Paralelní překlad Nového Zákona česky, hebrejsky, aramejsky a řecky

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2020-01-19

Pokud Vás zajímá Nový Zákon v hebrejštině, popřípadě aramejštině, stáhněte si do mobilu tyto soubory. Obsahují po jednotlivých verších šest překladů - dva hebrejské, dva české, řecký a aramejský:

Po jednotlivých verších jsem propojil několik překladů Bible:

Za výchozí text NZ se dnes považuje řecký Textus Receptus, přesto je to zjevně kompilát velmi nesourodých textů a překladů. Nemůžeme tedy obecně říci, co byl původní jazyk NZ. U některých částí to byla jistě aramejština (Matouš, části Lukáše ap.), jinde se zdá, že původní byla řečtina (některé Pavlovy listy). Sv. Pavel sám plyně přecházel z aramejštiny do řečtiny; Sk 21:40: Ἐβραΐδι διαλέκτῳ, "hebrejský dialekt". Bohužel styl textu se výrazně mění i v rámci jedné NZ knihy, viz zejména rozbor úvodních veršů evangelia podle Lukáše od Tresmontanta. Tresmontant je nejen francouzský teolog, ale říkám tak i svému soukromému projektu, kterým se už několik let ubírají mé teologické úvahy na téma Ježíšovo dětství. Tato stránka je jen jedna součást těchto úvah. Pokud by Vás to zajímalo více: Formotvorné postavy Ježíše, Betlémská hvězda, eucharistie popř. totéž v podobě přednášky či presentace.

Zajímavá je aramejská či syrská Pešita (syrštině je dialekt aramejštiny). Její vznik je zřejmě dost kuriózní. Matoušovo evangelium, dost pravděpodobně Lukášovo předlohy byly ve staré aramejštině. Pak někdy asi dost brzo - první, nanejvýš druhé století - vznikly řecké překlady, které jsou základem dnešního Textu receptu. Podle tého řecké předlohy se pak zpětně doplnily chybějící části aramejského NZ a vznikla Pešita (někdy ve 4. století). Takže Pešita jsou původní staro-aramejské texty doplněné o nové aramejské překlady řeckých částí NZ a spárované tak, aby si veršově odpovídaly. Části Pešity budou tedy porůznu obsahovat nejstarší a nejpůvodnjší texty NZ, starší, než je sám řecký autorizovaný Textus receptus. Pešita sama je ale psaná v klasické, tzn. novější syrštině/aramejšitině.

Bohužel pro našince se naučit aramejštinu (viz obrázek) je ještě šílenější počin než se učit hebrejsky, protože lidí, kteří ještě dnes aktivně mluví aramejsky, je mnohem méně než lidí mluvících hebrejsky. Aramejština a hebrejština jsou asi tak příbuzné semitské jazyky jako čeština a polština, takže pokud máte před sebou hebrejský a aramejský text, tak oba obsahují stejná nebo velmi podobná slova či synonyma, kognáty, ale přesto bez dobré znalosti jazyka a dobových reálií je těžké odhadovat významové posuny, které bývají velké.

Fakt, že se prakticky nedochovaly původní aramejské texty v nějaké ucelené podobě připisuji dlouholetému pronásledování křesťanů a faktu, že přeci jenom řečtina byla lingua franca antického světa. Řecky mluvili a vtipkovali i římští císaři, řecky zřejmě mluvil Pilát s Ježíšem, takže aramejské texty stály na okraji zájmu. V Pešitě tedy můžeme tušit původní aramejské předlohy. Například verše J7:53-8:11 chybí v starém syrském překladu a Pešitě.

Zdrojové texty naleznete volně ke stažení na těchto odkazech:

Vlastní sloučení textu jsem dělal v Linuxu, v Bash. Skript je zde. Zdrojové biblické texty Vám rád zašlu, pokud budete mít o ně zájem. Složitější bylo spárovat všechny verze Nového Zákona, aby si odpovídaly po verších. Jednak jich je nestejný počet, viz v textu [missing], ale hlavně někde si významově neodpovídají. Kde jsem na to náhodou narazil, tam jsem to spároval tak, aby česká, řecká i hebrejská věta měla stejný význam, i když mají jiná čísla veršů. Jednalo se zejména o konec 1. listu Korinťanům.


Při čtení ze starého mobilu (android) využívám spíš tyto pracovní verze s většími fonty: