Velké práce

Kompletní seznam jde zde.

Na této sekci najdete mé nejzajímavější velké práce. Bohužel některé z nich jsou velké, takže chvíli trvá, než se načtou. Při jakýchkoli problémech mě kontaktujte. Následuje výběr s poznámkami.

Jeroným Klimeš
Moje hlavní stránka

English (My main page)

Gaze distribution in commercial eye-tracking
Evolutionary purpose of morality
Reaction to an ambivalent object (presentation)
Eye-tracking of commercials (presentation)
Abused children from point of view the theory of reaction at an ambivalent object
Basic description of my PhD. thesis
Religious conversion away the belief (an example from my M.A. thesis)
Psychophysical problem - design of a simple experiment (just for fun)

Psychologie

Budování identity dítěte - příručka organizace Rozum a cit
Budování identity dítěte - předmluva ke Knize života od MPSV
Disertační práce - Stručný a jednoduchý úvod do teorie reakce na ambivalentní objekt
Disertační práce - Reakce na ambivalentní objekt (2,5 MB)
Disertační práce - Náhradní rodinná péče a výzkum (700 kB)
Disertační práce - Přílohy (500 kB)
Rozšíření teorie detekce signálu v psychologii reklamy
Global a local street party z pohledu policejní psychologie
Korupce policistů z pohledu psychologie - poslední verze 2005

Theologie

Diplomka - pastorální psychologie (2 MB)
Symbiotický dualizmus - jedno ře±ení psychofyzického problému (existence duše ap.)
Axiomatizace morální terminologie
Úvod do spekulativní psychologie (500 kB)

Varia (geologie a spol.)

Úsporný přepis anglické výslovnosti
Diplomová práce z hydrogeologie - balená voda z oblasti Káraného