English

Abused children from point of view the theory of reaction at an ambivalent object
Basic description of my PhD. thesis
Religious conversion away the belief (an example from my M.A. thesis)
Psychophysical problem - design of a simple experiment (just for fun)

Psychologie

Disertační práce - Stručný a jednoduchý úvod do teorie reakce na ambivalnetní objekt
Disertační práce - Reakce na ambivalnetní objekt
Disertační práce - Nahradní rodinná péče a výzkum
Disertační práce - Přílohy
Rozšíření teorie detekce signálu v psychologii reklamy
Global a local street party z pohledu policejní psychologie
Korupce policistů z pohledu psychologie

Theologie

Diplomka - pastorální psychologie
Symbiotický dualizmus - jedno ře±ení psychofyzického problému (existence du±e ap.)
Axiomatizace morální terminologie
Úvod do spekulativní psychologie

Varia (geologie a spol.)

Úsporný přepis anglické výslovnosti
Diplomová práce z hydrogeologie - balená voda z oblasti Káraného