשָּׁם וַיָּבֹא אֶל-בֵּית-הַכְּנֵסֶת אֲשֶׁר לָהֶם:

A odšed odtud, přišel do školy jejich.

Odtud šel dál a přišel do jejich synagógy. ([Marek 3:1-Marek 3:6; Lukáš 6:6-Lukáš 6:11])

καὶ μεταβὰς ε᾿κει̑θεν η῟λθεν ει᾿ς τὴν συναγωγὴν αυ᾿τω̑ν

ושַׁנִי מֵן תַּמָן יֵשֻׁוע וֵאתָא לַכנֻושׁתּהֻון׃


[(1) Matt 12, 10]

הָיָה שָׁם אִישׁ שֶׁיָּדוֹ יְבֵשָׁה וְהֵם פָּנוּ אֵלָיו בִּשְׁאֵלָה: "הַאִם מֻתָּר לְרַפֵּא בְּשַׁבָּת?" וְזֹאת כְּדֵי שֶׁיּוּכְלוּ לְהַאֲשִׁים אוֹתוֹ.

וְהִנֵּה-שָׁם אִישׁ אֲשֶׁר יָדוֺ יְבֵשָׁה וַיִּשְׁאָלֻהוּ לֵאמֹר הַאִם כַּתּוֺרָה לְרַפֵּא בַשַּׁבָּת לְמַעַן תִּמְצָא יָדָם לְשִׂטְנוֺ:

A aj, byl tu člověk, maje ruku uschlou. I tázali se ho, řkouce: Sluší-li v sobotu uzdravovati? aby jej obžalovali.

A byl tam člověk s odumřelou(d) rukou. Otázali se Ježíše: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat?“ Chtěli ho totiž obžalovat. (d) ř: suchou ([Lukáš 14:2-Lukáš 14:6 Lukáš 13:15-Lukáš 13:16])

καὶ ι᾿δοὺ α῎νθρωπος χει̑ρα ε῎χων ξηράν καὶ ε᾿πηρὼτησαν αυ᾿τὸν λέγοντες ει᾿ ε῎ξεστιν τοι̑ς σάββασιν θεραπευ̑σαι ι῞να κατηγορήσωσιν αυ᾿του̑

וגַברָא חַד אִית הוָא תַּמָן דּיַבִּישָׁא אִידֵה וַמשַׁאלִין הוַו לֵה וָאמרִין דֵּאן שַׁלִיט בּשַׁבּתָא למַאסָיֻו אַיך דּנֵאכלֻון קַרצַוהי׃


[(1) Matt 12, 11]

אָמַר לָהֶם: "מִי מִכֶּם הָאִישׁ שֶׁכֶּבֶשׂ אֶחָד לוֹ וְאִם יִפֹּל בְּשַׁבָּת לְתוֹךְ בּוֹר לֹא יַחֲזִיק בּוֹ וְיָרִים אוֹתוֹ?

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם מִי אִישׁ מִכֶּם אֲשֶׁר-לוֺ כַּבְשָׂה וְהִיא כִי תִפּוֺל אֶל-הַבּוֺר בַּשַּׁבָּת לֹא יַחֲזִיק בָּהּ וְיַעֲלֶנָּה:

On pak dí jim: Který z vás bude člověk, ješto by měl ovci jednu, a kdyby ta upadla do jámy v sobotu, i zdaliž nedosáhne jí a nevytáhne?

On jim řekl: „Kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku, a ona by mu v sobotu spadla do jámy, neuchopil by ji a nevytáhl?

ὁ δὲ ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς τίς ε῎σται ε᾿ξ ὑμω̑ν α῎νθρωπος ο῍ς ε῞ξει πρόβατον ε῞ν καὶ ε᾿ὰν ε᾿μπέση του̑το τοι̑ς σάββασιν ει᾿ς βόθυνον ου᾿χὶ κρατήσει αυ᾿τὸ καὶ ε᾿γερει̑

הֻו דֵּין אֵמַר להֻון מַנֻו מֵנכֻון גַּברָא דִּאית לֵה עֵרבָּא חַד וֵאן נָפֵל בּחַבָּרָא בּיַומָא דּשַׁבּתָא לָא אָחֵד וַמקִים לֵה׃


[(1) Matt 12, 12]

וְכַמָּה חָשׁוּב הָאָדָם יוֹתֵר מִן הַכֶּבֶשׂ! לָכֵן מֻתָּר לַעֲשׂוֹת אֶת הַטּוֹב בְּשַּׁבָּת."

וּמַה-יָּקָר עֵרֶךְ אָדָם מִן-הַכֶּבֶשׂ עַל-כֵּן כַּתּוֺרָה הוּא לַעֲשׂוֺת טוֺב בַּשַּׁבָּת:

A čím lepší jest člověk než ovce? A protož slušíť v sobotu dobře činiti.

A oč je člověk cennější než ovce! Proto je dovoleno v sobotu činit dobře.“

πόσω ου῏ν διαφέρει α῎νθρωπος προβάτου ω῞στε ε῎ξεστιν τοι̑ς σάββασιν καλω̑ς ποιει̑ν

כּמָא דֵּין יַתִּיר בַּרנָשָׁא מֵן עֵרבָּא מָדֵין שַׁלִיט הֻו בּשַׁבּתָא למֵעבַּד דּשַׁפִּיר׃


[(1) Matt 12, 13]

אָז אָמַר אֶל הָאִישׁ: "הוֹשֵׁט יָדְךָ!" הוּא הוֹשִׁיט אֶת יָדוֹ וְאָמְנָם שָׁבָה לְאֵיתָנָהּ וְהָיְתָה בְּרִיאָה כְּמוֹ הַשְּׁנִיָּה.

אָז אָמַר אֶל-הָאִישׁ הוֺשֵׁט אֶת-יָדֶךׇ וַיּוֺשֶׁט אֹתָהּ וַתָּשָׁב לְאֵיתָנָהּ כָּאַחֶרֶת:

Tedy řekl člověku tomu: Vztáhni tu ruku svou. I vztáhl, a přivedena jest k zdraví jako druhá.

Potom řekl tomu člověku: „Zvedni tu ruku!“ Zvedl ji, a byla zase zdravá jako ta druhá.

τότε λέγει τω̑ α᾿νθρὼπω ε῎κτεινόν σου τὴν χει̑ρα καὶ ε᾿ξέτεινεν καὶ α᾿πεκατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ α῎λλη

הָידֵּין אֵמַר להַו גַּברָא פּשֻׁוט אִידָך וַפשַׁט אִידֵה ותֵקנַת אַיך חבַרתָּה סס׃


[(1) Matt 12, 14]

יָצְאוּ הַפְּרוּשִׁים וְטִכְּסוּ עֵצָה לְהַכְחִיד אֶת יֵשׁוּעַ.

וְהַפְּרוּשִׁים יָצְאוּ וַיָּשִׁיתוּ עֵצוֺת עָלָיו בַּמֶּה לְהַשְׁחִיתוֺ:

Farizeové pak vyšedše, drželi radu proti němu, kterak by jej zahladili.

Farizeové vyšli a smluvili se proti němu, že ho zahubí. ([Matouš 27:1])

ε᾿ξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαι̑οι συμβούλιον ε῎λαβον κατ῾ αυ᾿του̑ ο῞πως αυ᾿τὸν α᾿πολέσωσιν

וַנפַקו פּרִישֵׁא ומֵלכָּא נסַבו עלַוהי אַיך דּנַובּדֻונָיהי׃


[(1) Matt 12, 15]

יֵשׁוּעַ יָדַע אֶת זֹאת וְהִתְרַחֵק מִשָּׁם, אַךְ רַבִּים הָלְכוּ אַחֲרָיו. הוּא רִפֵּא אֶת כֻּלָּם

וַיֵּדַע יֵשׁוּעַ וַיִּפֶן וַיֵּלֶךְ מִשָּׁם וַיֵּלֶךְ אַחֲרָיו הֲמוֺן עַם רָב וַיְרַפֵּא אֶת-כֻּלָּם:

A věděv to Ježíš, šel odtud. I šli za ním zástupové mnozí, a uzdravil je všecky.

Ježíš to poznal a odešel odtamtud. Mnozí šli za ním a on všechny nemocné uzdravil; ([Marek 3:7-Marek 3:10; Lukáš 6:17-Lukáš 6:19])

ὁ δὲ ᾽Ιησου̑ς γνοὺς α᾿νεχὼρησεν ε᾿κει̑θεν καὶ η᾿κολούθησαν αυ᾿τω̑ ο῎χλοι πολλοί καὶ ε᾿θεράπευσεν αυ᾿τοὺς πάντας

יֵשֻׁוע דֵּין יִדַע ושַׁנִי לֵה מֵן תַּמָן וֵאזַלו בָּתרֵה כֵּנשֵׁא סַגִּיֵאא וַאסִי לכֻלהֻון׃


[(1) Matt 12, 16]

וְהִזְהִיר אוֹתָם שֶׁלֹּא יְגַלּוּ אוֹתוֹ,

וַיָּעַד בָּם לְבִלְתִּי יְגַלּוּ אֹתוֺ:

A s pohrůžkou přikázal jim, aby ho nezjevovali,

ale přikázal jim, aby ho nikomu neprozrazovali – ([Matouš 8:4 Matouš 9:30])

καὶ ε᾿πετίμησεν αυ᾿τοι̑ς ι῞να μὴ φανερὸν αυ᾿τὸν ποιήσωσιν

וַכאָא בּהֻון דּלָא נֵגלֻונָיהי׃


[(1) Matt 12, 17]

לְמַעַן יִתְקַיֵּם מַה שֶּׁנֶּאֱמַר בְּפִי יְשַׁעְיָהוּ הַנָּבִיא:

לְמַלֹּאת אֵת אֲשֶׁר-דִּבֶּר יְשַׁעְיָהוּ הַנָּבִיא לֵאמֹר:

Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše proroka, řkoucího:

aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:

ι῞να πληρωθη̑ τὸ ρ᾿ηθὲν διὰ ᾽Ησαι̑ου του̑ προφήτου λέγοντος

דּנֵתמַלֵא מֵדֵּם דֵּאתֵאמַר בּיַד אֵשַׁעיָא נבִיָא דֵּאמַר׃


[(1) Matt 12, 18]

"הֵן עַבְדִּי אֶתְמָךְ־בּוֹ, בְּחִירִי רָצְתָה נַפְשִׁי. נָתַתִּי רוּחִי עָלָיו, מִשְׁפָּט לַגּוֹיִם יוֹצִיא;

הֵן עַבְדִּי בָּחַרְתִּי בוֺ יְדִידִי רָצְתָה נַפְשִׁי נָתַתִּי רוּחִי עָלָיו מִשְׁפָּט לַגּוֺיִם יוֺצִיא:

Aj, služebník ten můj, kteréhož jsem vyvolil, ten milý můj, v němž se dobře zalíbilo duši mé. Položím Ducha svého na něj, a soud národům zvěstovati bude.

‚Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má. Vložím na něho svého Ducha. A vyhlásí soud národům. ([Izajáš 42:1-Izajáš 42:4])

ι᾿δοὺ ὁ παι̑ς μου ο῍ν ἡρέτισα ὁ α᾿γαπητός μου ει᾿ς ο῍ν ευ᾿δόκησεν ἡ ψυχή μου θήσω τὸ πνευ̑μά μου ε᾿π῾ αυ᾿τόν καὶ κρίσιν τοι̑ς ε῎θνεσιν α᾿παγγελει̑

הָא עַבדּי דֵּאצטבִית בֵּה חַבִּיבי דּסֵוחַת בֵּה נַפשׁי רֻוחי אֵסִים עלַוהי ודִינָא לעַממֵא נַכרֵז׃


[(1) Matt 12, 19]

לֹא יִצְעַק וְלֹא יִשָֹא וְלֹא־יַשְׁמִיעַ בַּחוּץ קוֹלוֹ.

לֹא יִצְעַק וְלֹא יִ׹ָּׂא וְלֹא-יִשָּׁמַע בַּחוּץ קוֺלוֺ:

Nebude se vaditi, ani křičeti, aniž kdo na ulicích uslyší hlas jeho.

Nebude se přít ani rozkřikovat, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas.

ου᾿κ ε᾿ρίσει ου᾿δὲ κραυγάσει ου᾿δὲ α᾿κούσει τις ε᾿ν ται̑ς πλατείαις τὴν φωνὴν αυ᾿του̑

לָא נֵתחרֵא ולָא נֵקעֵא ולָא אנָשׁ נֵשׁמַע קָלֵה בּשֻׁוקָא׃


[(1) Matt 12, 20]

קָנֶה רָצוּץ לֹא יִשְׁבּוֹר וּפִשְׁתָּה כֵּהָה לֹא יְכַבֶּנָּה,

קָנֶה רָצוּץ לֹא יִשְׁבּוֺר וּפִשְׁתָּה כֵהָה לֹא יְכַבֶּנָּה:

Třtiny nalomené nedolomí, a lnu kouřícího se neuhasí, až i vypoví soud k vítězství.

Nalomenou třtinu(e) nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo(f) k vítězství. (e) ř: rákos (f) soud

κάλαμον συντετριμμένον ου᾿ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον ου᾿ σβέσει ε῞ως α῍ν ε᾿κβάλη ει᾿ς νι̑κος τὴν κρίσιν

קַניָא רעִיעָא לָא נֵתבַּר וַשׁרָגָא דַּמטַפטֵף לָא נַדעֵך עדַמָא דּנַפֵּק דִּינָא לזָכֻותָא׃


[(1) Matt 12, 21]

עַד יוֹצִיא לְנִצָּחוֹן מִשְׁפָּט; וְלִשְׁמוֹ גּוֹיִם יְיַחֵלוּ."

עַד-יוֺצִיא לָנֶצַח מִשְׁפָּט וְלִשְׁמוֺ גּוֺיִם יְיַחֵלוּ:

A ve jménu jeho národové doufati budou.

A v jeho jménu bude naděje národů.‘

καὶ τω̑ ο᾿νόματι αυ᾿του̑ ε῎θνη ε᾿λπιου̑σιν

ובַשׁמֵה עַממֵא נסַבּרֻון סס׃


[(1) Matt 12, 22]

אָז הוּבָא אֵלָיו אִישׁ אֲחוּז שֵׁד וְהוּא עִוֵּר וְאִלֵּם. יֵשׁוּעַ רִפֵּא אוֹתוֹ וְהָאִלֵּם דִּבֵּר וְגַם רָאָה.

אָז הוּבָא לְפָנָיו אִישׁ עִוֵּר וְאִלֵּם אֲשֶׁר רוּחַ רָע דָּבַק בּוֺ וַיִּרְפָּאֵהוּ וְהָעִוֵּר הָאִלֵּם דִבֶּר וְרָאָה:

Tehdy přiveden k němu ďábelstvím posedlý, slepý a němý. I uzdravil jej, tak že ten slepý a němý i mluvil i viděl.

Tehdy k němu přivedli posedlého, který byl slepý a němý; a uzdravil ho, takže ten němý(g) mluvil i viděl. (g) var: + i slepý ([Marek 3:20-Marek 3:27; Lukáš 11:14-Lukáš 11:23 Matouš 9:32-Matouš 9:34])

τότε προσηνέχθη αυ᾿τω̑ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός καὶ ε᾿θεράπευσεν αυ᾿τόν ω῞στε τὸν κωφὸν λαλει̑ν καὶ βλέπειν

הָידֵּין קַרֵבו לֵה דַּיוָנָא חַד דַּחרֵשׁ וַעוִיר וַאסיֵה אַיכַּנָא דּחַרשָׁא וסַמיָא נמַלֵל ונֵחזֵא׃


[(1) Matt 12, 23]

הִשְׁתּוֹמְמוּ כָּל הֲמוֹנֵי הָעָם וְאָמְרוּ: "הַאִם לֹא זֶה בֶּן־דָּוִד?"

וַיִּשְׁתָּאוּ כָּל-הֲמוֺן הָעָם וַיֹּאמְרוּ הֲכִי זֶה בֶּן-דָּוִד:

I děsili se všickni zástupové a pravili: Není-liž tento ten Syn Davidův?

Zástupy žasly a říkaly: „Není to Syn Davidův?“

καὶ ε᾿ξίσταντο πάντες οἱ ο῎χλοι καὶ ε῎λεγον μήτι ου῟τός ε᾿στιν ὁ υἱὸς Δαυίδ

ומֵתּדַּמרִין הוַו כֻּלהֻון כֵּנשֵׁא וָאמרִין דַּלמָא הָנַו בּרֵה דּדַוִיד׃ ס


[(1) Matt 12, 24]

כְּשֶׁשָּׁמְעוּ זֹאת הַפְּרוּשִׁים אָמְרוּ: "זֶה אֵינֶנּוּ מְגָרֵשׁ אֶת הַשֵּׁדִים אֶלָּא בְּעֶזְרַת בַּעַל־זְבוּל שַׂר הַשֵּׁדִים."

וְהַפְּרוּשִׁים שָׁמְעוּ וְאָמְרוּ אֵין זֶה מְגָרֵשׁ אֶת-הַשֵּׁדִים כִּי אִם בְּבַעַל-זְבוּב שַׂר הַשֵּׁדִים:

Ale farizeové to uslyševše, řekli: Tento nevymítá ďáblů než skrze Belzebuba, kníže ďábelské.

Když to slyšeli farizeové, řekli: „On nevyhání démony jinak než ve jménu Belzebula, knížete démonů.“

οἱ δὲ Φαρισαι̑οι α᾿κούσαντες ει῏πον ου῟τος ου᾿κ ε᾿κβάλλει τὰ δαιμόνια ει᾿ μὴ ε᾿ν τω̑ Βεελζεβοὺλ α῎ρχοντι τω̑ν δαιμονίων

פּרִישֵׁא דֵּין כַּד שׁמַעו אָמרִין הָנָא לָא מַפֵּק שִׁאדֵא אֵלָא בַּבעֵלזבֻוב רִשָׁא דּדַיוֵא׃


[(1) Matt 12, 25]

הוֹאִיל וְיָדַע אֶת מַחְשְׁבוֹתֵיהֶם אָמַר לָהֶם: "כָּל מַמְלָכָה הַמְפֻלֶּגֶת בְּתוֹךְ עַצְמָהּ סוֹפָהּ שֶׁהִיא נֶחֱרֶבֶת, וְכָל עִיר אוֹ בַּיִת הַמְפֻלָּגִים בְּתוֹךְ עַצְמָם לֹא יַחֲזִיקוּ מַעֲמָד.

וַיֵּדַע יֵשׁוּעַ אֶת-מַחְשְׁבֹתָם וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם כָּל-מַמְלָכָה הַנִּפְלְגָה עַל-נַפְשָׁהּ תֶּחֱרָב וְכָל-עִיר וּבַיִת הַנִּפְלְגִים עַל-נַפְשָׁם לֹא יָקוּמוּ:

Ježíš pak znaje myšlení jejich, dí jim: Každé království rozdělené samo proti sobě spustne, a každé město neb dům proti sobě rozdělený nestane.

Protože znal jejich smýšlení, řekl jim: „Každé království vnitřně rozdělené pustne a žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát.

ει᾿δώς δὲ τὰς ε᾿νθυμήσεις αυ᾿τω̑ν ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς πα̑σα βασιλεία μερισθει̑σα καθ῾ ἑαυτη̑ς ε᾿ρημου̑ται καὶ πα̑σα πόλις η῍ οι᾿κία μερισθει̑σα καθ῾ ἑαυτη̑ς ου᾿ σταθήσεται

יֵשֻׁוע דֵּין יִדַע מַחשׁבָתהֻון וֵאמַר להֻון כֻּל מַלכֻּו דּתֵתפַּלַג עַל נַפשָׁה תֵּחרַב וכֻל בַּי וַמדִינָא דּנֵתפַּלַג עַל נַפשָׁה לָא נקֻום׃


[(1) Matt 12, 26]

אִם הַשָֹטָן מְגָרֵשׁ אֶת הַשָֹטָן, כִּי אָז הִתְפַּלֵּג בְּתוֹךְ עַצְמוֹ וְאֵיךְ תַּעֲמֹד מַמְלַכְתּוֹ?

וְאִם-הַ׹ָּׂטָן מְגָרֵשׁ אֶת-הַ׹ָּׂטָן נִפְלָג הוּא עַל-נַפְשׁוֺ וְאֵיךְ תָּקוּם מַלְכוּתוֺ:

A jestližeť satan satana vymítá, proti sobě rozdělen jest. Kterak tedy stane království jeho?

A vyhání-li satan satana, pak je v sobě rozdvojen; jak tedy bude moci obstát jeho království?

καὶ ει᾿ ὁ Σατανα̑ς τὸν Σατανα̑ν ε᾿κβάλλει ε᾿φ῾ ἑαυτὸν ε᾿μερίσθη πω̑ς ου῏ν σταθήσεται ἡ βασιλεία αυ᾿του̑

וֵאן סָטָנָא לסָטָנָא מַפֵּק עַל נַפשֵׁה אֵתפַּלַג אַיכַּנָא הָכִיל קָימָא מַלכֻּותֵה׃


[(1) Matt 12, 27]

וְאִם אֲנִי מְגָרֵשׁ אֶת הַשֵּׁדִים בְּעֶזְרַת בַּעַל־זְבוּל, בְּעֶזְרַת מִי מְגָרְשִׁים אוֹתָם בְּנֵיכֶם? לָכֵן הֵם יִהְיוּ שׁוֹפְטֵיכֶם.

וְאִם-אֲנִי גֹרֵשׁ אֶת-הַשֵּׁדִים בְּבַעַל-זְבוּב בְּנֵיכֶם בְּמִי יְגָרְשׁוּ אֹתָם עַל-כֵּן הֵם יִהְיוּ שֹׁפְטֵיכֶם:

A vymítám-liť já ďábly skrze Belzebuba, synové vaši skrze koho vymítají? Protož oni soudcové vaši budou.

Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci(h)? Proto oni budou vašimi soudci. (h) ř: synové

καὶ ει᾿ ε᾿γώ ε᾿ν Βεελζεβοὺλ ε᾿κβάλλω τὰ δαιμόνια οἱ υἱοὶ ὑμω̑ν ε᾿ν τίνι ε᾿κβάλλουσιν διὰ του̑το αυ᾿τοὶ κριταὶ ε῎σονται ὑμω̑ν

וֵאן אֵנָא בַּבעֵלזבֻוב מַפֵּק אנָא דַּיוֵא בּנַיכֻּון בּמָנָא מַפּקִין להֻון מֵטֻל הָנָא הֵנֻון נֵהוֻון לכֻון דַּיָנֵא׃


[(1) Matt 12, 28]

אַךְ אִם עַל־יְדֵי רוּחַ אֱלֹהִים אֲנִי מְגָרֵשׁ אֶת הַשֵּׁדִים, כִּי אָז הִגִּיעָה אֲלֵיכֶם מַלְכוּת הָאֱלֹהִים.

אֶפֶס אִם בְּרוּחַ אֱלֹהִים אֲנִי גֹרֵשׁ אֶת-הַשֵּׁדִים מַלְכוּת אֱלֹהִים בָּאָה אֲלֵיכֶם אֶל-נָכוֺן:

Pakliť já Duchem Božím ďábly vymítám, přišloť jest jistě mezi vás království Boží.

Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. ([Lukáš 17:21; Skutky apoštolské 10:38])

ει᾿ δὲ ε᾿ν πνεύματι θεου̑ ε᾿γώ ε᾿κβάλλω τὰ δαιμόνια α῎ρα ε῎φθασεν ε᾿φ῾ ὑμα̑ς ἡ βασιλεία του̑ θεου̑

וֵאן בּרֻוחָא דַּאלָהָא אֵנָא מַפֵּק אנָא דַּיוֵא קֵרבַּת לָה עלַיכֻּון מַלכֻּותָא דַּאלָהָא׃


[(1) Matt 12, 29]

אוֹ אֵיךְ יוּכַל אִישׁ לְהִכָּנֵס לְבֵיתוֹ שֶׁל גִּבּוֹר וְלִטֹּל אֶת כֵּלָיו אִם לֹא יִכְפֹּת תְּחִלָּה אֶת הַגִּבּוֹר? רַק אַחֲרֵי כֵן יָבֹז אֶת בֵּיתוֹ.

אוֺ אֵיךְ יוּכַל אִישׁ לָבֹא בֵּית הַגִּבּוֺר וְלִשְׁלֹל אֶת-כֵּלָיו אִם-לֹא יֶאֱסֹר אֶת-הַגִּבּוֺר רִאשֹׁנָה וְאַחַר יִשְׁלֹל אֵת אֲשֶׁר בְּבֵיתוֺ:

Aneb kterak kdo může do domu silného vjíti a jeho nádobí pobrati, leč by prvé svázal toho silného, a teprv by dům jeho obloupiti mohl?

Což může někdo vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci(i), jestliže dříve toho siláka nespoutá? Pak teprve vyloupí jeho dům. (i) nádoby, nářadí ([Izajáš 49:24-Izajáš 49:25])

η῍ πω̑ς δύναταί τις ει᾿σελθει̑ν ει᾿ς τὴν οι᾿κίαν του̑ ι᾿σχυρου̑ καὶ τὰ σκεύη αυ᾿του̑ ἁρπάσαι ε᾿ὰν μὴ πρω̑τον δήση τὸν ι᾿σχυρόν καὶ τότε τὴν οι᾿κίαν αυ᾿του̑ διαρπάσει

אַו אַיכַּנָא אנָשׁ מֵשׁכַּח דּנֵעֻול לבֵית חַסִינָא ומָאנַוהי נֵבֻּוז אֵלָא אֵן לֻוקדַם נֵאסרִיוהי לחַסִינָא והָידֵּין בַּיתֵּה נֵבֻּוז׃ ס


[(1) Matt 12, 30]

מִי שֶׁאֵינֶנוּ אִתִּי נֶגְדִּי הוּא, וּמִי שֶׁאֵינֶנּוּ אוֹסֵף אִתִּי - מְפַזֵּר.

מִי אֲשֶׁר אֵינֶנּוּ לִי לְצָרַי הוּא וּמִי אֲשֶׁר אֵינֶנּוּ מְאַסֵּף אִתִּי מְפַזֵּר הוּא:

Kdož není se mnou, proti mně jest; a kdo neshromažďuje se mnou, rozptylujeť.

Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.

ὁ μὴ ω῍ν μετ῾ ε᾿μου̑ κατ῾ ε᾿μου̑ ε᾿στιν καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ῾ ε᾿μου̑ σκορπίζει

מַן דּלָא הוָא עַמי לֻוקבַלי הֻו ומַן דּלָא כָּנֵשׁ עַמי מבַדָּרֻו מבַדַּר סּ סּ׃


[(1) Matt 12, 31]

עַל כֵּן אֲנִי אוֹמֵר לָכֶם, כָּל חֵטְא וְגִדּוּף יִסָּלַח לִבְנֵי אָדָם, אַךְ גִּדּוּף כְּלַפֵּי הָרוּחַ לֹא יִסָּלַח.

עַל-כֵּן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם כָּל-חֵטְא וְגִדּוּפָה יְכֻפְּרוּ לָאָדָם אֶפֶס הַמְגַדֵּף אֶת-הָרוּחַ לֹא יְכֻפַּר-לוֺ:

Protož pravím vám: Všeliký hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu nebude odpuštěno lidem.

Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno. ([Marek 3:28-Marek 3:30; Lukáš 12:10])

διὰ του̑το λέγω ὑμι̑ν πα̑σα ἁμαρτία καὶ βλασφημία α᾿φεθήσεται τοι̑ς α᾿νθρὼποις ἡ δὲ του̑ πνεύματος βλασφημία ου᾿κ α᾿φεθήσεται

מֵטֻל הָנָא אָמַר אנָא לכֻון דּכֻל חטָהִין וגֻודָּפִין נֵשׁתַּבקֻון לַבנַינָשָׁא גֻּודָּפָא דֵּין דּעַל רֻוחָא לָא נֵשׁתּבֵק לַבנַינָשָׁא׃


[(1) Matt 12, 32]

כָּל הַמְדַבֵּר דָבָר נֶגֶד בֶּן־הָאָדָם יִסָּלַח לוֹ, אֲבָל כָּל הַמְדַבֵּר נֶגֶד רוּחַ הַקֹּדֶשׁ לֹא יִסָּלַח לוֹ לֹא בָּעוֹלָם הַזֶּה וְלֹא בָּעוֹלָם הַבָּא."

וּמִי אֲשֶׁר יְדַבֵּר דָּבָר בְּבֶן-הָאָדָם יְכֻפַּר-לוֺ וּמִי אֲשֶׁר יְדַבֵּר בְּרוּחַ הַקֹּדֶשׁ לֹא יְכֻפַּר-לוֺ לֹא-בָעוֺלָם הַזֶּה וְלֹא-בָעוֺלָם הַבָּא:

A kdyby kdo řekl slovo proti Synu člověka, bude jemu odpuštěno, ale kdož by mluvil proti Duchu svatému, nebude jemu odpuštěno, ani v tomto věku, ani v budoucím.

I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím. ([1 Janův 5:16])

καὶ ο῍ς ε᾿ὰν ει῎πη λόγον κατὰ του̑ υἱου̑ του̑ α᾿νθρὼπου α᾿φεθήσεται αυ᾿τω̑ ο῍ς δ῾ α῍ν ει῎πη κατὰ του̑ πνεύματος του̑ ἁγίου ου᾿κ α᾿φεθήσεται αυ᾿τω̑ ου῎τε ε᾿ν τούτω τω̑ αι᾿ω̑νι ου῎τε ε᾿ν τω̑ μέλλοντι

וכֻל מַן דּנִאמַר מֵלתָא עַל בּרֵה דּאנָשָׁא נֵשׁתּבֵק לֵה כֻּל דֵּין דּעַל רֻוחָא דּקֻודשָׁא נִאמַר לָא נֵשׁתּבֵק לֵה לָא בּעָלמָא הָנָא ולָא בּעָלמָא דַּעתִיד׃ ס


[(1) Matt 12, 33]

"אוֹ שֶׁהָעֵץ טוֹב וּפִרְיוֹ טוֹב, אוֹ שֶׁהָעֵץ רַע וּפִרְיוֹ רַע; שֶׁהֲרֵי בְּפִרְיוֹ נִכָּר הָעֵץ.

אוֺ עֲשׂוּ אֶת-הָעֵץ טוֺב וּפִרְיוֺ טוֺב אוֺ עֲשׂוּ אֶת-הָעֵץ רָע וּפִרְיוֺ רָע כִּי בְּפִרְיוֺ נִכַּר הָעֵץ:

Čiňtež aneb strom dobrý, i ovoce jeho dobré; aneb čiňte strom zlý, i ovoce jeho zlé. Neboť po ovoci strom bývá poznán.

Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci. ([Lukáš 6:43-Lukáš 6:45 Matouš 7:16-Matouš 7:20; Jakubův 3:11-Jakubův 3:12])

η῍ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν καὶ τὸν καρπὸν αυ᾿του̑ καλόν η῍ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν καὶ τὸν καρπὸν αυ᾿του̑ σαπρόν ε᾿κ γὰρ του̑ καρπου̑ τὸ δένδρον γινὼσκεται

אַו עבֵדו אִילָנָא שַׁפִּירָא ופִארַוהי שַׁפִּירֵא אַו עבֵדו אִילָנָא בִּישָׁא ופִארַוהי בִּישֵׁא מֵן פִּארַוהי הֻו גֵּיר מֵתִידַע אִילָנָא׃


[(1) Matt 12, 34]

יַלְדֵי צִפְעוֹנִים, אֵיךְ תּוּכְלוּ לְדַבֵּר טוֹבוֹת וְאַתֶּם רָעִים? הֵן מִתּוֹךְ הַשּׁוֹפֵעַ בַּלֵּב מְדַבֵּר הַפֶּה.

יַלְדֵי צִפְעֹנִים אֵיךְ תּוּכְלוּ לְדַבֵּר טֹבוֺת בְּרָעַתְכֶם כִּי-מִמְּלֹא הַלֵּב יַבִּיעַ הַפֶּה:

Pokolení ještěrčí, kterakž byste mohli dobré věci mluviti, jsouce zlí? Nebo z hojnosti srdce ústa mluví.

Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví. ([Matouš 15:18])

γεννήματα ε᾿χιδνω̑ν πω̑ς δύνασθε α᾿γαθὰ λαλει̑ν πονηροὶ ο῎ντες ε᾿κ γὰρ του̑ περισσεύματος τη̑ς καρδίας τὸ στόμα λαλει̑

יַלדָּא דָּאכֵדנֵא אַיכַּנָא מֵשׁכּחִין אנתֻּון טָבָתָא לַממַלָלֻו דּבִישֵׁא אנתֻּון מֵן תַּותָּרַי לֵבָּא גֵּיר ממַלֵל פֻּומָא׃


[(1) Matt 12, 35]

אִישׁ טוֹב מֵפִיק דְּבָרִים טוֹבִים מֵאוֹצָרוֹ הַטּוֹב; אִישׁ רַע מֵפִיק דְּבָרִים רָעִים מֵאוֹצָרוֹ הָרָע.

אִישׁ-טוֺב מֵאוֺצָרוֺ לִבּוֺ הַטּוֺב יוֺצִיא טֹבוֺת וְאִישׁ-רָע מֵאוֺצָרוֺ הָרָע יוֺצִיא רָעוֺת:

Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré, a zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé.

Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé.

ὁ α᾿γαθὸς α῎νθρωπος ε᾿κ του̑ α᾿γαθου̑ θησαυρου̑ ε᾿κβάλλει α᾿γαθά καὶ ὁ πονηρὸς α῎νθρωπος ε᾿κ του̑ πονηρου̑ θησαυρου̑ ε᾿κβάλλει πονηρά

גַּברָא טָבָא מֵן סִימָתָא טָבָתָא מַפֵּק טָבָתָא וגַברָא בִּישָׁא מֵן סִימָתָא בִּישָׁתָא מַפֵּק בִּישָׁתָא׃ ס


[(1) Matt 12, 36]

וַאֲנִי אוֹמֵר לָכֶם, כָּל מִלָּה בְּטֵלָה שֶׁיְּדַבְּרוּ בְּנֵי אָדָם יִתְּנוּ עָלֶיהָ דִּין וְחֶשְׁבּוֹן בְּיוֹם הַדִּין.

וַאֲנִי אֹמֵר לָכֶם כִּי עַל כָּל-שִׂיחַ תָּפֵל אֲשֶׁר יְבַטְּאוּ בְנֵי הָאָדָם יִתְּנוּ חֶשְׁבּוֺן בְּיוֺם הַמִּשְׁפָּט:

Ale pravím vám, že z každého slova prázdného, kteréž mluviti budou lidé, vydadí počet v den soudný.

Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.

λέγω δὲ ὑμι̑ν ο῞τι πα̑ν ρ᾿η̑μα α᾿ργὸν ο῍ λαλήσουσιν οἱ α῎νθρωποι α᾿ποδὼσουσιν περὶ αυ᾿του̑ λόγον ε᾿ν ἡμέρα κρίσεως

אָמַר אנָא לכֻון גֵּיר דּכֻל מֵלָא בַּטָלָא דּנִאמרֻון בּנַי אנָשָׁא נֵתּלֻון פֵּתגָּמָה בּיַומָא דּדִינָא׃


[(1) Matt 12, 37]

מִדְּבָרֶיךָ תִּצָּדֵק וּמִדְּבָרֶיךָ תְּחֻיַּב."

כִּי בִּדְבָרֶיךׇ תִּצָּדֵק וּבִדְבָרֶיךׇ תֶּאְשָׁם:

Nebo z slov svých spravedliv budeš, a z řečí svých budeš odsouzen.

Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen.“

ε᾿κ γὰρ τω̑ν λόγων σου δικαιωθήση καὶ ε᾿κ τω̑ν λόγων σου καταδικασθήση

מֵן מֵלַיךְּ גֵּיר תֵּזדַּדַּק ומֵן מֵלַיךְּ תֵּתחַיַב סס׃


[(1) Matt 12, 38]

אֲחָדִים מִן הַסּוֹפְרִים וְהַפְּרוּשִׁים פָּנוּ אֵלָיו וְאָמְרוּ: "רַבִּי, רוֹצִים אָנוּ לִרְאוֹת מִמְּךָ אוֹת."

וַיַּעֲנוּ אֲנָשִׁים מִן-הַסּוֺפְרִים וְהַפְּרוּשִׁים לֵאמֹר רַבִּי חָפַצְנוּ לִרְאוֺת אוֺת מֵאוֺתֹתֶיךׇ:

Tehdy odpověděli někteří z zákonníků a farizeů, řkouce: Mistře, chceme od tebe znamení viděti.

Tehdy mu na to řekli někteří ze zákoníků a farizeů: „Mistře(j), chceme od tebe vidět znamení.“ (j) ř: Učiteli ([Matouš 16:1-Matouš 16:4; Marek 8:11-Marek 8:12; Lukáš 11:16 Lukáš 11:29; Jan 6:30; 1 Korintským 1:22])

τότε α᾿πεκρίθησαν αυ᾿τω̑ τινες τω̑ν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες διδάσκαλε θέλομεν α᾿πὸ σου̑ σημει̑ον ι᾿δει̑ν

הָידֵּין ענַו אנָשָׁא מֵן סָפרֵא ומֵן פּרִישֵׁא וָאמרִין לֵה מַלפָנָא צָבֵין חנַן דּנֵחזֵא מֵנָך אָתָא׃ ס


[(1) Matt 12, 39]

הֵשִׁיב וְאָמַר לָהֶם: "דּוֹר רַע וּמְנָאֵף מְבַקֵּשׁ אוֹת, וְאוֹת לֹא יִנָּתֵן לוֹ מִלְּבַד אוֹת יוֹנָה הַנָּבִיא.

וַיַּעַן וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם דּוֺר רָע וּמְנָאֵף מְבַקֵּשׁ אוֺת וְאוֺת לֹא יִנָּתֶן-לוֺ זוּלָתִי אוֺת יוֺנָה הַנָּבִיא:

On pak odpovídaje, dí jim: Pokolení zlé a cizoložné znamení hledá, ale znamení jemu nebude dáno, jediné to znamení Jonáše proroka.

On však jim odpověděl: „Pokolení zlé a zpronevěřilé(k) si hledá znamení; ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. (k) ř: cizoložné

ὁ δὲ α᾿ποκριθεὶς ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημει̑ον ε᾿πιζητει̑ καὶ σημει̑ον ου᾿ δοθήσεται αυ᾿τη̑ ει᾿ μὴ τὸ σημει̑ον ᾽Ιωνα̑ του̑ προφήτου

הֻו דֵּין ענָא וֵאמַר להֻון שַׁרבּתָא בִּישׁתָּא וגַיָרתָא אָתָא בָּעיָא וָאתָא לָא תֵּתִיהֵב לָה אֵלָא אָתֵה דּיַונָן נבִיָא׃


[(1) Matt 12, 40]

כְּמוֹ שֶׁהָיָה יוֹנָה בִּמְעֵי הַדָּג שְׁלֹשָׁה יָמִים וּשְׁלֹשָׁה לֵילוֹת, כָּךְ יִהְיֶה בֶּן־הָאָדָם בְּלֵב הָאֲדָמָה שְׁלוֹשָׁה יָמִים וּשְׁלוֹשָׁה לֵילוֹת.

כִּי כַּאֲשֶׁר הָיָה יוֺנָה בִּמְעֵי הַדָּג שְׁלֹשָׁה יָמִים וּשְׁלֹשָׁה לֵילוֺת כֵּן יִהְיֶה בֶן-הָאָדָם בְּלֵב הָאָרֶץ שְׁלֹשָׁה יָמִים וּשְׁלֹשָׁה לֵילוֺת:

Nebo jakož byl Jonáš v břiše velryba tři dni a tři noci, takť bude Syn člověka v srdci země tři dni a tři noci.

Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země. ([Lukáš 11:30-Lukáš 11:31 Jonáš 2:1])

ω῞σπερ γὰρ η῟ν ᾽Ιωνα̑ς ε᾿ν τη̑ κοιλία του̑ κήτους τρει̑ς ἡμέρας καὶ τρει̑ς νύκτας ου῞τως ε῎σται ὁ υἱὸς του̑ α᾿νθρὼπου ε᾿ν τη̑ καρδία τη̑ς γη̑ς τρει̑ς ἡμέρας καὶ τρει̑ς νύκτας

אַיכַּנָא גֵּיר דַּהוָא יַונָן בּכַרסֵה דּנֻונָא תּלָתָא יַומִין וַתלָתָא לַילַוָן הָכַנָא נֵהוֵא בּרֵה דּאנָשָׁא בּלֵבָּה דַּארעָא תּלָתָא אִימָמִין וַתלָתָא לַילַוָן׃


[(1) Matt 12, 41]

אַנְשֵׁי נִינְוֵה יָקוּמוּ בַּמִּשְׁפָּט עִם הַדּוֹר הַזֶּה וְיַרְשִׁיעוּהוּ, כִּי חָזְרוּ בִּתְשׁוּבָה בִּקְרִיאַת יוֹנָה; וְהִנֵּה גָּדוֹל מִיּוֹנָה כָּאן.

אַנְשֵׁי נִינְוֵה יָקוּמוּ בַמִּשְׁפָּטּ עִם-הַדּוֺר הַזֶּה וְיַרְשִׁיעוּ אֹתוֺ כִּי שָׁבוּ בִּקְרִיאַת יוֺנָה וְהִנֵּה יֶשְׁנוֺ בָזֶה גָּדוֺל מִיּוֺנָה:

Muži Ninivitští stanou na soudu s pokolením tímto, a potupí je, proto že pokání činili k Jonášovu kázaní, a aj, víceť nežli Jonáš tuto.

Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí(l) je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání – a hle, zde je více než Jonáš. (l) ř: odsoudí (pod. Matouš 12:42) ([Jonáš 3:5 Jonáš 3:8; Matouš 12:6])

α῎νδρες Νινευι̑ται α᾿ναστήσονται ε᾿ν τη̑ κρίσει μετὰ τη̑ς γενεα̑ς ταύτης καὶ κατακρινου̑σιν αυ᾿τήν ο῞τι μετενόησαν ει᾿ς τὸ κήρυγμα ᾽Ιωνα̑ καὶ ι᾿δοὺ πλει̑ον ᾽Ιωνα̑ ω῟δε

גַּברֵא נִינוָיֵא נקֻומֻון בּדִינָא עַם שַׁרבּתָא הָדֵא וַנחַיבֻונָה דּהֵנֻון תָּבו בּכָרֻוזֻותֵה דּיַונָן והָא דּרַבּ מֵן יַונָן תּנָן׃


[(1) Matt 12, 42]

מַלְכַּת תֵּימָן תָּקוּם בַּמִּשְׁפָּט עִם הַדּוֹר הַזֶּה וְתַרְשִׁיעַ אוֹתוֹ, כִּי בָּאָה מִקְצֵה הָאָרֶץ לִשְׁמֹעַ אֶת חָכְמַת שְׁלֹמֹה; וְהִנֵּה גָּדוֹל מִשְּׁלֹמֹה כָּאן."

מַלְכַּת תֵּימָן תָּקוּם בַּמִּשְׁפָּט עִם-הַדּוֺר הַזֶּה וְתַרְשִׁיעַ אֹתוֺ כִּי בָאָה מִקְצוֺת הָאָרֶץ לִשְׁמֹעַ חָכְמַת שְׁלֹמֹה וְהִנֵּה יֶשְׁנוֺ בָזֶה גָּדוֺל מִשְּׁלֹמֹה:

Královna od poledne povstane k soudu s pokolením tímto, a potupí je; nebo přijela od končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu, a aj, víceť tuto nežli Šalomoun.

Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, protože ona přišla z nejzazších končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu – a hle, zde je více než Šalomoun. ([1 Královská 10:1; Matouš 12:6])

βασίλισσα νότου ε᾿γερθήσεται ε᾿ν τη̑ κρίσει μετὰ τη̑ς γενεα̑ς ταύτης καὶ κατακρινει̑ αυ᾿τήν ο῞τι η῟λθεν ε᾿κ τω̑ν περάτων τη̑ς γη̑ς α᾿κου̑σαι τὴν σοφίαν Σολομω̑νος καὶ ι᾿δοὺ πλει̑ον Σολομω̑νος ω῟δε

מַלכּתָא דּתַימנָא תּקֻום בּדִינָא עַם שַׁרבּתָא הָדֵא וַתחַיבִיה דֵּאתָת מֵן עֵברֵיה דַּארעָא דּתֵשׁמַע חֵכמתֵה דַּשׁלֵימֻון והָא דּיַתִּיר מֵן שׁלֵימָון הָרכָּא׃ ס


[(1) Matt 12, 43]

הָרוּחַ הַטְּמֵאָה הַיּוֹצֵאת מִן הָאָדָם מְשׁוֹטֶטֶת בִּמְקוֹמוֹת צִיָּה וּמְבַקֶּשֶׁת לָהּ מָנוֹחַ וְאֵינָה מוֹצֵאת.

וְרוּחַ הַטֻּמְאָה בְּצֵאתָהּ מִן-הָאָדָם תְּשׁוֺטֵט בְּאֶרֶץ תַּלְאוּבֹת תְּבַקֵּשׁ וְלֹא-תִמְצָא מַרְגֵּעָה:

Když pak nečistý duch vyjde od člověka, chodí po místech suchých, hledaje odpočinutí, ale nenalézá.

Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých(m) místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. (m) ř: suchých ([Lukáš 11:24-Lukáš 11:26])

ο῞ταν δὲ τὸ α᾿κάθαρτον πνευ̑μα ε᾿ξέλθη α᾿πὸ του̑ α᾿νθρὼπου διέρχεται δι῾ α᾿νύδρων τόπων ζητου̑ν α᾿νάπαυσιν καὶ ου᾿χ εὑρίσκει

אֵמַתי דֵּין דּרֻוחָא טַנפתָא תֵּפֻּוק מֵן בַּרנָשָׁא מֵתכַּרכָּא בַּאתרַוָתָא דּמַיָא לַיתּ בּהֻון ובָעיָא ניָחָא ולָא מֵשׁכּחָא׃


[(1) Matt 12, 44]

אָז תֹּאמַר: 'אָשׁוּבָה אֶל בֵּיתִי שֶׁיָּצָאתִי מִמֶּנּוּ.' הִיא בָּאָה וּמוֹצֵאת אוֹתוֹ מְפֻנֶּה, מְטֻאטָא וּמְהֻדָּר.

אָז תֹּאמַר אָשׁוּבָה אֶל-מִשְׁכָּנִי אֲשֶׁר יָצָאתִי מִשָּׁם וּבְשׁוּבָהּ תִּמְצָאֶנּוּ רֵק מִבְּלִי יֹשֵׁב וּמְנֻקֶּה וּמְפֹאָר:

Tedy říká: Navrátím se do domu svého, odkudž jsem vyšel. A přijda, nalezne prázdný, vyčištěný a ozdobený.

Tu řekne: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený.

τότε λέγει ει᾿ς τὸν οι῏κόν μου ε᾿πιστρέψω ο῞θεν ε᾿ξη̑λθον καὶ ε᾿λθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον

הָידֵּין אָמרָא אֵהפֻּוך לבַיתּי מֵן אַיכָּא דּנֵפקֵת וָאתיָא מֵשׁכּחָא דַּסרִיק וַחמִים וַמצַבַּת׃


[(1) Matt 12, 45]

מִיָּד הִיא הוֹלֶכֶת וְלוֹקַחַת אִתָּהּ שֶׁבַע רוּחוֹת אֲחֵרוֹת רָעוֹת מִמֶּנָּה וְכֻלָּן נִכְנָסוֹת לִשְׁכֹּן שָׁם. אָכֵן גְּרוּעָה אַחֲרִיתוֹ שֶׁל הָאִישׁ הַהוּא מֵרֵאשִׁיתוֹ. כֵּן גַּם יִהְיֶה לַדּוֹר הָרָע הַזֶּה."

אָז תֵּלֵךְ וְלָקְחָה לָּהּ שֶׁבַע רוּחוֺת אֲחֵרוֺת רָעוֺת מִמֶּנָּה וּבָאוּ וְשָׁכְנוּ שָׁם וְהָיְתָה אַחֲרִית הָאִישׁ הַהוּא רָעָה מֵרֵאשִׁיתוֺ וְכֵן יִהְיֶה לַדּוֺר הָרָע הַזֶּה:

Tedy jde a vezme s sebou sedm jiných duchů horších, nežli jest sám, a vejdouce, přebývají tam, i bývají poslední věci člověka toho horší nežli první. Takť se stane i tomuto zlému pokolení.

Tu jde a přivede s sebou sedm jiných duchů, horších, než je sám, vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením.“ ([2 Petrův 2:20])

τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ῾ ἑαυτου̑ ἑπτὰ ε῞τερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτου̑ καὶ ει᾿σελθόντα κατοικει̑ ε᾿κει̑ καὶ γίνεται τὰ ε῎σχατα του̑ α᾿νθρὼπου ε᾿κείνου χείρονα τω̑ν πρὼτων ου῞τως ε῎σται καὶ τη̑ γενεα̑ ταύτη τη̑ πονηρα̑

הָידֵּין אָזָלא דָּברָא עַמָה שׁבַע רֻוחֵא אחרָניָן דּמֵנָה בִּישָׁן ועָאלָן ועָמרָן בֵּה והָויָא חַרתֵה דּגַברָא הַו בִּישָׁא מֵן קַדמָיתֵּה הָכַנָא נֵהוֵא לָה לשַׁרבּתָא הָדֵא בִּישׁתָּא׃ ס


[(1) Matt 12, 46]

בְּשָׁעָה שֶׁדִּבֵּר אֶל הֲמוֹן הָעָם בָּאוּ אִמּוֹ וְאֶחָיו. הֵם עָמְדוּ בַּחוּץ וְרָצוּ לְדַבֵּר אִתּוֹ.

עוֺדֶנוּ מְדַבֵּר אֶל-הֲמוֺן הָעָם וְהִנֵּה אִמּוֺ וְאֶחָיו עָמְדוּ בַחוּץ וּמְבַקְשִׁים לְדַבֵּר אִתּוֺ:

A když on ještě mluvil k zástupům, aj, matka a bratří jeho stáli vně, žádajíce s ním promluviti.

Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. ([Marek 3:31-Marek 3:35; Lukáš 8:19-Lukáš 8:21 Matouš 13:55; Jan 2:12; Skutky apoštolské 1:14])

ε῎τι αυ᾿του̑ λαλου̑ντος τοι̑ς ο῎χλοις ι᾿δοὺ ἡ μήτηρ καὶ οἱ α᾿δελφοὶ αυ᾿του̑ εἱστήκεισαν ε῎ξω ζητου̑ντες αυ᾿τω̑ λαλη̑σαι

כַּד הֻו דֵּין ממַלֵל לכֵנשֵׁא אֵתַו אֵמֵה וַאחַוהי קָימִין לבַר ובָעֵין דַּנמַללֻון עַמֵה׃


[(1) Matt 12, 47]

אָמַר לוֹ מִישֶׁהוּ: "הִנֵּה אִמְּך וְאַחֶיךָ עוֹמְדִים בַּחוּץ וּמְבַקְשִׁים לְדַבֵּר אִתְּךָ."

וַיֻגַּד לוֺ הִנֵּה אִמְּךׇ וְאַחֶיךׇ עֹמְדִים בַּחוּץ וּמְבַקְשִׁים לְדַבֵּר אִתָּךְ:

I řekl jemu jeden: Aj, matka tvá i bratří tvoji stojí vně, chtíce s tebou mluviti.

Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit(n).“ (n) var: – v. 47 13. kapitola

ει῏πεν δέ τις αυ᾿τω̑ ι᾿δοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ α᾿δελφοί σου ε῎ξω ἑστήκασιν ζητου̑ντές σοι λαλη̑σαι

אֵמַר לֵה דֵּין אנָשׁ הָא אֵמָך וַאחַיךְּ קָימִין לבַר ובָעֵין דַּנמַללֻון עַמָך׃


[(1) Matt 12, 48]

"מִי הִיא אִמִּי וּמִי הֵם אַחַי?" הֵשִׁיב וְאָמַר לָאִישׁ אֲשֶׁר הוֹדִיעַ לוֹ;

וַיַּעַן וַיֹּאמֶר אֶל-הַמַּגִּיד לוֺ מִי אִמִּי וּמִי אֶחָי:

On pak odpovídaje, řekl tomu, kterýž jemu pověděl: Kdo jest matka má? A kdo jsou bratří moji?

On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“

ὁ δὲ α᾿ποκριθεὶς ει῏πεν τω̑ λέγοντι αυ᾿τω̑ τίς ε᾿στιν ἡ μήτηρ μου καὶ τίνες ει᾿σὶν οἱ α᾿δελφοί μου

הֻו דֵּין ענָא וֵאמַר למַן דֵּאמַר לֵה מַן הי אֵמי ומַן אֵנֻון אַחַי׃


[(1) Matt 12, 49]

וּבְהוֹשִׁיטוֹ אֶת יָדוֹ אֶל תַּלְמִידָיו אָמַר: "הִנֵּה אִמִּי וְאַחַי,

וַיֵּט אֶת-יָדוֺ עַל-תַּלְמִידָיו וַיֹּאמַר הִנֵּה אִמִּי וְאֶחָי:

A vztáhna ruku svou na učedlníky své, řekl: Aj, matka má i bratří moji.

Ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři.

καὶ ε᾿κτείνας τὴν χει̑ρα αυ᾿του̑ ε᾿πὶ τοὺς μαθητὰς αυ᾿του̑ ει῏πεν ι᾿δοὺ ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ α᾿δελφοί μου

וַפשַׁט אִידֵה לוָת תַּלמִידַוהי וֵאמַר הָא אֵמי והָא אַחַי׃


[(1) Matt 12, 50]

כִּי כָּל הָעוֹשֶׂה אֶת רְצוֹן אָבִי שֶׁבַּשָּׁמַיִם הוּא אָחִי וַאֲחוֹתִי וְאִמִּי."

כִּי אִישׁ אִישׁ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה רְצוֺן אָבִי בַּשָּׁמָיִם הוּא אָחִי וַאֲחֹתִי וְאִמִּי:

Nebo kdož by koli činil vůli Otce mého nebeského, ten jest bratr můj, i sestra má, i matka má.

Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“ ([Jan 15:14])

ο῞στις γὰρ α῍ν ποιήση τὸ θέλημα του̑ πατρός μου του̑ ε᾿ν ου᾿ρανοι̑ς αυ᾿τός μου α᾿δελφὸς καὶ α᾿δελφὴ καὶ μήτηρ ε᾿στίν

כֻּלנָשׁ גֵּיר דּעָבֵד צֵביָנֵה דָּאבי דּבַשׁמַיָא הֻויֻו אָחי וחָתי וֵאמי סס׃


[(1) Matt 13, 01]

בַּיּוֹם הַהוּא יָצָא יֵשׁוּעַ מִן הַבַּיִת וְיָשַׁב עַל־יַד הַיָּם.

בַּיּוֺם הַהוּא יָצָא יֵשׁוּעַ מִן-הַבָּיִת וַיֵּשֶׁב עַל-שְׂפַת הַיָּם:

A v ten den vyšed Ježíš z domu, sedl podlé moře.

Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. ([Marek 4:1-Marek 4:9; Lukáš 8:4-Lukáš 8:8])

ε᾿ν τη̑ ἡμέρα ε᾿κείνη ε᾿ξελθών ὁ ᾽Ιησου̑ς τη̑ς οι᾿κίας ε᾿κάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν

בּהַו דֵּין יַומָא נפַק יֵשֻׁוע מֵן בַּיתָּא וִיתֵב עַל־יַד יַמָא׃


[(1) Matt 13, 02]

כֵּיוָן שֶׁנִּקְהֲלוּ אֵלָיו הֲמוֹן עַם רַב יָרַד לַסִּירָה לָשֶׁבֶת בָּהּ וְכָל הֶהָמוֹן עָמַד עַל הַחוֹף.

וַהֲמוֺן עַם רָב נִקְהֲלוּ אֵלָיו וַיֵּרֶד וַיֵּשֶׁב בָּאֳנִיָּה וְכָל-הָעָם עֹמְדִים עַל-הַחוֺף:

I sešli se k němu zástupové mnozí, tak že vstoupiv na lodí, seděl, všecken pak zástup stál na břehu.

Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď; posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. ([Lukáš 5:1-Lukáš 5:3])

καὶ συνήχθησαν πρὸς αυ᾿τὸν ο῎χλοι πολλοί ω῞στε αυ᾿τὸν ει᾿ς πλοι̑ον ε᾿μβάντα καθη̑σθαι καὶ πα̑ς ὁ ο῎χλος ε᾿πὶ τὸν αι᾿γιαλὸν εἱστήκει

וֵאתכַּנַשׁו לוָתֵה כֵּנשֵׁא סַגִּיֵאא אַיך דּנֵסַק נֵתֵּב לֵה בֵּאלפָא וכֻלֵה כֵּנשָׁא קָאֵם הוָא עַל ספָר יַמָא׃


[(1) Matt 13, 03]

אָז דִּבֵּר אֲלֵיהֶם רַבּוֹת בִּמְשָׁלִים וְאָמַר: "הִנֵּה הַזּוֹרֵעַ יָצָא לִזְרֹעַ.

וַיִּ׹ָּׂא דְבָרָיו בִּמְשָׁלִים רַבִּים וַיֹּאמַר הִנֵּה הַזּוֺרֵעַ יָצָא לִזְרֹעַ:

I mluvil jim mnoho v podobenstvích, řka: Aj, vyšel rozsevač, aby rozsíval.

I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Vyšel rozsévač rozsívat.

καὶ ε᾿λάλησεν αυ᾿τοι̑ς πολλὰ ε᾿ν παραβολαι̑ς λέγων ι᾿δοὺ ε᾿ξη̑λθεν ὁ σπείρων του̑ σπείρειν

וסַגִּי ממַלֵל הוָא עַמהֻון בּפֵלָאתָא וָאמַר הָא נפַק זָרֻועָא דּנֵזרֻוע׃


[(1) Matt 13, 04]

כַּאֲשֶׁר זָרַע נָפְלוּ כַּמָּה זְרָעִים בְּשׁוּלֵי הַדֶּרֶךְ וּבָאוּ צִפֳּרִים וְאָכְלוּ אוֹתָם.

וּבְזָרְעוֺ פִּזַּר מִן-הַזֶּרַע עַל-יַד הַדָּרֶךְ וַיָּבֹא עוֺף הַשָּׁמַיִם וַיֹּאכְלֶנּוּ:

A když on rozsíval, některá padla podlé cesty, a přiletěli ptáci, i szobali je.

Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je.

καὶ ε᾿ν τω̑ σπείρειν αυ᾿τὸν α῍ μὲν ε῎πεσεν παρὰ τὴν ὁδόν καὶ ε᾿λθόντα τὰ πετεινὰ κατέφαγεν αυ᾿τά

וכַד זרַע אִית דַּנפַל עַל־יַד אֻורחָא וֵאתָת פָּרַחתָא וֵאכַלתֵה׃


[(1) Matt 13, 05]

אֲחֵרִים נָפְלוּ עַל אַדְמַת טְרָשִׁים, בְּמָקוֹם שֶׁלֹּא הָיְתָה לָהֶם הַרְבֵּה אֲדָמָה, וּמִהֲרוּ לִצְמֹחַ מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הָיְתָה לָהֶם אֲדָמָה עֲמֻקָּה.

וְיֵשׁ מִן-הַזֶּרַע אֲשֶׁר נָפַל עַל-אַדְמַת סֶלַע וְלֹא הָיָה שָׁם דֵּי אֲדָמָה וַיְמַהֵר לִצְמֹחַ מִבְּלִי אֲשֶׁר הָיָה לוֺ עֹמֶק אֲדָמָה:

Jiná pak padla na místa skalnatá, kdež neměla mnoho země; a rychle vzešla, proto že neměla hlubokosti země.

Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi.

α῎λλα δὲ ε῎πεσεν ε᾿πὶ τὰ πετρὼδη ο῞που ου᾿κ ει῏χεν γη̑ν πολλήν καὶ ευ᾿θέως ε᾿ξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ε῎χειν βάθος γη̑ς

וַאחרִנָא נפַל עַל שֻׁועָא אַיכָּא דּלַיתּ הוָא מֵדרָא סַגִּיָאא ובַר־שָׁעתֵה שׁוַח מֵטֻל דּלַיתּ הוָא עֻומקָא דַּארעָא׃


[(1) Matt 13, 06]

אוּלָם כְּשֶׁזָּרְחָה הַשֶּׁמֶשׁ נִצְרְבוּ וּבְאֵין שֹׁרֶשׁ הִתְיַבְּשׁוּ.

וַיְהִי כִּזְרֹחַ הַשֶּׁמֶשׁ וַיִּצָּרֵב וַיִּיבָשׁ כִּי לֹא הָיָה-לוֺ שֹׁרֶשׁ לְמָטָּה:

Ale když slunce vzešlo, vyhořela, a proto že neměla kořene, uschla.

Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla.

ἡλίου δὲ α᾿νατείλαντος ε᾿καυματίσθη καὶ διὰ τὸ μὴ ε῎χειν ρ᾿ίζαν ε᾿ξηράνθη

כַּד דּנַח דֵּין שֵׁמשָׁא חַם ומֵטֻל דּלַיתּ הוָא לֵה עֵקָרָא יִבֵשׁ׃


[(1) Matt 13, 07]

אֲחֵרִים נָפְלוּ בֵּין קוֹצִים, אַךְ הַקּוֹצִים צָמְחוּ וְהֶחֱנִיקוּ אוֹתָם.

וְיֵשׁ אֲשֶׁר נָפַל אֶל-הַקֹּצִים וַיַּעֲלוּ הַקֹּצִים וַיְבַלְּעוּ אֹתוֺ:

Jiná pak padla do trní; i zrostlo trní, a udusilo je.

Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je.

α῎λλα δὲ ε῎πεσεν ε᾿πὶ τὰς α᾿κάνθας καὶ α᾿νέβησαν αἱ α῎κανθαι καὶ ε῎πνιξαν αυ᾿τά

וַאחרִנָא נפַל בֵּית כֻּובֵּא וַסלֵקו כֻּובֵּא וחַנקֻוהי׃


[(1) Matt 13, 08]

וַאֲחֵרִים נָפְלוּ עַל אֲדָמָה טוֹבָה וְעָשׂוּ פְּרִי - זֶה פִּי מֵאָה, זֶה פִּי שִׁשִּׁים וְזֶה פִּי שְׁלוֹשִׁים.

וְיֵשׁ אֲשֶׁר נָפַל עַל-חֶלְקָה טוֺבָה וַיַּעַשׂ תְּבוּאָה זֶה מֵאָה שְׁעָרִים וְזֶה שִׁשִּׁים שְׁעָרִים וְזֶה שְׁלֹשִׁים שְׁעָרִים:

A jiná padla v zemi dobrou; i vydalo užitek, některé stý, jiné šedesátý a jiné třidcátý.

A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet.

α῎λλα δὲ ε῎πεσεν ε᾿πὶ τὴν γη̑ν τὴν καλὴν καὶ ε᾿δίδου καρπόν ο῍ μὲν ἑκατόν ο῍ δὲ ἑξήκοντα ο῍ δὲ τριάκοντα

וַאחרִנָא נפַל בַּארעָא טָבתָא ויַהב פִּארֵא אִית דַּמָאא וִאית דֵּשׁתִּין וִאית דַּתלָתִין׃


[(1) Matt 13, 09]

מִי שֶׁאָזְנַיִם לוֹ, שֶׁיִּשְׁמַע!"

מִי אֲשֶׁר אָזְנַיִם לוֺ לִשְׁמֹעַ יִשְׁמָע:

Kdo má uši k slyšení, slyš.

Kdo má uši(o), slyš!“ (o) var: + k slyšení ([Matouš 11:15 Matouš 13:43])

ὁ ε῎χων ω῏τα α᾿κουέτω

מַן דִּאית לֵה אֵדנֵא דּנֵשׁמַע נֵשׁמַע סס׃


[(1) Matt 13, 10]

נִגְּשׁוּ הַתַּלְמִידִים וְשָׁאֲלוּ: "מַדּוּעַ אַתָּה מְדַבֵּר אֲלֵיהֶם בִּמְשָׁלִים?"

וַיִּגְּשׁוּ תַלְמִידָיו וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו מַדּוּעַ תְּמַשֵּׁל לָהֶם מְשָׁלִים:

Tedy přistoupivše učedlníci, řekli jemu: Proč jim v podobenstvích mluvíš?

Učedníci k němu přistoupili a řekli: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ ([Marek 4:10-Marek 4:12; Lukáš 8:9-Lukáš 8:10])

καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ ει῏παν αυ᾿τω̑ διὰ τί ε᾿ν παραβολαι̑ς λαλει̑ς αυ᾿τοι̑ς

וַקרֵבו תַּלמִידַוהי וָאמרִין לֵה למָנָא בּפֵלָאתָא ממַלֵל אַנתּ עַמהֻון׃


[(1) Matt 13, 11]

הֵשִׁיב וְאָמַר: "מִפְּנֵי שֶׁלָּכֶם נִתַּן לָדַעַת אֶת סוֹדוֹת מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם, אַךְ לָהֶם לֹא נִתַּן.

וַיַּעַן וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם כִּי לָכֶם נִתַּן לָדַעַת רָזֵי מַלְכוּת הַשָּׁמָיִם וְלָהֶם לֹא נִתָּן:

On pak odpověděv, řekl jim: Proto že vám dáno jest znáti tajemství království nebeského, ale jim není dáno.

On jim odpověděl: „Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno.

ὁ δὲ α᾿ποκριθεὶς ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς ο῞τι ὑμι̑ν δέδοται γνω̑ναι τὰ μυστήρια τη̑ς βασιλείας τω̑ν ου᾿ρανω̑ν ε᾿κείνοις δὲ ου᾿ δέδοται

הֻו דֵּין ענָא וֵאמַר להֻון דַּלכֻון הֻו יִהִיב למֵדַּע ארָזָא דּמַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא להָנֻון דֵּין לָא יִהִיב׃


[(1) Matt 13, 12]

כִּי מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ נָתוֹן יִנָּתֵן לוֹ וְשֶׁפַע יִהְיֶה לוֹ, אַךְ מִי שֶׁאֵין לוֹ, גַּם מַה שֶּׁיֵּשׁ לוֹ יִלָּקַח מִמֶּנּוּ.

כִּי מִי אֲשֶׁר יֶשׁ-לוֺ יֻתַּן לוֺ וְיַעְדִּיף וּמִי אֲשֶׁר אֵין-לוֺ יֻקַּח מִמֶּנּוּ גַּם אֶת-אֲשֶׁר לוֺ:

Nebo kdož má, dáno bude jemu, a rozhojníť se; ale kdož nemá, i to, což má, bude od něho odjato.

Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. ([Marek 4:25; Lukáš 8:18])

ο῞στις γὰρ ε῎χει δοθήσεται αυ᾿τω̑ καὶ περισσευθήσεται ο῞στις δὲ ου᾿κ ε῎χει καὶ ο῍ ε῎χει α᾿ρθήσεται α᾿π῾ αυ᾿του̑

למַן גֵּיר דִּאית לֵה נֵתִיהֵב לֵה ונֵתיַתַּר לֵה׃


[(1) Matt 13, 13]

לָכֵן בִּמְשָׁלִים אֲנִי מְדַבֵּר אֲלֵיהֶם, כִּי בִּרְאוֹתָם אֵינָם רוֹאִים וּבְשָׁמְעָם אֵינָם שׁוֹמְעִים אַף אֵינָם מְבִינִים.

עַל-כֵּן מְשָׁלִים אֶמְשֹׁל לָהֶם כִּי בִרְאֹתָם לֹא יִרְאוּ וּבְשָׁמְעָם לֹא יִשְׁמְעוּ וְלֹא יָבִינוּ:

Protoť v podobenstvích mluvím jim, že vidouce, nevidí, a slyšíce, neslyší, ani rozumějí.

Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou. ([Marek 8:17-Marek 8:18; Jan 9:39])

διὰ του̑το ε᾿ν παραβολαι̑ς αυ᾿τοι̑ς λαλω̑ ο῞τι βλέποντες ου᾿ βλέπουσιν καὶ α᾿κούοντες ου᾿κ α᾿κούουσιν ου᾿δὲ συνίουσιν

וַלמַן דּלַיתּ לֵה והַו דִּאית לֵה נֵשׁתּקֵל מֵנֵה מֵטֻל הָנָא בּפֵלָאתָא ממַלֵל אנָא עַמהֻון מֵטֻל דּחָזֵין ולָא חָזֵין ושָׁמעִין ולָא שָׁמעִין ולָא מֵסתַּכּלִין׃


[(1) Matt 13, 14]

וּמִתְקַיֶּמֶת בָּהֶם נְבוּאַת יְשַׁעְיָהוּ לֵאמֹר: 'שִׁמְעוּ שָׁמוֹעַ וְאַל־תָּבִינוּ וּרְאוּ רָאוֹ וְאַל־תֵּדָעוּ.

וְהוּקַם בָּם דְּבַר הַנְּבוּאָה מִפִּי יְשַׁעְיָהוּ לֵאמֹר שִׁמְעוּ שָׁמוֺעַ וְאַל-תָּבִינוּ וּרְאוּ רָאוֺ וְאַל-תֵּדָעוּ:

A plní se na nich proroctví Izaiáše, řkoucí: Slyšením slyšeti budete, ale nesrozumíte; a hledíce, hleděti budete, a nepoznáte.

A plní se na nich proroctví Izaiášovo: ‚Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte. ([Izajáš 6:9-Izajáš 6:10; Jan 12:37-Jan 12:40; Skutky apoštolské 28:25-Skutky apoštolské 28:27])

καὶ α᾿ναπληρου̑ται αυ᾿τοι̑ς ἡ προφητεία ᾽Ησαι̑ου ἡ λέγουσα α᾿κοη̑ α᾿κούσετε καὶ ου᾿ μὴ συνη̑τε καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ ου᾿ μὴ ι῎δητε

ושָׁלמָא בּהֻון נבִיֻותֵה דֵּאשַׁעיָא דֵּאמַר דּשֵׁמעָא תֵּשׁמעֻון ולָא תֵּסתַּכּלֻון ומֵחזָא תֵּחזֻון ולָא תֵּדּעֻון׃


[(1) Matt 13, 15]

הַשְׁמֵן לֵב־הָעָם הַזֶּה וְאָזְנָיו הַכְבֵּד וְעֵינָיו הָשַׁע, פֶּן־יִרְאֶה בְעֵינָיו וּבְאָזְנָיו יִשְׁמָע וּלְבָבוֹ יָבִין, וְשָׁב וְרָפָא לוֹ.'

הַשְׁמֵן לֵב-הָעָם הַזֶּה וְאָזְנָיו הַכְבֵּד וְעֵינָיו הָשַׁע פֶּן-יִרְאֶה בְעֵינָיו וּבְאָזְנָיו יִשְׁמָע וּלְבָבוֺ יָבִין וָשָׁב וְרָפָא לוֺ:

Nebo ztučnělo srdce lidu tohoto, a ušima těžce slyšeli, a oči své zamhouřili, aby někdy neviděli očima, a ušima neslyšeli, a srdcem nesrozuměli, a neobrátili se, abych jich neuzdravil.

Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.‘

ε᾿παχύνθη γὰρ ἡ καρδία του̑ λαου̑ τούτου καὶ τοι̑ς ω᾿σὶν βαρέως η῎κουσαν καὶ τοὺς ο᾿φθαλμοὺς αυ᾿τω̑ν ε᾿κάμμυσαν μήποτε ι῎δωσιν τοι̑ς ο᾿φθαλμοι̑ς καὶ τοι̑ς ω᾿σὶν α᾿κούσωσιν καὶ τη̑ καρδία συνω̑σιν καὶ ε᾿πιστρέψωσιν καὶ ι᾿άσομαι αυ᾿τούς

אֵתעַבִּי לֵה גֵּיר לֵבֵּה דּעַמָא הָנָא ובֵאדנַיהֻון יַקִירָאיִת שׁמַעו ועַינַיהֻון עַמֵצו דּלָא נֵחזֻון בּעַינַיהֻון ונֵשׁמעֻון בֵּאדנַיהֻון ונֵסתַּכּלֻון בּלֵבּהֻון ונֵתפּנֻון וַאסֵא אֵנֻון׃ ס


[(1) Matt 13, 16]

אַשְׁרֵי עֵינֵיכֶם הָרוֹאוֹת וְאָזְנֵיכֶם הַשּׁוֹמְעוֹת.

וְאַתֶּם אַשְׁרֵי עֵינֵיכֶם כִּי רָאוּ וְאָזְנֵיכֶם כִּי שָׁמֵעוּ:

Ale oči vaše blahoslavené, že vidí, i uši vaše, že slyší.

Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. ([Lukáš 10:23-Lukáš 10:24; 1 Petrův 1:10-1 Petrův 1:12])

ὑμω̑ν δὲ μακάριοι οἱ ο᾿φθαλμοὶ ο῞τι βλέπουσιν καὶ τὰ ω῏τα ὑμω̑ν ο῞τι α᾿κούουσιν

דִּילכֻון דֵּין טֻובַיהֵין לעַינַיכֻּון דּחָזיָן ולֵאדנַיכֻּון דּשָׁמעָן׃


[(1) Matt 13, 17]

אָמֵן. אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, נְבִיאִים וְצַדִּיקִים רַבִּים נִכְסְפוּ לִרְאוֹת אֶת אֲשֶׁר אַתֶּם רוֹאִים וְלֹא רָאוּ, וְלִשְׁמֹעַ אֶת אֲשֶׁר אַתֶּם שׁוֹמְעִים וְלֹא שָׁמְעוּ."

כִּי-אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם נְבִיאִים וְצַדִּיקִים רַבִּים נִכְסְפוּ לִרְאוֺת אֵת אֲשֶׁר אַתֶּם רֹאִים וְלֹא רָאוּ וְלִשְׁמֹעַ אֵת אֲשֶׁר אַתֶּם שֹׁמְעִים וְלֹא שָׁמֵעוּ:

Amen zajisté pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví žádali viděti to, co vidíte, ale neviděli, a slyšeti to, což slyšíte, ale neslyšeli.

Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví(p) toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. (p) var: – a spravedliví

α᾿μὴν γὰρ λέγω ὑμι̑ν ο῞τι πολλοὶ προφη̑ται καὶ δίκαιοι ε᾿πεθύμησαν ι᾿δει̑ν α῍ βλέπετε καὶ ου᾿κ ει῏δαν καὶ α᾿κου̑σαι α῍ α᾿κούετε καὶ ου᾿κ η῎κουσαν

אַמִין גֵּיר אָמַרנָא לכֻון דּסַגִּיֵאא נבִיֵא וזַדִּיקֵא אֵתרַגרַגו דּנֵחזֻון מֵדֵּם דּחָזֵין אנתֻּון ולָא חזַו וַלמֵשׁמַע מֵדֵּם דּשָׁמעִין אנתֻּון ולָא שׁמַעו׃ ס


[(1) Matt 13, 18]

"וּבְכֵן שִׁמְעוּ אַתֶּם אֶת פֵּשֶׁר מְשַׁל הַזּוֹרֵעַ.

עַל-כֵּן שִׁמְעוּ-נָא אַתֶּם אֶת מְשַׁל הַזּוֺרֵעַ:

Vy tedy slyšte podobenství rozsevače.

Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. ([Marek 4:13-Marek 4:20; Lukáš 8:11-Lukáš 8:15])

ὑμει̑ς ου῏ν α᾿κούσατε τὴν παραβολὴν του̑ σπείραντος

אַנתֻּון דֵּין שׁמַעו מַתלָא דּזַרעָא׃


[(1) Matt 13, 19]

כָּל הַשּׁוֹמֵעַ אֶת דְּבַר הַמַּלְכוּת וְאֵינֶנּוּ מֵבִין, בָּא הָרָע וְחוֹטֵף אֶת מַה שֶּׁנִּזְרַע בִּלְבָבוֹ; זֶהוּ הַנִּזְרָע בְּשׁוּלֵי הַדֶּרֶךְ.

כָּל-הַשֹּׁמֵעַ דְּבַר הַמַּלְכוּת וְלֹא יִתְבּוֺנֶן-בּוֺ וּבָא הָרָע וְחָטַף אֵת אֲשֶׁר נִזְרַע בִּלְבָבוֺ זֶה הוּא הַזָּרוּעַ עַל-יַד הַדָּרֶךְ:

Každý, kdož slyší slovo o tom království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, což jest vsáto v srdce jeho. To jest ten, kterýž podlé cesty vsát jest.

Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce; to je ten, u koho se zaselo podél cesty.

παντὸς α᾿κούοντος τὸν λόγον τη̑ς βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος ε῎ρχεται ὁ πονηρὸς καὶ ἁρπάζει τὸ ε᾿σπαρμένον ε᾿ν τη̑ καρδία αυ᾿του̑ ου῟τός ε᾿στιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς

כֻּל דּשָׁמַע מֵלתָא דּמַלכֻּותָא ולָא מֵסתַּכַּל בָּה אָתֵא בִּישָׁא וחָטֵף מֵלתָא דַּזרִיעָא בּלֵבֵּה הָנַו הַו דּעַל־יַד אֻורחָא אֵזדּרַע׃


[(1) Matt 13, 20]

הַנִּזְרָע עַל אַדְמַת טְרָשִׁים הוּא הַשּׁוֹמֵעַ אֶת הַדָּבָר וּמִיָּד מְקַבֵּל אוֹתוֹ בְּשִׂמְחָה,

וְהַנִּזְרָע עַל-אַדְמַת סָלַע זֶה הוּא הַשֹּׁמֵעַ אֶת-הַדָּבָר וְעַד-מְהֵרָה יְקַבְּלֶנּוּ בְּשִׂמְחָה:

V skalnatou pak zemi vsátý jest ten, kterýž slyší slovo, a hned je s radostí přijímá.

U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá;

ὁ δὲ ε᾿πὶ τὰ πετρὼδη σπαρείς ου῟τός ε᾿στιν ὁ τὸν λόγον α᾿κούων καὶ ευ᾿θὺς μετὰ χαρα̑ς λαμβάνων αυ᾿τόν

הַו דֵּין דּעַל שֻׁועָא אֵזדּרַע הַו הֻו דּשָׁמַע מֵלתָא ובַר־שָׁעתֵה בּחַדֻותָא מקַבֵּל לָה׃


[(1) Matt 13, 21]

אַךְ אֵין לוֹ שֹׁרֶשׁ בְּתוֹכוֹ וְרַק לְשָׁעָה יַעֲמֹד, וּבִהְיוֹת צָרָה אוֹ רְדִיפָה בִּגְלַל הַדָּבָר הוּא נִכְשָׁל מִיָּד.

אֶפֶס כִּי אֵין-לוֺ שֹׁרֶשׁ בְּנַפְשׁוֺ וּבִן רֶגַע הוּא וְכִי תִקְרֶה כָל-צָרָה וְרָדְפוּ אֹתוֺ עַל-דְּבַר אֱמוּנָתוֺ יִכָּשֵׁל כְּרָגַע:

Než nemá v sobě kořene, ale jest časný, a když přichází ssoužení neb protivenství pro slovo, hned se horší.

ale nezakořenilo v něm a je nestálý: když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá.

ου᾿κ ε῎χει δὲ ρ᾿ίζαν ε᾿ν ἑαυτω̑ α᾿λλὰ πρόσκαιρός ε᾿στιν γενομένης δὲ θλίψεως η῍ διωγμου̑ διὰ τὸν λόγον ευ᾿θὺς σκανδαλίζεται

לַיתּ לָה דֵּין עֵקָרָא בֵּה אֵלָא דּזַבנָא הֻו ומָא דַּהוָא אֻולצָנָא אַו רדֻופיָא מֵטֻל מֵלתָא עגַל מֵתכּשֵׁל׃


[(1) Matt 13, 22]

הַנִּזְרָע בֵּין הַקּוֹצִים הוּא הַשּׁוֹמֵעַ אֶת הַדָּבָר, אֶלָּא שֶׁדַּאֲגוֹת הָעוֹלָם הַזֶּה וּמַדּוּחֵי הָעֹשֶׁר מַחֲנִיקִים אֶת הַדָּבָר וְלֹא יַעֲשֶׂה פְּרִי.

וְהַנִּזְרָע אֶל-הַקֹּצִים זֶה הַשֹּׁמֵעַ אֶת-הַדָּבָר וְדַאֲגַת הָעוֺלָם הַזֶּה וְנִכְלֵי הָעֹשֶר מְבַלְּעִים אֵת-הַדָּבָר וְלֹא יַעֲשֶׂה-צֶּמַח:

Mezi trní pak vsátý jest ten, kterýž slyší slovo, ale pečování tohoto světa a oklamání zboží udušuje slovo, i bývá bez užitku.

U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti(q) a vábivost majetku slovo udusí, a zůstane bez úrody. (q) var: starosti tohoto věku ([1 Timoteovi 6:9-1 Timoteovi 6:10])

ὁ δὲ ει᾿ς τὰς α᾿κάνθας σπαρείς ου῟τός ε᾿στιν ὁ τὸν λόγον α᾿κούων καὶ ἡ μέριμνα του̑ αι᾿ω̑νος καὶ ἡ α᾿πάτη του̑ πλούτου συμπνίγει τὸν λόγον καὶ α῎καρπος γίνεται

הַו דֵּין דּבֵית כֻּובֵּא אֵזדּרַע הַו הֻו דּשָׁמַע מֵלתָא ורֵניָא דּעָלמָא הָנָא וטֻועיַי דּעֻותרָא חָנקִין לָה למֵלתָא וַדלָא פִּארֵא הָויָא׃


[(1) Matt 13, 23]

הַנִּזְרָע עַל הָאֲדָמָה הַטּוֹבָה הוּא הַשּׁוֹמֵעַ אֶת הַדָּבָר וּמֵבִין וְגַם עוֹשֶׂה פְּרִי - זֶה עוֹשֶׂה פִּי מֵאָה, זֶה פִּי שִׁשִּׁים וְזֶה פִּי שְׁלוֹשִׁים."

וְהַנִּזְרָע עַל-הַחֶלְקָה הַטּוֺבָה הוּא הַשֹּׁמֵעַ אֶת-הַדָּבָר וּמִתְבּוֺנֶן-בּוֺ וְעֹשֶׂה פְרִי תְבוּאָה וְנֹתֵן זֶה מֵאָה שְׁעָרִים וְזֶה שִׁשִּׁים שְׁעָרִים וְזֶה שְׁלֹשִׁים שְׁעָרִים:

V dobrou pak zemi vsátý ten jest, kterýž slyší slovo a rozumí, totiž kterýž užitek nese. Neseť pak někdo stý, a jiný šedesátý, jiný pak třidcátý.

U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou.“

ὁ δὲ ε᾿πὶ τὴν καλὴν γη̑ν σπαρείς ου῟τός ε᾿στιν ὁ τὸν λόγον α᾿κούων καὶ συνιείς ο῍ς δὴ καρποφορει̑ καὶ ποιει̑ ο῍ μὲν ἑκατόν ο῍ δὲ ἑξήκοντα ο῍ δὲ τριάκοντα

הַו דֵּין דּעַל אַרעָא טָבתָא אֵזדּרַע הַו הֻו דּשָׁמַע מֵלַתי ומֵסתַּכַּל ויָהֵב פִּארֵא ועָבֵד אִית דַּמָאא וִאית דֵּשׁתִּין וִאית דַּתלָתִין סּ סּ׃


[(1) Matt 13, 24]

הִמְשִׁיךְ וְסִפֵּר לָהֶם מָשָׁל אַחֵר: "מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם דּוֹמָה לְאִישׁ הַזּוֹרֵעַ זֶרַע טוֹב בְּשָׂדֵהוּ.

וַיִּ׹ָּׂא לִפְנֵיהֶם מָשָׁל אַחֵר וַיֹּאמַר דָּמְתָה מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם לְאִישׁ הַזּוֺרֵעַ זֶרַע טוֺב בְּשָׂדֵהוּ:

Jiné podobenství předložil jim, řka: Podobno jest království nebeské člověku, rozsívajícímu dobré semeno na poli svém.

Předložil jim jiné podobenství: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli.

α῎λλην παραβολὴν παρέθηκεν αυ᾿τοι̑ς λέγων ὡμοιὼθη ἡ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν α᾿νθρὼπω σπείραντι καλὸν σπέρμα ε᾿ν τω̑ α᾿γρω̑ αυ᾿του̑

אחרִנָא מַתלָא אַמתֵּל להֻון וֵאמַר דָּמיָא מַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא לגַברָא דַּזרַע זַרעָא טָבָא בַּקרִיתֵה׃


[(1) Matt 13, 25]

וְהִנֵּה כְּשֶׁיָּשְׁנוּ הָאֲנָשִׁים בָּא אוֹיֵב, זָרַע עֲשָׂבִים רָעִים בֵּין הַחִטִּים וְהָלַךְ לוֹ.

וּבִהְיוֺת אֲנָשָׁיו יְשֵׁנִים בָּא אֹיְבוֺ וַיִּזְרַע זוֺנִין בְּתוֺךְ הַחִטִּים וַיֵּלַךְ:

Když pak lidé zesnuli, přišel nepřítel jeho, a nasál koukole mezi pšenici, a odšel.

Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel.

ε᾿ν δὲ τω̑ καθεύδειν τοὺς α᾿νθρὼπους η῟λθεν αυ᾿του̑ ὁ ε᾿χθρὸς καὶ ε᾿πέσπειρεν ζιζάνια α᾿νὰ μέσον του̑ σίτου καὶ α᾿πη̑λθεν

וכַד דּמֵכו אנָשָׁא אֵתָא בּעֵלדּבָבֵה וַזרַע זִיזָנֵא בַּינָת חֵטֵא וֵאזַל׃


[(1) Matt 13, 26]

כַּאֲשֶׁר צָמְחוּ הַגִּבְעוֹלִים וְעָשׂוּ תְּבוּאָה נִרְאוּ גַּם הָעֲשָׂבִים הָרָעִים.

וְכַאֲשֶׁר צָץ הַקָּנֶה וְהַחִטָּה אָבִיב נִרְאוּ אָז גַּם-הַזּוֺנִין:

A když zrostla bylina a užitek přinesla, tedy ukázal se i koukol.

Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel.

ο῞τε δὲ ε᾿βλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν ε᾿ποίησεν τότε ε᾿φάνη καὶ τὰ ζιζάνια

כַּד דֵּין יִעָא עֵסבָּא וַעבַד פִּארֵא הָידֵּין אֵתחזִיו אָף זִיזָנֵא׃


[(1) Matt 13, 27]

אָז נִגְּשׁוּ עַבְדֵי בַּעַל־הַבַּיִת וְאָמְרוּ אֵלָיו, 'אֲדוֹנֵנוּ, הֲלֹא זֶרַע טוֹב זָרַעְתָּ בְּשָׂדְךָ; מִנַּיִן יֵשׁ בּוֹ עֲשָׂבִים רָעִים?'

וַיִּגְּשׁוּ הָעֲבָדִים אֶל-אֲדֹנֵיהֶם וַיֹּאמְרוּ אֲדֹנֵינוּ הֲלֹא-זֶרַע טוֺב זָרַעְתָּ בְשָׂדֶךׇ וּמֵאַיִן שָׁם הַזּוֺנִין:

I přistoupivše služebníci hospodáře toho, řekli jemu: Pane, zdaližs dobrého semene nenasál na poli svém? Kde že se pak vzal koukol?

Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: ‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?‘

προσελθόντες δὲ οἱ δου̑λοι του̑ οι᾿κοδεσπότου ει῏πον αυ᾿τω̑ κύριε ου᾿χὶ καλὸν σπέρμα ε῎σπειρας ε᾿ν τω̑ σω̑ α᾿γρω̑ πόθεν ου῏ν ε῎χει ζιζάνια

וַקרֵבו עַבדַּוהי דּמָרֵא בַּיתָּא וֵאמַרו לֵה מָרַן לָא הָא זַרעָא טָבָא זרַעתּ בַּקרִיתָך מֵן אַימֵכָּא אִית בֵּה זִיזָנֵא׃


[(1) Matt 13, 28]

אָמַר לָהֶם, 'אִישׁ אוֹיֵב עָשָׁה זֹאת'. שָׁאֲלוּ הָעֲבָדִים, 'הַאִם אַתָּה רוֹצֶה שֶׁנֵּלֵךְ וּנְלַקֵּט אוֹתָם?'

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אִישׁ אֹיֵב עָשָׂה זֹאת וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו הָעֲבָדִים הֲתַחְפֹּץ כִּי-נֵלֵךְ לַעֲקוֺר אֹתָם:

A on řekl jim: Nepřítel člověk to učinil. Služebníci pak řekli mu: Chceš-liž tedy, ať jdeme a vytrháme jej?

On jim odpověděl: ‚To udělal nepřítel.‘ Sluhové mu řeknou: ‚Máme jít a plevel vytrhat?‘

ὁ δὲ ε῎φη αυ᾿τοι̑ς ε᾿χθρὸς α῎νθρωπος του̑το ε᾿ποίησεν οἱ δὲ δου̑λοι λέγουσιν αυ᾿τω̑ θέλεις ου῏ν α᾿πελθόντες συλλέξωμεν αυ᾿τά

הֻו דֵּין אֵמַר להֻון גַּברָא בּעֵלדּבָבָא עבַד הָדֵא אָמרִין לֵה עַבדַּוהי צָבֵא אַנתּ נִאזַל נגַבֵּא אֵנֻון׃


[(1) Matt 13, 29]

הֵשִׁיב בַּעַל־הַבַּיִת, 'לֹא, שֶׁמָּא בְּלַקֶּטְכֶם אֶת הָעֲשָׂבִים הָרָעִים תַּעַקְרוּ אִתָּם גַּם אֶת הַחִטִּים.

וַיֹּאמֶר לֹא כִּי-בְעוֺד תְּעַקְּרוּ אֶת-הַזּוֺנִין פֶּן-תְּשָׁרְשׁוּ גַּם-הַחִטִּים עִמָּהֶם:

On pak odpověděl: Nikoli, abyste trhajíce koukol, spolu s ním nevytrhali pšenice.

On však odpoví: ‚Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici.

ὁ δέ φησιν ου῎ μήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ε᾿κριζὼσητε α῞μα αυ᾿τοι̑ς τὸν σι̑τον

הֻו דֵּין אֵמַר להֻון דַּלמָא כַּד מגַבּיֵן אנתֻּון זִיזָנֵא תֵּעקרֻון עַמהֻון אָף חֵטֵא׃


[(1) Matt 13, 30]

הַנִּיחוּ לִשְׁנֵיהֶם לִגְדֹּל יַחַד עַד הַקָּצִיר. בְּעֵת הַקָּצִיר אֹמַר לַקּוֹצְרִים: לַקְּטוּ בָּרִאשׁוֹנָה אֶת הָעֲשָׂבִים הָרָעִים וְאִגְדוּ אוֹתָם לַאֲלֻמּוֹת כְּדֵי לְשָׂרְפָם, וְאֶת הַחִטִּים אִסְפוּ לָאָסָם שֶׁלִי'."

הַנִּיחוּ לָהֶם וְגָדְלוּ שְׁנֵיהֶם יַחְדָּו עַד-הַקָּצִיר וּלְעֵת הַקָּצִיר אֹמַר לַקּוֺצְרִים לִקְּטוּ אֶת-הַזּוֺנִין רִאשֹׁנָה וְאַלְּמוּ אֹתָם לַאֲלֻמִּים לְשָׂרְפָם וְאֶת-הַחִטִּים אִסְפוּ אֶל-גָּרְנִי:

Nechte ať obé spolu roste až do žně. A v čas žně dím žencům: Vytrhejte nejprv koukol a svažte jej v snopky k spálení, ale pšenici shromažďte do stodoly mé.

Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘“ ([Matouš 3:12])

α῎φετε συναυξάνεσθαι α᾿μφότερα ε῞ως του̑ θερισμου̑ καὶ ε᾿ν καιρω̑ του̑ θερισμου̑ ε᾿ρω̑ τοι̑ς θερισται̑ς συλλέξατε πρω̑τον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αυ᾿τὰ ει᾿ς δέσμας πρὸς τὸ κατακαυ̑σαι αυ᾿τά τὸν δὲ σι̑τον συναγάγετε ει᾿ς τὴν α᾿ποθήκην μου

שׁבֻוקו רָבֵין תּרַיהֻון אַכחדָא עדַמָא לַחצָדָא וַבזַבנָא דַּחצָדָא אָמַר אנָא לחָצֻודֵא גַּבַּו לֻוקדַם זִיזָנֵא וַאסֻורו אֵנֻון מֵאסָריָתָא דּנִאקדֻון חֵטֵא דֵּין כַּנֵשׁו אֵנֵין לַאוצרַי׃ ס


[(1) Matt 13, 31]

הוֹסִיף וְסִפֵּר מָשָׁל אַחֵר: "מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם דּוֹמָה לְגַרְגִּיר חַרְדָּל אֲשֶׁר לְקָחוֹ אִישׁ וְזָרַע אוֹתוֹ בְּשָׂדֵהוּ.

וַיִּ׹ָּׂא לִפְנֵיהֶם מָשָׁל אַחֵר וַיֹּאמַר דָּמְתָה מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם לְגַרְגַּר חַרְדָּל אֲשֶׁר לָקַח אִישׁ וַיִּזְרַע בְּשָׂדֵהוּ:

Jiné podobenství předložil jim, řka: Podobno jest království nebeské zrnu horčičnému, kteréž vzav člověk, vsál na poli svém.

Ještě jiné podobenství jim předložil: „Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli; ([Marek 4:30-Marek 4:32; Lukáš 13:18-Lukáš 13:19])

α῎λλην παραβολὴν παρέθηκεν αυ᾿τοι̑ς λέγων ὁμοία ε᾿στὶν ἡ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν κόκκω σινάπεως ο῍ν λαβών α῎νθρωπος ε῎σπειρεν ε᾿ν τω̑ α᾿γρω̑ αυ᾿του̑

אחרִנָא מַתלָא אַמתֵּל להֻון וֵאמַר דָּמיָא מַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא לַפרֵדּתָּא דּחַרדּלָא דַּנסַב גַּברָא זַרעָה בַּקרִיתֵה׃


[(1) Matt 13, 32]

אָמְנָם קָטֹן הוּא מִכָּל הַזְּרָעִים, אַךְ לְאַחַר צְמִיחָתוֹ גָּדוֹל הוּא מִן הַיְּרָקוֹת וְהוֹפֵךְ לְעֵץ, כָּךְ שֶׁעוֹפוֹת הַשָּׁמַיִם בָּאִים וּמְקַנְּנִים בֵּין עֲנָפָיו."

הֲלֹא קָטֹן הוּא מִכָּל-זֶרַע אַךְ כַּאֲשֶׁר יִצְמַח יִגְדַּל מִכָּל-יֶרֶק וְהָיָה לְעֵץ עַד-אֲשֶׁר יָבֹא עוֺף הַשָּׁמַיִם וְקִנְּנוּ בַּעֲנָפָיו:

Kteréžto zajisté nejmenší jest mezi všemi semeny, když pak zroste, větší jest nežli jiné byliny, a bývá strom, tak že ptáci nebeští přiletíce, hnízda sobě dělají na ratolestech jeho.

je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ ([Ezechiel 17:23 Ezechiel 31:6; Daniel 4:9 Daniel 4:18])

ο῍ μικρότερον μέν ε᾿στιν πάντων τω̑ν σπερμάτων ο῞ταν δὲ αυ᾿ξηθη̑ μει̑ζον τω̑ν λαχάνων ε᾿στὶν καὶ γίνεται δένδρον ω῞στε ε᾿λθει̑ν τὰ πετεινὰ του̑ ου᾿ρανου̑ καὶ κατασκηνου̑ν ε᾿ν τοι̑ς κλάδοις αυ᾿του̑

והִי זעֻוריָא הי מֵן כֻּלהֻון זַרעֻונֵא מָא דֵּין דַּרבָת רַבָּא הי מֵן כֻּלהֻון יַרקֻונֵא והָויָא אִילָנָא אַיך דּתִאתֵא פָּרַחתָא דַּשׁמַיָא תַּקֵן בּסַוכֵּיה׃ ס


[(1) Matt 13, 33]

עוֹד מָשָׁל סִפֵּר לָהֶם: "מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם דּוֹמָה לִשְׂאוֹר אֲשֶׁר לָקְחָה אִשָּׁה וְטָמְנָה אוֹתוֹ בְּעֶשְׂרִים קִילוֹגְּרַם קֶמַח עַד שֶׁהֶחְמִיץ כֻּלּוֹ."

וַיְמַשֵּׁל לָהֶם מָשָׁל אַחֵר לֵאמֹר דָּמְתָה מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם לִשְׂאֹר אֲשֶׁר לָקְחָה אִשָּׁה וַתָּלָשׁ בִּשְׁלֹשׁ סְאִים קֶמַח עַד-אֲשֶׁר חָמְצָה כָּל-הָעֲרִיסָה:

Jiné podobenství mluvil jim: Podobno jest království nebeské kvasu, kterýž vzavši žena, zadělala ve třech měřicích mouky, až by zkysalo všecko.

Pověděl jim i toto podobenství: „Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí.“ ([Lukáš 13:20-Lukáš 13:21; 1 Korintským 5:6; Galatským 5:9])

α῎λλην παραβολὴν ε᾿λάλησεν αυ᾿τοι̑ς ὁμοία ε᾿στὶν ἡ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν ζύμη η῍ν λαβου̑σα γυνὴ ε᾿νέκρυψεν ει᾿ς α᾿λεύρου σάτα τρία ε῞ως ου῟ ε᾿ζυμὼθη ο῞λον

אחרִנָא מַתלָא אֵמַר להֻון דָּמיָא מַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא לַחמִירָא הַו דּשֵׁקלַת אַנתּתָא טֵמרַת בַּתלָת סָאִין דּקַמחָא עדַמָא דּכֻלֵה חמַע׃ ס


[(1) Matt 13, 34]

אֶת כָּל אֵלֶּה דִּבֵּר יֵשׁוּעַ לַהֲמוֹן הָעָם בִּמְשָׁלִים, וּבְלִי מָשָׁל לֹא דִּבֵּר אֲלֵיהֶם;

כָּל-אֵלֶּה דִּבֶּר יֵשׁוּעַ אֶל-הֲמוֺן הָעָם בִּמְשָׁלִים וּבִבְלִי מָשָׁל לֹא דִּבֶּר אֲלֵיהֶם דָּבָר:

Toto všecko mluvil Ježíš v podobenstvích k zástupům, a bez podobenství nemluvil jim,

Toto vše mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích; bez podobenství k nim vůbec nemluvil, ([Marek 4:33; Jan 16:25])

ταυ̑τα πάντα ε᾿λάλησεν ὁ ᾽Ιησου̑ς ε᾿ν παραβολαι̑ς τοι̑ς ο῎χλοις καὶ χωρὶς παραβολη̑ς ου᾿δὲν ε᾿λάλει αυ᾿τοι̑ς

הָלֵין כֻּלהֵין מַלֵל יֵשֻׁוע בּפֵלָאתָא לכֵנשֵׁא וַדלָא פֵּלָאתָא לָא ממַלֵל הוָא עַמהֻון׃


[(1) Matt 13, 35]

לְמַעַן יִתְקַיֵּם מַה שֶּׁנֶּאֱמַר בְּפִי הַנָּבִיא: "אֶפְתְּחָה בְמָשָׁל פִּי, אַבִּיעָה חִידוֹת מִנִּי־קֶדֶם."

לְמַלֹּאת אֵת אֲשֶׁר דִּבֶּר הַנָּבִיא לֵאמֹר אֶפְתְּחָה בְמָשָׁל פִּי אַבִּיעָה חִידוֺת מִנִּי-קֶדֶם:

Aby se naplnilo povědění skrze proroka, řkoucího: Otevru v podobenstvích ústa svá, vypravovati budu skryté věci od založení světa.

aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka(r): ‚Otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa.‘ (r) var: + Izaiáše ([Žalmy 78:2])

ο῞πως πληρωθη̑ τὸ ρ᾿ηθὲν διὰ του̑ προφήτου λέγοντος α᾿νοίξω ε᾿ν παραβολαι̑ς τὸ στόμα μου ε᾿ρεύξομαι κεκρυμμένα α᾿πὸ καταβολη̑ς κόσμου

אַיך דּנֵתמַלֵא מֵדֵּם דֵּאתֵאמַר בּיַד נבִיָא דֵּאמַר אֵפתַּח פֻּומי בּמַתלֵא וַאבַּע כַּסיָתָא דּמֵן קדָם תַּרמיָתֵה דּעָלמָא׃ ס


[(1) Matt 13, 36]

אַחֲרֵי כֵן שִׁלַּח יֵשׁוּעַ אֶת הֲמוֹן הָעָם וְנִכְנַס הַבַּיְתָה. נִגְּשׁוּ אֵלָיו תַּלְמִידָיו וְאָמְרוּ: "הַסְבֵּר נָא לָנוּ אֶת מְשַׁל הָעֲשָׂבִים הָרָעִים."

אָז שִׁלַּח יֵשׁוּעַ אֶת-הֲמוֺן הָעָם וַיָּבֹא הַבָּיְתָה וַיִּגְּשׁוּ אֵלָיו תַּלְמִידָיו וַיֹּאמְרוּ בָּאֶר-נָא לָנוּ אֶת-מְשַׁל הַזּוֺנִין בַּ׹ָּׂדֶה:

Tedy propustiv zástupy, šel domů Ježíš. I přistoupili k němu učedlníci jeho, řkouce: Vylož nám podobenství o koukoli toho pole.

Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu: „Vylož nám to podobenství o pleveli na poli!“

τότε α᾿φεὶς τοὺς ο῎χλους η῟λθεν ει᾿ς τὴν οι᾿κίαν καὶ προση̑λθον αυ᾿τω̑ οἱ μαθηταὶ αυ᾿του̑ λέγοντες διασάφησον ἡμι̑ν τὴν παραβολὴν τω̑ν ζιζανίων του̑ α᾿γρου̑

הָידֵּין יֵשֻׁוע שׁבַק לכֵנשֵׁא וֵאתָא לבַיתָּא וַקרֵבו לוָתֵה תַּלמִידַוהי וָאמרִין לֵה פַּשֵׁק לַן מַתלָא הַו דּזִיזָנֵא ודַקרִיתָא׃


[(1) Matt 13, 37]

הֵשִׁיב וְאָמַר: "הַזּוֹרֵעַ אֶת הַזֶּרַע הַטּוֹב הוּא בֶּן־הָאָדָם.

וַיַּעַן וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם הַזּוֺרֵעַ הַזֶּרַע הַטּוֺב הוּא בֶּן-הָאָדָם:

On pak odpovídaje, řekl jim: Rozsevač dobrého semene jest Syn člověka.

On jim odpověděl: „Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je Syn člověka

ὁ δὲ α᾿ποκριθεὶς ει῏πεν ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ε᾿στὶν ὁ υἱὸς του̑ α᾿νθρὼπου

הֻו דֵּין ענָא וֵאמַר להֻון הַו דַּזרַע זַרעָא טָבָא אִיתַוהי בּרֵה דּאנָשָׁא׃


[(1) Matt 13, 38]

הַשָֹדֶה הוּא הַתֵּבֵל. הַזֶּרַע הַטּוֹב הוּא בְּנֵי הַמַּלְכוּת, והָעֲשָׂבִים הָרָעִים הֵם בְּנֵי הָרָע.

וְהַ׹ָּׂדֶה הוּא הָעוֺלָם וְהַזֶּרַע הַטּוֺב בְּנֵי הַמַּלְכוּת וְהַזּוֺנִין בְּנֵי הָרַע הֵמָּה:

A pole jest tento svět, dobré pak símě jsou synové království, ale koukol jsou synové toho zlostníka.

a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého; ([Jan 8:44; 1 Janův 3:10])

ὁ δὲ α᾿γρός ε᾿στιν ὁ κόσμος τὸ δὲ καλὸν σπέρμα ου῟τοί ει᾿σιν οἱ υἱοὶ τη̑ς βασιλείας τὰ δὲ ζιζάνιά ει᾿σιν οἱ υἱοὶ του̑ πονηρου̑

וַקרִיתָא אִיתֵיה עָלמָא זַרעָא דֵּין טָבָא בּנֵיה אֵנֻון דּמַלכֻּותָא זִיזָנֵא דֵּין אִיתַיהֻון בּנַוהי דּבִישָׁא׃


[(1) Matt 13, 39]

הָאוֹיֵב הַזּוֹרֵעַ אוֹתָם הוּא הַשָֹטָן. הַקָּצִיר הוּא קֵץ הָעוֹלָם, וְהַקּוֹצְרִים הֵם הַמַּלְאָכִים.

הָאֹיֵב הַזּוֺרֵעַ אֹתָם הוּא הַ׹ָּׂטָן הַקָּצִיר קֵץ הָעוֺלָם וְהַקֹּצְרִים הֵם הַמַּלְאָכִים:

A nepřítel, kterýž jej rozsívá, jestiť ďábel, žeň pak jest skonání světa, a ženci jsou andělé.

nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé.

ὁ δὲ ε᾿χθρὸς ὁ σπείρας αυ᾿τά ε᾿στιν ὁ διάβολος ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια αι᾿ω̑νός ε᾿στιν οἱ δὲ θερισταὶ α῎γγελοί ει᾿σιν

בּעֵלדּבָבָא דֵּין דַּזרַע אֵנֻון אִיתַוהי סָטָנָא חצָדָא דֵּין אִיתַוהי שֻׁולָמֵה דּעָלמָא חָצֻודֵא דֵּין מַלַאכֵא׃


[(1) Matt 13, 40]

וּבְכֵן, כְּמוֹ שֶׁאוֹסְפִים אֶת הָעֲשָׂבִים הָרָעִים וְשׂוֹרְפִים אוֹתָם בְּאֵשׁ כָּךְ יִהְיֶה בְּקֵץ הָעוֹלָם.

וְכַאֲשֶׁר הַזּוֺנִין יְלֻקְּטוּ וְהָיוּ לְמַאֲכֹלֶת אֵשׁ כֵּן יִהְיֶה בְּקֵץ הָעוֺלָם הַזֶּה:

Protož jakož vybrán bývá koukol a ohněm spálen, takť bude při skonání tohoto světa.

Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku.

ω῞σπερ ου῏ν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ κατακαίεται ου῞τως ε῎σται ε᾿ν τη̑ συντελεία του̑ αι᾿ω̑νος

אַיכַּנָא הָכִיל דּמֵתגַּבֵּין זִיזָנֵא ויָקדִּין בּנֻורָא הָכַנָא נֵהוֵא בּשֻׁולָמֵה דּעָלמָא הָנָא׃


[(1) Matt 13, 41]

בֶּן־הָאָדָם יִשְׁלַח אֶת מַלְאָכָיו וִילַקְּטוּ מִמַּמְלַכְתוֹ אֶת כָּל הַמַּכְשֵׁלוֹת וְאֶת כָּל עוֹשֵׂי הָרֶשַׁע,

בֶּן-הָאָדָם יִשְׁלַח אֶת-מַלְאָכָיו וְהֵסִירוּ מִתּוֺךְ מַלְכוּתוֺ כָּל-מַכְשֵׁלָה וְכָל-עֹשֶׂה עַוְלָה:

Pošle Syn člověka anděly své, i vyberouť z království jeho všecka pohoršení, i ty, kteříž činí nepravost,

Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti, ([Matouš 24:31; Sofonjáš 1:3])

α᾿ποστελει̑ ὁ υἱὸς του̑ α᾿νθρὼπου τοὺς α᾿γγέλους αυ᾿του̑ καὶ συλλέξουσιν ε᾿κ τη̑ς βασιλείας αυ᾿του̑ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιου̑ντας τὴν α᾿νομίαν

נשַׁדַּר בּרֵה דּאנָשָׁא מַלַאכַוהי וַנגַבֻּון מֵן מַלכֻּותֵה כֻּלהֻון מַכשֻׁולֵא וכֻלהֻון עָבדַּי עַולָא׃


[(1) Matt 13, 42]

וְיַשְׁלִיכוּ אוֹתָם אֶל תַּנוּר הָאֵשׁ; שָׁם יִהְיוּ הַיְלָלָה וַחֲרוֹק הַשִּׁנַּיִם.

וְהִשְׁלִיכוּ אֹתָם אֶל-כִּבְשַׁן אֵשׁ שָׁם יִהְיֶה בְכִי וַחֲרֹק שִׁנָּיִם:

A uvrhouť je do peci ohnivé. Tamť bude pláč a škřipení zubů.

a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. ([Matouš 8:12 Matouš 13:50 Matouš 22:13 Matouš 24:51 Matouš 25:30])

καὶ βαλου̑σιν αυ᾿τοὺς ει᾿ς τὴν κάμινον του̑ πυρός ε᾿κει̑ ε῎σται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τω̑ν ο᾿δόντων

ונַרמֻון אֵנֻון בַּאתֻּונָא דּנֻורָא תַּמָן נֵהוֵא בֵּכיָא וחֻורָק שֵׁנֵא׃


[(1) Matt 13, 43]

אָז יַזְהִירוּ הַצַּדִּיקִים כַּשֶּׁמֶשׁ בְּמַמְלֶכֶת אֲבִיהֶם. מִי שֶׁאָזְנַיִם לוֹ, שֶׁיִּשְׁמַע!"

וְהַצַּדִּיקִים יַזְהִירוּ אָז כַּשֶּׁמֶשׁ בְּמַלְכוּת אֲבִיהֶם מִי אֲשֶׁר אָזְנַיִם לוֺ לִשְׁמֹעַ יִשְׁמָע:

A tehdážť spravedliví stkvíti se budou jako slunce v království Otce svého. Kdo má uši k slyšení, slyš.

Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!“ ([Daniel 12:3])

τότε οἱ δίκαιοι ε᾿κλάμψουσιν ὡς ὁ η῞λιος ε᾿ν τη̑ βασιλεία του̑ πατρὸς αυ᾿τω̑ν ὁ ε῎χων ω῏τα α᾿κουέτω

הָידֵּין זַדִּיקֵא נֵנהרֻון אַיך שֵׁמשָׁא בּמַלכֻּותֵה דַּאבֻוהֻון ס מַן דִּאית לֵה אֵדנֵא דּנֵשׁמַע נֵשׁמַע ׃ ס


[(1) Matt 13, 44]

"דּוֹמָה מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם לְאוֹצָר טָמוּן בַּשָֹדֶה, וְהִנֵּה מְצָאוֹ אִישׁ. הוּא טוֹמֵן אוֹתוֹ שׁוּב וּבְשִׂמְחָתוֹ הוּא הוֹלֵךְ וּמוֹכֵר אֶת כָּל אֲשֶׁר לוֹ וְקוֹנֶה אֶת הַשָֹדֶה הַהוּא.

עוֺד דָּמְתָה מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם לְאוֺצָר טָמוּן בַּשָּׁדֶה אֲשֶׁר יִמְצָאֵהוּ אִישׁ וְיַצְפִּנֵהוּ וּבְשִׂמְחָתוֺ יֵלֵךְ וְיִמְכֹּר אֶת-כָּל-אֲשֶׁר-לוֺ וְקָנָה לוֺ אֶת-הַ׹ָּׂדֶה הַהוּא:

Opět podobno jest království nebeské pokladu skrytému v poli, kterýž nalezna člověk, skrývá, a radostí naplněn jsa pro něj, odchází a prodává všecko, což má, a koupí pole to.

„Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.

ὁμοία ε᾿στὶν ἡ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν θησαυρω̑ κεκρυμμένω ε᾿ν τω̑ α᾿γρω̑ ο῍ν εὑρών α῎νθρωπος ε῎κρυψεν καὶ α᾿πὸ τη̑ς χαρα̑ς αυ᾿του̑ ὑπάγει καὶ πωλει̑ πάντα ο῞σα ε῎χει καὶ α᾿γοράζει τὸν α᾿γρὸν ε᾿κει̑νον

תֻּוב דָּמיָא מַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא לסִימתָא דַּמטַשׁיָא בַּקרִיתָא הָי דֵּאשׁכּחָה גַּברָא וטַשׁיָה ומֵן חַדֻותֵה אֵזַל זַבֵּן כֻּל דִּאית לֵה וזַבנָה לַקרִיתָא הָי׃ ס


[(1) Matt 13, 45]

עוֹד דּוֹמָה מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם לְסוֹחֵר הַמְחַפֵּשׂ מַרְגָּלִיּוֹת יָפוֹת.

עוֺד דָּמְתָה מַלְכוּת הַשָּׁמָיִם לְאִישׁ סוֺחֵר הַמְבַקֵּשׁ פְּנִינִים יְקָרוֺת:

Opět podobno jest království nebeské člověku kupci, hledajícímu pěkných perel.

Anebo je království nebeské, jako když(s) obchodník, který kupuje krásné perly, (s) var: + jeden 14. kapitola

πάλιν ὁμοία ε᾿στὶν ἡ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν α᾿νθρὼπω ε᾿μπόρω ζητου̑ντι καλοὺς μαργαρίτας

תֻּוב דָּמיָא מַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא לגַברָא תַּגָּרָא דּבָעֵא הוָא מַרגָּניָתָא טָבָתָא׃


[(1) Matt 13, 46]

כַּאֲשֶׁר מָצָא מַרְגָּלִית אַחַת יִקְרַת עֶרֶךְ הָלַךְ וּמָכַר אֶת כָּל אֲשֶׁר לוֹ וְקָנָה אוֹתָהּ.

וּבְמָצְאוֺ פְּנִינָה אַחַת יִקְרַת-עֶרֶךְ עַד-מְאֹד יֵלֵךְ וְיִמְכֹּר אֶת-כָּל-אֲשֶׁר-לוֺ וְיִקְנֶהָ:

Kterýž když nalezl jednu velmi drahou perlu, odšed, prodal všecko, což měl, a koupil ji.

objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.

εὑρών δὲ ε῞να πολύτιμον μαργαρίτην α᾿πελθών πέπρακεν πάντα ο῞σα ει῏χεν καὶ η᾿γόρασεν αυ᾿τόν

כַּד דֵּין אֵשׁכַּח מַרגָּנִיתָא חדָא יַקִירַת דּמַיָא אֵזַל זַבֵּן כֻּל מָא דִּאית לֵה וזַבנָה׃ ס


[(1) Matt 13, 47]

וְעוֹד דּוֹמָה מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם לְרֶשֶׁת שֶׁהֻשְׁלְכָה לַיָּם וְאָסְפָה מִכָּל מִין.

עוֺד דָּמְתָה מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם לְמִכְמֹרֶת פְּרוּשָׂה עַל-פְּנֵי הַיָּם אֲשֶׁר יֵאָסְפוּ בָהּ מִמִּינִים שׁוֺנִים:

Opět podobno jest království nebeské vrši puštěné do moře, a ze všelikého plodu shromažďující.

Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné;

πάλιν ὁμοία ε᾿στὶν ἡ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν σαγήνη βληθείση ει᾿ς τὴν θάλασσαν καὶ ε᾿κ παντὸς γένους συναγαγούση

תֻּוב דָּמיָא מַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא לַמצִידתָּא דּנֵפלַת בּיַמָא ומֵן כֻּל גּנֵס כֵּנשַׁת׃


[(1) Matt 13, 48]

כַּאֲשֶׁר נִתְמַלְּאָה הֶעֱלוּ אוֹתָהּ לַחוֹף וְיָשְׁבוּ וְלִקְּטוּ אֶת הַטּוֹבִים לְתוֹךְ הַכֵּלִים וְאֶת הָרָעִים הִשְׁלִיכוּ.

וּבְהִמָּלְאָהּ יִמְשְׁכוּ אֹתָהּ אֶל-הַחוֺף וְיֵשְׁבוּ וְיִבְחֲרוּ אֶת-הַטּוֺבִים לְשׂוּמָם אֶל-הַכֵּלִים וְאֶת-הָרָעִים יַשְׁלִיכוּ חוּצָה:

Kteroužto, když naplněna byla, vytáhše na břeh a sedíce, vybírali, což dobrého bylo, do nádob, a což bylo zlého, preč zamítali.

když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven.

η῍ν ο῞τε ε᾿πληρὼθη α᾿ναβιβάσαντες ε᾿πὶ τὸν αι᾿γιαλὸν καὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ ει᾿ς α῎γγη τὰ δὲ σαπρὰ ε῎ξω ε῎βαλον

וכַד מלָת אַסקֻוה לַספָרַי יַמָא וִיתֵבו גַּבִּיו וטָבֵא אַרמִיו בּמָאנֵא ובִישֵׁא שׁדַו לבַר׃


[(1) Matt 13, 49]

כָּךְ יִהְיֶה בְּקֵץ הָעוֹלָם. הַמַּלְאָכִים יֵצְאוּ וְיַבְדִּילוּ אֶת הָרְשָׁעִים מִבֵּין הַצַּדִּיקִים

כָּכָה יִהְיֶה בְּקֵץ הָעוֺלָם כִּי הַמַּלְאָכִים יָבֹאוּ וְהִבְדִּילוּ אֶת-הָרְשָׁעִים מִתּוֺךְ הַצַּדִּיקִים:

Takť bude při skonání světa. Vyjdou andělé, a oddělí zlé z prostředku spravedlivých,

Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých ([Matouš 13:42])

ου῞τως ε῎σται ε᾿ν τη̑ συντελεία του̑ αι᾿ω̑νος ε᾿ξελεύσονται οἱ α῎γγελοι καὶ α᾿φοριου̑σιν τοὺς πονηροὺς ε᾿κ μέσου τω̑ν δικαίων

הָכַנָא נֵהוֵא בּשֻׁולָמֵה דּעָלמָא נֵפּקֻון מַלַאכֵא וַנפַרשֻׁון בִּישֵׁא מֵן בַּינַי זַדִּיקֵא׃


[(1) Matt 13, 50]

וְיַשְׁלִיכוּ אוֹתָם אֶל תַּנוּר הָאֵשׁ; שָׁם יִהְיוּ הַיְלָלָה וַחֲרוֹק הַשִּׁנַּיִם.

וְהִשְׁלִיכוּ אֹתָם אֶל-כִּבְשַׁן אֵשׁ שָׁם יִהְיֶה בְכִי וַחֲרֹק שִׁנָּיִם:

A uvrhou je do peci ohnivé. Tamť bude pláč a škřipení zubů.

a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.“

καὶ βαλου̑σιν αυ᾿τοὺς ει᾿ς τὴν κάμινον του̑ πυρός ε᾿κει̑ ε῎σται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τω̑ν ο᾿δόντων

ונַרמֻון אֵנֻון בַּאתֻּונָא דּנֻורָא תַּמָן נֵהוֵא בֵּכיָא וחֻורָק שֵׁנֵא׃ ס


[(1) Matt 13, 51]

הַאִם הֲבִינוֹתֶם אֶת כָּל זֶה?" הֵשִׁיבוּ לוֹ: "כֵּן".

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ הֲכִי בַנְתֶּם כָּל-אֵלֶּה וַיֹּאמְרוּ הֵן אֲדֹנֵּנוּ:

Dí jim Ježíš: Srozuměli-li jste tomuto všemu? Řekli jemu: I ovšem, Pane.

„Pochopili jste to všecko?“ Odpověděli: „Ano.“

συνήκατε ταυ̑τα πάντα λέγουσιν αυ᾿τω̑ ναί

אֵמַר להֻון יֵשֻׁוע אֵסתַּכַּלתֻּון כֻּלהֵין הָלֵין אָמרִין לֵה אִין מָרַן׃


[(1) Matt 13, 52]

אָמַר לָהֶם: לָכֵן כָּל סוֹפֵר לְמוּד מַלְכוּת שָׁמַיִם דּוֹמֶה לְבַעַל־בַּיִת הַמּוֹצִיא מֵאוֹצָרוֹ חֲדָשׁוֹת וְגַם יְשָׁנוֹת."

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם לָכֵן כָּל-סוֺפֵר מַשְׂכִּיל לְמַלְכוּת הַשָּׁמַיִם נִדְמֶה לְאִישׁ בַּעַל-הַבַּיִת הַמּוֺצִיא מֵאוֺצָרוֺ חֲדָשׁוֺת וְגַם-יְשָׁנוֺת:

On pak řekl jim: Protož každý učitel umělý v království nebeském podobný jest člověku hospodáři, kterýž vynáší z pokladu svého nové i staré věci.

A on jim řekl: „Proto každý zákoník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré.“

ὁ δὲ ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς διὰ του̑το πα̑ς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τη̑ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν ο῞μοιός ε᾿στιν α᾿νθρὼπω οι᾿κοδεσπότη ο῞στις ε᾿κβάλλει ε᾿κ του̑ θησαυρου̑ αυ᾿του̑ καινὰ καὶ παλαιά

אָמַר להֻון מֵטֻל הָנָא כֻּל סָפרָא דּמֵתּתַּלמַד למַלכֻּות שׁמַיָא דָּמֵא לגַברָא מָרֵא בַּיתָּא דּמַפֵּק מֵן סִימָתֵה חַדתָּתָא ועַתִּיקָתָא׃ ס


[(1) Matt 13, 53]

כַּאֲשֶׁר סִיֵּם יֵשׁוּעַ אֶת הַמְּשָׁלִים הָאֵלֶּה הָלַךְ מִשָּׁם.

וַיְהִי כְּכַלּוֺת יֵשׁוּעַ אֶת-הַמְּשָׁלִים הָאֵלֶּה וַיַּעֲבֹר מִשָּׁם:

I stalo se, když dokonal Ježíš podobenství ta, bral se odtud.

Když Ježíš dokončil tato podobenství, odebral se odtud. ([Marek 6:1-Marek 6:6; Lukáš 4:16-Lukáš 4:30 Matouš 7:28 Matouš 11:1 Matouš 19:1 Matouš 26:1])

καὶ ε᾿γένετο ο῞τε ε᾿τέλεσεν ὁ ᾽Ιησου̑ς τὰς παραβολὰς ταύτας μετη̑ρεν ε᾿κει̑θεν

וַהוָא דּכַד שַׁלֵם יֵשֻׁוע מַתלֵא הָלֵין שַׁנִי מֵן תַּמָן׃


[(1) Matt 13, 54]

הוּא בָּא אֶל עִירוֹ וְלִמֵּד אוֹתָם בְּבֵית הַכְּנֶסֶת עַד כִּי הִשְׁתּוֹמְמוּ וְאָמְרוּ: "מִנַּיִן לוֹ הַחָכְמָה הַזֹּאת וּמַעֲשֵׂי הַנִּסִּים?

וַיָּבֹא אֶל-אַרְצוֺ וַיּוֺרֶה לָהֶם בְּבֵית הַכְּנֵסֶת וְהֵמָּה כֵּן תָּמְהוּ לֵאמֹר מֵאַיִן לָזֶה הַחָכְמָה וְהַנִּפְלָאוֺת:

A přišed do vlasti své, učil je v škole jejich, tak že se velmi divili, a říkali: Odkud má tento moudrost tuto a moc?

Přišel do svého domova a učil je v jejich synagóze, takže v úžasu říkali: „Odkud se u toho člověka vzala taková moudrost a mocné činy? ([Jan 7:15])

καὶ ε᾿λθών ει᾿ς τὴν πατρίδα αυ᾿του̑ ε᾿δίδασκεν αυ᾿τοὺς ε᾿ν τη̑ συναγωγη̑ αυ᾿τω̑ν ω῞στε ε᾿κπλήσσεσθαι αυ᾿τοὺς καὶ λέγειν πόθεν τούτω ἡ σοφία αυ῞τη καὶ αἱ δυνάμεις

וֵאתָא לַמדִינתֵּה ומַלֵף הוָא להֻון בַּכנֻושָׁתהֻון אַיכַּנָא דּנֵתהרֻון ונִאמרֻון אַימֵכָּא לֵה להָנָא חֵכמתָא הָדֵא וחַילֵא׃


[(1) Matt 13, 55]

הֲרֵי זֶה בְּנוֹ שֶׁל הַנַּגָּר. הֲלֹא שֵׁם אִמּוֹ מִרְיָם וְאֶחָיו יַעֲקֹב וְיוֹסֵף וְשִׁמְעוֹן וִיהוּדָה.

הַאֵין זֶה בֶּן-הֶחָרָשׁ הֲכִי לֹא נִקְרֵאת אִמּוֺ מִרְיָם וְאֶחָיו יַעֲקֹב וְיוֺסֵף שִׁמְעוֺן וִיהוּדָה:

Zdaliž tento není syn tesařův? Zdaliž matka jeho neslove Maria, a bratří jeho Jakub a Jozes a Šimon a Judas?

Což to není syn tesaře? Což se jeho matka nejmenuje Maria a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? ([Jan 6:42])

ου᾿χ ου῟τός ε᾿στιν ὁ του̑ τέκτονος υἱός ου᾿χ ἡ μήτηρ αυ᾿του̑ λέγεται Μαριὰμ καὶ οἱ α᾿δελφοὶ αυ᾿του̑ ᾽Ιάκωβος καὶ ᾽Ιωσὴφ καὶ Σίμων καὶ ᾽Ιούδας

לָא הוָא הָנָא בּרֵה דּנַגָּרָא לָא אֵמֵה מֵתקַריָא מַריַם וַאחַוהי יַעקֻוב ויָוסִא ושֵׁמעֻון וִיהֻודָא׃


[(1) Matt 13, 56]

וְאַחְיוֹתָיו הֲרֵי כֻּלָּן פֹּה אִתָּנוּ. אִם כֵּן מִנַּיִן לוֹ כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה?"

וְאַחְיֹתָיו הֲלֹא הֵנָּה כֻּלָּן אִתָּנוּ וּמֵאַיִן לוֺ כָּל-אֵלֶּה:

A sestry jeho zdaliž všecky u nás nejsou? Odkudž tedy má tyto všecky věci?

A nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud to tedy ten člověk všecko má?“

καὶ αἱ α᾿δελφαὶ αυ᾿του̑ ου᾿χὶ πα̑σαι πρὸς ἡμα̑ς ει᾿σιν πόθεν ου῏ν τούτω ταυ̑τα πάντα

וַאחוָתֵה כֻּלהֵין לָא הָא לוָתַן אֵנֵין אַימֵכָּא לֵה הָכִיל להָנָא הָלֵין כֻּלהֵין׃


[(1) Matt 13, 57]

הוּא הָיָה לָהֶם לְמִכְשׁוֹל. אָמַר לָהֶם יֵשׁוּעַ: "אֵין נָבִיא בְּעִירוֹ וּבְבֵיתוֹ",

וַיְהִי לָהֶם לְאֶבֶן נָגֶף וְיֵשׁוּעַ אָמַר אֲלֵיהֶם אֵין נָבִיא בִּבְלִי כָבוֺד זוּלָתִי בְּאֶרֶץ מוֺלַדְתּוֺ וּבְתוֺךְ בֵּיתוֺ:

I zhoršili se na něm. Ježíš pak řekl jim: Neníť prorok beze cti, než v své vlasti a v domě svém.

A byl jim kamenem úrazu. Ale Ježíš jim řekl: „Prorok není beze cti, leda ve své vlasti a ve svém domě.“ ([Jan 4:44])

καὶ ε᾿σκανδαλίζοντο ε᾿ν αυ᾿τω̑ ὁ δὲ ᾽Ιησου̑ς ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς ου᾿κ ε῎στιν προφήτης α῎τιμος ει᾿ μὴ ε᾿ν τη̑ πατρίδι καὶ ε᾿ν τη̑ οι᾿κία αυ᾿του̑

ומֵתכַּשׁלִין הוַו בֵּה ס הֻו דֵּין יֵשֻׁוע אֵמַר להֻון לַיתּ נבִיָא דַּצעִיר אֵלָא בַּמדִינתֵּה וַבבַיתֵּה׃


[(1) Matt 13, 58]

וְלֹא עָשָׂה שָׁם נִסִּים רַבִּים בִּגְלַל חֹסֶר אֱמוּנָתָם.

וְלֹא-פָעַל שָׁם נִפְלָאוֺת רַבּוֺת מִפְּנֵי חֹסֶר אֱמוּנָתָם:

I neučinil tu mnoho divů pro nevěru jejich.

A neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich nevěru.

καὶ ου᾿κ ε᾿ποίησεν ε᾿κει̑ δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν α᾿πιστίαν αυ᾿τω̑ν

ולָא עבַד תַּמָן חַילֵא סַגִּיֵאא מֵטֻל לָא הַימָנֻותהֻון׃ ס


[(1) Matt 14, 01]

בָּעֵת הַהִיא שָׁמַע הוֹרְדוֹס שַׂר־רֹבַע הַמְּדִינָה אֶת שֵׁמַע יֵשׁוּעַ.

בָּעֵת הַהִיא שָׁמַע הוֺרְדוֺס טֶטְרַרְךְ אֶת-שֵׁמַע יֵשׁוּעַ:

V tom čase uslyšel Heródes čtvrták pověst o Ježíšovi.

V ten čas se tetrarcha Herodes doslechl o Ježíšovi ([Marek 6:14-Marek 6:29; Lukáš 9:7-Lukáš 9:9])

ε᾿ν ε᾿κείνω τω̑ καιρω̑ η῎κουσεν ῾Ηρώδης ὁ τετραάρχης τὴν α᾿κοὴν ᾽Ιησου̑

בּהַו דֵּין זַבנָא שׁמַע הֵרָודֵס טֵטרַרכַא שֵׁמעֵה דּיֵשֻׁוע׃


[(1) Matt 14, 02]

אָמַר אֶל מְשָׁרְתָיו: "זֶהוּ יוֹחָנָן הַמַּטְבִּיל. הוּא קָם מִן הַמֵּתִים וְלָכֵן פּוֹעֲלִים בּוֹ מַעֲשֵׂי הַנִּסִּים";

וַיֹּאמֶר אֶל-עֲבָדָיו הֲלֹא הוּא יוֺחָנָן הַמְטַבֵּל הוּא קָם מִן-הַמֵּתִים עַל-כֵּן גָּבְרָה יָדוֺ לַעֲשׂוֺת נִפְלָאוֺת:

I řekl služebníkům svým: To jest Jan Křtitel. Onť jest vstal z mrtvých, a protož se divové dějí skrze něho.

a řekl svým sluhům: „To je Jan Křtitel, který vstal z mrtvých;(t) proto v něm působí mocné síly.“ (t) var: „Snad to není Jan Křtitel? On vstal z mrtvých a ([Matouš 16:14])

καὶ ει῏πεν τοι̑ς παισὶν αυ᾿του̑ ου῟τός ε᾿στιν ᾽Ιωάννης ὁ βαπτιστής αυ᾿τὸς η᾿γέρθη α᾿πὸ τω̑ν νεκρω̑ν καὶ διὰ του̑το αἱ δυνάμεις ε᾿νεργου̑σιν ε᾿ν αυ᾿τω̑

וֵאמַר לעַבדַּוהי הָנַו יֻוחַנָן מַעמדָנָא הֻו קָם מֵן בֵּית־מִיתֵא מֵטֻל הָנָא חַילֵא מֵסתַּערִין בֵּה׃ ס


[(1) Matt 14, 03]

שֶׁכֵּן הוֹרְדוֹס תָּפַס אֶת יוֹחָנָן, כָּבַל אוֹתוֹ וְשָׂם אוֹתוֹ בְּבֵית הַסֹּהַר בִּגְלַל הוֹרוֹדְיָה אֵשֶׁת פִילִיפּוֹס אָחִיו,

כִּי הוֺרְדוֺס תָּפַשׂ אֶת-יוֺחָנָן וַיַּאַסְרֵהוּ וְנָתוֺן אֹתוֺ בַּמִּשְׁמָר עַל-דְּבַר הוֺרוֺדְיָה אֵשֶׁת פִּילִפּוֺס אָחִיו:

Nebo jav Heródes Jana, svázal jej byl a dal do žaláře, pro Herodiadu manželku Filipa bratra svého.

Tento Herodes totiž(u) zatkl Jana a dal ho v poutech vsadit do žaláře kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, (u) var: + tehdy ([Lukáš 3:19-Lukáš 3:20])

ὁ γὰρ ῾Ηρώδης κρατήσας τὸν ᾽Ιωάννην ε῎δησεν αυ᾿τὸν καὶ ε᾿ν φυλακη̑ α᾿πέθετο διὰ ῾Ηρωδιάδα τὴν γυναι̑κα Φιλίππου του̑ α᾿δελφου̑ αυ᾿του̑

הַו גֵּיר הֵרָודֵס אֵחַד הוָא ליֻוחַנָן וַאסרֵה וַארמיֵה בֵּית־אַסִירֵא מֵטֻל הֵרָודִיַא אַנתַּת פִילִיפָּוס אַחֻוהי׃


[(1) Matt 14, 04]

לְאַחַר שֶׁיּוֹחָנָן אָמַר לוֹ, "אָסוּר לְךָ לָקַחַת אוֹתָהּ."

כִּי הוֺכִיחוֺ יוֺחָנָן בְּאָמְרוֺ לֹא כַתּוֺרָה לָקַחַת אֹתָהּ לְךׇ לְאִשָּׁה:

Nebo byl řekl jemu Jan: Nesluší tobě míti jí.

neboť Jan mu říkal: „Není dovoleno, abys ji měl za ženu.“ ([Leviticus 18:16])

ε῎λεγεν γὰρ ὁ ᾽Ιωάννης αυ᾿τω̑ ου᾿κ ε῎ξεστίν σοι ε῎χειν αυ᾿τήν

אָמַר הוָא לֵה גֵּיר יֻוחַנָן דּלָא שַׁלִיט דּתֵהוֵא לָך אַנתּתָא׃


[(1) Matt 14, 05]

הוֹרְדוֹס רָצָה לַהֲרֹג אוֹתוֹ, אוּלָם חָשַׁשׁ מִן הֶהָמוֹן מִפְּנֵי שֶׁחֲשָׁבוּהוּ לְנָבִיא.

וַיְבַקֵּשׁ הֲמִיתוֺ אֶפֶס כִּי יָרֵא אֶת-הָעָם אֲשֶׁר חִשְּׁבוּ אֹתוֺ לְנָבִיא:

A chtěv zabiti jej, bál se lidu; nebo za proroka jej měli.

Byl by ho rád zbavil života, ale bál se lidu, protože měli Jana za proroka. ([Matouš 21:26])

καὶ θέλων αυ᾿τὸν α᾿ποκτει̑ναι ε᾿φοβήθη τὸν ο῎χλον ο῞τι ὡς προφήτην αυ᾿τὸν ει῏χον

וצָבֵא הוָא למֵקטלֵה ודָחֵל הוָא מֵן עַמָא דַּאיך דּלַנבִיָא אַחִידִין הוַו לֵה׃ ס


[(1) Matt 14, 06]

כְּשֶׁהוּחַג יוֹם הֻלַּדְתּוֹ שֶׁל הוֹרְדוֹס רָקְדָה בַּת־הוֹרוֹדְיָה בֵּין הַנּוֹכְחִים וּמָצְאָה חֵן בְּעֵינֵי הוֹרְדוֹס.

וַיְהִי בְּיוֺם הֻלֶּדֶת אֶת-הוֺרְדוֺס וַתִּרְקֹד בַּת-הוֺרוֺדְיָה בְּמָחוֺל לִפְנֵיהֶם וַתִּיטַב בְּעֵינֵי הוֺרְדוֺס:

Když pak slaven byl den narození Heródesova, tancovala dcera Herodiady u prostřed, i zalíbila se Heródesovi.

Na Herodovy narozeniny však dcera té Herodiady tančila uprostřed hostů. Zalíbila se Herodovi,

γενεσίοις δὲ γενομένοις του̑ ῾Ηρώδου ω᾿ρχήσατο ἡ θυγάτηρ τη̑ς ῾Ηρωδιάδος ε᾿ν τω̑ μέσω καὶ η῎ρεσεν τω̑ ῾Ηρώδη

כַּד הוָא דֵּין בֵּית־יַלדֵּה דּהֵרָודֵס רַקדַת בַּרתָה דּהֵרָודִיַא קדָם סמִיכֵא ושֵׁפרַת לֵה להֵרָודֵס׃


[(1) Matt 14, 07]

לְפִיכָךְ הִבְטִיחַ לָהּ בִּשְׁבוּעָה לָתֵת לָהּ כָּל מַה שֶּׁתְּבַקֵּשׁ.

וּבִגְלַל הַדָּבָר הַזֶּה נִשְׁבַּע לָתֶת-לָהּ כָּל-אֲשֶׁר תִּשְׁאַל מִמֶּנּוּ:

Pročež s přísahou zaslíbil jí dáti, zač by ho jen požádala.

a on jí s přísahou slíbil dát, o cokoli požádá.

ο῞θεν μεθ῾ ο῞ρκου ὡμολόγησεν αυ᾿τη̑ δου̑ναι ο῍ ε᾿ὰν αι᾿τήσηται

מֵטֻל הָנָא בּמַומָתָא יִמָא לָה דּנֵתֵּל לָה כֻּלמֵדֵּם דּתֵשַׁאל׃


[(1) Matt 14, 08]

עַל־פִּי הַדְרָכַת אִמָּהּ - אָמְרָה: "תֵּן לִי פֹּה בִּקְעָרָה אֶת רֹאשׁ יוֹחָנָן הַמַּטְבִּיל."

וְהִיא כַּאֲשֶׁר שׂוּמָה בְּפִיהָ מֵאִמָּהּ אָמְרָה אֵלָיו תְּנָה-לִּי בַּזֶּה בַּסֵּפֶל אֶת-רֹאשׁ יוֺחָנָן הַמְטַבֵּל:

A ona jsuci prvé navedena od mateře své, řekla: Dej mi zde na mise hlavu Jana Křtitele.

A ona, navedena svou matkou, řekla: „Dej mi sem přinést na míse hlavu Jana Křtitele.“

ἡ δὲ προβιβασθει̑σα ὑπὸ τη̑ς μητρὸς αυ᾿τη̑ς δός μοι φησίν ω῟δε ε᾿πὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν ᾽Ιωάννου του̑ βαπτιστου̑

הִי דֵּין מֵטֻל דּמַלפָא הוָת לֵאמָה אֵמרַת הַב לִי הָרכָּא בּפִינכָּא רִשֵׁה דּיֻוחַנָן מַעמדָנָא׃


[(1) Matt 14, 09]

הִתְעַצֵּב הַמֶּלֶךְ, אֶלָּא שֶׁבִּגְלַל הַשְּׁבוּעָה וְהַמְסֻבִּים אִתּוֹ צִוָּה לָתֵת לָהּ.

וַיֵּצֶר לַמֶּלֶךְ מְאֹד וְאַךְ בַּעֲבוּר שְׁבוּעָתוֺ וְהַיֹּשְׁבִים בִּמְסִבּוֺ צִוָּה לְתִתּוֺ לָהּ:

I zarmoutil se král, ale pro přísahu a pro ty, kteříž spolu s ním stolili, rozkázal dáti.

Král se zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky poručil, aby jí vyhověli,

καὶ λυπηθεὶς ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς ο῞ρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους ε᾿κέλευσεν δοθη̑ναι

וכֵריַת לֵה למַלכָּא מֵטֻל דֵּין מַומָתָא וַסמִיכֵא פּקַד דּנֵתִיהֵב לָה׃


[(1) Matt 14, 10]

הוּא שָׁלַח לִכְרֹת אֶת רֹאשׁ יוֹחָנָן בְּבֵית הַסֹּהַר,

וַיִּשְׁלַח וַיִּ׹ָּׂא אֶת-רֹאשׁ יוֺחָנָן מֵעָלָיו בַּמִּשְׁמָר:

A poslav kata, sťal Jana v žaláři.

a dal Jana v žaláři stít.

καὶ πέμψας α᾿πεκεφάλισεν τὸν ᾽Ιωάννην ε᾿ν τη̑ φυλακη̑

ושַׁדַּר פַּסקֵה רִשֵׁה דּיֻוחַנָן בֵּית־אַסִירֵא׃


[(1) Matt 14, 11]

וְכַאֲשֶׁר הוּבָא רֹאשׁוֹ בַּקְּעָרָה נְתָּנוּהוּ לַנַּעֲרָה וְהִיא הֵבִיאָה אוֹתוֹ לְאִמָּהּ.

וַיּוּבָא אֶת-רֹאשׁוֺ בַּסֵּפֶל וַיִּנָּתֵן לִידֵי הַנַּעֲרָה וְהִיא הֱבִיאַתְהוּ אֶל-אִמָּהּ:

I přinesena jest hlava jeho na mise, a dána té děvečce. I nesla mateři své.

Tak přinesli jeho hlavu na míse, dali ji dívce a ona ji donesla své matce.

καὶ η᾿νέχθη ἡ κεφαλὴ αυ᾿του̑ ε᾿πὶ πίνακι καὶ ε᾿δόθη τω̑ κορασίω καὶ η῎νεγκεν τη̑ μητρὶ αυ᾿τη̑ς

וַאיתִּי רִשֵׁה בּפִינכָּא וֵאתִיהֵב לַטלִיתָא וַאיתּיַתֵה לֵאמָה׃


[(1) Matt 14, 12]

בָּאוּ תַּלְמִידָיו, לָקְחוּ אֶת גּוּפָתוֹ וְקָבְרוּ אוֹתָהּ, וְהָלְכוּ וְהוֹדִיעוּ לְיֵשׁוּעַ.

וַיָּבֹאוּ תַלְמִידָיו וַיִּשְׂאוּ אֶת-הֶחָלָל וַיִּקְבְּרֻהוּ וַיָּבֹאוּ וַיַּגִּידוּ לְיֵשׁוּעַ:

A přišedše učedlníci jeho, vzali tělo a pochovali je; a šedše, pověděli Ježíšovi.

Janovi učedníci potom přišli, odnesli jeho tělo a pohřbili je; pak šli a oznámili to Ježíšovi.

καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αυ᾿του̑ η῟ραν τὸ πτω̑μα καὶ ε῎θαψαν αυ᾿τόν καὶ ε᾿λθόντες α᾿πήγγειλαν τω̑ ᾽Ιησου̑

וַקרֵבו תַּלמִידַוהי שׁקַלו שׁלַדֵּה קבַרו וֵאתַו חַוִיו ליֵשֻׁוע סּ סּ׃


[(1) Matt 14, 13]

יֵשׁוּעַ שָׁמַע וְנָסַע מִשָּׁם בְּסִירָה אֶל מָקוֹם שׁוֹמֵם, הוּא לְבַדּוֹ. כֵּיוָן שֶׁשָּׁמְעוּ הַהֲמוֹנִים הָלְכוּ אַחֲרָיו בָּרֶגֶל מִן הֶעָרִים.

כִּשְׁמֹעַ יֵשׁוּעַ אֶת-הַדָּבָר הַזֶּה וַיַּעֲבֹר מִשָּׁם בָּאֳנִיָּה וַיָּבֹא אֶל-מָקוֺם שָׁמֵם לְבַדּוֺ וַיִּשְׁמְעוּ הֲמוֺן הָעָם וַיֵּלְכוּ אַחֲרָיו מִן-הֶעָרִים דֶּרֶךְ הַיַּבָּשָׁה:

To uslyšev Ježíš, plavil se odtud na lodičce na místo pusté soukromí. Což uslyševše zástupové, šli za ním pěšky z měst.

Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám; ale zástupy o tom uslyšely a pěšky šly z měst za ním. ([Marek 6:30-Marek 6:44; Lukáš 9:10-Lukáš 9:17; Jan 6:1-Jan 6:15])

α᾿κούσας δὲ ὁ ᾽Ιησου̑ς α᾿νεχὼρησεν ε᾿κει̑θεν ε᾿ν πλοίω ει᾿ς ε῎ρημον τόπον κατ῾ ι᾿δίαν καὶ α᾿κούσαντες οἱ ο῎χλοι η᾿κολούθησαν αυ᾿τω̑ πεζη̑ α᾿πὸ τω̑ν πόλεων

יֵשֻׁוע דֵּין כַּד שׁמַע שַׁנִי מֵן תַּמָן בֵּאלפָא לַאתרָא חֻורבָּא בַּלחֻודַוהי וכַד שׁמַעו כֵּנשֵׁא אֵזַלו בָּתרֵה בּיַבשָׁא מֵן מדִינָתָא׃


[(1) Matt 14, 14]

כְּשֶׁיָּצָא רָאָה הֲמוֹן עַם רַב. הוּא נִתְמַלֵּא רַחֲמִים עֲלֵיהֶם וְרִפֵּא אֶת הַחוֹלִים שֶּׁבֵּינֵיהֶם.

וַיֵּצֵא יֵשׁוּעַ וַיַּרְא הֲמוֺן עַם-רָב וְרַחֲמָיו נִכְמְרוּ עֲלֵיהֶם וַיִּרְפָּא אֶת-חוֺלֵיהֶם:

A vyšed Ježíš, uzřel zástup mnohý. I slitovalo mu se jich, a uzdravoval nemocné jejich.

Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné.

καὶ ε᾿ξελθών ει῏δεν πολὺν ο῎χλον καὶ ε᾿σπλαγχνίσθη ε᾿π῾ αυ᾿τοι̑ς καὶ ε᾿θεράπευσεν τοὺς α᾿ρρὼστους αυ᾿τω̑ν

וַנפַק יֵשֻׁוע חזָא כֵּנשֵׁא סַגִּיֵאא וֵאתרַחַם עלַיהֻון וַאסִי כּרִיהַיהֻון׃ ס


[(1) Matt 14, 15]

לְעֵת עֶרֶב נִגְּשׁוּ אֵלָיו תַּלְמִידָיו וְאָמְרוּ: "הַמָּקוֹם שׁוֹמֵם וְהַשָּׁעָה כְּבָר מְאֻחֶרֶת; שְׁלַח אֶת הֲמוֹן הָעָם וְיֵלְכוּ אֶל הַכְּפָרִים לִקְנוֹת לָהֶם אֹכֶל."

וַיְהִי לִפְנוֺת-עֶרֶב וַיִּגְּשׁוּ אֵלָיו תַּלְמִידָיו וַיֹּאמְרוּ הַמָּקוֺם שָׁמֵם וְהַיּוֺם רַד מְאֹד שַׁלַּח אֶת-הֲמוֺן הָעָם וְיֵלְכוּ אֶל-הַכְּפָרִים לִקְנוֺת לָהֶם אֹכֶל:

A když bylo k večerou, přistoupili k němu učedlníci jeho, řkouce: Pusté jest místo toto, a čas již pominul. Propusť zástupy, ať jdouce do městeček, nakoupí sobě pokrmů.

Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástupy, ať si jdou do vesnic koupit jídlo.“ ([Matouš 15:32-Matouš 15:39])

ο᾿ψίας δὲ γενομένης προση̑λθον αυ᾿τω̑ οἱ μαθηταὶ λέγοντες ε῎ρημός ε᾿στιν ὁ τόπος καὶ ἡ ω῞ρα η῎δη παρη̑λθεν α᾿πόλυσον τοὺς ο῎χλους ι῞να α᾿πελθόντες ει᾿ς τὰς κὼμας α᾿γοράσωσιν ἑαυτοι̑ς βρὼματα

כַּד הוָא דֵּין רַמשָׁא קרֵבו לוָתֵה תַּלמִידַוהי וֵאמַרו לֵה אַתרָא חֻורבָּא הֻו ועֵדָּנָא עבַר לֵה שׁרִי כֵּנשֵׁא דּאנָשָׁא דּנִאזֻלון לקֻוריָא ונֵזבּנֻון להֻון סַיבָּרתָּא׃ ס


[(1) Matt 14, 16]

אָמַר לָהֶם יֵשׁוּעַ: "אֵין הֵם צְרִיכִים לָלֶכֶת. תְּנוּ לָהֶם אַתֶּם לֶאֱכֹל."

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ לֹא הֻטַּל עֲלֵיהֶם לָלֶכֶת לִקְנוֺת תְּנוּ לָהֶם אַתֶּם לֶאֱכֹל:

Ježíš pak řekl jim: Není jim potřebí odcházeti, dejte vy jim jísti.

Ale Ježíš jim řekl: „Nemusejí odcházet; dejte vy jim jíst!“

ὁ δὲ ᾽Ιησου̑ς ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς ου᾿ χρείαν ε῎χουσιν α᾿πελθει̑ν δότε αυ᾿τοι̑ς ὑμει̑ς φαγει̑ν

הֻו דֵּין אֵמַר להֻון לָא מֵתבּעֵא להֻון למִאזַל הַבו להֻון אַנתֻּון למֵאכַל׃


[(1) Matt 14, 17]

הֵשִׁיבוּ לוֹ: "אֵין לָנוּ פֹּה אֶלָּא חָמֵשׁ כִּכְּרוֹת לֶחֶם וּשְׁנֵי דָּגִים."

וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו לֹא-נִמְצָא אִתָּנוּ פֹּה כִּי אִם-חָמֵשׁ כִּכְּרוֺת-לֶחֶם וְדָגִים שְׁנָיִם:

A oni řkou jemu: Nemáme zde, než pět chlebů a dvě rybě.

Oni odpověděli: „Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby.“

οἱ δὲ λέγουσιν αυ᾿τω̑ ου᾿κ ε῎χομεν ω῟δε ει᾿ μὴ πέντε α῎ρτους καὶ δύο ι᾿χθύας

הֵנֻון דֵּין אֵמַרו לֵה לַיתּ לַן תּנָן אֵלָא חַמֵשׁ גּרִיצָן וַתרֵין נֻונִין׃


[(1) Matt 14, 18]

אָמַר: "הָבִיאוּ אוֹתָם אֵלַי הֵנָּה."

וַיֹּאמַר הֲבִיאוּם אֵלַי הֵנָּה:

On pak dí jim: Přinestež mi je sem.

On však řekl: „Přineste mi je sem!“

ὁ δὲ ει῏πεν φέρετέ μοι ω῟δε αυ᾿τούς

אָמַר להֻון יֵשֻׁוע אַיתַּו אֵנֻון לִי להָרכָּא׃


[(1) Matt 14, 19]

הוּא צִוָּה אֶת הָעָם לָשֶׁבֶת עַל הַדֶּשֶׁא, לָקַח אֶת חֲמֵשׁ כִּכְּרוֹת הַלֶּחֶם וְאֶת שְׁנֵי הַדָּגִים, נָשָׂא עֵינָיו הַשָּׁמַיְמָה וּבֵרֵךְ. לְאַחַר מִכֵּן בָּצַע אֶת הַלֶּחֶם וְנָתַן לַתַּלְמִידִים וְהַתַּלְמִידִים נָתְנוּ לָעָם.

וַיְצַו אֶת-הֲמוֺן הָעָם לָשֶׁבֶת שָׁם בִּנְאוֺת דֶּשֶׁא וַיִּקַּח אֶת-חֲמֵשֶׁת הַלֶּחֶם וְאֶת-שְׁנֵי-הַדָּגִים וַיִּ׹ָּׂא עֵינָיו לַמָּרוֺם וַיְבָרֶךְ וַיִּפְרֹס וַיִּתֵּן אֶת-הַלֶּחֶם אֶל-הַתַּלְמִידִים וְהַתַּלְמִידִים אֶל-הֲמוֺן הָעָם:

A rozkázav zástupu posaditi se na trávě, a vzav těch pět chlebů a dvě rybě, vzhléd v nebe, požehnal, a lámaje, dával učedlníkům ty chleby, a učedlníci zástupům.

Poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. ([Matouš 26:26; Lukáš 24:30])

καὶ κελεύσας τοὺς ο῎χλους α᾿νακλιθη̑ναι ε᾿πὶ του̑ χόρτου λαβών τοὺς πέντε α῎ρτους καὶ τοὺς δύο ι᾿χθύας α᾿ναβλέψας ει᾿ς τὸν ου᾿ρανὸν ευ᾿λόγησεν καὶ κλάσας ε῎δωκεν τοι̑ς μαθηται̑ς τοὺς α῎ρτους οἱ δὲ μαθηταὶ τοι̑ς ο῎χλοις

וַפקַד לכֵנשֵׁא למֵסתּמָכֻו עַל אַרעָא וַשׁקַל הָנֻון חַמשָׁא לַחמִין וַתרֵין נֻונִין וחָר בַּשׁמַיָא ובַרֵך וַקצָא ויַהב לתַלמִידַוהי והֵנֻון תַּלמִידֵא סָמו לכֵנשֵׁא׃


[(1) Matt 14, 20]

הַכֹּל אָכְלוּ וְשָׂבְעוּ, וּמִמַּה שֶּׁנּוֹתַר אָסְפוּ שְׁנֵים־עָשָׁר סַלִּים מְלֵאִים.

וַיֹּאכְלוּ כֻלָּם וַיִּשְׂבָּעוּ וַיִּשְׂאוּ אֶת-הַפְּתוֺתִים הַנּוֺתָרִים שְׁנֵים עָשָׂר סַלִּים מְלֵאִים:

I jedli všickni a nasyceni jsou. I sebrali, což zbylo drobtů, dvanácte košů plných.

I jedli všichni a nasytili se; a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly, dvanáct plných košů. ([2 Královská 4:44; Žalmy 78:29])

καὶ ε῎φαγον πάντες καὶ ε᾿χορτάσθησαν καὶ η῟ραν τὸ περισσευ̑ον τω̑ν κλασμάτων δὼδεκα κοφίνους πλήρεις

וֵאכַלו כֻּלהֻון וַסבַעו וַשׁקַלו תַּותָּרֵא דַּקצָיֵא תּרֵעסַר קֻופִינִין כַּד מלֵין׃


[(1) Matt 14, 21]

מִסְפַּר הָאוֹכְלִים הָיָה כַּחֲמֵשֶׁת אֲלָפִים אִישׁ מִלְּבַד הַנָּשִׁים וְהַטַּף.

וְהָאֹכְלִים הָיוּ כַּחֲמֵשֶׁת אַלְפֵי אִישׁ מִלְּבַד נָשִׁים וָטָף:

Těch pak, kteříž jedli, bylo okolo pěti tisíců mužů, kromě žen a dětí.

A jedlo tam na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.

οἱ δὲ ε᾿σθίοντες η῟σαν α῎νδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικω̑ν καὶ παιδίων

הָנֻון דֵּין אנָשָׁא דֵּאכַלו הָוֵין הוַו אַלפֵא חַמשָׁא סטַר־מֵן נֵשֵׁא וַטלָיֵא׃ ס


[(1) Matt 14, 22]

מִיָּד הֵאִיץ בְּתַלְמִידָיו לְהִכָּנֵס לַסִּירָה וּלְהַקְדִּים אוֹתוֹ בַּנְּסִיעָה אֶל עֵבֶר הַיָּם עַד שֶׁהוּא יְשַׁלֵּחַ אֶת הֲמוֹן הָעָם.

וַיֶּחֱזַק יֵשׁוּעַ עַל-תַּלְמִידָיו לְמַהֵר לָרֶדֶת בָּאֳנִיָּה וְלַעֲבֹר לְפָנָיו אֶל-עֵבֶר הַיָּם עַד כִּי יְשַׁלַּח אֶת-הֲמוֺן הָעָם:

A i hned přinutil Ježíš učedlníky své, aby vstoupili na lodí a předešli jej na druhou stranu, dokudž by nepropustil zástupů.

Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. ([Marek 6:45-Marek 6:51; Jan 6:16-Jan 6:21])

καὶ ευ᾿θέως η᾿νάγκασεν τοὺς μαθητὰς ε᾿μβη̑ναι ει᾿ς τὸ πλοι̑ον καὶ προάγειν αυ᾿τὸν ει᾿ς τὸ πέραν ε῞ως ου῟ α᾿πολύση τοὺς ο῎χλους

ומֵחדָא אֵלַץ לתַלמִידַוהי דּנֵסקֻון לַספִינתָּא ונִאזֻלון קדָמַוהי לעֵברָא עַד שָׁרֵא הֻו לכֵנשֵׁא׃


[(1) Matt 14, 23]

הוּא שִׁלַּח אֶת הָעָם וְעָלָה לָהָר לְבַדּוֹ כְּדֵי לְהִתְפַּלֵּל. לְעֵת עֶרֶב הָיָה שָׁם לְבַדּוֹ.

וַיְהִי בְּשַׁלְּחוֺ אֶת-הֲמוֺן הָעָם וַיַּעַל אֶל-הָהָר בָּדָד לְהִתְפַּלֵּל וַיְהִי-עֶרֶב וַיִּוָּתֵר שָׁם לְבַדּוֺ:

A propustiv zástupy, vstoupil na horu soukromí, aby se modlil. A když byl večer, sám byl tam.

Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám.

καὶ α᾿πολύσας τοὺς ο῎χλους α᾿νέβη ει᾿ς τὸ ο῎ρος κατ῾ ι᾿δίαν προσεύξασθαι ο᾿ψίας δὲ γενομένης μόνος η῟ν ε᾿κει̑

וכַד שׁרָא לכֵנשֵׁא סלֵק לטֻורָא בַּלחֻודַוהי לַמצַלָיֻו ס וכַד חֵשׁכַּת בַּלחֻודַוהי הוָא תַּמָן׃


[(1) Matt 14, 24]

בֵּינְתַיִם הִגִּיעָה הַסִּירָה לְמֶרְחַק כַּמָּה מִילִין מִן הַחוֹף כְּשֶׁהִיא מִטַּלְטֶלֶת עַל הַגַּלִּים וְהָרוּחַ נוֹשֶׁבֶת נֶגְדָּהּ.

וְהָאֳנִיָּה בָאָה אָז בְּלֵב הַיָּם בְּצָרָה גְדוֺלָה מִפְּנֵי מִשְׁבָּרָיו כִּי נָשַׁף הָרוּחַ לִקְרָאתָם:

Lodí pak již byla u prostřed moře, zmítající se vlnami, nebo byl vítr odporný.

Loď byla daleko od země(v) a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. (v) ř: mnoho stadií od zem

τὸ δὲ πλοι̑ον η῎δη σταδίους πολλοὺς α᾿πὸ τη̑ς γη̑ς α᾿πει̑χεν βασανιζόμενον ὑπὸ τω̑ν κυμάτων η῟ν γὰρ ε᾿ναντίος ὁ α῎νεμος

וֵאלפָא רַחִיקָא הוָת מֵן אַרעָא אֵסטדַוָתָא סַגִּיֵאא כַּד מֵשׁתַּגשָׁא סַגִּי מֵן גַּללֵא רֻוחָא גֵּיר לקֻובלָה הוָת׃


[(1) Matt 14, 25]

וְהִנֵּה בְּאַשְׁמֹרֶת הַלַּיְלָה הָרְבִיעִית בָּא אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ וְהוּא מְהַלֵּךְ עַל פְּנֵי הַיָּם.

וַיְהִי בְּאַשְׁמֻרָה הָרְבִיעִית בַּלָּיְלָה וַיָּבֹא אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ דֹּרֵךְ עַל-פְּנֵי הַיָּם:

Při čtvrtém pak bdění nočním bral se k nim Ježíš, jda po moři.

K ránu(x) šel k nim, kráčeje po moři. (x) ř: v době čtvrté noční hlídky ([Žalmy 77:20; Jób 9:8])

τετάρτη δὲ φυλακη̑ τη̑ς νυκτὸς η῟λθεν πρὸς αυ᾿τοὺς περιπατω̑ν ε᾿πὶ τὴν θάλασσαν

בּמַטַרתָא דֵּין רבִיעָיתָּא דּלִליָא אֵתָא לוָתהֻון יֵשֻׁוע כַּד מהַלֵך עַל מַיָא׃


[(1) Matt 14, 26]

כְּשֶׁרָאוּהוּ הַתַּלְמִידִים מְהַלֵּךְ עַל פְּנֵי הַיָּם נִבְהֲלוּ. אָמְרוּ: "רוּחַ רְפָאִים הִיא", וְהֵחֵלּוּ לִצְעֹק מִפַּחַד.

כִּרְאוֺת אֹתוֺ הַתַּלְמִידִים דֹּרֵךְ עַל-פְּנֵי הַיָּם וַיָּחִילוּ וַיֹּאמְרוּ כִּי רוּחַ הוּא בֶחָזוֺן וַיִּצְעֲקוּ מִפָּחַד:

A vidouce jej učedlníci po moři jdoucího, zlekali se, řkouce: Obluda jest. A strachem křičeli.

Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. ([Lukáš 24:37])

οἱ δὲ μαθηταὶ ι᾿δόντες αυ᾿τὸν ε᾿πὶ τη̑ς θαλάσσης περιπατου̑ντα ε᾿ταράχθησαν λέγοντες ο῞τι φάντασμά ε᾿στιν καὶ α᾿πὸ του̑ φόβου ε῎κραξαν

וַחזַאוֻהי תַּלמִידַוהי דַּמהַלֵך עַל מַיָא וֵאתּתּזִיעו וָאמרִין הוַו דּחֵזוָא הֻו דַּגָּלָא ומֵן דֵּחלַתהֻון קעַו׃


[(1) Matt 14, 27]

מִיָּד דִבֵּר אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ וְאָמַר: "חִזְקוּ, אֲנִי הוּא. אַל תִּפְחֲדוּ."

וַיְמַהֵר יֵשׁוּעַ וַיְדַבֵּר עַל-לִבָּם וַיֹּאמַר חִזְקוּ אֲנִי הוּא אַל-תִּירָאוּ:

Ale i hned Ježíš promluvil k nim, řka: Doufejtež, jáť jsem, nebojte se.

Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“

ευ᾿θὺς δὲ ε᾿λάλησεν ὁ ᾽Ιησου̑ς αυ᾿τοι̑ς λέγων θαρσει̑τε ε᾿γὼ ει᾿μι μὴ φοβει̑σθε

הֻו דֵּין יֵשֻׁוע בַּרשָׁעתֵה מַלֵל עַמהֻון וֵאמַר אֵתלַבּבו אֵנָא אנָא לָא תֵּדחלֻון׃ ס


[(1) Matt 14, 28]

הֵשִׁיב כֵּיפָא וְאָמַר אֵלָיו: "אֲדוֹנִי, אִם אַתָּה הוּא, צַוֵּנִי לָבוֹא אֵלֶיךָ עַל פְּנֵי הַמַּיִם."

וַיַּעַן פֶּטְרוֺס וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲדֹנִי אִם-אַתָּה הוּא צַו וְאָבֹא אֵלֶיךׇ עַל-פְּנֵי הַמָּיִם:

I odpověděv jemu Petr, řekl: Pane, jestliže jsi ty, rozkaž mi k sobě přijíti po vodě.

Petr mu odpověděl: „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!“

α᾿ποκριθεὶς δὲ αυ᾿τω̑ ὁ Πέτρος ει῏πεν κύριε ει᾿ σὺ ει῏ κέλευσόν με ε᾿λθει̑ν πρὸς σὲ ε᾿πὶ τὰ υ῞δατα

וַענָא כִּאפָא וֵאמַר לֵה מָרי אֵן אַנתּ הֻו פּקֻוד לִי אִתֵא לוָתָך עַל מַיָא׃


[(1) Matt 14, 29]

אָמַר יֵשׁוּעַ: "בּוֹא!" כֵּיפָא יָרַד מִן הַסִּירָה וְהָלַךְ עַל פְּנֵי הַמַּיִם לִקְרַאת יֵשׁוּעַ.

וַיֹּאמֶר בֹּא וַיֵּרֶד פֶּטְרוֺס מִן-הָאֳנִיָּה וַיֵּלֶךְ עַל-פְּנֵי הַמַּיִם לָבֹא אֶל-יֵשׁוּעַ:

On pak řekl: Poď. A vystoupiv Petr z lodí, šel po vodě, aby přišel k Ježíšovi.

A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. ([Jan 21:7])

ὁ δὲ ει῏πεν ε᾿λθέ καὶ καταβὰς α᾿πὸ του̑ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ε᾿πὶ τὰ υ῞δατα καὶ η῟λθεν πρὸς τὸν ᾽Ιησου̑ν

יֵשֻׁוע דֵּין אֵמַר לֵה תָּא וַנחֵת כִּאפָא מֵן אֵלפָא והַלֵך עַל מַיָא דּנִאתֵא לוָת יֵשֻׁוע׃


[(1) Matt 14, 30]

אוּלָם כְּשֶׁרָאָה אֶת הָרוּחַ הַסּוֹעֶרֶת פָּחַד וְהֵחֵל לִשְׁקֹעַ. הוּא צָעַק: "אֲדוֹנִי, הַצֵּל אוֹתִי!"

וּבִרְאֹתוֺ אֶת-הָרוּחַ חֲזָקָה וַיִּירָא וַיָּחֶל לִטְבֹּעַ וַיִּצְעַק לֵאמֹר אֲדֹנִי הוֺשִׁיעָה נָּא:

Ale vida vítr tuhý, bál se. A počav tonouti, zkřikl, řka: Pane, pomoz mi.

Ale když viděl, jaký je(y) vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mne!“ (y) var: + silný

βλέπων δὲ τὸν α῎νεμον ι᾿σχυρὸν ε᾿φοβήθη καὶ α᾿ρξάμενος καταποντίζεσθαι ε῎κραξεν λέγων κύριε σω̑σόν με

וכַד חזָא רֻוחָא דּקַשׁיָא דּחֵל ושַׁרִי למֵטבַּע וַארִים קָלֵה וֵאמַר מָרי פּרֻוקַיני׃


[(1) Matt 14, 31]

מִיָּד הוֹשִׁיט יֵשׁוּעַ אֶת יָדוֹ, הֶחֱזִיק בּוֹ וְאָמַר לוֹ: "קְטַן אֱמוּנָה, מַדּוּעַ עָלָה סָפֵק בְּלִבְּךָ?"

וַיְמַהֵר יֵשׁוּעַ וַיִּשְׁלַח יָדוֺ וַיַּחֲזֶק-בּוֺ וַיֹּאמֶר אֵלָיו קְטֹן אֱמוּנָה לָמָּה-זֶּה פָּסַחְתָּ עַל-שְׁתֵּי סְעִפִּים:

A i hned Ježíš vztáh ruku, ujal jej a řekl jemu, Ó malé víry, pročežs pochyboval?

Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“ ([Matouš 8:26 Matouš 6:30 Matouš 8:26 Matouš 16:8])

ευ᾿θέως δὲ ὁ ᾽Ιησου̑ς ε᾿κτείνας τὴν χει̑ρα ε᾿πελάβετο αυ᾿του̑ καὶ λέγει αυ᾿τω̑ ο᾿λιγόπιστε ει᾿ς τί ε᾿δίστασας

ובַר־שָׁעתֵה פּשַׁט אִידֵה מָרַן וַאחדֵּה וֵאמַר לֵה זעֻור הַימָנֻותָא למָנָא אֵתפַּלַגתּ׃ ס


[(1) Matt 14, 32]

בַּעֲלוֹתָם לַסִּירָה פָּסְקָה הָרוּחַ,

וַיָּבֹאוּ אֶל-הָאֳנִיָּה וַיִּשְׁתֹּק הָרוּחַ מִזַּעְפּוֺ:

A jakž oni vstoupili na lodí, utišil se vítr.

Když vstoupili na loď, vítr se utišil.

καὶ α᾿ναβάντων αυ᾿τω̑ν ει᾿ς τὸ πλοι̑ον ε᾿κόπασεν ὁ α῎νεμος

וכַד סלֵקו לֵאלפָא שֵׁליַת רֻוחָא׃


[(1) Matt 14, 33]

וְהָאֲנָשִׁים שֶׁהָיוּ בַּסִּירָה הִשְׁתַּחֲווּ לוֹ בְּאָמְרָם: "בֶּאֱמֶת בֶּן־הָאֱלֹהִים אַתָּה."

וְנִגְּשׁוּ וַיִּשְׁתַּחֲווּ-לוֺ הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר בָּאֳנִיָּה לֵאמֹר אָכֵן בֶּן-אֱלֹהִים אָתָּה:

Ti pak, kteříž na lodí byli, přistoupivše, klaněli se jemu, řkouce: Jistě Syn Boží jsi.

Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: „Jistě jsi Boží Syn.“ ([Matouš 16:16 Matouš 26:63 Matouš 27:54])

οἱ δὲ ε᾿ν τω̑ πλοίω προσεκύνησαν αυ᾿τω̑ λέγοντες α᾿ληθω̑ς θεου̑ υἱὸς ει῏

וֵאתַו הָנֻון דּבֵאלפָא סגֵדו לֵה וֵאמַרו שַׁרִירָאיִת בּרֵה אַנתּ דַּאלָהָא׃ ס


[(1) Matt 14, 34]

הֵם עָבְרוּ אֶת הַיָּם וּבָאוּ לְחוֹף גִּנּוֹסָר.

וַיַּעַבְרוּ וַיָּבֹאוּ אַרְצָה גְּנֵיסָרֶת:

A přeplavivše se, přišli do země Genezaretské.

Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu. ([Marek 6:53-Marek 6:56])

καὶ διαπεράσαντες η῟λθον ε᾿πὶ τὴν γη̑ν ει᾿ς Γεννησαρέτ

וַרדַו וֵאתַו לַארעָא דּגֵנֵסַר׃


[(1) Matt 14, 35]

אַנְשֵׁי הַמָּקוֹם הִכִּירוּ אוֹתוֹ וְשָׁלְחוּ לְהוֹדִיעַ לְכָל הַסְּבִיבָה. הֵבִיאוּ אֵלָיו אֶת כָּל הַחוֹלִים

וַיַּכִּירוּ אֹתוֺ אַנְשֵׁי הַמָּקוֺם הַהוּא וַיִּשְׁלְחוּ אֶל-כָּל-הַכִּכָּר מִסָּבִיב וַיָּבִיאוּ אֵלָיו אֵת כָּל-חוֺלֵיהֶם:

A poznavše jej muži místa toho, rozeslali po vší té krajině vůkol, a shromáždili k němu všecky neduživé.

Lidé(z) z toho místa ho poznali a vzkázali do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné (z) ř: Muži ([Matouš 4:24 Matouš 8:16 Matouš 15:30])

καὶ ε᾿πιγνόντες αυ᾿τὸν οἱ α῎νδρες του̑ τόπου ε᾿κείνου α᾿πέστειλαν ει᾿ς ο῞λην τὴν περίχωρον ε᾿κείνην καὶ προσήνεγκαν αυ᾿τω̑ πάντας τοὺς κακω̑ς ε῎χοντας

וֵאשׁתַּודּעֻוהי אנָשָׁא דַּאתרָא הַו ושַׁדַּרו לכֻלהֵין קֻוריָא דַּחדָרַיהֻון וקַרֵבו לֵה כֻּלהֻון אַילֵין דּבִישׁ בִּישׁ עבִידִין׃


[(1) Matt 14, 36]

וּבִקְשׁוּ מִמֶּנּוּ רַק לִנְגֹּעַ בִּכְנַף בִּגְדוֹ; וְכָל הַנּוֹגְעִים נִרְפְּאוּ.

וַיִּתְחַנְּנוּ אֵלָיו לָתֵת לָהֶם לָגַעַת בִּכְנַף בִּגְדוֺ וַיְהִי כֹּל אֲשֶׁר נָגַע-בּוֺ וָחָי:

A prosili ho, aby se aspoň podolka roucha jeho dotkli. A kteřížkoli dotkli se, uzdraveni jsou.

a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout třásní jeho roucha. A kdo se dotkli, byli uzdraveni(a). (a) spaseni 15. kapitola ([Matouš 9:20])

καὶ παρεκάλουν αυ᾿τὸν ι῞να μόνον α῞ψωνται του̑ κρασπέδου του̑ ἱματίου αυ᾿του̑ καὶ ο῞σοι η῞ψαντο διεσὼθησαν

ובָעֵין הוַו מֵנֵה דּנֵקרבֻון אָפֵן לכֵנפָא בַּלחֻוד דַּלבֻושֵׁה וַאילֵין דַּקרֵבו אֵתַאסִיו׃ ס


[(1) Matt 15, 01]

אַחֲרֵי כֵן נִגְּשׁוּ אֶל יֵשׁוּעַ סוֹפְרִים וּפְרוּשִׁים מִירוּשָׁלַיִם

אָז בָּאוּ לִפְנֵי יֵשׁוּעַ פְּרוּשִׁים וְסוֺפְרִים מִירוּשָׁלַיִם לֵאמֹר:

A v tom přistoupí k Ježíšovi Jeruzalémští zákonníci a farizeové, řkouce:

Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a řekli: ([Marek 7:1-Marek 7:23])

τότε προσέρχονται τω̑ ᾽Ιησου̑ α᾿πὸ ῾Ιεροσολύμων Φαρισαι̑οι καὶ γραμματει̑ς λέγοντες

הָידֵּין קרֵבו לוָת יֵשֻׁוע פּרִישֵׁא וסָפרֵא דּמֵן אֻורִשׁלֵם וָאמרִין׃


[(1) Matt 15, 02]

וְשָׁאֲלוּ אוֹתוֹ: "מַדּוּעַ עוֹבְרִים תַּלְמִידֶיךָ עַל מָסֹרֶת הַזְּקֵנִים, שֶׁאֵין הֵם נוֹטְלִים יָדַיִם לַסְּעוּדָה?"

מַדּוּעַ יַעַזְבוּ תַלְמִידֶיךׇ אֵת קַבָּלַת הַזְּקֵנִים כִּי לֹא יִרְחֲצוּ אֶת-יְדֵיהֶם לַאֲכִילַת לָחֶם:

Proč učedlníci tvoji přestupují ustanovení starších? Nebo neumývají rukou svých, když mají jísti chléb.

„Proč tvoji učedníci porušují tradici otců(b)? Vždyť si před jídlem neomývají ruce!“ (b) ř: starších

διὰ τί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν τω̑ν πρεσβυτέρων ου᾿ γὰρ νίπτονται τὰς χει̑ρας αυ᾿τω̑ν ο῞ταν α῎ρτον ε᾿σθίωσιν

למָנָא תַּלמִידַיךְּ עָברִין עַל מַשׁלמָנֻותָא דּקַשִׁישֵׁא ולָא משִׁיגִין אִידַיהֻון מָא דָּאכלִין לַחמָא׃


[(1) Matt 15, 03]

הֵשִׁיב וְאָמַר לָהֶם: "מַדּוּעַ גַּם אַתֶּם עוֹבְרִים עַל מִצְוַת אֱלֹהִים לְמַעַן הַמָּסֹרֶת שֶׁלָּכֶם?

וַיַּעַן וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם וּמַדּוּעַ תַּעַזְבוּ גַם-אַתֶּם אֶת-מִצְוַת אֱלֹהִים בַּעֲבוּר קַבָּלַתְכֶם:

A on odpovídaje, řekl jim: Proč i vy přestupujete přikázaní Boží pro ustanovení svá?

On jim odpověděl: „A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?

ὁ δὲ α᾿ποκριθεὶς ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς διὰ τί καὶ ὑμει̑ς παραβαίνετε τὴν ε᾿ντολὴν του̑ θεου̑ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμω̑ν

ענָא יֵשֻׁוע וֵאמַר להֻון למָנָא אָף אַנתֻּון עָברִין אנתֻּון עַל פֻּוקדָּנָא דַּאלָהָא מֵטֻל מַשׁלמָנֻותכֻון׃


[(1) Matt 15, 04]

הֵן הָאֱלֹהִים צִוָּה, 'כַּבֵּד אֶת־אָבִיךָ וְאֶת־אִמֶּךָ' וּ'מְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ מוֹת יוּמָת',

כִּי אֱלֹהִים צִוָּה לֵאמֹר כַּבֵּד אֶת-אָבִיךׇ וְאֶת-אִמֶּךׇ וּמְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֺ מוֺת יוּמָת:

Nebo přikázal Bůh, řka: Cti otce svého i matku, a kdož by zlořečil otci neb mateři, smrtí ať umře.

Vždyť Bůh řekl: ‚Cti otce i matku‘ a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.‘ ([Exodus 20:12 Exodus 21:17])

ὁ γὰρ θεὸς ει῏πεν τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καί ὁ κακολογω̑ν πατέρα η῍ μητέρα θανάτω τελευτάτω

אַלָהָא גֵּיר אֵמַר יַקַר לַאבֻוך ולֵאמָך ומַן דַּמצַחֵא לַאבֻוהי ולֵאמֵה ממָת נמֻות׃


[(1) Matt 15, 05]

אֲבָל אַתֶּם אוֹמְרִים, 'כָּל הָאוֹמֵר לְאָבִיו אוֹ לְאִמּוֹ, "כָּל דָּבָר מִשֶּׁלִי שֶׁאַתָּה יָכוֹל לֵהָנוֹת מִמֶּנּוּ הֲרֵי הוּא הֶקְדֵּשׁ",

וְאַתֶּם אֹמְרִים אִישׁ כִּי-יֹאמַר לְאָבִיו אוֺ לְאִמּוֺ קָרְבָּן כָּל-הֲנָאָה אֲשֶׁר תֶּהֱנֶה מִמֶּנִּי הֲרֵי זֶה נֶדֶר:

Ale vy pravíte: Kdož by koli řekl otci neb mateři: Dar jest to, čímž by tobě ode mne pomoženo býti mohlo. A neuctil by otce svého neb mateře své.

Vy však učíte: Kdo řekne otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar,‘

ὑμει̑ς δὲ λέγετε ο῍ς α῍ν ει῎πη τω̑ πατρὶ η῍ τη̑ μητρί δω̑ρον ο῍ ε᾿ὰν ε᾿ξ ε᾿μου̑ ω᾿φεληθη̑ς

אַנתֻּון דֵּין אָמרִין אנתֻּון כֻּל מַן דּנִאמַר לַאבָא אַו לֵאמָא קֻורבָּני מֵדֵּם דּתֵתהנֵא מֵני ולָא ניַקַר לַאבֻוהי אַו לֵאמֵה׃


[(1) Matt 15, 06]

אֵינוֹ חַיָּב לְכַבֵּד אֶת אָבִיו וְאִמּוֹ'; וַהֲפַרְתֶּם אֶת דְּבַר אֱלֹהִים לְמַעַן הַמָּסֹרֶת שֶׁלָּכֶם.

וְאֵין עָלָיו לְכַבֵּד עוֺד אֶת-אָבִיו וְאֶת-אִמּוֺ וְהֵפַרְתֶּם אֶת-מִצְוַת אֱלֹהִים בְּקַבָּלַתְכֶם:

I zlehčili jste přikázaní Boží pro své ustanovení.

ten již to nemusí dát svému otci nebo matce(c). A tak jste svou tradicí zrušili slovo(d) Boží. (c) ř: nemusí ctít svého otce nebo matku (d) var: zákon; přikázání

ου᾿ μὴ τιμήσει τὸν πατέρα αυ᾿του̑ καὶ η᾿κυρὼσατε τὸν λόγον του̑ θεου̑ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμω̑ν

ובַטֵלתֻּון מֵלתָא דַּאלָהָא מֵטֻל מַשׁלמָנֻותָא דִּילכֻון׃


[(1) Matt 15, 07]

צְבוּעִים! הֵיטֵב נִבָּא עֲלֵיכֶם יְשַׁעְיָהוּ בְּאָמְרוֹ:

חַנְפֵי-לֵב הֵיטֵב נִבָּא עֲלֵיכֶם יְשַׁעְיָהוּ לֵאמֹר:

Pokrytci, dobře prorokoval o vás Iziáš, řka:

Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, když řekl:

ὑποκριταί καλω̑ς ε᾿προφήτευσεν περὶ ὑμω̑ν ᾽Ησαι̑ας λέγων

נָסבַּי בַּאפֵּא שַׁפִּיר אֵתנַבִּי עלַיכֻּון אֵשַׁעיָא וֵאמַר׃


[(1) Matt 15, 08]

'הָעָם הַזֶּה בִּשְׂפָתָיו כִּבְּדוּנִי וְלִבּוֹ רִחַק מִמֶּנִּי.

הָעָם הַזֶּה בְּפִּיו וּבִשְׂפָתָיו כִּבְּדוּנִי וְלִבּוֺ רִחַק מִמֶּנִּי:

Přibližuje se ke mně lid tento ústy svými, a rty mne ctí, ale srdce jejich daleko jest ode mne.

‚Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; ([Izajáš 29:13])

ὁ λαὸς ου῟τος τοι̑ς χείλεσίν με τιμα̑ ἡ δὲ καρδία αυ᾿τω̑ν πόρρω α᾿πέχει α᾿π῾ ε᾿μου̑

עַמָא הָנָא בּסֵפוָתֵה הו מיַקַר לִי לֵבּהֻון דֵּין סַגִּי רַחִיק מֵני׃


[(1) Matt 15, 09]

וַתְּהִי יִרְאָתָם אֹתִי מִצְוַת אֲנָשִׁים מְלֻמָּדָה'."

וְתֹהוּ יִרְאָתָם אֹתִי מִצְוֺת אֲנָשִׁים מְלַמְּדִים:

Ale nadarmoť mne ctí, učíce učení přikázaní lidských.

marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘“

μάτην δὲ σέβονταί με διδάσκοντες διδασκαλίας ε᾿ντάλματα α᾿νθρὼπων

וַסרִיקָאיִת דָּחלִין לִי כַּד מַלפִין יֻולפָּנֵא דּפֻוקדָּנֵא דַּבנַינָשָׁא׃


[(1) Matt 15, 10]

הוּא קָרָא לָעָם וְאָמַר לָהֶם: "שִׁמְעוּ וְהָבִינוּ!

וַיִּקְרָא אֶל-הָעָם וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם שִׁמְעוּ וְהַשְׂכִּילוּ:

A svolav zástup, řekl jim: Slyšte a rozumějte.

Svolal zástup a řekl: „Slyšte a rozumějte:

καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ο῎χλον ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς α᾿κούετε καὶ συνίετε

וַקרָא לכֵנשֵׁא וֵאמַר להֻון שׁמַעו וֵאסתַּכּלו׃


[(1) Matt 15, 11]

לֹא הַנִּכְנָס אֶל הַפֶּה מְטַמֵּא אֶת הָאָדָם, אֶלָּא הַיּוֹצֵא מִן הַפֶּה - זֶה מְטַמֵּא אֶת הָאָדָם."

אֲשֶׁר יָבֹא אֶל-תּוֺךְ הַפֶּה לֹא יְטַמֵּא אֶת-הָאָדָם אֶפֶס אֲשֶׁר יֵצֵא מִתּוֺךְ הַפֶּה הוּא יְטַמֵּא אֶת-הָאָדָם:

Ne to, což vchází v ústa, poškvrňuje člověka, ale což z úst pochází, toť poškvrňuje člověka.

Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje.“ ([Matouš 12:35])

ου᾿ τὸ ει᾿σερχόμενον ει᾿ς τὸ στόμα κοινοι̑ τὸν α῎νθρωπον α᾿λλὰ τὸ ε᾿κπορευόμενον ε᾿κ του̑ στόματος του̑το κοινοι̑ τὸν α῎νθρωπον

לָא הוָא מֵדֵּם דּעָאֵל לפֻומָא מסַיֵב לבַרנָשָׁא אֵלָא מֵדֵּם דּנָפֵק מֵן פֻּומָא הַו הֻו מסַיֵב לבַרנָשָׁא׃ ס


[(1) Matt 15, 12]

נִגְּשׁוּ תַּלְמִידָיו וְאָמְרוּ לוֹ: "הַאִם אַתָּה יוֹדֵעַ שֶׁהַפְּרוּשִׁים בְּשָׁמְעָם אֶת הַדָּבָר הִזְדַּעְזְעוּ?"

וַיִּגְּשׁוּ אֵלָיו תַּלְמִידָיו וַיֹּאמְרוּ הֲיָדַעְתָּ כִּי נִכְשְׁלוּ הַפְּרוּשִׁים בְּשָׁמְעָם הַדָּבָר הַזֶּה:

Tehdy přistoupivše učedlníci jeho, řekli mu: Víš-li, že farizeové, slyševše tu řeč, zhoršili se?

Tu přišli učedníci a řekli mu: „Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli to slovo?“

τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ λέγουσιν αυ᾿τω̑ οι῏δας ο῞τι οἱ Φαρισαι̑οι α᾿κούσαντες τὸν λόγον ε᾿σκανδαλίσθησαν

הָידֵּין קרֵבו תַּלמִידַוהי וָאמרִין לֵה יָדַע אַנתּ דַּפרִישֵׁא דַּשׁמַעו מֵלתָא הָדֵא אֵתכּשֵׁלו׃


[(1) Matt 15, 13]

הֵשִׁיב וְאָמַר: "כָּל נֶטַע אֲשֶׁר לֹא נָטַע אָבִי שֶׁבַּשָּׁמַיִם עָקוֹר יֵעָקֵר.

וַיַּעַן וַיֹּאמַר כָּל-מַטָּע אֲשֶׁר אָבִי בַּשָּׁמַיִם לֹא נְטָעוֺ יְשֹׁרָשׁ:

A on odpovídaje, řekl: Všeliké štípení, jehož neštípil Otec můj ten nebeský, vykořeněno bude.

Ale on jim odpověděl: „Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna. ([Jan 15:2])

ὁ δὲ α᾿ποκριθεὶς ει῏πεν πα̑σα φυτεία η῍ν ου᾿κ ε᾿φύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ ου᾿ράνιος ε᾿κριζωθήσεται

הֻו דֵּין ענָא וֵאמַר להֻון כֻּל נֵצבּתָא אַידָא דּלָא נַצבָּה אָבי דּבַשׁמַיָא תֵּתעקַר׃


[(1) Matt 15, 14]

הַנִּיחוּ לָהֶם. מוֹרֵי־דֶרֶךְ עִוְרִים הֵם לְעִוְרִים; וְאִם עִוֵּר מַדְרִיךְ אֶת הָעִוֵּר הֲרֵי שְׁנֵיהֶם יִפְּלוּ לַבּוֹר."

הַנִּיחוּ לָהֶם הֵם עִוְרִים מְנַהֲלִים לְעִוְרִים וְכִי עִוֵּר מְנַהֵל לְעִוֵּר שְׁנֵיהֶם יִפְּלוּ אֶל-הַבּוֺר:

Nechte jich, vůdcovéť jsou slepí slepých. Povede-liť pak slepý slepého, oba v jámu upadnou.

Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy.“ ([Lukáš 6:39; Římanům 2:19])

α῎φετε αυ᾿τούς τυφλοί ει᾿σιν ὁδηγοί τυφλω̑ν τυφλὸς δὲ τυφλὸν ε᾿ὰν ὁδηγη̑ α᾿μφότεροι ει᾿ς βόθυνον πεσου̑νται

שׁבֻוקו להֻון סמַיָא אֵנֻון נָגֻודֵא דַּסמַיָא סַמיָא דֵּין לסַמיָא אֵן נֵדבַּר תּרַיהֻון בּגֻומָצָא נָפלִין׃ ס


[(1) Matt 15, 15]

הֵגִיב כֵּיפָא וְאָמַר לוֹ: "בָּאֵר נָא לָנוּ אֶת הַמָּשָׁל."

וַיַּעַן פֶּטְרוֺס וַיֹּאמֶר אֵלָיו בָּאֶר-לָנוּ אֶת-הַמָּשָׁל הַזֶּה:

I odpověděv Petr, řekl jemu: Vylož nám to podobenství.

Petr mu na to řekl: „Vysvětli nám to podobenství!“

α᾿ποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος ει῏πεν αυ᾿τω̑ φράσον ἡμι̑ν τὴν παραβολήν ταύτην

וַענָא שֵׁמעֻון כִּאפָא וֵאמַר לֵה מָרי פַּשֵׁק לַן מַתלָא הָנָא׃


[(1) Matt 15, 16]

הֵשִׁיב יֵשׁוּעַ: "גַּם אַתֶּם עוֹד חַסְרֵי בִּינָה?

וַיֹּאמַר יֵשׁוּעַ הֲכִי גַם-אַתֶּם עוֺד בִּבְלִי בִינָה:

Ježíš pak řekl: Ještě i vy bez rozumu jste?

On odpověděl: „I vy jste ještě nechápaví?

ὁ δὲ ει῏πεν α᾿κμὴν καὶ ὑμει̑ς α᾿σύνετοί ε᾿στε

הֻו דֵּין אֵמַר להֻון עדַמָא להָשָׁא אָף אַנתֻּון לָא מֵסתַּכּלִין אנתֻּון׃


[(1) Matt 15, 17]

הַאֵינְכֶם מְבִינִים שֶׁכָּל מַה שֶּׁנִּכְנָס לַפֶּה יוֹרֵד אֶל הַבֶּטֶן וּמוּטָל לַמּוֹצָאוֹת?

הֲלֹא תַשְׂכִּילוּ כִּי כָל-אֲשֶׁר יָבֹא אֶל-תּוֺךְ הַפֶּה יֵרֵד אֶל-הַכָּרֵשׂ וּמִשָּׁם יֵצֵא הַפַּרְשְׁדֹנָה:

Nerozumíte-liž, že všecko, což v ústa vchází, do břicha jde, a vypouští se ven?

Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje? ([Římanům 14:14 Římanům 14:17; Koloským 2:16 Koloským 2:20-Koloským 2:22; 1 Timoteovi 4:3])

ου᾿ νοει̑τε ο῞τι πα̑ν τὸ ει᾿σπορευόμενον ει᾿ς τὸ στόμα ει᾿ς τὴν κοιλίαν χωρει̑ καὶ ει᾿ς α᾿φεδρω̑να ε᾿κβάλλεται

לָא יָדעִין אנתֻּון דּמֵדֵּם דּעָאֵל לפֻומָא לכַרסָא הֻו אָזֵל ומֵן תַּמָן בּתַדכִּיתָא מֵשׁתּדֵא לבַר׃


[(1) Matt 15, 18]

אֲבָל הַדְּבָרִים הַיּוֹצְאִים מִן הַפֶּה נוֹבְעִים מִן הַלֵּב וְאֵלֶּה מְטַמְּאִים אֶת הָאָדָם,

אַךְ הַיֹּצֵא מִתּוֺךְ הַפֶּה יָבֹא מִתּוֺךְ הַלֵּב וְהוּא יְטַמֵּא אֶת-הָאָדָם:

Ale které věci z úst pocházejí, z srdce jdou, a tyť poškvrňují člověka.

To však, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje.

τὰ δὲ ε᾿κπορευόμενα ε᾿κ του̑ στόματος ε᾿κ τη̑ς καρδίας ε᾿ξέρχεται κα᾿κει̑να κοινοι̑ τὸν α῎νθρωπον

מֵדֵּם דֵּין דּמֵן פֻּומָא נָפֵק מֵן לֵבָּא נָפֵק והֻויֻו מסַיֵב לֵה לבַרנָשָׁא׃


[(1) Matt 15, 19]

כִּי מִן הַלֵּב נוֹבְעוֹת מַחְשְׁבוֹת רֶשַׁע, רְצִיחוֹת, נִאוּפִים, זְנוּנִים, גְּנֵבוֹת, עֵדֻיּוֹת שֶׁקֶר וְגִדּוּפִים.

כִּי מִתּוֺךְ הַלֵּב יֵצְאוּ יִצְרֵי מַחְשְׁבוֺת רָעוֺת רָצֹחַ נָאֹף וְזָנֹה גָּנֹב עֵדוּת שֶׁקֶר וְגִדּוּפִים:

Z srdce zajisté vycházejí zlá myšlení, vraždy, cizoložstva, smilstva, krádeže, křivá svědectví, rouhání.

Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky(e). (e) rouhání ([Římanům 1:29-Římanům 1:31; Galatským 5:19-Galatským 5:21])

ε᾿κ γὰρ τη̑ς καρδίας ε᾿ξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί φόνοι μοιχει̑αι πορνει̑αι κλοπαί ψευδομαρτυρίαι βλασφημίαι

מֵן לֵבָּא הֻו גֵּיר נָפקָן מַחשׁבָתָא בִּישָׁתָא גַּורָא קֵטלָא זָניֻותָא גַּנָבֻותָא סָהדֻּות שֻׁוקרָא גֻּודָּפָא׃


[(1) Matt 15, 20]

אֵלֶּה הֵם הַמְטַמְּאִים אֶת הָאָדָם, אֲבָל אֲכִילָה בְּלֹא נְטִילַת יָדַיִם אֵינָהּ מְטַמֵּאת אֶת הָאָדָם."

אֵלֶּה הֵם אֲשֶׁר יְטַמְּאוּ אֶת-הָאָדָם אַךְ אָכוֺל בְּיָדַיִם אֲשֶׁר לֹא רֻחֲצוּ לֹא יְטַמֵּא אֶת-הָאָדָם:

Tyť jsou věci poškvrňující člověka. Ale neumytýma rukama jísti, toť nepoškvrňuje člověka.

To jsou věci, které člověka znesvěcují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje.“

ταυ̑τά ε᾿στιν τὰ κοινου̑ντα τὸν α῎νθρωπον τὸ δὲ α᾿νίπτοις χερσὶν φαγει̑ν ου᾿ κοινοι̑ τὸν α῎νθρωπον

הָלֵין אֵנֵין דַּמסַיבָן לבַרנָשָׁא אֵן אנָשׁ דֵּין נֵלעַס כַּד לָא משָׁגָן אִידַוהי לָא מֵסתַּיַב סס׃


[(1) Matt 15, 21]

יֵשׁוּעַ יָצָא מִשָּׁם וּפָרַשׁ אֶל סְבִיבוֹת צוֹר וְצִידוֹן.

וַיֵּצֵא יֵשׁוּעַ מִשָּׁם וַיָּבֹא אֶל-גְּלִילוֺת צוֺר וְצִידוֺן:

A vyšed odtud Ježíš, bral se do krajin Tyrských a Sidonských.

Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. ([Marek 7:24-Marek 7:30])

καὶ ε᾿ξελθών ε᾿κει̑θεν ὁ ᾽Ιησου̑ς α᾿νεχὼρησεν ει᾿ς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδω̑νος

וַנפַק מֵן תַּמָן יֵשֻׁוע וֵאתָא לַתחֻומָא דּצֻור וַדצַידָּן׃


[(1) Matt 15, 22]

וְהִנֵּה יָצְאָה מֵאוֹתוֹ הָאֵזוֹר אִשָּׁה כְּנַעֲנִית וְצָעֲקָה אֵלָיו: "רַחֵם עָלַי, אֲדוֹנִי, בֶּן־דָּוִד. בִּתִּי מְעֻנָּה מְאֹד עַל־יְדֵי שֵׁד."

וְהִנֵּה אִשָּׁה כְּנַעֲנִית יֹצֵאת מִגְּבוּלוֺת הָהֵם וַתִּצְעַק אֵלָיו לֵאמֹר חָנֵּנִי אֲדֹנִי בֶּן-דָּוִד בִּתִּי רוּחַ רָעָה בָּהּ וְעָנְיָהּ מֹרֶה מְאֹד:

A aj, žena Kananejská z končin těch vyšedši, volala, řkuci jemu: Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův. Dceru mou hrozně trápí ďábelství.

A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ ([Matouš 9:27 Matouš 20:30-Matouš 20:31])

καὶ ι᾿δοὺ γυνὴ Χαναναία α᾿πὸ τω̑ν ὁρίων ε᾿κείνων ε᾿ξελθου̑σα ε῎κραζεν λέγουσα ε᾿λέησόν με κύριε υἱὸς Δαυίδ ἡ θυγάτηρ μου κακω̑ς δαιμονίζεται

והָא אַנתּתָא כּנַענָיתָּא מֵן תּחֻומֵא הָנֻון נֵפקַת כַּד קָעיָא וָאמרָא אֵתרַחַם עלַי מָרי בּרֵה דּדַוִיד בּרַתי בִּישָׁאיִת מֵתּדַּברָא מֵן שִׁאדָא׃


[(1) Matt 15, 23]

אַךְ הוּא לֹא הֵשִׁיב לָהּ דָּבָר. נִגְּשׁוּ תַּלְמִידָיו וּבִקְשׁוּ מִמֶּנּוּ: "שְׁלַח אוֹתָהּ, כִּי הִיא צוֹעֶקֶת אַחֲרֵינוּ."

וְלֹא-עָנָה אֹתָהּ דָּבָר וַיִּגְּשׁוּ תַלְמִידָיו וַיְבַקְשׁוּ מִלְּפָנָיו לֵאמֹר שַׁלַּח אֹתָהּ כִּי-צֹעֶקֶת הִיא אַחֲרֵינוּ:

On pak neodpověděl jí slova. I přistoupivše učedlníci jeho, prosili ho, řkouce: Odbuď ji, neboť volá za námi.

Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí(f), vždyť za námi křičí!“ (f) Vyhov jí

ὁ δὲ ου᾿κ α᾿πεκρίθη αυ᾿τη̑ λόγον καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αυ᾿του̑ η᾿ρὼτουν αυ᾿τὸν λέγοντες α᾿πόλυσον αυ᾿τήν ο῞τι κράζει ο῎πισθεν ἡμω̑ν

הֻו דֵּין לָא פַּניָה פֵּתגָמָא וַקרֵבו תַּלמִידַוהי בּעַו מֵנֵה וָאמרִין שׁרִיה דּקָעיָא בָּתרַן׃


[(1) Matt 15, 24]

עָנָה יֵשׁוּעַ וְאָמַר: "לֹא נִשְׁלַחְתִּי אֶלָּא אֶל הַצֹּאן הָאוֹבְדוֹת אֲשֶׁר לְבֵית יִשְׂרָאֵל."

וַיַּעַן וַיֹּאמַר לֹא שֻׁלַּחְתִּי כִּי אִם-לְצֹאן אֹבְדוֺת לְבֵית יִשְׂרָאֵל:

On pak odpověděv, řekl: Nejsem poslán než k ovcem zahynulým z domu Izraelského.

On odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu(g) izraelského.“ (g) ř: domu ([Matouš 10:6])

ὁ δὲ α᾿ποκριθεὶς ει῏πεν ου᾿κ α᾿πεστάλην ει᾿ μὴ ει᾿ς τὰ πρόβατα τὰ α᾿πολωλότα οι῎κου ᾽Ισραήλ

הֻו דֵּין ענָא וֵאמַר להֻון לָא אֵשׁתַּדּרֵת אֵלָא לוָת עֵרבֵּא דַּטעַו מֵן בֵּית אִיסרָיֵל׃


[(1) Matt 15, 25]

הִיא הִתְקָרְבָה, הִשְׁתַּחַוְתָה לוֹ וְאָמְרָה: "אֲדוֹנִי, עֲזֹר לִי."

וְהִיא בָאָה וַתִּשְׁתַּחוּ לוֺ לֵאמֹר הוֺשִׁיעָה לִּי אֲדֹנִי:

Ale ona přistoupivši, klaněla se jemu, řkuci: Pane, pomoz mi.

Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“

ἡ δὲ ε᾿λθου̑σα προσεκύνει αυ᾿τω̑ λέγουσα κύριε βοήθει μοι

הִי דֵּין אֵתָת סֵגדַּת לֵה וֵאמרַת מָרי עַדַּרַיני׃


[(1) Matt 15, 26]

הֵשִׁיב לָהּ בְּאָמְרוֹ: "לֹא נָאֶה לָקַחַת אֶת הַלֶּחֶם שֶׁל הַבָּנִים וְלִזְרֹק אוֹתוֹ לַכְּלָבִים."

וַיַּעַן וַיֹּאמַר לֹא-נָכוֺן לָקַחַת אֶת-לֶחֶם הַבָּנִים וּלְהַשְׁלִיכוֺ לִפְנֵי הַכְּלָבִים:

On pak odpověděv, řekl: Není slušné vzíti chléb dětem a vrci štěňatům.

On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům(h).“ (h) ř: štěňatům (pod. Matouš 15:27)

ὁ δὲ α᾿ποκριθεὶς ει῏πεν ου᾿κ ε῎στιν καλὸν λαβει̑ν τὸν α῎ρτον τω̑ν τέκνων καὶ βαλει̑ν τοι̑ς κυναρίοις

אֵמַר לָה לָא שַׁפִּיר למֵסַב לַחמָא דַּבנַיָא וַלמַרמָיֻו לכַלבֵּא׃


[(1) Matt 15, 27]

אָמְרָה לוֹ: "כֵּן, אֲדוֹנִי, אֲבָל אֲפִלּוּ הַכְּלָבִים אוֹכְלִים מִן הַפֵּרוּרִים הַנּוֹפְלִים מִשֻּׁלְחַן אֲדוֹנֵיהֶם."

וַתֹּאמַר כֵּן אֲדֹנִי אֶפֶס גַּם-הַכְּלָבִים יֹאכְלוּן מִן-הַפְּתוֺתִים הַנֹּפְלִים מֵעַל-שֻׁלְחַן אֲדֹנֵיהֶם:

A ona řekla: Takť jest, Pane. A však štěňátka jedí drobty, kteříž padají z stolů pánů jejich.

A ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů.“

ἡ δὲ ει῏πεν ναί κύριε καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ε᾿σθίει α᾿πὸ τω̑ν ψιχίων τω̑ν πιπτόντων α᾿πὸ τη̑ς τραπέζης τω̑ν κυρίων αυ᾿τω̑ν

הִי דֵּין אֵמרַת אִין מָרי אָף כַּלבֵּא אָכלִין מֵן פַּרתֻּותֵא דּנָפלִין מֵן פָּתֻורֵא דּמָרַיהֻון וחָאֵין׃


[(1) Matt 15, 28]

אָמַר לָהּ יֵשׁוּעַ: "אִשָּׁה, גְּדוֹלָה אֱמוּנָתֵךְ. יְהִי לָךְ כִּרְצוֹנֵךְ", וּבְאוֹתָהּ שָׁעָה נִרְפְּאָה בִּתָּהּ.

וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אִשָּׁה גְּדוֺלָה אֱמוּנָתֵךְ יְהִי-לָךְ כַּאֲשֶׁר עִם-לְבָבֵךְ וַתֵּרָפֵא בִתָּהּ בָּעֵת הַהִיא:

Tedy odpovídaje Ježíš, řekl jí: Ó ženo, veliká jest víra tvá. Staniž se tobě, jakž chceš. I uzdravena jest dcera její v tu hodinu.

Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva. ([Matouš 8:13 Matouš 9:22 Matouš 17:18; Jan 4:52-Jan 4:53])

τότε α᾿ποκριθεὶς ὁ ᾽Ιησου̑ς ει῏πεν αυ᾿τη̑ ω῏ γύναι μεγάλη σου ἡ πίστις γενηθήτω σοι ὡς θέλεις καὶ ι᾿άθη ἡ θυγάτηρ αυ᾿τη̑ς α᾿πὸ τη̑ς ω῞ρας ε᾿κείνης

הָידֵּין אֵמַר לָה יֵשֻׁוע אָו אַנתּתָא רַבָּא הי הַימָנֻותֵכי נֵהוֵא לֵכי אַיך דּצָביָא אַנתּי וֵאתַאסיַת בַּרתָה מֵן הָי שָׁעתָא סּ סּ׃


[(1) Matt 15, 29]

יֵשׁוּעַ עָזַב אֶת הַמָּקוֹם, וּלְאַחַר שֶׁעָבַר לְיַד יָם הַגָּלִיל עָלָה לָהָר וְיָשַׁב שָׁם.

וַיַּעֲבֹר יֵשׁוּעַ מִשָּׁם וַיָּבֹא עַל-יַד יַם הַגָּלִיל וַיַּעַל אֶל-הָהָר וַיֵּשֶׁב שָׁם:

A odšed odtud Ježíš, šel k moři Galilejskému, a vstoupiv na horu, posadil se tam.

Odtud Ježíš přešel zase ke Galilejskému moři; vystoupil na horu a posadil se tam. ([Marek 7:31; Matouš 5:1])

καὶ μεταβὰς ε᾿κει̑θεν ὁ ᾽Ιησου̑ς η῟λθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τη̑ς Γαλιλαίας καὶ α᾿ναβὰς ει᾿ς τὸ ο῎ρος ε᾿κάθητο ε᾿κει̑

ושַׁנִי מֵן תַּמָן יֵשֻׁוע וֵאתָא עַל־גֵּנב יַמָא דַּגלִילָא ס וַסלֵק לטֻורָא וִיתֵב תַּמָן׃


[(1) Matt 15, 30]

בָּאוּ אֵלָיו הֲמוֹן עַם רַב וְאִתָּם פִּסְחִים, נָכִים, עִוְרִים, אִלְּמִים וְרַבִּים אֲחֵרִים שֶׁהֻנְּחוּ לְרַגְלָיו, וְהוּא רִפֵּא אוֹתָם.

וַיָּבֹאוּ לְפָנָיו הֲמוֺן עַם-רָב וְעִמָּהֶם פִּסְחִים עִוְרִים חֵרְשִׁים נִדְכָּאִים וְרַבִּים כְּמוֺהֶם וַיַּצִּיגוּם לְרַגְלֵי יֵשׁוּעַ וְהוּא רִפָּא אֹתָם:

I přišli k němu zástupové mnozí, majíce s sebou kulhavé, slepé, němé, polámané a jiné mnohé. I kladli je k nohám Ježíšovým, a on je uzdravoval,

Tu se k němu sešly celé zástupy a měly s sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. Kladli je k jeho nohám a on je uzdravil, ([Matouš 4:24 Matouš 8:16 Matouš 14:35])

καὶ προση̑λθον αυ᾿τω̑ ο῎χλοι πολλοὶ ε῎χοντες μεθ῾ ἑαυτω̑ν χωλούς τυφλούς κυλλούς κωφούς καὶ ἑτέρους πολλούς καὶ ε῎ρριψαν αυ᾿τοὺς παρὰ τοὺς πόδας αυ᾿του̑ καὶ ε᾿θεράπευσεν αυ᾿τούς

וַקרֵבו לוָתֵה כֵּנשֵׁא סַגִּיֵאא דִּאית הוַו עַמהֻון חגִירֵא וַסמַיָא וחַרשֵׁא וַפשִׁיגֵא וַאחרָנֵא סַגִּיֵאא וַארמִיו אֵנֻון לוָת רֵגלַוהי דּיֵשֻׁוע וַאסִי אֵנֻון׃


[(1) Matt 15, 31]

כִּרְאוֹת הָעָם אִלְּמִים מְדַבְּרִים, נָכִים בְּרִיאִים, פִּסְחִים מְהַלְּכִים וְעִוְרִים רוֹאִים, נִתְמַלְּאוּ פְּלִיאָה וְשִׁבְּחוּ אֶת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל.

וְהָעָם כֵּן תָּמְהוּ בִּרְאוֺתָם הָאִלְּמִים מְדַבְּרִים הַנִּדְכָּאִים נִרְפָּאִים הַפִּסְחִים הֹלְכִים וְהַעִוְרִים רֹאִים וַיִּתְּנוּ כָבוֺד לֵאלֹהֵי יִשְׂרָאֵל:

Tak že se zástupové divili, vidouce, ano němí mluví, polámaní zdraví jsou, kulhaví chodí, slepí vidí. I velebili Boha Izraelského.

takže se zástupy divily, když viděly, že němí mluví, mrzáci jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí; i velebily Boha izraelského. ([Matouš 11:5])

ω῞στε τὸν ο῎χλον θαυμάσαι βλέποντας κωφοὺς λαλου̑ντας κυλλοὺς ὑγιει̑ς καὶ χωλοὺς περιπατου̑ντας καὶ τυφλοὺς βλέποντας καὶ ε᾿δόξασαν τὸν θεὸν ᾽Ισραήλ

אַיך דּנֵתּדַּמרֻון כֵּנשֵׁא הָנֻון דּחָזֵין חַרשֵׁא דַּממַללִין וַפשִׁיגֵא דּמֵתחַלמִין וַחגִירֵא דַּמהַלכִין וַסמַיָא דּחָזֵין ושַׁבַּחו לַאלָהָא דִּיסרָיֵל׃ ס


[(1) Matt 15, 32]

קָרָא יֵשׁוּעַ לְתַלְמִידָיו וְאָמַר: "נִכְמְרוּ רַחֲמַי עַל הָעָם. זֶה שְׁלוֹשָׁה יָמִים הֵם נִמְצָאִים אִתִּי וְאֵין לָהֶם מַה לֶּאֱכֹל. אֵינֶנִּי חָפֵץ לְשַׁלֵּחַ אוֹתָם רְעֵבִים פֶּן יִתְעַלְּפוּ בַּדֶּרֶךְ."

וַיִּקְרָא יֵשׁוּעַ אֶל-תַּלְמִידָיו וַיֹּאמַר מָלֵאתִי רַחֲמִים עַל-הָעָם כִּי עָמְדוּ עִמָּדִי זֶה שְׁלֹשֶׁת יָמִים וְאֵין לָהֶם מַה-לֶּאֱכֹל וְאֵין אֶת-נַפְשִׁי לְשַׁלְּחָם רְעֵבִים פֶּן-יִתְעַלְּפוּ בַּדָּרֶךְ:

Ježíš pak svolav učedlníky své, řekl: Líto mi zástupu. Nebo již tři dni trvají se mnou, a nemají, co by jedli; a propustiti jich lačných nechci, aby nezhynuli na cestě.

Ježíš si zavolal své učedníky a řekl: „Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Poslat je domů hladové nechci, aby nezemdleli na cestě.“ ([Marek 8:1-Marek 8:10; Matouš 14:14-Matouš 14:21 Matouš 9:36])

ὁ δὲ ᾽Ιησου̑ς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αυ᾿του̑ ει῏πεν σπλαγχνίζομαι ε᾿πὶ τὸν ο῎χλον ο῞τι η῎δη ἡμέραι τρει̑ς προσμένουσίν μοι καὶ ου᾿κ ε῎χουσιν τί φάγωσιν καὶ α᾿πολυ̑σαι αυ᾿τοὺς νήστεις ου᾿ θέλω μήποτε ε᾿κλυθω̑σιν ε᾿ν τη̑ ὁδω̑

הֻו דֵּין יֵשֻׁוע קרָא לתַלמִידַוהי וֵאמַר להֻון מֵתרַחַם אנָא עַל כֵּנשָׁא הָנָא דּהָא תּלָתָא יַומִין קַוִיו לוָתי ולַיתּ להֻון מָא דּנֵאכלֻון ודֵאשׁרֵא אֵנֻון כַּד צָימִין לָא צָבֵא אנָא דַּלמָא נעֻופֻון בֻּאורחָא׃


[(1) Matt 15, 33]

אָמְרוּ לוֹ תַּלְמִידָיו: "מֵאַיִן לָנוּ בַּמִּדְבָּר דֵּי לֶחֶם לְהַשְׂבִּיעַ הָמוֹן רַב כָּזֶה?"

וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו תַּלְמִידָיו מֵאַיִן לָנוּ דֵּי-לֶחֶם בַּמִּדְבָר לְהַשְׂבִּיעַ הָמוֺן רָב כָּמֹהוּ:

I řkou mu učedlníci jeho: Kde bychom vzali tolik chleba na této poušti, abychom takový zástup nasytili?

Učedníci mu namítli: „Kde vezmeme na poušti tolik chleba, abychom nasytili takový zástup?“ ([Žalmy 78:19])

καὶ λέγουσιν αυ᾿τω̑ οἱ μαθηταί πόθεν ἡμι̑ν ε᾿ν ε᾿ρημία α῎ρτοι τοσου̑τοι ω῞στε χορτάσαι ο῎χλον τοσου̑τον

אָמרִין לֵה תַּלמִידַוהי אַימֵכָּא לַן בּחֻורבָּא לַחמָא דַּנסַבַּע כֵּנשָׁא הָנָא כֻּלֵה׃


[(1) Matt 15, 34]

אָמַר יֵשׁוּעַ: "כַּמָּה כִּכְּרוֹת לֶחֶם יֵשׁ לָכֶם?" הֵשִׁיבוּ: "שֶׁבַע, וּמְעַט דָּגִים קְטַנִּים."

וַיֹּאמֶר יֵשׁוּעַ אֲלֵיהֶם כַּמָּה לָכֶם לָחֶם וַיֹּאמְרוּ שִׁבְעָה וּמְעַט דָּגִים קְטַנִּים:

I řekl jim Ježíš: Kolik chlebů máte? A oni řkou: Sedm, a málo rybiček.

Ježíš jim řekl: „Kolik máte chlebů?“ Odpověděli: „Sedm a několik rybiček.“ ([Lukáš 9:13-Lukáš 9:17; Jan 6:9-Jan 6:13])

καὶ λέγει αυ᾿τοι̑ς ὁ ᾽Ιησου̑ς πόσους α῎ρτους ε῎χετε οἱ δὲ ει῏παν ἑπτά καὶ ο᾿λίγα ι᾿χθύδια

אָמַר להֻון יֵשֻׁוע כּמָא לַחמִין אִית לכֻון אָמרִין לֵה שַׁבעָא וקַלִיל נֻונֵא דַּקדּקֵא׃


[(1) Matt 15, 35]

אָז צִוָּה אֶת הָעָם לָשֶׁבֶת עַל הָאָרֶץ;

וַיְצַו אֶת-הֲמוֺן הָעָם לָשֶׁבֶת עַל-הָאָרֶץ:

I rozkázal zástupům, aby se posadili na zemi.

I nařídil zástupu usednout na zem;

καὶ παραγγείλας τω̑ ο῎χλω α᾿ναπεσει̑ν ε᾿πὶ τὴν γη̑ν

וַפקַד לכֵנשֵׁא דּנֵסתַּמכֻּון עַל אַרעָא׃


[(1) Matt 15, 36]

לָקַח אֶת שֶׁבַע כִּכְּרוֹת הַלֶּחֶם וְאֶת הַדָּגִים וּלְאַחַר שֶׁבֵּרֵךְ, פָּרַס וְנָתַן לַתַּלְמִידִים וְהַתַּלְמִידִים נָתְנוּ לָעָם.

וַיִּקַּח אֶת-שִׁבְעַת הַלֶּחֶם וְאֶת-הַדָּגִים וַיְבָרֵךְ וַיִּפְרֹס וַיִּתֵּן אֶל-תַּלְמִידָיו וְהַתַּלְמִידִים אֶל-הֲמוֺן הָעָם:

A vzav těch sedm chlebů a ty ryby, učiniv díky, lámal a dal učedlníkům svým, učedlníci pak zástupu.

potom vzal těch sedm chlebů i ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům.

ε῎λαβεν τοὺς ἑπτὰ α῎ρτους καὶ τοὺς ι᾿χθύας καὶ ευ᾿χαριστήσας ε῎κλασεν καὶ ε᾿δίδου τοι̑ς μαθηται̑ς οἱ δὲ μαθηταὶ τοι̑ς ο῎χλοις

וַשׁקַל להָלֵין שַׁבעָא לַחמִין וַלנֻונֵא ושַׁבַּח וַקצָא ויַהב לתַלמִידַוהי ותַלמִידֵא יַהבו לכֵנשֵׁא׃


[(1) Matt 15, 37]

הַכֹּל אָכְלוּ וְשָׂבְעוּ, וּמִמַּה שֶּׁנּוֹתַר אָסְפוּ שִׁבְעָה סַלִּים מְלֵאִים.

וַיֹּאכְלוּ כֻלָּם וַיִּשְׂבָּעוּ וַיִּשְׂאוּ אֶת-הַפְּתוֺתִים הַנּוֺתָרִים שִׁבְעָה סַלִּים מְלֵאִים:

I jedli všickni a nasyceni jsou. A sebrali, což zbylo drobtů, sedm košů plných.

I jedli všichni a nasytili se; a zbylých nalámaných chlebů sebrali ještě sedm plných košů.

καὶ ε῎φαγον πάντες καὶ ε᾿χορτάσθησαν καὶ τὸ περισσευ̑ον τω̑ν κλασμάτων η῟ραν ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις

וֵאכַלו כֻּלהֻון וַסבַעו וַשׁקַלו תַּותָּרֵא דַּקצָיֵא מלֵא שַׁבעָא אֵספּרִידִין׃


[(1) Matt 15, 38]

מִסְפַּר הָאוֹכְלִים הָיָה אַרְבַּעַת אֲלָפִים אִישׁ מִלְּבַד הַנָּשִׁים וְהַטַּף.

וְהָאֹכְלִים הָיוּ אַרְבַּעַת אַלְפֵי אִישׁ מִלְּבַד נָשִׁים וָטָף:

Bylo pak těch, kteříž jedli, čtyři tisíce mužů, kromě žen a dětí.

Těch, kteří jedli, bylo čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí.

οἱ δὲ ε᾿σθίοντες η῟σαν τετρακισχίλιοι α῎νδρες χωρὶς γυναικω̑ν καὶ παιδίων

הָנֻון דֵּין דֵּאכַלו הָוֵין הוַו אַרבּעָא אַלפִין גַּברֵא סטַר־מֵן נֵשֵׁא וַטלָיֵא׃


[(1) Matt 15, 39]

לְאַחַר מִכֵּן שִׁלַּח אֶת הָעָם, יָרַד לַסִּירָה וְהִגִּיעַ אֶל אֵזוֹר מָגָדָן.

אָז שִׁלַּח אֶת-הֲמוֺן הָעָם וְהוּא יָרַד בָּאֳנִיָּה וַיָּבֹא גְּבוּלֹת מָגָדוֺן:

A rozpustiv zástupy, vstoupil na lodí. I přišel do krajiny Magdala.

Potom propustil zástupy, vstoupil na loď a připlul na území Magadan(i). (i) var: Magdaly 16. kapitola

καὶ α᾿πολύσας τοὺς ο῎χλους ε᾿νέβη ει᾿ς τὸ πλοι̑ον καὶ η῟λθεν ει᾿ς τὰ ο῞ρια Μαγαδάν

וכַד שׁרָא לכֵנשֵׁא סלֵק לֵאלפָא וֵאתָא לַתחֻומָא דּמַגדֻּו׃ ס


[(1) Matt 16, 01]

הַפְּרוּשִׁים וְהַצְּדוֹקִים נִגְּשׁוּ לְנַסּוֹת אוֹתוֹ וּבִקְשׁוּ מִמֶּנּוּ לְהַרְאוֹת לָהֶם אוֹת מִן הַשָּׁמַיִם.

וַיָּבֹאוּ פְרוּשִׁים וְצַדּוּקִים לְפָנָיו לְנַסּוֺתוֺ וַיִּשְׁאֲלוּ מִמֶּנּוּ לְהַרְאוֺתָם אוֺת מִן-הַשָּׁמָיִם:

I přistoupivše farizeové a saduceové, pokoušejíce, prosili ho, aby jim znamení s nebe ukázal.

Přišli farizeové a saduceové a pokoušeli ho; žádali na něm, aby jim ukázal znamení z nebe. ([Lukáš 12:54-Lukáš 12:56 Matouš 12:38; Marek 8:11; Lukáš 11:16; Jan 2:18 Jan 6:30; 1 Korintským 1:22])

καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαι̑οι καὶ Σαδδουκαι̑οι πειράζοντες ε᾿πηρὼτησαν αυ᾿τὸν σημει̑ον ε᾿κ του̑ ου᾿ρανου̑ ε᾿πιδει̑ξαι αυ᾿τοι̑ς

וַקרֵבו פּרִישֵׁא וזַדֻּוקָיֵא מנַסֵין לֵה ושָׁאלִין לֵה אָתָא מֵן שׁמַיָא דַּנחַוֵא אֵנֻון׃ ס


[(1) Matt 16, 02]

הֵשִׁיב וְאָמַר לָהֶם: "לְעֵת עֶרֶב אַתֶּם אוֹמְרִים, 'מֶזֶג אֲוִיר נָאֶה, כִּי הַשָּׁמַיִם אֲדֻמִּים';

וַיַּעַן וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם לְעֵת-עֶרֶב תֹּאמְרוּ הִנֵּה יוֺם-צַח בָּא כִּי אָדְמוּ הַשָּׁמָיִם:

On pak odpovídaje, řekl jim: Když bývá večer, říkáte: Jasno bude, nebo se červená nebe.

On však jim odpověděl: „Večer říkáte: ‚Bude krásně, je pěkný západ(j).‘ (j) ř: červená se nebe

ὁ δὲ α᾿ποκριθεὶς ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς ο᾿ψίας γενομένης λέγετε ευ᾿δία πυρράζει γὰρ ὁ ου᾿ρανός

הֻו דֵּין ענָא וֵאמַר להֻון מָא דַּהוָא רַמשָׁא אָמרִין אנתֻּון צַחוָא הֻו סֵמקַת גֵּיר שׁמַיָא׃


[(1) Matt 16, 03]

וּבַבֹּקֶר, 'סַגְרִיר הַיּוֹם, כִּי אֲדֻמִּים וְקוֹדְרִים הַשָּׁמַיִם'. אֶת פְּנֵי הַשָּׁמַיִם אַתֶּם יוֹדְעִים לְפָרֵשׁ, אַךְ אֶת אוֹתוֹת הַזְּמַנִּים אֵינְכֶם יְכוֹלִים?

וּבַבֹּקֶר תֹּאמְרוּ יוֺם-סְעָרָה הַיּוֺם כִּי אָדְמוּ הַשָּׁמָיִם וְקָדָרוּ חֲנֵפִים יֹדְעִים אַתֶּם לִבְחֹן פְּנֵי הַשָּׁמַיִם וְלִבְחֹן אֹתוֺת הָעִתִּים לֹא תוּכָלוּ:

A ráno: Dnes bude nečas, nebo se červená zasmušilé nebe. Pokrytci, způsob zajisté nebe rozsouditi umíte, znamení pak časů těchto nemůžete?

A ráno: ‚Dnes bude nečas, slunce vychází do mraků(k).‘ Vzhled oblohy umíte posoudit, a znamení časů nemůžete(l)? (k) ř: červená se zamračené nebe (l) var: – Večer říkáte...znamení as nemžete?

καὶ πρωι̑ σήμερον χειμὼν πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ ου᾿ρανός τὸ μὲν πρόσωπον του̑ ου᾿ρανου̑ γινὼσκετε διακρίνειν τὰ δὲ σημει̑α τω̑ν καιρω̑ν ου᾿ δύνασθε

וַבצַפרָא אָמרִין אנתֻּון יַומָנָא סַתוָא הֻו סֵמקַת גֵּיר שׁמַיָא כּמִירָאיִת נָסבַּי בַּאפֵּא פַּרצֻופָּא דַּשׁמַיָא יָדעִין אנתֻּון דּתֵבקֻון אָתוָתָא דּזַבנָא הָנָא לָא יָדעִין אנתֻּון דּתֵפרשֻׁון׃


[(1) Matt 16, 04]

דּוֹר רַע וּמְנָאֵף מְבַקֵּשׁ לוֹ אוֹת, וְאוֹת לֹא יִנָּתֵן לוֹ מִלְּבַד אוֹת יוֹנָה הַנָּבִיא". הוּא עָזַב אוֹתָם וְהָלַךְ.

דֹּר רָע וּמְנָאֵף מְבַקֶּשׁ-לוֺ אוֺת וְאוֺת לֹא יִנָּתֶן-לוֺ זוּלָתִי אוֺת יוֺנָה הַנָּבִיא וַיַּעַזְבֵם וַיֵּלֶךְ לוֺ:

Národ zlý a cizoložný znamení hledá, ale znamení jemu nebude dáno, než toliko znamení ono Jonáše proroka. A opustiv je, odšel.

Pokolení zlé a zpronevěřilé(m) hledá znamení; ale nebude mu dáno znamení, leč znamení Jonášovo.“ Opustil je a odešel. (m) ř: cizoložné ([Matouš 12:39; Marek 8:12-Marek 8:13; Lukáš 11:29])

γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημει̑ον ε᾿πιζητει̑ καὶ σημει̑ον ου᾿ δοθήσεται αυ᾿τη̑ ει᾿ μὴ τὸ σημει̑ον ᾽Ιωνα̑ καὶ καταλιπών αυ᾿τοὺς α᾿πη̑λθεν

שַׁרבּתָא בִּישׁתָּא וגַיָרתָא אָתָא בָּעיָא וָאתָא לָא מֵתיַהבָא לָה אֵלָא אָתֵה דּיַונָן נבִיָא וַשׁבַק אֵנֻון וֵאזַל׃


[(1) Matt 16, 05]

כְּשֶׁעָבְרוּ הַתַּלְמִידִים אֶל הַצַּד הַשֵּׁנִי שָׁכְחוּ לָקַחַת לֶחֶם. אָמַר לָהֶם יֵשׁוּעַ:

וְכַאֲשֶׁר בָּאוּ תַלְמִידָיו אֶל-עֵבֶר הַיָּם שָׁכְחוּ לָקַחַת אִתָּם צֵדָה לַדָּרֶךְ:

A plavivše se učedlníci jeho přes moře, zapomenuli vzíti chleba.

Když byli učedníci na druhém břehu, shledali, že si zapomněli vzít chleby. ([Marek 8:14-Marek 8:21 Lukáš 12:1])

καὶ ε᾿λθόντες οἱ μαθηταὶ ει᾿ς τὸ πέραν ε᾿πελάθοντο α῎ρτους λαβει̑ν

וכַד אֵתַו תַּלמִידַוהי לעֵברָא טעַו דּנֵסבֻון עַמהֻון לַחמָא׃


[(1) Matt 16, 06]

"שִׂימוּ לְבַבְכֶם וְהִזָּהֲרוּ מִשְֹאוֹר הַפְּרוּשִׁים וְהַצְּדוֹקִים."

וְיֵשׁוּעַ אָמַר אֲלֵיהֶם רְאוּ וְהִשָּׁמְרוּ לָכֶם מִ׹ְּׂאֹר הַפְּרוּשִׁים וְהַצַּדּוּקִים:

Ježíš pak řekl jim: Hleďte a varujte se kvasu farizejského a saducejského.

Ježíš jim řekl: „Hleďte se mít na pozoru před kvasem farizeů a saduceů!“

ὁ δὲ ᾽Ιησου̑ς ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς ὁρα̑τε καὶ προσέχετε α᾿πὸ τη̑ς ζύμης τω̑ν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων

הֻו דֵּין אֵמַר להֻון חזַו אֵזדַּהרו מֵן חמִירָא דַּפרִישֵׁא וַדזַדֻּוקָיֵא׃


[(1) Matt 16, 07]

אַךְ הֵם אָמְרוּ בִּלְבָבָם, "לֶחֶם לֹא לָקַחְנוּ."

וַיְהִי הֵם נְדוֺנִים לֵאמֹר כִּי לֹא-לָקַחְנוּ לָחֶם:

Oni pak rozjímali mezi sebou, řkouce: Nevzali jsme chleba.

Oni však u sebe uvažovali: „Nevzali jsme chleba.“

οἱ δὲ διελογίζοντο ε᾿ν ἑαυτοι̑ς λέγοντες ο῞τι α῎ρτους ου᾿κ ε᾿λάβομεν

הֵנֻון דֵּין מֵתרַעֵין הוַו בּנַפשׁהֻון וָאמרִין דּלַחמָא לָא נסַבו׃


[(1) Matt 16, 08]

יֵשׁוּעַ הִבְחִין בָּזֶה וְאָמַר: "קְטַנֵּי אֱמוּנָה, מַדּוּעַ אַתֶּם אוֹמְרִים בְּקִרְבְּכֶם שֶׁאֵין לָכֶם לֶחֶם?

וַיֵּדַע יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם קְטַנֵּי אֱמוּנָה לָמָּה-זֶּה אַתֶּם נְדוֺנִים כִּי לֹא-לְקַחְתֶּם לָחֶם:

A znaje to Ježíš, řekl jim: Co to rozjímáte mezi sebou, ó malé víry, že jste chlebů nevzali?

Když to Ježíš zpozoroval, řekl: „Proč mluvíte o tom, malověrní, že nemáte chleba? ([Matouš 6:30 Matouš 8:26 Matouš 14:31])

γνοὺς δὲ ὁ ᾽Ιησου̑ς ει῏πεν τί διαλογίζεσθε ε᾿ν ἑαυτοι̑ς ο᾿λιγόπιστοι ο῞τι α῎ρτους ου᾿κ ε῎χετε

יֵשֻׁוע דֵּין יִדַע וֵאמַר להֻון מָנָא מֵתחַשׁבִין אנתֻּון בּנַפשׁכֻון זעֻורַי הַימָנֻותָא דּלַחמָא לָא שׁקַלתֻּון׃


[(1) Matt 16, 09]

עֲדַיִן אֵינְכֶם מְבִינִים אַף לֹא זוֹכְרִים אֶת חֲמֵשׁ כִּכְּרוֹת הַלֶּחֶם לַחֲמֵשֶׁת אֲלָפִים אִישׁ וְכַמָּה סַלִּים לְקַחְתֶּם?

הֲכִי עוֺד לֹא תַשְׂכִּילוּ וְלֹא תִזְכְּרוּ אֶת-חֲמֵשֶׁת הַלֶּחֶם אָכְלוּ חֲמֵשֶׁת אֲלָפִים וְכַמָּה סַלִּים אֲשֶׁר נְשָׂאתֶם:

Ještě-liž nerozumíte, ani nepamatujete na těch pět chlebů a na pět tisíců, a kolik jste košů nazbírali?

Ještě nerozumíte ani se nepamatujete na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik košů jste sebrali? ([Matouš 14:13-Matouš 14:21])

ου῎πω νοει̑τε ου᾿δὲ μνημονεύετε τοὺς πέντε α῎ρτους τω̑ν πεντακισχιλίων καὶ πόσους κοφίνους ε᾿λάβετε

לָא עדַמָא להָשָׁא אֵסתַּכַּלתֻּון לָא עָהדִּין אנתֻּון להָנֻון חַמשָׁא לַחמִין דּחַמשָׁא אַלפִין וַכמָא קֻופִינִין שׁקַלתֻּון׃


[(1) Matt 16, 10]

גַּם לֹא אֶת שֶׁבַע כִּכְּרוֹת הַלֶּחֶם לְאַרְבַּעַת אֲלָפִים אִישׁ וְכַמָּה סַלִּים לְקַחְתֶּם?

וְגַם-שִׁבְעַת הַלֶּחֶם אָכְלוּ אַרְבַּעַת אֲלָפִים וְכַמָּה סַלִּים אֲשֶׁר נְשָׂאתֶם:

Ani na těch sedm chlebů, a na čtyři tisíce, a kolik jste košů nazbírali?

Ani na těch sedm chlebů pro čtyři tisíce, a kolik košů jste sebrali? ([Matouš 15:32-Matouš 15:39])

ου᾿δὲ τοὺς ἑπτὰ α῎ρτους τω̑ν τετρακισχιλίων καὶ πόσας σπυρίδας ε᾿λάβετε

ולָא להָנֻון שַׁבעָא לַחמִין דַּארבּעָא אַלפִין וַכמָא אֵספּרִידִין שׁקַלתֻּון׃


[(1) Matt 16, 11]

אֵיךְ זֶה אֵינְכֶם מְבִינִים שֶׁלֹּא עַל כִּכְּרוֹת הַלֶּחֶם דִּבַּרְתִּי אֲלֵיכֶם? הִזָּהֲרוּ מִשְֹאוֹר הַפְּרוּשִׁים וְהַצְּדוֹקִים!"

וְאֵיךְ לֹא תַשְׂכִּילוּ כִּי לֹא עַל-דְּבַר לֶחֶם אָמַרְתִּי לָכֶם כִּי אִם-לְהִשָּׁמֵר מִ׹ְּׂאֹר הַפְּרוּשִׁים וְהַצַּדּוּקִים:

I kterakž nerozumíte, že ne o chlebu mluvil jsem vám, pravě, abyste se varovali kvasu farizejského a saducejského?

Což nerozumíte, že jsem k vám nemluvil o chlebech? Mějte se na pozoru před kvasem farizeů a saduceů!“

πω̑ς ου᾿ νοει̑τε ο῞τι ου᾿ περὶ α῎ρτων ει῏πον ὑμι̑ν προσέχετε δὲ α᾿πὸ τη̑ς ζύμης τω̑ν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων

אַיכַּן לָא אֵסתַּכַּלתֻּון דּלָא הוָא עַל לַחמָא אֵמרֵת לכֻון אֵלָא דּתֵזדַּהרֻון מֵן חמִירָא דַּפרִישֵׁא וַדזַדֻּוקָיֵא׃ ס


[(1) Matt 16, 12]

אָז הֵבִינוּ כִּי לֹא אָמַר לָהֶם לְהִזָּהֵר מִשְֹאוֹר הַלֶּחֶם אֶלָּא מִתּוֹרַת הַפְּרוּשִׁים וְהַצְּדוֹקִים.

אָז הֵבִינוּ כִּי לֹא אָמַר לָהֶם לְהִשָּׁמֵר מִ׹ְּׂאֹר הַלָּחֶם כִּי אִם-מִתּוֺרַת הַפְּרוּשִׁים וְהַצַּדּוּקִים:

Tedy srozuměli, že neřekl, aby se varovali od kvasu chleba, ale od učení farizeů a saduceů.

Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se měli na pozoru před kvasem(n), nýbrž před učením farizeů a saduceů. (n) var: + chlebovým

τότε συνη̑καν ο῞τι ου᾿κ ει῏πεν προσέχειν α᾿πὸ τη̑ς ζύμης τω̑ν α῎ρτων α᾿λλὰ α᾿πὸ τη̑ς διδαχη̑ς τω̑ν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων

הָידֵּין אֵסתַּכַּלו דּלָא אֵמַר דּנֵזדַּהרֻון מֵן חמִירָא דּלַחמָא אֵלָא מֵן יֻולפָּנָא דַּפרִישֵׁא וַדזַדֻּוקָיֵא סס׃


[(1) Matt 16, 13]

כְּשֶׁבָּא יֵשׁוּעַ אֶל סְבִיבוֹת קֵיסַרְיָה שֶׁל פִילִיפּוֹס שָׁאַל אֶת תַּלְמִידָיו: "מָה אוֹמְרִים הָאֲנָשִׁים עַל בֶּן־הָאָדָם, מִי הוּא?"

וַיָּבֹא יֵשׁוּעַ אֶל-גְּלִילוֺת קִיסְרִין אֲשֶׁר לְפִילִפּוֺס וַיִּשְׁאַל אֶת-תַּלְמִידָיו לֵאמֹר מָה-אֹמְרִים הָאֲנָשִׁים עָלַי מִי הוּא בֶּן-הָאָדָם:

Přišed pak Ježíš do krajin Cesaree Filipovy, otázal se učedlníků svých, řka: Kým praví lidé býti mne, Syna člověka?

Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ ([Marek 8:27-Marek 8:29; Lukáš 9:18-Lukáš 9:20])

ε᾿λθών δὲ ὁ ᾽Ιησου̑ς ει᾿ς τὰ μέρη Καισαρείας τη̑ς Φιλίππου η᾿ρὼτα τοὺς μαθητὰς αυ᾿του̑ λέγων τίνα λέγουσιν οἱ α῎νθρωποι ει῏ναι τὸν υἱὸν του̑ α᾿νθρὼπου

כַּד דֵּין אֵתָא יֵשֻׁוע לַאתרָא דּקֵסַרִיַא דפִילִיפָּוס משַׁאֵל הוָא לתַלמִידַוהי וָאמַר מַנֻו אָמרִין עלַי אנָשָׁא דִּאיתַי בּרֵה דּאנָשָׁא׃


[(1) Matt 16, 14]

הֵשִׁיבוּ: "יֵשׁ אוֹמְרִים, 'יוֹחָנָן הַמַּטְבִּיל'; אֲחֵרִים אוֹמְרִים, 'אֵלִיָּהוּ'; וַאֲחֵרִים - 'יִרְמְיָהוּ אוֹ אֶחָד מֵהַנְּבִיאִים'."

וַיַּעֲנוּ יֵשׁ אֹמְרִים יוֺחָנָן הַמְטַבֵּל וְיֵשׁ אֹמְרִים אֵלִיָּהוּ וַאֲחֵרִים אֹמְרִים יִרְמְיָהוּ אוֺ אֶחָד מִן-הַנְּבִיאִים:

A oni řekli: Někteří Janem Křtitelem, jiní pak Eliášem, jiní pak Jeremiášem, aneb jedním z proroků.

Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ ([Lukáš 9:7-Lukáš 9:8])

οἱ δὲ ει῏παν οἱ μὲν ᾽Ιωάννην τὸν βαπτιστήν α῎λλοι δὲ ᾽Ηλίαν ε῞τεροι δὲ ᾽Ιερεμίαν η῍ ε῞να τω̑ν προφητω̑ν

הֵנֻון דֵּין אֵמַרו אִית דָּאמרִין יֻוחַנָן מַעמדָנָא אחרָנֵא דֵּין אֵלִיָא וַאחרָנֵא אֵרַמיָא אַו חַד מֵן נבִיֵא׃


[(1) Matt 16, 15]

שָׁאַל אוֹתָם: "וְאַתֶּם מָה אוֹמְרִים, מִי אֲנִי?"

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם וְאַתֶּם מַה-תֹּאמְרוּ עָלַי מִי אָנִי:

I dí jim: Vy pak kým mne býti pravíte?

Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“

λέγει αυ᾿τοι̑ς ὑμει̑ς δὲ τίνα με λέγετε ει῏ναι

אָמַר להֻון אַנתֻּון דֵּין מַנֻו אָמרִין אנתֻּון דִּאיתַי׃ ס


[(1) Matt 16, 16]

עָנָה שִׁמְעוֹן כֵּיפָא וְאָמַר: "אַתָּה הַמָּשִׁיחַ, בֶּן־אֱלֹהִים חַיִּים!"

וַיַּעַן שִׁמְעוֺן פֶּטְרוֺס וַיֹּאמַר אַתָּה הוּא הַמָּשִׁיחַ בֶּן-אֱלֹהִים חַיִּים:

I odpověděv Šimon Petr, řekl: Ty jsi Kristus, ten Syn Boha živého.

Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš(o), Syn Boha živého.“ (o) Kristus (tak i Matouš 16:20) ([Jan 6:68-Jan 6:69])

α᾿ποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος ει῏πεν σὺ ει῏ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς του̑ θεου̑ του̑ ζω̑ντος

ענָא שֵׁמעֻון כִּאפָא וֵאמַר אַנתּ הֻו משִׁיחָא בּרֵה דַּאלָהָא חַיָא׃ ס


[(1) Matt 16, 17]

אָמַר לוֹ יֵשׁוּעַ: "אַשְׁרֶיךָ שִׁמְעוֹן בַּר־יוֹנָה, כִּי לֹא בָּשָׁר וָדָם גִּלָּה לְךָ, אֶלָּא אָבִי שֶׁבַּשָּׁמַיִם.

וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּמֶר אֵלָיו אַשְׁרֶיךׇ שִׁמְעוֺן בַּר-יוֺנָה לֹא בָשָׂר וָדָם גִּלָּה-לְךׇ זֶה כִּי אִם-אָבִי אֲשֶׁר בַּשָּׁמָיִם:

A odpovídaje Ježíš, řekl mu: Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův; nebo tělo a krev nezjevilo tobě, ale Otec můj, kterýž jest v nebesích.

Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův(p), protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. (p) ř: Bar-Jona (aramejsky) ([Matouš 11:27; Jan 6:65])

α᾿ποκριθεὶς δὲ ὁ ᾽Ιησου̑ς ει῏πεν αυ᾿τω̑ μακάριος ει῏ Σίμων Βαριωνα̑ ο῞τι σὰρξ καὶ αι῟μα ου᾿κ α᾿πεκάλυψέν σοι α᾿λλ῾ ὁ πατήρ μου ὁ ε᾿ν τοι̑ς ου᾿ρανοι̑ς

ענָא יֵשֻׁוע וֵאמַר לֵה טֻובַיךְּ שֵׁמעֻון בּרֵה דּיַונָא דּבֵסרָא וַדמָא לָא גּלָא לָך אֵלָא אָבי דּבַשׁמַיָא׃


[(1) Matt 16, 18]

וְגַם אֲנִי אוֹמֵר לְךָ כִּי אַתָּה כֵּיפָא וְעַל הַצּוּר הַזֶּה אֶבְנֶה אֶת קְהִלָּתִי וְשַׁעֲרֵי שְׁאוֹל לֹא יִגְבְּרוּ עָלֶיהָ.

וְגַם-אֲנִי אַגִּיד לְךׇ כִּי אַתָּה הוּא כֵּיפָא וְעַל-הַכֵּף הַזֶּה אֶבְנֶה אֶת-קְהִלָּתִי וְשַׁעֲרֵי שְׁאוֺל לֹא יִגְבְּרוּ עָלֶיהָ:

I jáť pravím tobě, že jsi ty Petr, a na téť skále vzdělám církev svou, a brány pekelné nepřemohou jí.

A já ti pravím, že ty jsi Petr(q); a na této skále(r) zbuduji svou církev a brány pekel(s) ji nepřemohou. (q) ‚petra‘ řecky ‚skála‘ (r) aram: kefa = ř: Petros i petra (s) mocnosti smrti ([Jan 1:42; Izajáš 28:15-Izajáš 28:16; Efezským 2:20])

κα᾿γώ δέ σοι λέγω ο῞τι σὺ ει῏ Πέτρος καὶ ε᾿πὶ ταύτη τη̑ πέτρα οι᾿κοδομήσω μου τὴν ε᾿κκλησίαν καὶ πύλαι α̑δου ου᾿ κατισχύσουσιν αυ᾿τη̑ς

אָף אֵנָא אָמַר אנָא לָך דַּאנתּ הֻו כִּאפָא ועַל הָדֵא כִּאפָא אֵבנֵיה לעִדּתּי ותַרעֵא דַּשׁיֻול לָא נֵחסנֻונָה׃


[(1) Matt 16, 19]

אֶתֵּן לְךָ אֶת מַפְתְּחוֹת מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם וְכָל מַה שֶּׁתֶּאֱסֹר עַל הָאָרֶץ יִהְיֶה אָסוּר בַּשָּׁמַיִם, וְכָל מַה שֶּׁתַּתִּיר עַל הָאָרֶץ יִהְיֶה מֻתָּר בַּשָּׁמַיִם."

וְנָתַתִּי לְךׇ אֶת-מַפְתְּחוֺת מַלְכוּת הַשָּׁמָיִם אֶת-אֲשֶׁר תֶּאֱסֹר עַל-הָאָרֶץ אָסוּר יִהְיֶה בַּשָּׁמַיִם וְאֶת-אֲשֶׁר תַּתִּיר עַל-הָאָרֶץ מֻתָּר יִהְיֶה בַשָּׁמָיִם:

A tobě dám klíče království nebeského. A což bys koli svázal na zemi, budeť svázáno i na nebi; a což bys koli rozvázal na zemi, budeť rozvázáno i na nebi.

Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi(t), a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi(u).“ (t) ř: co svážeš... bude svázáno (u) ř: co rozvážeš... bude rozvázáno ([Izajáš 22:22; Matouš 18:18; Jan 20:23])

δὼσω σοι τὰς κλει̑δας τη̑ς βασιλείας τω̑ν ου᾿ρανω̑ν καὶ ο῍ ε᾿ὰν δήσης ε᾿πὶ τη̑ς γη̑ς ε῎σται δεδεμένον ε᾿ν τοι̑ς ου᾿ρανοι̑ς καὶ ο῍ ε᾿ὰν λύσης ε᾿πὶ τη̑ς γη̑ς ε῎σται λελυμένον ε᾿ν τοι̑ς ου᾿ρανοι̑ς

לָך אֵתֵּל קלִידֵא דּמַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא וכֻל מֵדֵּם דּתֵאסֻור בַּארעָא נֵהוֵא אַסִיר בַּשׁמַיָא ומֵדֵּם דּתֵשׁרֵא בַּארעָא נֵהוֵא שׁרֵא בַּשׁמַיָא׃ ס


[(1) Matt 16, 20]

אָז הִזְהִיר אֶת תַּלְמִידָיו שֶׁלֹּא יְסַפְּרוּ לְאִישׁ כִּי הוּא הַמָּשִׁיחַ.

אָז צִוָּה עַל-תַּלְמִידָיו לְבִלְתִּי הַגֵּד לְאִישׁ כִּי הוּא יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ:

Tedy přikázal učedlníkům svým, aby žádnému nepravili, že by on byl ten Ježíš Kristus.

Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. ([Marek 8:30-Marek 8:33; Lukáš 9:21-Lukáš 9:22 Matouš 17:9])

τότε διεστείλατο τοι̑ς μαθηται̑ς ι῞να μηδενὶ ει῎πωσιν ο῞τι αυ᾿τός ε᾿στιν ὁ Χριστός

הָידֵּין פַּקֵד לתַלמִידַוהי דַּלאנָשׁ לָא נִאמרֻון דּהֻויֻו משִׁיחָא׃


[(1) Matt 16, 21]

מֵאוֹתָהּ עֵת הֵחֵל יֵשׁוּעַ לְהַבְהִיר לְתַלְמִידָיו כִּי עָלָיו לָלֶכֶת לִירוּשָׁלַיִם וְלִסְבֹּל הַרְבֵּה מִידֵי הַזְּקֵנִים וְרָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וְהַסּוֹפְרִים, וּלְהֵהָרֵג וּבַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי לָקוּם.

מֵהָעֵת הַהִיא הֵחֵל יֵשׁוּעַ לְהוֺרֹת לְתַלְמִידָיו כִּי עָלָיו לָלֶכֶת יְרוּשָׁלַיְמָה לִהְיוֺת מְעֻנֶּה עַד-מְאֹד עַל-יְדֵי הַזְּקֵנִים וְרָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וְהַסּוֺפְרִים וְגַם מוֺת יוּמָת וּבַיּוֺם הַשְּׁלִשִׁי יָקוּם:

A od té chvíle počal Ježíš oznamovati učedlníkům svým, že musí jíti do Jeruzaléma, a mnoho trpěti od starších a předních kněží {biskupů} a od zákonníků, a zabit býti, a třetího dne z mrtvých vstáti.

Od té doby začal Ježíš(v) ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. (v) var: + Kristus ([Matouš 17:22-Matouš 17:23 Matouš 20:17-Matouš 20:19])

α᾿πὸ τότε η῎ρξατο ὁ ᾽Ιησου̑ς δεικνύειν τοι̑ς μαθηται̑ς αυ᾿του̑ ο῞τι δει̑ αυ᾿τὸν ει᾿ς ῾Ιεροσόλυμα α᾿πελθει̑ν καὶ πολλὰ παθει̑ν α᾿πὸ τω̑ν πρεσβυτέρων καὶ α᾿ρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ α᾿ποκτανθη̑ναι καὶ τη̑ τρίτη ἡμέρα ε᾿γερθη̑ναι

ומֵן הָידֵּין שַׁרִי יֵשֻׁוע לַמחַוָיֻו לתַלמִידַוהי דַּעתִיד הֻו דּנִאזַל לֻאורִשׁלֵם וסַגִּי נֵחַשׁ מֵן קַשִׁישֵׁא ומֵן רַבַּי־כָּהנֵא וסָפרֵא ונֵתקטֵל וַליַומָא דַּתלָתָא נקֻום׃ ס


[(1) Matt 16, 22]

לָקַח אוֹתוֹ כֵּיפָא לַצַּד וְהֵחֵל לִגְעֹר בּוֹ בְּאָמְרוֹ: "חָלִילָה לְךָ, אֲדוֹנִי. אַל יִהְיֶה הַדָּבָר הַזֶּה לְךָ!"

וַיִּקָּחֵהוּ פֶטְרוֺס וַיָּחֶל לִגְעָר-בּוֺ לֵאמֹר חָלִלָה לְּךׇ אֲדֹנִי חָלִלָה לְּךׇ מִדָּבָר כָּזֶה:

I odved ho Petr, počal mu přimlouvati, řka: Odstup to od tebe, Pane, nikoli nestane se tobě toho.

Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: „Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!“

καὶ προσλαβόμενος αυ᾿τὸν ὁ Πέτρος η῎ρξατο ε᾿πιτιμα̑ν αυ᾿τω̑ λέγων ι῞λεὼς σοι κύριε ου᾿ μὴ ε῎σται σοι του̑το

ודַברֵה כִּאפָא ושַׁרִי למֵכָאא בֵּה וֵאמַר חָס לָך מָרי דּתֵהוֵא לָך הָדֵא׃


[(1) Matt 16, 23]

פָּנָה יֵשׁוּעַ וְאָמַר לְכֵּיפָא: "סוּר מִלְּפָנַי, שָׂטָן. מִכְשׁוֹל אַתָּה לִי, כִּי אֵין לִבְּךָ לְדִבְרֵי אֱלֹהִים אֶלָּא לְדִבְרֵי בְּנֵי אָדָם."

וַיִּפֶן וַיֹּאמֶר אֶל-פֶּטְרוֺס סוּר שָׂטָן מֵעַל פָּנַי לְמוֺקֵשׁ אַתָּה לִי כִּי לֹא תַשְׂכִּיל אֵת אֲשֶׁר לֵאלֹהִים כִּי-אִם אֵת אֲשֶׁר לָאָדָם:

Kterýžto obrátiv se, řekl Petrovi: Jdi za mnou, satane, ku pohoršení jsi mi; nebo nechápáš těch věcí, kteréž jsou Boží, ale kteréž jsou lidské.

Ale on se obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“ ([Matouš 4:10])

ὁ δὲ στραφεὶς ει῏πεν τω̑ Πέτρω υ῞παγε ο᾿πίσω μου Σατανα̑ σκάνδαλον ει῏ ε᾿μου̑ ο῞τι ου᾿ φρονει̑ς τὰ του̑ θεου̑ α᾿λλὰ τὰ τω̑ν α᾿νθρὼπων

הֻו דֵּין אֵתפּנִי וֵאמַר לכִאפָא זֵל לָך לבֵסתַּרי סָטָנָא תֻּוקַלתָּא אַנתּ לִי דּלָא מֵתרַעֵא אַנתּ דַּאלָהָא אֵלָא דַּבנַי־אנָשָׁא׃ ס


[(1) Matt 16, 24]

אָז אָמַר יֵשׁוּעַ לְתַלְמִידָיו: "מִי שֶׁרוֹצֶה לָבוֹא אַחֲרַי, שֶׁיִּתְכַּחֵשׁ לְעַצְמוֹ וְיִקַּח אֶת צְלָבוֹ וְיֵלֵךְ אַחֲרַי;

אָז אָמַר יֵשׁוּעַ אֶל-תַּלְמִידָיו מִי הֶחָפֵץ לָלֶכֶת אַחֲרַי יַשְׁלִיךְ אֶת-נַפְשׁוֺ מִנֶּגֶד וְיִ׹ָּׂא אֶת-צְלָבוֺ וְיֵלֵךְ אַחֲרָי:

Tedy řekl Ježíš učedlníkům svým: Chce-li kdo za mnou přijíti, zapřiž sebe sám, a vezmi kříž svůj, a následujž mne.

Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. ([Marek 8:34-Marek 8:9 Marek :1; Lukáš 9:23-Lukáš 9:27 Matouš 10:38; Lukáš 14:27])

τότε ὁ ᾽Ιησου̑ς ει῏πεν τοι̑ς μαθηται̑ς αυ᾿του̑ ει῎ τις θέλει ο᾿πίσω μου ε᾿λθει̑ν α᾿παρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ α᾿ράτω τὸν σταυρὸν αυ᾿του̑ καὶ α᾿κολουθείτω μοι

הָידֵּין אֵמַר יֵשֻׁוע לתַלמִידַוהי מַן דּצָבֵא דּנִאתֵא בָּתַרי נֵכפֻּור בּנַפשֵׁה ונֵשׁקֻול זקִיפֵה ונִאתֵא בָּתַרי׃


[(1) Matt 16, 25]

כִּי הֶחָפֵץ לְהַצִּיל אֶת נַפְשׁוֹ יְאַבֵּד אוֹתָהּ, אֲבָל הַמְאַבֵּד אֶת נַפְשׁוֹ לְמַעֲנִי יִמְצָאֶנָּה.

כִּי מִי הֶחָפֵץ לְהַצִּיל אֶת-נַפְשׁוֺ תִּכָּרֶת-לוֺ וּמִי אֲשֶׁר יַכְרִית אֶת-נַפְשׁוֺ לְמַעֲנִי יִמְצָאֶנָּה:

Nebo kdož by chtěl duši svou zachovati, ztratíť ji; kdož by pak ztratil duši svou pro mne, nalezneť ji.

Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život(x), ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. (x) duši (tak i Matouš 16:26) ([Matouš 10:39; Lukáš 17:33; Jan 12:25])

ο῍ς γὰρ ε᾿ὰν θέλη τὴν ψυχὴν αυ᾿του̑ σω̑σαι α᾿πολέσει αυ᾿τήν ο῍ς δ῾ α῍ν α᾿πολέση τὴν ψυχὴν αυ᾿του̑ ε῞νεκεν ε᾿μου̑ εὑρήσει αυ᾿τήν

מַן דּצָבֵא גֵּיר דּנַחֵא נַפשֵׁה נַובּדִיה ומַן דּנַובֵּד נַפשֵׁה מֵטֻלָתי נֵשׁכּחִיה׃


[(1) Matt 16, 26]

מַה תּוֹעֶלֶת תִּצְמַח לְאָדָם אִם יַרְוִיחַ אֶת כָּל הָעוֹלָם וְיַפְסִיד אֶת נַפְשׁוֹ, אוֹ מַה יִּתֵּן אָדָם כִּתְמוּרָה בְּעַד נַפְשׁוֹ?

כִּי מַה-בֶּצַע לְאִישׁ אִם יִקְנֶה-לּוֺ אֶת-כָּל-הָאָרֶץ וְנַפְשׁוֺ תִכָּרֶת-לוֺ אוֺ מַה-יִּתֵּן אִישׁ פִּדְיוֺן נַפְשׁוֺ:

Nebo co jest platno člověku, by všecken svět získal, své pak duši uškodil? Aneb kterou dá člověk odměnu za duši svou?

Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? ([Žalmy 49:9])

τί γὰρ ω᾿φεληθήσεται α῎νθρωπος ε᾿ὰν τὸν κόσμον ο῞λον κερδήση τὴν δὲ ψυχὴν αυ᾿του̑ ζημιωθη̑ η῍ τί δὼσει α῎νθρωπος α᾿ντάλλαγμα τη̑ς ψυχη̑ς αυ᾿του̑

מָנָא גֵּיר מֵתהַנֵא בַּרנָשָׁא אֵן כֻּלֵה עָלמָא נֵקנֵא ונַפשֵׁה נֵחסַר אַו מָנָא נֵתֵּל בַּרנָשָׁא תַּחלֻופָא דּנַפשֵׁה׃ ס


[(1) Matt 16, 27]

הֵן עָתִיד בֶּן־הָאָדָם לָבוֹא בִּכְבוֹד אָבִיו עִם מַלְאָכָיו וְאָז יְשַׁלֵּם לְכָל אִישׁ כְּמַעֲשֵׂהוּ.

כִּי עָתִיד בֶּן-הָאָדָם לָבֹא בִּכְבוֺד אָבִיו עִם-מַלְאָכָיו וְאָז יְשַׁלֵּם לְכָל-אִישׁ כְּמַעֲשֵׂהוּ:

Syn zajisté člověka přijde v slávě Otce svého s anděly svými, a tehdáž odplatí jednomu každému podlé skutků jeho.

Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. ([Žalmy 62:13; Jeremjáš 17:10; Matouš 25:31-Matouš 25:32; Římanům 2:6; Zjevení Janovo 22:12])

μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς του̑ α᾿νθρὼπου ε῎ρχεσθαι ε᾿ν τη̑ δόξη του̑ πατρὸς αυ᾿του̑ μετὰ τω̑ν α᾿γγέλων αυ᾿του̑ καὶ τότε α᾿ποδὼσει ἑκάστω κατὰ τὴν πρα̑ξιν αυ᾿του̑

עתִיד הֻו גֵּיר בּרֵה דּאנָשָׁא דּנִאתֵא בּתֵשׁבֻּוחתָּא דַּאבֻוהי עַם מַלַאכַוהי קַדִּישֵׁא והָידֵּין נֵפרֻוע לאנָשׁ אנָשׁ אַיך עבָדַוהי׃ ס


[(1) Matt 16, 28]

אָמֵן. אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, יֵשׁ מִן הָעוֹמְדִים פֹּה שֶׁלֹּא יִטְעֲמוּ מָוֶת עַד כִּי יִרְאוּ אֶת בֶּן־הָאָדָם בָּא בְּמַלְכוּתוֹ."

אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם יֵשׁ מִן-הַנִּצָּבִים פֹּה אֲשֶׁר לֹא-יִטְעֲמוּ מָוֶת עַד כִּי-יִרְאוּ אֶת-בֶּן-הָאָדָם בָּא בְּמַלְכוּתוֺ:

Amen pravím vám: Jsou někteří z stojících tuto, kteříž neokusí smrti, až i uzří Syna člověka, přicházejícího v království svém.

Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Syna člověka přicházejícího se svým královstvím.“ ([Matouš 10:23; 1 Tesalonickým 4:15])

α᾿μὴν λέγω ὑμι̑ν ο῞τι ει᾿σίν τινες τω̑ν ω῟δε ἑστὼτων οι῞τινες ου᾿ μὴ γεύσωνται θανάτου ε῞ως α῍ν ι῎δωσιν τὸν υἱὸν του̑ α᾿νθρὼπου ε᾿ρχόμενον ε᾿ν τη̑ βασιλεία αυ᾿του̑

אַמִין אָמַר אנָא לכֻון דִּאית אנָשָׁא דּקָימִין תּנָן דּלָא נֵטעמֻון מַותָּא עדַמָא דּנֵחזֻון לַברֵה דּאנָשָׁא דָּאתֵא בּמַלכֻּותֵה׃ ס


[(1) Matt 17, 01]

לְאַחַר שִׁשָּׁה יָמִים לָקַח יֵשׁוּעַ אֶת כֵּיפָא וְאֶת יַעֲקֹב וְאֶת יוֹחָנָן אָחִיו. הוּא הֶעֱלָה אוֹתָם לְהַר גָּבוֹהַּ לְבַדָּם

וְאַחֲרֵי שֵׁשֶׁת יָמִים לָקַח יֵשׁוּעַ אִתּוֺ אֶת-פֶּטְרוֺס וְאֶת-יַעֲקֹב וְאֶת-יוֺחָנָן אָחִיו וַיַּעַל עִמָּהֶם לְבַדָּם אֶל-הַר גָּבֹהַּ:

A po šesti dnech pojal Ježíš Petra a Jakuba a Jana bratra jeho, i uvedl je na horu vysokou soukromí,

Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. ([Marek 9:2-Marek 9:9; Lukáš 9:28-Lukáš 9:36; 2 Petrův 1:17-2 Petrův 1:18 Matouš 26:37])

καὶ μεθ῾ ἡμέρας ε῍ξ παραλαμβάνει ὁ ᾽Ιησου̑ς τὸν Πέτρον καὶ ᾽Ιάκωβον καὶ ᾽Ιωάννην τὸν α᾿δελφὸν αυ᾿του̑ καὶ α᾿ναφέρει αυ᾿τοὺς ει᾿ς ο῎ρος ὑψηλὸν κατ῾ ι᾿δίαν

ובָתַר שׁתָּא יַומִין דּבַר יֵשֻׁוע לכִאפָא וַליַעקֻוב וַליֻוחַנָן אַחֻוהי וַאסֵק אֵנֻון לטֻורָא רָמָא בַּלחֻודַיהֻון׃


[(1) Matt 17, 02]

וְהִשְׁתַּנָּה לְעֵינֵיהֶם; פָּנָיו זָהֲרוּ כַּשֶּׁמֶשׁ וּבְגָדָיו הִלְבִּינוּ כָּאוֹר.

וַיִּשְׁתַּנֶּה לְעֵינֵיהֶם פָּנָיו הִזְהִירוּ כַּשֶּׁמֶשׁ וּלְבוּשָׁיו הִלְבִּינוּ כָּאוֺר:

A proměnil se před nimi. I zastkvěla se tvář jeho jako slunce, roucho pak jeho učiněno bílé jako světlo.

A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý(y). (y) var: bílý jako sníh

καὶ μετεμορφὼθη ε῎μπροσθεν αυ᾿τω̑ν καὶ ε῎λαμψεν τὸ πρόσωπον αυ᾿του̑ ὡς ὁ η῞λιος τὰ δὲ ἱμάτια αυ᾿του̑ ε᾿γένετο λευκὰ ὡς τὸ φω̑ς

וֵאשׁתַּחלַף יֵשֻׁוע קדָמַיהֻון וַנהַר פַּרצֻופֵּה אַיך שֵׁמשָׁא נַחתַּוהי דֵּין חוַרו אַיך נֻוהרָא׃


[(1) Matt 17, 03]

לְפֶתַע נִרְאוּ אֲלֵיהֶם מֹשֶׁה וְאֵלִיָּהוּ כְּשֶׁהֵם מְדַבְּרִים אִתּוֹ.

וַיֶּחֱזוּ אֶת-מֹשֶׁה וְאֶת-אֵלִיָּהוּ וְהִנָּם מְדַבְּרִים אִתּוֺ:

A aj, ukázali se jim Mojžíš a Eliáš, rozmlouvající s ním.

A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.

καὶ ι᾿δοὺ ω῎φθη αυ᾿τοι̑ς Μωϋση̑ς καὶ ᾽Ηλίας συλλαλου̑ντες μετ῾ αυ᾿του̑

וֵאתחזִיו להֻון מֻושֵׁא וֵאלִיָא כַּד ממַללִין עַמֵה׃


[(1) Matt 17, 04]

הֵגִיב כֵּיפָא וְאָמַר אֶל יֵשׁוּעַ: "אֲדוֹנִי, טוֹב שֶׁאֲנַחְנוּ כָּאן. אִם תִּרְצֶה אֶעֱשֶׂה פֹּה שָׁלוֹשׁ סֻכּוֹת, לְךָ אַחַת, לְמֹשֶׁה אַחַת וּלְאֵלִיָּהוּ אַחַת."

וַיַּעַן פֶּטְרוֺס וַיֹּאמֶר אֶל-יֵשׁוּעַ טוֺב לָנוּ אֲדֹנִי לָשֶׁבֶת פֹּה אִם יֵשׁ אֶת-נַפְשְׁךׇ נַעֲשֶׂה-פֹּה שָׁלֹשׁ סֻכּוֺת אַחַת לְךׇ אַחַת לְמֹשֶׁה וְאַחַת לְאֵלִיָּהוּ:

A odpověděv Petr, řekl Ježíšovi: Pane, dobré jest nám tuto býti. Chceš-li, uděláme tuto tři stánky, tobě jeden a Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.

Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“

α᾿ποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος ει῏πεν τω̑ ᾽Ιησου̑ κύριε καλόν ε᾿στιν ἡμα̑ς ω῟δε ει῏ναι ει᾿ θέλεις ποιήσω ω῟δε τρει̑ς σκηνάς σοὶ μίαν καὶ Μωϋσει̑ μίαν καὶ ᾽Ηλία μίαν

ענָא דֵּין כִּאפָא וֵאמַר ליֵשֻׁוע מָרי שַׁפִּיר הֻו לַן דַּתנָן נֵהוֵא וֵאן צָבֵא אַנתּ נֵעבֵּד תּנָן תּלָת מַטלִין חדָא לָך וַחדָא למֻושֵׁא וַחדָא לֵאלִיָא׃


[(1) Matt 17, 05]

עוֹדוֹ מְדַבֵּר וְעָנָן בָּהִיר סָכַךְ עֲלֵיהֶם וְהִנֵּה קוֹל אוֹמֵר מִתּוֹךְ הֶעָנָן: "זֶה בְּנִי אֲהוּבִי אֲשֶׁר חָפַצְתִי בּוֹ; אֵלָיו תִּשְׁמָעוּן."

עוֺדֶנּוּ מְדַבֵּר וְהִנֵּה עָנָן בָּהִיר סֹכֵךְ עֲלֵיהֶם וְהִנֵּה קוֺל-קוֺרֵא מִן-הֶעָנָן זֶה-בְּנִי יְדִידִי אֲשֶׁר רָצְתָה נַפְשִׁי בּוֺ אֵלָיו תִּשְׁמָעוּן:

Když pak on ještě mluvil, aj, oblak světlý zastínil je. A aj, hlas z toho oblaku řkoucí: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo, toho poslouchejte.

Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: „To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte.“ ([Matouš 3:17; Žalmy 2:7; Izajáš 42:1; Deuteronomium 18:15])

ε῎τι αυ᾿του̑ λαλου̑ντος ι᾿δοὺ νεφέλη φωτεινὴ ε᾿πεσκίασεν αυ᾿τούς καὶ ι᾿δοὺ φωνὴ ε᾿κ τη̑ς νεφέλης λέγουσα ου῟τός ε᾿στιν ὁ υἱός μου ὁ α᾿γαπητός ε᾿ν ω῟ ευ᾿δόκησα α᾿κούετε αυ᾿του̑

ועַד הֻו ממַלֵל הָא ענָנָא נַהִירתָּא אַטלַת עלַיהֻון וקָלָא הוָא מֵן ענָנָא דָּאמַר הָנַו בֵּרי חַבִּיבָא דּבֵה אֵצטבִית לֵה שׁמַעו סּ סּ׃


[(1) Matt 17, 06]

כְּשָׁמְעָם זֹאת נָפְלוּ הַתַּלְמִידִים עַל פְּנֵיהֶם וּפָחֲדוּ עַד מְאֹד.

כִּשְׁמֹעַ הַתַּלְמִידִים וַיִּפְּלוּ עַל-פְּנֵיהֶם וַיִּירְאוּ מְאֹד:

To uslyšavše učedlníci, padli na tváři své a báli se velmi.

Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli.

καὶ α᾿κούσαντες οἱ μαθηταὶ ε῎πεσαν ε᾿πὶ πρόσωπον αυ᾿τω̑ν καὶ ε᾿φοβήθησαν σφόδρα

וכַד שׁמַעו תַּלמִידֵא נפַלו עַל אַפַּיהֻון וַדחֵלו טָב׃


[(1) Matt 17, 07]

יֵשׁוּעַ נִגַּשׁ, נָגַע בָּהֶם וְאָמַר: "קוּמוּ וְאַל תִּפְחֲדוּ!"

וַיִּגַּשׁ יֵשׁוּעַ וַיִּגַּע-בָּם וַיֹּאמַר קוּמוּ אַל-תִּירָאוּ:

A přistoupiv Ježíš, dotekl se jich, řka: Vstaňte a nebojte se.

Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte a nebojte se.“

καὶ προση̑λθεν ὁ ᾽Ιησου̑ς καὶ ἁψάμενος αυ᾿τω̑ν ει῏πεν ε᾿γέρθητε καὶ μὴ φοβει̑σθε

וֵאתקַרַב לוָתהֻון יֵשֻׁוע וַקרֵב להֻון וֵאמַר קֻומו לָא תֵּדחלֻון׃


[(1) Matt 17, 08]

הֵם נָשְׂאוּ עֵינֵיהֶם וְלֹא רָאוּ אִישׁ זוּלָתִי יֵשׁוּעַ לְבַדּוֹ.

וַיִּשְׂאוּ אֶת-עֵינֵיהֶם וַיִּרְאוּ כִּי אֵין אִישׁ זוּלָתִי יֵשׁוּעַ לְבַדּוֺ:

Pozdvihše pak očí svých, žádného neviděli, než samého Ježíše.

Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného.

ε᾿πάραντες δὲ τοὺς ο᾿φθαλμοὺς αυ᾿τω̑ν ου᾿δένα ει῏δον ει᾿ μὴ αυ᾿τὸν ᾽Ιησου̑ν μόνον

וַארִימו עַינַיהֻון וַלאנָשׁ לָא חזַו אֵלָא אֵן ליֵשֻׁוע בַּלחֻודַוהי׃


[(1) Matt 17, 09]

כְּשֶׁיָּרְדוּ מִן הָהָר צִוָּה עֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ: "אַל תְּסַפְּרוּ אֶת הַמַּרְאֶה לְאִישׁ עַד אֲשֶׁר יָקוּם בֶּן־הָאָדָם מִן הַמֵּתִים."

וּבְרִדְתָּם מִן-הָהָר צִוָּה עֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ לֵאמֹר אַל-תַּגִּידוּ אֶת-הַמַּרְאֶה לְאִישׁ עַד כִּי-יָקוּם בֶּן-הָאָדָם מִן-הַמֵּתִים:

Když pak sstupovali s té hory, přikázal jim Ježíš, řka: Žádnému nepravte tohoto vidění, dokudž by Syn člověka nevstal z mrtvých.

Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.“ ([Matouš 16:20])

καὶ καταβαινόντων αυ᾿τω̑ν ε᾿κ του̑ ο῎ρους ε᾿νετείλατο αυ᾿τοι̑ς ὁ ᾽Ιησου̑ς λέγων μηδενὶ ει῎πητε τὸ ο῞ραμα ε῞ως ου῟ ὁ υἱὸς του̑ α᾿νθρὼπου ε᾿κ νεκρω̑ν ε᾿γερθη̑

וכַד נָחתִּין מֵן טֻורָא פַּקֵד אֵנֻון יֵשֻׁוע וֵאמַר להֻון לעִין אנָשׁ לָא תִּאמרֻון חֵזוָא הָנָא עדַמָא דַּנקֻום בּרֵה דּאנָשָׁא מֵן מִיתֵא׃ ס


[(1) Matt 17, 10]

שְׁאָלוּהוּ הַתַּלְמִידִים: "מַדּוּעַ זֶה אוֹמְרִים הַסּוֹפְרִים כִּי אֵלִיָּהוּ צָרִיךְ לָבוֹא תְּחִלָּה?"

וַיִּשְׁאָלֻהוּ תַלְמִידָיו לֵאמֹר לָמָּה-זֶּה יֹאמְרוּ הַסּוֺפְרִים כִּי אֵלִיָּהוּ בֹּא יָבֹא רִאשׁוֺנָה:

I otázali se ho učedlníci jeho, řkouce: Což to pak zákonníci praví, že má Eliáš prvé přijíti?

Učedníci se ho ptali: „Jak to, že říkají zákoníci, že napřed musí přijít Eliáš?“ ([Marek 9:10-Marek 9:13; Malachiáš 3:23-Malachiáš 3:24; Žalmy 22:1-Žalmy 22:18; Izajáš 53:3])

καὶ ε᾿πηρὼτησαν αυ᾿τὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες τί ου῏ν οἱ γραμματει̑ς λέγουσιν ο῞τι ᾽Ηλίαν δει̑ ε᾿λθει̑ν πρω̑τον

ושַׁאלֻוהי תַּלמִידַוהי וָאמרִין לֵה מָנָא הָכִיל סָפרֵא אָמרִין דֵּאלִיָא וָלֵא דּנִאתֵא לֻוקדַם׃


[(1) Matt 17, 11]

הֵשִׁיב יֵשׁוּעַ וְאָמַר: "אֵלִיָּהוּ אָמְנָם יָבוֹא וְיָשִׁיב אֶת הַכֹּל,

וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אָכֵן אֵלִיָּהוּ יָבֹא בָרִאשׁוֺנָה לְהָשִׁיב אֶת-הַכֹּל:

Ježíš pak odpovídaje, řekl jim: Eliáš zajisté přijde prvé, a napraví všecky věci.

On jim odpověděl: „Ano, Eliáš přijde a obnoví všecko.

ὁ δὲ α᾿ποκριθεὶς ει῏πεν ᾽Ηλίας μὲν ε῎ρχεται καὶ α᾿ποκαταστήσει πάντα

ענָא יֵשֻׁוע וֵאמַר אֵלִיָא אָתֵא לֻוקדַם דּכֻל מֵדֵּם נשַׁלֵם׃


[(1) Matt 17, 12]

אֲבָל אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם שֶׁאֵלִיָּהוּ כְּבָר בָּא וְלֹא הִכִּירוּהוּ אֶלָּא עָשׂוּ בּוֹ כִּרְצוֹנָם; כָּךְ גַּם בֶּן־הָאָדָם עָתִיד לִסְבֹּל מִיָּדָם."

אֶפֶס אֲנִי אֹמֵר לָכֶם כִּי אֵלִיָּהוּ כְּבָר בָּא וְלֹא הִכִּירֻהוּ וַיַּעֲשׂוּ-בוֺ כִּרְצוֺנָם וְכֵן גַּם-בֶּן-הָאָדָם יְעֻנֶּה תַּחַת יָדָם:

Ale pravím vám, že Eliáš již přišel, a však nepoznali ho, ale učinili mu, což chtěli. Takť i Syn člověka trpěti bude od nich.

Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo; tak i Syn člověka bude od nich trpět.“ ([Matouš 11:14])

λέγω δὲ ὑμι̑ν ο῞τι ᾽Ηλίας η῎δη η῟λθεν καὶ ου᾿κ ε᾿πέγνωσαν αυ᾿τὸν α᾿λλὰ ε᾿ποίησαν ε᾿ν αυ᾿τω̑ ο῞σα η᾿θέλησαν ου῞τως καὶ ὁ υἱὸς του̑ α᾿νθρὼπου μέλλει πάσχειν ὑπ῾ αυ᾿τω̑ν

אָמַר אנָא לכֻון דֵּין דּהָא אֵלִיָא אֵתָא ולָא יַדעֻוהי וַעבַדו בֵּה כֻּל מָא דַּצבַו הָכַנָא אָף בּרֵה דּאנָשָׁא עתִיד דּנֵחַשׁ מֵנהֻון׃


[(1) Matt 17, 13]

אָז הֵבִינוּ הַתַּלְמִידִים כִּי עַל יוֹחָנָן הַמַּטְבִּיל דִּבֵּר אֲלֵיהֶם.

אָז הִשְׂכִּילוּ הַתַּלְמִידִים כִּי עַל-יוֺחָנָן הַמְטַבֵּל דִּבֶּר אֲלֵיהֶם:

Tedy srozuměli učedlníci, že jim to pravil o Janovi Křtiteli.

Tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli.

τότε συνη̑καν οἱ μαθηταὶ ο῞τι περὶ ᾽Ιωάννου του̑ βαπτιστου̑ ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς

הָידֵּין אֵסתַּכַּלו תַּלמִידֵא דּעַל יֻוחַנָן מַעמדָנָא אֵמַר להֻון׃ ס


[(1) Matt 17, 14]

כַּאֲשֶׁר בָּאוּ אֶל הֲמוֹן הָעָם נִגַּשׁ אֵלָיו אִישׁ וְכָרַע עַל בִּרְכָּיו לְפָנָיו.

וַיְהִי בְּבֹאָם אֶל-הֲמוֺן הָעָם וַיִּגַּשׁ אֵלָיו אִישׁ וַיִּכְרַע עַל-בִּרְכָּיו:

A když přišli k zástupu, přistoupil k němu člověk, a poklekl před ním na kolena,

Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a na kolenou prosil: ([Marek 9:14-Marek 9:29; Lukáš 9:37-Lukáš 9:43])

καὶ ε᾿λθόντων πρὸς τὸν ο῎χλον προση̑λθεν αυ᾿τω̑ α῎νθρωπος γονυπετω̑ν αυ᾿τὸν

וכַד אֵתַו לוָת כֵּנשָׁא קרֵב לֵה גַּברָא וַברֵך עַל בֻּורכַּוהי׃


[(1) Matt 17, 15]

אָמַר הָאִישׁ: "אֲדוֹנִי, רַחֵם נָא עַל בְּנִי. הוּא מֻכֵּה יָרֵחַ וּמַחֲלָתוֹ קָשָׁה, כִּי לְעִתִּים קְרוֹבוֹת הוּא נוֹפֵל לָאֵשׁ וּלְעִתִּים קְרוֹבוֹת לַמַּיִם.

וַיֹּאמַר אֲדֹנִי חוּסָה-נָּא עַל-בְּנִי כִּי-מֻכֵּה יָרֵחַ הוּא וּמְעֻנֶּה עַד-מְאֹד כִּי-פְעָמִים רַבּוֺת יִפֹּל אֶל-תּוֺךְ הָאֵשׁ וּפְעָמִים רַבּוֺת אֶל-תּוֺךְ הַמָּיִם:

A řekl: Pane, smiluj se nad synem mým, nebo náměsičník jest, a těžce se trápí. Často zajisté padá do ohně a častokrát do vody.

„Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je na tom zle(z): často padá do ohně a často do vody. (z) var: zle trpí

καὶ λέγων κύριε ε᾿λέησόν μου τὸν υἱόν ο῞τι σεληνιάζεται καὶ κακω̑ς πάσχει πολλάκις γὰρ πίπτει ει᾿ς τὸ πυ̑ρ καὶ πολλάκις ει᾿ς τὸ υ῞δωρ

וֵאמַר לֵה מָרי אֵתרַחַם עלַי בֵּרי דִּאית לֵה בַּר־אֵגָּרָא ובִישָׁאיִת עבִיד כּמָא גֵּיר זַבנִין בּנֻורָא נָפֵל וַכמָא זַבנִין בּמַיָא׃


[(1) Matt 17, 16]

הֵבֵאתִי אוֹתוֹ אֶל תַּלְמִידֶיךָ וְהֵם לֹא יָכְלוּ לְרַפְּאוֹ."

וַאֲנִי הֲבִיאֹתִיו אֶל-תַּלְמִידֶיךׇ וְלֹא מָצְאָה יָדָם לְרַפֵּא אֹתוֺ:

I přivedl jsem ho učedlníkům tvým, ale nemohli ho uzdraviti.

A přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit.“

καὶ προσήνεγκα αυ᾿τὸν τοι̑ς μαθηται̑ς σου καὶ ου᾿κ η᾿δυνήθησαν αυ᾿τὸν θεραπευ̑σαι

וקַרֵבתֵה לתַלמִידַיךְּ ולָא אֵשׁכַּחו למַאסָיֻותֵה׃


[(1) Matt 17, 17]

הֵשִׁיב יֵשׁוּעַ וְאָמַר: "הוֹי דּוֹר חֲסַר אֱמוּנָה וּמְעַוֵּת דֶּרֶךְ, עַד מָתַי אֶהְיֶה עִמָּכֶם? עַד מָתַי אֶסְבֹּל אֶתְכֶם? הָבִיאוּ אוֹתוֹ הֵנָּה אֵלַי!"

וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר הוֺי דּוֺר לֹא-אֵמֻן בּוֺ דּוֺר תַּהְפֻּכֹת עַד-מָתַי אֶהְיֶה עִמָּכֶם עַד-מָתַי אֶ׹ָּׂא אֶתְכֶם הֲבִיאֻהוּ אֵלַי הֵנָּה:

Odpovídaje pak Ježíš, řekl: Ó národe nevěrný a převrácený, dokud budu s vámi? Dokudž vás snášeti budu? Přiveďte mi jej sem.

Ježíš odpověděl: „Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Přiveďte mi ho sem!“ ([Deuteronomium 32:5 Deuteronomium 32:20])

α᾿ποκριθεὶς δὲ ὁ ᾽Ιησου̑ς ει῏πεν ω῏ γενεὰ α῎πιστος καὶ διεστραμμένη ε῞ως πότε μεθ῾ ὑμω̑ν ε῎σομαι ε῞ως πότε α᾿νέξομαι ὑμω̑ν φέρετέ μοι αυ᾿τὸν ω῟δε

ענָא יֵשֻׁוע וֵאמַר אֻון שַׁרבּתָא דּלָא מהַימנָא וַמעַקַלתָּא עדַמָא לֵאמַתי אֵהוֵא עַמכֻון וַעדַמָא לֵאמַתי אֵסַיבַּרכֻון אַיתָּיהי לִי לכָא׃ ס


[(1) Matt 17, 18]

גָּעַר יֵשׁוּעַ בַּשֵּׁד וְהַשֵּׁד יָצָא מִמֶּנּוּ. מֵאוֹתָהּ שָׁעָה נִרְפָּא הַנַּעַר.

וַיִּגְעַר-בּוֺ יֵשׁוּעַ וַיֵּצֵא הָרוּחַ הָרָע מִמֶּנּוּ וַיֵּרָפֵא הַנַּעַר בָּעֵת הַהִיא:

I přimluvil tomu ďábelství Ježíš. I vyšlo od něho; a uzdraven jest ten mládenec v tu hodinu.

Ježíš mu pohrozil, a zlý duch z něho vyšel; a od té chvíle byl chlapec zdráv. ([Matouš 8:13 Matouš 9:22 Matouš 15:28; Jan 4:52-Jan 4:53])

καὶ ε᾿πετίμησεν αυ᾿τω̑ ὁ ᾽Ιησου̑ς καὶ ε᾿ξη̑λθεν α᾿π῾ αυ᾿του̑ τὸ δαιμόνιον καὶ ε᾿θεραπεύθη ὁ παι̑ς α᾿πὸ τη̑ς ω῞ρας ε᾿κείνης

וַכאָא בֵּה יֵשֻׁוע וַנפַק מֵנֵה שִׁאדָא וֵאתַאסִי טַליָא מֵן הָי שָׁעתָא׃ ס


[(1) Matt 17, 19]

לְאַחַר מִכֵּן נִגְּשׁוּ הַתַּלְמִידִים אֶל יֵשׁוּעַ לְבַדָּם וְשָׁאֲלוּ: "מַדּוּעַ לֹא יָכֹלְנוּ אֲנַחְנוּ לְגָרֵשׁ אוֹתוֹ?"

אָז נִגְּשׁוּ הַתַּלְמִידִים לְבַדָּם אֶל-יֵשׁוּעַ וַיֹּאמְרוּ מַדּוּעַ לֹא מָצְאָה יָדֵנוּ אֲנַחְנוּ לְגָרְשׁוֺ:

Tedy přistoupivše učedlníci k Ježíšovi soukromí, řekli: Proč jsme my ho nemohli vyvrci?

Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli: „Proč jsme ho nemohli vyhnat my?“

τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τω̑ ᾽Ιησου̑ κατ῾ ι᾿δίαν ει῏πον διὰ τί ἡμει̑ς ου᾿κ η᾿δυνήθημεν ε᾿κβαλει̑ν αυ᾿τό

הָידֵּין קרֵבו תַּלמִידֵא לוָת יֵשֻׁוע בַּלחֻודַוהי וֵאמַרו לֵה למָנָא חנַן לָא אֵשׁכַּחן למַאסָיֻותֵה׃


[(1) Matt 17, 20]

הֵשִׁיב לָהֶם: "בִּגְלַל מִעוּט אֱמוּנַתְכֶם. אָמֵן אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, אִם יֵשׁ לָכֶם אֱמוּנָה כְּגַרְגִּיר הַחַרְדָּל וְתֹאמְרוּ לָהָר הַזֶּה 'זוּז מִפֹּה לְשָׁם' - הוּא יָזוּז, וְשׁוּם דָּבָר לֹא יִבָּצֵר מִכֶּם.

וַיֹּאמֶר יֵשׁוּעַ אֲלֵיהֶם מִפְּנֵי חֹסֶר אֱמוּנַתְכֶם כִּי הֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם אִם-יֵשׁ בָּכֶם אֱמוּנָה כְּגַרְגַּר חַרְדָּל וַאֲמַרְתֶּם לָהָר הַזֶּה הֵעָתֵק מִזֶּה שָׁמָּה וְיֵעָתֵק מִמְּקוֺמוֺ וְלֹא יִפָּלֵא מִכֶּם דָּבָר:

Ježíš pak řekl jim: Pro nevěru svou. Amen zajisté pravím vám: Budete-li míti víru jako zrno horčičné, díte hoře této: Přejdi odsud tam, i přejde, a nebudeť vám nic nemožného.

On jim řekl: „Pro vaši malověrnost(a)! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud tam‘, a přejde; a nic vám nebude nemožné(b).“ (a) var: nevěru (b) var: + 21 Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem. ([Matouš 21:21; Marek 11:22-Marek 11:23; Lukáš 17:6])

ὁ δὲ λέγει αυ᾿τοι̑ς διὰ τὴν ο᾿λιγοπιστίαν ὑμω̑ν α᾿μὴν γὰρ λέγω ὑμι̑ν ε᾿ὰν ε῎χητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως ε᾿ρει̑τε τω̑ ο῎ρει τούτω μετάβα ε῎νθεν ε᾿κει̑ καὶ μεταβήσεται καὶ ου᾿δὲν α᾿δυνατήσει ὑμι̑ν

אָמַר להֻון יֵשֻׁוע מֵטֻל לָא הַימָנֻותכֻון ס אַמִין גֵּיר אָמַר אנָא לכֻון דֵּאן תֵּהוֵא בּכֻון הַימָנֻותָא אַיך פּרֵדּתָּא דּחַרדּלָא תִּאמרֻון לטֻורָא הָנָא דּשַׁנָא מֵכָּא וַנשַׁנֵא ומֵדֵּם לָא נֵחסַנכֻון׃


[(1) Matt 17, 21]

[missing]

מִן רוּחַ כָּזֶה לֹא-יְגֹרָשׁ כִּי אִם-בִּתְפִלָּה וּבְצוֺם:

Toto pak pokolení nevychází, jediné skrze modlitbu a půst.

Matouš 17:21

τουτο δε το γενος ουκ εκπορευεται ει μη εν προσευχη και νηστεια

הָנָא דֵּין גֵּנסָא לָא נָפֵק אֵלָא בּצַומָא ובַצלֻותָא׃ ס


[(1) Matt 17, 22]

כַּאֲשֶׁר הִתְהַלְּכוּ בַּגָּלִיל אָמַר לָהֶם יֵשׁוּעַ: "עָתִיד בֶּן־הָאָדָם לְהִמָּסֵר לִידֵי אֲנָשִׁים

וַיְהִי בְּעָבְרָם בַּגָּלִיל וַיֹּאמֶר יֵשׁוּעַ אֲלֵיהֶם הִנֵּה בֶּן-הָאָדָם יִסָּגֵר בִּידֵי אֲנָשִׁים:

A když byli v Galilei, řekl jim Ježíš: Syn člověka bude vydán v ruce lidské,

Když byli spolu v Galileji, řekl jim Ježíš: „Syn člověka bude(c) vydán do rukou lidí; (c) má být ([Matouš 16:21 Matouš 20:17-Matouš 20:19 Matouš 26:2; Marek 9:30-Marek 9:32; Lukáš 9:43-Lukáš 9:45])

συστρεφομένων δὲ αυ᾿τω̑ν ε᾿ν τη̑ Γαλιλαία ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς ὁ ᾽Ιησου̑ς μέλλει ὁ υἱὸς του̑ α᾿νθρὼπου παραδίδοσθαι ει᾿ς χει̑ρας α᾿νθρὼπων

כַּד מֵתהַפּכִין דֵּין בַּגלִילָא אֵמַר להֻון יֵשֻׁוע עתִיד הֻו בּרֵה דּאנָשָׁא דּנֵשׁתּלֵם בִּאידַי בּנַי אנָשָׁא׃


[(1) Matt 17, 23]

וְיַהַרְגוּהוּ וּבַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי יָקוּם". אָז הִתְעַצְּבוּ עֶצֶב רַב.

וְהֵם יַהַרְגֻהוּ וּבַיּוֺם הַשְּׁלִישִׁי יָקוּם וַיִּתְעַצְּבוּ מְאֹד:

A zamordujíť jej, ale třetího dne z mrtvých vstane. I zarmoutili se náramně.

zabijí ho, a třetí den bude vzkříšen.“ Velice se zarmoutili.

καὶ α᾿ποκτενου̑σιν αυ᾿τόν καὶ τη̑ τρίτη ἡμέρα ε᾿γερθήσεται καὶ ε᾿λυπήθησαν σφόδρα

ונֵקטלֻונָיהי וַליַומָא דַּתלָתָא נקֻום וכֵריַת להֻון טָב סס׃


[(1) Matt 17, 24]

כְּבוֹאָם אֶל כְּפַר נַחוּם נִגְּשׁוּ אֶל כֵּיפָא גּוֹבֵי מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל וְשָׁאֲלוּ: "הַאִם רַבְּכֶם אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶת מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל?"

וַיְהִי כְּבֹאָם כְּפַר-נַחוּם וַיִּגְּשׁוּ הַמְמֻנִּים עַל-מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל אֶל-פֶּטְרוֺס וַיֹּאמְרוּ הֲלֹא יְשַׁלֵּם רַבְּכֶם אֶת-מַחֲצִית הַשָּׁקֶל:

A když přišli do Kafarnaum, přistoupili ku Petrovi ti, kteříž plat vybírali, a řekli: Což mistr váš nedává platu?

Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně(d) a řekli: „Váš Mistr(e) neplatí chrámovou daň?“ (d) ř: dvojdrachmy (e) ř: Učitel ([Exodus 30:13 Exodus 38:26])

ε᾿λθόντων δὲ αυ᾿τω̑ν ει᾿ς Καφαρναοὺμ προση̑λθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τω̑ Πέτρω καὶ ει῏παν ὁ διδάσκαλος ὑμω̑ν ου᾿ τελει̑ τὰ δίδραχμα

וכַד אֵתַו לַכפַרנַחֻום קרֵבו הָנֻון דּנָסבִּין תּרֵין תּרֵין זֻוזִין דַּכסֵף־רִשָׁא לוָת כִּאפָא וֵאמַרו לֵה רַבּכֻון לָא יָהֵב תּרֵין זֻוזַוהי׃


[(1) Matt 17, 25]

"כֵּן", הֵשִׁיב לָהֶם. כַּאֲשֶׁר נִכְנַס הַבַּיְתָה הִקְדִּים יֵשׁוּעַ לִשְׁאֹל אוֹתוֹ: "מַה דַּעְתְּךָ, שִׁמְעוֹן, מַלְכֵי הָאָרֶץ מִמִּי הֵם לוֹקְחִים מֶכֶס וּמַס, מִבְּנֵיהֶם אוֹ מִן הַזָּרִים?"

וַיֹּאמֶר הֵן וַיָּבֹא הַבַּיְתָה וַיְקַדְּמֶנּוּ יֵשׁוּעַ לֵאמֹר מַה-יֶּהְגֶּה לִבְּךׇ שִׁמְעוֺן מִמִּי יִקְחוּ מַלְכֵי-הָאָרֶץ מֶכֶס וָמַס מִבְּנֵיהֶם אוֺ מִן-הַזָּרִים:

A on řekl: Dává. A když přišel domů, předšel jej Ježíš, řka: Co se tobě zdá, Šimone? Králové zemští od kterých berou daň aneb plat? Od synů-li svých, čili od cizích?

On řekl: „Platí!“ Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš: „Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí?“

λέγει ναί καὶ ε᾿λθόντα ει᾿ς τὴν οι᾿κίαν προέφθασεν αυ᾿τὸν ὁ ᾽Ιησου̑ς λέγων τί σοι δοκει̑ Σίμων οἱ βασιλει̑ς τη̑ς γη̑ς α᾿πὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη η῍ κη̑νσον α᾿πὸ τω̑ν υἱω̑ν αυ᾿τω̑ν η῍ α᾿πὸ τω̑ν α᾿λλοτρίων

אָמַר להֻון אִין וכַד עַל כִּאפָא לבַיתָּא קַדּמֵה יֵשֻׁוע וֵאמַר לֵה מָנָא מֵתחזֵא לָך שֵׁמעֻון מַלכֵּיה דַּארעָא מֵן מַן נָסבִּין מַכסָא וַכסֵף־רִשָׁא מֵן בּנַיהֻון אַו מֵן נֻוכרָיֵא׃


[(1) Matt 17, 26]

כְּשֶׁהֵשִׁיב "מִן הַזָּרִים", אָמַר לוֹ יֵשׁוּעַ: "אִם כֵּן, הַבָּנִים פְּטוּרִים.

וַיֹּאמֶר אֵלָיו מִן-הַזָּרִים וַיֹּאמֶר אֵלָיו יֵשׁוּעַ לָכֵן חָפְשִׁים הֵם הַבָּנִים:

Dí jemu Petr: Od cizích. I řekl mu Ježíš: Tedy synové jsou svobodní.

Když odpověděl: „Od cizích“, pravil mu Ježíš: „Synové jsou tedy svobodni. ([Matouš 21:37; Jan 8:35; Židům 1:2])

ει᾿πόντος δέ α᾿πὸ τω̑ν α᾿λλοτρίων ε῎φη αυ᾿τω̑ ὁ ᾽Ιησου̑ς α῎ρα γε ε᾿λεύθεροί ει᾿σιν οἱ υἱοί

אָמַר לֵה שֵׁמעֻון מֵן נֻוכרָיֵא אָמַר לֵה יֵשֻׁוע מָדֵין בּנַי־חִארֵא אֵנֻון בּנַיָא׃


[(1) Matt 17, 27]

אֲבָל כְּדֵי שֶׁלֹּא נִהְיֶה לָהֶם לְמִכְשׁוֹל, לֵךְ אֶל הַיָּם, הַשְׁלֵךְ חַכָּה וְקַח אֶת הַדָּג שֶׁיַּעֲלֶה רִאשׁוֹנָה. כְּשֶׁתִּפְתַּח אֶת פִּיו תִּמְצָא מַטְבֵּעַ; קַח אוֹתוֹ וְתֵן לָהֶם בַּעֲדִי וּבַעַדְךָ."

אֶפֶס פֶּן-נִתֵּן מוֺקֵשׁ לִפְנֵיהֶם לֵךְ אֶל-הַיָּם וְהַשְׁלֵךְ חַכָּה וְלָקַחְתָּ אֶת-הַדָּג אֲשֶׁר יַעֲלֶה רִאשֹׁנָה וּפָתַחְתָּ אֶת-פִּיו וּמָצָאתָ בוֺ שֶׁקֶל כֶּסֶף אֹתוֺ קַח וְשַׁלֵּם לָהֶם בַּעֲדִי וּבַעֲדֶךׇ:

Ale abychom jich nepohoršili, jda k moři, vrz udici, a tu rybu, kteráž nejprvé uvázne, vezmi, a otevra ústa její, nalezneš groš. Ten vezma, dej jim za mne i za sebe.

Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři a hoď udici; vytáhni rybu, která se první chytí, otevři jí ústa a najdeš peníz(f); ten vezmi a dej jim za mne i za sebe.“ (f) ř: statér (čtyři drachmy) 18. kapitola

ι῞να δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αυ᾿τούς πορευθεὶς ει᾿ς θάλασσαν βάλε α῎γκιστρον καὶ τὸν α᾿ναβάντα πρω̑τον ι᾿χθὺν α῏ρον καὶ α᾿νοίξας τὸ στόμα αυ᾿του̑ εὑρήσεις στατη̑ρα ε᾿κει̑νον λαβών δὸς αυ᾿τοι̑ς α᾿ντὶ ε᾿μου̑ καὶ σου̑

דּלָא דֵּין נַכשֵׁל אֵנֻון זֵל ליַמָא וַארמָא בַּלֻועָא ונֻונָא קַדמָיָא דּסָלֵק פּתַח פֻּומֵה ותֵשׁכַּח אֵסתִּרָא הָי סַב והַב חלָפַי וַחלָפַיךְּ׃ ס


[(1) Matt 18, 01]

אוֹתָהּ שָׁעָה נִגְּשׁוּ הַתַּלְמִידִים אֶל יֵשׁוּעַ וְשָׁאֲלוּ: "מִי הוּא הַגָּדוֹל בְּמַלְכוּת הַשָּׁמַיִם?"

בָּעֵת הַהִיא בָּאוּ הַתַּלְמִידִים לִפְנֵי יֵשׁוּעַ וַיֹּאמְרוּ מִי הוּא הַגָּדוֺל בְּמַלְכוּת הַשָּׁמָיִם:

V ten čas přistoupili učedlníci k Ježíšovi, řkouce: Kdo pak jest největší v království nebeském?

V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“ ([Marek 9:33-Marek 9:37; Lukáš 9:46-Lukáš 9:48 Lukáš 22:24])

ε᾿ν ε᾿κείνη τη̑ ω῞ρα προση̑λθον οἱ μαθηταὶ τω̑ ᾽Ιησου̑ λέγοντες τίς α῎ρα μείζων ε᾿στὶν ε᾿ν τη̑ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν

בּהָי שָׁעתָא קרֵבו תַּלמִידֵא לוָת יֵשֻׁוע וָאמרִין מַנֻו כַּי רַב בּמַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא׃


[(1) Matt 18, 02]

יֵשׁוּעַ קָרָא אֵלָיו יֶלֶד, הֶעֱמִידוֹ בֵּינֵיהֶם

וַיִּקְרָא יֵשׁוּעַ אֶל-יֶלֶד אֶחָד וַיַּצִּיגֵהוּ בְּתוֺכָם:

A zavolav Ježíš pacholátka, postavil je u prostřed nich,

Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed

καὶ προσκαλεσάμενος παιδίον ε῎στησεν αυ᾿τὸ ε᾿ν μέσω αυ᾿τω̑ν

וַקרָא יֵשֻׁוע טַליָא וַאקִימֵה בַּינָתהֻון׃


[(1) Matt 18, 03]

וְאָמַר: "אָמֵן אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, אִם לֹא תָּשׁוּבוּ וְתִהְיוּ כִּילָדִים לֹא תִּכָּנְסוּ לְמַלְכוּת הַשָּׁמַיִם.

וַיֹּאמַר אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם אִם-לֹא תָשׁוּבוּ לִהְיוֺת כַּיְלָדִים בֹּא לֹא תָבֹאוּ לְמַלְכוּת הַשָּׁמָיִם:

A řekl: Amen pravím vám: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako pacholátka, nikoli nevejdete do království nebeského.

a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. ([Matouš 19:14; Marek 10:15; Lukáš 18:17; Jan 3:3])

καὶ ει῏πεν α᾿μὴν λέγω ὑμι̑ν ε᾿ὰν μὴ στραφη̑τε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία ου᾿ μὴ ει᾿σέλθητε ει᾿ς τὴν βασιλείαν τω̑ν ου᾿ρανω̑ν

וֵאמַר אַמִין אָמַרנָא לכֻון דֵּאלָא תֵּתהַפכֻּון ותֵהוֻון אַיך טלָיֵא לָא תֵּעלֻון למַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא׃


[(1) Matt 18, 04]

לָכֵן מִי שֶׁיַּשְׁפִּיל אֶת עַצְמוֹ לִהְיוֹת כַּיֶּלֶד הַזֶּה הוּא הַגָּדוֹל בְּמַלְכוּת הַשָּׁמַיִם.

לָכֵן מִי אֲשֶׁר יַשְׁפִּיל אֶת-נַפְשׁוֺ כַּיֶּלֶד הַזֶּה הוּא הַגָּדוֺל בְּמַלְכוּת הַשָּׁמָיִם:

Protož kdož by se koli ponížil jako pacholátko toto, tenť jest největší v království nebeském.

Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. ([Matouš 23:12; Lukáš 14:11 Lukáš 18:14])

ο῞στις ου῏ν ταπεινὼσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον του̑το ου῟τός ε᾿στιν ὁ μείζων ε᾿ν τη̑ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν

מַן הָכִיל דַּממַכֵּך נַפשֵׁה אַיך הָנָא טַליָא הֻו נֵהוֵא רַב בּמַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא׃


[(1) Matt 18, 05]

כָּל הַמְקַבֵּל יֶלֶד אֶחָד כָּזֶה בִּשְׁמִי, אוֹתִי הוּא מְקַבֵּל."

וּמִי אֲשֶׁר יְקַבֵּל יֶלֶד כָּזֶה בִּשְׁמִי אֹתִי הוּא מְקַבֵּל:

A kdož by koli přijal pacholátko takové ve jménu mém, mneť přijímá.

A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. ([Matouš 10:40-Matouš 10:42; Lukáš 10:16; Jan 13:20])

καὶ ο῍ς ε᾿ὰν δέξηται ε῍ν παιδίον τοιου̑το ε᾿πὶ τω̑ ο᾿νόματί μου ε᾿μὲ δέχεται

ומַן דַּנקַבֵּל אַיך טַליָא הָנָא בּשֵׁמי לִי מקַבֵּל׃


[(1) Matt 18, 06]

"אַךְ כָּל הַמַּכְשִׁיל אֶחָד מִן הַקְּטַנִּים הָאֵלֶּה הַמַּאֲמִינִים בִּי, מוּטָב לוֹ שֶׁתִּתָּלֶה אֶבֶן רֵחַיִם עַל צַוָּארוֹ וִיטֻבַּע בִּמְצוּלוֹת יָם.

וּמִי אֲשֶׁר יַכְשִׁיל אֵת אַחַד הַקְּטַנִּים הָאֵלֶּה הַמַּאֲמִינִים בִּי טוֺב לוֺ כִּי יִתְלֶה פֶּלַח-רֶכֶב עַל-צַוָּארוֺ וְיִשְׁקַע בִּמְצוּלוֺת יָם:

Kdo by pak pohoršil jednoho z maličkých těchto věřících ve mne, lépe by jemu bylo, aby zavěšen byl žernov osličí na hrdlo jeho, a pohřížen byl do hlubokosti mořské.

Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. ([Marek 9:42-Marek 9:50])

ο῍ς δ῾ α῍ν σκανδαλίση ε῞να τω̑ν μικρω̑ν τούτων τω̑ν πιστευόντων ει᾿ς ε᾿μέ συμφέρει αυ᾿τω̑ ι῞να κρεμασθη̑ μύλος ο᾿νικὸς περὶ τὸν τράχηλον αυ᾿του̑ καὶ καταποντισθη̑ ε᾿ν τω̑ πελάγει τη̑ς θαλάσσης

וכֻל דּנַכשֵׁל לחַד מֵן הָלֵין זעֻורֵא דַּמהַימנִין בִּי פַּקָח הוָא לֵה דּתֵהוֵא תַּליָא רַחיָא דַּחמָרָא בּצַורֵה וַמטַבַּע בּעֻומקַוהי דּיַמָא׃ ס


[(1) Matt 18, 07]

אוֹי לָעוֹלָם מִן הַמִּכְשׁוֹלִים, כִּי מִן הַהֶכְרֵחַ שֶׁיָּבוֹאוּ מִכְשׁוֹלִים, אֲבָל אוֹי לָאִישׁ שֶׁהַמִּכְשׁוֹל יָבוֹא דַּרְכּוֹ.

אוֺי לָעוֺלָם מִפְּנֵי מוֺקְשֶׁיהָ כִּי-הַמּוֺקְשִׁים בֹּא יָבֹאוּ אֶל-נָכוֺן אַךְ אוֺי לָאִישׁ הַהוּא אֲשֶׁר הַמּוֺקֵשׁ בָּא עַל-יָדוֺ:

Běda světu pro pohoršení. Ačkoli musí býti, aby přicházela pohoršení, ale však běda člověku, skrze něhož přichází pohoršení.

Běda světu, že svádí k hříchu! Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou. ([Lukáš 17:1-Lukáš 17:2])

ου᾿αὶ τω̑ κόσμω α᾿πὸ τω̑ν σκανδάλων α᾿νάγκη γὰρ ε᾿λθει̑ν τὰ σκάνδαλα πλὴν ου᾿αὶ τω̑ α᾿νθρὼπω δι῾ ου῟ τὸ σκάνδαλον ε῎ρχεται

וָי לעָלמָא מֵן מַכשֻׁולֵא אַנַנקִא גֵּיר דּנִאתֻון מַכשֻׁולֵא וָי דֵּין לגַברָא דּבִאידֵה נִאתֻון מַכשֻׁולֵא׃ ס


[(1) Matt 18, 08]

אִם יָדְךָ אוֹ רַגְלְךָ תַּכְשִׁיל אוֹתְךָ, קַצֵּץ אוֹתָהּ וְהַשְׁלֵךְ אוֹתָהּ מִמְּךָ. מוּטָב לְךָ לָבוֹא לַחַיִּים גִּדֵּם אוֹ קִטֵּעַ מֵהֱיוֹתְךָ מֻשְׁלָךְ לְאֵשׁ עוֹלָם עִם שְׁתֵּי יָדַיִם אוֹ שְׁתֵּי רַגְלַיִם.

וְאִם-יָדְךׇ אוֺ רַגְלְךׇ תַּכְשִׁילְךׇ קַצֵּץ אֹתָהּ וְהַשְׁלִיכֶהָ מִמֶּךׇ טוֺב לְךׇ לָבֹא אֶל-הַחַיִּים קְטוּעַ-יָד אוֺ רֶגֶל מִהְיוֺת לְךׇ שְׁתֵּי יָדַיִם וּשְׁתֵּי רַגְלַיִם וּלְהָשְׁלַךְ לְאֵשׁ עוֺלָם:

Protož jestliže ruka tvá aneb noha tvá pohoršuje tě, utniž ji a vrz od sebe. Lépe jest tobě do života vjíti kulhavému aneb bezrukému, nežli dvě ruce aneb dvě noze majícímu uvrženu býti do ohně věčného.

Jestliže tě tvá ruka nebo noha svádí k hříchu, utni ji a odhoď pryč; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačený nebo chromý, než abys byl s oběma rukama či nohama uvržen do věčného ohně. ([Matouš 5:29-Matouš 5:30])

ει᾿ δὲ ἡ χείρ σου η῍ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε ε῎κκοψον αυ᾿τὸν καὶ βάλε α᾿πὸ σου̑ καλόν σοί ε᾿στιν ει᾿σελθει̑ν ει᾿ς τὴν ζωὴν κυλλὸν η῍ χωλόν η῍ δύο χει̑ρας η῍ δύο πόδας ε῎χοντα βληθη̑ναι ει᾿ς τὸ πυ̑ρ τὸ αι᾿ὼνιον

אֵן דֵּין אִידָך אַו רֵגלָך מַכשׁלָא לָך פּסֻוקֵיה וַשׁדִיה מֵנָך טָב הֻו לָך דּתֵעֻול לחַיֵא כַּד חגִיס אַנתּ אַו כַּד פּשִׁיג ולָא כַּד אִית לָך תַּרתֵּין אִידִין אַו תַּרתֵּין רֵגלִין תֵּפֵּל בּנֻורָא דַּלעָלַם׃


[(1) Matt 18, 09]

וְאִם עֵינְךָ תַּכְשִׁיל אוֹתְךָ, נַקֵּר אוֹתָהּ וְהַשְׁלֵךְ אוֹתָהּ מִמְּךָ. מוּטָב לְךָ לָבוֹא לַחַיִּים עִם עַיִן אַחַת מֵהֱיוֹתְךָ מֻשְׁלָךְ לְגֵיהִנּוֹם הָאֵשׁ עִם שְׁתֵּי עֵינַיִם."

וְאִם-עֵינְךׇ תַּכְשִׁילְךׇ נַקֵּר אֹתָהּ וְהַשְׁלִיכֶהָ מִמֶּךׇ טוֺב לְךׇ לָבוֺא אֶל-הַחַיִּים בְּעַיִן אַחַת מִהְיוֺת לְךׇ שְׁתֵּי עֵינַיִם וּלְהָשְׁלַךְ לְאֵשׁ גֵּיהִנֹּם:

A pakli oko tvé pohoršuje tebe, vylup je a vrz od sebe. Lépe jest tobě jednookému do života vjíti, nežli obě oči majícímu uvrženu býti do pekelného ohně.

Jestliže tě tvé oko svádí k hříchu, vyrvi je a odhoď pryč; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do ohnivého pekla.

καὶ ει᾿ ὁ ο᾿φθαλμός σου σκανδαλίζει σε ε῎ξελε αυ᾿τὸν καὶ βάλε α᾿πὸ σου̑ καλόν σοί ε᾿στιν μονόφθαλμον ει᾿ς τὴν ζωὴν ει᾿σελθει̑ν η῍ δύο ο᾿φθαλμοὺς ε῎χοντα βληθη̑ναι ει᾿ς τὴν γέενναν του̑ πυρός

וֵאן הֻו דּעַינָך מַכשׁלָא לָך חצִיה וַשׁדִיה מֵנָך טָב הֻו לָך דּבַחדָא עַינָא תֵּעֻול לחַיֵא ולָא כַּד אִית לָך תַּרתֵּין עַינִין תֵּפֵּל בּגִהַנָא דּנֻורָא׃ ס


[(1) Matt 18, 10]

"הִזָּהֲרוּ שֶׁלֹֹּא תָּבוּזוּ לְאַחַד הַקְּטַנִּים הָאֵלֶּה. הֲרֵינִי אוֹמֵר לָכֶם כִּי הַמַּלְאָכִים שֶׁלָּהֶם בַּשָּׁמַיִם רוֹאִים תָּמִיד אֶת פְּנֵי אָבִי שֶׁבַּשָּׁמַיִם.

הִשָּׁמְרוּ לָכֶם מִבְּזוֺת אַחַד הַקְּטַנִּים הָאֵלֶּה כִּי הִנְנִי אֹמֵר לָכֶם אֲשֶׁר מַלְאָכֵיהֶם בַּשָּׁמַיִם רֹאִים תָּמִיד אֶת-פְּנֵי אָבִי אֲשֶׁר בַּשָּׁמָיִם:

Viztež, abyste nepotupovali žádného z maličkých těchto. Neboť pravím vám, že andělé jejich v nebesích vždycky hledí na tvář Otce mého, kterýž v nebesích jest.

Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce(g). (g) var: + 11 Vždy Syn člověka přišel spasit, co zahynulo. ([Lukáš 15:3-Lukáš 15:7 k Lukáš 18:11: Lukáš 19:10])

ὁρα̑τε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τω̑ν μικρω̑ν τούτων λέγω γὰρ ὑμι̑ν ο῞τι οἱ α῎γγελοι αυ᾿τω̑ν ε᾿ν ου᾿ρανοι̑ς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον του̑ πατρός μου του̑ ε᾿ν ου᾿ρανοι̑ς

חזַו לָא תֵּבסֻון עַל חַד מֵן הָלֵין זעֻורֵא אָמַר אנָא לכֻון גֵּיר דּמַלַאכַיהֻון בַּשׁמַיָא בּכֻלזבַן חָזֵין פַּרצֻופֵּה דָּאבי דּבַשׁמַיָא׃


[(1) Matt 18, 11]

[missing]

כִּי בָא בֶן-הָאָדָם לְהוֺשִׁיעַ אֶת-הָאֹבֵד:

Přišel zajisté Syn člověka, aby spasil to, což bylo zahynulo.

---

ηλθεν γαρ ο υιος του ανθρωπου σωσαι το απολωλος

אֵתָא גֵּיר בּרֵה דּאנָשָׁא דּנַחֵא מֵדֵּם דַּאבִּיד הוָא׃ ס


[(1) Matt 18, 12]

מַה דַּעְתְּכֶם? אִם יֵשׁ לְאִישׁ מֵאָה כְּבָשִׂים וְאָבַד אֶחָד מֵהֶם, הַאִם לֹא יַעֲזֹב אֶת הַתִּשְׁעִים וְתִשְׁעָה עַל הֶהָרִים וְיֵלֵךְ לְחַפֵּשׂ אֶת הָאוֹבֵד?

מַה-תְּחַשְּׁבוּן אַתֶּם כִּי-תִהְיֶיןָ לְאִישׁ מֵאָה צֹאן וְאַחַת מֵהֵן תֵּלֵךְ וְתֵתַע הַאִם לֹא יַעֲזֹב אֶת-הַתִּשְׁעִים וְאֶת-הַתֵּשַׁע וְיֵלֵךְ בֶּהָרִים לְבַקֵּשׁ אֶת-הַתֹּעָה:

Co se vám zdá? Kdyby některý člověk měl sto ovec, a zbloudila by jedna z nich, zdaliž nenechá těch devadesáti devíti, a jda na hory, nehledá té pobloudilé?

Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zbloudila?

τί ὑμι̑ν δοκει̑ ε᾿ὰν γένηταί τινι α᾿νθρὼπω ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθη̑ ε῍ν ε᾿ξ αυ᾿τω̑ν ου᾿χὶ α᾿φήσει τὰ ε᾿νενήκοντα ε᾿ννέα ε᾿πὶ τὰ ο῎ρη καὶ πορευθεὶς ζητει̑ τὸ πλανὼμενον

מָנָא מֵתחזֵא לכֻון אֵן נֵהוֻון לאנָשׁ מָאא עֵרבִּין ונֵטעֵא חַד מֵנהֻון לָא שָׁבֵק תֵּשׁעִין ותֵשׁעָא בּטֻורָא וָאזֵל בָּעֵא להַו דַּטעָא׃


[(1) Matt 18, 13]

וְכַאֲשֶׁר יִמְצָא אוֹתוֹ, אָמֵן אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, יִשְׂמַח עָלָיו יוֹתֵר מֵאֲשֶׁר עַל הַתִּשְׁעִים וְתִשְׁעָה שֶׁלֹּא אָבְדוּ.

וְהָיָה כִּי יִמְצָאֶנָּה הִנְנִי אֹמֵר לָכֶם כִּי-יִרֶב לִשְׂמֹחַ עָלֶיהָ מֵעַל הַתִּשְׁעִים וְהַתֵּשַׁע אֲשֶׁר לֹא-תָעוּ:

A nahodí-liť mu se nalezti ji, amen pravím vám, že se raduje nad ní více, než nad těmi devadesáti devíti nepobloudilými.

A podaří-li se mu ji nalézt, amen, pravím vám, bude se z ní radovat víc než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily.

καὶ ε᾿ὰν γένηται εὑρει̑ν αυ᾿τό α᾿μὴν λέγω ὑμι̑ν ο῞τι χαίρει ε᾿π῾ αυ᾿τω̑ μα̑λλον η῍ ε᾿πὶ τοι̑ς ε᾿νενήκοντα ε᾿ννέα τοι̑ς μὴ πεπλανημένοις

וֵאן נֵשׁכּחֵה אַמִין אָמַרנָא לכֻון דּחָדֵא בֵּה יַתִּיר מֵן תֵּשׁעִין ותֵשׁעָא דּלָא טעַו׃ ס


[(1) Matt 18, 14]

כָּךְ אֵין רָצוֹן מִלִּפְנֵי אֲבִיכֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם שֶׁיֹּאבַד אֶחָד מִן הַקְטַנִּים הָאֵלֶּה."

וְכֵן אֵין רָצוֺן לִפְנֵי אֲבִיכֶם בַּשָּׁמָיִם כִּי יֹאבַד אֶחָד מִן-הַקְּטַנִּים הָאֵלֶּה:

Takť není vůle Otce vašeho, kterýž jest v nebesích, aby zhynul jeden z maličkých těchto.

Právě tak je vůle vašeho(h) nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých. (h) var: mého

ου῞τως ου᾿κ ε῎στιν θέλημα ε῎μπροσθεν του̑ πατρὸς ὑμω̑ν του̑ ε᾿ν ου᾿ρανοι̑ς ι῞να α᾿πόληται ε῍ν τω̑ν μικρω̑ν τούτων

הָכַנָא לַיתּ צֵביָנָא קדָם אַבֻוכֻון דּבַשׁמַיָא דּנִאבַד חַד מֵן זעֻורֵא הָלֵין׃ ס


[(1) Matt 18, 15]

"אִם יֶחֱטָא לְךָ אָחִיךָ, לֵךְ וְהוֹכֵחַ אוֹתוֹ בֵּינְךָ וּבֵינוֹ לְבַד. אִם יִשְׁמַע לְךָ, קָנִיתָ לְךָ אֶת אָחִיךָ.

וְכִי יֶחְטָא-לְךׇ אָחִיךׇ לֵךְ וְהוֺכִיחֵהוּ בֵּינְךׇ וּבֵינוֺ לְבָד אִם-יַקְשִׁיב אֵלֶיךׇ הֲלֹא הִצַּלְתָּ אֶת-אָחִיךׇ:

Zhřešil-li by pak proti tobě bratr tvůj, jdi a potresci ho mezi sebou a jím samým. Uposlechl-li by tebe, získal jsi bratra svého.

Když tvůj bratr zhřeší(i), jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. (i) var: + proti tobě ([Leviticus 19:17; Lukáš 17:3; Galatským 6:1; Jakubův 5:19-Jakubův 5:20])

ε᾿ὰν δὲ ἁμαρτήση ει᾿ς σὲ ὁ α᾿δελφός σου υ῞παγε ε῎λεγξον αυ᾿τὸν μεταξὺ σου̑ καὶ αυ᾿του̑ μόνου ε᾿άν σου α᾿κούση ε᾿κέρδησας τὸν α᾿δελφόν σου

אֵן דֵּין אַסכֵּל בָּך אַחֻוך זֵל אַכֵּסָיהי בַּינַיךְּ ולֵה בַּלחֻוד אֵן שַׁמעָך יִתַרתּ אַחֻוך׃


[(1) Matt 18, 16]

וְאִם לֹא יִשְׁמַע, קַח אִתְּךָ עוֹד אֶחָד אוֹ שְׁנַיִם, כְּדֵי שֶׁעַל־פִּי שְׁנַיִם אוֹ שְׁלוֹשָׁה עֵדִים יָקוּם כָּל דָּבָר.

וְאִם-לֹא יַקְשִׁיב לְקוֺלְךׇ וְלָקַחְתָּ לְּךׇ עוֺד אֶחָד אוֺ שְׁנָיִם כִּי עַל-פִּי שְׁנַיִם אוֺ שְׁלֹשָׁה עֵדִים יָקוּם כָּל-דָּבָר:

Jestliže by pak neuposlechl, přijmi k sobě ještě jednoho aneb dva, aby v ústech dvou neb tří svědků stálo každé slovo.

Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ‚ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď‘. ([Deuteronomium 19:15; 1 Timoteovi 5:19])

ε᾿ὰν δὲ μὴ α᾿κούση παράλαβε μετὰ σου̑ ε῎τι ε῞να η῍ δύο ι῞να ε᾿πὶ στόματος δύο μαρτύρων η῍ τριω̑ν σταθη̑ πα̑ν ρ᾿η̑μα

וֵאלָא שַׁמעָך דּבַר עַמָך חַד אַו תּרֵין דּעַל פֻּום תּרֵין אַו תּלָתָא סָהדִּין תּקֻום כֻּל מֵלָא׃


[(1) Matt 18, 17]

אִם לֹא יִשְׁמַע לָהֶם, הַגֵּד לַקְּהִלָּה; וְאִם לֹא יִשְׁמַע גַּם לַקְּהִלָּה, שֶׁיִּהְיֶה לְךָ כַּגּוֹי וְכַמּוֹכֵס.

וְאִם יְמָאֵן לְהַקְשִׁיב לָהֶם וְהִגַּדְתָּ אֶל-הָעֵדָה וְאִם גַּם-אֶל-הָעֵדָה מָאֵן יְמָאֵן לִשְׁמֹעַ וְהָיָה לְךׇ כְּגוֺי וּכְמוֺכֵס:

Pakliť by jich neuposlechl, pověz církvi. Jestliže pak i církve neuposlechne, budiž tobě jako pohan a publikán.

Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. ([1 Korintským 6:1])

ε᾿ὰν δὲ παρακούση αυ᾿τω̑ν ει᾿πὲ τη̑ ε᾿κκλησία ε᾿ὰν δὲ καὶ τη̑ς ε᾿κκλησίας παρακούση ε῎στω σοι ω῞σπερ ὁ ε᾿θνικὸς καὶ ὁ τελὼνης

אֵן דֵּין אָף לָא להָנֻון נֵשׁמַע אֵמַר לעִדּתָּא אֵן דֵּין אָף לָא לעִדּתָּא נֵשׁמַע נֵהוֵא לָך אַיך מָכסָא וַאיך חַנפָא׃ ס


[(1) Matt 18, 18]

אָמֵן אֲנִי אוֹמֵר לָכֶם, כָּל מַה שֶּׁתַּאַסְרוּ עַל הָאָרֶץ אָסוּר יִהְיֶה בַּשָּׁמַיִם וְכָל מַה שֶׁתַּתִּירוּ עַל הָאָרֶץ יִהְיֶה מֻתָּר בַּשָּׁמַיִם.

אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם אֵת אֲשֶׁר תַּאַסְרוּ עַל-הָאָרֶץ אָסוּר יִהְיֶה בַּשָּׁמָיִם וְאֵת אֲשֶׁר תָּתִּירוּ עַל-הָאָרֶץ מֻתָּר יִהְיֶה בַּשָּׁמָיִם:

Amen pravím vám: Cožkoli svížete na zemi, budeť svázáno i na nebi; a cožkoli rozvížete na zemi, budeť rozvázáno i na nebi.

Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi(j), a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi(k). (j) ř: svážete... svázáno (k) ř: rozvážete... rozvázáno ([Matouš 16:19; Jan 20:23])

α᾿μὴν λέγω ὑμι̑ν ο῞σα ε᾿ὰν δήσητε ε᾿πὶ τη̑ς γη̑ς ε῎σται δεδεμένα ε᾿ν ου᾿ρανω̑ καὶ ο῞σα ε᾿ὰν λύσητε ε᾿πὶ τη̑ς γη̑ς ε῎σται λελυμένα ε᾿ν ου᾿ρανω̑

וַאמִין אָמַר אנָא לכֻון דּכֻל מָא דּתֵאסרֻון בַּארעָא נֵהוֵא אַסִיר בַּשׁמַיָא ומֵדֵּם דּתֵשׁרֻון בַּארעָא נֵהוֵא שׁרֵא בַּשׁמַיָא׃ ס


[(1) Matt 18, 19]

עוֹד אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, אִם שְׁנַיִם מִכֶּם יַסְכִּימוּ עֲלֵי אֲדָמוֹת בְּכָל דָּבָר אֲשֶׁר יְבַקְשׁוּ, הָיֹה יִהְיֶה לָהֶם מֵאֵת אָבִי שֶׁבַּשָּׁמַיִם;

וְאוֺסִיף אֹמַר לָכֶם אִם שְׁנַיִם מִכֶּם נוֺעֲדוּ יַחְדָּו בָּאָרֶץ עַל-כָּל-דָּבָר אֲשֶׁר יִשְׁאָלוּ וְנָתַן לָהֶם אָבִי בַּשָּׁמַיִם כְּכֹל מִשְׁאֲלוֺת לִבָּם:

Opět pravím vám: Jestliže by dva z vás svolili se na zemi o všelikou věc, za kterouž by koli prosili, staneť se jim od Otce mého nebeského.

Opět(l) vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. (l) var: + amen

πάλιν α᾿μὴν λέγω ὑμι̑ν ο῞τι ε᾿ὰν δύο συμφωνήσωσιν ε᾿ξ ὑμω̑ν ε᾿πὶ τη̑ς γη̑ς περὶ παντὸς πράγματος ου῟ ε᾿ὰν αι᾿τήσωνται γενήσεται αυ᾿τοι̑ς παρὰ του̑ πατρός μου του̑ ε᾿ν ου᾿ρανοι̑ς

תֻּוב אָמַרנָא לכֻון דֵּאן תּרֵין מֵנכֻון נֵשׁתּוֻון בַּארעָא עַל כֻּל צבֻו דּנֵשֵׁאלֻון נֵהוֵא להֻון מֵן לוָת אָבי דּבַשׁמַיָא׃


[(1) Matt 18, 20]

כִּי בְּמָקוֹם אֲשֶׁר שְׁנַיִם אוֹ שְׁלוֹשָׁה נֶאֱסָפִים לִשְׁמִי שָׁם אֲנִי בְּתוֹכָם."

כִּי בְּכָל-מָקוֺם אֲשֶׁר שְׁנַיִם אוֺ שְׁלֹשָׁה יִקָּהֲלוּ בִשְׁמִי שָׁמָּה אֶהְיֶה אֲנִי בְּתוֺכָם:

Nebo kdežkoli shromáždí se dva neb tři ve jménu mém, tuť jsem já u prostřed nich.

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

ου῟ γάρ ει᾿σιν δύο η῍ τρει̑ς συνηγμένοι ει᾿ς τὸ ε᾿μὸν ο῎νομα ε᾿κει̑ ει᾿μι ε᾿ν μέσω αυ᾿τω̑ν

אַיכָּא גֵּיר דַּתרֵין אַו תּלָתָא כּנִישִׁין בּשֵׁמי תַּמָן אֵנָא בַּינָתהֻון׃ ס


[(1) Matt 18, 21]

כֵּיפָא נִגַּשׁ וְשָׁאַל אוֹתוֹ: "אֲדוֹנִי, כַּמָּה פְּעָמִים יֶחֱטָא לִי אָחִי וְאֶסְלַח לוֹ? הַאִם עַד שֶׁבַע פְּעָמִים?"

אָז נִגַּשׁ פֶּטְרוֺס וַיֹּאמֶר לוֺ אֲדֹנִי עַד-כַּמֶּה פְעָמִים יֶחְטָא-לוֺ אָחִי וְאֶסְלַח לוֺ הַאִם עַד-שֶׁבַע פְּעָמִים:

Tedy přistoupiv k němu Petr, řekl: Pane, kolikrát zhřeší proti mně bratr můj, a odpustím jemu? Do sedmi-likrát?

Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ ([Lukáš 17:4])

τότε προσελθών ὁ Πέτρος ει῏πεν αυ᾿τω̑ κύριε ποσάκις ἁμαρτήσει ει᾿ς ε᾿μὲ ὁ α᾿δελφός μου καὶ α᾿φήσω αυ᾿τω̑ ε῞ως ἑπτάκις

הָידֵּין קרֵב לוָתֵה כִּאפָא וֵאמַר מָרי כּמָא זַבנִין אֵן נַסכֵּל בִּי אָחי אֵשׁבֻּוק לֵה עדַמָא לַשׁבַע זַבנִין׃


[(1) Matt 18, 22]

הֵשִׁיב לוֹ יֵשׁוּעַ: "אֵינֶנִּי אוֹמֵר לְךָ עַד שֶׁבַע פְּעָמִים אֶלָּא עַד שִׁבְעִים וָשֶׁבַע.

וַיֹּאמֶר אֵלָיו יֵשׁוּעַ לֹא-אָמַרְתִּי לְךׇ עַד-שֶׁבַע פְּעָמִים כִּי-אִם עַד-שִׁבְעִים וָשֶׁבַע:

I dí mu Ježíš: Nepravím tobě až do sedmikrát, ale až do sedmdesátikrát sedmkrát.

Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“ ([Genesis 4:24])

λέγει αυ᾿τω̑ ὁ ᾽Ιησου̑ς ου᾿ λέγω σοι ε῞ως ἑπτάκις α᾿λλὰ ε῞ως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά

אָמַר לֵה יֵשֻׁוע לָא אָמַר אנָא לָך עדַמָא לַשׁבַע אֵלָא עדַמָא לשַׁבעִין זַבנִין שׁבַע שׁבַע סּ סּ׃


[(1) Matt 18, 23]

עַל כֵּן דּוֹמָה מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם לְמֶלֶךְ בָּשָׂר וָדָם שֶׁרָצָה לַעֲרֹךְ חֶשְׁבּוֹן עִם עֲבָדָיו.

לָכֵן דָּמְתָה מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם לְמֶלֶךְ אֲשֶׁר בִּקֵּשׁ חֶשְׁבּוֺן מִן-עֲבָדָיו:

A protož podobno jest království nebeské člověku králi, kterýž chtěl počet klásti s služebníky svými.

„S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. ([Matouš 25:19])

διὰ του̑το ὡμοιὼθη ἡ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν α᾿νθρὼπω βασιλει̑ ο῍ς η᾿θέλησεν συνα̑ραι λόγον μετὰ τω̑ν δούλων αυ᾿του̑

מֵטֻל הָנָא אֵתּדַּמיַת מַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא לגַברָא מַלכָּא דַּצבָא דּנֵסַב חֻושׁבָּנָא מֵן עַבדַּוהי׃


[(1) Matt 18, 24]

כַּאֲשֶׁר הֵחֵל לְחַשֵּׁב הוּבָא לְפָנָיו אִישׁ שֶׁהָיָה חַיָּב לוֹ עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים כִּכְּרֵי כֶּסֶף.

וְכַאֲשֶׁר הֵחֵל לְחַשֵּׁב וַיָּבִיאוּ אֵלָיו אִישׁ אֲשֶׁר נָשָׁה בוֺ עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים כִּכַּר-כָּסֶף:

A když počal klásti, podán mu jeden, kterýž byl dlužen deset tisíců hřiven.

Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven(m). (m) ř: deset tisíc talentů (talent asi 6000 denár) 19. kapitola

α᾿ρξαμένου δὲ αυ᾿του̑ συναίρειν προσηνέχθη αυ᾿τω̑ ει῟ς ο᾿φειλέτης μυρίων ταλάντων

וכַד שַׁרִי למֵסַב קַרֵבו לֵה חַד דּחַיָב רֵבֻּו כַּכּרִין׃


[(1) Matt 18, 25]

כֵּיוָן שֶׁלֹּא הָיָה לוֹ לְשַׁלֵּם צִוָּה אֲדוֹנָיו לִמְכֹּר אוֹתוֹ וְאֶת אִשְׁתּוֹ וְאֶת בָּנָיו וְאֶת כָּל אֲשֶׁר לוֹ כְּדֵי שֶׁיְּשֻׁלַּם הַחוֹב.

וְלֹא הָיָה בְיָדוֺ לְשַׁלֵּם וַיְצַו עָלָיו אֲדֹנָיו כִּי יִמָּכֵר הוּא וְאִשְׁתּוֺ וּבָנָיו וְכָל-אֲשֶׁר-לוֺ וְשַׁלֵּם יְשַׁלֵּם:

A když neměl čím zaplatiti, kázal jej pán jeho prodati, i ženu jeho i děti i všecko, což měl, a zaplatiti.

Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu.

μὴ ε῎χοντος δὲ αυ᾿του̑ α᾿ποδου̑ναι ε᾿κέλευσεν αυ᾿τὸν ὁ κύριος πραθη̑ναι καὶ τὴν γυναι̑κα καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ο῞σα ε῎χει καὶ α᾿ποδοθη̑ναι

וכַד לַיתּ לֵה למֵפרַע פּקַד מָרֵה דּנֵזדַּבַּן הֻו וַאנתּתֵה וַבנַוהי וכֻל מֵדֵּם דִּאית לֵה ונֵפרֻוע׃


[(1) Matt 18, 26]

כָּרַע הָעֶבֶד וְהִשְׁתַּחֲוָה לוֹ בְּאָמְרוֹ, 'אָנָּא, הֱיֵה סַבְלָן כְּלַפַּי וַאֲשַׁלֵּם לְךָ אֶת הַכֹּל.'

וַיִּפֹּל הָעֶבֶד וַיִּשְׁתַּחוּ לוֺ לֵאמֹר אֲדֹנִי הַאֲרֶךְ-נָא אַפְּךׇ וְאֶת-כָּל-נִשְׁיִי אֲשַׁלֵּמָה:

Tedy padna služebník ten, klaněl se jemu, řka: Pane, poshověj mi, a všecko zaplatím tobě.

Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: ‚Měj se mnou strpení, a všecko ti vrátím!‘

πεσών ου῏ν ὁ δου̑λος προσεκύνει αυ᾿τω̑ λέγων μακροθύμησον ε᾿π῾ ε᾿μοί καὶ πάντα α᾿ποδὼσω σοι

וַנפַל הַו עַבדָּא סגֵד לֵה וֵאמַר מָרי אַגַּר עלַי רֻוחָא וכֻל מֵדֵּם פָּרַע אנָא לָך׃


[(1) Matt 18, 27]

נִכְמְרוּ רַחֲמֵי הָאָדוֹן עַל הָעֶבֶד הַהוּא, פָּטַר אוֹתוֹ וּוִתֵּר לוֹ עַל הַחוֹב.

וַיִּכָּמְרוּ רַחֲמֵי הָאָדוֺן עַל-הָעֶבֶד הַהוּא וַיְשַׁלְּחֵהוּ וְשָׁמוֺט לוֺ חוֺבוֺ:

I slitovav se pán nad služebníkem tím, propustil ho a dluh jemu odpustil.

Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. ([Lukáš 7:42])

σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος του̑ δούλου ε᾿κείνου α᾿πέλυσεν αυ᾿τόν καὶ τὸ δάνειον α᾿φη̑κεν αυ᾿τω̑

וֵאתרַחַם מָרֵה דּעַבדָּא הַו וַשׁרָיהי וחַובּתֵה שׁבַק לֵה׃


[(1) Matt 18, 28]

כְּשֶׁיָּצָא הָעֶבֶד הַהוּא מָצָא אֶת אֶחָד מֵחֲבֵרָיו הָעֲבָדִים שֶׁהָיָה חַיָּב לוֹ מֵאָה דִּינָרִים. תָּפַס אוֹתוֹ בִּגְרוֹנוֹ וְאָמַר, 'שַׁלֵּם מַה שֶּׁאַתָּה חַיָּב!'

וַיֵּצֵא הָעֶבֶד הַהוּא מִלְּפָנָיו וַיִּמְצָא אֵת אַחַד הָעֲבָדִים אִישׁ עֲמִיתוֺ אֲשֶׁר נָשָׁה בוֺ מֵאָה כָסֶף וַיִּתְפָּשׂ-בּוֺ וַיְחַנְּקֵהוּ לֵאמֹר שַׁלֶּם-לִי אֵת אֲשֶׁר נָשִׁיתָ:

Vyšed pak služebník ten, nalezl jednoho z spoluslužebníků svých, kterýž mu byl dlužen sto peněz, a chopiv se ho, hrdloval se s ním, řka: Zaplať mi, cos dlužen.

Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen sto denárů; chytil ho za krk a křičel: ‚Zaplať mi, co jsi dlužen!‘

ε᾿ξελθών δὲ ὁ δου̑λος ε᾿κει̑νος ευ῟ρεν ε῞να τω̑ν συνδούλων αυ᾿του̑ ο῍ς ω῎φειλεν αυ᾿τω̑ ἑκατὸν δηνάρια καὶ κρατήσας αυ᾿τὸν ε῎πνιγεν λέγων α᾿πόδος ει῎ τι ο᾿φείλεις

נפַק דֵּין עַבדָּא הַו וֵאשׁכַּח לחַד מֵן כּנַוָתֵה דּחַיָב הוָא לֵה דִּינָרֵא מָאא וַאחדֵּה וחָנֵק הוָא לֵה וֵאמַר לֵה הַב לִי מֵדֵּם דּחַיָב אַנתּ לִי׃


[(1) Matt 18, 29]

נָפַל חֲבֵרוֹ לְרַגְלָיו וּבִקֵּשׁ מֵאִתּוֹ, 'אָנָּא, הֱיֵה סַבְלָן כְּלַפַּי וַאֲשַׁלֵּם לְךָ'.

וַיִּפֹּל הָעֶבֶד אִישׁ עֲמִיתוֺ לִפְנֵי רַגְלָיו וַיִּתְחַנֶּן-לוֺ לֵאמֹר הַאֲרֶךְ-נָא אַפְּךׇ וַאֲשַׁלְּמָה לְךׇ הַכָּל:

Tedy padna spoluslužebník ten k nohám jeho, prosil ho, řka: Poshověj mi, a všecko zaplatím tobě.

Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: ‚Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!‘

πεσών ου῏ν ὁ σύνδουλος αυ᾿του̑ παρεκάλει αυ᾿τὸν λέγων μακροθύμησον ε᾿π῾ ε᾿μοί καὶ α᾿ποδὼσω σοι

וַנפַל הַו כּנָתֵה עַל רֵגלַוהי בּעָא מֵנֵה וֵאמַר לֵה אַגַּר עלַי רֻוחָא ופָרַע אנָא לָך׃


[(1) Matt 18, 30]

אֶלָּא שֶׁהוּא לֹא הִסְכִּים וְעוֹד הָלַךְ וְהִשְׁלִיךְ אוֹתוֹ לַכֶּלֶא עַד אֲשֶׁר יְשַׁלֵּם אֶת הַחוֹב.

וְלֹא אָבָה אַךְ הָלַךְ וַיִּתְּנֵהוּ אֶל-הַמִּשְׁמָר עַד-אֲשֶׁר יְשַׁלֵּם אֶת-נִשְׁיוֺ:

On pak nechtěl, ale odšed, dal jej do žaláře, dokudž by nezaplatil dluhu.

On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh.

ὁ δὲ ου᾿κ η῎θελεν α᾿λλὰ α᾿πελθών ε῎βαλεν αυ᾿τὸν ει᾿ς φυλακὴν ε῞ως α᾿ποδω̑ τὸ ο᾿φειλόμενον

הֻו דֵּין לָא צבָא אֵלָא אֵזַל אַרמיֵה בֵּית־אַסִירֵא עדַמָא דּנֵתֵּל לֵה מָא דּחַיָב לֵה׃


[(1) Matt 18, 31]

כְּשֶׁרָאוּ חֲבֵרָיו הָעֲבָדִים אֶת הַנַּעֲשֶׂה הִתְעַצְּבוּ מְאֹד וּבָאוּ וְסִפְּרוּ לַאֲדוֹנָם אֶת כָּל אֲשֶׁר הָיָה.

וְאֶחָיו הָעֲבָדִים בִּרְאוֺתָם אֶת-אֲשֶׁר קָרָה הִתְעַצְּבוּ עַד-מְאֹד וַיָּבֹאוּ וַיְסַפְּרוּ לַאֲדֹנֵיהֶם אֶת-כָּל אֲשֶׁר קָרָה:

Vidouce pak spoluslužebníci jeho, co se dálo, zarmoutili se velmi; a šedše, pověděli pánu svému všecko, co se bylo stalo.

Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili; šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo.

ι᾿δόντες ου῏ν οἱ σύνδουλοι αυ᾿του̑ τὰ γενόμενα ε᾿λυπήθησαν σφόδρα καὶ ε᾿λθόντες διεσάφησαν τω̑ κυρίω ἑαυτω̑ν πάντα τὰ γενόμενα

כַּד חזַו דֵּין כּנַוָתהֻון מֵדֵּם דַּהוָא כֵּריַת להֻון טָב וֵאתַו אַודַּעו למָרהֻון כֻּל דַּהוָא׃


[(1) Matt 18, 32]

אָז קָרָא לוֹ אֲדוֹנָיו וְאָמַר לוֹ, 'עֶבֶד רָשָׁע, אֶת כָּל הַחוֹב הַהוּא מָחַלְתִּי לְךָ מִשּׁוּם שֶׁבִּקַּשְׁתָּ מִמֶּנִּי.

אָז קָרָא לוֺ אֲדֹנָיו וַיֹּאמֶר אֵלָיו עֶבֶד בְּלִיַּעַל אֶת-כָּל-הַחוֺב הַהוּא שָׁמַטְתִּי לְךׇ כַּאֲשֶׁר הִתְחַנַּנְתָּ לְפָנָי:

Tehdy povolav ho pán jeho, dí mu: Služebníče zlý, všecken ten dluh odpustil jsem tobě, nebs mne prosil.

Tu ho pán zavolal a řekl mu: ‚Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil;

τότε προσκαλεσάμενος αυ᾿τὸν ὁ κύριος αυ᾿του̑ λέγει αυ᾿τω̑ δου̑λε πονηρέ πα̑σαν τὴν ο᾿φειλὴν ε᾿κείνην α᾿φη̑κά σοι ε᾿πεὶ παρεκάλεσάς με

הָידֵּין קרָיהי מָרֵה וֵאמַר לֵה עַבדָּא בִּישָׁא הָי כֻּלָה חַובּתָא שֵׁבקֵת לָך דַּבעַיתּ מֵני׃


[(1) Matt 18, 33]

הַאִם לֹא הָיִיתָ צָרִיךְ גַּם אַתָּה לְרַחֵם עַל חֲבֵרְךָ הָעֶבֶד כְּשֵׁם שֶׁאֲנִי רִחַמְתִּי עָלֶיךָ?'

הֲלֹא הָיָה גַם-עָלֶיךׇ לְרַחֵם עַל-הָעֶבֶד אָחִיךׇ כַּאֲשֶׁר רִחַמְתִּי עָלֶיךׇ אָנִי:

Zdaliž i ty neměl se smilovati nad spoluslužebníkem svým, jako i já smiloval jsem se nad tebou?

neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou?‘

ου᾿κ ε῎δει καὶ σὲ ε᾿λεη̑σαι τὸν σύνδουλόν σου ὡς κα᾿γώ σὲ η᾿λέησα

לָא וָלֵא הוָא לָך אָף אַנתּ דַּתחֻון לַכנָתָך אַיכַּנָא דֵּאנָא חָנתָּך׃


[(1) Matt 18, 34]

וּבְכַעֲסוֹ מָסַר אוֹתוֹ אֲדוֹנָיו לַנּוֹגְשִׂים עַד אֲשֶׁר יְשַׁלֵּם אֶת הַחוֹב כֻּלּוֹ.

וַיִּחַר אַף אֲדֹנָיו וַיִּתְּנֵהוּ בְּיַד-נֹגְשִׁים עַד-כִּי-יְשַׁלֵּם אֶת-כָּל-אֲשֶׁר נָשָׁה בוֺ:

I rozhněvav se pán jeho, dal jej katům, dokudž by nezaplatil všeho, což mu byl dlužen.

A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. – ([Matouš 5:25-Matouš 5:26])

καὶ ο᾿ργισθεὶς ὁ κύριος αυ᾿του̑ παρέδωκεν αυ᾿τὸν τοι̑ς βασανισται̑ς ε῞ως ου῟ α᾿ποδω̑ πα̑ν τὸ ο᾿φειλόμενον

וַרגֵז מָרֵה וַאשׁלמֵה לַמנַגּדָנֵא עדַמָא דּנֵפרֻוע כֻּל מֵדֵּם דּחַיָב לֵה׃


[(1) Matt 18, 35]

כָּכָה גַּם אָבִי שֶׁבַּשָּׁמַיִם יַעֲשֶׂה לָכֶם אִם לֹא תִּמְחֲלוּ אִישׁ לְאָחִיו בְּכָל לְבַבְכֶם."

כָּכָה יַעֲשֶׂה לָכֶם גַּם-אָבִי בַּשָּׁמָיִם אִם-לֹא תִסְלְחוּ בְּכָל-לִבְּכֶם אִישׁ אִישׁ לְאָחִיו עַל-חַטֹּאתָם:

Takť i Otec můj nebeský učiní vám, jestliže neodpustíte jeden každý bratru svému z srdcí svých provinění jejich.

Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru.“ ([Matouš 6:15; Koloským 3:13])

ου῞τως καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ου᾿ράνιος ποιήσει ὑμι̑ν ε᾿ὰν μὴ α᾿φη̑τε ε῞καστος τω̑ α᾿δελφω̑ αυ᾿του̑ α᾿πὸ τω̑ν καρδιω̑ν ὑμω̑ν

הָכַנָא נֵעבֵּד לכֻון אָבי דּבַשׁמַיָא אֵלָא תֵּשׁבּקֻון אנָשׁ לַאחֻוהי מֵן לֵבּכֻון סַכלֻותֵה׃ ס


[(1) Matt 19, 01]

כְּשֶׁגָּמַר יֵשׁוּעַ לְדַבֵּר אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה יָצָא מִן הַגָּלִיל וּבָא לְאֵזוֹר יְהוּדָה שֶׁבְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן.

וַיְהִי כַּאֲשֶׁר כִּלָּה יֵשׁוּעַ לְדַבֵּר אֵת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיַּעֲבֹר מִן-הַגָּלִיל וַיָּבֹא גְבוּל יְהוּדָה מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵן:

I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto, bral se z Galilee, a přišel do končin Judských za Jordán.

Když Ježíš dokončil tato slova, odebral se z Galileje do krajin judských za Jordán. ([Marek 10:1-Marek 10:12 Matouš 7:28 Matouš 11:1 Matouš 13:53 Matouš 26:1])

καὶ ε᾿γένετο ο῞τε ε᾿τέλεσεν ὁ ᾽Ιησου̑ς τοὺς λόγους τούτους μετη̑ρεν α᾿πὸ τη̑ς Γαλιλαίας καὶ η῟λθεν ει᾿ς τὰ ο῞ρια τη̑ς ᾽Ιουδαίας πέραν του̑ ᾽Ιορδάνου

וַהוָא דּכַד שַׁלֵם יֵשֻׁוע מֵלֵא הָלֵין שׁקַל מֵן גּלִילָא וֵאתָא לַתחֻומָא דִּיהֻוד לעֵברָא דּיֻורדּנָן׃


[(1) Matt 19, 02]

הֲמוֹן עַם רַב הָלְכוּ אַחֲרָיו וְהוּא רִפֵּא אוֹתָם שָׁם.

וַהֲמוֺן עַם-רָב הָלְכוּ אַחֲרָיו וַיִּרְפָּאֵם שָׁם מֵחָלְיָם:

I šli za ním zástupové mnozí, a uzdravil je tam.

Velké zástupy šly za ním, a on je tam uzdravil.

καὶ η᾿κολούθησαν αυ᾿τω̑ ο῎χλοι πολλοί καὶ ε᾿θεράπευσεν αυ᾿τοὺς ε᾿κει̑

וֵאתַו בָּתרֵה כֵּנשֵׁא סַגִּיֵאא וַאסִי אֵנֻון תַּמָן׃


[(1) Matt 19, 03]

נִגְּשׁוּ אֵלָיו כַּמָּה פְּרוּשִׁים לְנַסּוֹת אוֹתוֹ וְאָמְרוּ: "הַאִם מֻתָּר לְאִישׁ לְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ עַל כָּל דָּבָר?".

וַיִּגְּשׁוּ אֵלָיו מִן-הַפְּרוּשִׁים וַיְנַסּוּ אֹתוֺ לֵאמֹר הֲיֵשׁ בְּיַד אִישׁ לְשַׁלַּח אֶת-אִשְׁתּוֺ עַל-כָּל-דָּבָר:

I přistoupili k němu farizeové, pokoušejíce ho a řkouce jemu: Sluší-li člověku propustiti manželku svou z kterékoli příčiny?

Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: „Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?“

καὶ προση̑λθον αυ᾿τω̑ Φαρισαι̑οι πειράζοντες αυ᾿τὸν καὶ λέγοντες ει᾿ ε῎ξεστιν α᾿νθρὼπω α᾿πολυ̑σαι τὴν γυναι̑κα αυ᾿του̑ κατὰ πα̑σαν αι᾿τίαν

וַקרֵבו לוָתֵה פּרִישֵׁא וַמנַסֵין הוַו לֵה וָאמרִין אֵן שַׁלִיט לאנָשׁ דּנֵשׁרֵא אַנתּתֵה בּכֻל עֵלָא׃


[(1) Matt 19, 04]

הֵשִׁיב לָהֶם וְאָמַר: "הַאִם לֹא קְרָאתֶם שֶׁהַבּוֹרֵא עָשָׂה אוֹתָם זָכָר וּנְקֵבָה מִבְּרֵאשִׁית

וַיַּעַן וַיֹּאמַר הֲלֹא קְרָאתֶם כִּי הָעֹשֶׂה מִקֶּדֶם זָכָר וּנְקֵבָה עָשָׂה אֹתָם:

On pak odpovídaje, řekl jim: Což jste nečtli, že ten, kterýž stvořil s počátku, muže a ženu učinil je?

Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? ([Genesis 1:27])

ὁ δὲ α᾿ποκριθεὶς ει῏πεν ου᾿κ α᾿νέγνωτε ο῞τι ὁ κτίσας α᾿π῾ α᾿ρχη̑ς α῎ρσεν καὶ θη̑λυ ε᾿ποίησεν αυ᾿τούς

הֻו דֵּין ענָא וֵאמַר להֻון לָא קרַיתֻּון דּהַו דַּעבַד מֵן בּרִשִׁית דֵּכרָא ונֵקבּתָא עבַד אֵנֻון׃


[(1) Matt 19, 05]

וְגַם אָמַר, 'עַל־כֵּן יַעֲזָב־אִישׁ אֶת־אָבִיו וְאֶת־אִמּוֹ וְדָבַק בְּאִשְׁתּוֹ וְהָיוּ לְבָשָׂר אֶחָד'?

וְאָמַר עַל-כֵּן יַעֲזָב-אִישׁ אֶת-אָבִיו וְאֶת-אִמּוֺ וְדָבַק בְּאִשְׁתּוֺ וְהָיוּ שְׁנֵיהֶם לְבָשָׂר אֶחָד:

A řekl: Protož opustí člověk otce i matku, a připojí se k manželce své, i budou dva jedno tělo.

A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘ ([Genesis 2:24; Efezským 5:31])

καὶ ει῏πεν ε῞νεκα τούτου καταλείψει α῎νθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τη̑ γυναικὶ αυ᾿του̑ καὶ ε῎σονται οἱ δύο ει᾿ς σάρκα μίαν

וֵאמַר מֵטֻל הָנָא נֵשׁבֻּוק גַּברָא לַאבֻוהי ולֵאמֵה ונֵקַף לַאנתּתֵה ונֵהוֻון תּרַיהֻון חַד בּסַר׃


[(1) Matt 19, 06]

אֵין הֵם עוֹד שְׁנַיִם אֶלָּא בָּשָׂר אֶחָד. לָכֵן מַה שֶּׁחִבֵּר הָאֱלֹהִים אַל יַפְרִיד הָאָדָם."

וְלָזֹאת אֵפוֺא אֵינָם עוֺד שְׁנַיִם כִּי אִם-בָּשָׂר אֶחָד וְלָכֵן אֵת אֲשֶׁר חִבֵּר אֱלֹהִים אַל-יַפְרֵד אָדָם:

A tak již nejsou dva, ale jedno tělo. A protož, což Bůh spojil, člověk nerozlučuj.

takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“

ω῞στε ου᾿κέτι ει᾿σὶν δύο α᾿λλὰ σὰρξ μία ο῍ ου῏ν ὁ θεὸς συνέζευξεν α῎νθρωπος μὴ χωριζέτω

מָדֵין לָא הוַו תּרֵין אֵלָא חַד פּגַר מֵדֵּם הָכִיל דַּאלָהָא זַוֵג בַּרנָשָׁא לָא נפַרֵשׁ׃


[(1) Matt 19, 07]

"אִם כֵּן לָמָּה צִוָּה מֹשֶׁה לָתֵת לָהּ סֵפֶר כְּרִיתוּת וּלְשַׁלְּחָהּ?" שָׁאֲלוּ אוֹתוֹ.

וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו וְלָמָּה-זֶּה צִוָּה מֹשֶׁה לָתֵת סֵפֶר כְּרִיתֻת וּלְשַׁלְּחָהּ:

Řekli jemu: Pročež tedy Mojžíš rozkázal dáti lístek rozloučení, a propustiti ji?

Namítnou mu: „Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?“ ([Deuteronomium 24:1 Deuteronomium 24:3])

λέγουσιν αυ᾿τω̑ τί ου῏ν Μωϋση̑ς ε᾿νετείλατο δου̑ναι βιβλίον α᾿ποστασίου καὶ α᾿πολυ̑σαι αυ᾿τήν

אָמרִין לֵה למָנָא הָכִיל מֻושֵׁא פַּקֵד דּנֵתֵּל כּתָבָא דּשֻׁובקָנָא ונֵשׁרִיה׃


[(1) Matt 19, 08]

הֵשִׁיב לָהֶם: "בִּגְלַל קְשִׁי לְבַבְכֶם הִתִּיר לָכֶם מֹשֶׁה לְשַׁלֵּחַ אֶת נְשֵׁיכֶם, אַךְ מֵרֵאשִׁית לֹא הָיָה כָּךְ.

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם בַּעֲבוּר קְשִׁי לְבַבְכֶם נָתַן לָכֶם מֹשֶׁה לְשַׁלַּח אֶת-נְשֵׁיכֶם אֲבָל לֹא הָיָה כֵן מִקֶּדֶם:

Dí jim: Mojžíš pro tvrdost srdce vašeho dopustil vám propouštěti manželky vaše, ale s počátku nebylo tak.

Odpoví jim: „Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo.

λέγει αυ᾿τοι̑ς ο῞τι Μωϋση̑ς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμω̑ν ε᾿πέτρεψεν ὑμι̑ν α᾿πολυ̑σαι τὰς γυναι̑κας ὑμω̑ν α᾿π῾ α᾿ρχη̑ς δὲ ου᾿ γέγονεν ου῞τως

אָמַר להֻון מֻושֵׁא לֻוקבַל קַשׁיֻות לֵבּכֻון אַפֵּס לכֻון דּתֵשׁרֻון נֵשַׁיכֻּון מֵן בּרִשִׁית דֵּין לָא הוָא הָכַנָא׃


[(1) Matt 19, 09]

וַאֲנִי אוֹמֵר לָכֶם, הַמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא עַל־דְבַר זְנוּת וְנוֹשֵׂא אַחֶרֶת נוֹאֵף הוּא."

וַאֲנִי אֹמֵר לָכֶם אִישׁ אִישׁ אֲשֶׁר יְשַׁלַּח אֶת-אִשְׁתּוֺ אִם לֹא עַל-דְּבַר זְנוּת וְנֹשֵׂא לוֺ אַחֶרֶת נֹאֵף הוּא וְהַנֹּשֵׂא אֶת-הַגְּרוּשָׁה נֹאֵף הוּא:

Protož pravím vám: Že kdožkoli propustil by manželku svou, (leč pro smilství), a jinou pojme, cizoloží, i kdož propuštěnou pojme, cizoloží.

Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží(n).“ (n) var: kdo propustí svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží. ([Matouš 5:32; Lukáš 16:18; 1 Korintským 7:10-1 Korintským 7:11])

λέγω δὲ ὑμι̑ν ο῞τι ο῍ς α῍ν α᾿πολύση τὴν γυναι̑κα αυ᾿του̑ μὴ ε᾿πὶ πορνεία καὶ γαμήση α῎λλην μοιχα̑ται

אָמַר אנָא לכֻון דֵּין דּמַן דּשָׁבֵק אַנתּתֵה דּלָא גַּורָא ונָסֵב אחרִתָא גָּאַר ומַן דּנָסֵב שׁבִיקתָּא גָּאַר׃ ס


[(1) Matt 19, 10]

אָמְרוּ לוֹ הַתַּלְמִידִים: "אִם כָּךְ הוּא דִּין הָאִישׁ וְהָאִשָּׁה לֹא כְּדַאי לְהִתְחַתֵּן."

וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו תַּלְמִידָיו אִם דְּבַר אִישׁ וְאִשָּׁה כָּכָה הוּא לֹא-טוֺב לָקַחַת אִשָּׁה:

Řekli jemu učedlníci jeho: Poněvadž jest taková pře s manželkou, není dobré ženiti se.

Učedníci mu řekli: „Jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit.“

λέγουσιν αυ᾿τω̑ οἱ μαθηταὶ αυ᾿του̑ ει᾿ ου῞τως ε᾿στὶν ἡ αι᾿τία του̑ α᾿νθρὼπου μετὰ τη̑ς γυναικός ου᾿ συμφέρει γαμη̑σαι

אָמרִין לֵה תַּלמִידַוהי אֵן הָכַנָא אִית עֵדלָיָא בַּינַי גַּברָא לַאנתּתָא לָא פַּקָח למֵסַב אַנתּתָא׃


[(1) Matt 19, 11]

אָמַר לָהֶם: "לֹא הַכֹּל מְבִינִים אֶת הַדָּבָר הַזֶּה, רַק אֵלֶּה שֶׁנִּתַּן לָהֶם.

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם לֹא כָל-אִישׁ רַב-כֹּחַ הוּא לִסְבֹּל הַדָּבָר הַזֶּה כִּי-אִם רַק אֵלֶּה אֲשֶׁר נִתַּן לָהֶם:

On pak řekl jim: Ne všickniť chápají slova toho, ale ti, jimž jest dáno.

On jim odpověděl: „Ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým je to dáno. ([1 Korintským 7:7])

ὁ δὲ ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς ου᾿ πάντες χωρου̑σιν τὸν λόγον του̑τον α᾿λλ῾ οι῟ς δέδοται

הֻו דֵּין אֵמַר להֻון לָא כֻּלנָשׁ סָפֵק לָה למֵלתָא הָדֵא אֵלָא מַן דִּיהִיב לֵה׃


[(1) Matt 19, 12]

יֵשׁ סָרִיסִים שֶׁנּוֹלְדוּ כָּךְ מִבֶּטֶן אִמָּם, יֵשׁ סָרִיסִים שֶׁנַּעֲשׂוּ סָרִיסִים עַל־יְדֵי בְּנֵי אָדָם, יֵשׁ סָרִיסִים אֲשֶׁר עָשׂוּ עַצְמָם לְסָרִיסִים לְמַעַן מַלְכוּת שָׁמַיִם. מִי שֶׁבִּיכָלְתּוֹ לְקַבֵּל, שֶׁיְּקַבֵּל."

כִּי יֵשׁ סָרִיסִים אֲשֶׁר נוֺלְדוּ כֵן מֵרֶחֶם אִמָּם וְיֵשׁ אֲשֶׁר נַעֲשׂוּ סָרִיסִים בִּידֵי אָדָם וְיֵשׁ אֲשֶׁר מִנַּפְשָׁם נִהְיוּ לְסָרִיסִים לְמַעַן מַלְכוּת הַשָּׁמָיִם מִי אֲשֶׁר כֹּחוֺ רַב לוֺ לִסְבֹּל יִסְבֹּל:

Jsouť zajisté panicové, kteříž se tak z života matky zrodili; a jsouť panicové, kteříž učiněni jsou od lidí; a jsouť panicové, kteříž se sami v panictví oddali pro království nebeské. Kdo může pochopiti, pochop.

Někteří nežijí v manželství(o), protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.“ (o) ř: jsou eunuchové (tak i dál)

ει᾿σὶν γὰρ ευ᾿νου̑χοι οι῞τινες ε᾿κ κοιλίας μητρὸς ε᾿γεννήθησαν ου῞τως καὶ ει᾿σὶν ευ᾿νου̑χοι οι῞τινες ευ᾿νουχίσθησαν ὑπὸ τω̑ν α᾿νθρὼπων καὶ ει᾿σὶν ευ᾿νου̑χοι οι῞τινες ευ᾿νούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τω̑ν ου᾿ρανω̑ν ὁ δυνάμενος χωρει̑ν χωρείτω

אִית גֵּיר מהַימנֵא דּמֵן כַּרסָא דֵּאמהֻון אֵתִילֵדו הָכַנָא וִאית מהַימנֵא דּמֵן בּנַינָשָׁא הוַו מהַימנֵא וִאית מהַימנֵא דּהֵנֻון עבַדו נַפשׁהֻון מהַימנֵא מֵטֻל מַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא מַן דּמֵשׁכַּח דּנֵספַּק נֵספַּק׃ ס


[(1) Matt 19, 13]

אָז הֵבִיאוּ אֵלָיו יְלָדִים כְּדֵי שֶׁיִּסְמֹךְ יָדָיו עֲלֵיהֶם וְיִתְפַּלֵּל בַּעֲדָם, אֶלָּא שֶׁהַתַּלְמִידִים גָּעֲרוּ בָּהֶם.

אָז הוּבְאוּ יְלָדִים לְפָנָיו לְבַעֲבוּר יָשִׂים אֶת-יָדָיו עֲלֵיהֶם וְיִתְפַּלֵּל בַּעֲדָם וַיִּגְעֲרוּ-בָם הַתַּלְמִידִים:

Tehdy přineseny jsou k němu dítky, aby na ně ruce vzkládal a modlil se. Učedlníci pak přimlouvali jim.

Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se; ale učedníci jim to zakazovali. ([Marek 10:13-Marek 10:16; Lukáš 18:15-Lukáš 18:17])

τότε προσηνέχθησαν αυ᾿τω̑ παιδία ι῞να τὰς χει̑ρας ε᾿πιθη̑ αυ᾿τοι̑ς καὶ προσεύξηται οἱ δὲ μαθηταὶ ε᾿πετίμησαν αυ᾿τοι̑ς

הָידֵּין קַרֵבו לֵה טלָיֵא דַּנסִים אִידֵה עלַיהֻון וַנצַלֵא וַכַאו בּהֻון תַּלמִידַוהי׃


[(1) Matt 19, 14]

אַךְ יֵשׁוּעַ אָמַר: "הַנִּיחוּ לַיְלָדִים לָבוֹא אֵלַי וְאַל תִּמְנְעוּ בַּעֲדָם, כִּי לְכָאֵלֶּה מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם."

וַיֹּאמֶר יֵשׁוּעַ אֲלֵיהֶם הַנִּיחוּ לַיְלָדִים וְאַל-תִּכְלְאוּ אֹתָם מִבֹּא אֵלָי כִּי מֵאֵלֶּה מַלְכוּת הַשָּׁמָיִם:

Ale Ježíš řekl: Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně; nebo takovýchť jest království nebeské.

Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“ ([Matouš 18:3])

ὁ δὲ ᾽Ιησου̑ς ει῏πεν α῎φετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αυ᾿τὰ ε᾿λθει̑ν πρός με τω̑ν γὰρ τοιούτων ε᾿στὶν ἡ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν

הֻו דֵּין יֵשֻׁוע אֵמַר להֻון שׁבֻוקו טלָיֵא אָתֵין לוָתי ולָא תֵּכלֻון אֵנֻון דּדַאילֵין גֵּיר דַּאיך הָלֵין אֵנֻון אִיתֵיה מַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא׃


[(1) Matt 19, 15]

הוּא סָמַךְ יָדָיו עֲלֵיהֶם וְאַחֲרֵי כֵן הָלַךְ מִשָּׁם.

וַיָּשֶׂם אֶת-יָדָיו עֲלֵיהֶם וַיִּפֶן וַיֵּלַךְ:

A po vzkládání na ně rukou odebral se odtud.

Požehnal jim(p) a šel dál. (p) ř : Vložil na ně ruce

καὶ ε᾿πιθεὶς τὰς χει̑ρας αυ᾿τοι̑ς ε᾿πορεύθη ε᾿κει̑θεν

וסָם אִידֵה עלַיהֻון וֵאזַל מֵן תַּמָן׃ ס


[(1) Matt 19, 16]

נִגַּשׁ אֵלָיו אִישׁ אֶחָד וְשָׁאַל:" רַבִּי, אֵיזֶה טוֹב עָלַי לַעֲשׂוֹת כְּדֵי לְהַשִֹיג חַיֵּי עוֹלָם?"

וְהִנֵּה-אִישׁ נִגַּשׁ אֵלָיו וַיֹּאמַר רַבִּי הַטּוֺב אֵי-זֶה הַטּוֺב אֶעֱשֶׂה לָרֶשֶׁת חַיֵּי עוֺלָם:

A aj, jeden přistoupiv, řekl jemu: Mistře dobrý, co dobrého budu činiti, abych měl život věčný?

A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: „Mistře(q), co dobrého mám dělat, abych získal věčný život?“ (q) ř: Učiteli ([Marek 10:17-Marek 10:22; Lukáš 18:18-Lukáš 18:23 Lukáš 10:25])

καὶ ι᾿δοὺ ει῟ς προσελθών αυ᾿τω̑ ει῏πεν διδάσκαλε τί α᾿γαθὸν ποιήσω ι῞να σχω̑ ζωὴν αι᾿ὼνιον

וֵאתָא חַד קרֵב וֵאמַר לֵה מַלפָנָא טָבָא מָנָא דּטָב אֵעבֵּד דּנֵהוֻון לִי חַיֵא דַּלעָלַם׃


[(1) Matt 19, 17]

אָמַר אֵלָיו: "מַדּוּעַ אַתָּה שׁוֹאֵל אוֹתִי בְּנוֹגֵעַ לַטּוֹב? אֶחָד הוּא הַטּוֹב, אֲבָל אִם רְצוֹנְךָ לָבוֹא לַחַיִּים, שְׁמֹר אֶת הַמִּצְווֹת."

וַיֹּאמֶר אֵלָיו לָמָּה-זֶּה קָרָאתָ לִי טוֺב אֵין-טוֺב כִּי אִם-אֶחָד הוּא הָאֱלֹהִים וְאִם-נִכְסַפְתָּ לָבֹא אֶל-הַחַיִּים שְׁמֹר אֵת הַמִּצְוֺת:

Ale on řekl jemu: Co mne nazýváš dobrým? Žádný není dobrý, než jediný, totiž Bůh. Chceš-li pak vjíti do života, ostříhej přikázaní.

On mu řekl: „Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!“

ὁ δὲ ει῏πεν αυ᾿τω̑ τί με ε᾿ρωτα̑ς περὶ του̑ α᾿γαθου̑ ει῟ς ε᾿στιν ὁ α᾿γαθός ει᾿ δὲ θέλεις ει᾿ς τὴν ζωὴν ει᾿σελθει̑ν τήρησον τὰς ε᾿ντολάς

הֻו דֵּין אֵמַר לֵה מָנָא קָרֵא אַנתּ לִי טָבָא לַיתּ טָבָא אֵלָא אֵן חַד אַלָהָא אֵן דֵּין צָבֵא אַנתּ דּתֵעֻול לחַיֵא טַר פֻּוקדָּנֵא׃


[(1) Matt 19, 18]

שָׁאַל הָאִישׁ: "אֵיזֶה?" הֵשִׁיב יֵשׁוּעַ: "לֹא תִּרְצַח, לֹא תִּנְאַף, לֹא תִּגְנֹב, לֹא־תַעֲנֶה בְּרֵעֲךָ עֵד שָׁקֶר,

וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֵי-זֹה הֵנָּה וַיַּעַן יֵשׁוּעַ לֹא תִּרְצָח לֹא תִּנְאָף לֹא תִּגְנֹב לֹא-תַעֲנֶה עֵד שָׁקֶר:

Dí jemu: Kterých? Ježíš pak řekl: Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví.

Otázal se ho: „Která?“ Ježíš odpověděl: „Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit,

λέγει αυ᾿τω̑ ποίας ὁ δὲ ᾽Ιησου̑ς ει῏πεν τὸ ου᾿ φονεύσεις ου᾿ μοιχεύσεις ου᾿ κλέψεις ου᾿ ψευδομαρτυρήσεις

אָמַר לֵה אַילֵין הֻו דֵּין יֵשֻׁוע אֵמַר לֵה דּלָא תֵּקטֻול ולָא תּגֻור ולָא תֵּגנֻוב ולָא תֵּסהַד סָהדֻּות שֻׁוקרָא׃


[(1) Matt 19, 19]

כַּבֵּד אֶת־אָבִיךָ וְאֶת־אִמֶּךָ, וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ'."

כַּבֵּד אֶת-אָבִיךׇ וְאֶת-אִמֶּךׇ וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךׇ כָּמוֺךׇ:

Cti otce svého i matku, a milovati budeš bližního svého jako sebe samého.

cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.“

τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καί α᾿γαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν

ויַקַר לַאבֻוך ולֵאמָך ותַחֵב לקַרִיבָך אַיך נַפשָׁך׃


[(1) Matt 19, 20]

אָמַר הַבָּחוּר: "אֶת כָּל אֵלֶּה שָׁמַרְתִּי; מָה עוֹד חָסֵר לִי?"

וַיֹּאמֶר הַנַּעַר אֵלָיו כָּל-אֵלֶּה שָׁמַרְתִּי מִנְּעוּרָי וּמַה-יֶּחְסַר לִי עוֺד:

Dí jemu mládenec: Všeho toho ostříhal jsem od své mladosti. Čehož mi se ještě nedostává?

Mladík mu řekl: „To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?“

λέγει αυ᾿τω̑ ὁ νεανίσκος πάντα ταυ̑τα ε᾿φύλαξα τί ε῎τι ὑστερω̑

אָמַר לֵה הַו עלַימָא הָלֵין כֻּלהֵין נֵטרֵת אֵנֵין מֵן טַליֻותי מָנָא חסִיר אנָא׃


[(1) Matt 19, 21]

אָמַר לוֹ יֵשׁוּעַ: "אִם רְצוֹנְךָ לִהְיוֹת שָׁלֵם, לֵךְ מְכֹר אֶת רְכוּשְׁךָ וְתֵן לָעֲנִיִּים וְיִהְיֶה לְךָ אוֹצָר בַּשָּׁמַיִם; אַחַר כָּךְ בּוֹא וְלֵךְ אַחֲרַי."

וַיֹּאמֶר אֵלָיו יֵשׁוּעַ אִם-חָפַצְתָּ לִהְיוֺת תָּמִים לֵךְ וּמְכֹר אֶת-כָּל-אֲשֶׁר-לְךׇ וְתֵן לַעֲנִיִּים וְהָיָה לְךׇ אוֺצָר בַּשָּׁמָיִם וּבֹא וְלֵךְ אַחֲרָי:

Řekl mu Ježíš: Chceš-li dokonalým býti, jdiž a prodej statek svůj, a rozdej chudým, a budeš míti poklad v nebi, a poď, následuj mne.

Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“ ([Matouš 6:20; Lukáš 12:33])

ε῎φη αυ᾿τω̑ ὁ ᾽Ιησου̑ς ει᾿ θέλεις τέλειος ει῏ναι υ῞παγε πὼλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς τοι̑ς πτωχοι̑ς καὶ ε῞ξεις θησαυρὸν ε᾿ν ου᾿ρανοι̑ς καὶ δευ̑ρο α᾿κολούθει μοι

אָמַר לֵה יֵשֻׁוע אֵן צָבֵא אַנתּ גּמִירָא למֵהוָא זֵל זַבֵּן קֵניָנָך והַב למֵסכִּנֵא ותֵהוֵא לָך סִימתָא בַּשׁמַיָא ותָא בָּתַרי׃ ס


[(1) Matt 19, 22]

כְּשֶׁשָּׁמַע הַבָּחוּר אֶת הַדָּבָר הַזֶּה הָלַךְ מִשָּׁם עָצוּב, שֶׁכֵּן הָיוּ לוֹ נְכָסִים רַבִּים.

וְהַנַּעַר כְּשָׁמְעוֺ הַדָּבָר הַזֶּה הִתְעַצֵּב אֶל-לִבּוֺ וַיֵּלֶךְ-לוֺ כִּי-נְכָסִים רַבִּים הָיוּ לוֺ:

Uslyšev pak mládenec tu řeč, odšel, smuten jsa; nebo měl statku mnoho.

Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.

α᾿κούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον α᾿πη̑λθεν λυπούμενος η῟ν γὰρ ε῎χων κτήματα πολλά

שׁמַע דֵּין הַו עלַימָא מֵלתָא הָדֵא וֵאזַל כַּד כַּריָא לֵה אִית הוָא לֵה גֵּיר קֵניָנָא סַגִּיָאא׃


[(1) Matt 19, 23]

אָמַר יֵשׁוּעַ לְתַלְמִידָיו: "אָמֵן אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, בְּקֹשִׁי יִכָּנֵס עָשִׁיר לְמַלְכוּת הַשָּׁמַיִם.

וַיֹּאמֶר יֵשׁוּעַ אֶל-תַּלְמִידָיו אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם מַה-קָּשֶׁה לְאִישׁ עָשִׁיר לָבֹא אֶל-מַלְכוּת הַשָּׁמָיִם:

Ježíš pak řekl učedlníkům svým: Amen pravím vám, že bohatý nesnadně vejde do království nebeského.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. ([Marek 10:23-Marek 10:31; Lukáš 18:24-Lukáš 18:30])

ὁ δὲ ᾽Ιησου̑ς ει῏πεν τοι̑ς μαθηται̑ς αυ᾿του̑ α᾿μὴν λέγω ὑμι̑ν ο῞τι πλούσιος δυσκόλως ει᾿σελεύσεται ει᾿ς τὴν βασιλείαν τω̑ν ου᾿ρανω̑ν

יֵשֻׁוע דֵּין אֵמַר לתַלמִידַוהי אַמִין אָמַר אנָא לכֻון דּעַטלָא הי לעַתִּירָא דּנֵעֻול למַלכֻּות שׁמַיָא׃


[(1) Matt 19, 24]

וְעוֹד אֲנִי אוֹמֵר לָכֶם, נָקֵל לַגָּמָל לַעֲבֹר דֶּרֶךְ נֶקֶב מַחַט מֵהִכָּנֵס עָשִׁיר אֶל מַלְכוּת הָאֱלֹהִים."

וְעוֺד אֲנִי אֹמֵר לָכֶם כִּי-נָקֵל לַגָּמָל לַעֲבֹר דֶּרֶךְ חֻר הַמַּחַט מִבֹּא עָשִׁיר אֶל-מַלְכוּת הָאֱלֹהִים:

A opět pravím vám: Snázeť jest velbloudu skrze uši jehly projíti, nežli bohatému vjíti do království Božího.

Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“

πάλιν δὲ λέγω ὑμι̑ν ευ᾿κοπὼτερόν ε᾿στιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ρ᾿αφίδος διελθει̑ν η῍ πλούσιον ει᾿σελθει̑ν ει᾿ς τὴν βασιλείαν του̑ θεου̑

תֻּוב דֵּין אָמַרנָא לכֻון דַּדלִיל הֻו לגַמלָא למֵעַל בַּחרֻורָא דַּמחַטָא אַו עַתִּירָא דּנֵעֻול למַלכֻּותָא דַּאלָהָא׃


[(1) Matt 19, 25]

שָׁמְעוּ הַתַּלְמִידִים וְתָמְהוּ מְאֹד. "אִם כֵּן, מִי יָכוֹל לְהִוָּשַׁע?" שָׁאֲלוּ.

וְתַלְמִידָיו שָׁמְעוּ וַיִּשְׁתּוֺמְמוּ עַד-מְאֹד לֵאמֹר מִי אֵפוֺא יוּכַל לְהִוָּשֵׁעַ:

A uslyšavše to učedlníci jeho, užasli se velmi, řkouce: I kdož tedy může spasen býti?

Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: „Kdo potom může být spasen?“

α᾿κούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ ε᾿ξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες τίς α῎ρα δύναται σωθη̑ναι

תַּלמִידֵא דֵּין כַּד שׁמַעו תַּהִירִין הוַו טָב וָאמרִין מַנֻו כַּי מֵשׁכַּח דּנִחֵא׃


[(1) Matt 19, 26]

הִבִּיט בָּהֶם יֵשׁוּעַ וְאָמַר: "מִבְּנֵי אָדָם נִבְצָר הַדָּבָר, אֲבָל הָאֱלֹהִים כָּל יָכוֹל."

וַיַּבֶּט-בָּם יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם מִבְּנֵי-אָדָם יִפָּלֵא הַדָּבָר הַזֶּה אַךְ מֵאֱלֹהִים לֹא יִפָּלֵא כָּל-דָּבָר:

Pohleděv pak Ježíš, řekl jim: U lidíť jest to nemožné, ale u Boha všecko jest možné.

Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko.“ ([Genesis 18:14; Jób 42:2; Zacharjáš 8:6])

ε᾿μβλέψας δὲ ὁ ᾽Ιησου̑ς ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς παρὰ α᾿νθρὼποις του̑το α᾿δύνατόν ε᾿στιν παρὰ δὲ θεω̑ πάντα δυνατά

חָר בּהֻון יֵשֻׁוע וֵאמַר להֻון לוָת בּנַינָשָׁא הָדֵא לָא מֵשׁכּחָא לוָת אַלָהָא דֵּין כֻּלמֵדֵּם מֵשׁכּחָא׃


[(1) Matt 19, 27]

הֵגִיב כֵּיפָא וְאָמַר אֵלָיו: "הִנֵּה אֲנַחְנוּ עָזַבְנוּ הַכֹּל וְהָלַכְנוּ אַחֲרֶיךָ, אִם כֵּן מַה יִּהְיֶה לָנוּ?"

וַיַּעַן פֶּטְרוֺס וַיֹּאמֶר אֵלָיו הִנֵּה אֲנַחְנוּ עָזַבְנוּ אֶת-כֹּל וַנֵּלֶךְ אַחֲרֶיךׇ וּמָה אֵפוֺא יִהְיֶה-לָּנוּ:

Tehdy odpověděv Petr, řekl mu: Aj, my opustili jsme všecky věci, a šli jsme za tebou. Což pak nám bude?

Na to mu řekl Petr: „Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou! Co tedy budeme mít?“ ([Matouš 4:18-Matouš 4:21])

τότε α᾿ποκριθεὶς ὁ Πέτρος ει῏πεν αυ᾿τω̑ ι᾿δοὺ ἡμει̑ς α᾿φήκαμεν πάντα καὶ η᾿κολουθήσαμέν σοι τί α῎ρα ε῎σται ἡμι̑ν

הָידֵּין ענָא כִּאפָא וֵאמַר לֵה הָא אֵנַחנַן שׁבַקן כֻּלמֵדֵּם וֵאתַין בָּתרָך מָנָא כַּי נֵהוֵא לַן׃ ס


[(1) Matt 19, 28]

אָמַר לָהֶם יֵשׁוּעַ: "אָמֵן. אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, אַתֶּם הַהוֹלְכִים אַחֲרַי, כַּאֲשֶׁר תִּתְחַדֵּשׁ הַבְּרִיאָה וּבֶן־הָאָדָם יֵשֵׁב עַל כִּסֵּא כְּבוֹדוֹ, תֵּשְׁבוּ גַּם אַתֶּם עַל שְׁנֵים־עָשָׂר כִּסְאוֹת לִשְׁפֹּט אֶת שְׁנֵים־עָשָׂר שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל.

וַיֹּאמֶר יֵשׁוּעַ אֲלֵיהֶם אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם כִּי אַתֶּם הַהֹלְכִים אַחֲרָי כַּאֲשֶׁר יֵשֵׁב בֶּן-הָאָדָם עַל-כִּסֵּא כְבוֺדוֺ בְּהִתְחַדֵּשׁ הַבְּרִיאָה גַּם-אַתֶּם תֵּשְׁבוּ אָז עַל-שְׁנֵים עָשָׂר כִּסְאוֺת לִשְׁפֹּט אֶת-שְׁנֵים עָשָׂר שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל:

Ježíš pak řekl jim: Amen pravím vám, že vy, kteříž jste následovali mne, v druhém narození, když se posadí Syn člověka na trůnu velebnosti své, sednete i vy na dvanácti trůních, soudíce dvanáctero pokolení Izraelské.

Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, až se Syn člověka při obnovení(r) všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na dvanáct trůnů a budete soudit dvanáct pokolení Izraele. (r) ř: znovuzrození ([Daniel 7:9-Daniel 7:10; Lukáš 22:30; 1 Korintským 6:2; Zjevení Janovo 3:21])

ὁ δὲ ᾽Ιησου̑ς ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς α᾿μὴν λέγω ὑμι̑ν ο῞τι ὑμει̑ς οἱ α᾿κολουθήσαντές μοι ε᾿ν τη̑ παλιγγενεσία ο῞ταν καθίση ὁ υἱὸς του̑ α᾿νθρὼπου ε᾿πὶ θρόνου δόξης αυ᾿του̑ καθήσεσθε καὶ ὑμει̑ς ε᾿πὶ δὼδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δὼδεκα φυλὰς του̑ ᾽Ισραήλ

אָמַר להֻון יֵשֻׁוע אַמִין אָמַר אנָא לכֻון דַּאנתֻּון דֵּאתַיתֻּון בָּתַרי בּעָלמָא חַדתָא מָא דּיָתֵב בּרֵה דּאנָשָׁא עַל תּרָנָוס דּשֻׁובחֵה תֵּתּבֻון אָף אַנתֻּון עַל תּרֵעסַר כֻּורסַוָן וַתּדֻונֻון תּרֵעסַר שַׁבטֵא דִּאיסרָאיֵל׃


[(1) Matt 19, 29]

וְכָל מִי שֶׁעָזַב בָּתִים אוֹ אַחִים וַאֲחָיוֹת אוֹ אָב וָאֵם אוֹ אִשָּׁה אוֹ בָּנִים אוֹ שָׂדוֹת לְמַעַן שְׁמִי - יְקַבֵּל פִּי מֵאָה וְיִירַשׁ חַיֵּי עוֹלָם.

וְכָל-אִישׁ אֲשֶׁר יַעֲזֹב בָּתִּים אוֺ אַחִים אוֺ אֲחָיוֺת אוֺ אָב אוֺ אֵם אוֺ אִשָּׁה אוֺ בָנִים אוֺ שָׂדוֺת לְמַעַן שְׁמִי יִמְצָא מֵאָה שְׁעָרִים וְחַיֵּי עוֺלָם יִירָשׁ:

A každý, kdož opustil by domy, neb bratry, neb sestry, neb otce, neb matku, neb manželku, neb dítky, neb pole pro jméno mé, stokrát více vezme, a život věčný dědičně obdrží.

A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát(s) víc dostane a bude mít podíl na věčném životě. (s) var: mnohokrát 20. kapitola ([Matouš 10:37; Lukáš 14:26])

καὶ πα̑ς ο῞στις α᾿φη̑κεν οι᾿κίας η῍ α᾿δελφοὺς η῍ α᾿δελφὰς η῍ πατέρα η῍ μητέρα η῍ τέκνα η῍ α᾿γροὺς ε῞νεκεν του̑ ο᾿νόματός μου ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αι᾿ὼνιον κληρονομήσει

וכֻלנָשׁ דּשָׁבֵק בָּתֵּא אַו אַחֵא אַו אַחוָתָא אַו אַבָא אַו אֵמָא אַו אַנתּתָא אַו בּנַיָא אַו קֻוריָא מֵטֻל שֵׁמי חַד בַּמָאא נקַבֵּל וחַיֵא דַּלעָלַם נִארַת׃ ס


[(1) Matt 19, 30]

אֲבָל רַבִּים מִן הָרִאשׁוֹנִים יִהְיוּ אַחֲרוֹנִים וּמֵהָאַחֲרוֹנִים - רִאשׁוֹנִים."

וְרַבִּים הֵם הָרִאשֹׁנִים אֲשֶׁר יִהְיוּ אַחֲרֹנִים וְהָאַחֲרֹנִים רִאשֹׁנִים:

Mnozí pak první budou poslední, a poslední první.

Mnozí první budou poslední a poslední první.“ ([Matouš 20:16; Lukáš 13:30])

πολλοὶ δὲ ε῎σονται πρω̑τοι ε῎σχατοι καὶ ε῎σχατοι πρω̑τοι

סַגִּיֵאא דֵּין קַדמָיֵא דּנֵהוֻון אחרָיֵא וַאחרָיֵא קַדמָיֵא׃ ס


[(1) Matt 20, 01]

כִּי דּוֹמָה מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם לְאִישׁ בַּעַל אֲחֻזָּה שֶׁיָּצָא הַשְׁכֵּם בַּבֹּקֶר לִשְׂכֹּר פּוֹעֲלִים לְכַרְמוֹ,

כִּי דָּמְתָה מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם לְבַעַל-הַבָּיִת אֲשֶׁר הִשְׁכִּים וַיֵּצֵא בַבֹּקֶר וַיִּשְׂכֹּר פֹּעֲלִים לְכַרְמוֺ:

Nebo podobno jest království nebeské člověku hospodáři, kterýž vyšel na úsvitě, aby najal dělníky na vinici svou.

„Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici.

ὁμοία γάρ ε᾿στιν ἡ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν α᾿νθρὼπω οι᾿κοδεσπότη ο῞στις ε᾿ξη̑λθεν α῞μα πρωι῭ μισθὼσασθαι ε᾿ργάτας ει᾿ς τὸν α᾿μπελω̑να αυ᾿του̑

דָּמיָא גֵּיר מַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא לגַברָא מָרֵא בַּיתָּא דַּנפַק בּצַפרָא דּנֵאגֻור פָּעלֵא לכַרמֵה׃


[(1) Matt 20, 02]

וּלְאַחַר שֶׁהִסְכִּים עִם הַפּוֹעֲלִים עַל שְׂכַר דִּינָר לְיוֹם שָׁלַח אוֹתָם אֶל כַּרְמוֹ.

וּשְׂכַר הַפֹּעֲלִים נָקַב שֶׁקֶל לַיּוֺם וַיִּשְׁלַח אֹתָם אֶל-הַכָּרֶם:

Smluviv pak s dělníky z peníze denního, odeslal je na vinici svou.

Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici.

συμφωνήσας δὲ μετὰ τω̑ν ε᾿ργατω̑ν ε᾿κ δηναρίου τὴν ἡμέραν α᾿πέστειλεν αυ᾿τοὺς ει᾿ς τὸν α᾿μπελω̑να αυ᾿του̑

קַץ דֵּין עַם פָּעלֵא מֵן דִּינָרָא בּיַומָא ושַׁדַּר אֵנֻון לכַרמֵה׃


[(1) Matt 20, 03]

כְּשֶׁיָּצָא בְּשָׁעָה תֵּשַׁע רָאָה אֲחֵרִים עוֹמְדִים בְּטֵלִים בַּשּׁוּק.

וַיֵּצֵא בַּשָּׁעָה הַשְּׁלִישִׁית וַיַּרְא אֲנָשִׁים אֲחֵרִים עֹמְדִים בִּבְלִי מְלָאכָה בַּשּׁוּק:

A vyšed okolo hodiny třetí, uzřel jiné, ani stojí na trhu zahálejíce.

Když znovu vyšel o deváté hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu,

καὶ ε᾿ξελθών περὶ τρίτην ω῞ραν ει῏δεν α῎λλους ἑστω̑τας ε᾿ν τη̑ α᾿γορα̑ α᾿ργούς

וַנפַק בַּתלָת שָׁעִין וַחזָא אחרָנֵא דּקָימִין בּשֻׁוקָא ובַטִילִין׃


[(1) Matt 20, 04]

אָמַר לָהֶם, 'לְכוּ גַּם אַתֶּם אֶל כַּרְמִי וְאֶתֵּן לָכֶם אֶת הַמַּגִּיעַ לָכֶם'. הֵם הָלְכוּ.

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם לְכוּ אֶל-כַּרְמִי גַּם-אַתֶּם וְדֵי שְׂכַרְכֶם אֶתֵּן לָכֶם כַּמִּשְׁפָּט וַיֵּלְכוּ:

I těm řekl: Jdětež i vy na vinici, a co bude spravedlivého, dám vám.

a řekl jim: ‚Jděte i vy na mou vinici, a já vám dám, co bude spravedlivé.‘

καὶ ε᾿κείνοις ει῏πεν ὑπάγετε καὶ ὑμει̑ς ει᾿ς τὸν α᾿μπελω̑να καὶ ο῍ ε᾿ὰν η῏ δίκαιον δὼσω ὑμι̑ν

וֵאמַר להֻון זֵלו אָף אַנתֻּון לכַרמָא ומֵדֵּם דּוָלֵא יָהֵב אנָא לכֻון׃


[(1) Matt 20, 05]

יָצָא גַּם בְּשָׁעָה שְׁתֵּים־עֶשְׂרֵה וְגַם בְּשָׁעָה שָׁלוֹשׁ וְעָשָׂה כַּדָּבָר הַזֶּה.

וַיּוֺסֶף וַיֵּצֵא בַּשָּׁעָה הַשִּׁשִּׁית וְהַתְּשִׁיעִית וַיַּעַשׂ כְּמוֺ-כֵן:

A oni šli. Opět vyšed při šesté a deváté hodině, učinil též.

Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil právě tak.

οἱ δὲ α᾿πη̑λθον πάλιν δὲ ε᾿ξελθών περὶ ε῞κτην καὶ ε᾿νάτην ω῞ραν ε᾿ποίησεν ὡσαύτως

הֵנֻון דֵּין אֵזַלו וַנפַק תֻּוב בּשֵׁת ובַתשַׁע שָׁעִין וַעבַד הָכוָת׃


[(1) Matt 20, 06]

אַחֲרֵי כֵן יָצָא בְּשָׁעָה חָמֵשׁ לִפְנוֹת עֶרֶב וּמָצָא אֲחֵרִים עוֹמְדִים. שָׁאַל אוֹתָם, 'לָמָּה אַתֶּם עוֹמְדִים פֹּה בְּטֵלִים כָּל הַיּוֹם?'

וּבַשָּׁעָה הָעַשְׁתֵּי עֶשְׂרֵה יָצָא וַיִּמְצָא אֲחֵרִים עֹמְדִים וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם מַדּוּעַ תַּעַמְדוּ פֹה כָּל-הַיּוֺם:

Při jedenácté pak hodině vyšed, nalezl jiné, ani stojí zahálejíce. I řekl jim: Pročež tu stojíte, celý den zahálejíce?

Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim: ‚Co tu stojíte celý den nečinně?‘

περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ε᾿ξελθών ευ῟ρεν α῎λλους ἑστω̑τας καὶ λέγει αυ᾿τοι̑ς τί ω῟δε ἑστήκατε ο῞λην τὴν ἡμέραν α᾿ργοί

ולַאפַּי חדַעֵסרֵא שָׁעִין נפַק וֵאשׁכַּח אחרָנֵא דּקָימִין ובַטִילִין וֵאמַר להֻון מָנָא קָימִין אנתֻּון יַומָא כֻּלֵה ובַטָלִין׃


[(1) Matt 20, 07]

הֵשִׁיבוּ לוֹ, 'מִפְּנֵי שֶׁלֹּא שָׂכַר אוֹתָנוּ אִישׁ'. אָמַר לָהֶם, 'לְכוּ גַּם אַתֶּם אֶל הַכֶּרֶם'.

וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו כִּי לֹא-שָׂכַר אֹתָנוּ אִישׁ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם לְכוּ אֶל-כַּרְמִי גַּם-אַתֶּם וּשְׂכַרְכֶם יֻתַּן לָכֶם כַּמִּשְׁפָּט:

Řkou jemu: Nebo nižádný nás nenajal. Dí jim: Jdětež i vy na vinici, a což by bylo spravedlivého, vezmete.

Odpovědí mu: ‚Nikdo nás nenajal.‘ On jim řekne: ‚Jděte i vy na mou vinici(t).‘ (t) var: + a dostanete, co bude spravedlivé

λέγουσιν αυ᾿τω̑ ο῞τι ου᾿δεὶς ἡμα̑ς ε᾿μισθὼσατο λέγει αυ᾿τοι̑ς ὑπάγετε καὶ ὑμει̑ς ει᾿ς τὸν α᾿μπελω̑να

אָמרִין לֵה דּלָא אנָשׁ אַגרָן אָמַר להֻון זֵלו אָף אַנתֻּון לכַרמָא ומֵדֵּם דּוָלֵא נָסבִּין אנתֻּון׃


[(1) Matt 20, 08]

לְעֵת עֶרֶב אָמַר בַּעַל הַכֶּרֶם אֶל פְּקִידוֹ, 'קְרָא אֶת הַפּוֹעֲלִים וְשַׁלֵּם לָהֶם אֶת שְׂכָרָם, הָחֵל בָּאַחֲרוֹנִים וְכַלֵּה בָּרִאשׁוֹנִים.'

וַיְהִי לִפְנוֺת עֶרֶב וַיֹּאמֶר אֲדוֺן הַכֶּרֶם אֶל-פְּקִידוֺ קְרָא אֶת-הַפֹּעֲלִים וְתֵן לָהֶם שְׂכָרָם הָחֵל מִן-הָאַחֲרֹנִים עַד הָרִאשֹׁנִים:

Večer pak řekl pán vinice šafáři svému: Zavolej dělníků a zaplať jim, počna od posledních až do prvních.

Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním!‘ ([Leviticus 19:13; Deuteronomium 24:15])

ο᾿ψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος του̑ α᾿μπελω̑νος τω̑ ε᾿πιτρόπω αυ᾿του̑ κάλεσον τοὺς ε᾿ργάτας καὶ α᾿πόδος αυ᾿τοι̑ς τὸν μισθὸν α᾿ρξάμενος α᾿πὸ τω̑ν ε᾿σχάτων ε῞ως τω̑ν πρὼτων

כַּד הוָא דֵּין רַמשָׁא אֵמַר מָרֵא כַּרמָא לרַבַּיתֵּה קרִי פָּעלֵא והַב להֻון אַגרהֻון ושַׁרָא מֵן אחרָיֵא וַעדַמָא לקַדמָיֵא׃


[(1) Matt 20, 09]

בָּאוּ אֵלֶּה שֶׁנִּשְׂכְּרוּ בְּשָׁעָה חָמֵשׁ לִפְנוֹת עֶרֶב וְקִבְּלוּ אִישׁ אִישׁ דִּינָר אֶחָד.

וַיָּבֹאוּ הַנִּשְׂכָּרִים בְּשָׁעָה עַשְׁתֵּי עֶשְׂרֵה וַיִּקְחוּ שֶׁקֶל לְאִישׁ אִישׁ:

A přišedše ti při jedenácté hodině najatí, vzali jeden každý po penízi.

Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a každý dostal denár.

καὶ ε᾿λθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ω῞ραν ε῎λαβον α᾿νὰ δηνάριον

וֵאתַו הָנֻון דַּחדַעֵסרֵא שָׁעִין נסַבו דִּינָר דִּינָר׃


[(1) Matt 20, 10]

כְּשֶׁבָּאוּ הָרִאשׁוֹנִים דִּמּוּ בְּנַפְשָׁם שֶׁיְּקַבְּלוּ יוֹתֵר, אַךְ גַּם הֵם קִבְּלוּ אִישׁ אִישׁ דִּינָר אֶחָד.

וְהָרִאשֹׁנִים בָּאוּ וַיֹּאמְרוּ בְלִבָּם כִּי יַ׹ִּׂיגוּ יוֺתֵר אַךְ גַּם-הֵמָּה הִ׹ִּׂיגוּ רַק שֶׁקֶל אֶחָד לָאִישׁ:

Přišedše pak první, domnívali se, že více vezmou, ale vzali i oni jeden každý po penízi.

Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc; ale i oni dostali po denáru.

καὶ ε᾿λθόντες οἱ πρω̑τοι ε᾿νόμισαν ο῞τι πλει̑ον λήμψονται καὶ ε῎λαβον τὸ α᾿νὰ δηνάριον καὶ αυ᾿τοί

וכַד אֵתַו קַדמָיֵא סבַרו דּיַתִּיר שָׁקלִין וַשׁקַלו דִּינָר דִּינָר אָף הֵנֻון׃


[(1) Matt 20, 11]

לְאַחַר שֶׁקִּבְּלוּ הִתְלוֹנְנוּ לִפְנֵי בַּעַל הַבַּיִת בְּאָמְרָם,

וַיִּקְחוּ וַיִּלֹּנוּ עַל-בַּעַל הַבַּיִת לֵאמֹר:

A vzavše, reptali proti hospodáři,

Vzali ho a reptali proti hospodáři:

λαβόντες δὲ ε᾿γόγγυζον κατὰ του̑ οι᾿κοδεσπότου

וכַד שׁקַלו רַטֵנו עַל מָרֵא בַּיתָּא׃


[(1) Matt 20, 12]

'אֵלֶּה הָאַחֲרוֹנִים עָבְדוּ שָׁעָה אַחַת וְאַתָּה הִשְׁוֵיתָ אוֹתָם אֵלֵינוּ - אֲנַחְנוּ שֶׁסָּבַלְנוּ אֶת כֹּבֶד הַיּוֹם וְאֶת הַחֹם!'

הָאַחֲרֹנִים הָאֵלֶּה עָבְדוּ שָׁעָה אַחַת וַתְּשַׁו אֹתָם כָּמֹנוּ אֲשֶׁר הָיִינוּ כָּל-הַיּוֺם לָשֵׂאת סֵבֶל וְהַחֹרֶב אֲכָלָנוּ:

Řkouce: Tito poslední jednu hodinu dělali, a rovné jsi je nám učinil, kteříž jsme nesli břímě dne i horko.

‚Tihle poslední dělali jedinou hodinu, a tys jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!‘

λέγοντες ου῟τοι οἱ ε῎σχατοι μίαν ω῞ραν ε᾿ποίησαν καὶ ι῎σους ἡμι̑ν αυ᾿τοὺς ε᾿ποίησας τοι̑ς βαστάσασι τὸ βάρος τη̑ς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα

וָאמרִין הָלֵין אחרָיֵא חדָא שָׁעָא עבַדו וַאשׁוִית אֵנֻון עַמַן דַּשׁקַלן יֻוקרֵה דּיַומָא וחֻומֵה׃


[(1) Matt 20, 13]

הֵשִׁיב וְאָמַר אֶל אֶחָד מֵהֶם, 'חָבֵר, אֵינֶנִּי עוֹשֵׁק אוֹתְךָ. הֲרֵי עַל שְׂכַר דִּינָר הִסְכַּמְתָּ אִתִּי.

וַיַּעַן וַיֹּאמֶר לְאֶחָד מֵהֶם רֵעִי לֹא עֲשַׁקְתִּיךׇ הֲלֹא שֶׁקֶל נָקַבְתָּ לִּי שְׂכָרֶךׇ:

On pak odpovídaje, řekl jednomu z nich: Příteli, nečiním tobě křivdy. Zdaliž jsi z peníze nesmluvil se mnou?

On však odpověděl jednomu z nich: ‚Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den?

ὁ δὲ α᾿ποκριθεὶς ἑνὶ αυ᾿τω̑ν ει῏πεν ἑται̑ρε ου᾿κ α᾿δικω̑ σε ου᾿χὶ δηναρίου συνεφὼνησάς μοι

הֻו דֵּין ענָא וֵאמַר לחַד מֵנהֻון חַברי לָא מַעוֵל אנָא בָּך לָא הוָא בּדִינָר קַצתּ עַמי׃


[(1) Matt 20, 14]

קַח אֶת שֶׁלְּךָ וְלֵךְ, וְאוּלָם רְצוֹנִי לָתֵת לָאַחֲרוֹן הַזֶּה כְּמוֹ לְךָ.

קַח אֵת אֲשֶׁר-לְךׇ וָלֵךְ וַאֲנִי עִם-לִבִּי לָתֵת לָזֶה הָאַחֲרוֺן כָּמוֺךׇ:

Vezmiž, což tvého jest, a jdi předce, já pak chci tomuto poslednímu dáti jako i tobě.

Vezmi si, co ti patří, a jdi! Já chci tomu poslednímu dát jako tobě;

α῏ρον τὸ σὸν καὶ υ῞παγε θέλω δὲ τούτω τω̑ ε᾿σχάτω δου̑ναι ὡς καὶ σοί

סַב דִּילָך וזֵל צָבֵא אנָא דֵּין דַּלהָנָא אחרָיָא אֵתֵּל אַיך דּלָך׃


[(1) Matt 20, 15]

הַאִם אָסוּר לִי לַעֲשׂוֹת בְּשֶׁלִּי כִּרְצוֹנִי? אוֹ שֶׁמָּא עֵינְךָ צָרָה עַל שֶׁטּוֹב אֲנִי?'

הַאֵין נָכוֺן לִי לַעֲשׂוֺת בְּשֶׁלִּי כַּאֲשֶׁר עִם-לְבָבִי אוֺ הַאִם רָעָה עֵינְךׇ בַּאֲשֶׁר טוֺב אָנֹכִי:

Zdaliž mi nesluší v mém učiniti, což chci? Čili oko tvé nešlechetné jest, že já dobrý jsem?

nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí(u), že jsem dobrý?‘ (u) ř: je tvé oko zlé ([Matouš 6:23; Marek 7:22])

η῍ ου᾿κ ε῎ξεστίν μοι ο῍ θέλω ποιη̑σαι ε᾿ν τοι̑ς ε᾿μοι̑ς η῍ ὁ ο᾿φθαλμός σου πονηρός ε᾿στιν ο῞τι ε᾿γώ α᾿γαθός ει᾿μι

אַו לָא שַׁלִיט לִי דּמֵדֵּם דּצָבֵא אנָא אֵעבֵּד בּדִילי אַו עַינָך בִּישָׁא דֵּאנָא טָב אנָא׃


[(1) Matt 20, 16]

כָּכָה יִהְיוּ הָאַחֲרוֹנִים רִאשׁוֹנִים וְהָרִאשׁוֹנִים אַחֲרוֹנִים."

כָּכָה יִהְיוּ הָאַחֲרֹנִים רִאשֹׁנִים וְהָרִאשֹׁנִים אַחֲרֹנִים כִּי רַבִּים הֵם הַקְּרוּאִים וּמְעַטִים הַנִּבְחָרִים:

Takť budou poslední první, a první poslední; nebo mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených.

Tak budou poslední první a první poslední(v).“ (v) var: + Mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán. ([Matouš 19:30; Marek 10:31; Lukáš 13:30])

ου῞τως ε῎σονται οἱ ε῎σχατοι πρω̑τοι καὶ οἱ πρω̑τοι ε῎σχατοι

הָכַנָא נֵהוֻון אחרָיֵא קַדמָיֵא וקַדמָיֵא אחרָיֵא סַגִּיאיִן אֵנֻון גֵּיר קרַיָא וַזעֻורִין גּבַיָא סּ סּ׃


[(1) Matt 20, 17]

כְּשֶׁהָיָה יֵשׁוּעַ קָרוֹב לַעֲלוֹת לִירוּשָׁלַיִם לָקַח אֶת הַשְּׁנֵים־עָשָׂר לְבַדָּם וּבַדֶּרֶךְ אָמַר לָהֶם:

וַיְהִי כַּעֲלוֺת יֵשׁוּעַ יְרוּשָׁלָיְמָה וַיִּקַּח אֶת-שְׁנֵים עָשָׂר הַתַּלְמִידִים לְבַדָּם וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם בַּדָּרֶךְ:

A vstupuje Ježíš do Jeruzaléma, pojal dvanácte učedlníků soukromí na cestě. I řekl jim:

Když Ježíš šel(x) do Jeruzaléma, vzal si stranou dvanáct učedníků a cestou jim řekl: (x) var: měl jít ([Marek 10:32-Marek 10:34; Leviticus 18:31-Leviticus 18:34])

καὶ α᾿ναβαίνων ὁ ᾽Ιησου̑ς ει᾿ς ῾Ιεροσόλυμα παρέλαβεν τοὺς δὼδεκα μαθητὰς κατ῾ ι᾿δίαν καὶ ε᾿ν τη̑ ὁδω̑ ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς

עתִיד הוָא דֵּין יֵשֻׁוע דּנֵסַק לֻאורִשׁלֵם ס וַדבַר לַתרֵעסַר תַּלמִידַוהי בַּינַוהי וַלהֻון בֻּאורחָא וֵאמַר להֻון׃


[(1) Matt 20, 18]

"הִנֵּה אֲנַחְנוּ עוֹלִים לִירוּשָׁלַיִם וּבֶן־הָאָדָם יִמָּסֵר לְרָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וְלַסּוֹפְרִים. הֵם יֶחֶרְצוּ אֶת דִּינוֹ לְמָוֶת

הִנֵּה אֲנַחְנוּ עֹלִים יְרוּשָׁלָיְמָה וּבֶן-הָאָדָם יִסָּגֵר בִּידֵי רָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וְהַסֹּפְרִים וְהִרְשִׁיעוּ אֹתוֺ לָמוּת:

Aj, vstupujeme do Jeruzaléma, a Syn člověka vydán bude předním kněžím {biskupům} a zákonníkům, a odsoudí ho na smrt.

„Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho na smrt ([Matouš 16:21 Matouš 17:22-Matouš 17:23])

ι᾿δοὺ α᾿ναβαίνομεν ει᾿ς ῾Ιεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς του̑ α᾿νθρὼπου παραδοθήσεται τοι̑ς α᾿ρχιερευ̑σιν καὶ γραμματευ̑σιν καὶ κατακρινου̑σιν αυ᾿τὸν θανάτω

הָא סָלקִין חנַן לֻאורִשׁלֵם וַברֵה דּאנָשָׁא מֵשׁתּלֵם לרַבַּי־כָּהנֵא וַלסָפרֵא וַנחַיבֻונָיהי למַותָּא׃


[(1) Matt 20, 19]

וְיִמְסְרוּ אוֹתוֹ לַגּוֹיִים לְהָתֵל בּוֹ וּלְהַלְקוֹתוֹ וְלִצְלֹב אוֹתוֹ, וּבַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי יָקוּם."

וְהִסְגִּירוּ אֹתוֺ לַגּוֺיִם לְהִתְעַלֶּל-בּוֺ לְיַסְּרוֺ בַשּׁוֺטִים וְלִצְלֹב אֹתוֺ וּבַיּוֺם הַשְּׁלִישִׁי יָקוּם:

A vydadíť jej pohanům ku posmívání a k zbičování a ukřižování, ale třetího dne z mrtvých vstane.

a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali; a třetího dne bude vzkříšen(y).“ (y) var: vstane

καὶ παραδὼσουσιν αυ᾿τὸν τοι̑ς ε῎θνεσιν ει᾿ς τὸ ε᾿μπαι̑ξαι καὶ μαστιγω̑σαι καὶ σταυρω̑σαι καὶ τη̑ τρίτη ἡμέρα ε᾿γερθήσεται

ונַשׁלמֻונָיהי לעַממֵא וַנבַזחֻון בֵּה וַננַגּדֻונָיהי ונֵזקפֻונָיהי וַליַומָא דַּתלָתָא נקֻום׃ ס


[(1) Matt 20, 20]

אַחֲרֵי כֵן נִגְּשָׁה אֵלָיו הָאֵם שֶׁל בְּנֵי זַבְדַּי עִם בָּנֶיהָ וְהִשְׁתַּחַוְתָה לוֹ לְבַקֵּשׁ מִמֶּנּוּ דָּבָר.

אָז נִגְּשָׁה אֵלָיו אֵם בְּנֵי זַבְדִּי עִם-בָּנֶיהָ לְהִשְׁתַּחֲוֺת לוֺ וּלְבַקֵּשׁ מִיָּדוֺ דָּבָר:

Tehdy přistoupila k němu matka synů Zebedeových s syny svými, klanějici se a proseci něco od něho.

Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. ([Marek 10:35-Marek 10:45])

τότε προση̑λθεν αυ᾿τω̑ ἡ μήτηρ τω̑ν υἱω̑ν Ζεβεδαίου μετὰ τω̑ν υἱω̑ν αυ᾿τη̑ς προσκυνου̑σα καὶ αι᾿του̑σά τι α᾿π῾ αυ᾿του̑

הָידֵּין קֵרבַּת לֵה אֵמהֻון דַּבנַי זַבדַי הִי וַבנֵיה וסֵגדַּת לֵה ושָׁאלָא הוָת לֵה מֵדֵּם׃


[(1) Matt 20, 21]

שָׁאַל אוֹתָהּ: "מַה בַּקָּשָׁתֵךְ?" הֵשִׁיבָה לוֹ: "אֱמֹר נָא שֶׁיֵּשְׁבוּ שְׁנֵי בָּנַי אֵלֶּה אֶחָד לִימִינְךָ וְאֶחָד לִשְׂמֹאלְךָ בְּמַלְכוּתְךָ."

וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ מַה-בַּקָּשָׁתֵךְ וַתֹּאמֶר אֵלָיו צַו-נָא וּשְׁנֵי בָנַי אֵלֶּה יֵשְׁבוּ אֶחָד לִימִינְךׇ וְאֶחָד לִשְׂמֹאלְךׇ בְּמַלְכוּתֶךׇ:

Kterýž řekl jí: Co chceš: Řekla jemu: Rci, ať tito dva synové moji sedají, jeden po pravici tvé a druhý po levici, v království tvém.

On jí řekl: „Co chceš?“ Řekla: „Ustanov, aby tito dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království.“ ([Matouš 19:28])

ὁ δὲ ει῏πεν αυ᾿τη̑ τί θέλεις λέγει αυ᾿τω̑ ει᾿πὲ ι῞να καθίσωσιν ου῟τοι οἱ δύο υἱοί μου ει῟ς ε᾿κ δεξιω̑ν σου καὶ ει῟ς ε᾿ξ ευ᾿ωνύμων σου ε᾿ν τη̑ βασιλεία σου

הֻו דֵּין אֵמַר לָה מָנָא צָביָא אַנתּי אָמרָא לֵה אֵמַר דּנֵתּבֻון הָלֵין תּרֵין בּנַי חַד מֵן יַמִינָך וחַד מֵן סֵמָלָך בּמַלכֻּותָך׃


[(1) Matt 20, 22]

עָנָה יֵשׁוּעַ וְאָמַר: "אֵינְכֶם יוֹדְעִים מַה שֶּׁאַתֶּם מְבַקְשִׁים. הַאִם יְכוֹלִים אַתֶּם לִשְׁתּוֹת אֶת הַכּוֹס אֲשֶׁר אֲנִי עָתִיד לִשְׁתּוֹת?" הֵשִׁיבוּ לוֹ: "יְכוֹלִים אָנוּ."

וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר לֹא יְדַעְתֶּם אֵת אֲשֶׁר תִּשְׁאָלוּן הֲתוּכְלוּ לִשְׁתּוֺת אֶת-הַכּוֺס אֲשֶׁר אֲנִי אֶשְׁתֶּה וּלְהִטָּבֵל טְבִילָה אֲשֶׁר אֲנִי נִטְּבָּל וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו נוּכָל:

Odpovídaje pak Ježíš, řekl: Nevíte, zač prosíte. Můžete-li píti kalich, kterýž já píti budu, a křtem, jímž já se křtím, křtěni býti? Řekli jemu: Můžeme.

Ježíš však odpověděl: „Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít(z)?“ Řekli mu: „Můžeme.“ (z) var: + nebo být pokřtěni křtem, kterým já budu křtěn ([Izajáš 51:17; Matouš 26:39])

α᾿ποκριθεὶς δὲ ὁ ᾽Ιησου̑ς ει῏πεν ου᾿κ οι῎δατε τί αι᾿τει̑σθε δύνασθε πιει̑ν τὸ ποτήριον ο῍ ε᾿γώ μέλλω πίνειν λέγουσιν αυ᾿τω̑ δυνάμεθα

ענָא יֵשֻׁוע וֵאמַר לָא יָדעִין אנתֻּון מָנָא שָׁאלִין אנתֻּון מֵשׁכּחִין אנתֻּון למֵשׁתָּא כָּסָא דֵּאנָא עתִיד למֵשׁתָּא אַו מַעמֻודִיתָא דֵּאנָא עָמֵד אנָא תֵּעמדֻון אָמרִין לֵה מֵשׁכּחִין חנַן׃


[(1) Matt 20, 23]

אָמַר לָהֶם: "אָמְנָם אֶת כּוֹסִי תִּשְׁתּוּ, אַךְ לָשֶׁבֶת לִימִינִי וְלִשְׂמֹאלִי אֵין בְּיָדִי לָתֵת אֶלָּא לַאֲשֶׁר הוּכַן לָהֶם מֵאֵת אָבִי."

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם כּוֺסִי שָׁתֹה תִשְׁתּוּ וּטְבִילָה אֲשֶׁר אֲנִי נִטְּבָּל תִטָּבֵלוּ אֲבָל לָשֶׁבֶת לִימִינִי וְלִשְׂמֹאלִי אֵין בְּיָדִי לָתֵת כִּי אִם לָאֵלֶּה אֲשֶׁר יָעַד אֹתָם אָבִי:

Dí jim: Kalich zajisté můj píti budete, a křtem, jímž já se křtím, pokřtěni budete, ale seděti po pravici mé a po levici mé, neníť mé dáti, ale těm, kterýmž připraveno jest od Otce mého.

Praví jim: „Můj kalich budete pít(a), ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž je připravil můj Otec.“ (a) var: + a křtem, kterým já budu křtěn, budete pokřtěni 21. kapitola ([Skutky apoštolské 12:2])

λέγει αυ᾿τοι̑ς τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε τὸ δὲ καθίσαι ε᾿κ δεξιω̑ν μου καὶ ε᾿ξ ευ᾿ωνύμων ου᾿κ ε῎στιν ε᾿μὸν του̑το δου̑ναι α᾿λλ῾ οι῟ς ἡτοίμασται ὑπὸ του̑ πατρός μου

אָמַר להֻון כָּסי תֵּשׁתֻּון ומַעמֻודִיתָא דֵּאנָא עָמֵד אנָא תֵּעמדֻון דּתֵתּבֻון דֵּין מֵן יַמִיני ומֵן סֵמָלי לָא הוָת דִּילי דֵּאתֵּל אֵלָא לַאילֵין דֵּאתּטַיבַת מֵן אָבי׃ ס


[(1) Matt 20, 24]

כַּאֲשֶׁר שָׁמְעוּ זֹאת הָעֲשָׂרָה נִתְמַלְּאוּ כַּעַס עַל שְׁנֵי הָאַחִים.

וְהָעֲשָׂרָה בְּשָׁמְעָם כָּזֹאת חָרָה אַפָּם בִּשְׁנֵי הָאַחִים:

A uslyšavše to deset jiných, rozhněvali se na ty dva bratry.

Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na oba bratry.

καὶ α᾿κούσαντες οἱ δέκα η᾿γανάκτησαν περὶ τω̑ν δύο α᾿δελφω̑ν

כַּד דֵּין שׁמַעו עֵסרָא רגֵזו עַל הָנֻון תּרֵין אַחִין׃


[(1) Matt 20, 25]

קָרָא לָהֶם יֵשׁוּעַ וְאָמַר: "אַתֶּם יוֹדְעִים שֶׁהַמּוֹשְׁלִים בַּגּוֹיִים רוֹדִים בָּהֶם וְהַגְּדוֹלִים שׁוֹלְטִים בָּהֶם.

וַיִּקְרָא יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם הֵן יְדַעְתֶּם כִּי-הַמֹּשְׁלִים בַּגּוֺיִם יִמְשְׁלוּ בָם כָּשָׂרִים בָּעֲבָדִים וּגְדוֺלֵיהֶם שֹׁלְטִים עֲלֵיהֶם:

Ale Ježíš svolav je, řekl: Víte, že knížata národů panují nad nimi, a kteříž velicí jsou, moci užívají nad nimi.

Ale Ježíš si je zavolal a řekl: „Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. ([Lukáš 22:25-Lukáš 22:27])

ὁ δὲ ᾽Ιησου̑ς προσκαλεσάμενος αυ᾿τοὺς ει῏πεν οι῎δατε ο῞τι οἱ α῎ρχοντες τω̑ν ε᾿θνω̑ν κατακυριεύουσιν αυ᾿τω̑ν καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυ᾿τω̑ν

וַקרָא אֵנֻון יֵשֻׁוע וֵאמַר להֻון יָדעִין אנתֻּון דּרִשַׁיהֻון דּעַממֵא מָרַיהֻון אֵנֻון ורַורבָנַיהֻון שַׁלִיטִין עלַיהֻון׃


[(1) Matt 20, 26]

אַל יְהִי כֵן בֵּינֵיכֶם. אַדְּרַבָּא, הֶחָפֵץ לִהְיוֹת גָּדוֹל בָּכֶם יְהֵא מְשָׁרֵת שֶׁלָּכֶם,

וְלֹא יִהְיֶה כֵן בְּקִרְבְּכֶם כִּי אִם מִי-הֶחָפֵץ לִהְיוֺת גָּדוֺל בָּכֶם יִהְיֶה לָכֶם לִמְשָׁרֵת:

Ale ne tak bude mezi vámi. Nýbrž kdožkoli chtěl by mezi vámi býti velikým, budiž služebník váš.

Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; ([Matouš 23:11; Marek 9:35; Lukáš 9:48])

ου᾿χ ου῞τως ε῎σται ε᾿ν ὑμι̑ν α᾿λλ῾ ο῍ς ε᾿ὰν θέλη ε᾿ν ὑμι̑ν μέγας γενέσθαι ε῎σται ὑμω̑ν διάκονος

לָא הָכַנָא נֵהוֵא בַּינָתכֻון אֵלָא מַן דּצָבֵא בּכֻון דּנֵהוֵא רַבָּא נֵהוֵא לכֻון משַׁמשָׁנָא׃


[(1) Matt 20, 27]

וְהֶחָפֵץ לִהְיוֹת רִאשׁוֹן בֵּינֵיכֶם יְהֵא עֶבֶד לָכֶם,

וּמִי-מִכֶּם הֶחָפֵץ לִהְיוֺת לְרֹאשׁ יִהְיֶה לָכֶם לְעָבֶד:

A kdož by koli mezi vámi chtěl býti přední, budiž váš služebník;

a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.

καὶ ο῍ς α῍ν θέλη ε᾿ν ὑμι̑ν ει῏ναι πρω̑τος ε῎σται ὑμω̑ν δου̑λος

ומַן דּצָבֵא בּכֻון דּנֵהוֵא קַדמָיָא נֵהוֵא לכֻון עַבדָּא׃


[(1) Matt 20, 28]

כְּשֵׁם שֶׁבֶּן־הָאָדָם לֹא בָּא כְּדֵי שֶׁיְּשָׁרְתוּהוּ אֶלָּא כְּדֵי לְשָׁרֵת וְלָתֵת אֶת נַפְשׁוֹ כֹּפֶר בְּעַד רַבִּים."

כַּאֲשֶׁר גַּם בֶּן-הָאָדָם לֹא בָא לְמַעַן יְשָׁרְתֻהוּ אֲחֵרִים כִּי אִם-לְשָׁרֵת הוּא וְלָתֵת אֶת-נַפְשׁוֺ כֹּפֶר בְּעַד רַבִּים:

Jako i Syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil, a aby dal život svůj mzdu na vykoupení za mnohé.

Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ ([Jan 13:12-Jan 13:17; Izajáš 53:10-Izajáš 53:12; 1 Timoteovi 2:6])

ω῞σπερ ὁ υἱὸς του̑ α᾿νθρὼπου ου᾿κ η῟λθεν διακονηθη̑ναι α᾿λλὰ διακονη̑σαι καὶ δου̑ναι τὴν ψυχὴν αυ᾿του̑ λύτρον α᾿ντὶ πολλω̑ν

אַיכַּנָא דַּברֵה דּאנָשָׁא לָא אֵתָא דּנֵשׁתַּמַשׁ אֵלָא דַּנשַׁמֵשׁ וַדנֵתֵּל נַפשֵׁה פֻּורקָנָא חלָף סַגִּיֵאא׃ ס


[(1) Matt 20, 29]

בְּצֵאתָם מִירִיחוֹ הָלְכוּ אַחֲרָיו הֲמוֹן עַם רַב.

וַיֵּצְאוּ מִירִיחוֺ וַהֲמוֺן עַם-רָב הֹלְכִים אַחֲרָיו:

A když vycházeli z Jericho, šel za ním zástup veliký.

Když vycházeli z Jericha, následoval ho velký zástup. ([Marek 10:46-Marek 10:52; Lukáš 18:35-Lukáš 18:43])

καὶ ε᾿κπορευομένων αυ᾿τω̑ν α᾿πὸ ᾽Ιεριχώ η᾿κολούθησεν αυ᾿τω̑ ο῎χλος πολύς

וכַד נפַק יֵשֻׁוע מֵן אִירִיחֻו אָתֵא הוָא בָּתרֵה כֵּנשָׁא סַגִּיָאא׃


[(1) Matt 20, 30]

וְהִנֵּה שְׁנֵי עִוְרִים, שֶׁיָּשְׁבוּ בְּצַד הַדֶּרֶךְ וְשָׁמְעוּ כִּי יֵשׁוּעַ עוֹבֵר, הֵחֵלּוּ לִצְעֹק: "אֲדוֹנֵנוּ בֶּן־דָּוִד, רַחֵם עָלֵינוּ!"

וְהִנֵּה שְׁנֵי-עִוְרִים יָשְׁבוּ עַל-הַדָּרֶךְ וּבְשָׁמְעָם כִּי יֵשׁוּעַ עֹבֵר שָׁם וַיִּצְעֲקוּ לֵאמֹר הוֺשִׁיעָה-נָּא אֲדֹנֵינוּ בֶּן-דָּוִד:

A aj, dva slepí sedící u cesty, uslyšavše, že by Ježíš tudy šel, zvolali, řkouce: Smiluj se nad námi, Pane, synu Davidův.

A hle, dva slepí seděli u cesty; když uslyšeli, že jde kolem Ježíš, začali křičet: „Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!“ ([Matouš 9:27-Matouš 9:31 Matouš 15:22])

καὶ ι᾿δοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν α᾿κούσαντες ο῞τι ᾽Ιησου̑ς παράγει ε῎κραξαν λέγοντες ε᾿λέησον ἡμα̑ς κύριε υἱὸς Δαυίδ

והָא סמַיָא תּרֵין יָתבִּין הוַו עַל־יַד אֻורחָא וכַד שׁמַעו דּיֵשֻׁוע עָבַר יַהבו קָלָא וָאמרִין אֵתרַחַם עלַין מָרי בּרֵה דּדַוִיד׃


[(1) Matt 20, 31]

הָעָם גָּעַר בָּהֶם לְהַשְׁתִּיקָם, אַךְ הֵם צָעֲקוּ בְּיֶתֶר שְׂאֵת: "אֲדוֹנֵנוּ בֶּן־דָּוִד, רַחֵם עָלֵינוּ!"

וַיִּגְעַר-בָּם הָעָם לְהַחֲשׁוֺתָם וְהֵם הוֺסִיפוּ לִקְרֹא וְלֵאמֹר הוֺשִׁיעָה-נָּא אֲדֹנֵינוּ בֶּן-דָּוִד:

Zástup pak přimlouval jim, aby mlčeli. Oni pak více volali, řkouce: Smiluj se nad námi, Pane, synu Davidův.

Zástup je napomínal, aby mlčeli, ale oni křičeli ještě víc: „Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!“

ὁ δὲ ο῎χλος ε᾿πετίμησεν αυ᾿τοι̑ς ι῞να σιωπήσωσιν οἱ δὲ μει̑ζον ε῎κραξαν λέγοντες ε᾿λέησον ἡμα̑ς κύριε υἱὸς Δαυίδ

כֵּנשֵׁא דֵּין כָּאֵין הוַו בּהֻון דּנֵשׁתּקֻון והֵנֻון יַתִּירָאיִת אַרִימו קָלהֻון וָאמרִין מָרַן אֵתרַחַם עלַין בּרֵה דּדַוִיד׃


[(1) Matt 20, 32]

יֵשׁוּעַ נֶעֱצַר, קָרָא לָהֶם וְשָׁאַל: "מָה רְצוֹנְכֶם שֶׁאֶעֱשֶׂה לָכֶם?"

וַיַּעֲמֹד יֵשׁוּעַ וַיִּקְרָא אֲלֵיהֶם וַיֹּאמַר מַה-תְּבַקְשׁוּן וְאֶעֱשֶׂה לָכֶם:

I zastaviv se Ježíš, zavolal jich, a řekl: Co chcete, abych vám učinil?

Ježíš se zastavil, zavolal je a řekl jim: „Co chcete, abych pro vás učinil?“

καὶ στὰς ὁ ᾽Ιησου̑ς ε᾿φὼνησεν αυ᾿τοὺς καὶ ει῏πεν τί θέλετε ποιήσω ὑμι̑ν

וקָם יֵשֻׁוע וַקרָא אֵנֻון וֵאמַר מָנָא צָבֵין אנתֻּון דֵּאעבֵּד לכֻון׃


[(1) Matt 20, 33]

הֵשִׁיבוּ לוֹ: "אָדוֹן - שֶׁתִּפָּקַחְנָה עֵינֵינוּ!"

וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו אֲדֹנֵינוּ כִּי תִפָּקַחְנָה עֵינֵינוּ:

Řkou jemu: Pane, ať se otevrou oči naše.

Odpověděli mu: „Pane, ať se otevřou naše oči!“

λέγουσιν αυ᾿τω̑ κύριε ι῞να α᾿νοιγω̑σιν οἱ ο᾿φθαλμοὶ ἡμω̑ν

אָמרִין לֵה מָרַן דּנֵתפַּתּחָן עַינַין׃


[(1) Matt 20, 34]

נִתְמַלֵּא יֵשׁוּעַ רַחֲמִים וְנָגַע בְּעֵינֵיהֶם. מִיָּד רָאוּ וְהָלְכוּ אַחֲרָיו.

וַיִּכָּמְרוּ רַחֲמֵי יֵשׁוּעַ עֲלֵיהֶם וַיִּגַּע בְּעֵינֵיהֶם וְעַד-מְהֵרָה הוּשָׁב לָהֶם אוֺר עֵינֵיהֶם וַיֵּלְכוּ אַחֲרָיו:

I slitovav se nad nimi Ježíš, dotekl se očí jejich, a hned prohlédly oči jejich. I šli za ním.

Ježíš pohnut soucitem, dotkl se jejich očí, a hned prohlédli; a šli za ním.

σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ ᾽Ιησου̑ς η῞ψατο τω̑ν ο᾿μμάτων αυ᾿τω̑ν καὶ ευ᾿θέως α᾿νέβλεψαν καὶ η᾿κολούθησαν αυ᾿τω̑

וֵאתרַחַם עלַיהֻון יֵשֻׁוע וַקרֵב לעַינַיהֻון ובַר־שָׁעתֵה אֵתפַּתַּח עַינַיהֻון וֵאזַלו בָּתרֵה׃ ס


[(1) Matt 21, 01]

כַּאֲשֶׁר הִתְקָרְבוּ לִירוּשָׁלַיִם וּבָאוּ אֶל בֵּית־פַּגֵּי, אֶל הַר הַזֵּיתִים, שָׁלַח יֵשׁוּעַ שְׁנֵי תַּלְמִידִים

וַיְהִי כַּאֲשֶׁר בָּאוּ מִקָּרוֺב לִירוּשָׁלַיִם אֶל-בֵּית-פַּגַּי אֶל-הַר הַזֵּיתִים וַיִּשְׁלַח יֵשׁוּעַ שְׁנַיִם מִתַּלְמִידָיו:

A když se přiblížili k Jeruzalému, a přišli do Betfage k hoře Olivetské, tedy Ježíš poslal dva učedlníky své,

Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky ([Marek 11:1-Marek 11:11; Lukáš 19:28-Lukáš 19:40; Jan 12:12-Jan 12:19 Zacharjáš 14:14])

καὶ ο῞τε η῎γγισαν ει᾿ς ῾Ιεροσόλυμα καὶ η῟λθον ει᾿ς Βηθφαγὴ ει᾿ς τὸ ο῎ρος τω̑ν ε᾿λαιω̑ν τότε ᾽Ιησου̑ς α᾿πέστειλεν δύο μαθητὰς

וכַד קרֵב לֻאורִשׁלֵם וֵאתָא לבֵית־פָּגֵּא עַל־גֵּנב טֻורָא דּזַיתֵּא שַׁדַּר יֵשֻׁוע תּרֵין מֵן תַּלמִידַוהי׃


[(1) Matt 21, 02]

בְּאָמְרוֹ לָהֶם: "לְכוּ אֶל הַכְּפָר אֲשֶׁר מִמּוּלְכֶם וּמִיָּד תִּמְצְאוּ אָתוֹן קְשׁוּרָה וְעַיִר אִתָּהּ. הַתִּירוּ אוֹתָם וְהָבִיאוּ אֵלַי.

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם לְכוּ אֶל-הַכְּפָר אֲשֶׁר מִנֶּגֶד וּמְצָאתֶם שָׁם אָתוֺן אֲסוּרָה וְעַיִר אֶצְלָהּ הַתִּירוּם וַהֲבִיאוּם אֵלָי:

Řka jim: Jdětež do městečka, kteréž proti vám jest, a hned naleznete oslici přivázanou a oslátko s ní. Odvěžtež je a přiveďte ke mně.

a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. ([Genesis 49:11])

λέγων αυ᾿τοι̑ς πορεύεσθε ει᾿ς τὴν κὼμην τὴν κατέναντι ὑμω̑ν καὶ ευ᾿θέως εὑρήσετε ο῎νον δεδεμένην καὶ πω̑λον μετ῾ αυ᾿τη̑ς λύσαντες α᾿γάγετέ μοι

וֵאמַר להֻון זֵלו לַקרִיתָא הָדֵא דַּלקֻובַלכֻון ומֵחדָא מֵשׁכּחִין אנתֻּון חמָרָא דַּאסִירָא ועִילָא עַמָה שׁרַו אַיתַּו לִי׃


[(1) Matt 21, 03]

וְאִם מִישֶׁהוּ יֹאמַר לָכֶם דָּבָר, תֹּאמְרוּ 'הָאָדוֹן זָקוּק לָהֶם' וּמִיָּד יִשְׁלַח אוֹתָם."

וְכִי-יֹאמַר אִישׁ אֲלֵיכֶם דָּבָר וַאֲמַרְתֶּם הָאָדוֺן יֶשׁ-לוֺ חֵפֶץ בָּם וְעַד מְהֵרָה יְשַׁלְּחֵם:

A řekl-liť by kdo co vám, rcete, že Pán jich potřebuje, a hnedť propustí je.

A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje.‘ A ten člověk je hned pošle(b).“ (b) ‚Pán je potřebuje a hned je pošle zpět.‘

καὶ ε᾿άν τις ὑμι̑ν ει῎πη τι ε᾿ρει̑τε ο῞τι ὁ κύριος αυ᾿τω̑ν χρείαν ε῎χει ευ᾿θὺς δὲ α᾿ποστελει̑ αυ᾿τούς

וֵאן אנָשׁ אָמַר לכֻון מֵדֵּם אֵמַרו לֵה דַּלמָרַן מֵתבּעֵין ומֵחדָא משַׁדַּר להֻון לכָא׃ ס


[(1) Matt 21, 04]

כָּל זֶה קָרָה כְּדֵי שֶׁיִּתְקַיֵּם דְּבַר הַנָּבִיא:

וְכָל-זֹאת הָיָה לְמַלֹּאת אֵת אֲשֶׁר נֶאֱמַר בְּיַד-הַנָּבִיא לֵאמֹר:

Toto se pak všecko stalo, aby se naplnilo povědění skrze proroka, řkoucího:

To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka:

του̑το δὲ γέγονεν ι῞να πληρωθη̑ τὸ ρ᾿ηθὲν διὰ του̑ προφήτου λέγοντος

הָדֵא דֵּין דַּהוָת דּנֵתמַלֵא מֵדֵּם דֵּאתֵאמַר בּיַד נבִיָא דֵּאמַר׃


[(1) Matt 21, 05]

"אִמְרוּ לְבַת־צִיּוֹן: הִנֵּה מַלְכֵּךְ יָבוֹא לָךְ, עָנִי וְרֹכֵב עַל־חֲמוֹר וְעַל־עַיִר בֶּן־אֲתֹנוֹת."

אִמְרוּ לְבַת-צִיּוֺן הִנֵּה מַלְכֵּךְ יָבוֺא לָךְ עָנִי וְרֹכֵב עַל-חֲמוֺר וְעַל-עַיִר בֶּן-אֲתֹנוֺת:

Povězte dceři Sionské: Aj, král tvůj béře se tobě tichý, a sedě na oslici, a na oslátku té jhu podrobené.

‚Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.‘ ([Izajáš 62:11; Zacharjáš 9:9])

ει῎πατε τη̑ θυγατρὶ Σιὼν ι᾿δοὺ ὁ βασιλεύς σου ε῎ρχεταί σοι πραυ῭ς καὶ ε᾿πιβεβηκώς ε᾿πὶ ο῎νον καὶ ε᾿πὶ πω̑λον υἱὸν ὑποζυγίου

אֵמַרו לבַרת צֵהיֻון הָא מַלכֵּכי אָתֵא לֵכי מַכִּיך וַרכִיב עַל חמָרָא ועַל עִילָא בַּר אַתָנָא׃


[(1) Matt 21, 06]

הַתַּלְמִידִים הָלְכוּ וְעָשׂוּ כְּמִצְוַת יֵשׁוּעַ.

וַיֵּלְכוּ הַתַּלְמִידִים וַיַּעֲשׂוּ כַּאֲשֶׁר צִוָּה אֹתָם יֵשׁוּעַ:

I jdouce učedlníci, a učinivše tak, jakž jim byl přikázal Ježíš,

Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal.

πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθώς συνέταξεν αυ᾿τοι̑ς ὁ ᾽Ιησου̑ς

וֵאזַלו תַּלמִידֵא וַעבַדו אַיכַּנָא דַּפקַד להֻון יֵשֻׁוע׃


[(1) Matt 21, 07]

הֵם הֵבִיאוּ אֶת הָאָתוֹן וְאֶת הָעַיִר וּלְאַחַר שֶׁשָֹמוּ עֲלֵיהֶם אֶת בִּגְדֵיהֶם הוּא יָשַׁב עֲלֵיהֶם.

וַיָּבִיאוּ אֶת-הָאָתוֺן וְאֶת-הָעַיִר וַיָּשִׂימוּ עַל-גַּבָּם אֶת-בִּגְדֵיהֶם וְהוּא יָשַׁב עֲלֵיהֶם:

Přivedli oslici i oslátko, a vložili na ně roucha svá, a jej na vrchu na ně posadili.

Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil.

η῎γαγον τὴν ο῎νον καὶ τὸν πω̑λον καὶ ε᾿πέθηκαν ε᾿π῾ αυ᾿τω̑ν τὰ ἱμάτια καὶ ε᾿πεκάθισεν ε᾿πάνω αυ᾿τω̑ν

וַאיתִּיו לַחמָרָא וַלעִילָא וסָמו עַל עִילָא נַחתַּיהֻון וַרכֵב עלַוהי יֵשֻׁוע׃ ס


[(1) Matt 21, 08]

רַבִּים מִן הֶהָמוֹן פָּרְשׂוּ אֶת בִּגְדֵיהֶם עַל הַדֶּרֶךְ וַאֲחֵרִים כָּרְתוּ עֲנָפִים מִן הָעֵצִים וְשָׁטְחוּ אוֹתָם עַל הַדֶּרֶךְ.

וְרַבִּים מִן-הָעָם פָּרְשׂוּ אֶת-בִּגְדֵיהֶם עַל-פְּנֵי הַדָּרֶךְ וְיֵשׁ מֵהֶם אֲשֶׁר כָּרְתוּ זְמֹרוֺת מִן-הָעֵצִים וַיִּשְׁטְחוּ אֹתָן שָׁמָּה:

Mnohý pak zástup stlali roucha svá na cestě, jiní pak ratolesti z stromů sekali, a metali na cestu.

A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. ([2 Královská 9:13])

ὁ δὲ πλει̑στος ο῎χλος ε῎στρωσαν ἑαυτω̑ν τὰ ἱμάτια ε᾿ν τη̑ ὁδω̑ α῎λλοι δὲ ε῎κοπτον κλάδους α᾿πὸ τω̑ν δένδρων καὶ ε᾿στρὼννυον ε᾿ν τη̑ ὁδω̑

וסֻוגָאא דּכֵנשֵׁא משַׁוֵין הוַו מָאנַיהֻון בֻּאורחָא אחרָנֵא דֵּין פָּסקִין הוַו סַוכֵּא מֵן אִילָנֵא ורָמֵין בֻּאורחָא׃


[(1) Matt 21, 09]

וַהֲמוֹן הָעָם שֶׁהָלְכוּ לְפָנָיו וְאַחֲרָיו קָרְאוּ: "הוֹשַׁע־נָא לְבֶן־דָּוִד! בָּרוּךְ הַבָּא בְּשֵׁם יְהוָה! הוֹשַׁע־נָא בַּמְּרוֹמִים!"

וַהֲמוֺן הָעָם הַהֹלֵךְ מִלְּפָנָיו וּמֵאַחֲרָיו עָנוּ לֵאמֹר הוֺשַׁע-נָא לְבֶן-דָּוִד בָּרוּךְ הַבָּא בְּשֵׁם יְהוָֺה הוֺשַׁע-נָא בִּשְׁמֵי מָרוֺם:

A zástupové, kteříž s předu i s zadu šli, volali, řkouce: Hosanna synu Davidovu. Požehnaný, kterýž se béře ve jménu Páně. Hosanna na výsostech.

Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově(c)! Hosanna na výsostech!“ (c) ř: Páně ([Žalmy 118:25-Žalmy 118:26; Matouš 21:15 Matouš 23:39])

οἱ δὲ ο῎χλοι οἱ προάγοντες αυ᾿τὸν καὶ οἱ α᾿κολουθου̑ντες ε῎κραζον λέγοντες ὡσαννὰ τω̑ υἱω̑ Δαυίδ ευ᾿λογημένος ὁ ε᾿ρχόμενος ε᾿ν ο᾿νόματι κυρίου ὡσαννὰ ε᾿ν τοι̑ς ὑψίστοις

כֵּנשֵׁא דֵּין אַילֵין דָּאזִלין הוַו קדָמַוהי וָאתֵין בָּתרֵה קָעֵין הוַו וָאמרִין אֻושַׁענָא לַברֵה דּדַוִיד בּרִיך הֻו דָּאתֵא בַּשׁמֵה דּמָריָא אֻושַׁענָא בַּמרַומֵא׃ ס


[(1) Matt 21, 10]

בְּהִכָּנְסוֹ לִירוּשָׁלַיִם הָמְתָה כָּל הָעִיר וְהַכֹּל שָׁאֲלוּ: "מִי הוּא זֶה?"

וּבְבֹאוֺ יְרוּשָׁלָיִם וַתֵּהוֺם כָּל-הָעִיר לֵאמֹר מִי הוּא זֶה:

A když vjel do Jeruzaléma, zbouřilo se všecko město, řkouce: I kdo jest tento?

Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch; ptali se: „Kdo to je?“

καὶ ει᾿σελθόντος αυ᾿του̑ ει᾿ς ῾Ιεροσόλυμα ε᾿σείσθη πα̑σα ἡ πόλις λέγουσα τίς ε᾿στιν ου῟τος

וכַד עַל לֻאורִשׁלֵם אֵתּתּזִיעַת כֻּלָה מדִינתָּא וָאמרִין הוַו מַנֻו הָנָא׃


[(1) Matt 21, 11]

הֵשִׁיבוּ הֲמוֹנֵי הָעָם: "זֶה הַנָּבִיא יֵשׁוּעַ מִנָּצְרַת אֲשֶׁר בַּגָּלִיל."

וַיֹּאמְרוּ הֲמוֺן הָעָם זֶה הוּא הַנָּבִיא יֵשׁוּעַ מִנְּצֶרֶת אֲשֶׁר בַּגָּלִיל:

Zástupové pak pravili: Toto jest ten Ježíš, prorok z Nazaréta Galilejského.

Zástupy odpovídaly: „To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji.“

οἱ δὲ ο῎χλοι ε῎λεγον ου῟τός ε᾿στιν ὁ προφήτης ᾽Ιησου̑ς ὁ α᾿πὸ Ναζαρὲθ τη̑ς Γαλιλαίας

כֵּנשֵׁא דֵּין אָמרִין הוַו הָנַו יֵשֻׁוע נבִיָא דּמֵן נָצרַת דַּגלִילָא׃ ס


[(1) Matt 21, 12]

יֵשׁוּעַ נִכְנַס לְבֵית הַמִּקְדָּשׁ וְגֵרֵשׁ אֶת כָּל הַמּוֹכְרִים וְהַקּוֹנִים בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ וְהָפַךְ אֶת שֻׁלְחֲנוֹת מַחֲלִיפֵי־הַכְּסָפִים וְאֶת כִּסְאוֹת מוֹכְרֵי הַיּוֹנִים.

וַיָּבוֺא יֵשׁוּעַ אֶל-מִקְדַּשׁ הָאֱלֹהִים וַיְגָרֶשׁ מִשָּׁם כָּל-הַמּוֺכְרִים וְהַקּוֺנִים בַּמִּקְדָּשׁ וַיַּהֲפֹךְ אֶת-שֻׁלְחֲנוֺת מַחֲלִפֵי הַכֶּסֶף וְאֶת-מוֺשְׁבוֺת מֹכְרֵי הַיּוֺנִים:

I všel Ježíš do chrámu Božího, a vymítal všecky prodávající a kupující v chrámě, a stoly penězoměnců a stolice prodávajících holubice převracel,

Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří(d), zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů; (d) ř: v chrámě ([Marek 11:15-Marek 11:19; Lukáš 19:45-Lukáš 19:48; Jan 2:13-Jan 2:22])

καὶ ει᾿ση̑λθεν ᾽Ιησου̑ς ει᾿ς τὸ ἱερόν καὶ ε᾿ξέβαλεν πάντας τοὺς πωλου̑ντας καὶ α᾿γοράζοντας ε᾿ν τω̑ ἱερω̑ καὶ τὰς τραπέζας τω̑ν κολλυβιστω̑ν κατέστρεψεν καὶ τὰς καθέδρας τω̑ν πωλούντων τὰς περιστεράς

ועַל יֵשֻׁוע להַיכּלָא דַּאלָהָא וַאפֵּק לכֻלהֻון דּזָבנִין וַמזַבּנִין בּהַיכּלָא וסַחֵף פָּתֻורֵא דַּמעַרפָנֵא וכֻורסַוָתָא דּהָנֻון דַּמזַבּנִין יַונֵא׃


[(1) Matt 21, 13]

אָמַר לָהֶם: "הֵן כָּתוּב, 'בֵּיתִי בֵּית־תְּפִלָּה יִקָּרֵא', אַךְ אַתֶּם הוֹפְכִים אוֹתוֹ לִמְעָרַת פָּרִיצִים."

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם הֵן כָּתוּב כִּי בֵיתִי בֵּית-תְּפִלָּה יִקָּרֵא וְאַתֶּם עֲשִׂיתֶם אֹתוֺ לִמְעָרַת פָּרִיצִים:

A řekl jim: Psánoť jest: Dům můj dům modlitby slouti bude, ale vy učinili jste jej peleší lotrovskou.

řekl jim: „Je psáno: ‚Můj dům bude zván domem modlitby,‘ ale vy z něho děláte doupě lupičů.“ ([Izajáš 56:7; Jeremjáš 7:11])

καὶ λέγει αυ᾿τοι̑ς γέγραπται ὁ οι῏κός μου οι῏κος προσευχη̑ς κληθήσεται ὑμει̑ς δὲ αυ᾿τὸν ποιει̑τε σπήλαιον ληστω̑ν

וֵאמַר להֻון כּתִיב הֻו דּבַיתּי בֵּית צלֻותָא נֵתקרֵא אַנתֻּון דֵּין עבַדּתֻּונָיהי מעַרתָא דּלֵסטָיֵא׃ ס


[(1) Matt 21, 14]

נִגְּשׁוּ אֵלָיו עִוְרִים וּפִסְחִים בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ וְהוּא רִפֵּא אוֹתָם.

וַיִּגְּשׁוּ אֵלָיו עִוְרִים וּפִסְחִים בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ וַיִּרְפָּאֵם:

I přistoupili k němu slepí a kulhaví v chrámě, a uzdravil je.

I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí, a on je uzdravil.

καὶ προση̑λθον αυ᾿τω̑ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ε᾿ν τω̑ ἱερω̑ καὶ ε᾿θεράπευσεν αυ᾿τούς

וקַרֵבו לֵה בּהַיכּלָא סמַיָא וַחגִיסֵא וַאסִי אֵנֻון׃ ס


[(1) Matt 21, 15]

כִּרְאוֹת רָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וְהַסּוֹפְרִים אֶת הַנִּפְלָאוֹת אֲשֶׁר עָשָׂה וְאֶת הַיְלָדִים הַצּוֹעֲקִים בַּמִּקְדָּשׁ, "הוֹשַׁע־נָא לְבֶן־דָּוִד!", נִתְמַלְּאוּ כַּעַס

וַיִּרְאוּ רָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וְהַסּוֺפְרִים אֵת הַנִּפְלָאוֺת אֲשֶׁר עָשָׂה וְאֵת הַיְלָדִים קֹרְאִים וְעֹנִים בַּמִּקְדָּשׁ הוֺשַׁע-נָא לְבֶן-דָּוִד וַיִּחַר לָהֶם:

Vidouce pak přední kněží {biskupové} a zákonníci divy, kteréž činil, a dítky, any volají v chrámě a praví: Hosanna synu Davidovu, rozhněvali se.

Když velekněží a zákoníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě „Hosanna Synu Davidovu,“ rozhněvali se

ι᾿δόντες δὲ οἱ α᾿ρχιερει̑ς καὶ οἱ γραμματει̑ς τὰ θαυμάσια α῍ ε᾿ποίησεν καὶ τοὺς παι̑δας τοὺς κράζοντας ε᾿ν τω̑ ἱερω̑ καὶ λέγοντας ὡσαννὰ τω̑ υἱω̑ Δαυίδ η᾿γανάκτησαν

כַּד חזַו דֵּין רַבַּי־כָּהנֵא וַפרִישֵׁא תֵּדמרָתָא דּעָבֵד וַטלָיֵא דּקָעֵין בּהַיכּלָא וָאמרִין אֻושַׁענָא לַברֵה דּדַוִיד אֵתבֵּאשׁ להֻון׃


[(1) Matt 21, 16]

וְאָמְרוּ לוֹ: "אַתָּה שׁוֹמֵעַ מַה שֶּׁאֵלֶּה אוֹמְרִים?" הֵשִׁיב לָהֶם יֵשׁוּעַ: "כֵּן, הַאִם מֵעוֹדְכֶם לֹא קְרָאתֶם, 'מִפִּי עוֹלְלִים וְיוֹנְקִים יִסַּדְתָּ עֹז'?"

וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו הֲכִי שָׁמַעְתָּ מָה אֵלֶּה אֹמְרִים וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ הֵן הֲלֹא קְרָאתֶם מִפִּי עוֺלְלִים וְיוֺנְקִים יִסַּדְתָּ עֹז:

A řekli jemu: Slyšíš-liž, co tito praví? Ježíš pak řekl jim: I ovšem. Nikdá-liž jste nečtli, že z úst nemluvňátek a těch, kteříž prsí požívají, dokonal jsi chválu?

a řekli mu: „Slyšíš, co to říkají?“ Ježíš jim odpověděl: „Ovšem! Nikdy jste nečetli: ‚Z úst nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu?‘“ ([Žalmy 8:3])

καὶ ει῏παν αυ᾿τω̑ α᾿κούεις τί ου῟τοι λέγουσιν ὁ δὲ ᾽Ιησου̑ς λέγει αυ᾿τοι̑ς ναί ου᾿δέποτε α᾿νέγνωτε ο῞τι ε᾿κ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αι῏νον

וָאמרִין לֵה שָׁמַע אַנתּ מָנָא אָמרִין הָלֵין אָמַר להֻון יֵשֻׁוע אִין מֵן מתֻום לָא קרַיתֻּון דּמֵן פֻּומָא דַּטלָיֵא וַדיַלֻודֵא תַּקֵנתּ תֵּשׁבֻּוחתָּא׃ ס


[(1) Matt 21, 17]

לְאַחַר מִכֵּן עָזַב אוֹתָם וְיָצָא אֶל מִחוּץ לָעִיר, אֶל בֵּית עַנְיָה, וְלָן שָׁם.

וַיַּעַזְבֵם וַיֵּצֵא אֶל-מִחוּץ לָעִיר אֶל-בֵּית-עַנְיָה וַיָּלֶן שָׁם:

A opustiv je, šel ven z města do Betany, a tu zůstal.

Opustil je a vyšel ven z města do Betanie; tam přenocoval.

καὶ καταλιπών αυ᾿τοὺς ε᾿ξη̑λθεν ε῎ξω τη̑ς πόλεως ει᾿ς Βηθανίαν καὶ ηυ᾿λίσθη ε᾿κει̑

וַשׁבַק אֵנֻון וַנפַק לבַר מֵן מדִינתָּא לבֵית־עַניָא ובָת תַּמָן׃


[(1) Matt 21, 18]

בַּבֹּקֶר שָׁב אֶל הָעִיר וְהוּא רָעֵב.

וַיָּשָׁב הָעִירָה בַּבֹּקֶר וְהוּא רָעֵב:

Ráno pak navracuje se do města, zlačněl.

Když se ráno vracel do města, dostal hlad. ([Marek 11:12-Marek 11:14; Lukáš 13:6-Lukáš 13:9])

πρωι῭ δὲ ε᾿πανάγων ει᾿ς τὴν πόλιν ε᾿πείνασεν

בּצַפרָא דֵּין כַּד הפַך לַמדִינתָּא כּפֵן׃


[(1) Matt 21, 19]

כְּשֶׁרָאָה עֵץ תְּאֵנָה אֶחָד בַּדֶּרֶךְ הִתְקָרֵב אֵלָיו וְלֹא מָצָא בּוֹ מְאוּמָה מִלְּבַד עָלִים. אָמַר אֵלָיו: "מֵעַתָּה לֹא יִהְיֶה מִמְּךָ פְּרִי לְעוֹלָם!" וּבוֹ בָּרֶגַע הִתְיַבֵּשׁ עֵץ הַתְּאֵנָה.

וַיַּרְא תְּאֵנָה אַחַת בַּדָּרֶךְ וַיִּקְרַב אֵלֶיהָ וְלֹא-מְצָא בָהּ מְאוּמָה זוּלָתִי עָלִים לְבַדָּם וַיֹּאמֶר לָהּ לֹא-תַעֲשִׂי עוֺד פְּרִי מֵעַתָּה וְעַד-עוֺלָם וַתִּיבַשׁ הַתְּאֵנָה פִּתְאֹם:

A vida jeden fíkový strom podlé cesty, šel k němu, a nic na něm nenalezl, než lístí toliko. I dí jemu: Nikdy více neroď se z tebe ovoce na věky. I uschl fík ten pojednou.

Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu; ale nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu: „Ať se na tobě na věky neurodí ovoce!“ A ten fíkovník najednou uschl.

καὶ ι᾿δών συκη̑ν μίαν ε᾿πὶ τη̑ς ὁδου̑ η῟λθεν ε᾿π῾ αυ᾿τήν καὶ ου᾿δὲν ευ῟ρεν ε᾿ν αυ᾿τη̑ ει᾿ μὴ φύλλα μόνον καὶ λέγει αυ᾿τη̑ μηκέτι ε᾿κ σου̑ καρπὸς γένηται ει᾿ς τὸν αι᾿ω̑να καὶ ε᾿ξηράνθη παραχρη̑μα ἡ συκη̑

וַחזָא תִּתָּא חדָא בֻּאורחָא וֵאתָא לוָתָה ולָא אֵשׁכַּח בָּה מֵדֵּם אֵלָא אֵן טַרפֵא בַּלחֻוד וֵאמַר לָה לָא נֵהוֻון בֵּכי תֻּוב פִּארֵא לעָלַם ומֵחדָא יֵבשַׁת תִּתָּא הָי׃


[(1) Matt 21, 20]

כִּרְאוֹתָם זֹאת תָּמְהוּ הַתַּלְמִידִים וְאָמְרוּ: "אֵיךְ יָבַשׁ עֵץ הַתְּאֵנָה פִּתְאוֹם?"

וְהַתַּלְמִידִים רָאוּ וַיִּתְמְהוּ לֵאמֹר אֵיךְ יָבְשָׁה הַתְּאֵנָה פִּתְאֹם:

A vidouce to učedlníci, divili se, řkouce: Kterak hned usechl fík ten!

Když to učedníci viděli, podivili se: „Jak najednou ten fíkovník uschl!“ ([Marek 11:20-Marek 11:26])

καὶ ι᾿δόντες οἱ μαθηταὶ ε᾿θαύμασαν λέγοντες πω̑ς παραχρη̑μα ε᾿ξηράνθη ἡ συκη̑

וַחזַו תַּלמִידֵא וַתהַרו וָאמרִין אַיכַּנָא בַּר־שָׁעתֵה יֵבשַׁת תִּתָּא׃


[(1) Matt 21, 21]

הֵשִׁיב לָהֶם יֵשׁוּעַ: "אָמֵן אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, אִם יֵשׁ לָכֶם אֱמוּנָה וְאֵינְכֶם מְפַקְפְּקִים, לֹא רַק כְּמַעֲשֵׂה הַתְּאֵנָה הַזֹּאת תַּעֲשׂוּ, אֶלָּא גַּם אִם תַּגִּידוּ לָהָר הַזֶּה 'הֵעָקֵר וְהִזָּרֵק לְתוֹךְ הַיָּם', יִתְקַיֵּם הַדָּבָר.

וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם אִם-יֵשׁ בָּכֶם אֱמוּנָה וְאֵינְכֶם פֹּסְחִים עַל-שְׁתֵּי הַסְּעִפִּים לֹא לְבַד כַּמַּעֲשֶׂה הַזֶּה אֲשֶׁר נַעֲשָׂה לַתְּאֵנָה תַּעֲשׂוּ כִּי אִם-גַּם תֹּאמְרוּ לָהָר הַזֶּה הִנָּשֵׂא וְהִתְנַפֵּל אֶל-תּוֺךְ הַיָּם וִיהִי כֵן:

I odpověděv Ježíš, řekl jim: Amen pravím vám: Budete-li míti víru a nebudete-li pochybovati, netoliko to fíkovému stromu učiníte, ale kdybyste i této hoře řekli: Zdvihni se a vrz sebou do moře, staneť se.

Ježíš jim odpověděl: „Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem; ale i kdybyste této hoře řekli: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – stane se to. ([Matouš 17:20; Lukáš 17:6])

α᾿ποκριθεὶς δὲ ὁ ᾽Ιησου̑ς ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς α᾿μὴν λέγω ὑμι̑ν ε᾿ὰν ε῎χητε πίστιν καὶ μὴ διακριθη̑τε ου᾿ μόνον τὸ τη̑ς συκη̑ς ποιήσετε α᾿λλὰ κα῍ν τω̑ ο῎ρει τούτω ει῎πητε α῎ρθητι καὶ βλήθητι ει᾿ς τὴν θάλασσαν γενήσεται

ענָא יֵשֻׁוע וֵאמַר להֻון אַמִין אָמַר אנָא לכֻון דֵּאן תֵּהוֵא בּכֻון הַימָנֻותָא ולָא תֵּתפַּלגֻון לָא בַּלחֻוד הָדֵא דּתִתָּא תֵּעבּדֻון אֵלָא אָפֵן לטֻורָא הָנָא תִּאמרֻון דֵּאשׁתַּקל ופֵל בּיַמָא תֵּהוֵא׃


[(1) Matt 21, 22]

וְכָל מַה שֶּׁתְּבַקְשׁוּ בִּתְפִלָּה וְאַתֶּם מַאֲמִינִים תְּקַבְּלוּהוּ."

וְכָל-דָּבָר אֲשֶׁר תִּשְׁאֲלוּ בִתְפִלָּה אִם רַק בֶּאֱמוּנָה שְׁאֶלְתֶּם יֻתַּן לָכֶם:

A všecko, zač byste koli prosili na modlitbě, věříce, vezmete.

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.“ ([Jan 15:7; Jakubův 1:6-Jakubův 1:7])

καὶ πάντα ο῞σα α῍ν αι᾿τήσητε ε᾿ν τη̑ προσευχη̑ πιστεύοντες λήμψεσθε

וכֻל מֵדֵּם דּתֵשֵׁאלֻון בַּצלֻותָא וַתהַימנֻון תֵּסבֻון סּ סּ׃


[(1) Matt 21, 23]

כְּשֶׁנִּכְנַס לְבֵית הַמִּקְדָּשׁ וְלִמֵּד שָׁם נִגְּשׁוּ אֵלָיו רָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וְזִקְנֵי הָעָם וְשָׁאֲלוּ: "בְּאֵיזוֹ סַמְכוּת אַתָּה עוֹשֶׂה אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וּמִי נָתַן לְךָ אֶת הַסַּמְכוּת הַזֹּאת?"

וַיָּבֹא אֶל-הַמִּקְדָּשׁ וַיִּגְּשׁוּ אֵלָיו רָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וְזִקְנֵי הָעָם בְּעוֺדוֺ מְלַמֵּד לָעָם וַיֹּאמְרוּ בְּאֵיזֶה רִשְׁיוֺן אַתָּה עֹשֶׂה אֵלֶּה וּמִי-נָתַן לְךׇ הָרִשְׁיוֺן הַזֶּה:

A když přišel do chrámu, přistoupili k němu přední kněží {biskupové} a starší lidu, když učil, řkouce: Jakou mocí tyto věci činíš? A kdo tobě tu moc dal?

Když přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli: „Jakou mocí to činíš? A kdo ti tuto moc dal?“ ([Marek 11:27-Marek 11:33; Lukáš 20:1-Lukáš 20:8 Jan 2:18])

καὶ ε᾿λθόντος αυ᾿του̑ ει᾿ς τὸ ἱερὸν προση̑λθον αυ᾿τω̑ διδάσκοντι οἱ α᾿ρχιερει̑ς καὶ οἱ πρεσβύτεροι του̑ λαου̑ λέγοντες ε᾿ν ποία ε᾿ξουσία ταυ̑τα ποιει̑ς καὶ τίς σοι ε῎δωκεν τὴν ε᾿ξουσίαν ταύτην

וכַד אֵתָא יֵשֻׁוע להַיכּלָא קרֵבו לֵה רַבַּי־כָּהנֵא וקַשִׁישֵׁא דּעַמָא כַּד מַלֵף וָאמרִין לֵה בַּאינָא שֻׁולטָן הָלֵין עָבֵד אַנתּ ומַנֻו יַהב לָך שֻׁולטָנָא הָנָא׃


[(1) Matt 21, 24]

הֵשִׁיב יֵשׁוּעַ וְאָמַר לָהֶם: "גַּם אֲנִי אֶשְׁאַל אֶתְכֶם דָּבָר אֶחָד אֲשֶׁר אִם תַּגִּידוּ לִי אוֹתוֹ, גַּם אֲנִי אַגִּיד לָכֶם בְּאֵיזוֹ סַמְכוּת אֲנִי עוֹשֶׂה אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה.

וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אֶשְׁאַל מִכֶּם גַּם-אָנֹכִי שְׁאַלָה אַחַת וְאִם-תַּגִּידוּ לִי גַּם-אָנֹכִי אַגִּיד לָכֶם בְּאֵיזֶה רִשְׁיוֺן אֲנִי עֹשֶׂה אֵלֶּה:

Odpovídaje pak Ježíš, řekl jim: Otížiť se i já vás na jednu věc, kterouž povíte-li mi, i já vám povím, jakou mocí tyto věci činím?

Ježíš jim odpověděl: „Já vám také položím otázku; jestliže ji zodpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím.

α᾿ποκριθεὶς δὲ ὁ ᾽Ιησου̑ς ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς ε᾿ρωτήσω ὑμα̑ς κα᾿γώ λόγον ε῞να ο῍ν ε᾿ὰν ει῎πητέ μοι κα᾿γώ ὑμι̑ν ε᾿ρω̑ ε᾿ν ποία ε᾿ξουσία ταυ̑τα ποιω̑

ענָא יֵשֻׁוע וֵאמַר להֻון אֵשַׁאֵלכֻון אָף אֵנָא מֵלתָא חדָא וֵאן תִּאמרֻון לִי וָאף אֵנָא אָמַר אנָא לכֻון בַּאינָא שֻׁולטָנָא הָלֵין עָבֵד אנָא׃


[(1) Matt 21, 25]

טְבִילַת יוֹחָנָן מֵאַיִן הָיְתָה, מִן הַשָּׁמַיִם אוֹ מִבְּנֵי אָדָם?" אָז חָשְׁבוּ בִּלְבָבָם:

טְבִילַת יוֺחָנָן מִפִּי-מִי הָיְתָה מִצְוָתָהּ מִן-הַשָּׁמַיִם אוֺ מִבְּנֵי-אָדָם וַיְהִי הֵם שֹׁקְלִים בְּדַעְתָּם לֵאמֹר אִם נֹאמַר מִן-הַשָּׁמַיִם יֹאמַר לָנוּ וּמַדּוּעַ לֹא הֶאֱמַנְתֶּם לוֺ:

Křest Janův odkud byl? S nebe-li, čili z lidí? A oni rozvažovali mezi sebou, řkouce: Díme-li s nebe, díť nám: Proč jste pak nevěřili jemu?

Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe, či od lidí?“ Oni se mezi sebou dohadovali: „Řekneme-li ‚z nebe‘, namítne nám: ‚Proč jste mu tedy neuvěřili?‘ ([Matouš 3:6 Matouš 21:32])

τὸ βάπτισμα τὸ ᾽Ιωάννου πόθεν η῟ν ε᾿ξ ου᾿ρανου̑ η῍ ε᾿ξ α᾿νθρὼπων οἱ δὲ διελογίζοντο ε᾿ν ἑαυτοι̑ς λέγοντες ε᾿ὰν ει῎πωμεν ε᾿ξ ου᾿ρανου̑ ε᾿ρει̑ ἡμι̑ν διὰ τί ου῏ν ου᾿κ ε᾿πιστεύσατε αυ᾿τω̑

מַעמֻודִיתֵה דּיֻוחַנָן אַימֵכָּא אִיתֵיה מֵן שׁמַיָא הי אַו מֵן בּנַינָשָׁא הֵנֻון דֵּין מֵתרַעֵין הוַו בּנַפשׁהֻון וָאמרִין דֵּאן נִאמַר מֵן שׁמַיָא אָמַר לַן ועַל מָנָא לָא הַימֵנתֻּונָיהי׃


[(1) Matt 21, 26]

"אִם נֹאמַר 'מִן הַשָּׁמַיִם', יֹאמַר לָנוּ 'אִם כֵּן מַדּוּעַ לֹא הֶאֱמַנְתֶּם לוֹ?' וְאִם נֹאמַר 'מִבְּנֵי אָדָם', חוֹשְׁשִׁים אָנוּ מִן הָעָם, כִּי כֻּלָּם חוֹשְׁבִים אֶת יוֹחָנָן לְנָבִיא."

וְאִם נֹאמַר מִבְּנֵי אָדָם יְרֵאִים אֲנַחְנוּ אֶת-הֲמוֺן הָעָם כִּי-כֻלָּם חִשְּׁבוּ אֶת-יוֺחָנָן לְנָבִיא:

Pakli díme: Z lidí, bojíme se zástupu. Nebo všickni mají Jana za proroka.

Řekneme-li však ‚z lidí‘, máme obavy ze zástupu; vždyť všichni mají Jana za proroka.“ ([Matouš 14:5 Matouš 21:46])

ε᾿ὰν δὲ ει῎πωμεν ε᾿ξ α᾿νθρὼπων φοβούμεθα τὸν ο῎χλον πάντες γὰρ ὡς προφήτην ε῎χουσιν τὸν ᾽Ιωάννην

וַדנִאמַר מֵן בּנַינָשָׁא דָּחלִין אֵנַחנַן מֵן כֵּנשָׁא כֻּלהֻון גֵּיר אַיך נבִיָא אַחִידִין הוַו לֵה ליֻוחַנָן׃


[(1) Matt 21, 27]

הֵשִׁיבוּ וְאָמְרוּ לְיֵשׁוּעַ: "אֵין אָנוּ יוֹדְעִים." אָמַר לָהֶם: "גַּם אֲנִי לֹא אֹמַר לָכֶם בְּאֵיזוֹ סַמְכוּת אֲנִי עוֹשֶׂה אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה."

וַיַּעֲנוּ אֶת-יֵשׁוּעַ וַיֹּאמְרוּ לֹא יָדָעְנוּ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם גַּם-אֲנִי לֹא אַגִּיד לָכֶם בְּאֵיזֶה רִשְׁיוֺן אֲנִי עֹשֶׂה אֵלֶּה:

I odpovídajíce Ježíšovi, řekli: Nevíme. Řekl jim i on: Aniž já vám povím, jakou mocí tyto věci činím.

Odpověděli tedy Ježíšovi: „Nevíme.“ Tu jim řekl i on: „Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím.“

καὶ α᾿ποκριθέντες τω̑ ᾽Ιησου̑ ει῏παν ου᾿κ οι῎δαμεν ε῎φη αυ᾿τοι̑ς καὶ αυ᾿τός ου᾿δὲ ε᾿γώ λέγω ὑμι̑ν ε᾿ν ποία ε᾿ξουσία ταυ̑τα ποιω̑

ענַו וָאמרִין לֵה לָא יָדעִינַן אָמַר להֻון יֵשֻׁוע אָף לָא אֵנָא אָמַר אנָא לכֻון בַּאינָא שֻׁולטָנָא הָלֵין עָבֵד אנָא׃ ס


[(1) Matt 21, 28]

"אֲבָל מַה דַּעְתְּכֶם: לְאִישׁ הָיוּ שְׁנֵי בָּנִים. הוּא נִגַּשׁ אֶל הָרִאשׁוֹן וְאָמַר, 'בְּנִי, לֵךְ לַעֲבֹד הַיּוֹם בַּכֶּרֶם'.

אֲבָל מַה-יַּחֲשֹׁב לִבְּכֶם אִישׁ הָיָה וְלוֺ שְׁנֵי בָנִים וַיָּבֹא אֶל-הָאֶחָד וַיֹּאמֶר לְכָה-בְּנִי וַעֲבֹד הַיּוֺם אֶת-כַּרְמִי:

Ale co se vám zdá? Člověk jeden měl dva syny. A přistoupiv k prvnímu, řekl: Synu, jdi na vinici mou dnes, a dělej.

„Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici!‘

τί δὲ ὑμι̑ν δοκει̑ α῎νθρωπος ει῏χεν τέκνα δύο καὶ προσελθών τω̑ πρὼτω ει῏πεν τέκνον υ῞παγε σήμερον ε᾿ργάζου ε᾿ν τω̑ α᾿μπελω̑νι

מָנָא דֵּין מֵתחזֵא לכֻון גַּברָא חַד אִית הוַו לֵה בּנַיָא תּרֵין וַקרֵב לוָת קַדמָיָא וֵאמַר לֵה בֵּרי זֵל יַומָנָא פּלֻוח בּכַרמָא׃


[(1) Matt 21, 29]

הֵשִׁיב הָרִאשׁוֹן, 'אֵינֶנִּי רוֹצֶה', אֲבָל לְאַחַר מִכֵּן הִתְחָרֵט וְהָלַךְ.

וַיַּעַן וַיֹּאמֶר לֹא חָפָצְתִּי וְאַחֲרֵי-כֵן נֶהְפַּךְ עָלָיו לִבּוֺ וַיֵּלַךְ:

Ale on odpověděv, řekl: Nechci. A potom usmysliv sobě, šel.

On odpověděl: ‚Nechce se mi.‘ Ale potom toho litoval a šel.

ὁ δὲ α᾿ποκριθεὶς ει῏πεν ου᾿ θέλω υ῞στερον δὲ μεταμεληθεὶς α᾿πη̑λθεν

הֻו דֵּין ענָא וֵאמַר לָא צָבֵא אנָא בּחַרתָא דֵּין אֵתּתּוִי וֵאזַל׃


[(1) Matt 21, 30]

נִגַּשׁ אֶל הַשֵּׁנִי וְאָמַר לוֹ אוֹתוֹ דָּבָר. הֵשִׁיב הַשֵּׁנִי, 'כֵּן, אֲדוֹנִי' וְלֹא הָלַךְ.

וַיָּבֹא אֶל-הַשֵּׁנִי וַיְדַבֵּר כַּדָּבָר הַזֶּה וַיַּעַן וַיֹּאמֶר הִנְנִי אֲדֹנִי וְלֹא הָלָךְ:

I přistoupiv k druhému, řekl též. A on odpověděv, řekl: Jdu, pane. Ale nešel.

Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, pane.‘ Ale nešel.

προσελθών δὲ τω̑ ἑτέρω ει῏πεν ὡσαύτως ὁ δὲ α᾿ποκριθεὶς ει῏πεν ε᾿γὼ κύριε καὶ ου᾿κ α᾿πη̑λθεν

וַקרֵב לוָת אחרִנָא וֵאמַר לֵה הָכוָת הֻו דֵּין ענָא וֵאמַר אֵנָא מָרי ולָא אֵזַל׃


[(1) Matt 21, 31]

מִי מִשְּׁנֵיהֶם עָשָׂה אֶת רְצוֹן הָאָב?" הֵשִׁיבוּ: "הָרִאשׁוֹן." אָמַר לָהֶם יֵשׁוּעַ: "אָמֵן. אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, הַמּוֹכְסִים וְהַזּוֹנוֹת יָבוֹאוּ לִפְנֵיכֶם לְמַלְכוּת הָאֱלֹהִים,

מִי מִשְּׁנֵיהֶם מִלֵּא אַחַר רְצוֺן אָבִיו וַיֹּאמְרוּ הָרִאשׁוֺן וַיֹּאמֶר עֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם כִּי הַמּוֺכְסִים וְהַזֹּנוֺת יַקְדִּימוּ לָבֹא לְמַלְכוּת הָאֱלֹהִים מִכֶּם:

Který z těch dvou naplnil vůli otcovu? Řekli jemu: Ten první. Dí jim Ježíš: Amen pravím vám, že publikáni a nevěstky předcházejí vás do království Božího.

Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce?“ Odpověděli: „Ten první!“(e) Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. (e) var: (v obráceném pořadí) 29 On odpověděl: ‚Ano, pane.‘ Ale nešel. 30 Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ‚Nechce se mi.‘ Ale potom toho litoval a šel. 31 Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce?“ Odpověděli: „Ten druhý!“

τίς ε᾿κ τω̑ν δύο ε᾿ποίησεν τὸ θέλημα του̑ πατρός λέγουσιν ὁ πρω̑τος λέγει αυ᾿τοι̑ς ὁ ᾽Ιησου̑ς α᾿μὴν λέγω ὑμι̑ν ο῞τι οἱ τελω̑ναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμα̑ς ει᾿ς τὴν βασιλείαν του̑ θεου̑

מַנֻו מֵן הָלֵין תּרַיהֻון עבַד צֵביָנָא דַּאבֻוהי אָמרִין לֵה הַו קַדמָיָא אָמַר להֻון יֵשֻׁוע אַמִין אָמַר אנָא לכֻון דּמָכסֵא וזָניָתָא קָדמִין לכֻון למַלכֻּותָא דַּאלָהָא׃


[(1) Matt 21, 32]

כִּי יוֹחָנָן בָּא אֲלֵיכֶם בְּדֶרֶךְ צְדָקָה וְלֹא הֶאֱמַנְתֶּם לוֹ, אֲבָל הַמּוֹכְסִים וְהַזּוֹנוֹת הֶאֱמִינוּ לוֹ. אַתֶּם לְעֻמַּת זֹאת רְאִיתֶם וְלֹא חֲזַרְתֶּם בָּכֶם אַחֲרֵי כֵן לְהַאֲמִין לוֹ."

כִּי יוֺחָנָן בָּא אֲלֵיכֶם בָּדֶרֶךְ צְדָקָה וְלֹא הֶאֱמַנְתֶּם לוֺ וְהַמּוֺכְסִים וְהַזֹּנוֺת הֶאֱמִינוּ לוֺ וְאַתֶּם רְאִיתֶם כָּל-זֹאת וְלֹא הֲשִׁיבֹתֶם אֶל-לִבְּכֶם לְהַאֲמִין לוֺ:

Nebo přišel k vám Jan cestou spravedlnosti, a nevěřili jste mu, ale publikáni a nevěstky uvěřili jemu. Vy pak viděvše to, aniž jste potom usmyslili sobě, abyste věřili jemu.

Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti, a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. ([Lukáš 7:29-Lukáš 7:30])

η῟λθεν γὰρ ᾽Ιωάννης πρὸς ὑμα̑ς ε᾿ν ὁδω̑ δικαιοσύνης καὶ ου᾿κ ε᾿πιστεύσατε αυ᾿τω̑ οἱ δὲ τελω̑ναι καὶ αἱ πόρναι ε᾿πίστευσαν αυ᾿τω̑ ὑμει̑ς δὲ ι᾿δόντες ου᾿δὲ μετεμελήθητε υ῞στερον του̑ πιστευ̑σαι αυ᾿τω̑

אֵתָא גֵּיר לוָתכֻון יֻוחַנָן בֻּאורחָא דּכִאנֻותָא ולָא הַימֵנתֻּונָיהי מָכסֵא דֵּין וזָניָתָא הַימנֻוהי אַנתֻּון דֵּין אָף לָא כַּד חזַיתֻּון אֵתּתּוִיתֻּון בּחַרתָא דַּתהַימנֻון בֵּה׃ ס


[(1) Matt 21, 33]

"שִׁמְעוּ מָשָׁל אַחֵר: אִישׁ בַּעַל אֲחֻזָּה נָטַע כֶּרֶם. הוּא גִּדֵּר אוֹתוֹ מִסָּבִיב, חָצַב בּוֹ יֶקֶב וּבָנָה מִגְדָּל, וּלְאַחַר שֶׁהֶחְכִּיר אוֹתוֹ לְכוֹרְמִים נָסַע.

שִׁמְעוּ מָשָׁל אַחֵר אִישׁ הָיָה בַּעַל-בַּיִת אֲשֶׁר נָטַע כֶּרֶם וַיְעַזְּקֵהוּ מִסָּבִיב וְיֶקֶב חָצֵב בּוֺ וַיִּבֶן מִגְדָּל בְּתוֺכוֺ וְנָתַן אֹתוֺ לַנֹּטְרִים וְהָלַךְ מִחוּץ לָאָרֶץ:

Jiné podobenství slyšte: Byl jeden hospodář, kterýž vzdělal vinici, a opletl ji plotem, a vkopal v ní pres, a ustavěl věži, i pronajal ji vinařům, a odšel pryč přes pole.

Poslyšte jiné podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavěl strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. ([Marek 12:1-Marek 12:12; Lukáš 20:9-Lukáš 20:19 Izajáš 5:1-Izajáš 5:2])

α῎λλην παραβολὴν α᾿κούσατε α῎νθρωπος η῟ν οι᾿κοδεσπότης ο῞στις ε᾿φύτευσεν α᾿μπελω̑να καὶ φραγμὸν αυ᾿τω̑ περιέθηκεν καὶ ω῎ρυξεν ε᾿ν αυ᾿τω̑ ληνὸν καὶ ω᾿κοδόμησεν πύργον καὶ ε᾿ξέδετο αυ᾿τὸν γεωργοι̑ς καὶ α᾿πεδήμησεν

שׁמַעו אחרִנָא מַתלָא גַּברָא חַד אִית הוָא מָרֵא בַּיתָּא וַנצַב כַּרמָא וַאחדּרֵה סיָגָא וַחפַר בֵּה מַעצַרתָּא וַבנָא בֵּה מַגדּלָא וַאוחדֵה לפַלָחֵא וַחזַק׃


[(1) Matt 21, 34]

בְּהַגִּיעַ עֵת הַבָּצִיר שָׁלַח אֶת עֲבָדָיו אֶל הַכּוֹרְמִים לְקַבֵּל אֶת הַפְּרִי שֶׁלּוֹ.

כְּבֹא עֵת הַבָּצִיר שָׁלַח אֶת-עֲבָדָיו אֶל-הַנֹּטְרִים לְהָבִיא אֶת-פִּרְיוֺ:

A když se přiblížil čas ovoce, poslal služebníky své k vinařům, aby vzali užitky její.

Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. ([Matouš 22:3])

ο῞τε δὲ η῎γγισεν ὁ καιρὸς τω̑ν καρπω̑ν α᾿πέστειλεν τοὺς δούλους αυ᾿του̑ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβει̑ν τοὺς καρποὺς αυ᾿του̑

כַּד דֵּין מטָא זַבנָא דּפִארֵא שַׁדַּר לעַבדַּוהי לוָת פַּלָחֵא דַּנשַׁדּרֻון לֵה מֵן פִּארֵא דּכַרמֵה׃


[(1) Matt 21, 35]

תָּפְסוּ הַכּוֹרְמִים אֶת עֲבָדָיו, אֶת זֶה הִלְקוּ, אֶת זֶה הָרְגוּ וְאֶת זֶה סָקְלוּ.

וַיִּתְפְּשׂוּ הַנֹּטְרִים בַּעֲבָדָיו וַיַּכּוּ אֶת-אֶחָד מֵהֶם וְאֶת-אַחֵר הָרְגוּ וְאֶת-אַחֵר סִקֵּלוּ:

Vinaři pak zjímavše služebníky jeho, jiného zmrskali, jiného zabili, a jiného ukamenovali.

Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. ([Židům 1:1-Židům 1:2 Matouš 22:6])

καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αυ᾿του̑ ο῍ν μὲν ε῎δειραν ο῍ν δὲ α᾿πέκτειναν ο῍ν δὲ ε᾿λιθοβόλησαν

וֵאחַדו פַּלָחֵא לעַבדַּוהי וִאית דַּמחַאוֻהי וִאית דּרַגמֻוהי וִאית דּקַטלֻוהי׃


[(1) Matt 21, 36]

הוֹסִיף וְשָׁלַח עֲבָדִים אֲחֵרִים, רַבִּים מִן הָרִאשׁוֹנִים, וְגַם לָהֶם עָשׂוּ כָּךְ.

וַיּוֺסֶף וַיִּשְׁלַח עֲבָדִים אֲחֵרִים רַבִּים מִן-הָרִאשֹׁנִים וְגַם-לָהֶם עָשׂוּ כֵן:

Opět poslal jiných služebníků více než prvé. I učinili jim též.

Znovu poslal jiné služebníky, a to více než předtím, ale naložili s nimi právě tak.

πάλιν α᾿πέστειλεν α῎λλους δούλους πλείονας τω̑ν πρὼτων καὶ ε᾿ποίησαν αυ᾿τοι̑ς ὡσαύτως

ותֻוב שַׁדַּר אחרָנֵא עַבדֵּא דּסַגִּיאִין מֵן קַדמָיֵא והָכוָת עבַדו להֻון׃


[(1) Matt 21, 37]

לְבַסּוֹף שָׁלַח אֲלֵיהֶם אֶת בְּנוֹ בְּאָמְרוֹ, 'אֶת בְּנִי יְכַבְּדוּ'.

וְאַחֲרֵי-כֵן שָׁלַח אֲלֵיהֶם אֶת-בְּנוֺ כִּי אָמַר אֶת-בְּנִי יִירָאוּ:

Naposledy pak poslal k nim syna svého, řka: Ustýdnouť se syna mého.

Nakonec k nim poslal svého syna; řekl si: ‚Na mého syna budou mít přece ohled!‘

υ῞στερον δὲ α᾿πέστειλεν πρὸς αυ᾿τοὺς τὸν υἱὸν αυ᾿του̑ λέγων ε᾿ντραπήσονται τὸν υἱόν μου

אחרָיַת דֵּין שַׁדַּר לוָתהֻון לַברֵה כַּד אָמַר כּבַר נֵבהתֻון מֵן בֵּרי׃


[(1) Matt 21, 38]

כְּשֶׁרָאוּ הַכּוֹרְמִים אֶת הַבֵּן אָמְרוּ אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ, 'זֶה הַיּוֹרֵשׁ, בּוֹאוּ נַהֲרֹג אוֹתוֹ וְנִקַּח לָנוּ אֶת נַחֲלָתוֹ'.

וְהַנֹּטְרִים כִּרְאוֺתָם אֶת-הַבֵּן וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל-אָחִיו הִנֵּה הַיּוֺרֵשׁ לְכוּ וְנַהַרְגֵהוּ וְנִירַשׁ לָנוּ אֶת-יְרֻשָּׁתוֺ:

Vinaři pak uzřevše toho syna, řekli mezi sebou: Tentoť jest dědic; poďte, zabíme jej, a uvažme se v dědictví jeho.

Když však vinaři shlédli syna, řekli si mezi sebou: ‚To je dědic. Pojďte, zabijme ho, a dědictví připadne nám!‘

οἱ δὲ γεωργοὶ ι᾿δόντες τὸν υἱὸν ει῏πον ε᾿ν ἑαυτοι̑ς ου῟τός ε᾿στιν ὁ κληρονόμος δευ̑τε α᾿ποκτείνωμεν αυ᾿τὸν καὶ σχω̑μεν τὴν κληρονομίαν αυ᾿του̑

פַּלָחֵא דֵּין כַּד חזַאוֻהי לַברָא אֵמַרו בַּינָתהֻון הָנַו יָרתָּא תַּו נֵקטלִיוהי ונֵאחֻוד יָרתֻּותֵה׃


[(1) Matt 21, 39]

הֵם תָּפְסוּ אוֹתוֹ, גֵּרְשׁוּהוּ אֶל מִחוּץ לַכֶּרֶם וַהֲרָגוּהוּ.

וַיִּתְפְּשׂוּ בּוֺ וַיַּשְׁלִיכֻהוּ אֶל-מִחוּץ לַכֶּרֶם וַיַּהַרְגֻהוּ:

I chytivše ho, vyvrhli jej ven z vinice, a zabili.

Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili. ([Židům 13:12])

καὶ λαβόντες αυ᾿τὸν ε᾿ξέβαλον ε῎ξω του̑ α᾿μπελω̑νος καὶ α᾿πέκτειναν

וֵאחַדו אַפּקֻוהי לבַר־מֵן כַּרמָא וקַטלֻוהי׃


[(1) Matt 21, 40]

וּבְכֵן, כְּשֶׁיָּבוֹא בַּעַל הַכֶּרֶם מַה יַּעֲשֶׂה לַכּוֹרְמִים הָהֵם?"

וְעַתָּה כְּבֹא בַּעַל הַכָּרֶם מַה-יַּעֲשֶׂה לַנֹּטְרִים הָהֵם:

Protož když přijde pán vinice, co učiní vinařům těm?

Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům?“

ο῞ταν ου῏ν ε῎λθη ὁ κύριος του̑ α᾿μπελω̑νος τί ποιήσει τοι̑ς γεωργοι̑ς ε᾿κείνοις

מָא דֵּאתָא הָכִיל מָרֵה דּכַרמָא מָנָא נֵעבֵּד לפַלָחֵא הָנֻון׃


[(1) Matt 21, 41]

הֵשִׁיבוּ לוֹ: "הַשְׁמֵד יַשְׁמִיד אֶת הָרְשָׁעִים הָהֵם, וְאֶת הַכֶּרֶם יַחְכִּיר לְכוֹרְמִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר יָשִׁיבוּ לוֹ אֶת הַפְּרִי בְּעִתּוֹ."

וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו הַשְׁמֵד יַשְׁמִיד אֶת-בְּנֵי הַבְּלִיַּעַל הָאֵלֶּה וְנָתַן כַּרְמוֺ לְנֹטְרִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר יִתְּנוּ לוֺ אֶת-פִּרְיוֺ בְּעִתּוֺ:

Řekli jemu: Zlé ty zle zatratí, a vinici svou pronajme jiným vinařům, kteříž budou vydávati jemu užitek časy svými.

Řekli mu: „Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas.“

λέγουσιν αυ᾿τω̑ κακοὺς κακω̑ς α᾿πολέσει αυ᾿τούς καὶ τὸν α᾿μπελω̑να ε᾿κδὼσεται α῎λλοις γεωργοι̑ς οι῞τινες α᾿ποδὼσουσιν αυ᾿τω̑ τοὺς καρποὺς ε᾿ν τοι̑ς καιροι̑ς αυ᾿τω̑ν

אָמרִין לֵה דּבִישׁ בִּישׁ נַובֵּד אֵנֻון וכַרמָא נַוחֵד לַאחרָנֵא פַּלָחֵא אַילֵין דּיָהבִּין לֵה פִּארֵא בּזַבנהֻון׃


[(1) Matt 21, 42]

אָמַר לָהֶם יֵשׁוּעַ: "הַאִם לֹא קְרָאתֶם בַּכְּתוּבִים, 'אֶבֶן מָאֲסוּ הַבּוֹנִים הָיְתָה לְרֹאשׁ פִּנָּה; מֵאֵת יְהוָה הָיְתָה זֹּאת, הִיא נִפְלָאת בְּעֵינֵינוּ'?

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ הֲלֹא קְרָאתֶם בַּכְּתוּבִים אֶבֶן מָאֲסוּ הַבּוֺנִים הָיְתָה לְרֹאשׁ פִּנָּה מֵאֵת יְהוָֺה הָיְתָה זֹּאת הִיא נִפְלָאת בְּעֵינֵינוּ:

Řekl jim Ježíš: Nikdy-li jste nečtli v písmích: Kámen, kterýž zavrhli dělníci, ten učiněn jest v hlavu úhlovou? Ode Pána stalo se toto, a jest divné před očima našima.

Ježíš jim řekl: „Což jste nikdy nečetli v Písmech: ‚Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin(f) to učinil a je to podivuhodné v našich očích‘? (f) ř: Pán ([Žalmy 118:22-Žalmy 118:23; Skutky apoštolské 4:11; 1 Petrův 2:7])

λέγει αυ᾿τοι̑ς ὁ ᾽Ιησου̑ς ου᾿δέποτε α᾿νέγνωτε ε᾿ν ται̑ς γραφαι̑ς λίθον ο῍ν α᾿πεδοκίμασαν οἱ οι᾿κοδομου̑ντες ου῟τος ε᾿γενήθη ει᾿ς κεφαλὴν γωνίας παρὰ κυρίου ε᾿γένετο αυ῞τη καὶ ε῎στιν θαυμαστὴ ε᾿ν ο᾿φθαλμοι̑ς ἡμω̑ν

אָמַר להֻון יֵשֻׁוע לָא מֵמתֻום קרַיתֻּון בַּכתָבָא דּכִאפָא דַּאסלִיו בַּנָיֵא הִי הוָת לרִשָׁא דּזָוִיתָא מֵן לוָת מָריָא הוָת הָדֵא וִאיתֵיה תֵּדמֻורתָּא בּעַינַין׃ ס


[(1) Matt 21, 43]

עַל כֵּן אֲנִי אוֹמֵר לָכֶם כִּי תִּלָּקַח מִכֶּם מַלְכוּת הָאֱלֹהִים וְתִנָּתֵן לְגוֹי אֲשֶׁר יָפִיק אֶת פִּרְיָהּ.

עַל-כֵּן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם כִּי תוּסַר מַלְכוּת הָאֱלֹהִים מִכֶּם וְתִנָּתֵן לְגוֺי אֲשֶׁר יִתֵּן אֶת-פִּרְיָהּ:

Protož pravím vám, že bude odjato od vás království Boží, a bude dáno lidu činícímu užitky jeho.

Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.

διὰ του̑το λέγω ὑμι̑ν ο῞τι α᾿ρθήσεται α᾿φ῾ ὑμω̑ν ἡ βασιλεία του̑ θεου̑ καὶ δοθήσεται ε῎θνει ποιου̑ντι τοὺς καρποὺς αυ᾿τη̑ς

מֵטֻל הָנָא אָמַר אנָא לכֻון דּתֵשׁתּקֵל מֵנכֻון מַלכֻּותָא דַּאלָהָא ותֵתִיהֵב לעַמָא דּעָבֵד פִּארֵא׃


[(1) Matt 21, 44]

וְהַנּוֹפֵל עַל הָאֶבֶן הַזֹּאת יִשָּׁבֵר לִרְסִיסִים, וְכָל מִי שֶׁתִּפֹּל עָלָיו תִּכְתֹּשׁ אוֹתוֹ."

וְהַנֹּפֵל עַל-הָאֶבֶן הַזֹּאת יִתְפּוֺרָר וְכָל-מִי אֲשֶׁר תִּפֹּל עָלָיו תְּדַכְּאֶנּוּ לֶעָפָר:

A kdož by padl na ten kámen, rozrazíť se; a na kohož upadne, setřeť jej.

Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí(g).“ (g) var: – Matouš 21:44 22. kapitola ([Daniel 2:34-Daniel 2:35 Daniel 2:44-Daniel 2:45])

καὶ ὁ πεσών ε᾿πὶ τὸν λίθον του̑τον συνθλασθήσεται ε᾿φ῾ ο῍ν δ῾ α῍ν πέση λικμήσει αυ᾿τόν

ומַן דּנֵפֵּל עַל כִּאפָא הָדֵא נֵתרעַע וכֻל מַן דּהִי תֵּפֵּל עלַוהי תֵּדרֵיוהי׃ ס


[(1) Matt 21, 45]

כַּאֲשֶׁר שָׁמְעוּ רָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים והַפְּרוּשִׁים אֶת מְשָׁלָיו הֵבִינוּ כִּי עֲלֵיהֶם הוּא מְדַבֵּר.

וְרָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וְהַפְּרוּשִׁים בְּשָׁמְעָם אֶת-מְשָׁלָיו יָדְעוּ כִּי עֲלֵיהֶם דִּבֵּר:

A slyšavše přední kněží {biskupové} ta podobenství jeho, porozuměli, že by o nich mluvil.

Když slyšeli velekněží a farizeové tato podobenství, poznali, že mluví o nich.

καὶ α᾿κούσαντες οἱ α᾿ρχιερει̑ς καὶ οἱ Φαρισαι̑οι τὰς παραβολὰς αυ᾿του̑ ε῎γνωσαν ο῞τι περὶ αυ᾿τω̑ν λέγει

וכַד שׁמַעו רַבַּי־כָּהנֵא וַפרִישֵׁא מַתלַוהי יִדַעו דַּעלַיהֻון אֵמַר׃


[(1) Matt 21, 46]

הֵם בִּקְשׁוּ לִתְפֹּס אוֹתוֹ, אֲבָל חָשְׁשׁוּ מִפְּנֵי הֲמוֹנֵי הָעָם, שֶׁכֵּן אֵלֶּה חֲשָׁבוּהוּ לְנָבִיא.

וַיְבַקְשׁוּ לְתָפְשׂוֺ אַךְ יָרְאוּ מִפְּנֵי הֲמוֺן הָעָם כִּי חִשְּׁבוּ אֹתוֺ לְנָבִיא:

I hledajíce ho jíti, báli se zástupů; nebo ho měli za proroka.

Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupů, protože ty ho měly za proroka. ([Matouš 14:5 Matouš 21:26])

καὶ ζητου̑ντες αυ᾿τὸν κρατη̑σαι ε᾿φοβήθησαν τοὺς ο῎χλους ε᾿πεὶ ει᾿ς προφήτην αυ᾿τὸν ει῏χον

וַבעַו למֵאחדֵּה וַדחֵלו מֵן כֵּנשָׁא מֵטֻל דַּאיך דּלַנבִיָא אַחִידִין הוַו לֵה׃ ס


[(1) Matt 22, 01]

יֵשׁוּעַ הוֹסִיף לְדַבֵּר אֲלֵיהֶם בִּמְשָׁלִים וְאָמַר:

וַיַּעַן יֵשׁוּעַ עוֺד וַיִּ׹ָּׂא לָהֶם מְשָׁלוֺ לֵאמֹר:

I odpovídaje Ježíš, mluvil jim opět v podobenstvích, řka:

A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích: ([Lukáš 14:16-Lukáš 14:24])

καὶ α᾿ποκριθεὶς ὁ ᾽Ιησου̑ς πάλιν ει῏πεν ε᾿ν παραβολαι̑ς αυ᾿τοι̑ς λέγων

וַענָא תֻּוב יֵשֻׁוע בּמַתלֵא וֵאמַר׃


[(1) Matt 22, 02]

"דּוֹמָה מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם לְמֶלֶךְ בָּשָׂר וָדָם שֶׁעָשָׂה חֲתֻנָּה לִבְנוֹ.

דָּמְתָה מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם לְמֶלֶךְ אֲשֶׁר הֵכִין חֲתֻנָּה לִבְנוֺ:

Podobno jest království nebeské člověku králi, kterýž učinil svadbu synu svému.

„S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu.

ὡμοιὼθη ἡ βασιλεία τω̑ν ου᾿ρανω̑ν α᾿νθρὼπω βασιλει̑ ο῞στις ε᾿ποίησεν γάμους τω̑ υἱω̑ αυ᾿του̑

אֵתּדַּמיַת מַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא לגַברָא מַלכָּא דַּעבַד מֵשׁתֻּותָא לַברֵה׃


[(1) Matt 22, 03]

שָׁלַח אֶת עֲבָדָיו לִקְרֹא אֶת הַמֻּזְמָנִים אֶל הַחֲתֻנָּה וְלֹא רָצוּ לָבוֹא.

וַיִּשְׁלַח אֶת-מְשָׁרְתָיו לִקְרֹא אֶת-הַקְּרֻאִים אֶל-הַמִּשְׁתֶּה וְלֹא אָבוּ לָבֹא:

I poslal služebníky své, aby povolali pozvaných na svadbu, ale nechtěli přijíti.

Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. ([Matouš 21:34])

καὶ α᾿πέστειλεν τοὺς δούλους αυ᾿του̑ καλέσαι τοὺς κεκλημένους ει᾿ς τοὺς γάμους καὶ ου᾿κ η῎θελον ε᾿λθει̑ν

ושַׁדַּר לעַבדַּוהי דּנֵקרֻון לַמזַמנֵא למֵשׁתֻּותָא ולָא צבַו למֵאתָא׃


[(1) Matt 22, 04]

הוֹסִיף לִשְׁלֹחַ עֲבָדִים אֲחֵרִים שֶׁיֹּאמְרוּ לַמֻּזְמָנִים, 'הִנֵּה עָרַכְתִּי אֶת סְעוּדָתִי, הַשְּׁוָרִים וְהַבָּקָר הַמְפֻטָּם טְבוּחִים וְהַכֹּל מוּכָן. בּוֹאוּ לַחֲתֻנָּה'.

וַיֹּסֶף וַיִּשְׁלַח מְשָׁרְתִים אֲחֵרִים לֵאמֹר הַגִּידוּ לַקְּרֻאִים הִנֵּה הֲכִינוֺתִי הַכֵּרָה הַבָּקָר וְהַמְּרִיאִים טְבוּחִים וְהַכֹּל עָרוּךְ בֹּאוּ-נָא אֶל-מִשְׁתֵּה הַחֲתֻנָּה:

Opět poslal jiné služebníky, řka: Povězte pozvaným: Aj, oběd svůj připravil jsem, volové moji a krmný dobytek zbit jest, a všecko hotovo. Poďtež na svadbu.

Poslal znovu jiné služebníky se slovy: ‚Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!‘

πάλιν α᾿πέστειλεν α῎λλους δούλους λέγων ει῎πατε τοι̑ς κεκλημένοις ι᾿δοὺ τὸ α῎ριστόν μου ἡτοίμακα οἱ ταυ̑ροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα καὶ πάντα ε῞τοιμα δευ̑τε ει᾿ς τοὺς γάμους

תֻּוב שַׁדַּר עַבדֵּא אחרָנֵא וֵאמַר אֵמַרו לַמזַמנֵא דּהָא שָׁרֻותי מטַיבָא ותַורַי וַמפַטמַי קטִילִין וכֻל מֵדֵּם מטַיַב תַּו למֵשׁתֻּותָא׃


[(1) Matt 22, 05]

אַךְ הֵם לֹא שָׂמוּ לֵב וְהָלְכוּ לָהֶם זֶה אֶל שָׂדֵהוּ וְזֶה אֶל מִסְחָרוֹ;

וְהֵם לֹא-שָׁתוּ לִבָּם גַּם-לָזֹאת וַיֵּלְכוּ לָהֶם אִישׁ אֶל-שָׂדֵהוּ וְאִישׁ אֶל-מִסְחָרוֺ:

Ale oni nedbavše, odešli, jiný do vsi své, a jiný po kupectví svém.

Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem.

οἱ δὲ α᾿μελήσαντες α᾿πη̑λθον ο῍ς μὲν ει᾿ς τὸν ι῎διον α᾿γρόν ο῍ς δὲ ε᾿πὶ τὴν ε᾿μπορίαν αυ᾿του̑

הֵנֻון דֵּין בּסַו וֵאזַלו אִית דּלַקרִיתֵה וִאית דַּלתֵאגֻורתֵּה׃


[(1) Matt 22, 06]

וְהַנּוֹתָרִים תָּפְסוּ אֶת עֲבָדָיו, הִתְעַלְּלוּ בָּהֶם וַהֲרָגוּם.

וְהַנִּשְׁאָרִים מֵהֶם תָּפְשׂוּ בִמְשָׁרְתָיו וַיָּזִידוּ עֲלֵיהֶם וַיַּהַרְגוּם:

Jiní pak zjímavše služebníky jeho, a posměch jim učinivše, zmordovali.

Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je. ([Matouš 21:35])

οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αυ᾿του̑ υ῞βρισαν καὶ α᾿πέκτειναν

שַׁרכָּא דֵּין אֵחַדו לעַבדַּוהי וצַעַרו וקַטֵלו׃


[(1) Matt 22, 07]

הַמֶּלֶךְ נִתְמַלֵּא חֵמָה; שָׁלַח אֶת חַיָּלָיו וְהִשְׁמִיד אֶת הַמְרַצְּחִים הָהֵם וְשָׂרַף אֶת עִירָם בָּאֵשׁ.

וַיִּתְעַבֵּר הַמֶּלֶךְ וַיִּשְׁלַח אֶת-צְבָאָיו וַיַּשְׁמֵד אֶת-הַמְרַצְּחִים הָאֵלֶּה וְאֶת-עִירָם שָׁלַח בָּאֵשׁ:

A uslyšav to král, rozhněval se; a poslav vojska svá, zhubil vražedlníky ty, a město jejich zapálil.

Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil.

ὁ δὲ βασιλεὺς ω᾿ργίσθη καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αυ᾿του̑ α᾿πὼλεσεν τοὺς φονει̑ς ε᾿κείνους καὶ τὴν πόλιν αυ᾿τω̑ν ε᾿νέπρησεν

כַּד שׁמַע דֵּין מַלכָּא רגֵז ושַׁדַּר חַילַוָתֵה אַובֵּד לקָטֻולֵא הָנֻון ולַמדִינתּהֻון אַוקֵד׃


[(1) Matt 22, 08]

אָז אָמַר אֶל עֲבָדָיו, 'הִנֵּה הַחֲתֻנָּה מוּכָנָה, אַךְ אֵלֶּה שֶׁהֻזְמְנוּ לֹא הָיוּ רְאוּיִים.

אָז אָמַר אֶל-מְשָׁרְתָיו מִשְׁתֵּה-הַחֲתֻנָּה עָרוּךְ וְהַקְּרֻאִים לֹא-נִמְצְאוּ כֵן:

Tedy řekl služebníkům svým: Svadba zajisté hotova jest, ale ti, kteříž pozváni byli, nebyli hodni.

Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni;

τότε λέγει τοι̑ς δούλοις αυ᾿του̑ ὁ μὲν γάμος ε῞τοιμός ε᾿στιν οἱ δὲ κεκλημένοι ου᾿κ η῟σαν α῎ξιοι

הָידֵּין אֵמַר לעַבדַּוהי מֵשׁתֻּותָא מטַיבָא והָנֻון דַּמזַמנִין הוַו לָא שָׁוֵין הוַו׃


[(1) Matt 22, 09]

לָכֵן לְכוּ אֶל פָּרָשׁוֹת הַדְּרָכִים וְכָל מִי שֶׁתִּמְצְאוּ קִרְאוּ אוֹתוֹ לַחֲתֻנָּה.'

לָכֵן לְכוּ-נָא אֶל-פֶּתַח עֵינַיִם בְּרֹאשׁ נְתִיבוֺת וְכָל-אִישׁ אֲשֶׁר תִּמְצְאוּ קִרְאוּ אֹתוֺ אֶל-הַמִּשְׁתֶּהּ:

Protož jděte na rozcestí, a kteréžkoli naleznete, zovtež na svadbu.

jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.‘

πορεύεσθε ου῏ν ε᾿πὶ τὰς διεξόδους τω̑ν ὁδω̑ν καὶ ο῞σους ε᾿ὰν ευ῞ρητε καλέσατε ει᾿ς τοὺς γάμους

זֵלו הָכִיל למַפּקָנֵא דֻּאורחָתָא וכֻל מַן דּמֵשׁכּחִין אנתֻּון קרַו למֵשׁתֻּותָא׃


[(1) Matt 22, 10]

יָצְאוּ הָעֲבָדִים הָהֵם אֶל הַדְּרָכִים וְאָסְפוּ אֶת כָּל מִי שֶׁמָּצְאוּ, גַּם רָעִים וְגַם טוֹבִים, וְנִתְמַלֵּא אוּלַם הַחֲתֻנָּה מְסֻבִּים.

וַיֵּצְאוּ הַמְשָׁרְתִים הָהֵם אֶל-הַנְּתִיבוֺת וַיַּאַסְפוּ מִכֹּל אֲשֶׁר מָצָאוּ גַּם-רָעִים וְגַם-טוֺבִים וַיִּמָּלֵא בֵית-הַחֲתֻנָּה אֶת-הַקְּרֻאִים:

I vyšedše služebníci ti na cesty, shromáždili všecky, kteréžkoli nalezli, zlé i dobré. A naplněna jest svadba hodovníky.

Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň(h) se naplnila stolovníky. (h) var: svatba ([Matouš 9:10])

καὶ ε᾿ξελθόντες οἱ δου̑λοι ε᾿κει̑νοι ει᾿ς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας ου῍ς ευ῟ρον πονηρούς τε καὶ α᾿γαθούς καὶ ε᾿πλήσθη ὁ γάμος α᾿νακειμένων

וַנפַקו עַבדֵּא הָנֻון לֻאורחָתָא וכַנֵשׁו כֻּל דֵּאשׁכַּחו בִּישֵׁא וטָבֵא וֵאתמלִי בֵּית־מֵשׁתֻּותָא סמִיכֵא׃ ס


[(1) Matt 22, 11]

כְּשֶׁבָּא הַמֶּלֶךְ לִרְאוֹת אֶת הַמְסֻבִּים רָאָה שָׁם אִישׁ שֶׁאֵינֶנּוּ לָבוּשׁ בִּגְדֵי חֲתֻנָּה.

וַיְהִי כְּבוֺא הַמֶּלֶךְ לִרְאוֺת אֶת-הַבָּאִים וַיַּרְא אִישׁ מֵהֶם אֲשֶׁר אֵינֶנּוּ מְלֻבָּשׁ לְבוּשׁ הַחֲתֻנָּה:

Tehdy všed král, aby pohleděl na hodovníky, uzřel tam člověka neoděného rouchem svadebním.

Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu.

ει᾿σελθών δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς α᾿νακειμένους ει῏δεν ε᾿κει̑ α῎νθρωπον ου᾿κ ε᾿νδεδυμένον ε῎νδυμα γάμου

ועַל מַלכָּא דּנֵחזֵא סמִיכֵא וַחזָא תַּמָן גַּברָא דּלָא לבִישׁ לבֻושֵׁא דּמֵשׁתֻּותָא׃


[(1) Matt 22, 12]

אָמַר אֵלָיו, 'חָבֵר, אֵיךְ בָּאתָ לְכָאן בְּלִי בִּגְדֵי חֲתֻנָּה?' הַלָּה הֶחֱרִישׁ.

וַיֹּאמֶר אֵלָיו רֵעִי אֵיךְ בָּאתָ הֲלֹם בִּלְתִּי מְלֻבָּשׁ לְבוּשׁ הַחֲתֻנָּה וַיְהִי כְּמַחֲרִישׁ:

I řekl jemu: Příteli, kteraks ty sem všel, nemaje roucha svadebního? A on oněměl.

Řekl mu: ‚Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?‘ On se nezmohl ani na slovo.

καὶ λέγει αυ᾿τω̑ ἑται̑ρε πω̑ς ει᾿ση̑λθες ω῟δε μὴ ε῎χων ε῎νδυμα γάμου ὁ δὲ ε᾿φιμὼθη

וֵאמַר לֵה חַברי אַיכַּנָא עַלתּ לכָא כַּד נַחתֵּא דּמֵשׁתֻּותָא לַיתּ לָך הֻו דֵּין אֵשׁתַּתַּק׃


[(1) Matt 22, 13]

אָמַר הַמֶּלֶךְ לַמְשָׁרְתִים, 'קִשְׁרוּ אֶת יָדָיו וְרַגְלָיו וְהַשְׁלִיכוּהוּ אֶל הַחֹשֶׁךְ הַחִיצוֹן; שָׁם יִהְיוּ הַיְלָלָה וַחֲרוֹק הַשִּׁנַּיִם'.

וַיְצַו הַמֶּלֶךְ אֶת-מְשָׁרְתָיו לֵאמֹר אִסְרוּ אֹתוֺ יָדָיו וְרַגְלָיו וּנְשָׂאתֶּם וְהַשְׁלִיכֻהוּ אֶל-מְקוֺם אֹפֶל וְצַלְמָוֶת שָׁם יִהְיֶה בְכִי וַחֲרֹק שִׁנָּיִם:

Tedy řekl král služebníkům: Svížíce nohy jeho i ruce, vezměte ho, a uvrztež jej do temností těch zevnitřních. Tamť bude pláč a škřipení zubů.

Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.‘ ([Matouš 8:12 Matouš 13:42 Matouš 13:50 Matouš 24:51 Matouš 25:30])

τότε ὁ βασιλεὺς ει῏πεν τοι̑ς διακόνοις δήσαντες αυ᾿του̑ πόδας καὶ χει̑ρας ε᾿κβάλετε αυ᾿τὸν ει᾿ς τὸ σκότος τὸ ε᾿ξὼτερον ε᾿κει̑ ε῎σται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τω̑ν ο᾿δόντων

הָידֵּין אֵמַר מַלכָּא לַמשַׁמשָׁנֵא אַסֻורו אִידַוהי ורֵגלַוהי וַאפּקֻוהי לחֵשֻׁוכָא בַּרָיָא תַּמָן נֵהוֵא בֵּכיָא וחֻורָק שֵׁנֵא׃


[(1) Matt 22, 14]

הֵן רַבִּים הַקְּרוּאִים וּמְעַטִּים הַנִּבְחָרִים."

כִּי רַבִּים הֵם הַנִּקְרָאִים וְהַנִּבְחָרִים מְעַטִּים:

Nebo mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených.

Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.“(i) (i) Nebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.

πολλοὶ γάρ ει᾿σιν κλητοὶ ο᾿λίγοι δὲ ε᾿κλεκτοί

סַגִּיאיִן אֵנֻון גֵּיר קרַיָא וַזעֻורִין גּבַיָא׃ ס


[(1) Matt 22, 15]

הָלְכוּ הַפְּרוּשִׁים וְהִתְיָעֲצוּ לְהַכְשִׁיל אוֹתוֹ בִּדְבָרוֹ.

אָז הָלְכוּ הַפְּרוּשִׁים וַיִּוָּעֲצוּ יַחְדָּו אֵיךְ יְנַקְּשֻׁהוּ בִדְבָרָיו:

Tehdy odšedše farizeové, radili se, jak by polapili jej v řeči.

Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. ([Marek 12:13-Marek 12:17; Lukáš 20:20-Lukáš 20:26 Marek 3:6])

τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαι̑οι συμβούλιον ε῎λαβον ο῞πως αυ᾿τὸν παγιδεύσωσιν ε᾿ν λόγω

הָידֵּין אֵזַלו פּרִישֵׁא נסַבו מֵלכָּא דַּאיכַּנָא נצֻודֻונָיהי בּמֵלתָא׃


[(1) Matt 22, 16]

שָׁלְחוּ אֵלָיו אֶת תַּלְמִידֵיהֶם יַחַד עִם חֲסִידֵי בֵּית הוֹרְדוֹס וְהַלָּלוּ אָמְרוּ: "רַבִּי, אֲנַחְנוּ יוֹדְעִים שֶׁאַתָּה אִישׁ אֱמֶת וְאֶת דֶּרֶךְ אֱלֹהִים אַתָּה מוֹרֶה עַל־פִּי הָאֱמֶת. גַּם אֵינְךָ חוֹשֵׁשׁ מֵאִישׁ, כִּי אֵינְךָ נוֹשֵׂא פָּנִים לָאֲנָשִּׁים.

וַיִּשְׁלְחוּ אֵלָיו אֶת-תַּלְמִידֵיהֶם עִם-אַנְשֵׁי הוֺרְדוֺס לֵאמֹר רַבִּי יָדַעְנוּ כִּי-אִישׁ נֶאֱמָן אַתָּה וְאֶת-דֶּרֶךְ אֱלֹהִים תּוֺרֶה בְמֵישָׁרִים לֹא תָגוּר מִפְּנֵי-אִישׁ כִּי לֹא תִ׹ָּׂא פְּנֵי-גָבֶר:

I poslali k němu učedlníky své s Herodiány, řkouce: Mistře, víme, že pravdomluvný jsi, a cestě Boží v pravdě učíš, a nedbáš na žádného; nebo nepatříš na osobu lidskou.

Poslali za ním své učedníky s herodiány, aby řekli: „Mistře(j), víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy; na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. (j) ř: Učiteli (tak i Matouš 22:24 Matouš 22:36)

καὶ α᾿ποστέλλουσιν αυ᾿τω̑ τοὺς μαθητὰς αυ᾿τω̑ν μετὰ τω̑ν ῾Ηρωδιανω̑ν λέγοντες διδάσκαλε οι῎δαμεν ο῞τι α᾿ληθὴς ει῏ καὶ τὴν ὁδὸν του̑ θεου̑ ε᾿ν α᾿ληθεία διδάσκεις καὶ ου᾿ μέλει σοι περὶ ου᾿δενός ου᾿ γὰρ βλέπεις ει᾿ς πρόσωπον α᾿νθρὼπων

ושַׁדַּרו לוָתֵה תַּלמִידַיהֻון עַם דּבֵית הֵרָודֵס וָאמרִין לֵה מַלפָנָא יָדעִינַן דּשַׁרִיר אַנתּ וֻאורחָא דַּאלָהָא בּקֻושׁתָּא מַלֵף אַנתּ ולָא שׁקִיל אַנתּ צֵפתָא דּאנָשׁ לָא גֵּיר נָסֵב אַנתּ בַּאפֵּא דּאנָשָׁא׃


[(1) Matt 22, 17]

עַל כֵּן אֱמֹר נָא לָנוּ, מַה דַּעְתְּךָ: הַאִם מֻתָּר לָתֵת מַס לַקֵּיסָר אוֹ לֹא?"

לָכֵן הַגֶּד-לָנוּ מַה-יֶּהְגֶּה לִבֶּךׇ הֲנָכוֺן הוּא לָתֵת מַס לַקֵּיסַר אִם-אַיִן:

Protož pověz nám, co se tobě zdá: Sluší-li daň dáti císaři, čili nic?

Pověz nám tedy, co myslíš: Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne?“

ει᾿πὲ ου῏ν ἡμι̑ν τί σοι δοκει̑ ε῎ξεστιν δου̑ναι κη̑νσον Καίσαρι η῍ ου῎

אֵמַר לַן הָכִיל אַיכַּנָא מֵתחזֵא לָך שַׁלִיט למֵתַּל כּסֵף־רִשָׁא לקֵסַר אַו לָא׃


[(1) Matt 22, 18]

הִבְחִין יֵשׁוּעַ בְּרִשְׁעָתָם וְאָמַר: "לָמָּה אַתֶּם מְנַסִּים אוֹתִי? צְבוּעִים!

וְיֵשׁוּעַ יָדַע אֶת-מְזִמָּתָם וַיֹּאמַר חֲנֵפִים לָמָּה-זֶּה תְּנַסּוּנִי:

Znaje pak Ježíš zlost jejich, řekl: Co mne pokoušíte, pokrytci?

Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: „Co mě pokoušíte, pokrytci?

γνοὺς δὲ ὁ ᾽Ιησου̑ς τὴν πονηρίαν αυ᾿τω̑ν ει῏πεν τί με πειράζετε ὑποκριταί

יֵשֻׁוע דֵּין יִדַע בִּישֻׁותהֻון וֵאמַר מָנָא מנַסֵין אנתֻּון לִי נָסבַּי בַּאפֵּא׃


[(1) Matt 22, 19]

הַרְאוּ לִי אֶת מַטְבֵּעַ הַמַּס." הִגִּישׁוּ לוֹ דִּינָר.

הַרְאוּנִי אֶת-כֶּסֶף הַמָּס וַיָּבִיאוּ אֵלָיו אֶת-הַכָּסֶף:

Ukažte mi peníz daně. A oni podali mu peníze.

Ukažte mi peníz daně!“ Podali mu denár.

ε᾿πιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα του̑ κήνσου οἱ δὲ προσήνεγκαν αυ᾿τω̑ δηνάριον

חַוַאוֻני דִּינָרָא דַּכסֵף־רִשָׁא הֵנֻון דֵּין קַרֵבו לֵה דִּינָרָא׃


[(1) Matt 22, 20]

שָׁאַל אוֹתָם: "שֶׁל מִי הַדְּמוּת הַזֹּאת וְהַכְּתֹבֶת?"

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם לְמִי הַתְּמוּנָה וְהַכְּתֹבֶת הָהֵנָּה:

I řekl jim: Čí jest tento obraz a nápis?

On jim řekl: „Čí je tento obraz a nápis?“

καὶ λέγει αυ᾿τοι̑ς τίνος ἡ ει᾿κών αυ῞τη καὶ ἡ ε᾿πιγραφή

וֵאמַר להֻון יֵשֻׁוע דּמַנֻו צַלמָא הָנָא וַכתָבָא׃


[(1) Matt 22, 21]

הֵשִׁיבוּ: "שֶׁל הַקֵּיסָר." אָמַר לָהֶם: "אִם כֵּן, תְּנוּ לַקֵּיסָר אֶת אֲשֶׁר לַקֵּיסָר וְלֵאלֹהִים אֶת אֲשֶׁר לֵאלֹהִים."

וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו לַקֵּיסָר וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם עַל-כֵּן הָבוּ לַקֵּיסַר אֵת אֲשֶׁר לַקֵּיסַר וְלֵאלֹהִים אֵת אֲשֶׁר לֵאלֹהִים:

Řekli mu: Císařův. Tedy dí jim: Dávejtež tedy, co jest císařova, císaři, a co Božího, Bohu.

Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ ([Římanům 13:7])

λέγουσιν αυ᾿τω̑ Καίσαρος τότε λέγει αυ᾿τοι̑ς α᾿πόδοτε ου῏ν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ του̑ θεου̑ τω̑ θεω̑

אָמרִין דּקֵסַר אֵמַר להֻון הַבו הָכִיל דּקֵסַר לקֵסַר ודַאלָהָא לַאלָהָא׃


[(1) Matt 22, 22]

כְּשָׁמְעָם זֹאת הִשְׁתּוֹמְמוּ, הִנִּיחוּ לוֹ וְהָלְכוּ.

וַיִּשְׁמְעוּ וַיִּשְׁתָּאוּ וַיַּעַזְבוּ אֹתוֺ וַיֵּלְכוּ לָהֶם:

To uslyšavše, divili se, a opustivše jej, odešli.

Když to slyšeli, podivili se, nechali ho a odešli.

καὶ α᾿κούσαντες ε᾿θαύμασαν καὶ α᾿φέντες αυ᾿τὸν α᾿πη̑λθαν

וכַד שׁמַעו אֵתּדַּמַרו ושַׁבקֻוהי וֵאזַלו סּ סּ׃


[(1) Matt 22, 23]

בְּאוֹתוֹ יוֹם נִגְּשׁוּ אֵלָיו צְדוֹקִים, הָאוֹמְרִים שֶׁאֵין תְּחִיַּת מֵתִים, וְשָׁאֲלוּ אוֹתוֹ:

בַּיּוֺם הַהוּא נִגְּשׁוּ אֵלָיו צַדּוּקִים הָאֹמְרִים כִּי אֵין תְּקוּמָה לַמֵּתִים וַיִּשְׁאָלֻהוּ לֵאמֹר:

V ten den přišli k němu saduceové, kteříž praví, že není z mrtvých vstání. I otázali se ho,

V ten den přišli za ním saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a předložili mu dotaz: ([Marek 12:18-Marek 12:27; Lukáš 20:27-Lukáš 20:40 Skutky apoštolské 23:8])

ε᾿ν ε᾿κείνη τη̑ ἡμέρα προση̑λθον αυ᾿τω̑ Σαδδουκαι̑οι λέγοντες μὴ ει῏ναι α᾿νάστασιν καὶ ε᾿πηρὼτησαν αυ᾿τὸν

בּהַו יַומָא קרֵבו זַדֻּוקָיֵא וָאמרִין לֵה לַיתּ חַיַת־מִיתֵא ושַׁאלֻוהי׃


[(1) Matt 22, 24]

"רַבִּי, מֹשֶׁה אָמַר: 'אִישׁ אִם יָמוּת וּבָנִים אֵין לוֹ, יִקַּח אָחִיו אֶת אִשְׁתּוֹ וְיָקִים זֶרַע לְאָחִיו.'

רַבִּי הִנֵּה מֹשֶׁה אָמַר אִישׁ כִּי-יָמוּת וּבָנִים אֵין-לוֺ וְיִבֵּם אָחִיו אֶת-אִשְׁתּוֺ וְהֵקִים זֶרַע עַל-שֵׁם אָחִיו:

Řkouce: Mistře, Mojžíš pověděl: Umřel-li by kdo, nemaje dětí, aby bratr jeho právem švagrovství pojal ženu jeho, a vzbudil símě bratru svému.

„Mistře, Mojžíš řekl: ‚Zemře-li někdo bez dětí, ať se s jeho manželkou podle řádu švagrovství ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.‘ ([Deuteronomium 25:5])

λέγοντες διδάσκαλε Μωϋση̑ς ει῏πεν ε᾿άν τις α᾿ποθάνη μὴ ε῎χων τέκνα ε᾿πιγαμβρεύσει ὁ α᾿δελφὸς αυ᾿του̑ τὴν γυναι̑κα αυ᾿του̑ καὶ α᾿ναστήσει σπέρμα τω̑ α᾿δελφω̑ αυ᾿του̑

וָאמרִין לֵה מַלפָנָא מֻושֵׁא אֵמַר לַן דֵּאן אנָשׁ נמֻות כַּד לַיתּ לֵה בּנַיָא נֵסַב אַחֻוהי אַנתּתֵה וַנקִים זַרעָא לַאחֻוהי׃


[(1) Matt 22, 25]

וּבְכֵן הָיוּ עִמָּנוּ שִׁבְעָה אַחִים. הָרִאשׁוֹן הִתְחַתֵּן וּמֵת, וְכֵיוָן שֶׁלֹֹּא הָיוּ לוֹ יְלָדִים הִשְׁאִיר אֶת אִשְׁתּוֹ לְאָחִיו.

וְאִתָּנוּ הָיוּ שִׁבְעָה אַחִים הָרִאשׁוֺן לָקַח לוֺ אִשָּׁה וַיָּמָת וְזֶרַע לֹא הִשְׁאִיר אַחֲרָיו וַיַּעֲזֹב אֶת-אִשְׁתּוֺ לְאָחִיו:

I bylo u nás sedm bratrů. První pojav ženu, umřel, a nemaje semene, zůstavil ženu svou bratru svému.

U nás bylo sedm bratří. První po svatbě zemřel, a protože neměl potomka, zanechal svou ženu svému bratru.

η῟σαν δὲ παρ῾ ἡμι̑ν ἑπτὰ α᾿δελφοί καὶ ὁ πρω̑τος γήμας ε᾿τελεύτησεν καὶ μὴ ε῎χων σπέρμα α᾿φη̑κεν τὴν γυναι̑κα αυ᾿του̑ τω̑ α᾿δελφω̑ αυ᾿του̑

אִית הוַו דֵּין לוָתַן אַחֵא שַׁבעָא קַדמָיָא שׁקַל אַנתּתָא ומִית וַדלַיתּ הוָא לֵה בּנַיָא שַׁבקָה אַנתּתֵה לַאחֻוהי׃


[(1) Matt 22, 26]

כָּךְ גַּם הַשֵּׁנִי וְהַשְּׁלִישִׁי עַד הַשְּׁבִיעִי,

וּכְמוֺ-כֵן גַּם-הַשֵּׁנִי וְגַם-הַשְּׁלִישִׁי עַד הַשְּׁבִיעִי:

Takž podobně i druhý, i třetí, až do sedmého.

Stejně i druhý, třetí a nakonec všech sedm.

ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος ε῞ως τω̑ν ἑπτά

הָכוָת אָף הַו דַּתרֵין וָאף הַו דַּתלָתָא וַעדַמָא לשַׁבעָתַיהֻון׃


[(1) Matt 22, 27]

וְאַחֲרֵי כֻּלָּם מֵתָה הָאִשָּׁה.

וְאַחֲרֵי כֻלָּם מֵתָה הָאִשָּׁה:

Nejposléze pak po všech umřela i žena.

Naposledy ze všech zemřela ta žena.

υ῞στερον δὲ πάντων α᾿πέθανεν ἡ γυνή

בּחַרתָא דֵּין דּכֻלהֻון מִיתַת אָף אַנתּתָא׃


[(1) Matt 22, 28]

אִם כֵּן לְמִי מֵהַשִּׁבְעָה תִּהְיֶה לְאִשָּׁה בִּתְחִיַּת הַמֵּתִים, שֶׁהֲרֵי הָיְתָה שַׁיֶּכֶת לְכֻלָּם?"

וְעַתָּה לְמִי מִן-הַשִּׁבְעָה תִּהְיֶה לְאִשָּׁה בַתְּקוּמָה אַחֲרֵי אֲשֶׁר הָיְתָה אֵשֶׁת כֻּלָּם:

Protož při vzkříšení kterého z těch sedmi bude žena? Nebo všickni ji měli.

Až bude vzkříšení, komu z těch sedmi bude patřit? Vždyť ji měli všichni!“

ε᾿ν τη̑ α᾿ναστάσει ου῏ν τίνος τω̑ν ἑπτὰ ε῎σται γυνή πάντες γὰρ ε῎σχον αυ᾿τήν

בַּקיָמתָּא הָכִיל לַאינָא מֵן הָלֵין שַׁבעָא תֵּהוֵא אַנתּתָא כֻּלהֻון גֵּיר נַסבֻּוה׃


[(1) Matt 22, 29]

הֵשִׁיב לָהֶם יֵשׁוּעַ וְאָמַר: "אַתֶּם טוֹעִים מִשּׁוּם שֶׁאֵינְכֶם יוֹדְעִים אֶת הַכְּתוּבִים, אַף לֹא אֶת גְּבוּרַת הָאֱלֹהִים:

וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם שְׁגִיתֶם כִּי לֹא יְדַעְתֶּם אֶת-הַתּוֺרָה וְלֹא אֶת-גְּבוּרַת הָאֱלֹהִים:

I odpověděv Ježíš, řekl jim: Bloudíte, neznajíce písem ani moci Boží.

Ježíš jim však odpověděl: „Mýlíte se, neznáte Písma ani moc Boží.

α᾿ποκριθεὶς δὲ ὁ ᾽Ιησου̑ς ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς πλανα̑σθε μὴ ει᾿δότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν του̑ θεου̑

ענָא יֵשֻׁוע וֵאמַר להֻון טָעֵין אנתֻּון דּלָא יָדעִין אנתֻּון כּתָבֵא ולָא חַילֵה דַּאלָהָא׃


[(1) Matt 22, 30]

בַּתְּחִיָה אֵין הָאֲנָשִׁים מִתְחַתְּנִים, אֶלָּא שֶׁהֵם כְּמַלְאֲכֵי שָׁמַיִם.

כִּי בַּתְּקוּמָה לֹא יִבְעֲלוּ וְלֹא תִבָּעַלְנָה כִּי אִם-יִהְיוּ כְּמַלְאֲכֵי-אֵל בַּשָּׁמָיִם:

Však při vzkříšení nebudou se ani ženiti ani vdávati, ale budou jako andělé Boží v nebi.

Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé(k). (k) var: Boží andělé z nebe

ε᾿ν γὰρ τη̑ α᾿ναστάσει ου῎τε γαμου̑σιν ου῎τε γαμίζονται α᾿λλ῾ ὡς α῎γγελοι ε᾿ν τω̑ ου᾿ρανω̑ ει᾿σιν

בַּקיָמתָּא גֵּיר דּמִיתֵא לָא נָסבִּין נֵשֵׁא אָפלָא נֵשֵׁא הָויָן לגַברֵא אֵלָא אַיך מַלַאכֵא דַּאלָהָא בַּשׁמַיָא אִיתַיהֻון׃


[(1) Matt 22, 31]

וַאֲשֶׁר לִתְחִיַּת הַמֵּתִים, הַאִם לֹא קְרָאתֶם מַה שֶּׁנֶּאֱמַר לָכֶם מִפִּי אֱלֹהִים,

וְעַל-דְּבַר תְּקוּמַת הַמֵּתִים הֲלֹא קְרָאתֶם אֵת אֲשֶׁר-נֶאֱמַר לָכֶם מִפִּי הָאֱלֹהִים לֵאמֹר:

O vzkříšení pak mrtvých zdaliž jste nečtli, co jest vám povědíno od Boha, kterýž dí:

A pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co vám Bůh pravil: ([Exodus 3:6])

περὶ δὲ τη̑ς α᾿ναστάσεως τω̑ν νεκρω̑ν ου᾿κ α᾿νέγνωτε τὸ ρ᾿ηθὲν ὑμι̑ν ὑπὸ του̑ θεου̑ λέγοντος

עַל קיָמתָּא דֵּין דּמִיתֵא לָא קרַיתֻּון מֵדֵּם דֵּאתֵאמַר לכֻון מֵן אַלָהָא דֵּאמַר׃


[(1) Matt 22, 32]

'אָנֹכִי אֱלֹהֵי אַבְרָהָם, אֱלֹהֵי יִצְחָק וֵאלֹהֵי יַעֲקֹב'? אֵין הוּא אֱלֹהֵי הַמֵּתִים כִּי אִם אֱלֹהֵי הַחַיִּים."

אָנֹכִי אֱלֹהֵי אַבְרָהָם וֵאלֹהֵי יִצְחָק וֵאלֹהֵי יַעֲקֹב וַיהוָֺה אֵינֶנּוּ אֱלֹהֵי הַמֵּתִים כִּי אִם-אֱלֹהֵי הַחַיִּים:

Já jsem Bůh Abrahamův, a Bůh Izákův, a Bůh Jákobův? Bůhť není Bůh mrtvých, ale živých.

‚Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův‘? On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých.“

ε᾿γὼ ει᾿μι ὁ θεὸς ᾽Αβραὰμ καὶ ὁ θεὸς ᾽Ισαὰκ καὶ ὁ θεὸς ᾽Ιακὼβ ου᾿κ ε῎στιν ὁ θεὸς νεκρω̑ν α᾿λλὰ ζὼντων

דֵּאנָא אנָא אַלָהֵה דַּאברָהָם אַלָהֵה דִּאיסחָק אַלָהֵה דּיַעקֻוב וַאלָהָא לָא הוָא דּמִיתֵא אֵלָא דּחַיֵא׃


[(1) Matt 22, 33]

שָׁמְעוּ זֹאת הַהֲמוֹנִים וְהִשְׁתּוֹמְמוּ עַל תּוֹרָתוֹ.

וַיִּשְׁמְעוּ הֲמוֺן הָעָם וַיֹּאמְרוּ מַה-נִּפְלְאָה תּוֺרָתוֺ:

A slyševše to zástupové, divili se učení jeho.

Když to slyšely zástupy, žasly nad jeho učením. ([Matouš 7:28])

καὶ α᾿κούσαντες οἱ ο῎χλοι ε᾿ξεπλήσσοντο ε᾿πὶ τη̑ διδαχη̑ αυ᾿του̑

וכַד שׁמַעו כֵּנשֵׁא מֵתּתַּמהִין הוַו בּיֻולפָּנֵה׃ ס


[(1) Matt 22, 34]

כַּאֲשֶׁר שָׁמְעוּ הַפְּרוּשִׁים כִּי הִשְׁתִּיק אֶת הַצְּדוֹקִים, נֶאֶסְפוּ יַחְדָּיו

וְהַפְּרוּשִׁים שָׁמְעוּ כִּי סָכַר פִּי הַצַּדּוּקִים וַיִּוָּעֲדוּ שָׁם יַחְדָּו:

Farizeové pak uslyšavše, že by k mlčení přivedl saducejské, sešli se v jedno.

Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, smluvili se ([Marek 12:28-Marek 12:34; Lukáš 10:25-Lukáš 10:28])

οἱ δὲ Φαρισαι̑οι α᾿κούσαντες ο῞τι ε᾿φίμωσεν τοὺς Σαδδουκαίους συνήχθησαν ε᾿πὶ τὸ αυ᾿τό

פּרִישֵׁא דֵּין כַּד שׁמַעו דּשַׁתֵּק לזַדֻּוקָיֵא אֵתכַּנַשׁו אַכחדָא׃


[(1) Matt 22, 35]

וְאֶחָד מִבַּעֲלֵי הַתּוֹרָה שֶׁבֵּינֵיהֶם שָׁאַל אוֹתוֹ כְּדֵי לְנַסּוֹתוֹ:

וְתַלְמִיד חָכָם אֶחָד מֵהֶם שָׁאַל אֹתוֺ וַיְנַסֵּהוּ לֵאמֹר:

I otázal se jeden z nich zákonník, pokoušeje ho, a řka:

a jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel:

καὶ ε᾿πηρὼτησεν ει῟ς ε᾿ξ αυ᾿τω̑ν νομικὸς πειράζων αυ᾿τόν

ושַׁאלֵה חַד מֵנהֻון דּיָדַע נָמֻוסָא כַּד מנַסֵא לֵה׃


[(1) Matt 22, 36]

"רַבִּי, אֵיזוֹהִי הַמִּצְוָה הַגְּדוֹלָה שֶׁבַּתּוֹרָה?"

רַבִּי אֵי-זוּ הִיא הַמִּצְוָה הַגְּדוֺלָה בַּתּוֺרָה:

Mistře, které jest přikázaní veliké v zákoně?

„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“

διδάσκαλε ποία ε᾿ντολὴ μεγάλη ε᾿ν τω̑ νόμω

מַלפָנָא אַינָא פֻּוקדָּנָא רַב בּנָמֻוסָא׃


[(1) Matt 22, 37]

הֵשִׁיב לוֹ יֵשׁוּעַ: "וְאָהַבְתָּ אֶת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכָל־לְבָבְךָ וּבְכָל־נַפְשְׁךָ וּבְכָל מְאֹדֶךָ.

וַיֹּאמֶר יֵשׁוּעַ אֵלָיו וְאָהַבְתָּ אֵת יְהוָֺה אֱלֹהֶיךׇ בְּכָל-לְבָבְךׇ וּבְכָל-נַפְשְׁךׇ וּבְכָל-מַדָּעֶךׇ:

I řekl mu Ježíš: Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své.

On mu řekl: „‚Miluj Hospodina(l), Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ (l) ř: Pána ([Deuteronomium 6:4-Deuteronomium 6:5])

ὁ δὲ ε῎φη αυ᾿τω̑ α᾿γαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ε᾿ν ο῞λη τη̑ καρδία σου καὶ ε᾿ν ο῞λη τη̑ ψυχη̑ σου καὶ ε᾿ν ο῞λη τη̑ διανοία σου

יֵשֻׁוע דֵּין אֵמַר לֵה דּתֵרחַם למָריָא אַלָהָך מֵן כֻּלֵה לֵבָּך ומֵן כֻּלָה נַפשָׁך ומֵן כֻּלֵה חַילָך ומֵן כֻּלֵה רֵעיָנָך׃


[(1) Matt 22, 38]

זֹאת הַמִּצְוָה הַגְּדוֹלָה וְהָרִאשׁוֹנָה.

זוּ הִיא הַמִּצְוָה הַגְּדֹלָה וְהָרִאשֹׁנָה:

To jest přední a veliké přikázaní.

To je největší a první přikázání.

αυ῞τη ε᾿στὶν ἡ μεγάλη καὶ πρὼτη ε᾿ντολή

הָנַו פֻּוקדָּנָא רַבָּא וקַדמָיָא׃


[(1) Matt 22, 39]

הַשְּׁנִיָּה דּוֹמָה לָהּ: וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ.

וְהַשְּׁנִיָּה דָּמְתָה לָּהּ וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךׇ כָּמוֺךׇ:

Druhé pak jest podobné tomu: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.

Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ ([Leviticus 19:18; Římanům 13:9; Galatským 5:14; Jakubův 2:8])

δευτέρα δὲ ὁμοία αυ᾿τη̑ α᾿γαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν

ודַתרֵין דּדָמֵא לֵה דּתֵרחַם לקַרִיבָך אַיך נַפשָׁך׃


[(1) Matt 22, 40]

בִּשְׁתֵּי מִצְווֹת אֵלֶּה תְּלוּיָה כָּל הַתּוֹרָה וְהַנְּבִיאִים."

וְעַל-שְׁתֵּי הַמִּצְוֺת הָאֵלֶּה תְּלוּיִים כָּל-הַתּוֺרָה וְהַנְּבִיאִים:

Na těch dvou přikázaních všecken zákon záleží i proroci.

Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ ([Matouš 7:12])

ε᾿ν ταύταις ται̑ς δυσὶν ε᾿ντολαι̑ς ο῞λος ὁ νόμος κρέμαται καὶ οἱ προφη̑ται

בּהָלֵין תּרֵין פֻּוקדָּנִין תַּליָא אֻורָיתָּא וַנבִיֵא׃ ס


[(1) Matt 22, 41]

כְּשֶׁנִּקְהֲלוּ הַפְּרוּשִׁים שָׁאַל אוֹתָם יֵשׁוּעַ:

וַיְהִי בְּהִתְאַסֵּף הַפְּרוּשִׁים שָׁאַל אֹתָם יֵשׁוּעַ לֵאמֹר:

A když se sešli farizeové, otázal se jich Ježíš,

Když se farizeové sešli, zeptal se jich Ježíš: ([Marek 12:35-Marek 12:37; Lukáš 20:41-Lukáš 20:44])

συνηγμένων δὲ τω̑ν Φαρισαίων ε᾿πηρὼτησεν αυ᾿τοὺς ὁ ᾽Ιησου̑ς

כַּד כּנִישִׁין דֵּין פּרִישֵׁא שַׁאֵל אֵנֻון יֵשֻׁוע׃


[(1) Matt 22, 42]

"מַה דַּעְתְּכֶם עַל הַמָּשִׁיחַ? בֶּן מִי הוּא?" הֵשִׁיבוּ לוֹ: "בֶּן־דָּוִד."

מַה-תֹּאמְרוּן עַל-הַמָּשִׁיחַ בֶּן-מִי הוּא וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו בֶּן-דָּוִד:

Řka: Co se vám zdá o Kristu? Čí jest syn? Řkou jemu: Davidův.

„Co si myslíte o Mesiášovi(m)? Čí je syn?“ Odpověděli mu: „Davidův.“ (m) ř: Kristu

λέγων τί ὑμι̑ν δοκει̑ περὶ του̑ Χριστου̑ τίνος υἱός ε᾿στιν λέγουσιν αυ᾿τω̑ του̑ Δαυίδ

וֵאמַר מָנָא אָמרִין אנתֻּון עַל משִׁיחָא בַּר מַנֻו אָמרִין לֵה בַּר דַּוִיד׃


[(1) Matt 22, 43]

אָמַר לָהֶם: "אִם כֵּן כֵּיצַד, בְּהַשְׁרָאַת הָרוּחַ, קוֹרֵא לוֹ דָּוִד 'אָדוֹן' בְּאָמְרוֹ:

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אִם-כֵּן אֵפוֺא אֵיךְ קֹרֵא לוֺ דָּוִד בָּרוּחַ אָדוֺן בְּאָמְרוֺ:

Dí jim: Kterakž pak David v Duchu nazývá ho Pánem, řka:

Řekl jim: „Jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá Pánem, když praví:

λέγει αυ᾿τοι̑ς πω̑ς ου῏ν Δαυὶδ ε᾿ν πνεύματι καλει̑ αυ᾿τὸν κύριον λέγων

אָמַר להֻון וַאיכַּנָא דַּוִיד בּרֻוח קָרֵא לֵה מָריָא אָמַר גֵּיר׃


[(1) Matt 22, 44]

'נְאֻם יְהוָה לַאדֹנִי: שֵׁב לִימִינִי עַד־אָשִׁית אֹיְבֶיךָ הֲדֹם לְרַגְלֶיךָ'?

נְאֻם יְהוָֺה לַאדֹנִי שֵׁב לִימִינִי עַד-אָשִׁית אֹיְבֶיךׇ הֲדֹם לְרַגְלֶיךׇ:

Řekl Pán Pánu mému: Seď na pravici mé, dokudž nepoložím nepřátel tvých za podnože noh tvých?

‚Řekl Hospodin(n) mému Pánu: Usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy(o).‘ (n) ř: Pán (o) var: za podnož tvých nohou 23. kapitola ([Žalmy 110:1; Skutky apoštolské 2:34-Skutky apoštolské 2:35; Židům 1:13])

ει῏πεν κύριος τω̑ κυρίω μου κάθου ε᾿κ δεξιω̑ν μου ε῞ως α῍ν θω̑ τοὺς ε᾿χθρούς σου ὑποκάτω τω̑ν ποδω̑ν σου

דֵּאמַר מָריָא למָרי תֵּב לָך מֵן יַמִיני עדַמָא דֵּאסִים בּעֵלדּבָבַיךְּ תּחֵית רֵגלַיךְּ׃


[(1) Matt 22, 45]

וּבְכֵן אִם דָּוִד קוֹרֵא לוֹ 'אָדוֹן' כֵּיצַד הוּא בְּנוֹ?"

וְאִם-דָּוִד קֹרֵא לוֺ אָדוֺן אֵיךְ הוּא בְנוֺ:

Poněvadž tedy David Pánem ho nazývá, i kterakž syn jeho jest?

Jestliže tedy David nazývá Mesiáše Pánem, jak může být jeho synem?“

ει᾿ ου῏ν Δαυὶδ καλει̑ αυ᾿τὸν κύριον πω̑ς υἱὸς αυ᾿του̑ ε᾿στιν

אֵן הָכִיל דַּוִיד קָרֵא לֵה מָריָא אַיכַּנָא בּרֵה הֻו׃ ס


[(1) Matt 22, 46]

אַף אֶחָד לֹא הָיָה יָכוֹל לַעֲנוֹת לוֹ דָּבָר, וּמֵאוֹתוֹ יוֹם גַּם לֹא הֵעֵז אִישׁ לְהוֹסִיף לִשְׁאֹל אוֹתוֹ.

וְלֹא-יָכֹל אִישׁ לְהַשִׁיב אֹתוֺ דָּבָר גַּם-לֹא הֵעֵז עוֺד אִישׁ לְהִתְוַכַּח אִתּוֺ בִּדְבָרִים מֵהַיּוֺם הַהוּא וָמָעְלָה:

A nižádný nemohl jemu odpovědíti slova, aniž směl kdo více od toho dne jeho se tázati.

A nikdo nebyl s to odpovědět mu ani slovo; od toho dne se ho již nikdo neodvážil tázat. ([Marek 12:34; Lukáš 20:40])

καὶ ου᾿δεὶς ε᾿δύνατο α᾿ποκριθη̑ναι αυ᾿τω̑ λόγον ου᾿δὲ ε᾿τόλμησέν τις α᾿π῾ ε᾿κείνης τη̑ς ἡμέρας ε᾿περωτη̑σαι αυ᾿τὸν ου᾿κέτι

ולָא אנָשׁ אֵשׁכַּח דּנֵתֵּל לֵה פֵּתגָמָא ולָא אנָשׁ אַמרַח תֻּוב מֵן הַו יַומָא לַמשַׁאָלֻותֵה׃ ס


[(1) Matt 23, 01]

אָז דִבֵּר יֵשׁוּעַ אֶל הֲמוֹן הָעָם וְאֶל תַּלְמִידָיו.

אָז יְדַבֵּר יֵשׁוּעַ אֶל-הֲמוֺן הָעָם וְאֶל-תַּלְמִידָיו לֵאמֹר:

Tehdy Ježíš mluvil zástupům a učedlníkům svým,

Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům: ([Marek 12:38-Marek 12:40; Lukáš 20:45-Lukáš 20:47])

τότε ὁ ᾽Ιησου̑ς ε᾿λάλησεν τοι̑ς ο῎χλοις καὶ τοι̑ς μαθηται̑ς αυ᾿του̑

הָידֵּין יֵשֻׁוע מַלֵל עַם כֵּנשֵׁא ועַם תַּלמִידַוהי׃


[(1) Matt 23, 02]

אָמַר לָהֶם: "הַסּוֹפְרִים וְהַפְּרוּשִׁים יוֹשְׁבִים עַל כִּסֵּא מֹשֶׁה.

הַסּוֺפְרִים וְהַפְּרוּשִׁים יֹשְׁבִים עַל-כִּסֵּא מֹשֶׁה:

Řka: Na stolici Mojžíšově posadili se zákonníci a farizeové.

„Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové.

λέγων ε᾿πὶ τη̑ς Μωϋσέως καθέδρας ε᾿κάθισαν οἱ γραμματει̑ς καὶ οἱ Φαρισαι̑οι

וֵאמַר להֻון עַל כֻּורסיָא דּמֻושֵׁא יִתֵבו סָפרֵא וַפרִישֵׁא׃


[(1) Matt 23, 03]

לָכֵן כָּל אֲשֶׁר יֹאמְרוּ לָכֶם עֲשׂוּ וְשִׁמְרוּ, אַךְ כְּמַעֲשֵׂיהֶם אַל תַּעֲשׂוּ, כִּי אוֹמְרִים הֵם וְאֵינָם עוֹשִׂים.

לָכֵן כֹּל אֲשֶׁר-יֹאמְרוּ אֲלֵיכֶם לִשְׁמֹר תִּשְׁמְרוּ וַעֲשִׂיתֶם אַךְ כְּמַעֲשֵׂיהֶם אַל-תַּעֲשׂוּ כִּי הֵם אֹמְרִים וְאֵינָם עֹשִׂים:

Protož všecko, což by koli rozkázali vám zachovávati, zachovávejte a čiňte, ale podlé skutků jejich nečiňte; neboť praví, ale nečiní.

Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní.

πάντα ου῏ν ο῞σα ε᾿ὰν ει῎πωσιν ὑμι̑ν ποιήσατε καὶ τηρει̑τε κατὰ δὲ τὰ ε῎ργα αυ᾿τω̑ν μὴ ποιει̑τε λέγουσιν γὰρ καὶ ου᾿ ποιου̑σιν

כֻּל מֵדֵּם הָכִיל דּנִאמרֻון לכֻון דּתֵטרֻון טַרו וַעבֵדו אַיך עבָדַיהֻון דֵּין לָא תֵּעבּדֻון אָמרִין גֵּיר ולָא עָבדִּין׃ ס


[(1) Matt 23, 04]

הֵם קוֹשְׁרִים מַשָֹאוֹת כְּבֵדִים וּמַעֲמִיסִים אוֹתָם עַל שִׁכְמֵי הָאֲנָשִׁים, אַךְ אֵינָם רוֹצִים לְהָנִיעַ אוֹתָם אַף בְּאֶצְבָּעָם;

כִּי קֹשְׁרִים מַ׹ָּׂא קָשֶׁה כָּבֵד מִנְּשׁא וְעֹמְסִים עַל-שְׁכֶם אֲנָשִׁים וְאֵין אֶת-נַפְשָׁם לְהָנִיעַ אֹתוֺ גַּם-בְּאֶצְבָּעָם:

Svazujíť zajisté břemena těžká a nesnesitelná, a vzkládají na ramena lidská, ale prstem svým nechtí jimi ani pohnouti.

Svazují těžká(p) břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. (p) var: + a neúnosná

δεσμεύουσιν δὲ φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα καὶ ε᾿πιτιθέασιν ε᾿πὶ τοὺς ω῎μους τω̑ν α᾿νθρὼπων αυ᾿τοὶ δὲ τω̑ δακτύλω αυ᾿τω̑ν ου᾿ θέλουσιν κινη̑σαι αυ᾿τά

וָאסרִין מַובּלֵא יַקִירָתָא וסָימִין עַל כַּתפָּתָא דַּבנַי אנָשָׁא הֵנֻון דֵּין בּצֵבעהֻון לָא צָבֵין דּנֵקרבֻון להֵין׃ ס


[(1) Matt 23, 05]

וְעוֹשִׂים אֶת כָּל מַעֲשֵׂיהֶם כְּדֵי לְהֵרָאוֹת לִבְנֵי אָדָם, בְּהַרְחִיבָם אֶת תְּפִלֵּיהֶם וּבְהַאֲרִיכָם אֶת צִיצִיּוֹתֵיהֶם.

וְכָל-מַעֲשֵׂיהֶם יַעֲשׂוּן לְהֵרָאוֺת בָּם לְעֵינֵי בְנֵי-אָדָם יַרְחִיבוּ לָהֶם הַתְּפִלִּין וְהַצִּיצִית יַגְדִּילוּן:

Všecky pak své skutky činí, aby byli vidíni od lidí. Rozšiřují zajisté nápisy své, a veliké dělají podolky plášťů svých,

Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli: rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně, ([Matouš 6:1; Exodus 13:9; Deuteronomium 6:8; Numeri 15:38-Numeri 15:39])

πάντα δὲ τὰ ε῎ργα αυ᾿τω̑ν ποιου̑σιν πρὸς τὸ θεαθη̑ναι τοι̑ς α᾿νθρὼποις πλατύνουσιν γὰρ τὰ φυλακτήρια αυ᾿τω̑ν καὶ μεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα

וכֻלהֻון עבָדַיהֻון עָבדִּין דּנֵתחזֻון לַבנַי אנָשָׁא מַפתֵּין גֵּיר תֵּפלַיהֻון ומַורכִין תֵּכלָתָא דּמַרטֻוטַיהֻון׃


[(1) Matt 23, 06]

אוֹהֲבִים הֵם אֶת מוֹשַׁב הָרֹאשׁ בַּסְּעוּדוֹת וְאֶת הַמּוֹשָׁבִים הָרִאשׁוֹנִים בְּבָתֵּי הַכְּנֶסֶת

וְאֹהֲבִים הֵם אֶת-הַמְּקֹמוֺת הַנִּכְבָּדִים בְּבָתֵּי הַמִּשְׁתֶּה וְאֶת-הַמּוֺשָׁבוֺת הָרִאשֹׁנִים בְּבָתֵּי-הַכְּנֵסֶת:

A milují přední místa na večeřích, a přední stolice v shromážděních,

mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagógách, ([Lukáš 11:43 Lukáš 14:7])

φιλου̑σιν δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ε᾿ν τοι̑ς δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ε᾿ν ται̑ς συναγωγαι̑ς

ורָחמִין רִשׁ סמָכֵא בַּחשָׁמיָתָא ורִשׁ מַותּבֵא בַּכנֻושָׁתָא׃


[(1) Matt 23, 07]

וּבִרְכוֹת שָׁלוֹם בַּשְּׁוָקִים וּלְהִקָּרֵא 'רַבִּי' עַל־יְדֵי אֲנָשִׁים.

שְׁאֵלַת שָׁלוֺם לָהֶם בַּשְּׁוָקִים וּלְהִקָּרֵא בְּשֵׁם רַבִּי בְּפִי הָאֲנָשִׁים:

A pozdravování na trhu, a aby byli nazýváni od lidí: Mistři, mistři.

líbí se jim, když je lidé na ulicích zdraví a říkají jim ‚Mistře‘.

καὶ τοὺς α᾿σπασμοὺς ε᾿ν ται̑ς α᾿γοραι̑ς καὶ καλει̑σθαι ὑπὸ τω̑ν α᾿νθρὼπων ῥαββί

וַשׁלָמָא בּשֻׁוקֵא וַדנֵהוֻון מֵתקרֵין מֵן אנָשָׁא רַבִּי׃


[(1) Matt 23, 08]

אַךְ אַתֶּם אַל יִקָּרֵא לָכֶם 'רַבִּי', כִּי אֶחָד הוּא רַבְּכֶם וְאַתֶּם אַחִים כֻּלְּכֶם.

אָכֵן אַתֶּם אַל-יִקָּרֵא לְאִישׁ מִכֶּם רַבִּי כִּי רַב אֶחָד לָכֶם הַמָּשִׁיח וְאַתֶּם כֻּלְּכֶם אַחִים:

Ale vy nebývejte nazýváni mistři; nebo jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všickni bratří jste.

Vy však si nedávejte říkat ‚Mistře‘: jediný je váš Mistr(q)(r), vy všichni jste bratří. (q) ř: Učitel (r) var: + Kristus ([Jakubův 3:1])

ὑμει̑ς δὲ μὴ κληθη̑τε ῥαββί ει῟ς γάρ ε᾿στιν ὑμω̑ν ὁ διδάσκαλος πάντες δὲ ὑμει̑ς α᾿δελφοί ε᾿στε

אַנתֻּון דֵּין לָא תֵּתקרֻון רַבִּי חַד הֻו גֵּיר רַבּכֻון אַנתֻּון דֵּין כֻּלכֻון אַחֵא אַנתֻּון׃


[(1) Matt 23, 09]

וְאַל תִּקְרְאוּ 'אָב' לְאִישׁ מִכֶּם בָּאָרֶץ, כִּי אֶחָד הוּא אֲבִיכֶם שֶּׁבַּשָּׁמַיִם.

וְאַל-תֹּאמְרוּ לְאִישׁ בָּאָרֶץ אָבִי אַתָּה כִּי אָב אֶחָד לָכֶם הוּא אֲשֶׁר בַּשָּׁמָיִם:

A otce nenazývejte sobě na zemi; nebo jeden jest Otec váš, kterýž jest v nebesích.

A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚Otec‘: jediný je váš Otec, ten nebeský.

καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμω̑ν ε᾿πὶ τη̑ς γη̑ς ει῟ς γάρ ε᾿στιν ὑμω̑ν ὁ πατὴρ ὁ ου᾿ράνιος

וַאבָא לָא תֵּקרֻון לכֻון בַּארעָא חַד הֻו גֵּיר אַבֻוכֻון דּבַשׁמַיָא׃


[(1) Matt 23, 10]

גַּם אַל תִּקָּרְאוּ 'מוֹרֵי תּוֹרָה', כִּי אֶחָד הוּא הַמּוֹרֶה שֶׁלָּכֶם - הַמָּשִׁיחַ.

וְאַל-יִקָּרֵא לְאִישׁ מִכֶּם מוֺרֶה דֶרֶךְ כִּי מוֺרֶה אֶחָד לָכֶם הַמָּשִׁיחַ:

Ani se nazývejte vůdcové; nebo jeden jest vůdce váš, Kristus.

Ani si nedávejte říkat ‚Učiteli‘(s): váš učitel je jeden, Kristus. (s) ‚Vůdce‘

μηδὲ κληθη̑τε καθηγηταί ο῞τι καθηγητὴς ὑμω̑ν ε᾿στιν ει῟ς ὁ Χριστός

ולָא תֵּתקרֻון מדַבּרָנֵא מֵטֻל דּחַד הֻו מדַבּרָנכֻון משִׁיחָא׃


[(1) Matt 23, 11]

הַגָּדוֹל בָּכֶם יִהְיֶה מְשָׁרֶתְכֶם.

וְהַגָּדוֺל בֵּינֵיכֶם יִהְיֶה לִמְשָׁרֵת לָכֶם:

Ale kdo z vás největší jest, buď služebníkem vaším.

Kdo je z vás největší, bude váš služebník. ([Matouš 20:26-Matouš 20:27; Marek 9:35; Lukáš 9:48 Lukáš 22:26])

ὁ δὲ μείζων ὑμω̑ν ε῎σται ὑμω̑ν διάκονος

הַו דֵּין דּרַבּ בּכֻון נֵהוֵא לכֻון משַׁמשָׁנָא׃ ס


[(1) Matt 23, 12]

הַמְרוֹמֵם אֶת עַצְמוֹ יֻשְׁפַּל וְהַמַּשְׁפִּיל אֶת עַצְמוֹ יְרוֹמָם.

וְהַמִּתְנַ׹ֵּׂא בְגַאֲוָתוֺ יִשָּׁפֵל וּשְׁפַל רוּחַ יִנָּשֵׂא:

Kdož by pak sám se povyšoval, bude ponížen; a kdož by se ponížil, bude povýšen.

Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. ([Jób 22:29; Přísloví 29:23; Ezechiel 21:31; Matouš 18:4; Lukáš 14:11 Lukáš 18:14])

ο῞στις δὲ ὑψὼσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ ο῞στις ταπεινὼσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται

מַן גֵּיר דַּנרִים נַפשֵׁה נֵתמַכַּך ומַן דּנַמֵך נַפשֵׁה נֵתּתּרִים׃ ס


[(1) Matt 23, 13]

אוֹי לָכֶם סוֹפְרִים וּפְרוּשִׁים צְבוּעִים, כִּי סוֹגְרִים אַתֶּם אֶת מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם בִּפְנֵי בְּנֵי אָדָם; הֵן אַתֶּם אֵינְכֶם נִכְנָסִים לְתוֹכָהּ וְגַם לַבָּאִים אֵינְכֶם מַנִּיחִים לְהִכָּנֵס.

אַךְ-אוֺי לָכֶם סוֺפְרִים וּפְרוּשִׁים חֲנֵפִים כִּי תִסְגְּרוּ מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם מִפְּנֵי בְנֵי-הָאָדָם אַתֶּם לֹא תָבֹאוּ שָׁמָּה וְאֶת-הַבָּאִים לֹא תִתְּנוּ לָבֹא:

Ale běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, že zavíráte království nebeské před lidmi; nebo sami tam nevcházíte, a těm, kteříž by vjíti chtěli, vcházeti nedopouštíte.

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít(t). (t) var: + 14 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb; proto vás postihne tím přísnější soud. ([Lukáš 11:52])

ου᾿αὶ δὲ ὑμι̑ν γραμματει̑ς καὶ Φαρισαι̑οι ὑποκριταί ο῞τι κλείετε τὴν βασιλείαν τω̑ν ου᾿ρανω̑ν ε῎μπροσθεν τω̑ν α᾿νθρὼπων ὑμει̑ς γὰρ ου᾿κ ει᾿σέρχεσθε ου᾿δὲ τοὺς ει᾿σερχομένους α᾿φίετε ει᾿σελθει̑ν

וָי לכֻון סָפרֵא וַפרִישֵׁא נָסבַּי בַּאפֵּא דָּאכלִין אנתֻּון בָּתֵּא דַּארמלָתָא בּעֵלתָא דּמַורכִין אנתֻּון צלַוָתכֻון מֵטֻל הָנָא תּקַבּלֻון דִּינָא יַתִּירָא׃ ס


[(1) Matt 23, 14]

[missing]

אוֺי לָכֶם סוֺפְרִים וּפְרוּשִׁים חֲנֵפִים כִּי תֹאכְלוּן אֶת-בָּתֵי הָאַלְמָנוֺת וּלְמַרְאֵה עַיִן תַּרְבּוּ תְפִילָּה וְלָכֵן גַם-קַו הַמִּשְׁפָּט יִנָּטֶה עֲלֵיכֶם פִּי-שְׁנָיִם:

Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, že zžíráte domy vdovské, a to pod zámyslem dlouhého modlení; protož těžší soud ponesete.

Matouš 23:14

[ουαι] δε [ουαι] υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι κατεσθιετε τας οικιας των χηρων και προφασει μακρα προσευχομενοι δια τουτο ληψεσθε περισσοτερον κριμα

וָי לכֻון סָפרֵא וַפרִישֵׁא נָסבַּי בַּאפֵּא דַּאחִידִין אנתֻּון מַלכֻּותָא דַּשׁמַיָא קדָם בּנַי אנָשָׁא אַנתֻּון גֵּיר לָא עָאלִין אנתֻּון ולַאילֵין דּעָאלִין לָא שָׁבקִין אנתֻּון למֵעַל׃ ס


[(1) Matt 23, 15]

אוֹי לָכֶם סוֹפְרִים וּפְרוּשִׁים צְבוּעִים, כִּי סוֹבְבִים אַתֶּם בַּיָּם וּבַיַּבָּשָׁה כְּדֵי לְגַיֵּר אִישׁ אֶחָד, וְכַאֲשֶׁר יִתְגַּיֵּר אַתֶּם עוֹשִׂים אוֹתוֹ לְבֶן גֵּיהִנּוֹם כִּפְלַיִם מִכֶּם.

אוֺי לָכֶם סוֺפְרִים וּפְרוּשִׁים חֲנֵפִים כִּי תָּסֹבּוּ יָם וְיַבָּשָׁה לַעֲשׂוֺת גֵּר אֶחָד וְאַחֲרֵי אֲשֶׁר נַעֲשָׂה כֵן תַּעֲשׂוּהוּ לְבֶן-גֵּיהִנֹּם כִּפְלַיִם יוֺתֵר מִכֶּם:

Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, že obcházíte moře i zemi, abyste učinili jednoho novověrce, a když bude učiněn, učiníte jej syna zatracení, dvakrát více, nežli jste sami.

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce; a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami.

ου᾿αὶ ὑμι̑ν γραμματει̑ς καὶ Φαρισαι̑οι ὑποκριταί ο῞τι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιη̑σαι ε῞να προσήλυτον καὶ ο῞ταν γένηται ποιει̑τε αυ᾿τὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμω̑ν

וָי לכֻון סָפרֵא וַפרִישֵׁא נָסבַּי בַּאפֵּא דּמֵתכַּרכִּין אנתֻּון יַמָא ויַבשָׁא דּתֵעבּדֻון חַד גִּיֻורָא ומָא דַּהוָא עָבדִּין אנתֻּון לֵה בּרֵה דּגִהַנָא אַעפָא עלַיכֻּון׃ ס


[(1) Matt 23, 16]

אוֹי לָכֶם מוֹרֵי דֶרֶךְ עִוְרִים הָאוֹמְרִים: 'הַנִּשְׁבָּע בַּהֵיכָל אֵין בְּכָךְ כְּלוּם, אֲבָל הַנִּשְׁבָּע בִּזְהַב הַהֵיכָל חַיָּב'.

אוֺי לָכֶם מְנַהֲלִים עִוְרִים הָאֹמְרִים כִּי יִשָּׁבַע אִישׁ בַּהֵיכָל אֵין-דָּבָר וְכִי יִשָּׁבַע בִּזְהַב הַהֵיכָל שְׁבוּעָתוֺ עָלָיו:

Běda vám, vůdcové slepí, kteříž říkáte: Přisáhl-li by kdo skrze chrám, to nic není; ale kdo by přisáhl skrze zlato chrámové, povinen jest.

Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ‚Kdo by přísahal při chrámu, nic to neznamená; ale kdo by přísahal při chrámovém zlatu, je vázán.‘ ([Matouš 15:14 Matouš 23:24; Lukáš 6:39 Matouš 5:33-Matouš 5:37])

ου᾿αὶ ὑμι̑ν ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες ο῍ς α῍ν ο᾿μόση ε᾿ν τω̑ ναω̑ ου᾿δέν ε᾿στιν ο῍ς δ῾ α῍ν ο᾿μόση ε᾿ν τω̑ χρυσω̑ του̑ ναου̑ ο᾿φείλει

וָי לכֻון נָגֻודֵא סמַיָא דָּאמרִין אנתֻּון דּמַן דּיָמֵא בּהַיכּלָא לָא הוָא מֵדֵּם מַן דֵּין דּיָמֵא בּדַהבָא דַּבהַיכּלָא חָאֵב׃


[(1) Matt 23, 17]

כְּסִילִים וְעִוְרִים! מַה גָּדוֹל יוֹתֵר, הַזָּהָב אוֹ הַהֵיכָל הַמְקַדֵּשׁ אֶת הַזָּהָב?

סְכָלִים וְעִוְרִים מָה הוּא הַגָּדוֺל הַזָּהָב אוֺ הַהֵיכָל הַמְקַדֵּשׁ אֶת-הַזָּהָב:

Blázni a slepci, což jest většího, zlato-li, či chrám, kterýž posvěcuje zlata?

Blázni a slepci, co je větší: zlato, nebo chrám, který to zlato posvěcuje? ([Exodus 30:29])

μωροὶ καὶ τυφλοί τίς γὰρ μείζων ε᾿στίν ὁ χρυσὸς η῍ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάσας τὸν χρυσόν

סַכלֵא וַסמַיָא מָנָא גֵּיר רַב דַּהבָא אַו הַיכּלָא דּהֻו מקַדֵּשׁ לֵה לדַהבָא׃


[(1) Matt 23, 18]

וְכֵן גַּם אוֹמְרִים אַתֶּם, 'הַנִּשְׁבָּע בַּמִּזְבֵּחַ אֵין בְּכָךְ כְּלוּם, אֲבָל הַנִּשְׁבָּע בַּקָּרְבָּן שֶׁעָלָיו - חַיָּב.'

וְכִי-יִשָּׁבַע אִישׁ בַּמִּזְבֵּחַ אֵין-דָּבָר וְכִי-יִשָּׁבַע בַּקָּרְבָּן אֲשֶׁר עַל-גַּבּוֺ שְׁבוּעָתוֺ עָלָיו:

A přisáhl-li by kdo skrze oltář, nic není; ale kdo by přisáhl skrze ten dar, kterýž jest na něm, povinen jest.

Nebo: ‚Kdo by přísahal při oltáři, nic to neznamená; ale kdo by přísahal při oběti na něm, je vázán.‘

καί ο῍ς α῍ν ο᾿μόση ε᾿ν τω̑ θυσιαστηρίω ου᾿δέν ε᾿στιν ο῍ς δ῾ α῍ν ο᾿μόση ε᾿ν τω̑ δὼρω τω̑ ε᾿πάνω αυ᾿του̑ ο᾿φείλει

ומַן דּיָמֵא בּמַדבּחָא לָא הוָא מֵדֵּם מַן דֵּין דּיָמֵא בּקֻורבָּנָא דַּלעֵל מֵנֵה חָאֵב׃


[(1) Matt 23, 19]

עִוְרִים! מַה גָּדוֹל יוֹתֵר, הַקָּרְבָּן אוֹ הַמִּזְבֵּחַ הַמְקַדֵּשׁ אֶת הַקָּרְבָּן?

עִוְרִים מָה הוּא הַגָּדוֺל הַקָּרְבָּן אוֺ הַמִּזְבֵּחַ הַמְקַדֵּשׁ אֶת-הַקָּרְבָּן:

Blázni a slepci, i co jest většího, dar-li, či oltář, kterýž posvěcuje daru?

(u) Slepci, co je větší: oběť, nebo oltář, který tu oběť posvěcuje? (u) var: + Blázni a ([Exodus 29:37])

τυφλοί τί γὰρ μει̑ζον τὸ δω̑ρον η῍ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δω̑ρον

סַכלֵא וַעוִירֵא מָנָא רַב קֻורבָּנָא אַו מַדבּחָא דַּמקַדֵּשׁ לקֻורבָּנָא׃


[(1) Matt 23, 20]

לָכֵן הַנִּשְׁבָּע בַּמִּזְבֵּחַ נִשְׁבָּע בּוֹ וּבְכָל אֲשֶׁר עָלָיו,

לָכֵן הַנִּשְׁבָּע בַּמִּזְבֵּחַ נִשְׁבַּע בּוֺ וּבְכָל אֲשֶׁר עַל-גַּבּוֺ:

A protož kdožkoli přisahá skrze oltář, přisahá skrze něj, i skrze to všecko, což na něm jest.

Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm a při všem, co na něm leží.

ὁ ου῏ν ο᾿μόσας ε᾿ν τω̑ θυσιαστηρίω ο᾿μνύει ε᾿ν αυ᾿τω̑ καὶ ε᾿ν πα̑σι τοι̑ς ε᾿πάνω αυ᾿του̑

מַן דּיָמֵא הָכִיל בּמַדבּחָא יָמֵא בֵּה וַבכֻל מָא דִּאית לעֵל מֵנֵה׃


[(1) Matt 23, 21]

וְהַנִּשְׁבָּע בַּהֵיכָל נִשְׁבָּע בּוֹ וּבַשּׁוֹכֵן בּוֹ,

וְהַנִּשְׁבָּע בַּהֵיכָל נִשְׁבַּע בּוֺ וּבַשֹּׁכֵן בּוֺ:

A kdož přisahá skrze chrám, přisahá skrze něj, i skrze toho, kterýž přebývá v něm.

A kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm a při tom, kdo v něm přebývá. ([1 Královská 8:13; Žalmy 26:8])

καὶ ὁ ο᾿μόσας ε᾿ν τω̑ ναω̑ ο᾿μνύει ε᾿ν αυ᾿τω̑ καὶ ε᾿ν τω̑ κατοικου̑ντι αυ᾿τόν

ומַן דּיָמֵא בּהַיכּלָא יָמֵא בֵּה וַבמַן דּעָמַר בֵּה׃


[(1) Matt 23, 22]

וְהַנִּשְׁבָּע בַּשָּׁמַיִם נִשְׁבָּע בְּכִסֵּא אֱלֹהִים וּבַיּוֹשֵׁב עָלָיו.

וְהַנִּשְׁבָּע בַּשָּׁמָיִם נִשְׁבַּע בְּכִסֵּא אֱלֹהִים וּבַיֹּשֵׁב עָלָיו:

A kdož přisahá skrze nebe, přisahá skrze trůn Boží, i skrze toho, kterýž na něm sedí.

Kdo přísahá při nebi, přísahá při trůnu Božím a při tom, který na něm sedí. ([Izajáš 66:1])

καὶ ὁ ο᾿μόσας ε᾿ν τω̑ ου᾿ρανω̑ ο᾿μνύει ε᾿ν τω̑ θρόνω του̑ θεου̑ καὶ ε᾿ν τω̑ καθημένω ε᾿πάνω αυ᾿του̑

ומַן דּיָמֵא בַּשׁמַיָא יָמֵא בּכֻורסיֵה דַּאלָהָא וַבמַן דּיָתֵב לעֵל מֵנֵה׃ ס


[(1) Matt 23, 23]

אוֹי לָכֶם סוֹפְרִים וּפְרוּשִׁים צְבוּעִים, כִּי נוֹתְנִים אַתֶּם מַעַשְׂרוֹת מִמִּנְתָּה וְשֶׁבֶת וְכַמּוֹן, וּמַזְנִיחִים אֶת הַדְּבָרִים הַחֲשׁוּבִים יוֹתֵר שֶׁבַּתּוֹרָה - אֶת הַמִּשְׁפָּט, אֶת הַחֶסֶד וְאֶת הָאֱמוּנָה. צָרִיךְ הָיָה לַעֲשׂוֹת אֶת אֵלֶּה הָאַחֲרוֹנִים וְאֵין לַעֲזֹב אֶת הַדְּבָרִים הָאֲחֵרִים.

אוֺי לָכֶם סוֺפְרִים וּפְרוּשִׁים חֲנֵפִים כִּי תְעַ׹ְּׂרוּ אֶת-הַמִּנְתָּא וְאֶת-הַשֶּׁבֶת וְאֶת-הַכַּמֹּן וְתַעַזְבוּ אֶת-הַנִּכְבָּדוֺת בַּתּוֺרָה אֶת-הַמִּשְׁפָּט אֶת-הַחֶסֶד וְאֶת-הָאֱמוּנָה אֵלֶּה עֲלֵיכֶם לַעֲשׂוֺת וְאֶת-אֵלֶּה אַל-תַּעֲזֹבוּ:

Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, že dáváte desátky z máty a z kopru a z kmínu, a opouštíte to, což těžšího jest v zákoně, soud a milosrdenství a věrnost. Tyto věci měli jste činiti a oněch neopouštěti.

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost(v). Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. (v) víru ([Lukáš 11:39-Lukáš 11:51 Leviticus 27:30; Micheáš 6:8])

ου᾿αὶ ὑμι̑ν γραμματει̑ς καὶ Φαρισαι̑οι ὑποκριταί ο῞τι α᾿ποδεκατου̑τε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ α῎νηθον καὶ τὸ κύμινον καὶ α᾿φήκατε τὰ βαρύτερα του̑ νόμου τὴν κρίσιν καὶ τὸ ε῎λεος καὶ τὴν πίστιν ταυ̑τα δὲ ε῎δει ποιη̑σαι κα᾿κει̑να μὴ α᾿φιέναι

וָי לכֻון סָפרֵא וַפרִישֵׁא נָסבַּי בַּאפֵּא דַּמעַסרִין אנתֻּון נָנעָא וַשׁבֵתָּא וכַמֻונָא וַשׁבַקתֻּון יַקִירָתֵה דּנָמֻוסָא דִּינָא וַחנָנָא והַימָנֻותָא הָלֵין דֵּין וָלֵא הוָא דּתֵעבּדֻון והָלֵין לָא תֵּשׁבּקֻון׃ ס


[(1) Matt 23, 24]

מוֹרֵי דֶרֶךְ עִוְרִים הָעוֹצְרִים אֶת הַיַּתּוּשׁ בְּמִסְנֶנֶת וּבוֹלְעִים אֶת הַגָּמָל.

מְנַהֲלִים עִוְרִים הַמְסַנְּנִים אֶת-הַיַּתּוּשׁ וּבֹלְעִים אֶת-הַגָּמָל:

Vůdcové slepí, kteříž cedíte komára, velblouda pak požíráte.

Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete!

ὁδηγοὶ τυφλοί οἱ διϋλίζοντες τὸν κὼνωπα τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες

נָגֻודֵא סמַיָא דַּמצַללִין בָּקֵא ובָלעִין גַּמלֵא׃ ס


[(1) Matt 23, 25]

אוֹי לָכֶם סוֹפְרִים וּפְרוּשִׁים צְבוּעִים, כִּי מְטַהֲרִים אַתֶּם אֶת הַכּוֹס וְאֶת הַקְּעָרָה מִבַּחוּץ וְתוֹכָן מָלֵא גֶּזֶל וְתַאַוְתָנוּת.

אוֺי לָכֶם סוֺפְרִים וּפְרוּשִׁים חֲנֵפִים הַמְטַהֲרִים אֶת-הַכּוֺס וְאֶת-הַקְּעָרָה מִחוּץ וּמִבִּפְנִים מְלֵאוֺת הֵן עֹשֶׁק וְעַוְלָה:

Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, že čistíte po vrchu konvice a misy, a vnitř plné jsou loupeže a nestředmosti.

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. ([Marek 7:4])

ου᾿αὶ ὑμι̑ν γραμματει̑ς καὶ Φαρισαι̑οι ὑποκριταί ο῞τι καθαρίζετε τὸ ε῎ξωθεν του̑ ποτηρίου καὶ τη̑ς παροψίδος ε῎σωθεν δὲ γέμουσιν ε᾿ξ ἁρπαγη̑ς καὶ α᾿κρασίας

וָי לכֻון סָפרֵא וַפרִישֵׁא נָסבַּי בַּאפֵּא דַּמדַכֵּין אנתֻּון בַּרֵה דּכָסָא וַדזָבֻורָא לגַו דֵּין מלֵין חטֻופיָא ועַולָא׃


[(1) Matt 23, 26]

פָּרוּשׁ עִוֵּר, טַהֵר תְּחִלָּה אֶת תּוֹךְ הַכּוֹס כְּדֵי שֶׁתִּהְיֶה טְהוֹרָה גַּם מִבַּחוּץ.

פָּרוּשׁ עִוֵּר טַהֵר רִאשֹׁנָה אֶת-הַכּוֺס וְאֶת-הַקְּעָרָה מִבִּפְנִים וְאָז תִּטְהַרְנָה גַּם-מִחוּץ:

Farizei slepče, vyčisť prvé to, což vnitř jest v konvi a v mise, aby i to, což jest zevnitř, bylo čisto.

Slepý farizeji, vyčisť především vnitřek číše, a bude čistý i vnějšek.

Φαρισαι̑ε τυφλέ καθάρισον πρω̑τον τὸ ε᾿ντὸς του̑ ποτηρίου ι῞να γένηται καὶ τὸ ε᾿κτὸς αυ᾿του̑ καθαρόν

פּרִישֵׁא עוִירֵא דַּכַּו לֻוקדַם גַּוֵה דּכָסָא וַדזָבֻורָא דַּהוָא אָף בַּרהֻון דּכֵא׃ ס


[(1) Matt 23, 27]

אוֹי לָכֶם סוֹפְרִים וּפְרוּשִׁים צְבוּעִים, כִּי דּוֹמִים אַתֶּם לִקְבָרִים מְסֻיָּדִים הַנִּרְאִים יָפִים מִבַּחוּץ וְאִלּוּ תּוֹכָם מָלֵא עַצְמוֹת מֵתִים וְכָל טֻמְאָה.

אוֺי לָכֶם סוֺפְרִים וּפְרוּשִׁים חֲנֵפִים הַדֹּמִים לִקְבָרִים מְלֻבָּנִים בַּ׹ִּׂיד הַנִּרְאִים יָפִים מִחוּץ וּמִבִּפְנִים מְלֵאִים הֵם עַצְמוֺת אָדָם וְכָל-טֻמְאָה:

Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, že jste se připodobnili hrobům zbíleným, kteříž sic zdadí se zevnitř krásní, ale vnitř jsou plní kostí umrlčích i vší nečistoty.

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. ([Numeri 19:16])

ου᾿αὶ ὑμι̑ν γραμματει̑ς καὶ Φαρισαι̑οι ὑποκριταί ο῞τι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις οι῞τινες ε῎ξωθεν μὲν φαίνονται ὡραι̑οι ε῎σωθεν δὲ γέμουσιν ο᾿στέων νεκρω̑ν καὶ πάσης α᾿καθαρσίας

וָי לכֻון סָפרֵא וַפרִישֵׁא נָסבַּי בַּאפֵּא דּדָמֵין אנתֻּון לקַברֵא מַכלשֵׁא דּמֵן לבַר מֵתחזֵין שַׁפִּירֵא מֵן לגַו דֵּין מלֵין גַּרמֵא דּמִיתֵא וכֻלָה טַנפֻותָא׃


[(1) Matt 23, 28]

כָּךְ גַּם אַתֶּם: מִבַּחוּץ אַתֶּם נִרְאִים צַדִּיקִים לְעֵינֵי הַבְּרִיוֹת, אֲבָל בִּפְנִים מְלֵאֵי צְבִיעוּת וְעָוֶל.

כֵּן נִרְאִים גַּם-אַתֶּם מִחוּץ כְּצַדִּיקִים לְעֵינֵי אֲנָשִׁים וּמִבִּפְנִים הִנְּכֶם מְלֵאִים חֹנֶף וָאָוֶן:

Tak i vy zevnitř zajisté zdáte se lidem spravedliví, ale vnitř plní jste pokrytství a nepravosti.

Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. ([Lukáš 16:15])

ου῞τως καὶ ὑμει̑ς ε῎ξωθεν μὲν φαίνεσθε τοι̑ς α᾿νθρὼποις δίκαιοι ε῎σωθεν δέ ε᾿στε μεστοὶ ὑποκρίσεως καὶ α᾿νομίας

הָכַנָא אָף אַנתֻּון מֵן לבַר מֵתחזֵין אנתֻּון לַבנַי אנָשָׁא אַיך זַדִּיקֵא ומֵן לגַו מלֵין אנתֻּון עַולָא ומַסַב בַּאפֵּא׃ ס


[(1) Matt 23, 29]

אוֹי לָכֶם סוֹפְרִים וּפְרוּשִׁים צְבוּעִים, כִּי בּוֹנִים אַתֶּם אֶת קִבְרֵי הַנְּבִיאִים וּמְיַפִּים אֶת מַצְּבוֹת הַצַּדִּיקִים.

אוֺי לָכֶם סוֺפְרִים וּפְרוּשִׁים חֲנֵפִים הַבֹּנִים אֶת-קִבְרֵי הַנְּבִיאִים וְאֶת-מַצְּבוֺת קְבֻרַת הַצַּדִּיקִים תְּפָאֵרוּן:

Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, nebo vzděláváte hroby proroků, a ozdobujete hroby spravedlivých,

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých

ου᾿αὶ ὑμι̑ν γραμματει̑ς καὶ Φαρισαι̑οι ὑποκριταί ο῞τι οι᾿κοδομει̑τε τοὺς τάφους τω̑ν προφητω̑ν καὶ κοσμει̑τε τὰ μνημει̑α τω̑ν δικαίων

וָי לכֻון סָפרֵא וַפרִישֵׁא נָסבַּי בַּאפֵּא דּבָנֵין אנתֻּון קַברֵא דַּנבִיֵא וַמצַבּתִין אנתֻּון בֵּית־קבֻורֵא דּזַדִּיקֵא׃


[(1) Matt 23, 30]

אוֹמְרִים אַתֶּם: 'אִלּוּ חָיִינוּ בִּימֵי אֲבוֹתֵינוּ לֹא הָיִינוּ שֻׁתָּפִים עִמָּהֶם לִשְׁפֹּךְ אֶת דַּם הַנְּבִיאִים.'

וְתֹאמְרוּן אִם-הָיִינוּ בִימֵי אֲבוֺתֵינוּ לֹא-הָיְתָה יָדֵנוּ עִמָּהֶם לִשְׁפֹּךְ דַּם-הַנְּבִיאִים:

A říkáte: kdybychom byli za dnů otců našich, nebyli bychom účastníci jejich ve krvi proroků.

a říkáte: ‚Kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti(x) proroků.‘ (x) ř: krvi

καὶ λέγετε ει᾿ η῎μεθα ε᾿ν ται̑ς ἡμέραις τω̑ν πατέρων ἡμω̑ν ου᾿κ α῍ν η῎μεθα αυ᾿τω̑ν κοινωνοὶ ε᾿ν τω̑ αι῞ματι τω̑ν προφητω̑ν

וָאמרִין אנתֻּון דֵּאלֻו הוַין בּיַומַי אַבָהַין לָא הָוֵין הוַין להֻון שַׁותָּפֵא בַּדמָא דַּנבִיֵא׃


[(1) Matt 23, 31]

כָּךְ אַתֶּם מְעִידִים עַל עַצְמְכֶם שֶׁבָּנִים אַתֶּם לְרוֹצְחֵי הַנְּבִיאִים.

עַל-כֵּן עֵדִים אַתֶּם בָּכֶם כִּי-בָנִים הִנְּכֶם לַאֲשֶׁר הָרְגוּ אֶת-הַנְּבִיאִים:

Protož osvědčujete sami proti sobě, že jste synové těch, kteříž proroky zmordovali.

Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kdo zabíjeli proroky. ([Skutky apoštolské 7:52])

ω῞στε μαρτυρει̑τε ἑαυτοι̑ς ο῞τι υἱοί ε᾿στε τω̑ν φονευσάντων τοὺς προφήτας

מָדֵין מַסהדִין אנתֻּון עַל נַפשׁכֻון דַּבנַיָא אַנתֻּון דּהָנֻון דּקַטֵלו לַנבִיֵא׃ ס


[(1) Matt 23, 32]

אַף אַתֶּם מַלְּאוּ אֶת סְאַת אֲבוֹתֵיכֶם!

וְגַם-אַתֶּם מַלְאוּ כַּיּוֺם אֶת-מִדַּת אֲבוֺתֵיכֶם:

I vy také naplňte míru otců svých.

Dovršte tedy činy svých otců!(y) (y) var: Vy dovršíte činy svých otců.

καὶ ὑμει̑ς πληρὼσατε τὸ μέτρον τω̑ν πατέρων ὑμω̑ν

וָאף אַנתֻּון מַלַו משֻׁוחתָא דַּאבָהַיכֻּון׃


[(1) Matt 23, 33]

נְחָשִׁים בְּנֵי צִפְעוֹנִים, אֵיךְ תִּמָּלְטוּ מִדִּין גֵּיהִנּוֹם?

נְחָשִׁים יִלְדֵי צִפְעֹנִים אֵיכָה תִנָּצְלוּ מִדִּין גֵּיהִנֹּם:

Hadové, plémě ještěrčí, i jakž byste ušli odsudku do pekelného ohně?

Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu? ([Matouš 3:7 Matouš 12:34])

ο῎φεις γεννήματα ε᾿χιδνω̑ν πω̑ς φύγητε α᾿πὸ τη̑ς κρίσεως τη̑ς γεέννης

חוַוָתָא יַלדָּא דָּאכֵדנֵא אַיכַּנָא תֵּערקֻון מֵן דִּינָא דּגִהַנָא סּ סּ׃


[(1) Matt 23, 34]

לָכֵן הִנְנִי שׁוֹלֵחַ לָכֶם נְבִיאִים וַחֲכָמִים וְסוֹפְרִים וּמֵהֶם תַּהַרְגוּ וְתִצְלְבוּ וּמֵהֶם תַּלְקוּ בְּבָתֵּי הַכְּנֶסֶת שֶׁלָּכֶם וְתִרְדְּפוּם מֵעִיר לְעִיר,

עַל-כֵּן הִנְנִי שֹׁלֵחַ אֲלֵיכֶם נְבִיאִים חֲכָמִים וְסוֺפְרִים וּמֵהֶם תַּהַרְגוּ וְתִצְלְבוּ וּמֵהֶם תְּיַסְּרוּ בְּבָתֵּי הַכְּנֵסֶת אֲשֶׁר לָכֶם וְתִרְדְּפוּם מֵעִיר לָעִיר:

Protož aj, já posílám k vám proroky a moudré a učitele, a vy z těch některé zmordujete a ukřižujete, a některé z nich bičovati budete v školách svých, a budete je honiti z města do města,

Hle, proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákoníky; a vy je budete zabíjet a křižovat, budete je bičovat ve svých synagógách a pronásledovat z místa na místo(z), (z) ř: od města k městu

διὰ του̑το ι᾿δοὺ ε᾿γώ α᾿ποστέλλω πρὸς ὑμα̑ς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματει̑ς ε᾿ξ αυ᾿τω̑ν α᾿ποκτενει̑τε καὶ σταυρὼσετε καὶ ε᾿ξ αυ᾿τω̑ν μαστιγὼσετε ε᾿ν ται̑ς συναγωγαι̑ς ὑμω̑ν καὶ διὼξετε α᾿πὸ πόλεως ει᾿ς πόλιν

מֵטֻל הָנָא הָא אֵנָא משַׁדַּר אנָא לוָתכֻון נבִיֵא וחַכִּימֵא וסָפרֵא מֵנהֻון קָטלִין אנתֻּון וזָקפִּין אנתֻּון ומֵנהֻון מנַגּדִין אנתֻּון בַּכנֻושָׁתכֻון ותֵרדּפֻון אֵנֻון מֵן מדִינָא לַמדִינָא׃


[(1) Matt 23, 35]

לְמַעַן יָבוֹא עֲלֵיכֶם כָּל דָּם נָקִי שֶׁנִשְׁפַּךְ עַל הָאָרֶץ מִדַּם הֶבֶל הַצַּדִּיק עַד דַּם זְכַרְיָה בֶּן בֶּרֶכְיָה אֲשֶׁר רְצַחְתֶּם אוֹתוֹ בֵּין הַהֵיכָל לַמִזְבֵּחַ.

לְבַעֲבוּר יָבֹא עֲלֵיכֶם כָּל-דָּם נָקִי הַשָּׁפוּךְ עַל-הָאָרֶץ מִדַּם-הֶבֶל הַצַּדִּיק עַד-דַּם זְכַרְיָה בֶן-בֶּרֶכְיָה אֲשֶׁר הֲרַגְתֶּם אֹתוֺ בֵּין הַהֵיכָל וְלַמִּזְבֵּחַ:

Aby přišla na vás všeliká krev spravedlivá, vylitá na zemi, od krve Abele spravedlivého, až do krve Zachariáše syna Barachiášova, kteréhož jste zabili mezi chrámem a oltářem.

aby na vás padla všechna spravedlivá krev prolitá na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste zabili mezi chrámem a oltářem. ([Genesis 4:8; 2 Paralipomenon 24:20-2 Paralipomenon 24:21; Zacharjáš 1:1])

ο῞πως ε῎λθη ε᾿φ῾ ὑμα̑ς πα̑ν αι῟μα δίκαιον ε᾿κχυννόμενον ε᾿πὶ τη̑ς γη̑ς α᾿πὸ του̑ αι῞ματος ῞Αβελ του̑ δικαίου ε῞ως του̑ αι῞ματος Ζαχαρίου υἱου̑ Βαραχίου ο῍ν ε᾿φονεύσατε μεταξὺ του̑ ναου̑ καὶ του̑ θυσιαστηρίου

אַיכַּנָא דּנִאתֵא עלַיכֻּון כֻּלֵה דּמָא דּזַדִּיקֵא דֵּאתֵאשֵׁד עַל אַרעָא מֵן דּמֵה דּהָבֵיל זַדִּיקָא וַעדַמָא לַדמֵה דַּזכַריָא בַּר בּרַכיָא הַו דַּקטַלתֻּון בַּינַי הַיכּלָא למַדבּחָא׃


[(1) Matt 23, 36]

אָמֵן אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, בּוֹא יָבוֹא כָּל זֶה עַל הַדּוֹר הַזֶּה."

אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם כִּי כָּל-אֵלֶּה יָבֹאוּ עַל-הַדּוֺר הַזֶּה:

Amen pravím vám: Přijdou tyto všecky věci na pokolení toto.

Amen, pravím vám, to vše padne na toto pokolení.

α᾿μὴν λέγω ὑμι̑ν η῞ξει ταυ̑τα πάντα ε᾿πὶ τὴν γενεὰν ταύτην

אַמִין אָמַר אנָא לכֻון דּנִאתיָן הָלֵין כֻּלהֵין עַל שַׁרבּתָא הָדֵא׃ ס


[(1) Matt 23, 37]

"יְרוּשָׁלַיִם, יְרוּשָׁלַיִם, הַהוֹרֶגֶת אֶת הַנְּבִיאִים וְסוֹקֶלֶת אֶת הַשְּׁלוּחִים אֵלֶיהָ, כַּמָה פְּעָמִים חָפַצְתִּי לְקַבֵּץ אֶת בָּנַיִךְ כְּתַרְנְגֹלֶת הַמְקַבֶּצֶת אֶת אֶפְרוֹחֶיהָ תַּחַת כְּנָפֶיהָ וְלֹא רְצִיתֶם.

יְרוּשָׁלַיִם יְרוּשָׁלַיִם הַהֹרֶגֶת אֶת-הַנְּבִיאִים וְהַסֹּקֶלֶת אֶת-הַשְּׁלוּחִים אֵלָיִךְ עַד-כַּמֶּה פְּעָמִים חָפַצְתִּי לְקַבֵּץ אֶת-בָּנַיִךְ כַּאֲשֶׁר תְּקַבֵּץ תַּרְנְגֹלֶת אֶת-אֶפְרֹחֶיהָ תַּחַת כְּנָפֶיהָ וְלֹא אֲבִיתֶם:

Jeruzaléme, Jeruzaléme, mordéři proroků, a kterýž kamenuješ ty, kteříž byli k tobě posíláni, kolikrát jsem chtěl shromážditi dítky tvé, tak jako slepice shromažďuje kuřátka svá pod křídla, a nechtěli jste.

Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste! ([Lukáš 13:34-Lukáš 13:35 Deuteronomium 32:11])

᾽Ιερουσαλὴμ ᾽Ιερουσαλήμ ἡ α᾿ποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολου̑σα τοὺς α᾿πεσταλμένους πρὸς αυ᾿τήν ποσάκις η᾿θέλησα ε᾿πισυναγαγει̑ν τὰ τέκνα σου ο῍ν τρόπον ο῎ρνις ε᾿πισυνάγει τὰ νοσσία αυ᾿τη̑ς ὑπὸ τὰς πτέρυγας καὶ ου᾿κ η᾿θελήσατε

אֻורִשׁלֵם אֻורִשׁלֵם קָטלַת נבִיֵא ורָגמַת לַאילֵין דַּשׁלִיחִין לוָתָה כּמָא זַבנִין צבִית דֵּאכַּנֵשׁ בּנַיכּי אַיך דּכָנשָׁא תַּרנָגֻולתָּא פַּרֻוגֵיה תּחֵית גֵּפֵיה ולָא צבַיתֻּון׃


[(1) Matt 23, 38]

הִנֵּה בֵּיתְכֶם יִנָּטֵשׁ לָכֶם,

הִנֵּה בֵיתְכֶם יִשָּׁאֵר לָכֶם חָרְבָּה:

Aj, zanecháváť se vám dům váš pustý.

Hle, váš dům se vám ponechává pustý(a). (a) var: – pustý ([1 Královská 9:7-1 Královská 9:9; Jeremjáš 12:7 Jeremjáš 22:5])

ι᾿δοὺ α᾿φίεται ὑμι̑ν ὁ οι῏κος ὑμω̑ν ε῎ρημος

הָא מֵשׁתּבֵק לכֻון בַּיתּכֻון חַרבָּא׃


[(1) Matt 23, 39]

וַאֲנִי אוֹמֵר לָכֶם: מֵעַתָּה לֹא תִּרְאוּנִי עַד אֲשֶׁר תֹּאמְרוּ 'בָּרוּךְ הַבָּא בְּשֵׁם יְהוָה!"

כִּי אֲנִי אֹמֵר לָכֶם לֹא תִרְאוּנִי עוֺד מִן-הַיּוֺם הַזֶּה עַד כִּי-תֹאמְרוּן בָּרוּךְ הַבָּא בְּשֵׁם יְהוָֺה:

Neboť pravím vám, že mne již více nikoli neuzříte od této chvíle, až i díte: Požehnaný, kterýž se béře ve jménu Páně.

Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově(b).‘“ (b) ř: Páně 24. kapitola ([Žalmy 118:26; Matouš 21:9])

λέγω γὰρ ὑμι̑ν ου᾿ μή με ι῎δητε α᾿π῾ α῎ρτι ε῞ως α῍ν ει῎πητε ευ᾿λογημένος ὁ ε᾿ρχόμενος ε᾿ν ο᾿νόματι κυρίου

אָמַרנָא לכֻון גֵּיר דּלָא תֵּחזֻונָני מֵן הָשָׁא עדַמָא דּתִאמרֻון בּרִיך הֻו דָּאתֵא בַּשׁמֵה דּמָריָא׃ ס


[(1) Matt 24, 01]

בְּצֵאתוֹ מִבֵּית הַמִּקְדָשׁ לָלֶכֶת לְדַרְכּוֹ נִגְּשׁוּ תַּלְמִידָיו לְהַרְאוֹת לוֹ אֶת בִּנְיְנֵי הַמִּקְדָּשׁ.

וַיֵּצֵא יֵשׁוּעַ מִן-הַהֵיכָל וַיֵּלֶךְ לְדַרְכּוֺ וַיִּגְּשׁוּ אֵלָיו תַּלְמִידָיו לְהַרְאֹתוֺ אֶת-בִּנְיְנֵי הַהֵיכָל:

A vyšed Ježíš, bral se z chrámu. I přistoupili učedlníci jeho, aby ukázali jemu stavení chrámové.

Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu na chrámové stavby. ([Marek 13:1-Marek 13:2; Lukáš 21:5-Lukáš 21:6])

καὶ ε᾿ξελθών ὁ ᾽Ιησου̑ς α᾿πὸ του̑ ἱερου̑ ε᾿πορεύετο καὶ προση̑λθον οἱ μαθηταὶ αυ᾿του̑ ε᾿πιδει̑ξαι αυ᾿τω̑ τὰς οι᾿κοδομὰς του̑ ἱερου̑

וַנפַק יֵשֻׁוע מֵן הַיכּלָא למִאזַל וַקרֵבו תַּלמִידַוהי מחַוֵין הוַו לֵה בֵּניָנֵה דּהַיכּלָא׃


[(1) Matt 24, 02]

הֵגִיב יֵשׁוּעַ וְאָמַר לָהֶם: "רוֹאִים אַתֶּם אֶת כָּל אֵלֶּה? אָמֵן אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם, לֹא תִּשָּׁאֵר פֹּה אֶבֶן עַל אֶבֶן אֲשֶׁר לֹא תֻּפַּל אַרְצָה."

וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם הֲלֹא רְאִיתֶם כָּל-אֵלֶּה אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם כִּי כֻלָּם יֵהָרְסוּן וְלֹא-תִשָּׁאֵר אֶבֶן עַל-אָבֶן:

Ježíš pak řekl jim: Vidíte-liž tyto všecky věci? Amen pravím vám: Nebude zůstaven tuto kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen.

On však jim řekl: „Vidíte toto všechno?(c) Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno.“ (c) Což to všechno nevidíte? ([Lukáš 19:43-Lukáš 19:44])

ὁ δὲ α᾿ποκριθεὶς ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς ου᾿ βλέπετε ταυ̑τα πάντα α᾿μὴν λέγω ὑμι̑ν ου᾿ μὴ α᾿φεθη̑ ω῟δε λίθος ε᾿πὶ λίθον ο῍ς ου᾿ καταλυθήσεται

הֻו דֵּין אֵמַר להֻון לָא הָא חָזֵין אנתֻּון הָלֵין כֻּלהֵין אַמִין אָמַר אנָא לכֻון דּלָא תֵּשׁתּבֵק הָרכָּא כִּאף עַל כִּאף דּלָא תֵּסתּתַר׃ ס


[(1) Matt 24, 03]

כַּאֲשֶׁר יָשַׁב עַל הַר הַזֵּיתִים נִגְּשׁוּ אֵלָיו הַתַּלְמִידִים לְבַדָּם וְאָמְרוּ: "הַגֵּד נָא לָנוּ מָתַי יִהְיֶה הַדָּבָר הַזֶּה וּמַה הוּא אוֹת בּוֹאֲךָ וְקֵץ הָעוֹלָם?"

וּבְשִׁבְתּוֺ עַל-הַר הַזֵּיתִים וַיִּגְּשׁוּ אֵלָיו תַּלְמִידָיו לְבַדָּם וַיֹּאמְרוּ הַגֶּד-נָא לָנוּ מָתַי תִּקְרֶאנָה אֵלֶּה וּמָה אוֺת בּוֺאֲךׇ וְקֵץ הָעוֺלָם:

A když se posadil na hoře Olivetské, přistoupili k němu učedlníci soukromí, řkouce: Pověz nám, kdy to bude, a které znamení příchodu tvého a skonání světa?

Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“ ([Marek 13:3-Marek 13:8; Lukáš 21:7-Lukáš 21:11])

καθημένου δὲ αυ᾿του̑ ε᾿πὶ του̑ ο῎ρους τω̑ν ε᾿λαιω̑ν προση̑λθον αυ᾿τω̑ οἱ μαθηταὶ κατ῾ ι᾿δίαν λέγοντες ει᾿πὲ ἡμι̑ν πότε ταυ̑τα ε῎σται καὶ τί τὸ σημει̑ον τη̑ς ση̑ς παρουσίας καὶ συντελείας του̑ αι᾿ω̑νος

וכַד יִתֵב יֵשֻׁוע עַל טֻורָא דּזַיתֵּא קרֵבו תַּלמִידַוהי וָאמרִין בַּינַיהֻון ולֵה אֵמַר לַן אֵמַתי הָלֵין נֵהויָן ומָנָא הי אָתָא דּמֵאתִיתָך וַדשֻׁולָמֵה דּעָלמָא׃


[(1) Matt 24, 04]

הֵשִׁיב יֵשׁוּעַ וְאָמַר לָהֶם: "הִזָּהֲרוּ שֶׁלֹּא יַתְעֶה אֶתְכֶם אִישׁ,

וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם הִשָּׁמְרוּ לָכֶם פֶּן-יַתְעֶה אֶתְכֶם אִישׁ:

I odpověděv Ježíš, řekl jim: Vizte, aby vás někdo nesvedl.

Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.

καὶ α᾿ποκριθεὶς ὁ ᾽Ιησου̑ς ει῏πεν αυ᾿τοι̑ς βλέπετε μή τις ὑμα̑ς πλανήση

ענָא יֵשֻׁוע וֵאמַר להֻון אֵזדַּהרו לָא אנָשׁ נַטעֵיכֻון׃


[(1) Matt 24, 05]

כִּי רַבִּים יָבוֹאוּ בִּשְׁמִי וְיֹאמְרוּ 'אֲנִי הַמָּשִׁיחַ' וְיַתְעוּ רַבִּים.

כִּי רַבִּים יָבֹאוּ בִשְׁמֵי לֵאמֹר אֲנִי הוּא הַמָּשִׁיחַ וְהִתְעוּ אֶת-רַבִּים:

Nebo mnozí přijdou pod jménem mým, řkouce: Jáť jsem Kristus, a svedouť mnohé.

Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš(d)‘ a svedou mnohé. (d) ř: Kristus ([Matouš 24:11 Matouš 24:24; 1 Janův 2:18])

πολλοὶ γὰρ ε᾿λεύσονται ε᾿πὶ τω̑ ο᾿νόματί μου λέγοντες ε᾿γὼ ει᾿μι ὁ Χριστός καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν

סַגִּיֵאא גֵּיר נִאתֻון בּשֵׁמי ונִאמרֻון דֵּאנָא אנָא משִׁיחָא וסַגִּיֵאא נֵטעֻון׃


[(1) Matt 24, 06]

וְאַתֶּם עֲתִידִים לִשְׁמֹעַ מִלְחָמוֹת וּשְׁמוּעוֹת מִלְחָמָה. שִׂימוּ לֵב, אַל תִּבָּהֲלוּ; כִּי צָרִיךְ לִהְיוֹת הַדָּבָר הַזֶּה, וּבְכָל זֹאת עוֹד לֹא בָּא הַקֵּץ.

וְהָיָה כִּי-תִשְׁמְעוּ מִלְחָמָה אוֺ שְׁמֻעוֺת מִלְחָמָה רְאוּ אַל-תִּבָּהֵלוּ כִּי כָל-אֵלֶּה תִּקְרֶאנָה וְעוֺד לֹא הַקֵּץ:

Budete slýchati zajisté boje a pověsti bojů. Hleďtež, abyste se nekormoutili; nebo musí to všecko býti; ale ne i hned bude konec.

Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.

μελλήσετε δὲ α᾿κούειν πολέμους καὶ α᾿κοὰς πολέμων ὁρα̑τε μὴ θροει̑σθε δει̑ γὰρ γενέσθαι α᾿λλ῾ ου῎πω ε᾿στὶν τὸ τέλος

עתִידִין אנתֻּון דֵּין למֵשׁמַע קִארסֵא ושֵׁמעָא דַּקרָבֵא חזַו לָא תֵּתּדַּודֻון וָלֵא גֵּיר דּכֻלהֵין נֵהויָן אֵלָא לָא עדַכִּיל שֻׁולָמָא׃


[(1) Matt 24, 07]

גּוֹי יָקוּם עַל גּוֹי וּמַמְלָכָה עַל מַמְלָכָה וְיִהְיוּ רָעָב וּרְעִידוֹת אֲדָמָה בִּמְקוֹמוֹת רַבִּים,

כִּי יָקוּם גּוֺי עַל-גּוֺי וּמַמְלָכָה עַל-מַמְלָכָה וְהָיָה רָעָב וְדֶבֶר וְרַעַשׁ בִּמְקוֺמוֺת רַבִּים:

Nebo povstane národ proti národu a království proti království, a budou hladové a morové a země třesení po místech.

Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad(e) a zemětřesení na mnoha místech. (e) var: + mor ([Izajáš 19:2])

ε᾿γερθήσεται γὰρ ε῎θνος ε᾿πὶ ε῎θνος καὶ βασιλεία ε᾿πὶ βασιλείαν καὶ ε῎σονται λιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους

נקֻום גֵּיר עַמָא עַל עַמָא ומַלכֻּותָא עַל מַלכֻּותָא ונֵהוֻון כַּפנֵא ומַותָּנֵא וזַועֵא בּדֻוכָּא דֻּוכָּא׃


[(1) Matt 24, 08]

אַךְ כָּל אֵלֶּה רֵאשִׁית הַצָּרוֹת.

וְכָל-אֵלֶּה רַק רֵאשִׁית הַחֲבָלִים:

Ale tyto všecky věci jsou počátkové bolestí.

Ale to vše bude teprve začátek bolestí(f). (f) ř: porodních bolestí

πάντα δὲ ταυ̑τα α᾿ρχὴ ω᾿δίνων

הָלֵין דֵּין כֻּלהֵין רִשָׁא אֵנֵין דּחֵבלֵא׃ ס


[(1) Matt 24, 09]

אָז יִמְסְרוּ אֶתְכֶם לָרוֹדְפִים וְיַהַרְגוּ אֶתְכֶם וְתִהְיוּ שְׂנוּאִים עַל כָּל הַגּוֹיִים בִּגְלַל שְׁמִי.

אָז יָצִיקוּ לָכֶם מִסָּבִיב וְהָרְגוּ בָכֶם וּשְׂנוּאִים תִּהְיוּ לְכָל-הָעַמִּים בַּעֲבוּר שְׁמִי:

A tehdy vydadí vás v ssoužení, a budou vás mordovati, a budete v nenávisti u všech národů pro jméno mé.

Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. ([Matouš 10:17-Matouš 10:18 Matouš :22; Marek 13:13; Jan 15:18 Jan 16:2])

τότε παραδὼσουσιν ὑμα̑ς ει᾿ς θλι̑ψιν καὶ α᾿ποκτενου̑σιν ὑμα̑ς καὶ ε῎σεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τω̑ν ε᾿θνω̑ν διὰ τὸ ο῎νομά μου

הָידֵּין נַשׁלמֻונָכֻון לֻאולצָנֵא ונֵקטלֻונָכֻון ותֵהוֻון סנִיאיִן מֵן כֻּלהֻון עַממֵא מֵטֻל שֵׁמי׃


[(1) Matt 24, 10]

רַבִּים יִכָּשְׁלוּ בְּאוֹתָהּ עֵת וְיַסְגִּירוּ זֶה אֶת זֶה וְיִשְׂנְאוּ זֶה אֶת זֶה.

וְרַבִּים יִכָּשְׁלוּ אָז וְהִסְגִּירוּ אִישׁ אֶת-רֵעֵהוּ וְאִישׁ אֶת-אָחִיו יִשְׂנָאוּ:

A tehdyť se zhorší mnozí, a vespolek se budou zrazovati, a jedni druhých nenáviděti.

A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; ([Matouš 13:21 Matouš 26:31])

καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ α᾿λλήλους παραδὼσουσιν καὶ μισήσουσιν α᾿λλήλους

הָידֵּין נֵתכַּשׁלֻון סַגִּיֵאא ונֵסנֻון חַד לחַד ונַשׁלמֻון חַד לחַד׃


[(1) Matt 24, 11]

נְבִיאֵי שֶׁקֶר יָקוּמוּ וְיַתְעוּ רַבִּים,

וְקָמוּ נְבִיאֵי שֶׁקֶר רַבִּים וְהִתְעוּ רַבִּים אַחֲרֵיהֶם:

A mnozí falešní proroci povstanou, a svedou mnohé.

povstanou lživí proroci a mnohé svedou, ([Matouš 24:5 Matouš 24:24; 2 Timoteovi 3:1 2 Timoteovi 3:5])

καὶ πολλοὶ ψευδοπροφη̑ται ε᾿γερθήσονται καὶ πλανήσουσιν πολλούς

וסַגִּיֵאא נבִיֵא דַּגָּלֵא נקֻומֻון ונַטעֻון לסַגִּיֵאא׃


[(1) Matt 24, 12]

וּמֵאַחַר שֶׁתִּרְבֶּה הַהֶפְקֵרוּת תִתְקָרֵר אַהֲבַת רַבִּים.

וְאַחֲרֵי אֲשֶׁר יִרְבֶּה הַפָּשַׁע תָּפוּג אַהֲבַת רַבִּים:

A že rozmnožena bude nepravost, ustydne láska mnohých.

a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.

καὶ διὰ τὸ πληθυνθη̑ναι τὴν α᾿νομίαν ψυγήσεται ἡ α᾿γάπη τω̑ν πολλω̑ν

ומֵטֻל סַגִּיאֻות עַולָא נפֻוג חֻובָּא דּסַגִּיֵאא׃


[(1) Matt 24, 13]

אֲבָל הַמַּחֲזִיק מַעֲמָד עַד קֵץ הוּא יִוָּשַׁע.

אַךְ הַמְחַכֶּה עַד-הַקֵּץ הוּא יִוָּשֵׁעַ:

Ale kdož by setrval až do konce, ten spasen bude.

Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen(g). (g) zachráněn (tak i Matouš 24:22) ([Matouš 10:22; Marek 13:13; Lukáš 21:19])

ὁ δὲ ὑπομείνας ει᾿ς τέλος ου῟τος σωθήσεται

מַן דַּנסַיבַּר דֵּין עדַמָא לחַרתָא הֻו נִחֵא׃ ס


[(1) Matt 24, 14]

וּבְשׂוֹרָה זוֹ שֶׁל הַמַּלְכוּת תֻּכְרַז בְּכָל הָעוֹלָם לְעֵדוּת לְכָל הַגּוֹיִים וְאַחֲרֵי כֵן יָבוֹא הַקֵּץ."

וּבְשׂוֺרַת הַמַּלְכוּת הַזֹּאת תִּקָּרֵא בְכָל-הָאָרֶץ לְעֵדוּת לְכָל-הַגּוֺיִם וְאַחַר יָבֹא הַקֵּץ:

A bude kázáno toto evangelium království po všem světě, na svědectví všechněm národům, a tehdáž přijde skonání.

A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec. ([Matouš 28:19])

καὶ κηρυχθήσεται του̑το τὸ ευ᾿αγγέλιον τη̑ς βασιλείας ε᾿ν ο῞λη τη̑ οι᾿κουμένη ει᾿ς μαρτύριον πα̑σιν τοι̑ς ε῎θνεσιν καὶ τότε η῞ξει τὸ τέλος

ותֵתכּרֵז הָדֵא סבַרתָא דּמַלכֻּותָא בּכֻלֵה עָלמָא לסָהדֻּותָא דּכֻלהֻון עַממֵא והָידֵּין נִאתֵא שֻׁולָמָא׃ ס


[(1) Matt 24, 15]

"לָכֵן כַּאֲשֶׁר תִּרְאוּ אֶת הַשִּׁקּוּץ הַמְּשֹׁמֵם, כַּנֶּאֱמַר בְּפִי דָּנִיאֵל הַנָּבִיא, עוֹמֵד בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ - עַל הַקּוֹרֵא לְהָבִין -

לָכֵן כַּאֲשֶׁר תִּרְאוּ אֶת-הַשִּׁקּוּץ הַמְשֹׁמֵם הָאָמוּר בְּיַד-דָּנִיֵּאל הַנָּבִיא עֹמֵד בִּמְקוֺם קֹדֶשׁ וְהַמַּשְׂכִּיל יָבִין:

Protož když uzříte ohavnost zpuštění, předpověděnou od Daniele proroka, ana stojí na místě svatém, (kdo čte, rozuměj),

Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj – ([Marek 13:14-Marek 13:23; Lukáš 21:20-Lukáš 21:24 Daniel 11:31])

ο῞ταν ου῏ν ι῎δητε τὸ βδέλυγμα τη̑ς ε᾿ρημὼσεως τὸ ρ᾿ηθὲν διὰ Δανιὴλ του̑ προφήτου ἑστὸς ε᾿ν τόπω ἁγίω ὁ α᾿ναγινὼσκων νοείτω

מָא דֵּין דַּחזַיתֻּון אָתָא טַנפתָא דּחֻורבָּא דֵּאתֵאמַר בּדָנִיאיֵל נבִיָא דּקָימָא בּדֻוכּתָא קַדִּישׁתָּא הַו דּקָרֵא נֵסתַּכַּל׃


[(1) Matt 24, 16]

אֲזַי הַנִּמְצָאִים בִּיהוּדָה, שֶׁיָּנוּסוּ אֶל הֶהָרִים;

אָז אֵלֶּה אֲשֶׁר בִּיהוּדָה יָנוּסוּ אֶל-הֶהָרִים:

Tehdáž ti, kteříž by byli v Judstvu, nechť utekou na hory.

tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;

τότε οἱ ε᾿ν τη̑ ᾽Ιουδαία φευγέτωσαν ει᾿ς τὰ ο῎ρη

הָידֵּין אַילֵין דּבִיהֻוד אֵנֻון נֵערקֻון לטֻורָא׃


[(1) Matt 24, 17]

מִי שֶׁעַל הַגַּג אַל יֵרֵד לָקַחַת חֲפָצִים מִבֵּיתוֹ,

וּמִי אֲשֶׁר עַל-הַגָּג לֹא יֵרֵד לָקַחַת דָּבָר מִבֵּיתוֺ:

A kdo na střeše, nesstupuj, aby něco vzal z domu svého.

kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal z domu; ([Lukáš 17:31])

ὁ ε᾿πὶ του̑ δὼματος μὴ καταβάτω α῏ραι τὰ ε᾿κ τη̑ς οι᾿κίας αυ᾿του̑

והַו דּבֵאגָּרָא הֻו לָא נֵחֻות למֵסַב דַּבבַיתֵּה׃


[(1) Matt 24, 18]

וּמִי שֶׁבַּשָֹדֶה אַל יַחֲזֹר לָקַחַת אֶת בִּגְדוֹ.

וּמִי אֲשֶׁר בַּ׹ָּׂדֶה לֹא יָשׁוּב לְבֵיתוֺ לָשֵׂאת אֶת-שִׂמְלָתוֺ:

A kdo na poli, nevracuj se zase, aby vzal roucha svá.

a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.

καὶ ὁ ε᾿ν τω̑ α᾿γρω̑ μὴ ε᾿πιστρεψάτω ο᾿πίσω α῏ραι τὸ ἱμάτιον αυ᾿του̑

וַאינָא דַּבחַקלָא הֻו לָא נֵתהפֵך לבֵסתּרֵה למֵסַב לבָשֵׁה׃ ס


[(1) Matt 24, 19]

וְאוֹי לֶהָרוֹת וְלַמֵּינִיקוֹת בַּיָּמִים הָהֵם.

אַךְ-אוֺי לֶהָרוֺת וְלַמֵּינִיקוֺת בַּיָּמִים הָהֵמָּה:

Běda pak těhotným a těm, kteréž kojí v těch dnech.

Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! ([Lukáš 23:29])

ου᾿αὶ δὲ ται̑ς ε᾿ν γαστρὶ ε᾿χούσαις καὶ ται̑ς θηλαζούσαις ε᾿ν ε᾿κείναις ται̑ς ἡμέραις

וָי דֵּין לבַטנָתָא ולַאילֵין דּמַינקָן בּהָנֻון יַומָתָא׃ ס


[(1) Matt 24, 20]

בְּרַם הִתְפַּלְּלוּ שֶׁלֹּא תִּהְיֶה מְנוּסַתְכֶם בַּחֹרֶף אַף לֹא בְּשַׁבָּת,

וְאַתֶּם הִתְפַּלְלוּ לְבִלְתִּי תִהְיֶה מְנוּסַתְכֶם בַּחֹרֶף וְלֹא בַּשַּׁבָּת:

Protož modlte se, aby utíkání vaše nebylo v zimě aneb v svátek.

Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu.

προσεύχεσθε δὲ ι῞να μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμω̑ν χειμω̑νος μηδὲ σαββάτω

צַלַו דֵּין דּלָא נֵהוֵא ערֻוקִיכֻון בּסַתוָא ולָא בּשַׁבּתָא׃


[(1) Matt 24, 21]

כִּי אָז תִּהְיֶה צָרָה גְּדוֹלָה אֲשֶׁר לֹא הָיְתָה כָּמוֹהָ מֵרֵאשִׁית הָעוֹלָם וְעַד עַתָּה, אַף לֹא תִּהְיֶה כָּמוֹהָ.

כִּי אָז תִּהְיֶה צָרָה גְדוֺלָה אֲשֶׁר כָּמוֺהָ לֹא-נִהְיְתָה מֵרֵאשִׁית יְמוֺת עוֺלָם וְעַד-הַיּוֺם הַזֶּה וְכָמוֺהָ לֹא-תֹסִף:

Nebo bude tehdáž ssoužení veliké, jakéhož nebylo od počátku světa až do té chvíle, aniž kdy potom bude.

Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. ([Daniel 12:1; Jóel 2:2])

ε῎σται γὰρ τότε θλι̑ψις μεγάλη οι῞α ου᾿ γέγονεν α᾿π῾ α᾿ρχη̑ς κόσμου ε῞ως του̑ νυ̑ν ου᾿δ῾ ου᾿ μὴ γένηται

נֵהוֵא גֵּיר הָידֵּין אֻולצָנָא רַבָּא אַינָא דּלָא הוָא מֵן רִשִׁיתֵה דּעָלמָא וַעדַמָא להָשָׁא ולָא נֵהוֵא׃


[(1) Matt 24, 22]

וְאִלּוּלֵא קֻצְּרוּ הַיָּמִים הָהֵם לֹא הָיָה נִצָּל כָּל בָּשָׂר, אַךְ לְמַעַן הַבְּחִירִים יְקֻצְּרוּ הַיָּמִים הָהֵם.

וְלוּלֵא יִקְצְרוּ הַיָּמִים הָאֵלֶּה לֹא יִנָּצֵל כָּל-בָּשָׂר אַךְ לְמַעַן הַבְּחִירִים הַיָּמִים הָאֵלֶּה יִקְצָרוּ:

A byť nebyli ukráceni dnové ti, nebyl by spasen žádný člověk. Ale pro vyvolené ukráceni budou ti dnové.

A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk(h); ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. (h) ř: žádné tělo

καὶ ει᾿ μὴ ε᾿κολοβὼθησαν αἱ ἡμέραι ε᾿κει̑ναι ου᾿κ α῍ν ε᾿σὼθη πα̑σα σάρξ διὰ δὲ τοὺς ε᾿κλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ε᾿κει̑ναι

וֵאלֻו לָא אֵתכַּרִיו יַומָתָא הָנֻון לָא חָיֵא הוָא כֻּל בּסַר מֵטֻל גּבַיָא דֵּין נֵתכַּרֻון יַומָתָא הָנֻון׃ ס


[(1) Matt 24, 23]

אִם יֹאמַר לָכֶם אִישׁ בָּעֵת הַהִיא, 'הִנֵּה פֹּה הַמָּשִׁיחַ' אוֹ 'הִנֵּהוּ שָׁם', אַל תַּאֲמִינוּ,

וְאָז אִם-יֹאמַר אֲלֵיכֶם אִישׁ הִנֵּה הַמָּשִׁיחַ פֹּה אוֺ הִנּוֺ-שָׁם אַל-תַּאֲמִינוּ:

Tehdy řekl-li by vám kdo: Aj, tutoť jest Kristus, aneb tamto, nevěřte.

Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš(i) nebo tam‘, nevěřte! (i) ř: Kristus ([Lukáš 17:23])

τότε ε᾿άν τις ὑμι̑ν ει῎πη ι᾿δοὺ ω῟δε ὁ Χριστός η῎ ω῟δε μὴ πιστεύσητε

הָידֵּין אֵן אנָשׁ נִאמַר לכֻון הָא הָרכָּא הֻו משִׁיחָא אַו הָרכָּא לָא תּהַימנֻון׃


[(1) Matt 24, 24]

כִּי יָקוּמוּ מְשִׁיחֵי שֶׁקֶר וּנְבִיאֵי שֶׁקֶר וְיִתְּנוּ אוֹתוֹת גְּדוֹלִים וּמוֹפְתִים כְּדֵי לְהַתְעוֹת, אִם אֶפְשָׁר, גַּם אֶת הַבְּחִירִים.

כִּי מְשִׁיחֵי-שֶׁקֶר וּנְבִיאֵי-כָזָב יָקוּמוּ וְנָתְנוּ אֹתוֺת וּמוֺפְתִים גְּדֹלִים לְנַסּוֺת אִם יֶשׁ-לְאֵל יָדָם לְהַתְעוֺת גַּם-אֶת-הַבְּחִירִים:

Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činiti budou divy veliké a zázraky, tak že by svedli, (by možné bylo), také i vyvolené.

Neboť vyvstanou lžimesiášové(j) a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. (j) ř: lžikristové ([Matouš 24:5 Matouš 24:11; Zjevení Janovo 13:13])

ε᾿γερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφη̑ται καὶ δὼσουσιν σημει̑α μεγάλα καὶ τέρατα ω῞στε πλανη̑σαι ει᾿ δυνατόν καὶ τοὺς ε᾿κλεκτούς

נקֻומֻון גֵּיר משִׁיחֵא דַּגָּלֵא וַנבִיֵא דּכַדָּבֻותָא ונֵתּלֻון אָתוָתָא רַורבָתָא אַיך דּנַטעֻון אֵן מֵשׁכּחָא אָף לַגבַיָא׃


[(1) Matt 24, 25]

הִנֵּה מֵרֹאשׁ אָמַרְתִּי לָכֶם.

רְאוּ כִּי מֵרֹאשׁ הִגַּדְתִּי לָכֶם:

Aj, předpověděl jsem vám.

Hle, řekl jsem vám to předem.

ι᾿δοὺ προείρηκα ὑμι̑ν

הָא קַדּמֵת אֵמרֵת לכֻון׃ ס


[(1) Matt 24, 26]

לָכֵן אִם יֹאמְרוּ לָכֶם 'הִנֵהוּ בַּמִּדְבָּר', אַל תֵּצְאוּ; 'הִנֵּהוּ בְּחַדְרֵי חֲדָרִים', אַל תַּאֲמִינוּ;

לָכֵן כִּי-יֹאמְרוּ לָכֶם הִנּוֺ בַמִּדְבָּר אַל-תֵּצֵאוּ הִנּוֺ בַחֲדָרִים אַל-תַּאֲמִינוּ:

Protož řeknou-liť vám: Aj, na poušti jest, nevycházejte. Aj, v skrýších, nevěřte.

Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti,‘ nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech,‘ nevěřte tomu! ([Lukáš 17:21 Lukáš 17:23-Lukáš 17:24])

ε᾿ὰν ου῏ν ει῎πωσιν ὑμι̑ν ι᾿δοὺ ε᾿ν τη̑ ε᾿ρήμω ε᾿στίν μὴ ε᾿ξέλθητε ι᾿δοὺ ε᾿ν τοι̑ς ταμείοις μὴ πιστεύσητε

אֵן הָכִיל נִאמרֻון לכֻון הָא בּחֻורבָּא הֻו לָא תֵּפּקֻון אַו דּהָא בּתַוָנָא הֻו לָא תּהַימנֻון׃


[(1) Matt 24, 27]

כִּי כַּבָּרָק הַיּוֹצֵא מִמִּזְרָח וּמֵאִיר עַד מַעֲרָב כֵּן יִהְיֶה בּוֹאוֹ שֶׁל בֶּן־הָאָדָם.

כִּי כַּבָּרָק יֵצֵא מִמִּזְרָח וְיֵרָאֶה עַד-אַחֲרִית יָם כֵּן תִּהְיֶה בִּיאַת פְּנֵי בֶן-הָאָדָם:

Nebo jakož blesk vychází od východu slunce, a ukazuje se až na západ, tak bude i příchod Syna člověka.

Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.

ω῞σπερ γὰρ ἡ α᾿στραπὴ ε᾿ξέρχεται α᾿πὸ α᾿νατολω̑ν καὶ φαίνεται ε῞ως δυσμω̑ν ου῞τως ε῎σται ἡ παρουσία του̑ υἱου̑ του̑ α᾿νθρὼπου

אַיכַּנָא גֵּיר דּבַרקָא נָפֵק מֵן מַדנחָא ומֵתחזֵא עדַמָא למַערבָא הָכַנָא תֵּהוֵא מֵאתִיתֵה דַּברֵה דּאנָשָׁא׃ ס


[(1) Matt 24, 28]

בַּמָּקוֹם שֶׁהַגְּוִיָּה נִמְצֵאת, שָׁם יִקָּבְצוּ הַנְּשָׁרִים."

בַּאֲשֶׁר פְּגָרִים שָׁם יִקָּבְצוּ הַנְּשָׁרִים:

Nebo kdežkoli bude tělo, tuť se shromáždí i orlice.

Kde je mrtvola, slétnou se i supi. ([Lukáš 17:37])

ο῞που ε᾿ὰν η῏ τὸ πτω̑μα ε᾿κει̑ συναχθήσονται οἱ α᾿ετοί

אַיכָּא דֵּאן נֵהוֵא פַּגרָא תַּמָן נֵתכַּנשֻׁון נֵשׁרֵא׃ ס


[(1) Matt 24, 29]

"מִיָּד אַחֲרֵי צָרַת הַיָּמִים הָהֵם תֶּחְשַׁךְ הַשֶּׁמֶשׁ וְהַיָּרֵחַ לֹא יַגִּיהַּ אוֹרוֹ, הַכּוֹכָבִים יִפְּלוּ מִן הַשָּׁמַיִם וְכֹחוֹת הַשָּׁמַיִם יִזְדַּעְזְעוּ.

וְאַחֲרֵי צוֺק הָעִתִּים הָאֵלֶּה פִּתְאֹם תֶּחְשַׁךְ הַשֶּׁמֶשׁ וְהַיָּרֵחַ לֹא יַגִּיהַּ אוֺרוֺ הַכּוֺכָבִים יִפְּלוּ מִן-הַשָּׁמַיִם וּצְבָא הַמָּרוֺם יָזֻעוּ:

A hned po ssoužení těch dnů slunce se zatmí, a měsíc nedá světla svého, a hvězdy budou padati s nebe, a moci nebeské budou se pohybovati.

Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. ([Marek 13:24-Marek 13:27; Lukáš 21:25-Lukáš 21:28 Izajáš 13:10; Ezechiel 32:7; Jóel 2:10; Zjevení Janovo 6:12-Zjevení Janovo 6:13])

ευ᾿θέως δὲ μετὰ τὴν θλι̑ψιν τω̑ν ἡμερω̑ν ε᾿κείνων ὁ η῞λιος σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη ου᾿ δὼσει τὸ φέγγος αυ᾿τη̑ς καὶ οἱ α᾿στέρες πεσου̑νται α᾿πὸ του̑ ου᾿ρανου̑ καὶ αἱ δυνάμεις τω̑ν ου᾿ρανω̑ν σαλευθήσονται

מֵחדָא דֵּין בָּתַר אֻולצָנָא דּיַומָתָא הָנֻון שֵׁמשָׁא נֵחשַׁך וסַהרָא לָא נחַוֵא נֻוהרֵה וכַוכּבֵא נֵפּלֻון מֵן שׁמַיָא וחַילֵא דַּשׁמַיָא נֵתּתּזִיעֻון׃


[(1) Matt 24, 30]

אָז יֵרָאֶה אוֹת בֶּן־הָאָדָם בַּשָּׁמַיִם וְאָז יִסְפְּדוּ כָּל מִשְׁפְּחוֹת הָאָרֶץ וְיִרְאוּ אֶת בֶּן־הָאָדָם בָּא עִם עַנְנֵי הַשָּׁמַיִם בִּגְבוּרָה וּבְכָבוֹד רַב.

אָז יֵרָאֶה אוֺת בֶּן-הָאָדָם בַּשָּׁמָיִם וְסָפְדוּ כָּל-מִשְׁפְּחוֺת הָאֲדָמָה וְרָאוּ אֶת-בֶּן-הָאָדָם בָּא בְּעַנְנֵי הַשָּׁמַיִם בְּעֹז וּבְהָדָר גָּדוֺל:

Tehdážť se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdyť budou kvíliti všecka pokolení země, a uzříť Syna člověka přicházejícího na oblacích nebeských s mocí a slávou velikou.

Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama(k) všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. (k) ř: bít se (v prsa) ([Zacharjáš 12:10 Zacharjáš 12:14; Daniel 7:13-Daniel 7:14])

καὶ τότε φανήσεται τὸ σημει̑ον του̑ υἱου̑ του̑ α᾿νθρὼπου ε᾿ν ου᾿ρανω̑ καὶ τότε κόψονται πα̑σαι αἱ φυλαὶ τη̑ς γη̑ς καὶ ο῎ψονται τὸν υἱὸν του̑ α᾿νθρὼπου ε᾿ρχόμενον ε᾿πὶ τω̑ν νεφελω̑ν του̑ ου᾿ρανου̑ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλη̑ς

והָידֵּין נֵתחזֵא נִישֵׁה דַּברֵה דּאנָשָׁא בַּשׁמַיָא והָידֵּין נַרקדָן כֻּלהֵין שַׁרבָּתָא דַּארעָא ונֵחזֻון לַברֵה דּאנָשָׁא דָּאתֵא עַל ענָנַי שׁמַיָא עַם חַילָא ושֻׁובחָא סַגִּיָאא׃


[(1) Matt 24, 31]

וְהוּא יִשְׁלַח אֶת מַלְאָכָיו בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל וִיקַבְּצוּ אֶת בְּחִירָיו מֵאַרְבַּע הָרוּחוֹת, מִקְצוֹת הַשָּׁמַיִם עַד קְצוֹתָם.

וְהוּא יִשְׁלַח אֶת-מַלְאָכָיו בְּקוֺל שׁוֺפָר חָזָק וְקִבְּצוּ אֶת-בְּחִירָיו מֵאַרְבַּע הָרוּחוֺת מִקְצֵה הַשָּׁמַיִם עַד-קְצֵה הַשָּׁמָיִם:

Kterýž pošle anděly své s hlasem velikým trouby, i shromáždíť vyvolené jeho ode čtyř větrů, a od končin nebes až do končin jejich.

On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa(l), od jedněch konců nebe ke druhým. (l) ř: větrů ([Izajáš 27:13; 1 Korintským 15:52; 1 Tesalonickým 4:16; Deuteronomium 30:4; Zacharjáš 2:10])

καὶ α᾿ποστελει̑ τοὺς α᾿γγέλους αυ᾿του̑ μετὰ σάλπιγγος μεγάλης καὶ ε᾿πισυνάξουσιν τοὺς ε᾿κλεκτοὺς αυ᾿του̑ ε᾿κ τω̑ν τεσσάρων α᾿νέμων α᾿π῾ α῎κρων ου᾿ρανω̑ν ε῞ως τω̑ν α῎κρων αυ᾿τω̑ν

וַנשַׁדַּר מַלַאכַוהי עַם שִׁיפֻורָא רַבָּא וַנכַנשֻׁון לַגבַיָא דִּילֵה מֵן אַרבּעָת רֻוחֵא מֵן רִשׁהֻון דַּשׁמַיָא וַעדַמָא לרִשׁהֻון׃ ס


[(1) Matt 24, 32]

לִמְדוּ אֶת הַמָּשָׁל מִן הַתְּאֵנָה: כַּאֲשֶׁר עֲנָפֶיהָ מִתְרַכְּכִים וְהֶעָלִים צָצִים יוֹדְעִים אַתֶּם שֶׁהַקַּיִץ קָרוֹב.

קְחוּ לָכֶם מָשָׁל מִן-הַתְּאֵנָה אִם רָטוֺב עֲנָפָהּ וְעָלֶיהָ צָמָחוּ יֹדְעִים אַתֶּם כִּי קָרוֺב הַקָּיִץ:

Od stromu pak fíkového naučte se podobenství tomuto: Když již ratolest jeho odmladne, a lístí se pučí, porozumíváte, že blízko jest léto.

Od fíkovníku si vezměte poučení(m): Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. (m) ř: podobenství ([Marek 13:28-Marek 13:32; Lukáš 21:29-Lukáš 21:33])

α᾿πὸ δὲ τη̑ς συκη̑ς μάθετε τὴν παραβολήν ο῞ταν η῎δη ὁ κλάδος αυ᾿τη̑ς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ε᾿κφύη γινὼσκετε ο῞τι ε᾿γγὺς τὸ θέρος

מֵן תִּתָּא דֵּין יִלַפו פֵּלֵאתָא דּמֵחדָא דּסַוכֵּיה רָכָן ופָרעִין טַרפֵיה יָדעִין אנתֻּון דַּמטָא קַיטָא׃


[(1) Matt 24, 33]

כֵּן גַם אַתֶּם, כִּרְאוֹתְכֶם אֶת כָּל אֵלֶּה דְּעוּ כִּי קָרוֹב הוּא בַּפֶּתַח.

וְכֵן גַּם-כַּאֲשֶׁר תִּרְאוּ כָּל-אֵלֶּה יָדוֺעַ תֵּדְעוּ כִּי-קָרוֺב הוּא לַפָּתַח:

Takéž i vy, když byste uzřeli toto všecko, vězte, žeť blízko jest a ve dveřích.

Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.

ου῞τως καὶ ὑμει̑ς ο῞ταν ι῎δητε πάντα ταυ̑τα γινὼσκετε ο῞τι ε᾿γγύς ε᾿στιν ε᾿πὶ θύραις

הָכַנָא אָף אַנתֻּון מָא דַּחזַיתֻּון הָלֵין כֻּלהֵין דַּעו דַּמטָת לָה לתַרעָא׃


[(1) Matt 24, 34]

אָמֵן. אוֹמֵר אֲנִי לָכֶם שֶׁלֹּא יַעֲבֹר הַדּוֹר הַזֶּה עַד אֲשֶׁר יִהְיוּ כָּל אֵלֶּה.

אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם כִּי לֹא יַעֲבֹר הַדּוֺר הַזֶּה עַד אֲשֶׁר-יָקוּמוּ כָּל-אֵלֶּה:

Amen pravím vám, že nepomine věk tento, až se tyto všecky věci stanou.

Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. ([Matouš 16:28])

α᾿μὴν λέγω ὑμι̑ν ο῞τι ου᾿ μὴ παρέλθη ἡ γενεὰ αυ῞τη ε῞ως α῍ν πάντα ταυ̑τα γένηται

אַמִין אָמַר אנָא לכֻון דּלָא תֵּעבַּר שַׁרבּתָא הָדֵא עדַמָא דּהָלֵין כֻּלהֵין נֵהויָן׃


[(1) Matt 24, 35]

הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ יַעַבְרוּ וּדְבָרַי לֹא יַעַבְרוּ.

הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ יַעֲבֹרוּ וּדְבָרַי לֹא יַעֲבֹרוּן:

Nebe a země pominou, ale slova má nikoli nepominou.

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

ὁ ου᾿ρανὸς καὶ ἡ γη̑ παρελεύσεται οἱ δὲ λόγοι μου ου᾿ μὴ παρέλθωσιν

שׁמַיָא וַארעָא נֵעבּרֻון ומֵלַי לָא נֵעבּרָן׃ ס


[(1) Matt 24, 36]

אֲבָל אֶת הַיּוֹם הַהוּא וְהַשָּׁעָה אֵין אִישׁ יוֹדֵעַ, גַּם לֹא מַלְאֲכֵי הַשָּׁמַיִם וְגַם לֹא הַבֵּן, אֶלָּא הָאָב לְבַדּוֹ.

וְעַל-מוֺעֵד הַיּוֺם הַהוּא וְהַשָּׁעָה הַהִיא אֵין אִישׁ יֹדֵעַ וְלֹא מַלְאָךְ בַּשָּׁמַיִם בִּלְתִּי הָאָב לְבַדּוֺ:

O tom pak dni a hodině té žádný neví, ani andělé nebeští, jediné sám Otec můj.

O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn(n); jenom Otec sám. (n) var: – ani Syn ([Skutky apoštolské 1:7])

περὶ δὲ τη̑ς ἡμέρας ε᾿κείνης καὶ ω῞ρας ου᾿δεὶς οι῏δεν ου᾿δὲ οἱ α῎γγελοι τω̑ν ου᾿ρανω̑ν ου᾿δὲ ὁ υἱός ει᾿ μὴ ὁ πατὴρ μόνος

עַל יַומָא דֵּין הַו ועַל שָׁעתָא הָי אנָשׁ לָא יָדַע אָפלָא מַלַאכֵא דַּשׁמַיָא אֵלָא אַבָא בַּלחֻוד׃ ס


[(1) Matt 24, 37]

כִּימֵי נֹחַ כֵּן יִהְיֶה בּוֹאוֹ שֶׁל בֶּן־הָאָדָם.

וְכִימֵי נֹחַ כֵּן בִּיאַת בֶּן-הָאָדָם:

Ale jakož bylo za dnů Noé, takť bude i příchod Syna člověka.

Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: ([Lukáš 17:26-Lukáš 17:35 Genesis 6:9-Genesis 6:7 Genesis :24; 2 Petrův 3:6])

ω῞σπερ γὰρ αἱ ἡμέραι του̑ Νω̑ε ου῞τως ε῎σται ἡ παρουσία του̑ υἱου̑ του̑ α᾿νθρὼπου

אַיכַּנָא דֵּין דּיַומַי נֻוח הָכַנָא